Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie

J

:
Ja - zdrowie - ruch: poradnik dla młodzieży, rodziców i nauczycieli / red. Zofia Żukowska.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2000.

2951
:
Anoreksja, bulimia, otyłość: przewodnik dla rodziców / Martha M. Jablow; przekł. Mirosław Przylipiak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000.

Anoreksja - zapobieganie i leczenie
Bulimia - zapobieganie i leczenie
Dziecko - psychologia
Młodzież - psychologia
Otyłość - zapobieganie i leczenie
Wydawnictwa popularne

4088-psych, 4086-7
:
Po upadku gwiazdy czyli Konsul w akcji / Eugeniusz Jabłoński.- Warszawa: "Color CB", cop. 1996.

Jabłoński Eugeniusz (1934- )
Konsulaty - Polska - od 1989 r.
Polacy za granicą - Rosja - od 1991 r.
Pamiętniki polskie - od 1989 r.

7244
:
Komputer i aplikacje użytkowe / Włodzimierz Jabłoński, Janusz Wacławiak, Stanisław Wszelak.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.

Informatyka
Podręczniki

C-ped
:
Komputer i Internet w pracy nauczyciela / Włodzimierz Jabłoński, Janusz Wacławiak, Stanisław Wszelak.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.

Internet - stosowanie - nauczanie
Komputery - stosowanie - nauczanie

C-ped
:
Scenariusze lekcji wychowawczych: wg programu autorskiego "Żyć skuteczniej" / Małgorzata Jachimska.- [Wałbrzych]: "Unus", cop. 1997.

Godzina wychowawcza
Poradniki

1986
:
Nowoczesne środki i materiały dydaktyczne / Jan Jacoby.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

Pomoce dydaktyczne

6720
:
A jednak miasto? / Iwona Jacyna.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Miasta - środowisko

7409
:
Świat ludzkich kryzysów / Aleksander Jacyniak, Zenomena Płużek.- Kraków: Wydaw. WAM, 1996.

Biblia - analiza i interpretacja
Antropologia filozoficzna - katolicyzm
Duchowość chrześcijańska
Osobowość
Wiara - teologia - katolicyzm

2378-psych, 2379
:
Dzieciństwo: doświadczenie bez świata / Małgorzata Jacyno, Alina Szulżycka.- Warszawa: "Oficyna Naukowa", 1999.

Dziecko - prawo
Dziecko - socjologia

1980-psych, 2034
:
Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych / Jadach Katarzyna.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011

Kuratorzy (prawo) - Polska - od 2001 r.

7992
:
Bełżyce: monografia miasta i gminy / Jadczak Stanisław.- Bełżyce: OWD "Express Press", 2002.

8418
:
Gry psychologiczne w szkole / Jarosław Jagieła.- Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004.

Analiza transakcyjna
Dziecko - psychologia
Gry i zabawy - psychologia
Uczniowie - psychologia
Stosunki interpersonalne - szkolnictwo

6280-psych
:
Relacje w rodzinie a szkoła: krótki przewodnik psychologiczny / Jarosław Jagieła.- Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2007.

Dziecko - psychologia
Rodzice - a szkolnictwo - psychologia
Rodzina - psychologia
Wychowanie w rodzinie - psychologia
Poradniki

8370
:
Studnia / Michał Jagiełło.- Warszawa: "Czytelnik", 1985.

Powieść polska - 20 w.

7549
:
Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Papiery wartościowe -- inwestycje
Rynek kapitałowy
Ryzyko inwestycyjne

8551
:
Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole / red. nauk. Bogusław Śliwerski.- Kraków: Impuls, 1999.

1993, 2120
:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników: tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń: praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sedlaka.- Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997.

Motywacja pracy
Płaca
Poradniki

2109-18
:
Jaka jesteś, rodzino? / wybór i oprac. Mirosława Parzyńska, Irena Tarłowska; [wstęp M. Parzyńska; posł. A. Kłoskowska].- Warszawa: "Iskry", 1963.

Rodzina - Polska - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.
Antologie

593
:
Jakość kształcenia - wyzwaniem XXI wieku: polski system szkolnictwa wyższego u progu Unii Europejskiej: konferencja rektorów zorg. przez Konwent Uczelni Niepaństwowych / [red. Marek B. Kamiński, Piotr Rządca; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania].- Warszawa: Wydaw. WSPiZ, 1997.

Nauczanie - efektywność - szkoły wyższe - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo wyższe - organizacja - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

6709
:
Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych / pod red. Mariana Piotrowskiego i Andrzeja Kirejczyka.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, cop. 2001.

Oświata dorosłych - efektywność
Nauczanie - efektywność - szkoły zawodowe
Szkolenie zawodowe - efektywność
Materiały konferencyjne

4159
:
Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszechradzkiej z perspektywy europejskiej / pod red. Piotra Majera i Magdaleny Sitek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - kraje Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo-Wschodnia
Grupa Wyszehradzka
Bezpieczeństwo narodowe - Polska

8067-BN, 8065-6
:
Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną / pod red. Zofii Palak [et al.]; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.- Tarnobrzeg: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011.

Jakość życia - socjologia - Polska - od 2001 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 2001 r.
Młodzież - patologia społeczna - Polska - od 2001 r.
Rodzina - patologia społeczna - Polska - od 2001 r.
Rodzina - socjologia - Polska - od 2001 r.

C-socj
:
Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą: antologia 4 / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej, Danuty Elsner.- [Radom]: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Nauczanie - efektywność
Oświata - zarządzanie - od 1989 r.

54
:
Orientacje życiowe młodzieży na przykładzie badań w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie / Wanda Jakubaszek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Ochotnicze Hufce Pracy. Ośrodek Szkolenia i Wychowania nr 1 (Kraków) - socjologia
Młodzież trudna - socjologia - Polska - od 2001 r.
Postawy - Polska - od 2001 r.
Kraków (woj. małopolskie) - socjologia - od 2001 r.

C-ped
:
Wątki religijne w twórczości Emila Ciorana / Michał Jakubik.- Gdynia: Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2012.

Cioran, Emil (1911-1995)
Religia - w literaturze francuskiej
Literatura francuska - tematyka - 20 w.

8352
:
Analiza wybranych właściwości komunikacyjnych neurotyków i ludzi zdrowych psychicznie / Urszula T. Jakubowska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1992.

Komunikacja społeczna - psychologia - badanie
Nerwice - badanie
Stosunki interpersonalne - badanie

225, 244-5
:
Preferencje polityczne: psychologiczne teorie i badania /Urszula Jakubowska.- Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 1999.

2044-psych
:
Wspomnienia nie zawsze są cudne / Stefan Antoni Jakubowski.- Warszawa, 2005.

7276
:
Strategie interwencji kryzysowej / Richard K. James, Burl E. Gilliland; [tł. Andrzej Bidziński].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.

Interwencja kryzysowa (psychol.)
Podręczniki

6414
:
Pragmatyzm: nowe imię paru starych stylów myślenia / William James; wprowadzenie Alfred J. Ayer; przeł. [z ang.] Michał Szczubiałka.- Warszawa: "KR", 1998.

Pragmatyzm

778-filoz
:
Jan Locke: wybór pism pedagogicznych / oprac. Hanna Pohoska.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1948.

6453
:
Jan Mitręga w 90 lecie urodzin.- Katowice: Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2007.

Mitręga, Jan (1917-2007)
Górnicy - Polska - 20 w.
Górnictwo - ekonomika - Polska - od 1989 r.
Śląsk - 20 w.
Księgi pamiątkowe
Biografie

7149
:
Bóg bogaty w miłosierdzie: Jan Paweł II w Ojczyźnie, 16-19 sierpnia 2002 / [red. Jolanta Piasecka, aut. cz. 1 Grzegorz Polak].- Kraków : "M" ; Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna, 2002.

Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - podróże apostolskie - Polska
Mowy i homilie papieskie - od 1965 r.
Kraków (woj. małopolskie) - religia - od 2001 r.

7666
:
Encyklika Redemptor hominis / Jan Paweł II.- Poznań: Pallottinum, 1979.

7343
:
Miłość żąda ofiary: relikwia "Katoczka" kpt. pil. - obs. Jana III Hryniewicza - sztandar Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940-1992 / Andrzej R. Janczak.- Warszawa: nakł. autora, 1992.

Lotnictwo wojskowe - Polska - 1939-1945 r.
Sztandary - wojsko - Polska - 20 w.
Wojna lotnicza - Wielka Brytania - 1939-1945 r.

5945
:
Stanowienie celów dydaktyczno-wychowawczych w zintegrowanej edukacji uczniów / Teresa Janicka-Panek.- Skierniewice: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Radom: współpr. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007.

Nauczanie - teoria
Nauczanie początkowe
Wychowanie - teoria
Podręczniki akademickie

6763
:
Materiały pomocnicze do statystyki i matematyki finansowej / Ewa Janik.- Lublin: WSPA, 2004.

6548-9
:
Ruch młodzieżowy u progu lat osiemdziesiątych / Krzysztof Janik.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.

Organizacje młodzieżowe - Polska - od 1944 r.

7573
:
Sekty i związki religijne: zarys / Robert Janik.- Lublin: "Norbertinum", 2002.

Religia - historia

4668-70
:
Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo / Wiesław Janik; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004.

Przedsiębiorstwo - ekonomika
Przedsiębiorstwo - organizacja
Podręczniki akademickie

6528
:
Odyseja wychowania: Goethańska wizja człowieka w latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra / Maria Janion, Maria Żmigrodzka.- Kraków: "Aureus", 1998.

Goethe Johann Wolfgang von (1749-1832). Wilhelm Meisters Lehrjahre
Goethe Johann Wolfgang von (1749-1832). Wilhelm Meisters Wanderjahre
Antropologia filozoficzna - a literatura niemiecka
Powieść niemiecka - historia - 18-19 w.

C-podr
:
Chemia i my / Ryszard M. Janiuk, Krystyna Skrok.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Chemia - nauczanie - gimnazja

5755
:
Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku: perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002.

Rodzice - a szkolnictwo - od 1989 r.
Rodzice - a szkolnictwo - socjologia - Polska - od 1989 r.

5567
:
Autoedukacja wyzwaniem współczesności / Dzierżymir Jankowski.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1999.

Samokształcenie

4811-4
:
Dom kultury: studium socjologiczno-pedagogiczne / Dzierżymir Jankowski.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1977.

Domy kultury - Polska

517
:
Doktor Panteusz w przemianach i inne utwory / Placyd Jankowski; wybrał i oprac. oraz szkic o życiu i twórczości napisał Lech Sokół.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.

Opowiadanie polskie - 19 w.
Powieść polska - 19 w.

7588
:
Poznawanie uczniów: zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Andrzej Janowski.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

Uczniowie - psychologia - metody
Uczniowie - socjologia - metody

C-ped
:
Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Uczniowie - a nauczyciele
Uczniowie - socjologia
Nauczyciele - a uczniowie
Nauczyciele - socjologia
Stosunki interpersonalne - szkolnictwo

1119-ped
:
Janusz Korczak: wybór pism pedagogicznych. T.2 / [wyboru dokonała i redakcyjnie opracowała Ela Frydman].- Warszawa: PZWSz, 1958

2940

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie