Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  (Następne)
  Wszystkie

Z

:
Z badań nad integracją małżeństwa i rodziny / pod red. nauk. Marii Ziemskiej.- Warszawa: CPBP, 1990.

4763
:
Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów: fantazja i rzeczywistość: rozkład materiału z języka polskiego dla klasy czwartej / oprac. Alicja Przybyszewska.- Warszawa: Adam, 2002.

Język polski - nauczanie - szkoły podstawowe
Literatura polska - historia - nauczanie
Literatura - historia - nauczanie

6318
:
Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów: program nauczania języka polskiego w drugim etapie edukacyjnym szkoły podstawowej / oprac. Alicja Przybyszewska.- Warszawa: Adam, 2002.

Język polski - nauczanie - szkoły podstawowe
Literatura polska - historia - nauczanie
Literatura - historia - nauczanie

6316
:
Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak; Instytut Spraw Publicznych.- Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006.

Domy dziecka - Polska - od 1989 r.
Dziecko - opieka społeczna - Polska - od 1989 r.
Dziecko - psychologia
Rodzina zastępcza - Polska - od 1989 r.
Sieroctwo - Polska - od 1989 r.

6784-ped
:
Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.

Mońka-Stanikowa Anna
Pedagogika porównawcza
Księgi pamiątkowe

5852-ped
:
Z problemów polityki naukowej / red. Janina Fiołek.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1970.

5898
:
Z teorii i praktyki edukacji dziecka: inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej / pod red. Krystyny Gąsiorek.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Nauczanie początkowe
Wychowanie przedszkolne

7885-ped
:
Z tradycji teorii edukacyjnej: praca zbiorowa / pod red. Teresy Wróblewskiej; [tabula gratulatoria Cz. Banach et al.]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim.- Piotrków Trybunalski: Wydaw. Filii kieleckiej WSP, 1998.

Goriszowski Włodzimierz (1928- )
Nauczanie - teoria
Pedagogika
Księgi pamiątkowe

4174
:
Z zagadnień kształtowania postaw młodzieży / odczyty pedagogiczne Zbigniewa Czarnucha [et al.]; red. Zofia Zakrzewska.- Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.

Młodzież - wychowanie - metody

8186
:
Z zagadnień techniki wojennej: broń termojądrowa, BSP, automatyka, radiolokacja, telewizja, podczerwień, pociski rakietowe, hydroakustyka / [red. nauk. Henryk Sejneński].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1959.

Broń jądrowa

7289
:
Zabawa i zabawka: konteksty, wartość, znaczenie / red. nauk. Barbara Bilewicz-Kuźnia.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2017.

8614-ped, 8612-13
:
Zabawa w psychoterapii / red. nauk. Heidi Kaduson, Charles Schaefer; przekł. Wiesława Kampert.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Terapia zabawą

4064-psych, 4062-3
:
Krzywe zwierciadło filozofii czyli Dzieje pojęcia zdrowego rozsądku / Stefan Zabieglik.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1987.

Racjonalizm - historia
Wiedza - filozofia - historia

7477

Ż

:
Carlo Goldoni / Krzysztof Żaboklicki.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Goldoni Carlo (1707-1793)
Komedia włoska - historia - 18 w.
Teatr włoski - historia - 18 w.
Biografie

7548

Z

:
Człowiek - jego świat i życie: próba integracji / Zbigniew Zaborowski.- Warszawa: "Żak", cop. 2002.

Osobowość - teoria
Samopoznanie

4143-psych
:
Problemy psychologii życia / Zbigniew Zaborowski.- Warszawa: "Żak", 2001.

Psychologia
Podręczniki

138-psych, 3019-22
:
Problemy psychologii życia / Zbigniew Zaborowski.- Warszawa: Profi, 1997.

Psychologia
Podręczniki

C-psych, 139
:
Stosunki międzyludzkie a wychowanie / Zbigniew Zaborowski.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1972.

Stosunki interpersonalne
Wychowanie

6503
:
Teoria treści i form samoświadomości / Zbigniew Zaborowski.- Warszawa: "Żak", 2000.

Samopoznanie - teoria

3086-psych, 3083-5
:
Trening interpersonalny / Zbigniew Zaborowski.- Wrocław; Warszawa [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Trening grupowy (psychol.)

6435
:
Wstęp do metodologii badań pedagogicznych / Zbigniew Zaborowski; rozdział "Metody statystyki matematycznej w badaniach pedagogicznych" oprac. Marek Tabin.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

Pedagogika - metodologia

6449
:
Historia Bliskiego Wschodu w starożytności: (od początków osadnictwa do podboju perskiego) / Julia Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.

Bliski Wschód - do 6 w. p.n.e.

C-H
:
Fircyk w zalotach / Franciszek Zabłocki; oprac. Janina Pawłowiczowa.- Wrocław; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Zabłocki Franciszek (1752-1821)
Komedia polska - 18 w.
Komedia polska - historia - 18 w.

7550
:
Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki.- Warszawa: "Żak", 1999.

Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja
Dziecko niepełnosprawne - wychowanie
Pedagogika specjalna - metody - Polska

3122-ped, 3119-21
:
Wprowadzenie do rewalidacji / Kazimierz Jacek Zabłocki; Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.

Niepełnosprawni - praca - Polska
Prawa człowieka
Rehabilitacja (med.) - Polska

1439-43
:
Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

Patologia społeczna - Polska - 21 w.

C-socj
:
Zachowania ryzykowne / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Ireneusz Siudem.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

Patologia społeczna - Polska - od 2001 r.

7969-psych
:
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.

Dziecko - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Młodzież - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Łódź (woj. łódzkie) - socjologia - od 1989 r.

C-socj
:
Metodologiczna tożsamość dydaktyki / Władysław P. Zaczyński.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.

Pedagogika - metodologia

C-ped
:
Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyński.- Warszawa: "Żak", 1995.

Prace dyplomowe
Poradniki

C-ped, 1930-2, 1934, 1936-8, 2131-9
:
Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

Metodologia
Pedagogika - metody

6510
:
Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Pedagogika - metodologia

(345, 2741)-ped, 343-4, 531, 902-4, 1129, 2738-40, 8442
:
Zaczyński Władysław Piotr: Statystyka w pracy badawczej nauczyciela / Władysław Piotr Zaczyński.- Warszawa: "Żak", 1997.

Pedagogika - statystyka - metody

360-2, 1941-9, 8480
:
Zadania sprawdzające osiągnięcia w zakresie umiejętności czytania, pisania i liczenia opracowane na podstawie przykładów zadań angielskich / pod red. Marii Klawe-Mazurowej.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, cop. 1999.

SMART (program UE)
Nauczanie początkowe - efektywność - badanie - Wielka Brytania
Nauczanie początkowe - metody
Szkolnictwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska
Sprawdziany i testy do nauczania początkowego

2020
:
Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.

Marginalizacja społeczna - Polska - od 1989 r.
Patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Podręczniki

C-socj
:
Zagadnienia psychologii różnic indywidualnych: prace psychologów radzieckich / wybór i oprac. Jan Strelau; [z ros. przeł. Tatiana Klonowicz, Jan Strelau].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Psychofizjologia
Psychologia różnic indywidualnych
Układ nerwowy - fizjologia

3998
:
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych / pod red. Franciszka Kozaczuka.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.

Adaptacja społeczna
Kara pozbawienia wolności - socjologia
Pomoc postpenitencjarna
Więźniowie - opieka społeczna
Więźniowie - resocjalizacja

7689-ped
:
Zagrożenia bezpieczeństwa państwa: geneza i charakter uwarunkowań / red. nauk. Bogusław Jagusiak.- Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2015.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 21 w.

8364-BN
:
Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009.

Dziecko - bezpieczeństwo
Dziecko - patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Dziecko - psychologia
Młodzież - bezpieczeństwo
Młodzież - patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Młodzież - psychologia
Materiały konferencyjne

7738-ped
:
Zagrożenia dla rodziny: Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego, Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.

Rodzina - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Rodzina - socjologia - Europa - od 1989 r.
Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r.
Europa - kultura - socjologia - od 1989 r.

C-socj
:
Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.- Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.

Rodzina - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Rodzina - psychologia
Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r.

7739-psych
:
Zagrożenia kryzysowe / red. nauk. Grzegorz Sobolewski; [zespół aut. Grzegorz Sobolewski, Małgorzata Kolińska, Magdalena Witecka]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011.

Stany nadzwyczajne
Katastrofy ekologiczne
Klęski elementarne
Terroryzm
Zarządzanie kryzysowe

7961-BN
:
Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.

Młodzież - wychowanie - Polska - od 1989 r.
Patologia społeczna - zapobieganie - Polska - od 1989 r.
Socjalizacja - Polska - od 1989 r.

6385-ped
:
Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et al.]; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001.

Uczniowie - patologia społeczna
Patologia społeczna - zapobieganie - metody

4572-psych, 4569-71
:
Szkoła - między państwem, społeczeństwem a rynkiem / Marta Zahorska.- Warszawa: "Żak", cop. 2002.

Szkolnictwo - Polska - od 1944 r.

4134-ped
:
Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989 / Justyna Zając, Ryszard Zięba.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

Polska - polityka - 1944-1989 r.
Podręczniki akademickie

6659-BN, 6657-8
:
Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001.

Dziecko - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Patologia społeczna - zapobieganie - Polska - od 1989 r.

4833-ped, 4830-2
:
Czy Rosja przetrwa do roku 2000? / Wojciech Zajączkowski.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Most", 1993.

7150
:
Józef Wybicki / Władysław Zajewski.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1983.

Wybicki Józef (1747-1822)
Pisarze polscy - 18-19 w.
Politycy - Polska - 18-19 w.
Polska - 18-19 w.
Biografie

C-H
:
Moje spotkania z Marszałkiem / Janusz Warszawa: "Adam", 2002.

Piłsudski Józef (1867-1935)
Zakrzeński Janusz (1936-2010)
Aktorzy polscy - od 1944 r.
Film polski - historia - od 1944 r.
Publicystyka polska - od 1944 r.
Polska - 20 w.

6829

Strona:  1  2  3  4  (Następne)
  Wszystkie