Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie

G

:
Świat Zofii / Jostein Gaarder; przeł. Iwona Zimnicka.- Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1995.

Powieść norweska - 20 w.

1640-filoz, 1639
:
Zasady projektowania dydaktycznego / Robert M. Gagné, Leslie J. Briggs, Walter W. Wager; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.

Nauczanie - metody
Uczenie się - metody

3412
:
Zarys historii turystyki w Polsce / Jerzy Gaj.- Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003.

Turystyka - Polska
Podręczniki akademickie

4964
:
Media w edukacji / Janusz Gajda.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Edukacja medialna
Kultura masowa
Środki masowego przekazu
Wychowanie

C-ped, 5295-7, 5583-6
:
Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

Pedagogika kultury -- historia
Pedagogika kultury -- historia -- Polska

8619
:
Wartości w życiu człowieka: prawda, miłość, samotność / Janusz Gajda.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Jakość życia - psychologia
Miłość
Prawda
Samotność

2126
:
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze / Janusz Gajda; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii.- Lublin: UMCS, 1989.

Kultura
Podręczniki akademickie

C-socj
:
Wsparcie dziecka w rozwoju: konteksty opieki i edukacji / Grażyna Gajewska; [Uniwersytet Zielonogórski].- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.

Pedagogika społeczna
Rodzina - psychologia
Stosunki interpersonalne - psychologia
Wsparcie społeczne - Polska - od 1989 r.
Wsparcie społeczne - psychologia

7778
:
Na ścieżkach prawdy: wprowadzenie do filozofii / Jan Galarowicz; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny.- Kraków: Wydaw. Naukowe PAT, 1992.

Filozofia
Materiały pomocnicze dla szkół

1560-filoz
:
Błąd: źródła, unikanie / Stefan Garczyński.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1973.

Błędy
Wydawnictwa popularne

6523
:
Jak zapamiętać / Stefan Garczyński; [oprac. graf. Bohdan Bocianowski].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1981.

Pamięć
Uczenie się
Poradniki
Wydawnictwa popularne

6460
:
Poezje wybrane / Stefan Garczyński; wybór Wanda Szeląg; wstęp i nota biograficzna Zdzisław Szeląg.- Warszawa: LSW, [1986].

Poezja polska - 19 w.

7129
:
Współżycie łatwe i trudne / Stefan Garczyński.- Warszawa: Iskry, 1969.

Psychologia społeczna
Wychowanie
Socjologia

5955
:
Inteligencja: wielorakie perspektywy / Howard Gardner, Mindy L. Kornhaber, Warren K. Wake; red. nauk. Edward Nęcka; przetł. Magdalena Groborz, Magdalena Śmieja.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.

Inteligencja (psychol.)
Podręczniki

5509
:
Prawo karne / Lech Gardocki.- Wyd. 18.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Prawo karne -- Polska

8536-prawo
:
Józef Piłsudski: 1867-1935 / Andrzej Garlicki.- Warszawa: "Czytelnik", 1988.

Piłsudski Józef (1867-1935)
Politycy - Polska - 20 w.
Biografie

4966
:
Od Brześcia do maja / Andrzej Garlicki.- Warszawa: "Czytelnik", 1986.

Polska - polityka wewnętrzna - 1918-1939 r.

7598
:
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki.- Wyd. 16.- Warszawa : Liber, 2012.

Prawo państwowe -- Polska

8539-prawo
:
Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury [T.] 2 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury; tł. [z ang.] Jan Banasiak.- Katowice: Śląsk, 1998.

Komunikacja interpersonalna
Opieka społeczna - metody
Teoria systemów - stosowanie - opieka społeczna

1163-5, 1260-4
:
Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. [T.] 1 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury; tł. [z ang.] Jan Banasiak.- Katowice: Śląsk, 1998.

Komunikacja interpersonalna
Opieka społeczna - metody
Teoria systemów - stosowanie - opieka społeczna

1160-2, 1255-9
:
Aspect of Britain and the USA / Christopher Garwood, Gugielmo Gardani, Edda Peris.- Wyd. 5.- Oxford, 1996.

909, 910
:
Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś.- Katowice: Śląsk, 1999.

Grupy rówieśnicze - a wsparcie społeczne
Młodzież trudna - psychologia
Młodzież trudna - wychowanie
Niedostosowanie społeczne - zapobieganie i zwalczanie - metody
Wsparcie społeczne

1779-81
:
Pomoc psychologiczna młodzieży / Zbigniew B. Gaś.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Młodzież - psychologia
Psychologia stosowana
Wychowawstwo

1728, 3765
:
Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.

Adaptacja społeczna
Promocja zdrowia
Uczniowie - patologia społeczna
Uczniowie - wychowanie
Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Rodzina - higiena

5005-psych, 4998-5004
:
Huragan / Wacław Gąsiorowski, [pseud.] (Wiesław Sclavus); [posłowiem opatrzyła Barbara Grochulska].- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.

Powieść polska - 20 w.

7232
:
Szwoleżerowie gwardii: powieść z epoki napoleońskiej w oprac. dla młodzieży dokonanym przez aut. / Wacław Gąsiorowski; il. Michał Bylina; [posł. Stanisław Zieliński].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1987.

Powieść młodzieżowa polska - 20 w.

7460
:
W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego / Henryk Gasiul.- Warszawa: "Żak", 2001.

Jaźń - psychologia
Uczucia - psychologia
Świadomość - badanie

3034-psych, 3031-3
:
Zagadki minionego stulecia: 40 tajemnic historii / Andrzej Gass, Rafał Jabłoński.- Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2002.

Historia - 20 w.
Publicystyka polska - od 2001 r.

6825
:
Mitologia Celtów / Jerzy Gąssowski.- Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987.

Mitologia celtycka

7355
:
Działanie interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. t. 1 / Charles D. Gavin, Brett A. Seabury.- Katowice: Śląsk, 1998.

1160-2, 1255-9
:
Działanie interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. t. 2 / Charles D. Gavin, Brett A. Seabury.- Katowice: Śląsk, 1998.

1163-5, 1260-4
:
Kompetencje menedżera oświaty: poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki.- Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi², 2003.

Dyrektor - szkolnictwo
Menedżerowie - psychologia
Szkolnictwo - organizacja
Szkolnictwo - zarządzanie
Poradniki

C-ped
:
Potyczki prawne dyrektora szkoły: rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński; ze sł. wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.

Dyrektor - szkolnictwo - prawo - Polska
Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska
Nauczyciele - prawo - Polska
Szkolnictwo - zarządzanie - prawo - Polska

7759
:
Awantury afrykańskie / Józef Gawłowicz; [grafika "Z notatnika afrykańskiego" Andrzej Maciejewski].- Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7451
:
Bezpieczeństwo energetyczne kraju / Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska, Tadeusz Piecuch.- Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010.

Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Polska - od 1989 r.
Energetyka - polityka - Polska - od 1989 r.
Energetyka - wpływ na środowisko - Polska - od 1989 r.

7803--BN
:
Powszechność i wyjątek: rozwój osobowości człowieka dorosłego / Anna Gałdowa.- Wyd. 2.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.

Osobowość - rozwój

2677-psych, 2674-6
:
Pracodawco! Pamiętaj!!! : poradnik pracodawcy / Marek Gałusza, Gerard Winczakiewicz.- Tarnobrzeg; Radom: "Tarbonus", 2001.

Prawo pracy - Polska
Poradniki

C-prawo
:
Wprowadzenie do metodologii badań społecznych: problemy konstruowania modeli jakościowych badanych zjawisk / Bogdan Gębski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008.

Nauki społeczne - metodologia
Socjologia - metodologia

7802
:
Świadomość ziemska: badanie i kształcenie / Ettore Gelpi; z upoważnienia aut. przeł. Irena Wojnar.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996.

Kształcenie ustawiczne
Oświata dorosłych - socjologia

4744
:
Geneza powstania warszawskiego 1944: dyskusje i polemiki / wybór i oprac. Leszek Grot; [aut. Jan rzepecki et al.].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1984.

Powstanie 1944 r. warszawskie - geneza

7668
:
Osobowość: wybrane zagadnienia psychologiczne / Stanisław Gerstmann.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [1970].

Osobowość

6446
:
Hipnoza: rzeczywistość i fikcja / Vladimir Aristo Gheorghiu; [z rum. tł. Danuta Bieńkowska].- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1985.

Hipnoza

5977
:
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Rachunkowość
Podręczniki

C-podr
:
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Księgowość
Materiały pomocnicze dla szkół zawodowych

C-podr
:
Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Księgowość
Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych

C-podr
:
Dżentelmeni w Monachium / Martin Gilbert, Richard Gott; tł. Tadeusz Wolski; [posłowie Stefan Arski].- Warszawa: "Czytelnik", 1967.

Polityka międzynarodowa - 1901-1939 r.
Układ monachijski (1938)
Wielka Brytania - polityka - Niemcy - 1901-1939 r.

C-H
:
Do odważnych (kobiet) świat należy: poradnik rozwoju profesjonalnego i osobistego / Eileen Gillibrand, Jenny Mosley; [tł. z ang. Karolina Grabowska].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Kobieta - psychologia
Samopoznanie
Samorealizacja
Stosunki interpersonalne
Stres - zapobieganie i zwalczanie
Sukces - psychologia
Wydawnictwa popularne

59
:
Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania: wybrane zagadnienia / Piotr Gindrich.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Adaptacja społeczna
Podręczniki akademickie

7732
:
Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr Gindrich.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Bezradność
Dziecko z ADHD
Niepowodzenia szkolne
Uczniowie gimnazjów - psychologia
Uczniowie gimnazjów - socjologia

C-ped
:
Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: wybory, postawy, zachowania interpersonalne / Andrzej Giryński.- Białystok: "eRBe". Agencja Usługowo Wydawnicza: przy współpr. "Trans Humana", 1996.

Młodzież niepełnosprawna umysłowo - psychologia
Młodzież niepełnosprawna umysłowo - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież niepełnosprawna umysłowo - wychowanie
Szkolnictwo specjalne - socjologia - Polska - od 1989 r.
Wartość - socjologia - Polska - od 1989 r.

2956

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie