Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Następne)
  Wszystkie

K

:
Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000.

Bezrobocie - zapobieganie i zwalczanie - projekty - Polska - od 1989 r.
Bezrobocie - Polska - od 1989 r.
Ubóstwo - zapobieganie i zwalczanie - projekty - Polska - od 1989 r.
Dane statystyczne

5643-6
:
Izrael: informator / Czesław Kącki; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy.- Warszawa: "Konjan": na zlec. MON, 1999.

Izrael
Izrael - polityka
Informatory

6800
:
Mój świat: program kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej / Halina Matejek, Anna Kaczanowska.- Warszawa, 1999.

Nauczanie początkowe

2288
:
Druga Armia Wojska Polskiego / Kazimierz Kaczmarek.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978.

Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 2 Armia
Wojsko - Polska - 1944-1989 r.

C-H
:
Rozważania o życiu ludzkim / Stefan Kaczmarek.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1979.

Antropologia filozoficzna
Etyka
Marksizm
Starość - filozofia
Szczęście
Śmierć - filozofia

C-filoz
:
Dla swojej ziemi macierzystej... / Henryk Kaczor, Jan Kaczor, Stanisław Kaczor.- Warszawa; Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii ITE, 2003.

4970
:
Jestem wśród ludzi: wiersze / Stanisław Kaczor; [rys. Janusz Popławski].- Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2005.

Poezja polska - 21 w.

6550-99
:
Nauczyciel w kształceniu pozaszkolnym dorosłych / Stanisław Kaczor.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.

Nauczanie dorosłych
Nauczyciele
Oświata dorosłych

C-ped
:
O powstaniu i trzech latach działalności "Wszechnicy Roztoczańskiej" / Stanisław Kaczor; Starostwo Powiatu Zamojskiego, Stowarzyszenie "Wszechnica Roztoczańska".- Zamość; Radom: Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2002.

Stowarzyszenie "Wszechnica Roztoczańska" (Szczebrzeszyn)
Oświata dorosłych - organizacje - Polska - od 1989 r.
Szczebrzeszyn (woj. lubelskie ; okręg) - szkolnictwo i oświata - organizacje - od 1989 r.

4266
:
Samokształcenie nauczycieli studiujących / Stanisław Kaczor.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

Nauczyciele - szkolenie
Pedagogika - nauczanie
Samokształcenie

596
:
Dociekania psa / Franz Kafka; przeł. [z niem.] Lech Czyżewski.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1988.

Opowiadanie austriackie - 20 w.

7267
:
Problemy psychologii wychowania: teoria i praktyka / Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.

Psychologia wychowawcza

3739
:
Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001.

Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja - metody
Nauczanie początkowe
Pedagogika specjalna - metody
Wychowanie przedszkolne
Podręczniki akademickie

3740-psych, 5023-6
:
Co u pana słychać ? / Krzysztof Kąkolewski. Biała księga: sprawa Dolezalka / [wybór dokumentów i oprac. K. Kąkolewski; tł. z niem. Elżbieta Kasper, Artur Woźnica].- Warszawa: "Iskry", 1986.

Publicystyka polska - 1956-1989 r.
Przestępcy wojenni - Niemcy
Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r.

5420
:
Wizje czyli Jak nauka zmieni świat w XXI wieku / Michio Kaku; przeł. Karol Pesz.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.

Nauka - prognozy

2211
:
Najważniejsze lata czyli Jak rozumieć rysunki małych dzieci: rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków / Anna Kalbarczyk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Dziecko - rozwój psychofizyczny - badanie - metody
Osobowość - rozwój - badanie - metody
Rysunek - psychologia

7714
:
Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci / Kinga Kaleta.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011.

Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Psychologia systemowa
Rodzina - psychologia
Socjalizacja - Polska - od 1989 r.
Wychowanie w rodzinie - Polska - od 1989 r.

7913
:
Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski.- Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo, 2005.

Dziecko trudne - resocjalizacja
Młodzież trudna - resocjalizacja
Organizacje międzynarodowe - a patologia społeczna
Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Podręczniki akademickie

6425
:
Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski, Jerzy Pełka.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003.

Nieletni przestępcy - wychowanie - historia
Pedagogika resocjalizacyjna - historia
Podręczniki akademickie

5784
:
Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko maltretowane
Dziecko seksualnie wykorzystywane
Prawa dziecka
Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie
Rodzina - polityka społeczna
Rodzina - socjologia

C-socj
:
Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Czytanie - nauczanie
Wychowanie przedszkolne

2174
:
Funkcje pedagogiki społecznej: praca socjalna i kulturalna / Aleksander Kamiński.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1975.

561, 5998
:
Studia i szkice pedagogiczne / Aleksander Kamiński; [posł. Ryszard Wroczyński].- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.

Pedagogika społeczna

200
:
Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym / Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.

Pedagogika resocjalizacyjna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

8618
:
Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego pracę dyplomową / Tadeusz Kamiński, Teresa Szmigielska.- Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, 2000.

8403
:
Poradnik dla radiotechników / Wacław Kania, Maria Maruszewska, Jan Sawicki.- [Warszawa]: Państ. Wydaw. Szkolnictwa Zawodowego, 1973.

Radiotechnika
Poradniki

5883
:
Etyczno-prawne aspekty zmian klimatycznych / Małgorzata Kaniewska; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2017.

Ekoetyka
Ochrona środowiska
Polityka klimatyczna
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
Zmiany klimatyczne

8560
:
Kanon kształcenia ogólnego: seminarium nt. Reformy szkolne w latach 1980-1993 - wnioski, projekty, wdrożenia / red. nauk. raportu Andrzej Nogaj.- Warszawa: IBE, 1995.

Szkolnictwo ogólnokształcące - reforma - Polska - od 1980 r.

C-ped
:
O pedagogice / Immanuel Kant; [tł. Dorota Sztobryn].- Łódź; [Mysłaków]: "Dajas", 1999.

Pedagogika - filozofia - 18 w.

3650
:
Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej / Ewa Kantowicz.- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.

Opieka społeczna
Podręczniki akademickie

2714
:
Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym / Gabriela Kapica.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Gry edukacyjne
Nauczanie początkowe - metody

C-ped
:
Dydaktyka oświaty pozaszkolnej / Stanisław Karaś; [Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji].- Warszawa; Radom: ITE, 1995.

Nauczanie dorosłych - metody
Szkolenie zawodowe - metody

80-4, 1232
:
Samokształcenie w zawodzie: organizacja i technika uczenia się / Stanisław Karaś.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Samokształcenie
Szkolenie zawodowe

6438
:
Samokształcenie w zawodzie: organizacja i technika uczenia się / Stanisław Karaś.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Samokształcenie
Szkolenie zawodowe

C-ped
:
Sztuka samokształcenia / Stanisław Karaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa ; Poznań : WSP TWP : "Sorus", 1994.

Samokształcenie

8467-Ped
:
Zarys dydaktyki kursów zawodowych / Stanisław Karaś.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Nauczanie dorosłych - metody
Szkolenie zawodowe - metody

6050, 6451
:
Partyzancka broń: o uzbrojeniu w Batalionach Chłopskich / Bogumił Karaszewski, "Rafał" [pseud.].- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.

Bataliony Chłopskie - uzbrojenie

5972
:
Excel 97: samouczek dla każdego / Michael B. Karbo; [tł. Maria Rydz].- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

Excel
Podręczniki
Arkusze kalkulacyjne

6067
:
Komputer 2000: kupujemy nowoczesny komputer / Michael B. Karbo; [tł. z jęz. duń. Przemysław Doleżych].- Warszawa: Egmont Polska, 1999.

Komputery - budowa i organizacja
Poradniki

6070
:
PC & Windows 95: samouczek dla każdego / Michael B. Karbo.- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

6066
:
Windows 95: samouczek dla każdego: kurs podstawowy / Michael B. Karbo; [tł. Iwona Czajka Michniewicz].- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

Systemy operacyjne
Windows 95
Podręczniki

6068
:
Windows 98: samouczek dla każdego: kurs podstawowy / Michael B. Karbo; [przekł. z duń. Przemysław Doleżych].- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

Systemy operacyjne
Windows 98
Podręczniki

6069
:
Word 97: samouczek dla każdego / Michael B. Karbo.- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

6065
:
Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma.- Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011.

Wychowanie przedszkolne - metody
Podręczniki akademickie

7909, 7907-8, 7934-8
:
Edukacja przedszkolna w świetle warstwowej koncepcji wychowania / Joanna Karczewska.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015.

Wychowanie przedszkolne - metody

8379
:
Techniczne środki propagandy / Jan Karczewski.- Dęblin: Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, 1978

5947
:
Stanisław Gierat 1903-1977: działalność społeczno-polityczna / Piotr Kardela; [wyd. poprzedzone szkicem Danuty Mostwin pt. "Niezłomni"].- Szczecin: "Albatros", 2000.

Gierat Stanisław (1903-1977)
Młodzież wiejska - organizacje - biografie - Polska - 1918-1939 r.
Organizacje kombatanckie - Polska - 1944-1989 r.
Wojsko - biografie - Polska - 1939-1945 r.
Polacy za granicą - polityka - 1945-1989 r.
Polacy za granicą - Stany Zjednoczone - 1945-1989 r.
Biografie

7094
:
Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej / Józef Kargul.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.

Praca kulturalno-oświatowa - Polska
Praca kulturalno-oświatowa - organizacja - Polska
Podręczniki akademickie

854
:
O teorii i praktyce poradnictwa: odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2010.

Poradnictwo
Podręczniki akademickie

C-ped


:
Nauczyciel i uczeń: interakcje a wartości w klasie szkolnej: analiza etnograficzna / Magda Karkowska.- Kraków: "Impuls", 2005.

Interakcje społeczne - szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - a nauczyciele - Polska
Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - a uczniowie - Polska
Nauczyciele - socjologia - Polska - od 1989 r.
Postawy - Polska - od 1989 r.
Rola społeczna - Polska - od 1989 r.

C-ped

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Następne)
  Wszystkie