Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie

L

:
Socjologia komunikacji literackiej: problemy rozpowszechniania i odbioru literatury / Janusz Lalewicz; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Literatura - socjologia

7558
:
Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1981.

Polska - gospodarka - 1918-1939 r.

7303
:
Ekonomia polityczna / Oskar Lange.- Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1973.

Ekonomia

C-ekon
:
Kapitalizm / Oskar Lange.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomoczne, 1973.

C-ekon
:
Socjalizm / Oskar Lange.- Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1973.

C-ekon
:
Statystyka / Oskar Lange.- Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1973.

Rachunek prawdopodobieństwa
Statystyka gospodarcza

C-ekon
:
Wizje gospodarki socjalistycznej: wybór pism / Oskar Lange; wyboru dokonał Mirosław Chałubiński.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1985.

Gospodarka socjalistyczna

7301
:
Czas spełnienia / Romualdas Lankauskas; z litew. tł. Anastazja Stoberska.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść litewska - 20 w.

7422
:
Słownik psychoanalizy / Jean Laplanche, J.-B. Pontalis; pod kier. Daniela Lagache'a; przekł. [z fr.] Ewa Modzelewska, Ewa Wojciechowska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

Psychoanaliza
Encyklopedie

5522-og.
:
Od gniewu do przebaczenia / Ernie Larsen; przy współpr. z C. Larsen Hegarty; przekł. Ewa Zaremba.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Gniew
Przebaczenie
Wydawnictwa popularne

4094-psych, 4092-3
:
Nielegalny handel narkotykami w Polsce / Katarzyna Laskowska.- Białystok: "Temida 2": przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 1999.

Narkotyki - handel - Polska - od 1989 r.

2504
:
Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży: atlas / Andrzej Laskowski, Andrzej Rejzner, Ewa Tokarczyk.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996.

Młodzież - patologia społeczna - Polska - od 1980 r.
Przestępczość nieletnich i młodocianych - Polska - od 1980 r.
Dane statystyczne

2441
:
Sprawdź swoją inteligencję: zbiór testów / Peter Lauster; tł. Magdalena Häfner.- Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 1997.

Testy na iloraz inteligencji
Wydawnictwa popularne

140-psych
:
Dawni mistrzowie / Wiktor N. Łazariew; tł. [z ros.] Paweł Hertz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Malarstwo (szt.plast.) - 17-18 w.
Malarstwo (szt.plast.) - historia - 17-18 w.
Albumy

7610
:
Psychologia tłumu / Le Bon; przeł. Bolesław Kaprocki.- Warszawa: Wydawnictwo Pavo, 1997.

Psychologia społeczna

1058-psych
:
Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji / Mark Leary; przekł. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Osobowość
Psychologia społeczna
Samopoznanie

2868-psych, 2865-7
:
Jak uczyć skutecznie: system łączenia teorii z praktyką w postaci nauczania programowanego / Konstanty Lech; Instytut Pedagogiki.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.

Nauczanie - metody

551-4
:
Nauczanie wychowujące / Konstanty Lech.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967.

Nauczanie
Wychowanie

6515
:
System nauczania / Konstanty Lech.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.

Nauczanie

528
:
Mózg emocjonalny: tajemnicze podstawy życia emocjonalnego / Joseph LeDoux; przeł. Andrzej Jankowski.- Poznań: "Media Rodzina", cop. 2000.

Mózg
Uczucia

2437-psych
:
Młodzi dorośli w dobie globalizacji: szkice psychologiczne / Maria Ledzińska.- Warszawa: Difin, 2012.

Globalizacja
Młodzież - psychologia

7972-psych
:
Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Nauczanie - psychologia
Uczenie się - psychologia
Podręczniki akademickie

7810-psych
:
Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu / Jan Legowicz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Filozofia - historia - Grecja - 6 w. p.n.e.-1 w.
Filozofia - historia - Rzym - 1-5 w.

7523-filoz
:
Życie dla życia / Jan Legowicz.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1984.

Antropologia filozoficzna
Marksizm
Nauczanie - filozofia
Wychowanie socjalistyczne

7542
:
Polityka wschodnia Unii Europejskiej / Agnieszka Legucka; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2008.

Unia Europejska - a kraje byłego ZSRR
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Kraje byłego ZSRR - a Unia Europejska

6975-BN, 6974
:
Praktyczne metody pracy zespołowej / David Leigh; [tł. z ang. Monika Dorota Krupińska].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Praca zespołowa - psychologia
Nauczanie dorosłych - metody
Szkolenie zawodowe - metody
Szkolenie zawodowe - organizacja
Poradniki

53
:
Techniczne środki dydaktyczne / Leon Leja.- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.

Pomoce dydaktyczne

C-ped
:
Słownik terminów komputerowych: A-M / Kurt Lekanger; [przekł. jęz. z duń. Przemysław Doleżych].- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

Informatyka - terminologia
Słowniki terminologiczne
Słowniki polskie

6063
:
Słownik terminów komputerowych: N-Z / Kurt Lekanger; [przekł. z jęz. duń. Przemysław Doleżych].- Warszawa: Egmont Polska, cop. 1998.

Informatyka - terminologia
Słowniki terminologiczne
Słowniki polskie

6064
:
Lekarz domowy: rodzinny poradnik medyczny / pod red. Tony'ego Smitha.- Warszawa: Świat Książki, 1994.

Medycyna
Wydawnictwa popularne

4965
:
Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie: notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku / tł. Małgorzata Jarosiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

Skłodowska-Curie Maria (1867-1934)
Fizyka doświadczalna - metody
Fizyka - nauczanie - metody - Francja - 1901-1914 r.

5756
:
Leksykon "Lalki" / pod red. Agnieszki Bąbel i Aliny Kowalczykowej.- Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2011.

Encyklopedie
Powieść polska -- historia -- 19 w.

8520
:
Leksykon. Bezpieczeństwo. Wybrane pojęcia / Pod red. Pawła Chodaka.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015.


8293-BN
:
Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym / Marian Lelonek.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Nauczanie początkowe

C-ped
:
Prowokacja / Stanisław Lem.- Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7105
:
Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach I-III / Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

Język polski - nauczanie początkowe - metody
Wypracowania szkolne - szkoły podstawowe

C-ped
:
Materializm a empiriokrytycyzm: krytyczne uwagi o pewnej reakcyjnej filozofii / W. I. Lenin.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

7494
:
Leningrad / przeł. z ros. W. Skóra.- Moskwa: Wydawnictwo Agencji Prasowej Nowosti, 1987.

7589
:
Kazimierz Pułaski: bohaterstwo, zaborczość Moskwy, zdrada narodowa / Antoni Lenkiewicz; wstęp Norbert Tomczyk.- Wrocław: "Nortom", 1994.

Pułaski Kazimierz (1745-1779)
Konfederacja 1768-1772 r. barska - biografie
Wojsko - biografie - Polska - 18 w.
Wojsko - biografie - Stany Zjednoczone - 18 w.
Biografie

7419
:
Trudna droga do arki Noego / Antonina Leńkowa.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.

Zwierzęta - ochrona

7364
:
Przewodnik po Unii Europejskiej / Dick Leonard; [przekł. Aldona i Witold Matuszyńscy].- Warszawa: "Studio Emka", 1998.

Unia Europejska

2285-og.
:
Leonarda i jej synowie / zapisali relacje, oprac. i uzup. dokumentami Maria i Janusz Przymanowscy.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1980.

Szajnowicz-Iwanow Jerzy (1911-1943)
Lambrianides (rodzina)

7274
:
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa.- Łódź: Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 1998.

Kościół katolicki - a środki masowego przekazu
Środki masowego przekazu - a wychowanie
Środki masowego przekazu - nauczanie
Wychowanie

1466-7, 1712
:
Maurycy August hr[abia] Beniowski, zdobywca Madagaskaru / Mieczysław Lepecki.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.

Beniowski Maurycy August (1746-1786)
Odkrycia geograficzne - 18 w.
Podróżnictwo morskie - 18 w.
Madagaskar - 18 w.
Biografie

7401
:
Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych / Eugenia Iwona Lesiak-Laska.- Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998.

Innowacje -- stosowanie -- nauczanie
Nauczanie początkowe -- efektywność
Pedagogika -- metody

1069-ped
:
Napiętnowany anioł i inne opowiadania / Mikołaj Leskow; przeł. [z ros.] Aleksander Bogdański [et al.]; wybór Zbigniew Podgórzec.- Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1985.

Bogdański Aleksander (1927-1994). Tł.
Podgórzec Zbigniew (1935-2003). Wybór
Wydawnictwo Literackie. Wyd.

7101
:
Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej / Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017.

Metodologia
Nauczanie
Nauki o obronności
Wojsko

8590-BN, 8589
:
Człowiek starszy i jego wspomaganie: w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005.

Ludzie starzy - opieka społeczna
Ludzie starzy - opieka społeczna - Polska - od 1989 r.
Ludzie starzy - psychologia
Ludzie starzy - socjologia
Starzenie się

C-ped
:
Wspólnoty europejskie: instytucje, źródła prawa, proces integracji / Leszek Leszczyński.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2001.

Unia Europejska
Podręczniki akademickie

3405
:
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński.- Warszawa: Difin, 2011.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.
Polityka społeczna - Polska - od 2001 r.
Podręczniki akademickie

7858-BN

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie