Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  (Następne)
  Wszystkie

H

:
Opieka i kuratela: komentarz / Henryk Haak.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004.

Dziecko - opieka społeczna - prawo - Polska
Kuratela - prawo - Polska

C-prawo
:
ABC sieci komputerowych / Joe Habraken; [tł. Mateusz Michalski, Witold Zioło].- Gliwice: "Helion", cop. 2002.

Sieć komputerowa
Podręczniki

6741-inf
:
Haiku / z jap. przeł. [i przedm.] Agnieszka Żuławska-Umeda; posłowiem opatrzył Mikołaj Melanowicz; [kaligramy wykonał Yukio Kudô.- Wrocław: "Ossolineum", 1983.

Poezja japońska - 17-20 w.
Antologie

5393
:
Przemiany społecznej osobowości studentów / Edward Hajduk.- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1982.

Studenci - socjologia - Polska

7638
:
Pekin - dyplomacja i polityka: szkice o chińskiej polityce zagranicznej / Andrzej Halimarski, Jerzy Lobman, Zygmunt Podlaski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Chiny - polityka - 20 w.

7380
:
Charles de Gaulle / Aleksander Hall.- Warszawa: "Iskry", cop. 2002.

Gaulle, Charles de (1890-1970)
Politycy - Francja - 20 w.
Biografie

5497
:
Teorie osobowości / Calvin S. Hall, Gardner Lindzey; [przeł. z ang. Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Osobowość - teoria - historia
Podręczniki akademickie

880
:
Bezgłośny język / Edward T. Hall; przeł. [z ang.] Roman Zimand i Alicja Skarbińska; słowo wstępne Marian Płachecki.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987.

Antropologia społeczna
Psychologia społeczna

7508
:
Taniec życia: inny wymiar czasu / Edward T. Hall; przeł. Radosław Nowakowski.- Warszawa: "Muza", 1999.

Czas - filozofia
Komunikacja społeczna
Kultura

2080
:
Przewaga konkurencyjna jutra: strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości / Gary Hamel, C. K. Prahalad.- Warszawa: Business Press, 1999.

2088
:
Głód / Knut Hamsun; przeł. [z norw.] Franciszek Mirandola [pseud.]; posłowiem opatrzył Witold Nawrocki.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1974.

Powieść norweska - 19 w.

7293
:
Wiek przezwyciężonego rozumu / Charles Handy; tł. Adam Janiszewski.- Warszawa: "Business Press", 1998.

Organizacja - teoria
Prognozy
Sukces - psychologia
Zmiana społeczna

2087
:
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna: dla szkoły podstawowej: klasy 1-3 / [program oprac. Jadwiga Hanisz].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Nauczanie początkowe - metody
Nauczanie zintegrowane - metody
Programy nauczania początkowego

1395
:
Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka / Andrzej Hankała, Ziemowit Włodarski.- Kraków: Impuls, 2004.

6283
:
Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł: [podstawy kinezjologii edukacyjnej] / Carla Hannaford.- Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów: "Medyk", 1998.

Myślenie
Ruchy - fizjologia
Uczenie się
Układ nerwowy - fizjologia

858, 1925
:
Christmas in Prague / Joyce Hannam.- Oxford, 1997.

948-957
:
Poezje wybrane / Jerzy Harasymowicz-Broniuszyc; wybór i wstęp aut. ; [nota biogr. Jadwiga Bandrowska-Wróblewska].- Warszawa: LSW, [1985].

Poezja polska - 20 w.

7249
:
First certificate: practice tests / Mark Harrison, Rosalie Kerr.- Oxford, 1997.

926-7
:
DOS dla opornych - ściąga: obejmuje wersję DOS 6.2 / Greg Harvey; ed. Dan Gookin; [oprac. wersji polskiej Wojciech Kowal i Dariusz Młot].- Warszawa: "Read Me", cop. 1993.

DOS
Systemy operacyjne
Podręczniki

173
:
English grammar in use: supplementary exercises / Louise Hashemi, Raymond Murphy.- Cambridge, 1995.

913-5
:
Inteligencji polskiej dole i niedole XIX i XX wiek / Ludwik Hass.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1999.

6358
:
Pokolenia inteligencji polskiej / Ludwik Hass.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997.

Inteligencja (socjol.) - Polska - 20 w.

6359
:
Podręcznik psychologii / Donald Olding Hebb; [tł. Janusz Pałczyński, Jerzy Siuta].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1969.

Psychologia
Podręczniki

4745-psych
:
Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / Paweł Heciak.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2007.

Akcjonariusze
Spółki akcyjne - zarządzanie
Walne zgromadzenie
Poradniki

6643
:
Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / Paweł Heciak.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2007.

Akcjonariusze
Spółki akcyjne - zarządzanie
Walne zgromadzenie
Poradniki

6607
:
Pedagogika ogólna / Teresa Hejnicka-Bezwińska; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.

Pedagogika
Podręczniki akademickie

6886, 6884-5
:
Życie społeczno-polityczne i gospodarcze wsi w Polsce Ludowej / Z. Hemmerling, A. Łuczak, A. Markiewicz; pod red. Z. Hemmerlinga.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1978.

Wieś - gospodarka - Polska - 1944-1989 r.
Wieś - socjologia - Polska - 1944-1989 r.

7323
:
Myśli o filozofii dziejów: (wybór) / Johann Gottfried Herde; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Zenon Skuza.- Warszawa: "Elipsa", 2000.

Herder Johann Gottfried von (1744-1803)
Antropologia filozoficzna
Historiozofia - 18 w.

5041-filoz
:
Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman; przekł. [z ang.] Anna i Magdalena Kacmajor.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.

Higiena psychiczna
Przemoc - psychologia
Psychiatria
Psychoterapia

384, 383
:
Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej / Sharon D. Herzberger; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Przemoc w rodzinie - psychologia
Podręczniki akademickie

4568, 4565-7
:
O sprzecznościach i jedności wychowania: zagadnienia pedagogiki personalistycznej / Sergiusz Hessen; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Kształcenie - teoria
Światopogląd
Wychowanie - teoria

842-ped
:
Pisma pomniejsze / Sergiusz Hessen; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Hessen Sergiusz (1887-1950)
Plato (427-347 a.C.)
Etyka - historia
Pedagogika - historia - ZSRR
Szkolnictwo - 19-20 w.
Pamiętniki rosyjskie - 19-20 w.

840-ped
:
Podstawy pedagogiki / Sergiusz Hessen; przekł. Adam Zieleńczyk; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Pedagogika

844-ped
:
Struktura i treść szkoły współczesnej: zarys dydaktyki ogólnej / Sergiusz Hessen; [wstęp K. Kotłowski].- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.

Nauczanie - teoria
Szkolnictwo - organizacja
Wychowanie - teoria

841-ped, 6526
:
Struktura i treść szkoły współczesnej: zarys dydaktyki ogólnej / Sergiusz Hessen; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Nauczanie - teoria
Szkolnictwo - organizacja
Wychowanie - teoria

C-ped
:
Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen; przekł. Adam Zieleńczyk; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Pedagogika - historia - 19-20 w.
Szkolnictwo - Europa - 1901-1939 r.
Szkolnictwo - organizacja - Europa - 1901-1939 r.

843-ped
:
Po prostu FrontPage 2002/XP PL / Nolan Hester; [tł. Bogdan Czogalik].- Gliwice: "Helion", cop. 2002.

FrontPage

4459-inf, 4455-8
:
Melancholia małżeńska / Mary K. Hinchliffe, Douglas Hooper, F. John Roberts; przeł. z ang. Krystyna Dudziak, Herbert Szafraniec.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.

Depresja psychiczna - leczenie - metody
Małżeństwo - psychologia
Małżeństwo - psychoterapia

2968
:
Historia / [aut. Krzysztof Buczkowski et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

C-podr
:
Historia filozofii. T. 1 / wyboru dok. Hanna Puszko i Andrzej Miś.- Wyd.2.- Warszawa: UW WP, 1998.

Filozofia - do 18 w.
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych

731-3
:
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Filozofia - historia - do 15 w.

683, 686, 689, 737, 1561
:
Historia filozofii. T. 2 / wyboru dok. Hanna Puszko i Andrzej Miś.- Wyd. 2.- Warszawa: UW WP, 1998.

Filozofia - 18-20 w.
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych

734-6, 8497
:
Historia najnowsza krajów Europy Zachodniej i Ameryki: 1918-1939 / [red. odp. N. Samorukow; tł. Maria Borowska].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1965.

Ameryka - 1918-1939 r.
Europa Zachodnia - 1918-1939 r.

C-H
:
Historia nauki polskiej. T. 3, 1795-1862 / red. tomu Jerzy Michalski; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.

5309
:
Historia nauki polskiej. T. 6, Dokumentacja bio- bibliograficzna. Indeks biograficzny t. 1 i 2 / pod red. Bogdana Suchodolskiego; [sekr. nauk. Zofia Skubała-Tokarska]; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki; [aut. indeksu] Leszek Hajdukiewicz.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.

Nauka - Polska

5310
:
Historia polskiego ruchu robotniczego: 1864-1964. T. 2, 1939-1964 / oprac. Marian Malinowski [et al.]; Zakład Historii Partii przy KC PZPR.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1967.

Ruchy i organizacje robotnicze - Polska - 19-20 w.

C-H
:
Historia wychowania / pod red. Jana Hellwiga.- Poznań: "Eruditus", 1994.

Szkolnictwo - historia
Szkolnictwo - Polska
Wychowanie - historia
Wychowanie - historia - Polska
Podręczniki akademickie

C-ped
:
Historia wychowania w XX wieku: dorobek i perspektywy / pod red. Teresy Gumuły, Józefa Krasuskiego, Stanisława Majewskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.- Kielce; Radom: Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1998.

Pedagogika - historia - Polska - 20 w.
Szkolnictwo - Polska - 20 w.
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Historia wychowania: słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego; [aut. haseł Henryk Cirut et al.].- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002.

Pedagodzy
Słowniki biograficzne
Biografie

4985
:
Historia ZSRR w dwóch tomach. T. 1, Od czasów najdawniejszych do Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej / przeł. [z ros.] Tadeusz Kaczmarek; Akademia Nauk ZSRR. Instytut Historii ZSRR.- Warszawa: "Książka i Wiedza"; [Moskwa : "Progress", 1983.

Rosja - historia

7316

Strona:  1  2  (Następne)
  Wszystkie