Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Następne)
  Wszystkie

S

:
Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci / Wiesława Aleksandra Sacher.- Kraków: "Impuls", 1999.

Nauczanie początkowe
Wychowanie przedszkolne
Umuzykalnianie

2178, 2267
:
Niebiescy / Zbigniew Safjan.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.

Powieść polska - 21 w.

7125

Š

:
Fiasko futurologii / Georgij H. Szachnazarow; tł. [z ros.] Tadeusz Hanuszek.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Futurologia - krytyka - kraje kapitalistyczne

7456

S

:
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - od 1989 r.
Rodzina - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r.
Świętokrzyskie, województwo - patologia społeczna

6997-ped
:
Obyś cudze dzieci... wychowywał: jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska.- Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003.

Dziecko trudne - wychowanie - metody
Godzina wychowawcza - metody - gimnazja
Uczniowie - wychowanie - metody
Wychowawstwo - metody
Scenariusze zajęć dla gimnazjów

6285-ped
:
Kodeks pracy: komentarz / Zbigniew Salwa.- Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 1997.

Prawo pracy - Polska

885
:
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002.

Prawo pracy - Polska
Ubezpieczenia społeczne - prawo - Polska
Podręczniki akademickie

3747-3750

Š

:
Atlasy i kariatydy / Iwan Szamiakin; z ros. przeł. Marta Tywonek.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1981.

Powieść białoruska - 20 w.

7304

S

:
Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej / red. i oprac. Waldemar Kitler; [zespół aut. Waldemar Kitler et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2005.

Obrona terytorium kraju - Polska - od 1989 r.
Samorząd terytorialny - a obrona terytorium kraju - Polska - od 1989 r.

6932-BN, 6930-1
:
Rozmowy z Małolatem / Roman Samsel; [posł. Małgorzata Mierżyńska].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.

Felieton polski - 20 w.

7617
:
Północ - Południe / Henryk Samsonowicz.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1999.

Europa - historia

6789
:
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włódzisław Sanocki; rozdz. VI napisał Jerzy Brzeziński.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.

Kwestionariusz osobowości

2364-psych
:
Jak żyć żeby nie zwariować: [bliżej siebie w stresie] / Jacek Santorski.- Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydaw., 1997.

Miłość - psychologia
Psychoterapia - metody
Publicystyka polska - od 1989 r.
Rodzina - psychologia
Samopoznanie
Stres - zapobieganie i zwalczanie

155-psych
:
Sukces emocjonalny / Jacek Santorski.- Warszawa: Wydaw. Jacek Santorski & Co, [1999].

Samopoznanie
Samorealizacja
Sukces - psychologia
Wydawnictwa popularne

1745
:
Podróże w krajach słowiańskich odbywane / przygot. do dr., komentarze, wybór il. i map Tadeusz Jabłoński; [przedm. Ljubomir Durković-Jakšić].- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.

Sapieha, Aleksander Antoni (1773-1812)
Literatura podróżnicza polska - 19 w.
Chorwacja - 19 w.
Czarnogóra - 19 w.
Grecja - 19 w.

7394
:
Techniki informatyczne / Feliks Sapiński.- [Radom: ITE, 1999].

1, 16
:
Praca zawodowa absolwentów a model kształcenia uniwersyteckiego: (z badań nad pedagogiem kulturalno-oświatowym w makroregionie lubelskim) / Jan Saran.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993.

Absolwenci szkół wyższych - praca - socjologia - Polska - 1944-1989 r.
Pedagogika - nauczanie - efektywność
Animatorzy kultury - socjologia - Polska - 1944-1989 r.
Lublin (woj. lubelskie ; okręg) - kultura - socjologia - 1944-1989 r.

3783
:
Praca robotnika / Adam Sarapata.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.

Robotnicy - praca - Polska
Robotnicy - socjologia - Polska

7395

Š

:
Zarys psychologii ucznia / M. Szardakow; [tł. z ros. Maria Przetacznikowa].- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959.

Psychologia
Wychowanie

555

S

:
Świadomość i czas: o początkach fiilozofii współczesnej / Stefan Sarnowski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.

Filozofia - historia - 19-20 w.

7527-filoz
:
Egzystencjalizm jest humanizmem / Jean Paul Sartre; przeł. Janusz Krajewski; [przekł. rozdz. Kilka słów o konferencji Arlette Elkaïm-Sartre - Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak].- Warszawa: "Muza", 1998.

Egzystencjalizm

2076
:
Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Bezrobocie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.
Doradcy zawodowi - praca - Polska - od 1989 r.

C-podr
:
Kronika śmierci przedwczesnych / Piotr Sarzyński, Maja Wolny.- Warszawa: "Iskry", cop. 2000.

Pisarze polscy - 20 w.
Artyści polscy - 20 w.
Śmierć
Biografie

5481
:
Rodzina: tu powstaje człowiek / Virginia Satir.- Gdańsk: GWP, 2002.

2431-psych, 4068-70
:
Terapia rodziny / Virginia Satir; przekł. Olena Waśkiewicz.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000.

Terapia rodzinna
Wydawnictwa popularne

2892-psych, 2889-91
:
Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej / Mieczysław Sawicki.- Warszawa: "Semper", 1997.

Edukacja ekologiczna - metody - nauczanie początkowe
Podręczniki

1634-7
:
Scenariusze zajęć integralnych dla klas I-III / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu. Pracownia Edukacji Elementarnej.- Poznań: WOM, 1998.

Nauczanie zintegrowane - metody
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego

2350
:
Stereotypy a działanie ludzkie / Adam Schaff.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1981.

Poznanie - socjologia
Teoria poznania

7436
:
Resentyment a moralność / Max Scheler; tł. [z niem.] Jan Garewicz; wstępem opatrzyła Hanna Buczyńska-Garewicz.- Warszawa: "Czytelnik", 1997.

Etyka chrześcijańska - 20 w.
Wartość - filozofia - 20 w.

810
:
Wspomnienia / Walter Schellenberg; przeł. [z ang.] Tadeusz Rybowski; [wstęp i przypisy Ryszard Majewski].- Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Schellenberg, Walter (1910-1952)
Wywiad niemiecki - 1933-1945 r.
Pamiętniki niemieckie - 20 w.

C-H
:
Antypedagogika w dialogu: wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne / Hubertus von Schoenbeck.- Kraków: Impuls, 1994.

Antypedagogika

764
:
Po tamtej stronie wychowania: życie w wolności od psychicznej pomocy / Hubertus von Schoenebeck; [przekł. Ewa Pastuszek, Wiktor Żłobicki].- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.

Wychowanie

2188
:
Schronienie: historia Domu Małych Dzieci ks. Baudouina / [zebrała i oprac.] Maria Kolankiewicz.- [Warszawa]: "KR", [1997].

Dom Małych Dzieci im. ks. Gabriela Piotra Baudouina (Warszawa)
Domy dziecka - Polska - 18-20 w.
Warszawa - opieka społeczna - 18-20 w.
Źródła historyczne

4753-4
:
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla Dziewcząt w Falenicy - 1959-2014: monografia placówki / pod red. Tadeusza Gracy, Krzysztofa Dziurzyńskiego.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, 2014.

Schronisko dla Nieletnich (Falenica)

8188
:
Procesy zmian i odnowy w oświacie: wstęp do teorii innowacji / Roman Schulz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.

Innowacje - stosowanie - szkolnictwo
Szkolnictwo - organizacja

195
:
Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. 1, Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu / Roman Schulz.- Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.

Pedagogika
Podręczniki akademickie

C-ped
:
Czynności mowy: rozważania z filozofii języka / John R. Searle; przeł. [z ang.] Bohdan Chwedeńczuk.- Warszawa: "Pax", 1987.

Język - filozofia

7552
:
Umysł, język, społeczeństwo: filozofia i rzeczywistość: najbardziej zdumiewające jest to, co wydaje się oczywiste / John R. Searle; tł. Dominika Cieśla.- Warszawa: "CiS": "W.A.B.", 1999.

Intencjonalność
Język - filozofia
Społeczeństwo - filozofia
Umysł - filozofia

2094
:
Spotlight in Britain / Susan Sheerin, Jonathan Seath, Gillian White.- Wyd. 2.- Oxford, 1990.

1037-8
:
Love story / Erich Segal.- Wyd. 12.- Oxford, 1997.

1009-15
:
Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości: studium pedagogiczno-społeczne / Katarzyna Segiet.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.

Dziecko - antropologia
Dziecko - psychologia
Dziecko - socjologia

7922-ped
:
Rodzice - nauczyciele: wzajemne stosunki i reprezentacje / Waldemar Segiet; Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań; [Warszawa]: "Książka i Wiedza", 1999.

Rodzice - a szkolnictwo
Stosunki interpersonalne - szkolnictwo

1746-ped
:
Inteligencja emocjonalna - testy EQ / Marion M. Sehr; z niem. przeł. Aldona Zaniewska.- Warszawa: "Diogenes": "Świat Książki", 1999.

Inteligencja emocjonalna - badanie - metody
Testy na iloraz inteligencji

2214-psych
:
Medycyna behawioralna podana w sposób śmiesznie prosty / Frank C. Seitz; [tł. Łukasz Święcicki].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.

Choroby psychosomatyczne
Psychologia kliniczna
Podręczniki

5794-5
:
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej / Zofia Sękowska.- Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001.

Pedagogika specjalna
Podręczniki akademickie

4722-ped, 4703-21, 5633-42
:
Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski.- Lublin: TNKUL, cop. 2001.

Dziecko zdolne - nauczanie
Dziecko zdolne - psychologia
Nauczanie - efektywność
Oceny szkolne

4988-ped, 2445
:
Człowiek i matematyka / Tadeusz Sękowski.- Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1996.

7077
:
Self-certification report of the national qualifications framework for higher education / [red. Zbigniew Marciniak ; aut. Zbigniew Marciniak, Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Tomasz Saryusz-Wolski ; transl. from Pol. Barbara Przybylska].- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.

Szkolnictwo wyższe -- jakość -- Polska -- 21 w.

8483
:
Wprowadzenie do ekonomii / Jarosław Semkow.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Ekonomia
Nauka - filozofia
Nauki ekonomiczne

7491
:
Semper in altum: zawsze wzwyż / red. Jan Zimny, Nella Nyczkało; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej.- Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, 2010.

Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
Wartość - filozofia

C-ped

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Następne)
  Wszystkie