Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  (Następne)
  Wszystkie

W

:
W blasku Chrystusa i cieniu szatana: egzorcyzmy dawniej i dziś / pod red. Benedykta Barkowskiego, Aleksandra Posackiego.- Warszawa: "Adam", 2004.

Demonologia - katolicyzm
Demonologia - katolicyzm
Egzorcyzmy - katolicyzm
Opętanie
Satanizm - krytyka - katolicyzm

7345
:
W dymach czarnych budzi się Łódź.- Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1985.

Ruchy i organizacje robotnicze - Polska
Łódź (woj. łódzkie) - organizacje - 19-20 w.

7596
:
W konspiracji wielkopolskiej 1939-1945: wybór wspomnień / zebrał Zenon Szymankiewicz.- Poznań, 1993.

C-H
:
W kręgu "Panoramy Racławickiej" / pod red. Bożeny Steinborn.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Panorama Racławicka
Bitwa 1794 r. pod Racławicami
Malarstwo polskie - historia - 19 w.

7612
:
W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień opiekuńczo-wychowawczych. [T. 1] / red. nauk. Izabela Bieńkowska.- Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Kraków: Wydawnictwo "Scriptum", 2009.

Dziecko - patologia społeczna - zapobieganie
Dziecko - patologia społeczna - zwalczanie
Dziecko trudne - resocjalizacja
Młodzież - patologia społeczna - zwalczanie
Młodzież trudna - resocjalizacja
Niedostosowanie społeczne - zwalczanie
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika resocjalizacyjna

8260-ped, 8259
:
W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień patologii rozwoju oraz funkcjonowania człowieka. T. 3 / red. nauk. Izabela Bieńkowska.- Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2011.

Patologia społeczna - zapobieganie
Patologia społeczna - zwalczanie

8256-ped, 8255
:
W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych. T. 2 / red. nauk. Izabela Bieńkowska.- Gliwice; Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2010.

Niepełnosprawni - socjologia - Polska - od 1989 r.
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika resocjalizacyjna

8258-ped, 8257
:
W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej / red. nauk. Danuta Skulicz.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.

Nauczanie
Materiały konferencyjne

C-ped
:
W poszukiwaniu podstaw pedagogiki: Zygmunt Mysłakowski (1890-1971): praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza W. Nowackiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych: "Familia", 1999.

Mysłakowski Zygmunt (1890-1971)
Pedagogika - historia - Polska - 20 w.
Materiały konferencyjne

2206-7
:
W służbie nauce i szkole: księga pamiątkowa poświęcona Zenonowi Klemensiewiczowi / red. Mieczysław Szymczak [et al.].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.

Klemensiewicz Zenon (1891-1969)
Językoznawstwo - historia - Polska - 20 w.
Księgi pamiątkowe

5453
:
Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych / Tomasz Wach; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Niedostosowanie społeczne - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 21 w.
Nieletni przestępcy - resocjalizacja - Polska - 21 w.
Przestępczość nieletnich i młodocianych - socjologia - Polska - 21 w.

6944-ped
:
Podpalacz / Janusz Wachowski.- Warszawa: "Iskry", 1985.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7357
:
Z mikrokomputerem na co dzień / Roland Wacławek.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1987.

Programowanie (informat.)
Wydawnictwa popularne

7441
:
Teoria Piageta: poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka / Barry J. Wadsworth; tł. [z ang.] Małgorzata Babiuch.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Piaget Jean (1896-1980)
Psychologia rozwojowa - historia - Szwajcaria

2737-psych, 2397, 2734-6
:
Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji: studium teoretyczno-badawcze / Iwona Wagner; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Częstochowa: Wydaw. WSP, 1997.

Adopcja - prawo - Polska
Sieroctwo - psychologia
Sieroctwo społeczne - socjologia - Polska
Sieroctwo społeczne - zapobieganie i zwalczanie - Polska

827, 1382-3, 1929
:
Czym jest Europejska Partia Obywatelska i do czego zmierza: przewodnik Fundacji Roberta Schumana / Jürgen Wahl; [tł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska, Piotr Żwak].- Gliwice: "Wokół Nas", 1998.

Europejska Partia Ludowa

4254
:
Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. - polityka ogólnoniemiecka RFN [Republiki Federalnej Niemiec] 1949-1969 / Antoni Władysław Walczak.- Poznań: IZ, 1982.

Polityka międzynarodowa - 19-20 w.
Niemcy - 19-20 w.
Niemcy (Republika Federalna) - polityka

C-H
:
Historia myśli pedagogicznej w zarysie / Marian Walczak.- Ryki: WSUPiZ, 2001.

6710, 7545
:
Historia oświaty i wychowania: wybrane zagadnienia / Marian Walczak.- Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2003.

Oświata - historia
Wychowanie - historia
Podręczniki akademickie

4873-92
:
Lwów i Wilno - edukacja dzieci polskich w latach 1939-1945 / Marian Walczak.- Warszawa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001.

Lwów (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.
Wilno (Litwa) - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.

3678-80
:
Straty materialne i szkody moralne szkolnictwa polskiego w okresie okupacji 1939-1945 / Marian Walczak.- Radom: Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2001.

Szkolnictwo - straty wojenne - Polska - 1939-1945 r.

3671-3
:
Walczyliśmy o wolność Ojczyzny: wspomnienia nauczycieli / pod red. Bogdana Suchodolskiego.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.

