Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie

B

:
Radio i telewizja w szkolnym systemie kształcenia dorosłych: Telewizyjne Technikum Rolnicze i Radiowo-Telewizyjna Szkoła Średnia / Wanda Barcikowska; [przedm. Czesław Maziarz]; Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Audycje radiowe - stosowanie - nauczanie
Nauczanie dorosłych - metody
Programy telewizyjne - stosowanie - nauczanie

C-ped
:
Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji / Angelika Barczyk, Piotr Paweł Barczyk.- Kraków: "Impuls", 1999.

Pedagogika resocjalizacyjna - historia
Podręczniki akademickie

2420
:
Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku: (1848-1939) / Piotr Paweł Barczyk.- Katowice: UŚ, 1992.

Polska - kultura - 19-20 w.
Śląsk, Górny - kultura - 19-20 w.

4010
:
Drogi rozwoju i unifikacji kształcenia produkcyjnego na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 / Piotr Paweł Barczyk.- Katowice: UŚ, 1983.

Szkolnictwo zawodowe - Polska - 20 w.
Szkolenie zawodowe - Polska - 20 w.
Śląsk, Górny - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r.

4011
:
Irytacje / Henryk Bardijewski.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984.

Powieść polska - 20 w.

7622
:
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce / red. Stanisław Sagan, Magdalena Sitek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016.

Samorząd terytorialny - Polska - od 1989 r.
Samorząd terytorialny - prawo - Polska

8347
:
Dydaktyczna użyteczność komputerów / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.

C-ped
:
Oswoić lęk: jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki / Amr Barrada, Judith Bemis.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

Autopsychoterapia
Higiena psychiczna
Wydawnictwa popularne

2816, 2813-5
:
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska

C-ped
:
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Barszczewska Bożena.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012

Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska

C-ped
:
Ochrona danych osobowych: komentarz / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Kraków: "Zakamycze", 2001.

Dane osobowe - ochrona - prawo międzynarodowe
Dane osobowe - ochrona - prawo - Polska

3766
:
Realizacja wartości "pracowitość" a samowiedza i doświadczenia wychowawcze młodzieży / Sabina Bartel.- Białystok: "Trans Humana", 1996.

Praca - socjologia - Polska
Samopoznanie
Wartość - socjologia - Polska
Wychowanie w rodzinie - socjologia - Polska

1732
:
Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej / Kalina Bartnicka; [Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku].- Warszawa: "Żak", 1998.

Komisja Edukacji Narodowej
Uczniowie - wychowanie - Polska - 18 w.
Wychowanie patriotyczne - Polska - 18 w.
Szkolnictwo - organizacja - Polska - 18 w.
Wychowanie obywatelskie - metody - Polska - 18 w.

1056, 1641, 3189-92
:
Zarys historii wychowania / Kalina Bartnicka, Irena Szybiak.- Warszawa: "Żak"; Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001.

Wychowanie - historia

2998-ped, 2995-7, 4792-4810
:
Agresja włoska w Abisynii / Andrzej Bartnicki; [il. Leonard Sempoliński].- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.

Wojna 1935-1936 r. włosko-abisyńska

C-H
:
Od Andrzejewa do Pecynki 1939-1944 / Mieczysław Bartniczak.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Ruch oporu - Polska
Ostrów Mazowiecka (woj. mazowieckie; okręg) - 1939-1945 r.

7306
:
Żyjąc z niepełnosprawnością: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007.

Integracja społeczna
Kształcenie integracyjne


6785
:
Wprowadzenie do symulacji i gier / Richard F. Barton; tł. Andrzej Ehrlich.- Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech., 1974.

6513
:
Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach / Brunon Bartz; [Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, Institut für Sozial-und Kulturforschung e.V. an der Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg].- Duisburg: ISK; Radom: ITE, 1997.

Komunikacja międzykulturowa
Edukacja międzykulturowa
Migracje

136-7
:
Międzynarodowa certyfikacja jakości kształcenia zawodowego / Brunon Bartz.- Częstochowa: Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2000.

Certyfikacja zgodności
Szkolnictwo wyższe - kontrola
Szkolnictwo zawodowe - kontrola
Zarządzanie jakością

3399, 3781
:
Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz; [tł. Agnieszka Basaj].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.


Wychowanie w rodzinie

4552, 4549-51
:
One-Way ticket / Jennifer Basset.- Wyd. 10.- Oxford, 1998.

959-968
:
Francuzi 1789-1794: studium świadomości rewolucyjnej / Jan Baszkiewicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1989.

Rewolucja 1789 r. francuska
Świadomość społeczna - Francja - 18 w.

7294
:
Władza / Jan Baszkiewicz.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.

Władza państwowa - Europa

2179
:
Bataliony Chłopskie i wieś wielkopolska w walce z hitlerowskim okupantem (1939-1945): materiały z sympozjum zorganizowanego w Poznaniu dnia 21 kwietnia 1983 r. / pod red. Antoniego Czubińskiego.- Poznań: Instytut Zachodni, 1986.

Bataliony Chłopskie
Wojna 1939-1945 r. - Polska
Wielkopolska - 1939-1945 r.

C-H
:
Między dwiema wojnami: 1919-1939: zarys historii dyplomatycznej / Henryk Batowski.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1988.

Dyplomacja - 1918-1939 r.
Umowy międzynarodowe - historia - 1918-1939 r.

7088
:
Terapia zajęciowa / Ewa Baum.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009.

6947
:
Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman; rozdz. 6 oprac. Andrzej Radźko.- Warszawa: "Żak", cop. 2001.

Pedagogika - metodologia

2987, 3261-4, 3700-9, 4307-26, 8515
:
Śmierć i nieśmiertelność: o wielości strategii życia / Zygmunt Bauman; przeł. Norbert Leśniewski.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Nieśmiertelność - filozofia
Śmierć - socjologia

766-socj, 1642, 2042
:
Utrata kontroli: jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji / Roy F. Baumeister, Todd F. Heatherton, Dianne M. Tice; tł. Łukasz Święcicki.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.

Nałóg - psychologia
Nałóg - zapobieganie
Wydawnictwa popularne

5797
:
Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939-1945 / Stanmisław Bayer.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1985.

Służba zdrowia - Polska - 1939-1945 r.
Warszawa - służba zdrowia - 1939-1945 r.

3636
:
Historia międzynarodowego ruchu robotniczego / Ludwik Bazylow, Marian Leczyk, Michał Pirko.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1980.

Ruchy i organizacje robotnicze - historia

7291
:
Jak uaktywnić umysł: NLP dla uczących się / Diana Beaver.- Warszawa: "Medium", 1999

Programowanie neurolingwistyczne

2212-psych
:
Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności / Ulrich Beck; tł. Stanisław Cieśla.- Warszawa: "Scholar", 2002.

Ryzyko - filozofia
Ryzyko - socjologia
Społeczeństwo - 20 w.
Niemcy - socjologia - od 1945 r.

4145-socj
:
Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka.- Warszawa : CeDeWu, 2017.

Dziecko
Dziecko trudne
Opieka społeczna
Rodzina
Szkolnictwo

8572
:
Czekając na Godota / Samuel Beckett; przeł. [z fr.], oprac. i posł. napisał Antoni Libera.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.

Dramat francuski - 20 w.
Dramat irlandzki - 20 w.

7493
:
E-counselling, e-learning, e-work in micro-enterprises / Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska.- Radom: The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, cop. 2008.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - Polska
Informatyka - stosowanie - gospodarka
Innowacje - stosowanie - gospodarka
Nauczanie na odległość
Poradnictwo - komputeryzacja
Przedsiębiorstwa małe i średnie - komputeryzacja
Przedsiębiorstwa małe i średnie - Polska - od 2001 r.
Telepraca

C-ped
:
Relacje edukacyjne człowiek-maszyna / Henryk Bednarczyk, Wiesław Leszek, Bolesław Wojciechowicz.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1995.

Ergonomia
Kształcenie ustawiczne
Postęp techniczny
Szkolnictwo zawodowe
Technika - socjologia

131-3, 1235-6
:
Transfer wiedzy i usług wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw - doświadczenia, refleksje / Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska, Iwona Kacak.- Radom: ITE-PIB, 2008.

C-ped
:
Zadania zawodowe i kształcenie mechaników / Henryk Bednarczyk; [Instytut Technologii Eksploatacji].- Radom: ITE, cop. 1996.

Kształcenie ustawiczne - organizacja - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - organizacja - Polska - od 1989 r.
Technika - zawód - szkolenie - Polska - od 1989 r.

70, 1240-1, 2988
:
Kształcenie na odległość: podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Mikom, cop. 2008.

Nauczanie na odległość

C-ped
:
Zarządzanie szkołą XXI wieku : perspektywa menedżerska / Izabela Bednarska-Wnuk.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.

Szkolnictwo - zarządzanie

7740-ped
:
Kobiety - rolniczki / Henryk Bednarski, Bogdan Wawrzyniak.- Warszawa: Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1979.

Kobieta wiejska - Polska - 1944-1989 r.
Rolnicy - Polska - 1944-1989 r.

7367
:
Ćwiczenia z historii do klasy VIII / Waldemar Bednarski, Sławomir Pać.- Warszawa: "Bellona", 1999.

Historia - szkoły podstawowe
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

157
:
Behawioryzm i psychologia świadomości / pod red. Jerzego Siuta, Krzysztofa Krzyżewskiego.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Behawioryzm

2701-psych, 2698-2700
:
Medycyna chińska / Harriet Beinfeld [!], Efrem Korngold; tł. Magdalena Nagórska, Olena Skwiecińska, Elżbieta Żuk.- Warszawa: "W.A.B.", 1999.

Diagnostyka - metody niekonwencjonalne
Leczenie - metody niekonwencjonalne
Medycyna - filozofia - Chiny

2990
:
Pedofilia: geneza i mechanizm zaburzenia / Beisert Maria.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

Pedofilia
Przestępcy - psychologia

7991
:
Srebrny gołąb: opowieść w siedmiu rozdziałach / Andrzej Bieły; przeł. [z ros.] i posłowiem opatrzył Seweryn Pollak.- Warszawa: "Czytelnik", 1987.

Powieść rosyjska - 20 w.

7350
:
Wzory kultury / Ruth Benedict; przeł. Jerzy Prokopiuk, [teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys; wstęp Antonina Kłoskowska].- Warszawa: "Muza", 1999.

Antropologia społeczna
Kwakiutlowie - kultura
Papuasi - kultura
Zuni - kultura

2078
:
Burzliwe życie Ilii Erenburga: rosyjski los, żydowskie szczęście / Ewa Zarzycka-Bérard; przeł. Agata Kozak.- Warszawa: "Iskry", cop. 2002.

Èrenburg Il'â Grigor'evič (1891-1967)
Pisarze rosyjscy - 20 w.
Biografie

5485

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
  Wszystkie