Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie

E

:
Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Dziecko zdolne - nauczanie

1716
:
Konflikty w pracy / Robert J. Edelmann; przekł. Sylwia Kot.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Konflikt - zapobieganie i zwalczanie
Przedsiębiorstwo - socjologia
Stosunki interpersonalne
Wydawnictwa popularne

4037-psych, 4035-6
:
Pamiętniki 1923-1938. T. 1, W obliczu dyktatorów / Anthony Eden; red. Stanisław Zabiełło; przeł. Jan Meysztowicz.- Warszawa: "Pax", 1970.

Eden Anthony (1897-1977)
Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.
Wielka Brytania - polityka - 1939-1945 r.
Pamiętniki angielskie - 1939-1945 r.

7082
:
Pamiętniki 1938-1945. T. 2, Obrachunki / Anthony Eden; przeł. Jan Meysztowicz.- Warszawa: PAX, 1972.

Eden Anthony (1897-1977)
Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.
Wielka Brytania - polityka - 1939-1945 r.
Pamiętniki angielskie - 1939-1945 r.

7189
:
Barbarzyńcy pod wodzą Billa / Jennifer Edstrom, Marlin Eller.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.

8532
:
Education for all: the year 2000 assessment / Andrzej Bogaj [et al.; transl. by Stefania Szczurkowska]; Republic of Poland. Ministry of National Education.- Warsaw: Institute for Educational Research = IBE - Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Dane statystyczne

5856
:
Edukacja - jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI Wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa / In'am al Mufti [et al.; przetł. Wiktor Rabczuk].- Warszawa: STowarzyszenie Oświatowców Polskich: Wydawnictwa UNESCO, cop. 1998.

Kształcenie
Szkolnictwo

2271, 1713
:
Edukacja 2000 - teoria, praktyka: wyzwania edukacyjne w aspekcie wdrażanej reformy i integracji europejskiej: materiały pokonferencyjne, Radom 22-23 września 2000 r. / pod red. Henryka Bednarskiego, Stanisława Ośki i Henryka Budzenia; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Nauczycielski, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.- Radom: WN PR: ITE, 2000.

Oświata - polityka - Polska - od 1989 r.
Radom (woj. mazowieckie; okręg) - szkolnictwo i oświata - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

2615-7, 4957-8
:
Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań i reformy: praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego.- Kraków: "Impuls", 2000.

Innowacje - stosowanie - nauczanie
Nauczanie - metody
Materiały konferencyjne

2496
:
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego i Klaudii Cendy-Miedzińskiej.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012.

Edukacja dla bezpieczeństwa

8000
:
Edukacja dorosłych - służba społeczna / pod red. Henryka Bednarczyka.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego]; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2002.

Wujek Tadeusz (1927-2002)
Oświata dorosłych
Oświata dorosłych - Polska - 20 w.
Pedagodzy - Polska - od 1944 r.
Księgi pamiątkowe
Biografie

4278, 5631
:
Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym / pod red. Arkadiusza Trzuskowskiego.- Wyd. 2 zm.- Łódź, 1993.

587
:
Edukacja dorosłych wobec przemian społeczno-gospodarczych i kulturalno-oświatowych kraju / Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.- Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998.

527
:
Edukacja dorosłych: teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.

Oświata dorosłych

4660, 4658-9
:
Edukacja dziecka: badania i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.- Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015.

Dziecko - socjologia
Nauczanie początkowe - socjologia
Pedagogika wczesnoszkolna

8386
:
Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / redakcja naukowa Tadeusz Graca, Dorota Łażewska ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017.

Kształcenie
Nauki humanistyczne
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

8632
:
Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jopkiewicza].- Kielce: WSP - [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego]: współpr. wydaw. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, 1995.

Pedagogika
Szkolnictwo
Wychowanie
Materiały konferencyjne

6846
:
Edukacja i wyzwolenie / [zebrał] Krzysztof Blusz.- Kraków: "Impuls", 2000.

Dziecko - prawo
Dziecko - psychologia
Nauczanie - metody
Wychowanie
Wychowanie w rodzinie

2347
:
Edukacja jutra: VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.- Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury "Menos", 2000.

Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4164
:
Edukacja jutra: VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.- Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury "Menos", 2001.

Nauczanie
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4163
:
Edukacja jutra: XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 1 / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Oleśniewicz; [tł. na jęz. ang. niem., ros. Iwona Kresak].- Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2009.

Nauczanie
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

C-ped, 6867-8, 8427
:
Edukacja jutra: XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Oleśniewicz; [tł. na jęz. ang. niem., ros. Iwona Kresak].- Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2009.

Nauczanie
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

C-ped, 6870-1, 8428
:
Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.


Wychowanie do wartości


7828-ped
:
Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Dziecko niepełnosprawne - nauczanie
Myślenie twórcze - nauczanie
Nauczanie początkowe - metody
Wychowanie przedszkolne - metody

7829
:
Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.].- Bielsko Biała: Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko - rozwój psychofizyczny

7842
:
Edukacja małego dziecka: refleksje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.

Języki - nauczanie początkowe - metody
Języki - nauczanie - przedszkola
Muzyka - nauczanie początkowe - metody
Muzyka - nauczanie - przedszkola
Nauczanie początkowe - Europa - od 1989 r.


7770
:
Edukacja medialna / Janusz Gajda [et al.].- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

Edukacja medialna - szkoły wyższe
Podręczniki akademickie

4126
:
Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.

Edukacja medialna
Pedagogika medialna
Społeczeństwo informacyjne
Materiały konferencyjne

5219-20, 5240-4
:
Edukacja medialna: nadzieje i rozczarowania: praca zbiorowa / pod red. Marka Sokołowskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010.

Edukacja medialna
Społeczeństwo informacyjne
Środki masowego przekazu

C-ped
:
Edukacja medialna: nowa generacja pytań i obszarów badawczych / red. nauk. Marek Sokołowski.- Olsztyn: Kastalia, 2004.


Edukacja medialna
Społeczeństwo informacyjne
Środki masowego przekazu

C-ped
:
Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego.- Białystok: "Trans Humana", 1999.

Edukacja międzykulturowa - od 1989 r.
Mniejszości narodowe - Europa - 20 w.
Pluralizm społeczny - Europa - 20 w.
Materiały konferencyjne

2198
:
Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej: [sesja, 13-14 maja 1991] / pod red. Henryki Kwiatkowskiej; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Sekcja Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli ZG ZNP [Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego].- Warszawa: PTP. SKiDNZGZNP, 1991.

Nauczyciele - szkolenie
Pedagogika - szkolnictwo wyższe
Materiały konferencyjne

3661, 3687-8
:
Edukacja nauczycielska: praca zbiorowa z cyklu "Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli" / pod red. Franciszka Szloska ; Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.- Radom: ITE, 1998.

Nauczyciele - szkolenie - Niemcy - od 1990 r.
Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - szkolenie - Ukraina - od 1991 r.
Materiały konferencyjne

1050, 4899
:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: obszary sporów, poszukiwań, wyzwańi doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek.- Kraków: Centrum Edukacji Bliżej Przedszkola, 2010.

6964
:
Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie: wybrane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Wychowanie przedszkolne

8235, 8232-4
:
Edukacja przedszkolna: bibliografia selekcyjna za lata 1990-1997 / wybór i oprac. Magdalena Turos.- Warszawa, 1997.

5078
:
Edukacja to więcej niż uczenie się: przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Dojrzałość szkolna
Dziecko - rozwój psychofizyczny
Nauczanie początkowe - psychologia
Uczniowie klas początkowych - psychologia

C-ped, 6898
:
Edukacja ustawiczna w dobie współczesnych przemian / red. nauk. Jan Saran ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie].- Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2009.

Kształcenie ustawiczne

C-ped
:
Edukacja ustawiczna w okresie transformacji systemowej : wybrane zagadnienia : przewodnik / Jan Saran ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji [w Lublinie ; tł. tekstów na jęz. ang. Wiesław Dacka oraz aut.].- Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2010.

Kształcenie ustawiczne -- od 1989 r.

8435
:
Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod red. Romana Lepperta.- Kraków: "Impuls", 2000.

Pedagogika porównawcza
Bibliografia

2500

:
Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie / [oprac zespół pod kier. Ireneusza Białeckiego et al.]; Rzeczpospolita Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej.- Warszawa: "Tepis", 1996.

Oświata - polityka - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Edukacja wczesnoszkolna: bibliografia selekcyjna za lata1990 - 1997 / wybór i oprac. Magdalena Turos.- Warszawa, 1997.

5080
:
Edukacja wczesnoszkolna: rzeczywistość i perspektywy / [red. nauk. Jan Kida]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Instytut Pedagogiki.- Rzeszów: WSP, 1996.

Nauczanie początkowe - Polska - od 1980 r.
Wychowanie przedszkolne - metody - Polska - od 1980 r.
Materiały konferencyjne

1737
:
Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji / redakcja naukowa Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Piotr Remża.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Nauczanie


8587, 8586
:
Edukacja wobec rynku pracy: realia, możliwości, perspektywy / pod red. Ryszarda Gerlacha.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.

Pedagogika pracy
Siła robocza - a szkolnictwo zawodowe - Europa - od 1989 r.
Siła robocza - a szkolnictwo zawodowe - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - a siła robocza - Europa - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - a siła robocza - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4969
:
Edukacja wobec wielokulturowości: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / pod red. Marii Janukowicz i Kazimierza Rędzińskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Częstochowa: Wydaw. WSP, 2002.

Edukacja międzykulturowa - a integracja europejska
Edukacja międzykulturowa - Polska
Pluralizm społeczny - Polska - od 1989 r.

8018
:
Edukacja wobec wielokulturowości: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / pod red. Marii Janukowicz i Kazimierza Rędzińskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Częstochowa: Wydaw. WSP, 2002.

Sztumski Janusz (1930- )
Edukacja międzykulturowa - a integracja europejska
Edukacja międzykulturowa - Polska
Pluralizm społeczny - Polska - od 1989 r.
Księgi pamiątkowe

3645
:
Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu / red. nauk. Leon Niebrzydowski.- Łódź: ["Lodart"], 2000.

Kształcenie - Polska - od 1989 r.
Psychologia wychowawcza
Samorealizacja
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Edukacja wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Ireny Wojnar i Jerzego Kubina.- Warszawa: Elipsa, 1996.

C-ped
:
Edukacja wobec zmiany społecznej / pod red. Jerzego Brzezińskiego i Lecha Witkowskiego.- Poznań; Toruń: Edytor, 1994.

C-ped

Strona:  1  2  3  (Następne)
  Wszystkie