Nauczyciele - Polska - 1939-1945 r.
Ruch oporu - Polska
Pamiętniki polskie - 20 w.
Antologie

3638
:
Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii / Krystyna de Walden-Gałuszko.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.

Psychiatria
Podręczniki akademickie

6099-psych
:
Program i cele kształcenia / Decker F. Walker, Jonas F. Soltis; tł. Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Kształcenie - Stany Zjednoczone - od 1989 r.
Programy nauczania - metody
Programy nauczania - teoria

(2389, 2757)-ped, 2754-6
:
Przygoda z komunikacją / Wolfgang Walker; przekł. Joanna Mańkowska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Komunikacja społeczna - psychologia
Programowanie neurolingwistyczne

2896-psych, 2893-5
:
Elementy prawa dla nauczycieli / Elżbieta Walkiewicz.- Warszawa : IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 2003.

Oświata - prawo - Polska

8417-ped
:
Prawo o oświacie: moduł VI / Elżbieta Walkiewicz.- Warszawa: MEN, 1997.

40
:
Rysunek dziecka / Philippe Wallon, Anne Cambier, Dominique Engelhart; tł. [z fr.] Rafał Gałkowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

Rysunek - psychologia
Sztuka dziecka - psychologia

1726-psych
:
Wola życia: myśl Pierre'a Teilharda de Chardin / Konrad Waloszczyk.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.

Teilhard de Chardin Pierre (1881-1955)
Filozofia chrześcijańska - historia - Francja - 20 w.
Teologia katolicka - historia - Francja - 20 w.

7505
:
Między przedszkolem a szkołą: rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.

Dojrzałość szkolna
Wychowanie przedszkolne - metody
Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny

8229-ped, 8227-8
:
Nauczyciel i dziecko: organizacja warunków edukacji przedszkolnej / Danuta Waloszek; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.- Zielona Góra: ODN, 1998.

Dziecko w wieku przedszkolnym - psychologia
Nauczanie początkowe - metody
Wychowanie przedszkolne - metody

1406-ped
:
Pedagogika przedszkolna: metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Danuta Waloszek.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.

Wychowanie przedszkolne

6925-ped, 7013-4
:
Za murami Pawiaka / Leon Wanat.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1985.

Więzienie Pawiak - 1939-1945 r.
Ludobójstwo - Niemcy - 1933-1945 r.
Więziennictwo - Niemcy - 1933-1945 r.
Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Polska
Warszawa - więziennictwo - 1939-1945 r.

C-H
:
Wandalizm / pod red. Brunona Hołysta.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Chuligaństwo
Materiały konferencyjne

7327
:
Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej / Roman Wapiński.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.

Polska - polityka - 1901-1939 r.
Polska - socjologia - 19-20 w.

7258
:
Warmia i Mazury w Polsce Ludowej: praca zbiorowa / pod red. Edmunda Wojnowskiego; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.- Olsztyn: OBN, 1985.

Mazury - 1944-1956 r.
Warmia - 1944-1956 r.

7575
:
Cywilne służby specjalne Rzeczypospolitej Polskiej = Civil special services of The Republic of Poland / Andrzej Warmiński.- Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Wywiadu
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Urząd Ochrony Państwa
Służby specjalne -- Polska -- od 1989 r.

8592-BN
:
Warszawa lat wojny i okupacji: 1939-1944. Z. 4 / [red. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Halina Winnicka; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1975.

Warszawa - 1939-1945 r.

5335, 5338
:
Warszawa XIX wieku: 1795-1918. Z. 3 / [kom. red. Ryszard Kołodziejczyk, Jan Kosim, Janina Leskiewiczowa]; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.

Warszawa - 18-20 w.

5334
:
Warszawa XVI-XVII wieku / Z. 1 / red. nauk. Alina Wawrzyńczyk Andrzej Sołtan; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.

5331-2
:
Warszawa XVIII wieku. Z. 3 / [red. nauk. Jerzy Kowecki]; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1975.

Warszawa - 18 w.

5333
:
Warszawa, stolica Polski Ludowej. Z. 3 / [red. nauk. Jan Górski]; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk., 1973.

Warszawa - 1944-1989 r.

5308, 5336
:
Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu / pod red. Wincentego Bednarka i Aleksandry Ukleja; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - 21 w.
Bezpieczeństwo narodowe - 21 w.
Zarządzanie kryzysowe
Materiały konferencyjne

8275-BN
:
Pedagogika waldorfska praktyce / Jadwiga Wasiukiewicz.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.

Pedagogika waldorfska - historia

1532-3
:
Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007.

Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny
Dojrzałość szkolna
Komputery - stosowanie - nauczanie
Wychowanie przedszkolne - metody

6920-ped
:
W poszukiwaniu doskonałego zarządzania: zagadnienia kultury, chaosu i kontroli w pracy menedżera / Tony J. Watson; przekł. Magdalena Butrym-Karaś, Krzysztof Karaś [oraz] Grażyna Kranas; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Menedżerowie
Zarządzanie
Podręczniki akademickie

3278
:
Dzieje Niemiec: 1648-1789 / Maria Wawrykowa.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1976.

Niemcy - 17-18 w.

7113
:
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Piotr Wawrzyk.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009.

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Podręczniki akademickie

6935-BN
:
Wpływ zespołowej organizacji ćwiczeń na przebieg studiów w pierwszym semestrze / Władysław Wcisło; [przedm. J. Bartecki]; Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.

537
:
Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.

Dziecko niepełnosprawne - badanie
Dziecko niepełnosprawne - psychoterapia
Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja

6296-ped

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  (Następne)
  Wszystkie