Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie

B

:
Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku / Ewa Bielc, Janusz Bielc.- Kraków: Wydaw EJB, 2004.

8406
:
Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie / Joanna Bielecka-Prus, Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska.- Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2011.

Bezdomność -- opieka społeczna -- Polska -- 21 w.
Bezdomność -- socjologia -- Polska -- 21 w.
Lublin (woj. lubelskie ; okręg) -- patologia społeczna -- 21 w.

8504
:
Przeciw konfidentom i czołgom: oddział 993/W Kontrwywiadu Komendy Głównej AK i batalion AK "Pięść" w konspiracji i Powstaniu Warszawskim 1944 roku / Robert Bielecki, Juliusz Kulesza.- Warszawa: Radwan-Wano, 1996.

Armia Krajowa. Batalion "Pięść"
Armia Krajowa. Komenda Główna. Oddział 993/W
Wywiad wojskowy polski - 1939-1945 r.

1131-2
:
Młodociani przestępcy: ich wartości i orientacja wartościująca / Eugeniusz Bielicki; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Wyd. 2 uzup.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996.

Młodociani przestępcy - psychologia - Polska
Przestępczość nieletnich i młodocianych - Polska
Wartość - psychologia - Polska
Wartość - socjologia - Polska

249-251
:
Z problematyki resocjalizacyjnej: patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki.- Bydgoszcz: Wydaw. KPSW - [Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej], 2005.


6252, 6249-51
:
Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Efektywność nauczania
Nauczyciele
Przydatność zawodowa

C-ped
:
Jan Amos Komeński o nauczaniu i wychowaniu / Tadeusz Bieńkowski; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.- Pułtusk: WSH, 1998.

Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Pedagogika - historia - 17 w.

826, 1057
:
Droga Polaka na orbitę / Emil Bil, Bronisław Hynowski.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978.

Hermaszewski, Mirosław (1941- )
Astronautyka - historia
Astronautyka - historia - Polska
Astronauci - Polska
Biografie

7250
:
Opór wobec szkoły: dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu: studium socjopedagogiczne / Ewa Bilińska-Suchanek.- Kraków: "Impuls", 2003.

Marginalizacja społeczna - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Socjalizacja - Polska - od 1989 r.
Stosunki interpersonalne - szkolnictwo - Polska - od 1989 r.

5149-50
:
Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka.- Kraków: Impuls, 2005.

Przemoc w szkole
Przemoc w rodzinie
Wychowanie
Wydawnictwa popularne

C-ped
:
Wybrane problemy systemów bezpieczeństwa / Małgorzata Biniak-Pieróg, Zenon Zamiar, Andrzej Żyromski.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2015.

Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie kryzysowe
Podręczniki akademickie

8358-BN
:
Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania: podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego; [współaut. Andrzej Jaczewski et al.].- Warszawa: "Żak", 2005.

Medycyna
Młodzież - rozwój psychofizyczny

3030, 3027-9, 7754
:
Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania: podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Ontogeneza

7767
:
Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej: podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii: praca zbiorowa / pod red. Bogdana Doleżycha i Piotra Łaszczycy.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.

Biologia - szkoły wyższe
Higiena szkolna
Medycyna

5769
:
Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch, Tony Malim; przeł. [z ang.] Jan Łuczyński, Marian Olejnik.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Psychologia

1618, 797, 1619-21
:
Aleksander Fleming: bakteriolog, odkrywca penicyliny - cudownego leku, który uratował życie milionom / Beverley Birch; tł. Krystyna Ogrodzińska.- Warszawa: "Czytelnik", 1992.

Fleming, Alexander (1881-1955)
Bakteriologia lekarska - historia - Wielka Brytania
Lekarze - Wielka Brytania - 19-20 w.
Wydawnictwa popularne
Biografie

6790
:
Schizofrenia / Max Birchwood, Chris Jackson; przekł. Zofia Pelc.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Schizofrenia

6922
:
Psychologia zdrowia / George D. Bishop; [tł. Anna i Leszek Śliwa].- Wrocław: "Astrum", 2000.

Higiena
Jakość życia - wpływ na zdrowie
Psychofizjologia
Zachowania zdrowotne

2402-psych
:
Bliskość w rodzinie: więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości / red. nauk. Barbara Tryjarska; [aut. Szymon Chrząstowski et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Osobowość - zaburzenia
Przywiązanie (psychol.)
Rodzina - psychologia
Więź rodzinna - psychologia
Wychowanie w rodzinie - psychologia

7999-psych
:
Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów / Allan Bloom; słowo wstępne Saul Bellow; przekł. [z ang.] Tomasz Bieroń.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1997.

Filozofia - historia
Nauczanie - krytyka - szkoły wyższe - Stany Zjednoczone - od 1945 r.
Szkolnictwo wyższe - Stany Zjednoczone - od 1945 r.
Stany Zjednoczone - kultura - od 1945 r.

818
:
Technika: szkoła podstawowa 4: podręcznik. Cz. 2 / Witold Bober.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.

Technika - szkoły podstawowe
Podręczniki dla szkół podstawowych

5750
:
Barwy epok: kultura i literatura: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. 1 / Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Bogusław Kołcz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5729
:
Barwy epok: kultura i literatura: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. 2 / Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Bogusław Kołcz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5731
:
Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć; konsultacja językowa Jan Miodek.- Wrocław: "Kolonia", 1994.

Prace dyplomowe
Poradniki

879, 1739
:
Prawo administracyjne: zagadnienia podstawowe / Jan Boć, Tadeusz Kuta.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Prawo administracyjne - Polska
Podręczniki akademickie

7397
:
Rozmyślania o polityce polskiej / Aleksander Bocheński.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Gospodarka - 20 w.
Polityka - teoria
Polska - gospodarka
Polska - polityka

7450
:
Polska - nowy podział terytorialny: przewodnik encyklopedyczny / Jacek Bochiński, Jarosław Zawadzki.- Warszawa: "Świat Książki", 1999.

Polska - podział administracyjny - stan na 1999 r.
Polska - turystyka
Przewodniki turystyczne

6791-og., 7349
:
Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków / Agnieszka Bochniarz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
r.
Postawy - Polska - od 2001 r.
Rodzina - socjologia - Polska - od 2001 r.
Wychowanie w rodzinie - Polska - od 2001 r.

7768
:
Nowe prawo budowlane z komentarzem wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym / Bogdan Bodziony, Robert Dziwiński, Piotr Gniadzik.- Wyd. 2.- Jaktorów : Ośrodek Doradztwa i Szkolenia, 1998.

Budownictwo -- prawo -- Polska
Planowanie przestrzenne -- prawo -- Polska

8476
:
Twój stres / Ed Boenish, Michele C. Haney.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

4031, 4029-30
:
Edukacja w procesie przemian społecznych / Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław J. Szymański.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.

Nauka - polityka - Polska - od 1989 r.
Oświata - polityka - Polska - od 1989 r.

2945, 2269
:
Infrastruktura medialna szkół / Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Grażyna Młynarczyk.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Pomoce dydaktyczne

4986, 6730
:
Bogdan Suchodolski: pedagog, humanista, uczony / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk.- Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
Bibliofilstwo - Polska - 20 w.
Pedagogika - historia - Polska - 20 w.

1103-4
:
Psychologia przyswajania wiedzy w szkole / D. N. Bogojawleński, N. A. Mienczińska; tł. Edda i Józef Flesznerowie.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1966.

5367-psych
:
Zbiór zadań z informatyki / Bogusława Bogucka.- Warszawa: "Mikom", 2004.

Informatyka - gimnazja
Informatyka - szkoły ponadgimnazjalne
Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów

5682-Inf, 5673-81
:
Kształcenie aktywizujące w wyższej szkole wojskowej / Jan Bogusz, Antoni Parzyszek, Ryszard Stępień.- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Katedra Pedagogiki, 1977.

Wojsko - nauczanie - metody aktywizujące

7975
:
Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży / Jan Bogusz, Zdzisław Kosyrz.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1979.

Wychowanie obywatelskie
Wychowanie socjalistyczne

576, 5880
:
Metody aktywizacji żołnierzy w wychowaniu obywatelskim / Jan Bogusz.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1989.

Wojsko - szkolenie - Polska
Wychowanie obywatelskie - wojsko - Polska

5936
:
Metody aktywizujące studentów w procesie dydaktycznym szkoły wyższej / Jan Bogusz.- Warszawa; Poznań: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.

Metody aktywizujące (pedagog.) - szkoły wyższe

5878
:
Miejsce i rola studiów przemiennych w systemie oświatowym wojska / Jan Bogusz.- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna, 1983.

Wojsko - nauczanie
Wojsko - wychowanie

5928
:
Wybrane zagadnienia dydaktyki wyższych szkół wojskowych / Jan Bogusz, Antoni Parzyszek, Tadeusz Karwat; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Wydział Pedagogiczno-Polityczny.- Warszawa: WAP, 1973.

Wojsko - nauczanie

5914
:
Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji narodowej / Jan Bogusz, Adam Knap.- Warszawa: "Dajas", 1996.

4252, 8410
:
Bohaterskie wsie / [wstęp Włodzimierz Bonusiak].- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Ludobójstwo - Niemcy - 1933-1945 r.
Ruch oporu - Polska
Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Polska
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - 1939-1945 r.

7480
:
Czego nauczył mnie August / Anna Bojarska.- Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1995.

Powieść polska - 20 w.

7153
:
Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli O środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.

Dyscyplina szkolna
Wychowanie

7761-ped
:
Martyrologia profesorów Akademii Górniczej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych: z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Andrzej Bolewski, Henryk Pierzchała.- Kraków: Wydaw. AGH, 1985.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków) - 1939-1945 r.
Obozy hitlerowskie
Pracownicy naukowi - Polska - 1939-1945 r.
Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r.
Więziennictwo - Niemcy - 1933-1945 r.

5325
:
Mierzyć wyżej: historie 25 firm, które osiągnęły sukces, łącząc skutecznie zarządzanie z realizacją misji społecznych / David Bollier.- Warszawa" Business Press, 1999

2086
:
Bazar poznański: lata świetności / Maciej Roman Bombicki.- Poznań: "Ławica", 1995.

"Bazar" (Poznań)
Usługi - Polska - 19-20 w.
Polska - kultura - 19-20 w.
Poznań (woj. wielkopolskie) - 19-20 w.

7142
:
Księża przed sądami specjalnymi 1944-1954 / Maciej Roman Bombicki.- Poznań: "Ławica", 1993.

Duchowieństwo katolickie - Polska - 1944-1956 r.
Procesy polityczne - Polska - 1944-1956 r.
Sądownictwo wojskowe - Polska - 1944-1956 r.
Źródła historyczne

7226
:
Poznańska PeWuKa - wizytówką niepodległości / Maciej Roman Bombicki.- Poznań: "Ławica", 1996.

Powszechna Wystawa Krajowa (1929 ; Poznań)
Targi i wystawy - Polska - 1918-1939 r.
Polska - 1918-1939 r.
Poznań (woj. wielkopolskie) - wystawy - 1918-1939 r.

7184

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie