Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  (Następne)
  Wszystkie

B

:
Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / Stanisław Bąba, Jarosław Liberek.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Język polski - frazeologia
Słowniki frazeologiczne
Słowniki polskie

3276-og.
:
Twardy orzech do zgryzienia czyli O poprawności frazeologicznej / Stanisław Bąba.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1986.

Język polski - frazeologia

7197
:
Szkoła wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik.- Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum": Wydawnictwo WAM, 2010.

Kibice - socjologia - Polska - od 2001 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 2001 r.
Subkultura - Polska - od 2001 r.

C-socj
:
Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Kazimierz Wyka.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973.

Opowiadanie polskie - 20 w.
Poezja polska - 20 w.

7162
:
Badania nad dziećmi alkoholików / [tł. Justyna Kotlicka]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa: PARPA, 2000.

Alkoholizm - a dziecko
Dziecko - rozwój psychofizyczny

4577-80
:
Badania nad osobowością dzieci i młodzieży: prace psychologów polskich i radzieckich / wybór i red. nauk. I[rena] Obuchowska, O. W. Owczynnikowa i J[anusz] Reykowski; [przekł. z ros. Andrzej Gołąb, Zenon Krążyński].- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

Dziecko - psychologia - badanie
Młodzież - psychologia - badanie

4900
:
Badania pedagogiczne w zarysie: skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Wyd. 3 uzup. - Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2003.

Pedagogika - metody

5117, 5115-6
:
Badania pedagogiczne w zarysie: skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 1996.

Pedagogika - metody

1070
:
Badanie bezrobocia długotrwałego / Mieczysław Kabaj (red.).- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001.

Bezrobocie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Katowice (woj. śląskie; okręg) - bezrobocie - od 1989 r.
Lublin (woj. lubelskie; okręg) - bezrobocie - od 1989 r.

5647-5650
:
Nauczanie otwarte w 28 krokach / Bernd Badegruber; tł. Beata Szymańska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Nauczanie - metody

1390
:
Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredrecka, Danuta Marzec.- Kraków: "Impuls", 2001.3906, 3897-3905
:
Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.

Interwencja kryzysowa (psychol.)
Terapia rodzinna

2489, 5590-2
:
Pomóż mi zrobić to samemu: jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności / Badura-Strzelczyk Gabriela.- Kraków: "Impuls", 1998.

853
:
Edukacja religijna współczesnej młodzieży: źródła i cele / Jerzy Bagrowicz.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw., 2000.

Uczniowie - wychowanie
Wychowanie religijne - katolicyzm

2946
:
Borland Delphi: podstawy programowania obiektowego: ćwiczenia laboratoryjne / Tomasz Bajorek, Zbigniew Omiotek.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002.

Delphi

3409
:
Podstawy programowania w języku Turbo Pascal: podstawy teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne, przykłady zastosowań / Tomasz Bajorek.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002.

PASCAL

3408
:
Historia najstarszych polskich osad w Ameryce / Thomas Lindsay Baker; [tł. [z ang.] Arkadiusz Bryczkowski].- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

Osadnictwo - Stany Zjednoczone
Polacy za granicą - Stany Zjednoczone
Śląsk - ludność - migracje - 19-20 w.

C-H
:
Czy dorastanie musi być trudne? / Lucyna Bakiera.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009.

Nastolatki - psychologia
Osobowość - rozwój
Pokwitanie - psychologia
Wychowanie w rodzinie

7839-psych
:
Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1, [A-M] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter.- Warszawa: Difin, cop. 2011.

Psychologia rozwojowa - terminologia
Słowniki polskie
Słowniki terminologiczne

7874-psych
:
Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 2, [N-Ż] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter.- Warszawa: Difin, cop. 2011.

Psychologia rozwojowa
Słowniki polskie
Słowniki terminologiczne

7875-psych
:
Wojna ekonomiczna / Zbigniew Bako.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1983.

Bojkot gospodarczy
Gospodarka - polityka - 20 w.
Kraje kapitalistyczne - polityka - kraje socjalistyczne

7595
:
Wybór pism / Béla Balázs; przekł. [z niem.] Karol Jung, [z węg.] Raoul Porges; wyboru dokonał oraz studium wstępne napisał Aleksander Jackiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987.

Film - teoria

7382
:
Kulisy Locarno / Wiesław Balcerak.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.

Traktaty lokarneńskie (1925)
Europa - polityka - 1918-1939 r.

C-H
:
Sukcesy i porażki w nadrabianiu gospodarczego dystansu: wykład otwarty / Leszek Balcerowicz.- Lublin: WSPA, 2004

6536-8
:
Foucault i edukacja: dyscypliny i wiedza / Stephen J. Ball.- Kraków: "Impuls", 1999.

1720, 3842-6
:
Ballada o przyjaźni: antologia poezji i prozy / [wybór i oprac. Rena Marciniak, Maria Stępkowska-Frączak; słowo wstępne Józef Ozga-Michalski].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.

Literatura polska - 19-20 w.
Literatura radziecka
Literatura rosyjska - 19-20 w.
Antologie

7070
:
Protektoraty lwowskie: początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej / Małgorzata Balukiewicz.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2000.

Opieka społeczna - Polska - 18-20 w.
Lwów (Ukraina; okręg) - opieka społeczna - 18-20 w.

4170
:
Ojciec Goriot / Honoriusz Balzac.- Warszawa: "Czytelnik", 1976.

Powieść francuska - 19 w.

7560
:
Nauczyciel naszych oczekiwań i potrzeb od A do Ż / Czesław Banach ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie].- Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2009.

Nauczyciele -- praca
Nauczyciele -- psychologia

8466
:
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.

Nauczyciele -- socjologia -- Polska -- od 1989 r.
Nauczyciele -- szkolenie -- Polska -- od 1989 r.
Szkolnictwo -- organizacja -- Polska -- od 1989 r.
Szkolnictwo -- socjologia -- Polska -- od 1989 r.

8434
:
Podanie o Piaście i Popielu: studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi / Jacek Banaszkiewicz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Piastowie (ród)
Legendy i podania polskie - historia

7473
:
Zmieniamy się wraz z rodzinami / Richard Bandler, John Grinder, Virginia Satir.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Terapia rodzinna
Rodzina - psychologia
Stosunki interpersonalne
Wydawnictwa popularne

4055-psych, 4053-4
:
O procesie uczenia się / Ludwik Bandura.- Warszawa: Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1972.

Uczenie się

6512
:
Słownik wyrazów kłopotliwych / Mirosław Bańko, Maria Krajewska.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Słowniki polskie

3281-og.
:
Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

Nauczyciele
Przydatność zawodowa


8561
:
Programy kształcenia zawodowego: teoria - metodologia - aplikacje / Barbara Baraniak.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2001.

Programy nauczania dla szkół zawodowych - metody
Programy nauczania dla szkół zawodowych - teoria

2918-22, 4003
:
Perły i potwory: szkice o literaturze międzywojennej / Agnieszka Baranowska.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.

Kobieta - Polska - 20 w.
Literatura polska - historia - 1918-1939 r.
Biografie

7321
:
Surrealna wyobraźnia i poezja / Małgorzata baranowska.- Warszawa: "Czytelnik", 1984.

Surrealizm - literatura
Wyobraźnia - w literaturze - historia

7635
:
Czas pracy dyrektorów: teoria i praktyka / Bożenna Barbachowska.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2007.

Dyrektor - praca - organizacja
Podręczniki

8123-4
:
Radio i telewizja w szkolnym systemie kształcenia dorosłych: Telewizyjne Technikum Rolnicze i Radiowo-Telewizyjna Szkoła Średnia / Wanda Barcikowska; [przedm. Czesław Maziarz]; Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Audycje radiowe - stosowanie - nauczanie
Nauczanie dorosłych - metody
Programy telewizyjne - stosowanie - nauczanie

C-ped
:
Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji / Angelika Barczyk, Piotr Paweł Barczyk.- Kraków: "Impuls", 1999.

Pedagogika resocjalizacyjna - historia
Podręczniki akademickie

2420
:
Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku: (1848-1939) / Piotr Paweł Barczyk.- Katowice: UŚ, 1992.

Polska - kultura - 19-20 w.
Śląsk, Górny - kultura - 19-20 w.

4010
:
Drogi rozwoju i unifikacji kształcenia produkcyjnego na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 / Piotr Paweł Barczyk.- Katowice: UŚ, 1983.

Szkolnictwo zawodowe - Polska - 20 w.
Szkolenie zawodowe - Polska - 20 w.
Śląsk, Górny - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r.

4011
:
Irytacje / Henryk Bardijewski.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984.

Powieść polska - 20 w.

7622
:
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce / red. Stanisław Sagan, Magdalena Sitek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016.

Samorząd terytorialny - Polska - od 1989 r.
Samorząd terytorialny - prawo - Polska

8347
:
Dydaktyczna użyteczność komputerów / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.

C-ped
:
Oswoić lęk: jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki / Amr Barrada, Judith Bemis.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

Autopsychoterapia
Higiena psychiczna
Wydawnictwa popularne

2816, 2813-5
:
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska

C-ped
:
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Barszczewska Bożena.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012

Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska

C-ped
:
Ochrona danych osobowych: komentarz / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Kraków: "Zakamycze", 2001.

Dane osobowe - ochrona - prawo międzynarodowe
Dane osobowe - ochrona - prawo - Polska

3766

Strona:  1  2  3  4  5  6  (Następne)
  Wszystkie