Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

P

:
Pomiędzy myślą a rzeczywistością: rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne / Piotr Pacewicz; Polska Akademia Nauk. Zakład Psychologii.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.

Psychologia społeczna
Rewolucja - psychologia

7541
:
Andragogika w wymiarze międzynarodowym / Ryszard Pachociński.- Warszawa: IBE, 1998.

1894-ped
:
Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej / Ryszard Pachociński.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.

Nauczyciele - praca - kraje Unii Europejskiej
Nauczyciele - szkolenie - kraje Unii Europejskiej
Pedagogika - nauczanie - kraje Unii Europejskiej

1098
:
Oświata XXI wieku: kierunki przeobrażeń / Ryszard Pachociński; Instytut Badań Edukacyjnych.- Warszawa: IBE, 1999.

Komputery - stosowanie - nauczanie
Oświata - organizacja - 20 w.
Rzeczywistość wirtualna
Społeczeństwo informacyjne

2275-ped, 1898-1900, 2272-4, 2276-7, 8421
:
Pedagogika porównawcza: (podręcznik dla studentów pedagogiki) / Ryszard Pachociński.- Białystok: "Trans Humana", 1995.

Pedagogika porównawcza
Podręczniki akademickie

352-ped, 351
:
Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole / Ryszard Pachociński.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1997.

Inteligencja (psychol.)
Uczniowie - psychologia
Myślenie
Nauczanie - psychologia
Poznanie
Uczenie się - psychologia

2957-ped, 1477-1480, 8165
:
Technologia a oświata / Ryszard Pachociński.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2002.

Informatyka - stosowanie - nauczanie
Oświata - reforma

5849-ped, 5848
:
Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński.- Warszawa: IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 2000.

Oświata - organizacja - od 1945 r.

2407-ped, 2408-16, 6698
:
Zarys pedagogiki porównawczej / Ryszard Pachociński.- Warszawa: IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 1998.

Pedagogika porównawcza
Podręczniki akademickie

1880-ped, 1099, 1683-7, 1879,1881
:
Związki i znaczenia: eseje wybrane / Enzo Paci; wybrał, przeł. [z wł.] i wstępem opatrzył Stanisław Kasprzysiak.- Warszawa: "Czytelnik", 1980.

Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Mann, Thomas (1875-1955)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Literatura rosyjska - historia - 19 w.

7259
:
Prasa polska w latach 1918-1939 / Andrzej Paczkowski; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.

Prasa (wydawnictwa) - Polska - 1918-1939 r.

5300
:
Ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów: ćwiczenia / Bożena Padurek.- Wrocław : Wydaw. Bożena Padurek, 2010.

Podatek dochodowy zryczałtowany -- prawo -- Polska

8500
:
Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe / Kazimierz Pająk.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003.

8405
:
Klasycy filozofii polskiej / Ryszard Palacz.- Warszawa; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1999.

Filozofia - historia - Polska
Podręczniki

1623-filoz
:
Sekty: w poszukiwaniu utraconego raju / Tadeusz Paleczny.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998.

Sekty i ruchy religijne - socjologia

2071
:
Metody psychologii: materiały do ćwiczeń z psychologii ogólnej i wojskowej / Zbigniew Paleski, Stefan Swebocki; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Katedra Psychologii.- Warszawa: WAP, 1968.

Psychologia - metody
Wojsko - psychologia
Podręczniki akademickie

5982
:
Psychologiczne problemy obrony cywilnej / Zbigniew Paleski; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Katedra Psychologii.- Warszawa: WAP, 1982.

Obrona terytorium kraju - psychologia

5941
:
Pedagogika w stanie tworzenia / Stanisław Palka.- Kraków: Wydaw. UJ, cop. 1999.

Pedagogika - metodologia
Pedagogika - teoria - Polska - od 1989 r.

2644-ped, 2641-3
:
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w 2001 roku / Maria Paluch.- Warszawa: "Difin", 2001.

Egzekucja administracyjna - Polska
Wierzytelność - prawo - Polska
Poradniki

3780
:
Pamięć wojny w sztuce / [red. nauk. Janusz Maciej Michałowski]; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

Sztuka polska - tematyka - 20 w.
Wojna 1939-1945 r. - w sztuce polskiej
Wojna 1939-1945 r. - Polska

5462
:
Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich: materiały konkursowe / przedm. Irena Kostrowicka; wybór i oprac. Andrzej Budzyński i Janusz Gmitruk; Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH [Szkoły Głównej Handlowej], Zakład Historii Ruchu Ludowego NKW PSL [Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego], Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.- Warszawa: "Aral-Dimax", 1996.

Chłopi - Polska - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.
Pamiętniki polskie - konkursy i festiwale - od 1989 r.
Antologie

5311
:
Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich: materiały konkursowe, nagrody i wyróżnienia. T. 2 / wybór i oprac. Andrzej Budzyński i Janusz Gmitruk; Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH [Szkoły Głównej Handlowej], Zakład Historii Ruchu Ludowego NKW PSL [Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego], Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.- Warszawa: LTNK, 1997.

Chłopi - Polska - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.
Pamiętniki polskie - konkursy i festiwale - od 1989 r.
Antologie

5312
:
Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich: materiały konkursowe, nagrody i wyróżnienia. T. 3 / wybór i oprac. Andrzej Budzyński i Janusz Gmitruk; Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH [Szkoły Głównej Handlowej], Zakład Historii Ruchu Ludowego NKW PSL [Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego], Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.- Warszawa: LTNK, 1997.

Chłopi - Polska - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.
Pamiętniki polskie - konkursy i festiwale - od 1989 r.
Antologie

5313
:
Pamiętniki ocalonych: wspomienia więźniów hitlerowskich miejsc kaźni w Wielkopolsce / wybór i oprac. Wojciech Jamroziak i Marian Olszewski; wstęp i przypisy M. Olszewski; noty o autorach W. Jamroziak.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1983.

Obozy hitlerowskie
Więziennictwo - Niemcy - 1933-1945 r.
Wielkopolska - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.
Antologie

3642
:
Polityka bezpieczeństwa sojuszu północnoatlantyckiego (NATO) / Bogdan Panek.- Słupsk: Fundacja "Pro Pomerania", [2012].

NATO - polityka - od 2001 r.
Konflikt międzynarodowy - zapobieganie

7958-BN
:
Dramaty ludzkiego życia: o zjawiskach patologii społecznej / Jan Lech Paner.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1987.

Patologia społeczna - Polska - 1944-1989 r.

7586
:
Pedagogika dramy: teoria i praktyka / Krystyna Pankowska.- Warszawa: "Żak", 2000.

Drama (pedagog.)
Podręczniki

2396-ped, 3071-4
:
Panorama województwa śląskiego / Andrzej Krysiak.- Bydgoszcz: Wydaw. Negatyw, 1999.

8464
:
Państwa świata: praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Mołdawy; [aut.] Leszek Graniszewski [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Świat
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół

5516-og.
:
Państwo polskie w zjednoczonej Europie / [red. Marian Szczęśniak, Małgorzata Wieteska-Rostek] ; Forum Spraw Publicznyc.- Warszawa : "LAM" : na zlec. Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, 2001.

Polska -- a Unia Europejska
Polska -- polityka -- od 1989 r. h.

8455
:
Burze mózgów : dzieci i komputery / Seymour Papert ; [z ang. tł. Tadeusz Tymosz].- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996.

Dziecko - a komputery
Komputery - stosowanie - nauczanie

8396
:
Dzień Jana / Irena Parandowska.- Warszawa: "Iskry", 1983.

Parandowska, Irena (?-1993)
Parandowski, Jan (1895-1978)
Pisarze polscy - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7130
:
Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niespełnosprawnością / Monika Parchomiuk.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Dziecko niepełnosprawne - wychowanie - Polska - od 2001 r.
Kobieta - praca - Polska - od 2001 r.
Rodzice - socjologia - Polska - od 2001 r.
Wychowanie w rodzinie - Polska - od 2001 r.

7878-ped
:
Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / Scott G. Paris, Linda R. Ayres; tł. [z ang.] Maciej Janowski i Magdalena Micińska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Motywacja uczenia się
Nauczanie - metody
Oceny szkolne
Samopoznanie

1124-ped
:
Wpływ społeczny: elementy psychologii społecznej / Czesław Parka.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2006.

Psychologia społeczna
Podręczniki akademickie

8130-psych, 8128-9
:
Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w starożytności i średniowieczu / red. Juliusz Jundziłł.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1999.

Kobieta - do 15 w.
Rodzina - do 15 w.
Rola społeczna - do 15 w.
Materiały konferencyjne

3741
:
Zdolni, utalentowani, twórczy: poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców / Mirosława Partyka.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999.

Dziecko zdolne - nauczanie
Poradniki

2418-ped
:
Orientacja i poradnictwo zawodowe: materiały informacyjno-metodyczne / Ryszard Parzęcki, Krzysztof Symela, Bogdan Zawadzki.- Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1995.

Poradnictwo zawodowe

1223-ped, 101
:
Flash 5: ćwiczenia praktyczne / Joanna Pasek.- Gliwice: Helion, 2000.

4394-inf., 4390-3
:
Bałwan pod klucz / Daniel Passent.- Warszawa: "Czytelnik", 1986.

Felieton polski - 20 w.
Polska - 1944-1989 r.

7675
:
Choroba dyplomatyczna / Daniel Passent.- Warszawa: "Iskry", cop. 2002.

Passent Daniel (1938- )
Służba zagraniczna polska - Chile - od 1989 r.
Chile - od 1989 r.
Pamiętniki polskie - od 1989 r.

5483
:
Historia problemu niemieckiego po drugiej wojnie światowej / Longin Pastusiak.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

Polityka międzynarodowa - 1945-1989 r.
Niemcy (Republika Demokratyczna) - polityka
Niemcy (Republika Federalna) - polityka

C-H
:
Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki / Longin Pastusiak.- Warszawa: "Iskry", cop. 2002.

Przywódcy i głowy państw - Stany Zjednoczone
Politycy - Stany Zjednoczone
Słowniki biograficzne
Biografie

5487
:
Rola Stanów Zjednoczonych w remilitaryzacji Niemiec Zachodnich / Longin Pastusiak.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.

Polityka międzynarodowa - 1945-1989 r.
Niemcy (Republika Federalna) - polityka
Stany Zjednoczone - polityka - Niemcy (Republika Federalna)

7087
:
Sebastian / Stefan Pastuszewski.- Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2010.

Powieść polska -- 21 w.

8511
:
Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Paszkiewicz Aneta.- Warszawa: Difin, 2012

Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i zwalczanie

7966-ped
:
Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz.- Warszawa : Difin, 2017.

Socjoterapia
Niedostosowanie społeczne
Młodzież trudna
Podmiotowość
Wychowanie

8579-ped
:
Technologia wychowania / Angelika Paszkiewicz.- Białystok : "Trans Humana", 1998.

Wychowanie
Podręczniki akademickie

1610-ped, 1611-4, 1927
:
Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym / Angelika Paszkiewicz.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010.

Pedagogika resocjalizacyjna
Podręczniki akademickie

7777-ped
:
Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym - zarys teorii: podręcznik dla studentów pedagogiki / Angelika Paszkiewicz.- Białystok: Trans Humana, 2005.

Pedagogika resocjalizacyjna
Podręczniki akademickie

6429-ped

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie