Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.Currently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona: (Poprzedni)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81
  Wszystkie

:
Problemy psychologii wychowania: teoria i praktyka / Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.

Psychologia wychowawcza

3739
:
Najważniejsze lata czyli Jak rozumieć rysunki małych dzieci: rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków / Anna Kalbarczyk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Dziecko - rozwój psychofizyczny - badanie - metody
Osobowość - rozwój - badanie - metody
Rysunek - psychologia

7714
:
Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci / Kinga Kaleta.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011.

Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Psychologia systemowa
Rodzina - psychologia
Socjalizacja - Polska - od 1989 r.
Wychowanie w rodzinie - Polska - od 1989 r.

7913
:
Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski.- Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo, 2005.

Dziecko trudne - resocjalizacja
Młodzież trudna - resocjalizacja
Organizacje międzynarodowe - a patologia społeczna
Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Podręczniki akademickie

6425
:
Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski, Jerzy Pełka.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003.

Nieletni przestępcy - wychowanie - historia
Pedagogika resocjalizacyjna - historia
Podręczniki akademickie

5784
:
Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym / Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.

Pedagogika resocjalizacyjna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

8618
:
Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma.- Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011.

Wychowanie przedszkolne - metody
Podręczniki akademickie

7909, 7907-8, 7934-8
:
Edukacja przedszkolna w świetle warstwowej koncepcji wychowania / Joanna Karczewska.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015.

Wychowanie przedszkolne - metody

8379
:
Edukacja przedszkolna: w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata Karwowska-Struczyk.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

Wychowanie przedszkolne - metody
Wychowanie przedszkolne - organizacja

7944, 7945
:
Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

Pedagogika rodziny

5204, 5200-3, 5245-9
:
Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall; przekł. Joanna Kowalczewska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Dziecko - psychoterapia - metody
Dziecko - rozwój psychofizyczny - zaburzenia
Młodzież - psychoterapia - metody
Młodzież - rozwój psychofizyczny - zaburzenia
Podręczniki

6384
:
Pedagogika porównawcza: podręcznik akademicki / Czesław Kępski.- Warszawa: Difin, 2016

Pedagogika porównawcza

8388
:
Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego / Kirenko Janusz, Zubrzycka Maciąg Teresa.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

Wypalenie zawodowe - Polska - od 1989 r.

7985
:
Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 2005.

Wychowanie przedszkolne
Podręczniki akademickie

6874, 6873
:
Pedagogika przedszkolna: nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2010.

Wychowanie przedszkolne - podstawa programowa
Podręczniki akademickie

7028, 7007-11, 7024-7
:
Trzylatek w przedszkolu: gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2010.

Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny
Wychowanie przedszkolne - metody

7801
:
Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2010.

Adaptacja społeczna
Dziecko w wieku przedszkolnym - psychologia
Wychowanie przedszkolne

7724
:
Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski.- Poznań: "eMPi²", 2001.

Dyrektor - szkolnictwo - prawo - Polska
Pracodawcy - prawo - Polska
Prawo pracy - Polska
Szkolnictwo - organizacja - Polska
Poradniki

5122
:
Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009.

7764
:
Szkolne prawo pracy : poradnik dyrektora szkoły / Teresa Konarska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.

Nauczyciele - prawo - Polska
Szkolnictwo - prawo - Polska

7836
:
Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę działań kreujących / Marek Konopczyński.
Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2014.

Pedagogika resocjalizacyjna
Podręczniki akademickie

8224, 8222-3
:
Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2009.

Pedagogika resocjalizacyjna
Podręczniki akademickie

7001
:
Nauczycielskie poniżanie: szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz.- Warszawa: Difin, 2011.

Dziewczęta - socjologia - Polska - od 2001 r.
Nauczyciele - a uczniowie - Polska - od 2001 r.
Płeć -- socjologia - Polska - od 2001 r.
Przemoc w szkole - socjologia - Polska - od 2001 r.
Seksizm - Polska - od 2001 r.

7813
:
Stysfakcja zawodowa nauczycieli / Stanisław Korczyński.- Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017.

Nauczyciele
Satysfakcja zawodowa
Polska

8562
:
Osobowość wychowawcy / Zdzisław Kosyrz; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.- Warszawa: Agencja Wydawnicza CB ["Cinderella Books"], 1997.

Uczniowie - wychowanie
Osobowość
Wychowawstwo - psychologia

1749, 1747
:
Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli różnych typów szkół: analiza porównawcza / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Monika Górska, Magdalena Kot-Radojewska; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.- Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2009.

Nauczyciele - socjologia - Polska - od 2001 r.
Niedostosowanie społeczne - Polska - od 2001 r.
Uczniowie - socjologia - Polska - od 2001 r.
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - socjologia - od 2001 r.

7766
:
Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Anoreksja - zapobieganie i leczenie - metody
Bulimia - zapobieganie i leczenie - metody
Odżywianie - psychologia
Uczniowie - psychologia

7835

Strona: (Poprzedni)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81
  Wszystkie