Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.Currently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie

:
Upadek humanizmu / Adamski Jerzy.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Humanizm (postawa) - historia

7563
:
Afryka naszych czasów: problemy integracji państwowej, narodowej i panafrykańskiej / pod red. Józefa Chałasińskiego.- Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Naród - Afryka
Afryka - socjologia - 20 w.

5326
:
Wiersze / Ahmatowa Anna Andreevna.- Warszawa; Moskva: "Współpraca": "Raduga", cop. 1989.

Poezja rosyjska - 20 w.

7484
:
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Barszczewska Bożena.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012

Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska

C-ped
:
Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich / Kobes Paweł.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011

Młodzież - patologia społeczna - zapobieganie - Polska - od 2001 r.
Nieletni przestępcy - prawo - Polska
Postępowanie w sprawach nieletnich - Polska
Przestępczość nieletnich i młodocianych - prawo -Polska


C-prawo
:
Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012

Kościół katolicki - a rodzina
Małżeństwo - katolicyzm
Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 2001 r.
Rodzina - katolicyzm
Wychowanie w rodzinie - katolicyzm

C-ped
:
Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny / Sosnowski Tomasz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011

Ojcostwo
Wychowanie w rodzinie

C-ped
:
Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji: o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Trzcińska Agata.- Warszawa: Difin, 2012

Socjalizacja ekonomiczna

C-psych
:
Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-1956) / Stanisław Mauersberg, Marian Walczak; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Zarząd Główny.- Warszawa: PTP ZG; Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2005.

Szkolnictwo - Polska - 1944-1956 r.

8022
:
Raport o sytuacji polskich rodzin / Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny.- Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Biuro PRdSR, 1998.

Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r.

8021
:
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy: materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich / [aut. Ryszard Mikulski].- Warszawa: CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1999.

Bhp - prawo - Polska
Szkolnictwo wyższe - bhp - Polska - od 1989 r.

8020
:
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1, A-J / Robert Patterson.- Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010.

Finanse - terminologia
Słowniki polsko-angielskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 2, K-R / Robert Patterson.- Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2011.

Finanse - terminologia
Słowniki polsko-angielskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 4, A-D / Robert Patterson.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Finanse - terminologia
Rachunkowość - terminologia
Słowniki angielsko-polskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 5, E-O / Robert Patterson.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Finanse - terminologia
Rachunkowość - terminologia
Słowniki angielsko-polskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 6, P-Z / Robert Patterson.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Finanse - terminologia
Rachunkowość - terminologia
Słowniki angielsko-polskie
Słowniki terminologiczne

C-zarz
:
Semper in altum: zawsze wzwyż / red. Jan Zimny, Nella Nyczkało; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej.- Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, 2010.

Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
Wartość - filozofia

C-ped
:
Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia: polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 6 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004.

Psychologia
Pedagogika
Kształcenie

C-ped
:
Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia: polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 9 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2007.

Psychologia
Pedagogika
Kształcenie

C-ped
:
Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi / oprac. publikacji Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2003.

Akcje (ekon.) - Polska - od 1989 r.
Emisja papierów wartościowych - Polska - od 1989 r.
Obligacje - Polska - od 1989 r.

4971
:
Konstruowanie systemu kształcenia: jak doskonalić nauczanie? / Robert H. Davis, Lawrence T. Alexander, Stephen L. Yelon ; [tł. z ang. Jacek Łaszcz; przedsł. Krzysztof Kruszewski].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.

Nauczanie - metody
Uczenie się - metody

6478
:
Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga [et al.]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa : PARPA, 1999.

Alkoholizm - a młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.

4573-6
:
Alkohol a ryzyko szkód zdrowotnych / [tł. Agnieszka Basaj; aut. Thomas C. Harford et al.]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa: PARPA, 2001.

Alkohol - wpływ na zdrowie

4581-4
:
Alkohol a zdrowie: XI raport specjalny dla Kongresu USA / [tł. z ang. Andrzej Bidziński et al.].- Warszawa: PARPA, 2002

Alkohol - wpływ na zdrowie

4263, 4585-8
:
Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży: dylematy profilaktyki.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Alkoholizm - socjologia - Polska - od 1989 r.
Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Narkomania - socjologia - Polska - od 1989 r.
Narkomania - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.

4545-8
:
Almanach Polonii / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"; [red.] Wiesław Dobrzycki.- Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1983.

7580
:
Rozwój psychiczny dziecka: od 0 do 10 lat: poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker; przekł. Mirosław Przylipiak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Wychowanie w rodzinie

2897-2900
:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / praca pod red. Wiesława Janika i Małgorzaty Sosińskiej-Wit; [aut. Wiesław Janik et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2003.

Przedsiębiorstwo - ekonomika

6544-6
:
Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson; [tł. z ang. Przemysław Oniszczuk].- Katowice: "Śląsk", 1999.

Pracownicy socjalni - szkolenie
Praktyki studenckie - organizacja - metody

1810-4
:
Lustrzany chłopiec / Robert André; przeł. [z fr.] Irena Dewitz.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.

Powieść francuska - 20 w.

7649
:
Potrójne życie Juliusza Verne'a / Kiryłł Andriejew; przeł. [z ros.] Konrad Frejdlich.- Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1985.

Verne, Jules (1828-1905)
Pisarze francuscy - 19 w.
Biografie

7607
:
Wokół fenomenu i istoty twórczości / Wiesław Andrukowicz.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999.

Nauczanie - metody
Myślenie twórcze - nauczanie
Twórczość - teoria

2300
:
O kłamstwie i kłamaniu: studium semantyczno-pragmatyczne / Jolanta Antas.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1999.

Kłamstwo - język
Kłamstwo - psychologia
Komunikacja społeczna - psychologia

1998
:
Notatnik kolekcjonera / Mauritius Antigua [pseud.; rys. Eryk Lipiński].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Felieton polski - 20 w.
Filatelistyka

7433
:
Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki / Dominik Antonowicz; [wstęp Ireneusz Białecki]; Instytut Spraw Publicznych.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2005.

Szkolnictwo wyższe - polityka

C-ped
:
Aktywny na rynku: elementarz życia gospodarczego: zeszyt ćwiczeń / Wiesława Araszkiewicz, Bogdan Araszkiewicz, Marian Pietraszewski.- Poznań: "eMPi²2", 2001.

Edukacja ekonomiczna - gimnazja
Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów

5303
:
Archiwum Ringelbluma - getto warszawskie. Lipiec 1942 - styczeń 1943 / [tł/z jidisz]; oprac. Ruta Sakowska; Żydowski Instytut Historyczny.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.

Holocaust
Żydzi - Polska - 1939-1945 r.
Warszawa - getto
Źródła historyczne

C-H
:
Historia prawdy / Felipe Fernández-Armesto; przekł. Janusz Ruszkowski.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1999.

Prawda - filozofia
Teoria poznania

2073
:
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong; [przeł. Alicja Unterschuetz et al.].- Wyd. 2.- Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2002.

Kadry - polityka

C-zarz
:
Atlas geograficzny Polski / [oprac. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Warszawa; red. atlasu Henryk Górski, Paulina Melnicka].- Wyd. 9.- Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1988.

Geografia - szkoły podstawowe
Polska - geografia
Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
Mapy szkolne
Atlasy geograficzne

7601
:
Polityka społeczna: teoria i organizacja / Julian Auleytner; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Wyd. 2 uzup.- Warszawa: Wydaw. WSPTWP, 2000.

Polityka społeczna - organizacja - od 1989 r.
Polityka społeczna - organizacja - Polska - od 1989 r.
Polityka społeczna - teoria

3640
:
Polityka społeczna: teoria a praktyka / Auleytner Julian.- Warszawa: WSP TWP, 1997.

184
:
Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / pod red. Jana Świtki, Małgorzaty Kuć, Iwony Niewiadomskiej; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.- Lublin: Wydaw. KUL, 2004.

Pedagogika penitencjarna
Służba więzienna - psychologia
Służba więzienna - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
25 wierszy / Rose Ausländer; wybór i przekł. [z niem.] Leszek Szaruga.- Szczecin: "Albatros", 1994.

Poezja niemiecka - 20 w.

7241
:
Szkoła wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik.- Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum": Wydawnictwo WAM, 2010.

Kibice - socjologia - Polska - od 2001 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 2001 r.
Subkultura - Polska - od 2001 r.

C-socj
:
Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Kazimierz Wyka.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973.

Opowiadanie polskie - 20 w.
Poezja polska - 20 w.

7162
:
Badania edukacyjne prowadzone w latach 90.: (z bazy danych IBE): informator / [wstęp i oprac. Magdalena Turos]; Instytut Badań Edukacyjnych.- Warszawa: IBE, 1997.

Pedagogika
Pedagogika - baza danych - Polska
Informatory
Bibliografia

5077
:
Badanie bezrobocia długotrwałego / Mieczysław Kabaj (red.).- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001.

Bezrobocie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Katowice (woj. śląskie; okręg) - bezrobocie - od 1989 r.
Lublin (woj. lubelskie; okręg) - bezrobocie - od 1989 r.

5647-5650
:
Podstawy programowania w języku Turbo Pascal: podstawy teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne, przykłady zastosowań / Tomasz Bajorek.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002.

PASCAL

3408
:
Borland Delphi: podstawy programowania obiektowego: ćwiczenia laboratoryjne / Tomasz Bajorek, Zbigniew Omiotek.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002.

Delphi

3409

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie