Nowości bibliotekiE

:
Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / redakcja naukowa Tadeusz Graca, Dorota Łażewska ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017.

H

:
Human rights between needs and possibilities / Edited by Magdalena Sitek & Antonio Felice Uricchio & Iwona Florek.- Józefów: Alcide De Gasperi University, 2017

N

:
Novikova Kateryna: Imitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowych, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017.

O

:
Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu : eseje o twórczości Josepha Conrada / [redaktor naukowy Paweł Panas].- Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017.

P

:
Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci: oparte na dowodach podejście do profilaktyki i interwencji / pod red. Arnona Bentovima i Jenny Gray.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2017.