Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.Currently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona: (Poprzedni)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  81  (Następne)
  Wszystkie

:
Hipnoza: rzeczywistość i fikcja / Vladimir Aristo Gheorghiu; [z rum. tł. Danuta Bieńkowska].- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1985.

Hipnoza

5977
:
Broszura uzupełniająca do podręcznika Przedsiębiorczość bez tajemnic / Sylwester Gregorczyk, Piotr Wachowiak.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006.

Edukacja ekonomiczna - szkoły ponadgimnazjalne
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

C-podr
:
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Rachunkowość
Podręczniki

C-podr
:
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Księgowość
Materiały pomocnicze dla szkół zawodowych

C-podr
:
Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Księgowość
Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych

C-podr
:
Dżentelmeni w Monachium / Martin Gilbert, Richard Gott; tł. Tadeusz Wolski; [posłowie Stefan Arski].- Warszawa: "Czytelnik", 1967.

Polityka międzynarodowa - 1901-1939 r.
Układ monachijski (1938)
Wielka Brytania - polityka - Niemcy - 1901-1939 r.

C-H
:
Do odważnych (kobiet) świat należy: poradnik rozwoju profesjonalnego i osobistego / Eileen Gillibrand, Jenny Mosley; [tł. z ang. Karolina Grabowska].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Kobieta - psychologia
Samopoznanie
Samorealizacja
Stosunki interpersonalne
Stres - zapobieganie i zwalczanie
Sukces - psychologia
Wydawnictwa popularne

59
:
Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr Gindrich.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Bezradność
Dziecko z ADHD
Niepowodzenia szkolne
Uczniowie gimnazjów - psychologia
Uczniowie gimnazjów - socjologia

C-ped
:
SNOBOL 4 / Paweł Gizbert-Studnicki, Jerzy Karczmarczuk.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984.

SNOBOL
Podręczniki

7615
:
Samoloty '85 / Andrzej Glass.- Warszawa: Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych NOT [Naczelnej Organizacji Technicznej] "Sigma", 1986.

Samoloty
Samoloty wojskowe

5954
:
Samoloty, szybowce, śmigłowce i ... / Andrzej Glass.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Lotnictwo
Wydawnictwa popularne

5956
:
Sterowanie kontrolą pedagogiczną a wyniki nauczania / Bronisława Gliwa.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

Nauczanie - metody
Nauczanie - efektywność

5890
:
Globalizacja, marginalizacja, rozwój / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko.- Warszawa: Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003.

Globalizacja
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Wzrost gospodarczy

C-ekon, 5535
:
Reagan i inni / Stanisław Głąbiński.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Publicystyka polska - 20 w.
Stany Zjednoczone - polityka - 20 w.

7496
:
Zarys dziejów i działalności Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego: 1920-1966 / Bogdan Głębowicz; przedm. T. Połatyński; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Bydgoszczy.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1969.

5364
:
Teoretyczna wiedza pedagogiczna w praktyce edukacyjnej / Renata Głogowska.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.

Pedagogika - teoria

C-ped
:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego / Józef Głośny, Jan Zasadziński; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1983.

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta (Koszalin)
Obrona przeciwlotnicza - szkolnictwo wyższe - Polska
Koszalin (woj. zachodniopomorskie) - szkolnictwo wyższe

7387
:
"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Gombrowicz Witold (1904-1969). Ferdydurke
Powieść polska - historia - 20 w.

5502
:
Mowa w stanie oblężenia: 1982-1985 / Michał Głowiński.- Warszawa: "Open", 1996.

Język polski - słownictwo
Propaganda - język - Polska - 1980-1989 r.

7156
:
Zarys teorii literatury / Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1972.

Literatura - teoria

5359
:
Główne zadania i kompetencje gminy w zakresie prowadzenia szkół podstawowych / Ministerstwo Edukacji Narodowej.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych], [1996].

Samorząd gminny - a szkolnictwo podstawowe - prawo
Szkolnictwo podstawowe - administracja - prawo - Polska

2455-7, 2458-61
:
Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Tomasz Goban-Klas.- Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Społeczeństwo informacyjne
Środki masowego przekazu
Podręczniki akademickie

2159
:
Cierpienia młodego Wertera / Johann Wolfgang Goeth; tł. [z niem.] Leopold Staff; [posł. Stefan Hubert Kaszyński].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Powieść niemiecka - 18 w.

7356
:
Opowiadania petersburskie / Mikołaj Gogol; tł. [z ros.] Jerzy Wyszomirski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1980.

Opowiadanie rosyjskie - 19 w.

7479
:
Karol Szymanowski: sein Leben und Werk / Stanisław Golachowski; aus dem Poln. von Henryk Paweł Anders.- Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983.

Szymanowski Karol (1882-1937)

7115
:
Daję słowo / Stefan Gołębiowski.- Warszawa: "Czytelnik", 1985.

Poezja polska - 20 w.

7400
:
Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-1939: zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania / Leszek Gondek; [przedm. Eugeniusz Stanczykiewicz].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.

Wywiad polski - Niemcy - 1918-1939 r.
Niemcy - polityka - 1933-1945 r.

C-H
:
Dzieciaki + narkotyki: praktyczny poradnik dla rodziców / Paula Goodyer; [z jęz. ang. przeł. Beata Paluchowska, Paweł Wiechno].- Warszawa: "Mada", 1999.

Uczniowie - wychowanie
Narkomania - zapobieganie i zwalczanie
Wychowanie w rodzinie
Poradniki

2038
:
Zapach kwiatów i śmierci: opowiadania / Nadine Gordimer; tł. a ang. Agnieszka Glinczanka, Blanka Kuczborska, Piotr Niklewicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Opowiadanie południowoafrykańskie - 20 w.

7472
:
Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon; przy współpr. Noela Burcha; przeł. Dorota Szafrańska-Poniewierska.- Warszawa: "Pax", 1999.

Uczniowie - psychologia
Uczniowie - wychowanie - metody

813, 1669-72
:
Doskonalenie kadr kierowniczych: organizacja i metody / Janusz Gościński, Andrzej Kisiel.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971.

Przedsiębiorstwo - organizacja
Zarządzanie - szkolenie

7282
:
Wybrane metody statystyczne w prognozowaniu wojskowym / Czesław Gozdecki, Eugeniusz T. Zawada.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978.

Statystyka matematyczna - stosowanie - wojsko
Wojsko - prognozy - metody

202
:
Polska Rzeczpospolita Ludowa: 1944-1974 / Władysław Góra.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1976.

Polska - 1944-1989 r.

7300
:
Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz.- Wyd. 3 popr.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1998.

Dysleksja i dysgrafia - diagnostyka - metody

2204
:
W drodze do wolnej Polski / Górnikiewicz-Kurowska Stanisława.- Gdańsk: Marpress

7124
:
Mickiewicz-Towiański / Konrad Górski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Mickiewicz Adam (1798-1855)
Towiański Andrzej (1799-1878)
Poeci polscy - 19 w.
Mesjanizm - historia - Polska
Biografie

7214
:
Polityka ekonomiczna: problemy podstawowe / Józef Marek Grabowiecki.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2001.

Gospodarka - polityka
Podręczniki akademickie

3407
:
Reward. Elementary student's book / Simon Greenall.- Oxford, 1998.

3320-39, 4193-4211
:
Reward. Pre-intermediate student's book / Simon Greenall.- Oxford, 1998.

3340-59, 4212-30
:
O sytuacji polskiej oświaty dorosłych w latach 1991-1996 / Norbert F.B. Greger.- Bonn; Warszawa

532
:
Luftwaffe nad Ameryką: tajne plany zbombardowania USA w II wojnie światowej / Manfred Griehl; przeł. z ang. Kazimierz Szarski.- Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2005.

Lotnictwo wojskowe - Niemcy - 1933-1945 r.
Samoloty bombowe - Niemcy - 1933-1945 r.
Wojna lotnicza - strategia i taktyka - 1939-1945 r.

7081
:
Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii: studium z pogranicza dwóch nauk / Eugeniusz Grodziński.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Językoznawstwo
Logika
Synonimy

7272
:
Gry o innowacje: analiza przedsięwzięć technicznych: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja K[rzysztofa] Koźmińskiego i Krzysztofa Obłója; [zespół aut. A. K. Koźmiński et al.].- Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1983.

Innowacje - stosowanie - technika

204
:
Kodeks karny skarbowy / Tomasz Grzegorczyk.- Łódź, 2000.

Prawo karne finansowe - Polska

3772
:
Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007.

Nauczanie na odległość
Podręczniki

C-ped
:
Milczenie ideologów / Leszek Grzybowski.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.

PZPR
NSZZ "Solidarność" - 1980-1989 r.
Demokracja socjalistyczna - Polska
Konflikt społeczny - Polska - 1980-1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - 1980-1989 r.

7486
:
Akacja / Jerzy Grzymkowski.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7643
:
Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów: fantazja i rzeczywistość: materiały dla nauczyciela klasa IV: wynikowy plan pracy, scenariusze lekcji, sprawdziany wiedzy i umiejętności, kryteria oceny / Maria Gudro.- Warszawa: "Adam", 2004.

Język polski - nauczanie - szkoły podstawowe

6328
:
Bariera aspiracji / Mariusz Gulczyński.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.

Ekonomia polityczna kapitalizmu
Ekonomia polityczna socjalizmu
Gospodarka - 20 w.
Kryzys gospodarczy - Polska - 1980-1989 r.

7199
:
Spór o przyszłość: krytyka burżuazyjnych alternatyw komunizmu / Mariusz Gulczyński.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.

Ekonomia polityczna kapitalizmu - krytyka
Prognozy

7104

Strona: (Poprzedni)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  81  (Następne)
  Wszystkie