Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (Następne)
  Wszystkie

Z

:
Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo przy współudz. Floyda L. Rucha; przetł. [z ang.] Józef Radzicki; Z frontu badań - Elliot Aronson [et al.].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Psychologia
Podręczniki

2171-psych, 695-7, 747, 1548
:
CorelDraw 10: ćwiczenia praktyczne / Roland Zimek.- Gliwice: "Helion", cop. 2001.

CorelDRAW
Programy graficzne
Podręczniki

4374-inf, 4370-3
:
SWiSH Max2 i SWiSH Max3: animacje flash - jakie to proste! / Roland Zimek.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Animacja komputerowa
Programy graficzne
Strony WWW - programowanie
SWiSH
Podręczniki

6965-inf
:
Proces dydaktyczny w radzieckiej szkole wyższej / S. I. Zinowiew; [tł. Stanisław Nowakowski].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

Nauczanie - szkoły wyższe - ZSRR

5894
:
Zintegrowana edukacja w klasach I-III / pod red. E. Misiornej i E. Ziętkiewicz; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu. Pracownia Edukacji Elementarnej.- Poznań: WOM, 1999.

Nauczanie zintegrowane

2351
:
Polubić czytanie: utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III: poradnik metodyczny dla nauczycieli / Marta Ziółkowska-Sobecka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydaw. WSPTWP, 2000.

Czytelnictwo dziecięce - popularyzacja
Język polski - nauczanie początkowe - metody
Literatura dziecięca - historia - 17-20 w.
Literatura dziecięca polska - historia - 19-20 w.
Nauczanie zintegrowane

2427
:
Święty Ojciec Pio i Jan Paweł II w nurcie Bożego Miłosierdzia / Zenon Ziółkowski.- Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2005.

6815, 7532
:
Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007.

Młodzież - patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.

7737-ped
:
Zjawiska patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży: sposoby zapobiegania: (materiały pokonferencyjne) / pod red. Marzeny Dymek; Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego.- Radom: PR, 1999.

Dziecko - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Młodzież - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

3389-ped, 3383-8, 3395, 6711
:
Zjawiska patologii społecznej: uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy: materiały Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy w dniach 8-9 maja 1995 r / pod red. Teresy Sołtysiak; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995.

Patologia społeczna
Materiały konferencyjne

224, 242
:
Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Teresy Sołtysiak i Jolanty Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003.

5687-ped, 5684-6
:
Zmiana społeczna: teorie i doświadczenia polskie: praca zbiorowa / pod red. Joanny Kurczewskiej; [aut. Zygmunt Bauman et al.].- Warszawa: Wydaw. IFiS PAN - Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1999.

Zmiana społeczna - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

2360-socj
:
Zmiany na rynku pracy a kształcenie zawodowe: praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Drogosz-Zabłockiej.- Warszawa: IBE, 1996.

Bezrobocie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Siła robocza - polityka - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo średnie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo wyższe - socjologia - Polska - od 1989 r.
Szkolenie zawodowe - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4179
:
Zmiany w systemie oświaty: wyniki badań empirycznych / [red. Ewa Wosik]; Instytut Spraw Publicznych.- Warszawa: ISP, 2002.

Gimnazja
Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.

4139-ped
:
Zaciskanie pięści / Alfred Znamierowski.- Paris: Edit. Spotkania, cop. 1988.

Kołodziej Andrzej (1959- )
Solidarność Walcząca
Publicystyka polska - 1980-1989 r.

7253
:
Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości / Florian Znaniecki.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Antropologia społeczna
Kultura - filozofia
Kultura - socjologia
Osobowość - socjologia

4597-socj, 4594-6
:
Pisma filozoficzne. T. 1, "Myśl i rzeczywistość" i inne pisma filozoficzne / Florian Znaniecki; do dr. przygot. i wstępem opatrzył Jerzy Wocial.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.

Filozofia - 20 w.

7415
:
Socjologia wychowania. T. 1-2 / Florian Znaniecki.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 2001.

Wychowanie - socjologia

4124-socj, 4122-3, 4140

Ż

:
Żołnierze radzieccy polegli nad środkową Odrą: praca zbiorowa / pod red. Hieronima Szczegóły.- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1982.

Cmentarze wojenne - Polska - 1939-1945 r.
Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r.
Zielona Góra (woj. lubuskie; okręg) - 1939-1945 r.

7576

Ź

:
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 1, Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn.- Kielce: "Strzelec", cop. 1995.

Pedagogika - historia - do 18 w.
Wychowanie - do 18 w.

2150-2
:
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 2, Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn.- Kielce: "Strzelec", cop. 1997.

Pedagogika - historia - Europa - 19 w.
Pedagogika - historia - Polska - 19 w.
Szkolnictwo - Europa - 19 w.
Szkolnictwo - Polska - 19 w.
Źródła historyczne

628-9
:
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 ks. 2, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn; [red. t. Angelina Rutkowska].- Kielce: "Strzelec", cop. 1998.

Pedagogika - historia - 20 w.
Wychowanie - historia - 20 w.
Źródła historyczne

626, 627
:
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn; [red. t. Angelina Rutkowska].- Kielce: "Strzelec", cop. 1998.

Pedagogika - historia - 20 w.
Wychowanie - historia - 20 w.
Źródła historyczne

623
:
Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej: praca zbiorowa / pod red. Henryki Kwiatkowskiej i Tadeusza Lewowickiego; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP - Związku Nauczycielstwa Polskiego].- Warszawa: WSP ZNP: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, cop. 1997.

Nauczyciele - socjologia - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - nauczanie - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

1252

Ż

:
Zestawy multimedialne w wielostronnym kształceniu studentów / Krystyna Żuchelkowska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995.

Multimedia - stosowanie - nauczanie
Pedagogika - nauczanie
Nauczanie - metody - szkoły wyższe

223, 240-1
:
Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

Edukacja zdrowotna - metody - przedszkola

8252-ped, 8251

Z

:
Podręcznik szkolny / Dymitr D. Zujew; [tł. z ros. Józef Żygierewicz].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Podręczniki szkolne

7547

Ż

:
Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej / Hanna Żuraw.- Warszawa: "Żak", 1996.

Młodzież niepełnosprawna - kultura - socjologia - Polska - od 1980 r.
Warszawa (okręg) - kultura - socjologia - od 1980 r.

1052

Z

:
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowej / pod red. Tomasza Bąka.- Kraków; Rzeszów; Zamość: Konsorcjum Akademickie, 2011.

7863-BN
:
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku (1920-1939): wybór źródeł / do dr. przygot. i wstępem opatrzył Michał Lis.- Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2000.

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech
Organizacje polonijne - Niemcy - 1918-1945 r.
Śląsk - organizacje - 1918-1939 r.
Źródła historyczne

6786
:
Związek Nauczycielstwa Polskiego: zarys dziejów 1905-1985 / pod red. Bolesława Grzesia; oprac. Franciszek Filipowicz [et al.].- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

5357
:
Krzywdzone dzieci: zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Zwoliński Andrzej.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

8003-ped
:
Historia miasta Radomia: kronika / Czesław Tadeusz Zwolski.- Radom: Wydawnictwo Regionalne "Radomka", 2005.

Radom (woj. mazowieckie) - historia

7514


:
Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych.- Katowice: "Śląsk", 1999.

Gerontologia
Ludzie starzy - psychologia
Ludzie starzy - socjologia
Medycyna społeczna
Starzenie się - psychologia

1827-9
:
Pomoce szkoleniowe / Włodzimierz Zychowicz.- Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.

Pomoce dydaktyczne
Szkolenie i szkolnictwo partyjne - metody

6461

Ż

:
Jestem z lwowskiego etapu ... / Kazimierz Żygulski.- Warszawa: "Pax", 1994.

Żygulski Kazimierz (1919-2012)
Lwów (Ukraina) - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7299
:
Święto i kultura: święta dawne i nowe: rozważania socjologa / Kazimierz Żygulski.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.

Kultura - socjologia
Święta - socjologia

205

Z

:
Wybrane determinanty pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli publicznych / Elżbieta Zyzik.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015.

Nauczyciele przedszkoli - praca - Polska - 21 w.
Nauczyciele przedszkoli - socjologia - Polska - 21 w.
Kielce (woj. świętokrzyskie) - szkolnictwo i oświata - 21 w.

8374-ped

Ł

:
Świat społeczny dziecka / Beata Łaciak.- Warszawa: "Żak", 1998.

Dziecko - socjologia

3153-6
:
Marksistowska teoria walki klas / Jarosław Ładosz.- Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.

Marksizm
Walka klas

7187
:
Socjalizm i komunizm / Jarosław Ładosz.-Warszawa: "Iskry", 1985.

Komunizm
Marksizm
Socjalizm

7168, 7302
:
Negocjacje i komunikacja w biznesie / Mirosław Łaguna, Bogusław Markowicz.- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003.

Komunikacja społeczna
Negocjacje
Stosunki interpersonalne

C-ekon
:
Historia religii: słownik terminologiczny / Adam Łapiński.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Religioznawstwo - terminologia
Słowniki terminologiczne
Słowniki polskie

5517-og.
:
Od idei do integracji europejskiej: od najdawniejszych idei do Unii 25 państw / Kazimierz Łastawski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.

Unia Europejska
Integracja europejska - historia

6675-7
:
Historia filozofii w zarysie / Dorota Łażewska.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2008.

8108-filoz, 8104-7
:
Filozofia dla pracujących: wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia / Dorota Łażewska.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016.

Filozofia
Podręczniki akademickie

8322-filoz.
:
Filozofia dla pracujących: podręcznik dla studentów / Dorota Łażewska.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Filozofia
Podręczniki akademickie

8048-filoz
:
Współczesne koncepcje filozofii i etyki: (skrypt) / Dorota Łażewska; [Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie].- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009.

Filozofia
Podręczniki akademickie

8100-podr, 8098-9
:
Lux in tenebris : zarys życia i twórczości oraz fragmenty Kronik Bolesława Prusa / Grzegorz Łęcicki ; sł. wstępne Jerzy Myśliński.-Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa : Wydawnictwo Patmos, 2007.

Pisarze polscy -- 19-20 w.

8523
:
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. Katowice: Śląsk, 1999.

Komunikacja interpersonalna
Opieka społeczna
Podręczniki

1830-4

Strona: (Poprzedni)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (Następne)
  Wszystkie