Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.Currently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie

:
Kto zabił Kennedy'ego? / Thomas G. Buchanan; tł. Ewa Danecka; [posł. G. Jaszuński].- Wyd. 2.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1965.

Kennedy, John F. (1917-1963) - zamach 1963 r.
Publicystyka amerykańska - 1945-1989 r.
Zabójstwo polityczne - Stany Zjednoczone - 1945-1989 r.

5978
:
Nic się nie zmieni / Marek Bukowski.- Warszawa: "Iskry", 1985.

Powieść polska - 20 w.

7331
:
Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska / Zbigniew Bukowski.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.

Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
Podręczniki akademickie

C-podr
:
Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka.- Wyd.2.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.

Samorząd terytorialny - prawo - Polska
Podręczniki akademickie

C-podr
:
Wychowanie zdrowotne. [Cz. 2], Zdrowie człowieka i jego diagnostyka, efekty zdrowotne aktywności ruchowej / Ełła Bulicz, Igor Murawow; [tł. Barbara Jaworska-Wójcik]; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Międzynarodowe Stwarzyszenie Waleologiczne z siedzibą w Radomiu.- Radom: PR. Wydaw., cop. 2002.

Sport - fizjologia
Podręczniki akademickie

4858-72, 6166-77
:
Hitler: studium tyranii. Cz. 1, [Przywódca partii 1889-1933] / Alan Bullock; tł. Tadeusz Evert; [przedm. Franciszek Ryszka].- Warszawa: "Czytelnik", 1970.

Hitler, Adolf (1889-1945)
Hitleryzm - biografie
Politycy - Niemcy - 1918-1945 r.
Biografie

6047
:
Hitler: studium tyranii. Cz. 2, [Kanclerz 1933-1939] / Alan Bullock; tł. Tadeusz Evert; [przedm. Franciszek Ryszka].- Warszawa: "Czytelnik", 1970.

Hitler, Adolf (1889-1945)
Hitleryzm - biografie
Politycy - Niemcy - 1918-1945 r.
Biografie

6048
:
Hitler: studium tyranii. Cz. 3, [Bóg wojny 1939-1945] / Alan Bullock; tł. Tadeusz Evert; [przedm. Franciszek Ryszka].- Warszawa: "Czytelnik", 1970.

Hitler, Adolf (1889-1945)
Hitleryzm - biografie
Politycy - Niemcy - 1918-1945 r.
Biografie

6049
:
Bardzo stare lustro: wspomnienia z lat 1939-1952 / Jan Burakowski.- Sierpc: nakł. autora, 1997.

Burakowski, Jan (1934- )
Niemodlin (woj. opolskie) - 1944-1956 r.
Nowe Grabie (woj. mazowieckie, pow. Wołomin) - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7172
:
Trochę za dużo szczęścia: trzy opowieści kosińskie / Jan Burakowski.- Sierpc: nakł. autora, 1998.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7275
:
Przymrozki i odwilże: wspomnienia z lat 1945-1957 / Andrzej Burda.- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1987.

Burda, Andrzej (1913-1987)
Partie polityczne - Polska - 1944-1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - 1944-1989 r.
Pamiętniki polskie - 1944-1989 r.

7634
:
Szkice i polemiki: publikacje z lat 1981-1983 / Andrzej Burda.- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1984.

Publicystyka polska - 20 w.

7116
:
Stanisław Młodożeniec: rzecz o chłopskim futuryście / Stanisław Burkot.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.

Młodożeniec, Stanisław (1895-1959)
Futuryzm - literatura polska
Literatura polska - historia - 20 w.

7359
:
Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje / Wojciech J. Burszta.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1998.

Antropologia społeczna

4101-3
:
Księga geniuszu: jak wyzwolić geniusza w sobie / Tony Buzan, Raymond Keene; [tł. z ang. Lech Kuczmowski].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Inteligencja (psychol.)
Myślenie
Sukces - psychologia
Testy psychologiczne
Uczenie się - metody
Poradniki

51
:
Odporność organizmu / Wanda Byczkowska-Smyk; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.- Wrocław; Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.

Odporność
Wydawnictwa popularne

5918
:
Bydgoszcz wczoraj i dziś: 1945-1980: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Michalskiego; [aut. Henryk Bednarski et. al.]; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.- Warszawa; Poznań: Państ.Wydaw. Naukowe, 1988.

Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) - 1944-1989 r.

7611, 7614
:
Ziemia tragiczna / Erskine Caldwell; przeł. [z ang.] Krzysztof Zarzecki.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść amerykańska - 20 w.

7481
:
Mit Syzyfa i inne eseje / Albert Camus; przeł. Joanna Guze.- Warszawa: "Muza", 1999.

Szkice literackie francuskie - 20 w.

2082
:
Lisy pustyni / Paul Carell; przeł. Kazimierz Szarski.- Warszawa: "Bellona", 2004.

Rommel Erwin (1891-1944)
Afrika Korps
Wojna 1939-1945 r. - Afryka Północna

7270
:
Nowa definicja samopomocy: polityka i praktyka / Frank Riessman, David Carroll; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.

Wsparcie społeczne
Poradniki

5790-1
:
Kronika Wapshotów / John Cheever; z ang. przeł. Henryk Krzeczkowski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść amerykańska - 20 w.

7312
:
Skandal u Wapshotów / John Cheever; z ang. przeł. Henryk Krzeczkowski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.


Powieść amerykańska - 20 w.

7313
:
Chełm - Kowel: turystyka na pograniczu / pod red. Stanisława Jadczaka i Henryka Stefanka; [Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie].- Lublin: WSS-P, 2004.

Ekoturystyka - Polska
Regiony przygraniczne - turystyka - Polska - od 2001 r.
Regiony przygraniczne - turystyka - Ukraina - od 2001 r.
Chełm (woj. lubelskie; okręg) - hotelarstwo - od 2001 r.
Chełm (woj. lubelskie; okręg) - turystyka - od 2001 r.
Kowel (Ukraina; okręg) - turystyka - od 2001 r.
Materiały konferencyjne

5845
:
Korona króla Przemysła / Lech Chmiel.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Przemysł II (król Polski; 1257-1296)
Polska - 13 w.
Wydawnictwa popularne

7440
:
Alergia u dzieci / Danuta Chmielewska-Szewczyk.- Wyd. 2.- Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989.

Alergia - pediatria

6915
:
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli wobec perspektywy edukacji ustawicznej / Bogusław Chmielowski.- Katowice: UŚ, 1983.

Kształcenie ustawiczne
Nauczyciele - szkolenie

5991
:
Zmieniająca się przestrzeń wychowania / Bogusław Chmielowski.- Kraków: Impuls, 1999.

2127
:
Łamanie pieczęci / Bohusz Chnioupek; tł. [ze słow.] Stanisław Majewski; [rys. Jerzy Skrzepiński].- Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1986.

Powstanie 1944 r. słowackie - udział Francuzów

7559
:
Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 / Andrzej Chojnowski; Polska Akademia Nauk, Wydział I Nauk Społecznych.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

Polityka narodowościowa - Polska - 1939-1945 r.

5318
:
Wstęp do teorii transformacji / Henryk Chołaj.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 2000.

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - teoria
Podręczniki akademickie

7326
:
Dewiacje i przestępstwa seksualne: klasyfikacja, aspekty prawne / Agnieszka Choromańska, Dorota Mocarska.- Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2009.

Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Zaburzenia i dewiacje seksualne

C-prawo
:
Woman of mystery / Agatha Christie.- Wyd. 2.- Oxford, 1998

975
:
Tajne nauczanie na Podkarpaciu: 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Podkarpacie Północne - szkolnictwo - 1939-1945 r.

C-ped
:
Szkolnictwo jawne na Podkarpaciu w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1984.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Podkarpacie Północne - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.

C-ped
:
Hanemann / Stefan Chwin.- Gdańsk: Marabut, 1996.

Powieść polska - 20 w.

7085
:
Władysław Spasowski: działalność i poglądy / Helena Chylińska.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1964.

Spasowski Władysław (1877-1941)
Pedagodzy - Polska - 19-20 w.

5368
:
Wiedza o kulturze: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Roman Chymkowski, Wojciech Dudzik, Michał Wójtowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.

Wiedza o kulturze - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5732
:
Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Miłosz Czesław (1911-2004)
Poezja polska - historia - 20 w.

5503
:
Bezrobocie: różne oblicza wsparcia / Agata Chudzicka-Czupała.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2004.

Bezrobocie - psychologia - badanie - metody
Wsparcie społeczne - Polska - od 1989 r.
Śląsk, Górny - bezrobocie - psychologia -- od 1989 r.

C-ekon
:
Szybkie czytanie / Jadwiga Chylińska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Czytanie szybkie

6506
:
Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego / Andrzej Cieślak.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1981.

Kształcenie ustawiczne

C-ped
:
Wartości, człowiek, wychowanie: zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996.

Antropologia filozoficzna
Pedagogika
Wartość - filozofia
Wychowanie - filozofia

C-ped, 2654-6
:
Edukacja ekologiczna wobec współczesności i wyzwań przyszłości: raport z badań / Danuta Cichy, Henryk Filipowicz.- Warszawa: IBE, 1993.

6995
:
Julian Przyboś: kulturowe podstawy twórczości / Andrzej Cieński.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.

Przyboś Julian (1901-1970)
Poezja polska - historia - 20 w.

7554
:
Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? / Mateusz Ciesielski.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.

Negocjacje
Zatrudnienie
Poradniki

C-podr
:
"Dziady" Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Mickiewicz Adam (1798-1855). Dziady
Dramat polski - historia - 19 w.

5504
:
O zarządzaniu słów kilka / Maciej Cieślicki.- Gorzów Wlkp. [Wielkopolski]: Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2001.

Zarządzanie
Podręczniki akademickie

C-zarz
:
Standardy edukacyjne i uprawnienia ucznia: moduł 4B: suplement / Irena Dzierzgowska.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Prawa człowieka - nauczanie
Szkolnictwo - organizacja - Polska
Szkolnictwo - Polska
Poradniki
Statuty

22, 23
:
O wojnie. Ks. 1-5 / Carl Clausewitz; tł. z niem. Augustyn Cichowicz i Leon Koc.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958.

7283

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie