Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

U

:
Uczelnia promująca zdrowie / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym.- Lublin: Wydaw. UMCS, 1995.

2959
:
Uczeń szkoły zawodowej: (rozwój i wychowanie): praca zespołowa / pod red. Kazimierza Czarneckiego; Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.- Bielsko-Biała: IKN. ODN, 1986.

Uczniowie szkół zawodowych - wychowanie
Materiały konferencyjne

254
:
Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

Młodzież - a środki masowego przekazu - Polska
Nauczanie - efektywność - Polska - od 1989 r.
Nauczanie - metody - Polska - od 1989 r.
Pedagogika kultury - Polska - od 1989 r.
Postawy - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - Polska - od 1989 r.

7941-ped
:
Uczenie się od outsidera: perspektywa europejskiej współpracy edukacyjnej: praca zbiorowa / pod red. Joanny Rutkowiak.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1997.

Uniwersytet Gdański. Instytut Pedagogiki
Universitetet i Linköping. Utbildningsvetenskap med lärarutbildning
Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - szkolenie - Szwecja - od 1989 r.
Pedagogika - szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - szkolnictwo wyższe - Szwecja - od 1989 r.
Współpraca naukowo-techniczna - Polska - od 1989 r.
Współpraca naukowo-techniczna - Szwecja - od 1989 r.
Gdańsk (woj. pomorskie) - szkolnictwo wyższe - od 1989 r.
Linköping (Szwecja) - szkolnictwo wyższe - od 1989 r.

1102
:
Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Pedagogika terapeutyczna

7975-ped
:
Ujednolicona Karta nauczyciela - po zmianach z 17 grudnia 2001 r.- Poznań: "eMPi²2", 2002.

Nauczyciele - prawo - Polska

3647
:
Ujednolicona Karta nauczyciela - po zmianach z 22 listopada 2002 r.- Poznań: "eMPi²2", 2002.

Nauczyciele - prawo - Polska

5345
:
Ujednolicona Ustawa o systemie oświaty po zmianach z 27 czerwca 2003r.- Poznań: "eMPi²2", 2003.

5344
:
Ujednolicone ustawy O systemie oświaty oraz Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego - po zmianach z 21 listopada 2001 r.- Poznań: "eMPi²2", 2002.

Oświata - prawo - Polska

3646
:
Ujrzałem twarz człowieka: polsko-niemieckie kontakty przed 1945 rokiem i po wojnie / pod red. Dietera Bacha i Wiesława Lesiuka.- Wuppertal: Peter Hammer Verlag; Opole: PIN-Państ. Instytut Naukowy - Instytut Śląski, cop. 1995.

Publicystyka niemiecka - 20 w.
Publicystyka polska - 20 w.
Wojna 1939-1945 r. - Polska
Niemcy - a Polska - 20 w.
Polska - a Niemcy - 20 w.
Pamiętniki niemieckie - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.
Antologie

6916
:
Potworne poglądy cynicznych krasnoludków / Anatol Ulman.- Warszawa: "Iskry", 1985.

Powieść polska - 20 w.

7465
:
Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny / red. i oprac. Jacek Pawłowski , Andrzej Ciupiński.- Warszawa: AON, 2001.

6656-BN, 6654-5
:
Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / red. Justyna Mróz, Kinga Kaleta.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

Nauczyciel - psychologia
Nauczyciele - a uczniowie - Polska
Nauczyciele - doskonalenie zawodowe
Stres zawodowy - zapobieganie i zwalczanie

7996-ped
:
Uniwersyteckie studia dla pracujących: materiały konferencji zorganizowanej przez MInisterstwo Szkolnictwa Wyższego we Wrocławiu w dniach 13-14 grudnia 1962 roku / red. Ewa Maleczyńska.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.

Szkolnictwo wyższe - Polska - 1944-1989 r.
Szkolnictwo zaoczne - Polska - 1944-1989 r.
Materiały konferencyjne

520
:
Ekonomiczne problemy rynku pracy / Jerzy Unolt.- Katowice: Śląsk, 1999.

Bezrobocie - teoria
Bezrobocie - Polska - od 1989 r.
Rynek pracy
Rynek pracy - polityka - Polska - od 1989 r.

1820-4, 4902-21
:
Unowocześnianie organizacji i kierowania szkołą: (materiały z seminarium w Kaliszu 6-8 XI 1989 r.): praca zbiorowa / pod red. Władysława Kobylińskiego; Krajowa Rada Postępu Pedagogicznego.- Warszawa: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990.

Szkolnictwo - zarządzanie
Szkolnictwo - organizacja
Materiały konferencyjne

255
:
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.

Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.
Społeczności lokalne - a bezpieczeństwo publiczne - Polska
Podręczniki akademickie

6933-BN
:
Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Młodzież trudna - psychologia
Niedostosowanie społeczne
Przestępczość nieletnich i młodocianych - geneza
Zachowanie - zaburzenia

2632-ped, 2629-31, 5602-4
:
Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Alkoholizm dzieci i młodzieży - Polska
Młodzież - patologia społeczna - Polska - od 1980 r.
Narkomania dzieci i młodzieży - Polska
Niedostosowanie społeczne - psychologia - badanie - Polska - od 1980 r.
Przestępczość nieletnich i młodocianych - socjologia - Polska - od 1980 r.
Zielona Góra (woj. lubuskie; okręg) - patologia społeczna - od 1980 r.
Kraków (woj. małopolskie; okręg) - patologia społeczna - od 1980 r.

2640-ped, 781, 2637-9, 5605-7
:
Samosądy II / Jan Rem [pseud.].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Felieton polski - 20 w.
Polska - 1944-1989 r.

7413
:
Dydaktyka dorosłych / Franciszek Urbańczyk.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

Nauczanie dorosłych

6477
:
Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim 1944 r[oku] / Bożena Urbanek.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1988.

Armia Krajowa. Okręg Warszawa - biografie
Pielęgniarki i pielęgniarze - Polska - 20 w.
Powstanie 1944 r. warszawskie - służba zdrowia - biografie
Słowniki biograficzne
Biografie

C-H
:
Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach: dźwięk ..., płyta ..., taśma ... / Bolesław Urbański.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984.

Elektroakustyka

5980
:
Odchodząc od NIE: negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / William Ury; przeł. [z ang.] i przedmową opatrzył Robert A[rtur] Rządca.- Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1995.

Negocjacje
Poradniki

3775
:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz / Janusz Barta [et al.].- Warszawa: "ABC", cop. 2001.

Prawo autorskie - Polska

3774
:
Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec: praca zbiorowa / pod red. Lecha Janickiego; przy współudz. Marka Sobolewskiego.- Poznań: IZ, 1986.

Niemcy (Republika Federalna) - ustrój

5355
:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego: przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. Bożenna Barbachowska.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013.

8152
:
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży: teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014.

Młodzież - patologia społeczna - Polska - 21 w.
Nałóg - a młodzież

8283-ped, 8279-8282
:
Uzdolnienia intelektualne i twórcze: teoria, diagnoza, metodyki: praca zbiorowa / pod red. Jana Łaszczyka.- Warszawa: "Universitas Rediviva", 2001.

Diagnoza - stosowanie
Nauczanie - metody
Twórczość
Zdolności
Materiały konferencyjne

1114-6, 3418-9
:
Uzdrowisko Ciechocinek: zarys monograficzny / pod red. Danuty Iwanowskiej-Jeske; konsultacja Edward Sury; [aut. Henryk Bednarek et al.].- Warszawa: "Sport i Turystyka", 1983.

Uzdrowiska - Polska
Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie)
Informatory

7605