Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie

N

:
Na krawędzi epoki: rozwój duchowy i działanie człowieka: praca zbiorowa / pod red. Jarosława Rudniańskiego i Krzysztofa Murawskiego.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.

Antropologia filozoficzna
Etyka
Rozwój społeczny
Socjotechnika

7509
:
Na przełomie wieków: księga jubileuszowa dedykowana pierwszemu biskupowi łowickiemu Alojzemu Orszulikowi / red. tomu Andrzej Luter.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2005.

Orszulik Alojzy (1928- )
Filozofia chrześcijańska
Teologia katolicka
Prawo kanoniczne - od 1965 r.
Łowicka, diecezja (katol.)
Księgi pamiątkowe

6744
:
Na przełomie: antologia relacji nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956. Cz. 2 / wybór i oprac. Stanisław Mauersberg, Marian Walczak; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.- Warszawa: PTP; Radom: współpr. Instytut Technologii Eksploatacji, 1996.

Uczniowie - Polska - 1944-1956 r.
Nauczyciele - Polska - 1944-1956 r.
Szkolnictwo - Polska - 1944-1956 r.
Pamiętniki polskie - 1944-1956 r.
Antologie

3681, 3682
:
Na przełomie: antologia relacji nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956. Cz. 3 / wybór i oprac. Stanisław Mauersberg, Marian Walczak; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Zarząd Główny, Warszawa.- Warszawa: PTP; Radom: współpr. Instytut Technologii Eksploatacji, 1996.

Uczniowie - Polska - 1944-1956 r.
Nauczyciele - Polska - 1944-1956 r.
Szkolnictwo - Polska - 1944-1956 r.
Pamiętniki polskie - 1944-1956 r.
Antologie

3683, 3684
:
Na przełomie: wspomnienia nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956 / wybór i oprac. Eugeniusz C. Król, Marian Walczak; Instytut Badań Edukacyjnych. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.- Warszawa: IBE, 1994.

Nauczyciele - Polska - 1944-1956 r.
Oświata - Polska - 1944-1956 r.
Pamiętniki polskie - 1944-1956 r.
Antologie

2969, 5079
:
Na wiązance z białej róży: Puszcza Biała w piśmiennictwie historycznym i wspomnieniach / [wybór, przedm. i oprac.] Henryk Syska.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.

Biała Puszcza - 17-20 w.
Pamiętniki polskie - 17-20 w.
Antologie

7500
:
Pytania ostateczne / Thomas Nagel; przeł. [z ang.] Adam Romaniuk.- Warszawa: Fundacja "Aletheia", 1997.

Antropologia filozoficzna
Etyka

1677-8
:
Reprezentacje i ich reprezentacje: analiza podstawowych kontrowersji teoretycznych we współczesnych koncepcjach reprezentacji poznawczej / Krzysztof Najder; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Inteligencja sztuczna
Poznanie

2366-psych
:
Jaka Polska: co i komu doradzałem / Zdzisław Najder.- Kraków: Editions Spotkania, [1993].

Najder Zdzisław (1930- )
Polska - polityka wewnętrzna - od 1980 r.
Pamiętniki polskie - od 1980 r.

7126
:
Edukacja, która nie chce przeminąć / Aleksander Nalaskowski.- Kraków: Impuls, 1999.

3847-51, 8487
:
Edukacyjny show / Aleksander Nalaskowski.- Kraków: Impuls, 1998.

C-ped
:
Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki / Aleksander Nalaskowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Osobowość - rozwój
Twórczość - psychologia
Twórczość - socjologia

1710, 2199
:
Widnokręgi edukacji / Aleksander Nalaskowski.- Kraków: "Impuls", 2002.

Pedagogika
Szkolnictwo - organizacja
Szkolnictwo - organizacja - Polska - od 1989 r.

3996-ped, 3992-5
:
Metody nauczania / Stanisław Nalaskowski.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.

Nauczanie - metody
Uczenie się - metody

2194-ped
:
O zasadach nauczania: studium z dydaktyki porównawczej / Stanisław Nalaskowski.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.

Nauczanie - metody

2346
:
Zespół dziecka maltretowanego - skutki wtórne: studium przypadku / Katarzyna Nanowska-Ryczko.- Gdynia: Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2013.

Autodestruktywność
Dziecko maltretowane - psychologia
Niedostosowanie społeczne - psychologia
Podręczniki akademickie

8209-psych
:
Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 / [Ministerstwo Gospodarki i Pracy].- Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 2004.

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Planowanie gospodarcze - Polska - od 2001 r.

6391
:
Narracja jako sposób rozumienia świata / pod red. Jerzego Trzebińskiego.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

4043-psych, 4041-2
:
Nastolatek też jest ważny: problemy zdrowotne młodzieży: poradnik dla lekarzy / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Jodkowskiej; [aut. Ilona Burzyńska et al.] ; Instytut Matki i Dziecka.- Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, 1995.

Nastolatki - higiena
Nastolatki - rozwój psychofizyczny
Nastolatki - zdrowotność
Służba zdrowia - Polska - od 1989 r.
Poradniki

1091-4, 1750-4
:
Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / pod red. Anny Przecławskiej i Leszka Rowickiego.- Warszawa: "Żak", 2000.

Dziecko - kultura - Polska - od 1989 r.
Dziecko - socjologia - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - kultura - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.

3098-ped, 3095-7
:
Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli: 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 30 czerwca-1 lipca 2007 / [red. Eugeniusz Jankiewicz].- Zielona Góra: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze", 2007.

Nauczyciele - praca
Materiały konferencyjne

6761
:
National security - definition, character and determinants: studies on the quality security / pod red. Bronisława Sitka i Aleksandry Ukleja.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe

C-podr, 8035
:
Natura emocji: podstawowe zagadnienia / pod red. Paula Ekmana i Richarda J. Davidsona; przekł. [z ang.] Bogdan Wojciszke.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.

Uczucia

2824-psych, 784, 1527, 2821-3
:
Nauczanie i uczenie się: na drodze do uczącego się społeczeństwa / Komisja Europejska. XXII Dyrekcja Generalna ds. Wychowania, Kształcenia i Młodzieży, V Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Stosunków Przemysłowych i Spraw Społecznych; [tł. Katarzyna Pachniak, Robert Piotrowski].- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], cop. 1997.

Kształcenie - kraje Unii Europejskiej

1253-4
:
Nauczanie prawa w wojsku: praca zbiorowa / pod red. nauk. Teofila Leśki; [aut. Andrzej Brzeziński et al.]; Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego. Zarząd Propagandy i Agitacji.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1986.

Prawo
Wojsko - prawo
Podręczniki

5905
:
Nauczyciel 2000-plus: modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska: materiały z konferencji naukowej w Wólce Milanowskiej 18-20 września 2000 roku: praca zbiorowa / pod red. Danuty Cichy.- Warszawa: Wydaw. Instytutu Badań Edukacyjnych, 2001.

Biologia - nauczanie - Polska - od 1989 r.
Biologia - nauczanie - szkoły wyższe - Polska - od 1989 r.
Edukacja ekologiczna - Polska
Nauczyciele biologii - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

2723
:
Nauczyciel człowiekiem dialogu: 69. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2006 / [red. Eugeniusz Jankiewicz; Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli].- Zielona Góra: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze", 2006.

Nauczyciele - praca
Materiały konferencyjne

6762
:
Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym: wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki / pod red. Genowefy Koć-Seniuch i Andrzeja Cichockiego.- Białystok : Trans Humana, 2000.

2440-ped
:
Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Nauczanie - efektywność - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - praca - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

6774-ped
:
Nauczyciel: rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Nauczyciele - doskonalenie zawodowe
Nauczyciele - przydatność zawodowa

7852-ped
:
Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów: u progu reformy systemu edukacji / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna [w Łowiczu].- Kraków; Łowicz: "Impuls", 1999.

Nauczyciele akademiccy - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

3629-35
:
Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. nauk Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański.- Zielona Góra; Kraków: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004.

6284-ped
:
Nauczyciele o etyce swojego zawodu / wybór i oprac. Halina Kowalewska, Lucjan Porembski.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1971.

Nauczyciele - etyka

5377
:
Nauczyciele w procesie przemian oświatowych / [red. Bolesław Potyrała].- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992.

2939
:
Nauczyciele w walce o nową Polskę / wybór materiałów i oprac. Kazimierz Wojciechowski.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970.

Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r.
Pamiętniki polskie - 1944-1989 r.
Antologie

5446
:
Nauczyciele wobec reformy edukacji: raport z badań / Elżbieta Putkiewicz [et al.]; Instytut Spraw Publicznych.- Warszawa: ISP, 1999.

Nauczyciele - socjologia - Polska - od 1989 r.
Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.

2189, 3123-6
:
Nauka a rozwój kraju: wybrane problemy / pod red. Edwarda Hałonia; Polska Akademia Nauk.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.

Nauka - Polska - 1944-1989 r.
Technika - Polska - 1944-1989 r.

5316
:
Nauka i doktryna wojenna: problematyka narodowa i internacjonalistyczna / [aut. Józef Kamiński (kier. zespołu aut.)].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1980.

Marksizm - a wojna
Sztuka wojenna
Wojna - teoria

7242
:
Nauka w Polsce w perspektywie XXI wieku = Science in Poland in perspective of 21st century: materiały z konferencji naukowej Komitetu w dniach 10-11 października 1996 r. / [aut. Julian Auleytner et al.]; Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN.- Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 1996.

Nauka - prognozy - Polska
Materiały konferencyjne

6736
:
Nauka własna studenta / pod red. Jana Zborowskiego.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1976.

Uczenie się

5992
:
Nauka, technologia, gospodarka : wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju / red. Antoni Kukliński ; Komitet Badań Naukowych.-Warszawa : KBN, 1995.

Kacprzyński, Bogdan (1937?-1995)
Innowacje -- stosowanie -- gospodarka -- Europa Środkowo-Wschodnia
Nauka -- polityka -- Europa Środkowo-Wschodnia
Nauka -- polityka -- Polska
Europa Środkowo-Wschodnia -- gospodarka -- od 1989 r.

8452
:
Nauki filozoficzne współdziałające z pedagogiką: praca zbiorowa / red. Bogdan Suchodolski.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1966.

5440
:
Nauki pedagogiczne w Polsce: dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Mirosława J. Szymańskiego; przy współpr. Romy Kwiecińskiej, Stanisława Kowala.- Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004.

Pedagogika - historia - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

6087-ped
:
Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.

Pedagogika - historia - Polska - od 1944 r.

4829-ped, 4826-8
:
Nauki przyrodnicze i społeczne współdziałające z pedagogiką: praca zbiorowa / pod red. Bogdana Suchodolskiego.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1966.

Psychologia - a pedagogika
Socjologia - a pedagogika

5439
:
Uczestnictwo społeczne młodzieży: możliwości działań - opinie i postawy / Agnieszka Naumiuk.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007.

Młodzież - socjologia - Polska - od 2001 r.
Postawy - Polska - od 2001 r.
Praca społeczna - Polska - od 2001 r.

C-socj
:
24 odsłony szkolnego teatru: scenariusze przedstawień okolicznościowych / Małgorzta Nawrocka.- Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2004.

Scenariusze imprez szkolnych

6327
:
Zasady nauczania / Bogdan Nawroczyński.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.

Nauczanie

C-ped, 6481
:
Nawroty w uzależnieniach / [red.] Michael Gossop; [tł. z ang. Paweł Beręsewicz et al.].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997.

Nałóg - leczenie
Nałóg - zapobieganie

4553-6
:
Z problematyki politycznej powstania warszawskiego (1944) / Ryszard Nazarewicz.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1980.

Powstanie 1944 r. warszawskie - polityka
Polska - polityka - 1939-1945 r.

7458

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie