Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE  aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować). 
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (Następne)
  Wszystkie

Z

:
Zaciskanie pięści / Alfred Znamierowski.- Paris: Edit. Spotkania, cop. 1988.

Kołodziej Andrzej (1959- )
Solidarność Walcząca
Publicystyka polska - 1980-1989 r.

7253
:
Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości / Florian Znaniecki.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Antropologia społeczna
Kultura - filozofia
Kultura - socjologia
Osobowość - socjologia

C-socj, 4594-6
:
Pisma filozoficzne. T. 1, "Myśl i rzeczywistość" i inne pisma filozoficzne / Florian Znaniecki; do dr. przygot. i wstępem opatrzył Jerzy Wocial.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.

Filozofia - 20 w.

7415
:
Socjologia wychowania. T. 1-2 / Florian Znaniecki.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 2001.

Wychowanie - socjologia

C-socj, 4122-3, 4140

Ż

:
Żołnierze radzieccy polegli nad środkową Odrą: praca zbiorowa / pod red. Hieronima Szczegóły.- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1982.

Cmentarze wojenne - Polska - 1939-1945 r.
Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r.
Zielona Góra (woj. lubuskie; okręg) - 1939-1945 r.

7576

Ź

:
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 1, Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn.- Kielce: "Strzelec", cop. 1995.

Pedagogika - historia - do 18 w.
Wychowanie - do 18 w.
Źródła historyczne

C-podr, 2151-2
:
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 2, Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn.- Kielce: "Strzelec", cop. 1997.

Pedagogika - historia - Europa - 19 w.
Pedagogika - historia - Polska - 19 w.
Szkolnictwo - Europa - 19 w.
Szkolnictwo - Polska - 19 w.
Źródła historyczne

C-podr, 628
:
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 ks. 2, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn; [red. t. Angelina Rutkowska].- Kielce: "Strzelec", cop. 1998.

Pedagogika - historia - 20 w.
Wychowanie - historia - 20 w.
Źródła historyczne

C-podr, 626
:
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn; [red. t. Angelina Rutkowska].- Kielce: "Strzelec", cop. 1998.

Pedagogika - historia - 20 w.
Wychowanie - historia - 20 w.
Źródła historyczne

C-podr
:
Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej: praca zbiorowa / pod red. Henryki Kwiatkowskiej i Tadeusza Lewowickiego; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP - Związku Nauczycielstwa Polskiego].- Warszawa: WSP ZNP: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, cop. 1997.

Nauczyciele - socjologia - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - nauczanie - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

C-ped

Ż

:
Zestawy multimedialne w wielostronnym kształceniu studentów / Krystyna Żuchelkowska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995.

Multimedia - stosowanie - nauczanie
Pedagogika - nauczanie
Nauczanie - metody - szkoły wyższe

C-ped, 240-1
:
Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

Edukacja zdrowotna - metody - przedszkola

C-ped, 8251

Z

:
Podręcznik szkolny / Dymitr D. Zujew; [tł. z ros. Józef Żygierewicz].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Podręczniki szkolne

7547

Ż

:
Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej / Hanna Żuraw.- Warszawa: "Żak", 1996.

Młodzież niepełnosprawna - kultura - socjologia - Polska - od 1980 r.
Warszawa (okręg) - kultura - socjologia - od 1980 r.

C-ped

Z

:
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowej / pod red. Tomasza Bąka.- Kraków; Rzeszów; Zamość: Konsorcjum Akademickie, 2011.

C-podr
:
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku (1920-1939): wybór źródeł / do dr. przygot. i wstępem opatrzył Michał Lis.- Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2000.

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech
Organizacje polonijne - Niemcy - 1918-1945 r.
Śląsk - organizacje - 1918-1939 r.
Źródła historyczne

6786
:
Związek Nauczycielstwa Polskiego: zarys dziejów 1905-1985 / pod red. Bolesława Grzesia; oprac. Franciszek Filipowicz [et al.].- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

5357
:
Krzywdzone dzieci: zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Zwoliński Andrzej.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

C-ped
:
Historia miasta Radomia: kronika / Czesław Tadeusz Zwolski.- Radom: Wydawnictwo Regionalne "Radomka", 2005.

Radom (woj. mazowieckie) - historia

7514


:
Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych.- Katowice: "Śląsk", 1999.

Gerontologia
Ludzie starzy - psychologia
Ludzie starzy - socjologia
Medycyna społeczna
Starzenie się - psychologia

1827-9
:
Pomoce szkoleniowe / Włodzimierz Zychowicz.- Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.

Pomoce dydaktyczne
Szkolenie i szkolnictwo partyjne - metody

6461

Ż

:
Jestem z lwowskiego etapu ... / Kazimierz Żygulski.- Warszawa: "Pax", 1994.

Żygulski Kazimierz (1919-2012)
Lwów (Ukraina) - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7299
:
Święto i kultura: święta dawne i nowe: rozważania socjologa / Kazimierz Żygulski.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.

Kultura - socjologia
Święta - socjologia

C-socj

Z

:
Wybrane determinanty pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli publicznych / Elżbieta Zyzik.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015.

Nauczyciele przedszkoli - praca - Polska - 21 w.
Nauczyciele przedszkoli - socjologia - Polska - 21 w.
Kielce (woj. świętokrzyskie) - szkolnictwo i oświata - 21 w.

C-ped

Ł

:
Świat społeczny dziecka / Beata Łaciak.- Warszawa: "Żak", 1998.

Dziecko - socjologia

C-ped, 3153-5
:
Marksistowska teoria walki klas / Jarosław Ładosz.- Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.

Marksizm
Walka klas

7187
:
Socjalizm i komunizm / Jarosław Ładosz.-Warszawa: "Iskry", 1985.

Komunizm
Marksizm
Socjalizm

7168, 7302
:
Negocjacje i komunikacja w biznesie / Mirosław Łaguna, Bogusław Markowicz.- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003.

Komunikacja społeczna
Negocjacje
Stosunki interpersonalne

C-ekon
:
Historia religii: słownik terminologiczny / Adam Łapiński.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Religioznawstwo - terminologia
Słowniki terminologiczne
Słowniki polskie

C-podr
:
Od idei do integracji europejskiej: od najdawniejszych idei do Unii 25 państw / Kazimierz Łastawski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.

Unia Europejska
Integracja europejska - historia

6675-7
:
Historia filozofii w zarysie / Dorota Łażewska.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2008.

C-filoz, 8104-7
:
Filozofia dla pracujących: wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia / Dorota Łażewska.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016.

Filozofia
Podręczniki akademickie

C-filoz.
:
Filozofia dla pracujących: podręcznik dla studentów / Dorota Łażewska.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Filozofia
Podręczniki akademickie

C-filoz
:
Współczesne koncepcje filozofii i etyki: (skrypt) / Dorota Łażewska; [Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie].- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009.

Filozofia
Podręczniki akademickie

C-podr, 8098-9
:
Lux in tenebris : zarys życia i twórczości oraz fragmenty Kronik Bolesława Prusa / Grzegorz Łęcicki ; sł. wstępne Jerzy Myśliński.-Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa : Wydawnictwo Patmos, 2007.

Pisarze polscy -- 19-20 w.

8523
:
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. Katowice: Śląsk, 1999.

Komunikacja interpersonalna
Opieka społeczna
Podręczniki

1830-4
:
Liczę z Pitagorasem: plan wynikowy do programu nauczania matematyki Od Pitagorasa do Euklidesa / Wanda Łęska, Teresa Oleksak.- Warszawa: "Adam", 2005.

Matematyka - nauczanie - szkoły podstawowe

6325
:
Z Pitagorasem przez gimnazjum: plan wynikowy do programu nauczania matematyki Od Pitagorasa do Euklidesa: klasa 1 gimnazjum / Wanda Łęska, Teresa Oleksak.- Warszawa: "Adam", 2004.

Matematyka - nauczanie - gimnazja

6323
:
Po co ludziom konstytucja / Ewa Łętowska.- Warszawa: "Exit": Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 1994.

Prawo państwowe
Polska - konstytucje - od 1989 r.

7103
:
ABC wychowania / Mieczysław Łobocki.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

Wychowanie
Podręczniki

C-ped, 6346-7
:
Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.

Altruizm
Wychowanie - metody

C-ped
:
Godziny wychowawcze w szkole podstawowej: organizacja współżycia i współdziałania uczniów / Mieczysław Łobocki.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973.

Godzina wychowawcza - metody

C-ped
:
Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki.- Kraków: "Impuls", 2003.

Pedagogika - metodologia
Podręczniki akademickie

C-ped, 3872-5, 5575-7, 8398
:
Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki.- Kraków: "Impuls", 2004.

Wychowanie - teoria - historia
Podręczniki akademickie

C-ped, 5170-8
:
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki.- Kraków: "Impuls", 1999.

Pedagogika - metodologia
Podręczniki akademickie

C-ped, 1913-4, 1916, 3792-3801, 3867-71, 4287-4306
:
Wybrane problemy wychowania: nadal aktualne / Mieczysław Łobocki.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

Wychowanie
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych

C-ped
:
Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki.- Kraków: "Impuls", 2002.

Wychowanie moralne - metody
Podręczniki

C-ped, 3947-50
:
Wychowanie w klasie szkolnej: z zagadnień dynamiki grupowej / Mieczysław Łobocki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.

Uczniowie - wychowanie

C-ped
:
Poczucie bezpieczeństwa a osobowościowe wyznaczniki adaptacji do starości / Grażyna Łój.- Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001.

Osobowość - rozwój - badanie - metody
Poczucie bezpieczeństwa - badanie - metody
Samopoznanie - badanie - metody
Ludzie starzy - psychologia - badanie - metody
Ludzie starzy - psychologia - badanie - Polska - od 1989 r.

C-psych
:
Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych / Zygmunt Łomny.- Radom: ITE, 1996.

Edukacja globalna
Podręczniki akademickie

C-ped, 96-100

Strona: (Poprzedni)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (Następne)
  Wszystkie