Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  (Następne)
  Wszystkie

M

:
Kiedy pozwolić?, kiedy zabronić? [dzieciom od 2 do 16 lat] / Robert MacKenzie; przekł. Olena Waśkiewicz.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Wychowanie - metody
Poradniki

4082-psych, 4080-1
:
Ochrona i rekultywacja środowiska / Franciszek Maciak.- Warszawa: Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2003.

Rekultywacja gruntów
Szkody przemysłowe - zapobieganie i zwalczanie
Ochrona środowiska
Podręczniki akademickie

C-podr
:
Mały leksykon pedagoga specjalnego / Aleksandra Maciarz.- Kraków: Impuls, 2005.

Pedagogika specjalna
Encyklopedie

6372-ped
:
Pedagogika lecznicza i jej przemiany: wybrane problemy / Aleksandra Maciarz.- Warszawa: "Żak", 2001.

Pedagogika specjalna

3043-6
:
Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo: książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009.

Dziecko chore - rozwój psychofizyczny
Dziecko chore - wychowanie
Dziecko trudne - rozwój psychofizyczny
Dziecko trudne - wychowanie
Wychowanie w rodzinie
Poradniki dla rodziców

C-ped
:
Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz [oraz Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk].- Kraków: "Impuls", 1999.

Dziecko niepełnosprawne - socjologia - Polska - od 1989 r.
Integracja społeczna - Polska - od 1989 r.

2154
:
Agresywność a asertywność młodocianych sprawców przestępstw / Paweł Maciaszczyk; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.- Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2010.

Agresywność
Asertywność
Młodociani przestępcy - psychologia
Przestępstwo - psychologia

7868-psych
:
Kształtowanie umiejętności dydaktycznych nauczyciela / Maksymilian Maciaszek; [przedm. W. Okoń].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.

Nauczanie - szkolenie
Nauczyciele - szkolenie

6519
:
Treść kształcenia i wychowania w reformach szkolnych PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] / Maksymilian Maciaszek.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1980.

Nauczanie - metody - Polska
Oświata - reforma - Polska - 1944-1989 r.

7421
:
Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej / Janina Maciaszkowa.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

Pedagogika opiekuńcza

5383-ped
:
Samokształcenie w procesie nauczania / Jan Maciejewski.- Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998.

2210
:
Człowiek miarą wszechrzeczy: słynne sentencje filozofów / Witold Mackiewicz.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Filozofia - historia
Wydawnictwa popularne

7525
:
Losy nauczycielstwa i oświaty w latach okupacji (1939-1945) na ziemiach województwa ostrołęckiego / Henryk Maćkowiak.- Ostrołęka: Wydaw. Stefana Podedwornego, 1997.

3655
:
Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar / Cloé Madanes; przekł. Anna Rozwadowska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Miłość - psychologia
Przemoc w rodzinie - psychologia
Terapia rodzinna
Zaburzenia i dewiacje seksualne - psychoterapia

5840-psych
:
Przestępczość zorganizowana: system zwalczania / Wiesław Mądrzejowski.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2008.

Policja - metody - Polska - od 1989 r.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - od 1989 r.
Podręczniki akademickie

C-prawo
:
Deformacje w spostrzeganiu ludzi / Tadeusz Mądrzycki.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Osobowość
Sądy (psychol.)
Spostrzeganie

7639
:
Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw / Tadeusz Mądrzycki.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.

6482
:
Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004) / Dariusz Magierek.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

1990-2004
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - od 1989 r.
Straż graniczna - Polska - od 1989 r.
Polska - granice - ochrona - od 1989 r.

7865-BN
:
Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001): status i rozwój w okresie przemian oświatowych / Adam Maj.- Warszawa: "Adam", 2002.

Szkolnictwo - katolicyzm - Polska - od 1989 r.

C-ped, 5092
:
System oświaty w Polsce i jego finansowe uwarunkowania / Katarzyna Maj-Waśniowska.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017.

Finansowanie
Oświata
Szkolnictwo
Polska

8573-ped
:
Jak inwestować w Unii Europejskiej / Marta Majcher, Piotr Maziarek.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2005.

Papiery wartościowe - inwestycje - kraje Unii Europejskiej
Poradniki

6642
:
Poradnik inwestora: jak inwestować w Unii Europejskiej / Marta Majcher, Piotr Maziarek.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2005.

6606
:
Wprowadzenie dziecka w świat pisma / Irena Majchrzak.- Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Czytanie - nauczanie
Nauczanie początkowe
Pisanie - nauczanie

1731
:
Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Poznań: Wydaw. AE, 1999.

Prace dyplomowe
Poradniki

2286
:
Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik.- Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010.

Internet - psychologia
Uzależnienie od komputera

7855-psych
:
Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych / Irena Majsterkiewicz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001.

C-podr
:
Z mojej praktyki pedagogicznej / A. Makarenko; [tł. z jęz. ros. Bolesław Milewicz i Mikołaj Kozakiewicz; przedm. do wyd. pol. A. Lewin].- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954.

Wychowanie socjalistyczne - ZSRR

6499
:
Organizacje a kontrakt psychologiczny: zarządzanie ludźmi w pracy / Peter Makin, Cary Cooper, Charles Cox; przekł. Grażyna Kranas; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Kadry - polityka
Praca - psychologia

2503-psych
:
Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika: diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię / Aleksander Makowski.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997.

Dziecko trudne - wychowanie
Pedagogika specjalna
Podręczniki

1090, 1374, 1375-7
:
Legenda Lenina / Curzio Malaparte [pseud.]; przekł. z jęz. wł. Wacława Komarnicka, Stanisław Łukomski.- Warszawa: "Rytm", 1995.

Lenin Vladimir Il'ič (1870-1924)
Kommunističeskaâ partiâ Sovetskogo Soûza - biografie
Politycy - Rosja - 19-20 w.
Politycy - ZSRR - 1917-1941 r.
Biografie

7155
:
Teorie andragogiczne: metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej / Mieczysław Malewski.- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.

Oświata dorosłych - teoria
Podręczniki akademickie

864
:
Opinie młodzieży o samobójstwie / Hanna Malicka-Gorzelańczyk.- Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002.

Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Postawy - Polska - od 1989 r.
Samobójstwo - psychologia - Polska - od 1989 r.
Samobójstwo - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-socj, 5147
:
Logika ogólna / Grzegorz Malinowski.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Logika
Podręczniki akademickie

7898
:
Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej / red. nauk. Maria Kruk.- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013.

Mandat polityczny -- Polska -- od 1989 r.

8540
:
Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Poradnictwo zawodowe - Polska - od 1989 r.
Uczniowie gimnazjów - socjologia
Wybór kierunku kształcenia - socjologia - Polska - od 1989 r.
Wybór zawodu - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych / Thomas W. Mangione; przekł. Jacek Chołoniewski, Anna Kossakowska.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Ankieta - metody
Marketing - metody
Socjologia - metody
Podręczniki

1965
:
W kręgu polskich doświadczeń historycznych XIX i XX w[ieku]: studia / Zygmunt Mańkowski.- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1986.

Polska - 19-20 w.

7204
:
Oczarowanie / Heinrich Mann; przeł. [z niem.] Gabriela Mycielska; [wybrała Apolonia Bejska].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1988.

Opowiadanie niemieckie - 20 w.

7215
:
Moja filozofia życia / Ryszard Manteuffel-Szoege.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.

Manteuffel-Szoege Ryszard (1903-1991)
Etyka
Obyczaje

7590
:
Mapa rozwiązań dla zdrowia psychicznego / [zespół red. Katarzyna Boguszewska et al. ; Megapartnestwo Koalicja Łamania Oporów Społecznych Kłos].- Łódź : Megapartnestwo Koalicja Łamania Oporów Społecznych Kłos [etc., 2008].

Chorzy psychicznie -- opieka społeczna -- Polska -- 21 w.

8498
:
Procesy zjednoczeniowe w ruchu nauczycielskim na ziemiach polskich w latach 1915-1919 / Zbigniew Marciniak.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1969.

Nauczyciele - organizacje - Polska - 1914-1918 r.

C-ped
:
Sztuka dyskutowania / Witold Marciszewski.- Warszawa: "Iskry", 1971.

Dyskusja

6493
:
Sztuka dyskutowania / Witold Marciszewski.- Warszawa: "Aleph": nakł. Fundacji na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki [etc.], 1994.

Dyskusja

2097
:
Eros i cywilizacja / Herbert Marcuse; przeł. Hanna Jankowska, Arnold Pawelski.- Warszawa: "Muza", 1998.

Freud Sigmund (1856-1939)
Kultura - filozofia - 20 w.
Psychoanaliza

2077
:
Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno-wysiedleńczej i jej realizacja w "Okręgu Warty" / Jerzy Marczewski.- Poznań: Instytut Zachodni, 1979.

Osadnictwo - polityka - Niemcy - 1933-1945 r.
Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r.
Wysiedlanie - Niemcy - 1933-1945 r.
Kraj Warty - osadnictwo - polityka

C-H
:
Kompensacyjne funkcje kształcenia ustawicznego w mieście / Mieczysław Marczuk.- Lublin: Wydaw. UMCS, 1978.

5935
:
Marketing / Krzysztof Przybyłowski [et al.; przeł. z ang. Piotr Gumola et al.].- Warszawa: "ABC", cop. 1998.

Marketing

744
:
Flaczki Belwederskie / Marek Markiewicz.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1994.

7079
:
Ojcowie kosmonautyki / Andrzej Marks.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Astronautyka - historia
Rakieta - technika - historia
Technika - biografie - 17-20 w.

7655
:
A practical English Grammar / A.V. Martinet, A.J. Thomson.- Wyd. 15.- Oxford, 1997.

1032-4

Strona:  1  2  3  4  5  6  (Następne)
  Wszystkie