Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie

C

:
Metodologiczne funkcje hipotez w badaniach wojskowych nauk społecznych: (na przykładzie pedagogiki wojskowej) / Henryk Cabak; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Zakład Metodologii Wojskowych Nauk Społecznych.- Warszawa: WAP, 1979.

Hipoteza
Wojsko - nauczanie - metody
Wojsko - wychowanie - metody

5969
:
O teorii poznania i poznawania: podstawowe zagadnienia / Zdzisław Cackowski.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

Metodologia
Teoria poznania

4009-filoz, 5993, 6436, 7528
:
Ziemia tragiczna / Erskine Caldwell; przeł. [z ang.] Krzysztof Zarzecki.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść amerykańska - 20 w.

7481
:
Przykłady modeli uczenia się i nauczania / Bruce Joyce, Emily Calhoun, David Hopkins.- Warszawa: WSiP, 1999.

1909, 2294, 2794-7
:
W niewoli uczuć: jak wzbogacić własne życie emocjonalne? / Leslie Cameron-Bandler, Michael Lebeau; przekł. Andrzej Posiewnik.- Wyd. 3.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Programowanie neurolingwistyczne
Uczucia
Wydawnictwa popularne

4079-psych, 4077-8
:
Mit Syzyfa i inne eseje / Albert Camus; przeł. Joanna Guze.- Warszawa: "Muza", 1999.

Szkice literackie francuskie - 20 w.

2082
:
Zarządzanie finansami / Marek Capiński; [Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University].- Nowy Sącz: WSB - NLU, 1998.

Przedsiębiorstwo - finanse - zarządzanie
Podręczniki akademickie

3392, 3760
:
Lisy pustyni / Paul Carell; przeł. Kazimierz Szarski.- Warszawa: "Bellona", 2004.

Rommel Erwin (1891-1944)
Afrika Korps
Wojna 1939-1945 r. - Afryka Północna

7270
:
Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr; przekł. Jarosław Rybski.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

Młodzież - psychologia

6362
:
Muzeum Psów / Jonathan Carroll; przeł. Paweł Kwiatkowski.- Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2006.

Powieść amerykańska - 20 w.

8331
:
Esej o człowieku: wstęp do filozofii kultury / Ernst Cassirer; przeł. [z ang.] Anna Staniewska; przedmową poprzedził Bogdan Suchodolski.- Warszawa: "Czytelnik", 1998.

Antropologia społeczna
Kultura - filozofia

776-filoz
:
Historia i kultura Żydów polskich: słownik / Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Żydzi - Polska
Encyklopedie

5521-og.
:
Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera.- Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.

Młodzież - psychologia
Patologia społeczna
Subkultura - od 1945 r.

1066, 4598-4601
:
Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka.- Warszawa: Difin, 2017.

Integracja percepcyjno-motoryczna

8568
:
Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka / D. Chauvel, V. Michel; tł. Krystyna i Krzysztof Pruscy.- Warszawa: "Cyklady", 1999.

Eksperyment - stosowanie - nauczanie
Nauki przyrodnicze - nauczanie
Wychowanie przedszkolne

1921
:
Podręcznik przedszkolanki: grupa młodsza i średnia / D. Chauvel, A.-M. Casanova; tł. Marcin Zieliński.- Warszawa: "Cyklady", 1998.


1393
:
Podręcznik przedszkolanki: grupa starsza / D. Chauvel, D. Champagne, F. Wis-Loirat; tł. Jolanta Zając i Teresa Zielińska.- Warszawa: "Cyklady", 1998.

Wychowanie przedszkolne

1394-ped
:
Kronika Wapshotów / John Cheever; z ang. przeł. Henryk Krzeczkowski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść amerykańska - 20 w.

7312
:
Skandal u Wapshotów / John Cheever; z ang. przeł. Henryk Krzeczkowski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.


Powieść amerykańska - 20 w.

7313
:
Chemia / [kom. red. przewodn. - Tadeusz Marek Krygowski et al.; aut. Romana Anulewicz-Ostrowska et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.

Chemia
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół

5511-og.
:
Chełm - Kowel: turystyka na pograniczu / pod red. Stanisława Jadczaka i Henryka Stefanka; [Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie].- Lublin: WSS-P, 2004.

Ekoturystyka - Polska
Regiony przygraniczne - turystyka - Polska - od 2001 r.
Regiony przygraniczne - turystyka - Ukraina - od 2001 r.
Chełm (woj. lubelskie; okręg) - hotelarstwo - od 2001 r.
Chełm (woj. lubelskie; okręg) - turystyka - od 2001 r.
Kowel (Ukraina; okręg) - turystyka - od 2001 r.
Materiały konferencyjne

5845
:
Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami / Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski.- Wyd. 2.- Wałbrzych: Unus, 1999.

Konflikt - psychologia
Prakseologia
Stosunki interpersonalne
Wydawnictwa popularne

2213-psych, 4654-7
:
Depresja nastolatków a narkotyki / John Chiles.- Warszawa, 1994.

149-psych, 150
:
Korona króla Przemysła / Lech Chmiel.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Przemysł II (król Polski; 1257-1296)
Polska - 13 w.
Wydawnictwa popularne

7440
:
O rozwoju umysłowym dzieci i młodzieży / Anna Chmielewska.- Wyd. 2.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954.

535
:
Alergia u dzieci / Danuta Chmielewska-Szewczyk.- Wyd. 2.- Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989.

Alergia - pediatria

6915
:
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli wobec perspektywy edukacji ustawicznej / Bogusław Chmielowski.- Katowice: UŚ, 1983.

Kształcenie ustawiczne
Nauczyciele - szkolenie

5991
:
Zmieniająca się przestrzeń wychowania / Bogusław Chmielowski.- Kraków: Impuls, 1999.

2127
:
Łamanie pieczęci / Bohusz Chnioupek; tł. [ze słow.] Stanisław Majewski; [rys. Jerzy Skrzepiński].- Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1986.

Powstanie 1944 r. słowackie - udział Francuzów

7559
:
Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.


Dziecko trudne - nauczanie - Polska - od 2001 r.
Kształcenie integracyjne - Polska - od 2001 r.

5781
:
Rodzice a gotowość szkolna dzieci / Małgorzata Chojak.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
a
Postawy
Rodzice
Rozwój psychofizyczny dziecka
Testy psychologiczne

8623, 8622
:
Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 / Andrzej Chojnowski; Polska Akademia Nauk, Wydział I Nauk Społecznych.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

Polityka narodowościowa - Polska - 1939-1945 r.

5318
:
Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Gry edukacyjne
Stosunki interpersonalne
Wychowawstwo - metody

1118, 2909-12
:
Rodzicielstwo - między wiedzą a intuicją: scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz.- Kraków: "Impuls", 1999.


5175
:
Metodyka nauczania form muzycznych w średnich szkołach muzycznych / Józef Michał Chomiński.- Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1946.

Muzyka - nauczanie - szkoły muzyczne

550
:
Dewiacje i przestępstwa seksualne: klasyfikacja, aspekty prawne / Agnieszka Choromańska, Dorota Mocarska.- Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2009.

Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Zaburzenia i dewiacje seksualne

C-prawo
:
Wstęp do teorii transformacji / Henryk Chołaj.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 2000.

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - teoria
Podręczniki akademickie

7326
:
Woman of mystery / Agatha Christie.- Wyd. 2.- Oxford, 1998

975
:
Praca oświatowa w Krakowie 1939-1945: studium o polityce okupanta, "podziemiu oświatowym" i postawach społeczeństw: [praca habilitacyjna] / Jacek Chrobaczyński.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1986.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.

C-ped
:
Szkolnictwo jawne na Podkarpaciu w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1984.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Podkarpacie Północne - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.

C-ped
:
Tajne nauczanie na Podkarpaciu: 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Podkarpacie Północne - szkolnictwo - 1939-1945 r.

C-ped
:
Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka.- Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.

Zespół ADHD
Poradniki

6618
:
Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Miłosz Czesław (1911-2004)
Poezja polska - historia - 20 w.

5503
:
Bezrobocie: różne oblicza wsparcia / Agata Chudzicka-Czupała.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2004.

Bezrobocie - psychologia - badanie - metody
Wsparcie społeczne - Polska - od 1989 r.
Śląsk, Górny - bezrobocie - psychologia -- od 1989 r.

C-ekon
:
Hanemann / Stefan Chwin.- Gdańsk: Marabut, 1996.

Powieść polska - 20 w.

7085
:
Władysław Spasowski: działalność i poglądy / Helena Chylińska.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1964.

Spasowski Władysław (1877-1941)
Pedagodzy - Polska - 19-20 w.

5368
:
Szybkie czytanie / Jadwiga Chylińska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Czytanie szybkie

6506
:
Wiedza o kulturze: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Roman Chymkowski, Wojciech Dudzik, Michał Wójtowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.

Wiedza o kulturze - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5732
:
Osobowość dzieci i młodzieży: rozwój i patologia / Maria Chłopkiewicz.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Młodzież - psychologia

4894, 5891
:
Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej.- Kraków: Oficyna Impuls, 2003.

Przestępczość - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.

5121, 5118-20

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie