Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie

B

:
Uwięziony w śmierci: o twórczości Tadeusza Gajcego / Stanisław Bereś.- Warszawa: "PEN", 1992.

Gajcy Tadeusz (1922-1944)
Poezja polska - historia - 20 w.

7163
:
Gliniarz z "Tygodnika": rozmowy z byłym ministrem spraw wewnętrznych Krzysztofem Kozłowskim / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko.- Warszawa: "BGW", 1991.

Kozłowski Krzysztof (1931- )
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1954-1996) - od 1989 r.
Tygodnik Powszechny (1945- )
Publicystyka polska - 20 w.
Służba bezpieczeństwa - Polska - od 1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - od 1944 r.

7238
:
Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki; rozdz. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk.- Kraków: "Impuls": ["Colonel"], 2001.

Nauczanie

4984, 4983
:
Podstawy kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Nauczanie

C-ped
:
Kontrola i ocena w procesie kształcenia dorosłych / Eustachy Berezowski, Józef Półturzycki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

Nauczanie - kontrola
Oświata dorosłych - kontrola
Szkolnictwo dla dorosłych

6468
:
Techniczne środki nauczania: środki wzrokowe i słuchowe / Eustachy Berezowski, Janina Długoszowa.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1973.

Pomoce dydaktyczne

6469
:
Vademecum technicznych środków kształcenia / Eustachy Berezowski, Halina Lesiecka, Ryszard Ostrowski; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1982.

Pomoce dydaktyczne

5990
:
Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger; przeł. Janusz Stawiński.- Wyd.5.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Socjologia

1583-socj, 1584-5
:
Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości / Danuta Berlińska; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu.- Opole: SIŚ: PIN IŚ, 1999.

Niemcy za granicą - socjologia - Polska - od 1944 r.
Opole (woj. opolskie ; okręg) - socjologia - od 1944 r.
Opole (woj. opolskie ; okręg) - stosunki etniczne - od 1944 r.

6795
:
Od słowa do działania / Danuta Bernacka.- Warszawa: "Żak", 2001.

Nauczanie - metody

3059-62
:
Ściąga z historii dla szkół średnich: klasa IV. [Cz.] 6, Dzieje najnowsze 1945-1990 / [oprac. Jerzy Besala].- Warszawa: "Morex", 1996.

Historia - 1945-1989 r.
Polska - 1944-1989 r.
Materiały pomocnicze dla szkół średnich

169
:
Fidel i religia: rozmowy z bratem Betto / przekł. [z hisz.] Janina Perlin, Małgorzata Dołgolewska; [przedm. Armando Hart].- Warszawa: "Pax", 1986.

Castro Fidel (1927- ) - a religia
Religia
Publicystyka brazylijska - 20 w.

7317
:
Bezpieczeństwo a informatyka, biznes i edukacja / Marek Miłosz (red.); [aut. Barczak Andrzej et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004.

Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie
Przedsiębiorstwo - bezpieczeństwo
Systemy informatyczne - ochrona

6534
:
Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej = Safety of large and medium agglomerations from the European perspective / pod red. Marka Lisieckiego oraz Bronisława Sitka; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Bezpieczeństwo publiczne - Europa - od 1989 r.

8045
:
Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 1 / red. nauk. Ewa Maj, Kamil Mazurek, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - 20-21 w.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 20-21 w.

8362
:
Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 2/ red. nauk. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - 20-21 w.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 20-21 w.

8363
:
Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim: studium interdyscyplinarne / red. nauk. Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015.

Bezpieczeństwo publiczne - Polska - 21 w.
Jakość życia - Polska - 21 w.
Bezpieczeństwo publiczne - prawo - Polska

8323
:
Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu / pod red. Magdaleny Sitek, Iwony Niedziółki i Aleksandry Ukleja; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2014.

Bezpieczeństwo informacyjne

8285
:
Bezpieczeństwo kryzysowe / red. Mieczysław Koziński; [zespół aut. Ryszard Jakubczak et al.].- Słupsk: Fundacja Pro Pomerania; Gdańsk: Ateneum Szkoła Wyższa, 2010.

Powódź - Polska - 2010 r.
Zarządzanie kryzysowe - Polska
Warszawa - hydrologia
Warszawa - klęski elementarne - od 2001 r.

7794
:
Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna Żukrowska.- Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, cop. 2011.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

7793
:
Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i zagrożenia XXI wieku / red. Paweł Olszewski, Tomasz Kapuśniak, Wiesław Lizak; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2009.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 2001 r.

7820-BN
:
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. nauk. Waldemar Kitler, Maciej Marszałek ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 21 w.

8211-BN
:
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie / [red. nauk. Ryszard Jakubczak, Józef Flis; zespół aut. Ryszard Jakubczak et al.].- Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.

6680, 6678-9
:
Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2009.

Bezpieczeństwo narodowe - od 1989 r.

7804-BN
:
Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak; [zespół aut. Andrzej Ciupiński et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: AON, 2004.
.
Polityka międzynarodowa - od 1989 r.

6674, 6672-3
:
Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku / Janusz Ziółkowski (red.); [aut. Dominiak Marek et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.
Terroryzm - od 1945 r.

6532
:
Bezpieczeństwo Polski: historia i współczesność / red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska

7731-BN
:
Bezpieczeństwo Polski: współczesne wyzwania / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały.- Warszawa: Difin, 2014.


8213
:
Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP / pod red. Adriana Konopki.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010.

Unia Europejska - granice - ochrona
Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.
Polska - granice - ochrona - od 1989 r.

7927-BN
:
Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Anny Dębskiej ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.- Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016.

Bezpieczeństwo narodowe -- Polska -- 21 w.
Polityka społeczna -- Polska -- 21 w.

8591-BN
:
Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu / pod red. nauk. Małgorzaty Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013.

Bezpieczeństwo - 21 w.

8290-BN
:
Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski.- Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2012

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.

7990-BN
:
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego; [aut. Agnieszka Bógdał-Brzezińska et al.]; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.- Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.
Przestępstwo komputerowe - zapobieganie i zwalczanie
Systemy informatyczne - ochrona
Transmisja danych - ochrona

C-podr
:
Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.

Interakcja wychowawcza
Komunikacja społeczna - a wychowanie
Komunikacja społeczna - szkolnictwo
Nauczanie -- psychologia
Poczucie bezpieczeństwa
Stosunki interpersonalne

C-ped
:
Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich / red. nauk. Jarosław Gryz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

NATO - a Unia Europejska
Unia Europejska - a NATO
Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r.

6984-BN
:
Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych / red. nauk. Bernard Wiśniewski.- Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011.

Poczucie bezpieczeństwa - filozofia

7963-BN
:
Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz.- Warszawa: Difin, 2011.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 2001 r.
Bezpieczeństwo narodowe - od 2001 r.
Terroryzm - zwalczanie - od 2001 r.

7806-BN
:
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński.- Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.

Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.

6934-BN
:
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej: stan obecny oraz perspektywy zmian = Polish internal safety in comparison to other European Union countries : current situation and perspectives for changes / pod red. Marka Lisieckiego [et al.]; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009.

Unia Europejska - a Polska - bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.
Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Polska - a Unia Europejska - bezpieczeństwo publiczne
Materiały konferencyjne

8090, 8089
:
Bezpieczna szkoła: założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alicide de Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013.


8278
:
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz.- Kraków: Impuls, 2005.

Dziecko z zespołem Aspergera

6365
:
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / [zespół red. przewodn. Stanisław Koziej et al.]; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.-
Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2013.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 21 w

8274-BN
:
Przedszkolaki: co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała.- Warszawa: Wydaw. "Fraszka Edukacyjna", 2008.

6941
:
Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań / Ewa D. Białek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Dziecko - psychologia
Osobowość - rozwój - metody
Psychoterapia - metody
Samopoznanie - metody
Wychowanie - metody

7056
:
Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku: zarys problematyki / [Robert Białoskórski]; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2011.

Przestępstwo komputerowe

C-Prawo
:
Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku / Robert Białoskórski; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2010.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Broń masowej zagłady
Gospodarka
Klęski elementarne
Przestępczość zorganizowana
Terroryzm

7790
:
Bibliografia prac Bogdana Suchodolskiego: [artykuły, druki zwarte, polemiki, recenzje, wywiady].- Warszawa: "Real Press", 1994

Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
Filozofia
Kultura - historia
Pedagogika
Materiały konferencyjne
Bibliografia

3670
:
Bibliografia Prac Habilitacyjnych, Doktorskich i Magisterskich Dotycząca Problemów Pedagogiki Obronnej / Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego; red. J. Bogusz.- Warszawa: [s. n.], 1978-1980.

5889
:
Bibliografia prac Ryszarda Wroczyńskiego / oprac. Wiesław Theiss, Urszula Pawłowicz.- Warszawa: "Żak", 2001.

Wroczyński, Ryszard (1909-1987)
Pedagogika
Pedagogika - historia - Polska - 20 w.
Bibliografia

4741
:
Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego.- Warszawa: "Żak", [2001].3038, 3035-7

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie