Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie

T

:
Kierowanie procesem przyswajania wiedzy / N. F. Tałyzina; [tł. z ros. Maria Ewa Pytkowska].- Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Nauczanie - psychologia
Uczenie się - psychologia

5976
:
Teoretyczne podstawy nauczania programowanego / Nina F. Tałyzina; [tł. z ros. Czesława Kunkiewicz].- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.

Nauczanie programowane

530
:
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole: program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Diagnoza pedagogiczna
Dojrzałość szkolna - badanie
Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny - badanie
Poradniki dla nauczycieli

8264-ped, 8261-3
:
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska.- Warszawa: Difin, 2014.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Polska

8250-ped, 8249
:
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczanie
Programy nauczania dla szkół specjalnych

8595-ped
:
Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczanie
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Uczniowie szkół zawodowych
Programy nauczania dla szkół specjalnych

8594-ped, 8593
:
Edukacyjne zastosowania komputerów / Maciej Tanaś.- Warszawa: "Żak", 1997.

Komputery - stosowanie - nauczanie
Nauczanie - metody
Pomoce dydaktyczne

830
:
Gospodarka cyfrowa: nadzieje i niepokoje ery świadomości systemowej / Don Tapscott.- Warszawa: Business Press, 1998.

2092
:
Mówię i śpiewam świadomie: podręcznik do nauki emisji głosu / Bogumiła Tarasiewicz.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2006.

Emisja głosu
Podręczniki

6922-ped
:
Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Jąkanie - pediatria

1729-ped
:
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Filozofia - historia - do 15 w.

4671, 4674, 4677, 4680
:
Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Filozofia - historia - 15-19 w.

4672, 4675, 4678, 4681
:
Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Filozofia - historia - 15-19 w.

684, 687, 690, 738, 1562
:
Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Władysław Tatarkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Filozofia -- historia -- 19-20 w.

4673, 4676, 4679, 4682
:
Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Władysław Tatarkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Filozofia -- historia -- 19-20 w.

685, 688, 691, 739, 1563
:
Psychologia: podejścia oraz koncepcje / Carol Tavris, Carole Wade; przekł. Joanna Gilewicz.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1999.

Psychologia
Podręczniki akademickie

1902-psych
:
Pożegnanie z XX wiekiem / Janusz Tazbir.- Warszawa: "Iskry", 1999.

Historiografia polska - 19-20 w.
Polska - historia
Polska - historiografia

5475
:
Protokoły mędrców Syjonu: autentyk czy falsyfikat / Janusz Tazbir.- Warszawa: "Iskry", cop. 2004.

Protokoły mędrców Syjonu
Spiskowa teoria dziejów

5474
:
Szlaki kultury polskiej / Janusz Tazbir.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.

Polska - kultura - 16-18 w.

7524
:
Funkcje edukacyjne rodziny: studium diagnostyczno-anagnostyczne / Andrzej Michał Tchorzewski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna.- Bydgoszcz: WSP, 1990.

Rodzina - socjologia - Polska
Wychowanie w rodzinie

3738-ped, 3737
:
Świadomość zawodowa a niektóre przejawy aktywności studentów: (studium oparte na badaniach kandydatów na nauczycieli) / Andrzej Tchorzewski.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1985.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Olsztyn)
Nauczyciele - socjologia - Polska - 1956-1989 r.
Studenci - socjologia - Polska - 1956-1989 r.
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) - szkolnictwo wyższe - socjologia
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) - szkolnictwo wyższe - socjologia

196
:
Techniczne środki kształcenia: laboratorium: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kmiecia; oprac. przez zespół aut. S. Kmieć et al].- Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 1990.

Pomoce dydaktyczne
Technika - nauczanie - metody
Podręczniki akademickie

6721
:
Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.

Informatyka - nauczanie

C-ped, 5213-4, 5283-7
:
Technologia kształcenia w naukach społecznych: [materiały z V Seminarium Technologii Kształcenia] / pod red. nauk. Artura Bodnara, Jana Bogusza, Franciszka Januszkiewicza; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego.- Warszawa: WAP, 1978.

Nauki społeczne - szkolnictwo wyższe
Materiały konferencyjne

6024
:
Technologia kształcenia w rozwoju: [materiały IX Międzynarodowego Sympozjum Technologii Kształcenia, 14-18 września 1975 r.] / pod red. nauk. Franciszka Januszkiewicza i Stanisława Jarmarka.- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.

Nauczanie - metody - szkoły wyższe
Materiały konferencyjne

6520
:
Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela: nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

Internet - stosowanie - nauczanie
Komputery - stosowanie - nauczanie
Multimedia - stosowanie - nauczanie

7849-ped
:
Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall; przekł. Zofia Pelc.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

Nałóg - psychologia
Nałóg - psychoterapia
Podręczniki akademickie

6380-psych
:
Teksty źródłowe do dziejów wychowania. Cz. 4, Wiek XVII / wybór i oprac. Stefan [Ignacy] Możdżeń.- Kielce: "Strzelec", cop. 1993.

Wychowanie - historia - 17 w.
Wychowanie - historia - Polska - 17 w.

653-662
:
Teksty źródłowe do dziejów wychowania. Cz. 5, Oświecenie / wybór i oprac. Stefan [Ignacy] Możdżeń.- Kielce: "Strzelec", 1993.

Wychowanie - historia - 17-18 w.
Wychowanie - historia - Polska - 18 w.

663-672
:
Teksty źródłowe do dziejów wychowania. Cz. 7, Ważniejsze prądy i koncepcje wychowawcze w pedagogice I p. XX w. / wybór i oprac. Stefan [Ignacy] Możdżeń.- Kielce: "Strzelec", 1994.

Wychowanie - historia - 20 w.

673-682
:
Teledyskursy: telewizja w badaniach współczesnych / pod red. Roberta C. Allena.- Kielce: Szumacher, 1998.

2234
:
Telewizja dydaktyczna w naukach społecznych: (materiały z sympozjum naukowego) / [red. nauk. Stanisław Liszewski, Ryszard Stępień]; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego.- Warszawa: WAP, 1986.

Nauki społeczne - nauczanie - metody
Programy telewizyjne - stosowanie - nauczanie
Wojsko - szkolenie - metody
Materiały konferencyjne

6035
:
Telewizja i społeczeństwo / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Marcin Czerwiński.- Warszawa: Wydaw-a Radia i Telewizji, 1980.

Telewizja

5949
:
Relaks w nauczaniu / Hubert Teml; tł. [z niem.] Beata Szymańska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Higiena psychiczna
Nauczanie - metody
Odpoczynek
Stres - zapobieganie
Stres - zwalczanie

1127
:
Tendencje w dydaktyce współczesnej: praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka i Franciszka Bereźnickiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1998.

Nauczanie

1389
:
Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa: podręcznik akademicki / red. nauk. Zbigniew Ściborek, Zenon Zamiar.- Toruń: Wydawnictwo adam Marszałek, 2016.

Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie kryzysowe
Podręczniki akademickie

8369-BN
:
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Ernesta Magdy.- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017.

Młodzież trudna
Niedostosowanie społeczne
Pedagogika resocjalizacyjna
Zakłady poprawcze i wychowawcze

8570-ped
:
Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością / pod red. Barbary Oszustowicz, Viktora Lechty.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009.

Dziecko niepełnosprawne - psychoterapia
Dziecko niepełnosprawne - rozwój psychofizyczny - korekcja
Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja
Pedagogika specjalna

6946-ped
:
Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej / [red. nauk. Stanisław Palka].- Katowice: "Śląsk", 1994.

Nauczanie początkowe
Wychowanie

4018
:
Teoretyczno-empiryczne problemy pedagogiki / pod red. Barbary Żechowskiej.- Katowice: UŚ, 1988.

Kształcenie

6030
:
Teoretyczno-metodologiczne problemy badań nad młodzieżą / red. i oprac tomu Jerzy Głuszyński.- Poznań, [1987]

563
:
Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka; [aut. H. Bednarczyk et al.].- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji; Sankt Petersburg: Instytut Kształcenia Zawodowo-Technicznego, cop. 1995.

Nauczanie - metody - szkoły zawodowe
Szkolnictwo zawodowe - organizacja - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - reforma - Rosja - od 1991 r.
Materiały konferencyjne

134-5
:
Teoria i praktyka upowszechniania wiedzy / red. naukowa Wincenty Okoń.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1979.

Popularyzacja wiedzy

C-ped
:
Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko - psychoterapia
Młodzież - psychoterapia

7052-ped
:
Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, Magdalena Wójcik .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna
Terapia zajęciowa
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

8603-ped, 8601-2
:
Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: "Impuls", 2004.

Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcja
Niepowodzenia szkolne - zapobieganie
Niepowodzenia szkolne - zwalczanie

5830-ped, 5829
:
Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz.- Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003.

Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcja
Nauczanie początkowe - metody
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego

6092-ped
:
Terapia pedagogiczna: zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcja - metody
Kinezyterapia
Niepowodzenia szkolne - zapobieganie - metody
Niepowodzenia szkolne - zwalczanie - metody
Terapia zajęciowa

7054
:
Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009.

Pedagogika resocjalizacyjna
Psychoterapia
Terapia zajęciowa

7034-ped
:
Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009.

Pedagogika resocjalizacyjna
Psychoterapia
Terapia zajęciowa

7035-ped

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie