Studentem na platformie edukacyjnej jest każdy użytkownik, który ma założone własne konto na Portalu Edukacyjnym LSW. Oznacza to, że do naszych kursów może mieć dostęp wyłącznie osoba, która jest:

a) studentem LSW

b) wykładowcą LSW

Każdy prowadzący na Portalu Edukacyjnym musi podjąć decyzję komu spośród studentów chce udostępnić swój kurs.

1. Można udostępnić kurs dla wszystkich studentów.

2. Można udostępnić kurs tylko dla wybranych osób (np.wybranej grupie słuchaczy/grupie studenckiej?

Jak z tego skorzystać ?. Odpowiedzią na powyższe pytanie jest Klucz dostępu (ang. Enrolment key). Każdy kurs (udostępniony dla studentów) może posiadać hasło (klucz dostępu), które student będzie musiał podać podczas pierwszej wizyty w kursie. Jeśli student poda poprawne hasło, zostanie zapisany na kurs i nie będzie więcej pytany o hasło dostępu. Możesz wykorzystać ten mechanizm w następujący sposób:

  1. załóż klucz dostępu do twojego kursu
  2. poinformuj swoich studentów o kluczu
  3. określ studentom ile mają czasu na otworzenie kursu
  4. po upływie powyższego terminu zmień klucz dostępu na inny

W tym momencie tylko studenci, którzy otworzyli kurs w wyznaczonym terminie i podali pierwszy klucz dostępu mają do niego dostęp. Nowe osoby, które próbują otworzyć twój kurs są proszeni o hasło, którego nie znają i dlatego nie są w stanie uzyskać dostępu do zawartości kursu.

Oczywiście każdy prowadzący kurs widzi kto jest zapisany na jego kurs i w każdej chwili może usunąć wybranego studenta lub ręcznie zapisać nowego.

Możesz również tak skonfigurować kurs, aby studenci nie mogli się sami zapisywać. Będziesz musiał wtedy ręcznie zapisać każdego ze swoich studentów.
UWAGA: jeżeli chciałbyś skorzystać z tej opcji, każdy z twoich studentów musi posiadać konto na Portalu.

Podsumowując - możesz określić reguły dostępu do twojego kursu na trzy sposoby:

  1. dostęp dla wszystkich studentów (student = osoba posiadająca konto na portalu)
  2. dostęp tylko dla studentów z kluczem dostępu
  3. nikt samodzielnie nie może otworzyć kursu - prowadzący wskazuje kto ma dostęp do kursu