Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE  aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować). 
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  80  (Następne)
  Wszystkie

C

:
Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Gry edukacyjne
Stosunki interpersonalne
Wychowawstwo - metody

C-ped, 1118, 2909-11
:
Rodzicielstwo - między wiedzą a intuicją: scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz.- Kraków: "Impuls", 1999.

Przysposobienie do życia w rodzinie

C-ped
:
Metodyka nauczania form muzycznych w średnich szkołach muzycznych / Józef Michał Chomiński.- Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1946.

Muzyka - nauczanie - szkoły muzyczne

C-ped
:
Dewiacje i przestępstwa seksualne: klasyfikacja, aspekty prawne / Agnieszka Choromańska, Dorota Mocarska.- Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2009.

Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Zaburzenia i dewiacje seksualne

C-prawo
:
Wstęp do teorii transformacji / Henryk Chołaj.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 2000.

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - teoria
Podręczniki akademickie

7326
:
Woman of mystery / Agatha Christie.- Wyd. 2.- Oxford, 1998

975
:
Praca oświatowa w Krakowie 1939-1945: studium o polityce okupanta, "podziemiu oświatowym" i postawach społeczeństw: [praca habilitacyjna] / Jacek Chrobaczyński.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1986.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.

C-ped
:
Szkolnictwo jawne na Podkarpaciu w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1984.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Podkarpacie Północne - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.

C-ped
:
Tajne nauczanie na Podkarpaciu: 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Podkarpacie Północne - szkolnictwo - 1939-1945 r.

C-ped
:
Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka.- Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.

Zespół ADHD
Poradniki

C-psych
:
Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Miłosz Czesław (1911-2004)
Poezja polska - historia - 20 w.

5503
:
Bezrobocie: różne oblicza wsparcia / Agata Chudzicka-Czupała.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2004.

Bezrobocie - psychologia - badanie - metody
Wsparcie społeczne - Polska - od 1989 r.
Śląsk, Górny - bezrobocie - psychologia -- od 1989 r.

C-ekon
:
Hanemann / Stefan Chwin.- Gdańsk: Marabut, 1996.

Powieść polska - 20 w.

7085
:
Władysław Spasowski: działalność i poglądy / Helena Chylińska.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1964.

Spasowski Władysław (1877-1941)
Pedagodzy - Polska - 19-20 w.

5368
:
Szybkie czytanie / Jadwiga Chylińska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Czytanie szybkie

6506
:
Wiedza o kulturze: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Roman Chymkowski, Wojciech Dudzik, Michał Wójtowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.

Wiedza o kulturze - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5732
:
Osobowość dzieci i młodzieży: rozwój i patologia / Maria Chłopkiewicz.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Dziecko - psychologia
Osobowość
Młodzież - psychologia

C-psych, 5891
:
Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej.- Kraków: Oficyna Impuls, 2003.

Niedostosowanie społeczne - Polska - od 1989 r.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - od 1989 r.
Przestępczość - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.

C-ped, 5118-20
:
Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka / Robert B. Cialdini; przekł. Bogdan Wojciszke.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.

Socjotechnika
Stosunki interpersonalne
Podręczniki

C-psych, 1520-3, 2857-9
:
Wartości, człowiek, wychowanie: zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996.

Antropologia filozoficzna
Pedagogika
Wartość - filozofia
Wychowanie - filozofia

C-ped, 2654-6
:
Edukacja ekologiczna wobec współczesności i wyzwań przyszłości: raport z badań / Danuta Cichy, Henryk Filipowicz.- Warszawa: IBE, 1993.

6995
:
Dwie linijki życiorysu / Marian Cichy.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.

Powieść polska - 20 w.

7120
:
Julian Przyboś: kulturowe podstawy twórczości / Andrzej Cieński.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.

Przyboś Julian (1901-1970)
Poezja polska - historia - 20 w.

7554
:
Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2009.

Psychopatologia
Podręczniki akademickie

C-psych
:
Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? / Mateusz Ciesielski.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.

Negocjacje
Zatrudnienie
Poradniki

C-podr
:
"Dziady" Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Mickiewicz Adam (1798-1855). Dziady
Dramat polski - historia - 19 w.

5504
:
Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego / Andrzej Cieślak.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1981.

Kształcenie ustawiczne

C-ped
:
O zarządzaniu słów kilka / Maciej Cieślicki.- Gorzów Wlkp. [Wielkopolski]: Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2001.

Zarządzanie
Podręczniki akademickie

C-zarz
:
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa / Włodzimierz Ciseł, Janusz Narkiewicz.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002.

Przedsiębiorstwo - finanse - badanie
Rachunkowość
Podręczniki akademickie

C-zarz
:
O wojnie. Ks. 1-5 / Carl Clausewitz; tł. z niem. Augustyn Cichowicz i Leon Koc.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958.

7283
:
O wojnie. Ks. 6-8 / Carl Clausewitz; [tł. z niem. Leon Koc, Franciszek Schoener].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958.

Strategia - 19 w.

7131
:
Po prostu statystyka / Frances Clegg; przekł. [z ang.] Ewa Łakoma, Wojciech Rzewuski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Statystyka
Podręczniki akademickie

2954
:
Narkotyki i rodzina / Kelly Clendenon, Jo Martin.- Warszawa, 1994.

C-psych, 154
:
Wprowadzenie do nauczania / Louis Cohen, Lawrence Marion, Keith Morrison.- Poznań, 1999.

C-ped
:
Collective human rights in the first half of 21st century / edited by Magdalena Sitek, Peter Terem, Marta Wójcicka.- Józefów: Alcide De Gasperi University of Euregional Economy in Józefów, 2015.

Prawa człowieka - prawo międzynarodowe

C-prawo
:
Emocjonalna niedostępność / Bryn C. Collins; przekł. Agnieszka Nowak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Intymność (psychologia)
Manipulacja (psychologia)
Kontrola (psychologia)
Stosunki międzyludzkie
Zaburzenia emocjonalne

C-psych, 4056-7
:
Telewizja - zagrożenie dla demokracji / John Condry, Karl Popper; przeł. i posł. opatrzył Marcin Król.- Warszawa: Wydawnictwo Sic!., cop. 1996.

Telewizja i społeczeństwo
Demokracja - aspekt socjologiczny
Kultura - aspekt społeczny
Telewizja - aspekt psychologiczny
Telewizja i dzieci
Telewizja i polityka
Telewizja i społeczeństwo
Telewizja - wpływ

2065
:
Szaleństwo Almayera / Joseph Conrad.- Szczecin: Wydawnictwo Glob, 1986.

Powieść angielska - 1870-1914 - tłumaczenia polskie

7454
:
W oczach Zachodu / Joseph Conrad.- Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1974.

Powieść angielska - 20 w. - tłumaczenia polskie

7662
:
Consumer protection selected issues of the information safety / ed. by Magdalena Sitek, Iwona Niedziółka i Aleksandra Ukleja ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów.- Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2014.

Bezpieczeństwo informacyjne
Ochrona konsumenta

C-podr
:
EQ: inteligencja emocjonalna / Cooper Robert K.- Warszawa, 2000.

C-psych
:
Grupy: zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej / Marianne Schneider Corey, Gerald Corey.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1995.

Psychoterapia grupowa
Stosunki międzyludzkie - kształtowanie

C-psych
:
Che Guevara / Jean Cormier przy współpr. Hildy Guevara Gadei i Alberta Granado Jimeneza.- Warszawa: "Iskry", cop. 2000.

Guevara, Ernesto (1928-1967)
Rewolucja 1956 r. kubańska - biografie
Ruchy społeczne - biografie - Ameryka Łacińska - 1945-1989 r.
Biografie

5486
:
Jak kształtować zachowania małych dzieci: wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins; przekł. Jolanta Bartosik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Dziecko - psychologia
Poradniki dla nauczycieli

C-psych, 8242
:
Broń chemiczna i biologiczna: raport dla obywatela / Eric Croddy z Clarisą Perez-Armendariz i Johnem Hartem; z ang. przeł. Zygfryd Witkiewicz [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.

Broń biologiczna
Broń chemiczna

7297
:
Ziemia węgierska azylem Polaków - 1939-1945 / Helena i Tobor Csorba; [przedm. Jan Szczepański; karykatury Jotes].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.

Obozy dla internowanych - Węgry - 1939-1945 r.
Polacy za granicą - Węgry - 1939-1945 r.

7663
:
Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.

Rozwód - a dziecko
Dziecko - psychologia
Rodzina niepełna - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka.- Warszawa: Difin, 2014.

Informacja - ochrona
Systemy informatyczne - ochrona

C-podr
:
Z dziejów wychowania w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1949-1956 / Jerzy Cytowski; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Katedra Pedagogiki, Zakład Teorii i Historii Wychowania.- Warszawa: WAP, 1980.

Wojsko - wychowanie - Polska - 1944-1956 r.

5873
:
Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Elżbieta Barbara Cywińska, Teresa Janicka-Panek, Lidia Zielkowska.- Warszawa: "Juka", 1999.

Nauczanie zintegrowane

C-ped, 1392

Strona: (Poprzedni)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  80  (Następne)
  Wszystkie