Wersja do wydruku
Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Następne)
Wszystkie

"

:
"Autorów - sądzą ich dzieła..." : antologia wierszy o polskich pisarzach i ich twórczości. Z. 1, Asnyk - Bursa / Janina Kwiek-Osiowska; wybór, wstęp, oprac., noty biogr. i wprowadzenie Janina Kwiek-Osiowska.- Kraków: "Zamiast Korepetycji", 2000.

Pisarze polscy
Poezja polska - 19-20 w.
Antologie

3764

1

:
10 lat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej / komitet wydawniczy Sylwia Ćmiel, Iwona Niedziółka, Magdalena Sitek.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012.

8039-40

5

:
50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej 1950 - 2000 / pod red. Wojciecha Blajera.- Radom: Politechnika Radomska, 2000.

8439
:
50 lat ZNP w woj. katowickim 1922-1972 / pod red. Szymona Kędryny.- Katowice: Zarząd Okręgu ZNP, 1972.

5321

A

:
ABC Akcji Wyborczej Solidarność: informator o AWS / red. Andrzej Anusz, Rafał Mosakowski, Piotr Ołdak, Piotr Siczek.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fulmen Poland, 1997.

7151
:
Abc nowoczesnego przedsiębiorcy / pod red. Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy.- Lublin: Wydaw. "Pietrzak", 2011.

8471
:
ABC o sektach / pod red. Mariusza Gajewskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup.- [Tychy]: Maternus Media; Kraków: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", 2004.

Sekty i ruchy religijne

6071
:
ABC testów osiągnięć szkolnych / red. Bolesław Niemierko.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

Sprawdziany i testy
Poradniki dla nauczycieli

6514
:
Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej: studium sytuacji wychowawczej / Ablewicz Krystyna.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

Antropologia filozoficzna
Pedagogika - filozofia
Pedagogika - metodologia
Wychowanie - filozofia


:
Ach, ci artyści! Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Opowiadanie polskie - 20 w.
Antologie

7448
:
Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Adamek Irena.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1997.7902
:
Rozwiązywanie problemów przez dzieci / Adamek Irena.- Wyd. 2.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1998.

Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny


2283, 2709
:
Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy / Adamski Franciszek.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002.

Małżeństwo - socjologia
Rodzina - socjologia
Rodzina - socjologia - Polska -- od 1944 r.
Podręczniki

6291
:
Upadek humanizmu / Adamski Jerzy.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Humanizm (postawa) - historia

7563
:
Adaptacja w przebiegu życia jednostki / red. nauk. Renata Michalak.- Poznań: Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy", 2010.

6961
:
Postscriptum - klucz do programu TERM-IAE: przewodnik dla edukatora / Zbigniew Adaszyński, David Oldroyd.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1997.

Pedagodzy - szkolenie
Oświata - zarządzanie
Podręczniki

37
:
Sens życia / Adler Alfred.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Sens życia

2375-psych
:
Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk. Tadeusz Okrasa.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011.

Administracja


7860
:
Adobe Illustrator CS2/CS2PL : oficjalny podręcznik / [tł. Sławomir Dzieniszewski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006.

Illustrator
Programy graficzne
Podręczniki

8341-inf
:
Adobe Photoshop CS2/CS2 PL: oficjalny podręcznik / [tł. Zbigniew Waśko].- Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2006.

Photoshop
Programy graficzne
Podręczniki

8343-inf
:
Dydaktyka psychologiczna: zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki / Aebli Hans.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.

585, 4013, 7379, 8486
:
Afryka naszych czasów: problemy integracji państwowej, narodowej i panafrykańskiej / pod red. Józefa Chałasińskiego.- Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Naród - Afryka
Afryka - socjologia - 20 w.

5326
:
Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: praca zbiorowa / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.- Warszawa ; Poznań : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2001.

Choroby psychiczne
Higiena psychiczna


4620

:
Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / Zofia Brańka, Mirosław Szymański red.; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Kraków: "Text", 1998.
.
Przemoc - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.

1608, 1609, 2122, 6404
:
Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998.

Agresywność
Przemoc w szkole - Niemcy (Republika Federalna)
Przemoc w szkole - Polska

2942-ped
:
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / Józef Kuźma i Zofia Szarota red.; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Kraków: "Text", 1998.

Dziecko trudne - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.

1607, 1606
:
Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2004.

Agresywność


6073, 6072, 6107-8
:
Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania / Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak (red.).- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011.

Cyberprzemoc
Przestępczość nieletnich i młodocianych - Polska - od 2001 r.
Rzeczywistość wirtualna

7838
:
Wiersze / Ahmatowa Anna Andreevna.- Warszawa; Moskva: "Współpraca": "Raduga", cop. 1989.

Poezja rosyjska - 20 w.

7484
:
Matczyne pole / Czingiz Ajtmatow; przeł. [z ros.] Krystyna Latoniowa.- Warszawa: Wydaw. TPPR [Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej] "Współpraca", 1985.

Powieść kirgiska - 20 w.

7192
:
Akademickie programy kształcenia andragogicznego: materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 25-26 kwietnia 1994 r. "Kształcenie andragogiczne w uczelniach wyższych" / pod red. E[ugenii] Anny Wesołowskiej.- Warszawa; Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1994.

Nauczyciele oświaty dorosłych - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.

2938
:
Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi / oprac. publ. Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.- Warszawa: KPWiG, 2004.

Akcje (ekon.) - Polska - od 1989 r.
Emisja papierów wartościowych - Polska - od 1989 r.
Obligacje - Polska - od 1989 r.

6125
:
Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi / oprac. publikacji Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2003.

Akcje (ekon.) - Polska - od 1989 r.
Emisja papierów wartościowych - Polska - od 1989 r.
Obligacje - Polska - od 1989 r.

4971
:
Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji: praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej.- Kraków: "Impuls", 2002.

Stosunki interpersonalne - szkolnictwo
Wartość

4975-7
:
Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Chorzy w rodzinie - socjologia - Polska - od 2001 r.
Niepełnosprawni - nauczanie - Polska - od 2001 r.
Niepełnosprawni - socjologia - Polska - od 2001 r.
Pedagogika specjalna - Polska - od 2001 r.
Rehabilitacja (med.) - Polska - od 2001 r.

7824
:
Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.

Patologia społeczna
Pedagogika resocjalizacyjna

4978-ped, 5030
:
Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole: teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010.

Nauczanie początkowe - metody aktywizujące


7812
:
Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań / redakcja Andrzej Łuczyński, Ilona Gumińska-Sagan ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.

Opieka społeczna
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika społeczna
Wychowanie w rodzinie
Izrael
Niemcy
Polska

8563-ped
:
Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych / pod red. nauk. Krzysztofa Kraszewskiego i Ingrid Paśko.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.

Dziecko - socjologia
Nauczanie początkowe - socjologia


8382
:
Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2006.

Dziecko niepełnosprawne - socjologia


6750
:
Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons; przekł. Maciej Adam Michalski.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Asertywność

4028-psych, 4026-7
:
Podróż życia: jak rozpoznać i docenić pozytywne strony życia / Valerio Albisetti; [tł. tekstu Marzena Radomska].- Kielce: "Jedność", 1999.

Osobowość - rozwój

4161-psych
:
Neurolingwistyczne programowanie czyli Sztuka osiągania celów: podręcznik do pracy samodzielnej / Harry Alder; [tł. z ang. Dorota Ekiert-Grabowska].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Programowanie neurolingwistyczne
Sukces - psychologia

55
:
NLP= Programowanie neurolingwistyczne: umiejętność realizowania marzeń / Alder Harry.- Łódź: Ravi, 1997.

Programowanie neurolingwistyczne

414-psych, 415
:
Andragogika: podręcznik akademicki / Tadeusz Aleksander.- Radom; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2009.

Oświata dorosłych

C-ped
:
Drogi aktywizacji kulturalnej ludzi pracy / Tadeusz Aleksander.- Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1980.

Kultura - socjologia

572
:
Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Tomasz R. Aleksandrowicz.- Warszawa: Difin, 2011.

Unia Europejska - polityka
Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r.
Polityka międzynarodowa - od 1989 r.

7819
:
Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Terroryzm - prawo międzynarodowe

6948-BN
:
Konstruowanie systemu kształcenia: jak doskonalić nauczanie? / Robert H. Davis, Lawrence T. Alexander, Stephen L. Yelon ; [tł. z ang. Jacek Łaszcz; przedsł. Krzysztof Kruszewski].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.

Nauczanie - metody
Uczenie się - metody

6478
:
Historia społeczna starożytnego Rzymu / Géza Alföldy ; przekł. Anna Gierlińska ; do druku podał Leszek Mrozewicz.- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003.

Struktura społeczna -- Rzym
Rzym -- socjologia

8533
:
Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga [et al.]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa : PARPA, 1999.

Alkoholizm - a młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.

4573-6
:
Alkohol a ryzyko szkód zdrowotnych / [tł. Agnieszka Basaj; aut. Thomas C. Harford et al.]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa: PARPA, 2001.

Alkohol - wpływ na zdrowie

4581-4
:
Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne, 2004.


Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Narkomania - a uczniowie - Polska - od 1989 r.

6300
:
Alkohol a zdrowie: XI raport specjalny dla Kongresu USA / [tł. z ang. Andrzej Bidziński et al.].- Warszawa: PARPA, 2002

Alkohol - wpływ na zdrowie

4263, 4585-8
:
Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży: dylematy profilaktyki.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Alkoholizm - socjologia - Polska - od 1989 r.
Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Narkomania - socjologia - Polska - od 1989 r.
Narkomania - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.

4545-8
:
Alkohol, alkoholizm i ja.- Lublin: Fundacja Rozwoju KUL [Katolickiego Uniersytetu Lubelskiego]: "Polihymnia", [2002].

Alkohol - wpływ na zdrowie
Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie

6074
:
Alkohol, alkoholizm i przemoc.- Lublin: Polihymnia, 2004.

Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie
Przestępczość

6076
:
Almanach Polonii / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"; [red.] Wiesław Dobrzycki.- Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1983.

7580
:
Almanach Polonii / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"; [red.] Wiesław Dobrzycki.- Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984.

7543
:
Almanach Wiedzy Powszechnej: wiadomości potrzebne, pożyteczne i ciekawe do użytku zawodowego, domowego i szkolnego / red. Romuald Choromański.- Warszawa: Wydawnictwo "Skrzydła", 1999.

1696
:
Galeria Drezdeńska: dawni mistrzowie / Michał Ałpatow; [wybór tekstów pol. Janusz Maciej Michałowski, niem. Katharina Scheinfuss, ros. Irina J. Daniłowa; tł. z ros. J. M. Michałowski, z niem. Anna Maria Linke].- Warszawa; Dresden: "Arkady": VPB Verlag der Kunst, 1988.

Gemäldegalerie Alte Meister Dresden - zbiory
Malarstwo (szt.plast.) - 14-18 w.
Drezno (Niemcy) - muzealnictwo - zbiory
Albumy

5043
:
Strategie sukcesu: od Temistoklesa do Gandhiego - reguły skutecznej motywacji / Hans Christian Altman.- Warszawa: "Business Press", 1997.

2090
:
Po prostu PowerPoint 2002/XP PL / Rebecca Bridges Altman; [tł. Bogdan Czogalik].- Gliwice: "Helion", cop. 2002.

PowerPoint

4464-inf, 4460-3
:
Twoje dziecko ma dwa latka : nieznośne czy najsłodsze? / Louise Bates Ames, Frances L. Ilg ; przeł. [z ang.] Marek Horyński.- Gdańsk : Phantom Press International, 1992.

Dziecko -- rozwój psychofizyczny
Wychowanie w rodzinie -- metody

8463
:
Rozwój psychiczny dziecka: od 0 do 10 lat: poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker; przekł. Mirosław Przylipiak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Wychowanie w rodzinie

2897-2900
:
Rozwój psychiczny dziecka: od 10 do 14 lat / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. [z ang.] Marek Horyński.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.


Wychowanie w rodzinie

775
:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / praca pod red. Wiesława Janika i Małgorzaty Sosińskiej-Wit; [aut. Wiesław Janik et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2003.

Przedsiębiorstwo - ekonomika

6544-6
:
Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson; [tł. z ang. Przemysław Oniszczuk].- Katowice: "Śląsk", 1999.

Pracownicy socjalni - szkolenie
Praktyki studenckie - organizacja - metody

1810-4
:
Uczenie się i pamięć: integracja zagadnień / John R. Anderson; tł. [z ang.] Ewa Czerniawska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Pamięć - psychologia


1117, 1714, 2782-4
:
Andragogiczne problemy współczesności / pod red. Tadeusza Aleksandra.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

2658-2661
:
Lustrzany chłopiec / Robert André; przeł. [z fr.] Irena Dewitz.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.

Powieść francuska - 20 w.

7649
:
Potrójne życie Juliusza Verne'a / Kiryłł Andriejew; przeł. [z ros.] Konrad Frejdlich.- Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1985.

Verne, Jules (1828-1905)
Pisarze francuscy - 19 w.
Biografie

7607
:
Edukacja integralna / Wiesław Andrukowicz.- Kraków: "Impuls", 2001.

Kształcenie - teoria
Nauczanie zintegrowane - teoria
Osobowość - rozwój - teoria

3837-3841
:
Wokół fenomenu i istoty twórczości / Wiesław Andrukowicz.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999.

Nauczanie - metody
Myślenie twórcze - nauczanie
Twórczość - teoria

2300
:
(Nie)bezpieczny komputer: od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Gry komputerowe - socjologia
Komputery - użytkowanie - socjologia:
Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci / Jolanta Andrzejewska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


Wychowanie - metody

8268, 8267
:
Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Prawo rodzinne - Polska - stan na 1999 r.

1910, 2806-9
:
Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. Barbary Józefik; oprac. zespół Barbara Józefik [et al.].- Wyd. 2 zm. i uzup.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.7769
:
O kłamstwie i kłamaniu: studium semantyczno-pragmatyczne / Jolanta Antas.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1999.

Kłamstwo - język
Kłamstwo - psychologia
Komunikacja społeczna - psychologia

1998
:
Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Anna Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010.

Unia Europejska - polityka
Bezpieczeństwo międzynarodowe - kraje Unii Europejskiej

8082, 8081
:
Unia Europejska: bezpieczeństwo, strategia, interesy / Anna Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Unia Europejska - polityka
Bezpieczeństwo międzynarodowe - kraje Unii Europejskiej

805Zaskoczenieg., 8057
:
Building effective customer relationships: marketing and public relations activities and tools / Anna Antczak-Barzan, Barbara Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2014.

Marketing
Public relations
Podręczniki akademickie

8289
:
Efektywne sposoby pozyskiwania klienta: podstawowe zagadnienia z obszaru marketingu i public relations / Barbara Antczak, Anna Antczak-Barzan.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015.

Marketing
Public relations

C-ekon
:
Statystyka i demografia: strach ma wielkie oczy / Barbara Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015.

Statystyka
Podręczniki akademickie

C-podr
:
Statystyka ...nie taki diabeł straszny / Barbara Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010.

Statystyka
Podręczniki akademickie

C-podr, 8083
:
Usługi edukacyjne-rynek taki sam jak inne? / Barbara Antczak.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Szkolnictwo - marketing
Szkolnictwo - organizacja
Rynek - a szkolnictwo

C-ped, 8059
:
Qanaria: opowieść o 8smej Wyspie. T. 1 / Richard A. Antonius.- [Lublin]: Wydawnictwo Red Horse, cop. 2006.

Powieść młodzieżowa polska - 21 w.

8337
:
Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki / Dominik Antonowicz; [wstęp Ireneusz Białecki]; Instytut Spraw Publicznych.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2005.

Szkolnictwo wyższe - polityka

C-ped
:
Antropologiczne podstawy wychowania / wybór Roman Schulz.- Warszawa: "Żak", 1996.

Antropologia społeczna

1051
:
Aktywny na rynku: elementarz życia gospodarczego: zeszyt ćwiczeń / Wiesława Araszkiewicz, Bogdan Araszkiewicz, Marian Pietraszewski.- Poznań: "eMPi²2", 2001.

Edukacja ekonomiczna - gimnazja
Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów

5303
:
Archiwum Ringelbluma - getto warszawskie. Lipiec 1942 - styczeń 1943 / [tł/z jidisz]; oprac. Ruta Sakowska; Żydowski Instytut Historyczny.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.

Holocaust
Żydzi - Polska - 1939-1945 r.
Warszawa - getto
Źródła historyczne

C-H
:
Z głębi serca / Angela Ardis; z wierszami Tupaca Shakura; przekł. Anna Bernaczyk.- Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004.

Ardis, Angela
Shakur, Tupac (1971-1996)
Powieść amerykańska - 20 w.
1901-2000

8333
:
Uczymy się nauczać / Richard I. Arends; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski.- [Wyd. 2].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Nauczanie
Szkolnictwo - organizacja - Stany Zjednoczone

750-ped, 1535-6
:
Psychologia stosunków międzyludzkich / Michael Argyle; [przeł. Waldemar Domachowski].- Wyd. 2 zm.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Stosunki interpersonalne

2043-psych
:
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong; [przeł. Alicja Unterschuetz et al.].- Wyd. 2.- Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2002.

Kadry - polityka

C-zarz
:
Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia i działanie / Michael Armstrong; przeł. [z ang.] Magdalena Loska.- Wyd. 2.- Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998.

Kadry - polityka
Zarządzanie

2099-2103, 2104-6, 2108
:
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson; przeł. Józef Radzicki.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Psychologia społeczna

1626-psych, 1624-5, 2812, 6704, 8519
:
Psychologia społeczna: serce i umysł / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; [przekł. z ang. Anna Bezwińska et al.].- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1997.

Psychologia społeczna

338-psych, 337,339, 385-6, 1547

Â

:
Psychologia XX wieku / M. G. Jaroszewski; z ros. tł. Irena Obuchowska; przedm. K. Obuchowski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.

4746

A

:
Astronomia / Małgorzata Królikowska-Sołtan [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Astronomia
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół

5737-og.
:
Atlas geograficzny Polski / [oprac. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Warszawa; red. atlasu Henryk Górski, Paulina Melnicka].- Wyd. 9.- Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1988.

Geografia - szkoły podstawowe
Polska - geografia
Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
Mapy szkolne
Atlasy geograficzne

7601
:
Wyznania / św. Augustyn; tł. [z łac.] oraz wstępem i kalendarium opatrzył Zygmunt Kubiak.- Wyd. 2.- Kraków: "Znak", 1998.

Patrologia - 4 w.

1695
:
Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek.- Warszawa: Difin, 2011.

Nałóg - zwalczanie

7932
:
Uzależnienia komputerowe diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek.- Warszawa: Difin, 2010.

Internet - psychologia


7037
:
Auksologia: rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości / pod red. Irminy Mięsowicz.- Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001.

Dziecko - antropologia
Dziecko - rozwój psychofizyczny
Młodzież - antropologia
Młodzież - rozwój psychofizyczny

5768-psych
:
Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem / Julian Auleytner; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej].- Warszawa; [Radom: UW: Instytut Technologii Eksploatacji], 1994.

Polityka społeczna - teoria - Polska - 20 w.

2708
:
Polityka społeczna: teoria a praktyka / Auleytner Julian.- Warszawa: WSP TWP, 1997.

184
:
Polityka społeczna: teoria i organizacja / Julian Auleytner; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Wyd. 2 uzup.- Warszawa: Wydaw. WSPTWP, 2000.

Polityka społeczna - organizacja - od 1989 r.
Polityka społeczna - organizacja - Polska - od 1989 r.
Polityka społeczna - teoria

3640
:
25 wierszy / Rose Ausländer; wybór i przekł. [z niem.] Leszek Szaruga.- Szczecin: "Albatros", 1994.

Poezja niemiecka - 20 w.

7241
:
Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / pod red. Jana Świtki, Małgorzaty Kuć, Iwony Niewiadomskiej; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.- Lublin: Wydaw. KUL, 2004.

Pedagogika penitencjarna
Służba więzienna - psychologia
Służba więzienna - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Autorytet w wychowaniu i edukacji / pod red. Doroty Łażewskiej; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alicide de Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013.


Kształcenie
Wychowanie

8277

B

:
Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / Stanisław Bąba, Jarosław Liberek.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Język polski - frazeologia
Słowniki frazeologiczne
Słowniki polskie

3276-og.
:
Twardy orzech do zgryzienia czyli O poprawności frazeologicznej / Stanisław Bąba.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1986.

Język polski - frazeologia

7197
:
Szkoła wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik.- Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum": Wydawnictwo WAM, 2010.

Kibice - socjologia - Polska - od 2001 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 2001 r.
Subkultura - Polska - od 2001 r.

C-socj
:
Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posł. Kazimierz Wyka.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973.

Opowiadanie polskie - 20 w.
Poezja polska - 20 w.

7162
:
Badania nad dziećmi alkoholików / [tł. Justyna Kotlicka]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa: PARPA, 2000.

Alkoholizm - a dziecko
Dziecko - rozwój psychofizyczny

4577-80
:
Badania nad osobowością dzieci i młodzieży: prace psychologów polskich i radzieckich / wybór i red. nauk. I[rena] Obuchowska, O. W. Owczynnikowa i J[anusz] Reykowski; [przekł. z ros. Andrzej Gołąb, Zenon Krążyński].- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

Dziecko - psychologia - badanie
Młodzież - psychologia - badanie

4900
:
Badania pedagogiczne w zarysie: skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Wyd. 3 uzup. - Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2003.

Pedagogika - metody

5117, 5115-6
:
Badania pedagogiczne w zarysie: skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 1996.

Pedagogika - metody

1070
:
Badanie bezrobocia długotrwałego / Mieczysław Kabaj (red.).- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001.

Bezrobocie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Katowice (woj. śląskie; okręg) - bezrobocie - od 1989 r.
Lublin (woj. lubelskie; okręg) - bezrobocie - od 1989 r.

5647-5650
:
Nauczanie otwarte w 28 krokach / Bernd Badegruber; tł. Beata Szymańska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Nauczanie - metody

1390
:
Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredrecka, Danuta Marzec.- Kraków: "Impuls", 2001.3906, 3897-3905
:
Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.

Interwencja kryzysowa (psychol.)
Terapia rodzinna

2489, 5590-2
:
Pomóż mi zrobić to samemu: jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności / Badura-Strzelczyk Gabriela.- Kraków: "Impuls", 1998.

853
:
Edukacja religijna współczesnej młodzieży: źródła i cele / Jerzy Bagrowicz.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw., 2000.

Uczniowie - wychowanie
Wychowanie religijne - katolicyzm

2946
:
Borland Delphi: podstawy programowania obiektowego: ćwiczenia laboratoryjne / Tomasz Bajorek, Zbigniew Omiotek.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002.

Delphi

3409
:
Podstawy programowania w języku Turbo Pascal: podstawy teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne, przykłady zastosowań / Tomasz Bajorek.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002.

PASCAL

3408
:
Historia najstarszych polskich osad w Ameryce / Thomas Lindsay Baker; [tł. [z ang.] Arkadiusz Bryczkowski].- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

Osadnictwo - Stany Zjednoczone
Polacy za granicą - Stany Zjednoczone
Śląsk - ludność - migracje - 19-20 w.

C-H
:
Czy dorastanie musi być trudne? / Lucyna Bakiera.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009.

Nastolatki - psychologia
Osobowość - rozwój
Pokwitanie - psychologia
Wychowanie w rodzinie

7839-psych
:
Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1, [A-M] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter.- Warszawa: Difin, cop. 2011.

Psychologia rozwojowa - terminologia
Słowniki polskie
Słowniki terminologiczne

7874-psych
:
Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 2, [N-Ż] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter.- Warszawa: Difin, cop. 2011.

Psychologia rozwojowa
Słowniki polskie
Słowniki terminologiczne

7875-psych
:
Wojna ekonomiczna / Zbigniew Bako.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1983.

Bojkot gospodarczy
Gospodarka - polityka - 20 w.
Kraje kapitalistyczne - polityka - kraje socjalistyczne

7595
:
Wybór pism / Béla Balázs; przekł. [z niem.] Karol Jung, [z węg.] Raoul Porges; wyboru dokonał oraz studium wstępne napisał Aleksander Jackiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987.

Film - teoria

7382
:
Kulisy Locarno / Wiesław Balcerak.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.

Traktaty lokarneńskie (1925)
Europa - polityka - 1918-1939 r.

C-H
:
Sukcesy i porażki w nadrabianiu gospodarczego dystansu: wykład otwarty / Leszek Balcerowicz.- Lublin: WSPA, 2004

6536-8
:
Foucault i edukacja: dyscypliny i wiedza / Stephen J. Ball.- Kraków: "Impuls", 1999.

1720, 3842-6
:
Ballada o przyjaźni: antologia poezji i prozy / [wybór i oprac. Rena Marciniak, Maria Stępkowska-Frączak; słowo wstępne Józef Ozga-Michalski].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.

Literatura polska - 19-20 w.
Literatura radziecka
Literatura rosyjska - 19-20 w.
Antologie

7070
:
Protektoraty lwowskie: początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej / Małgorzata Balukiewicz.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2000.

Opieka społeczna - Polska - 18-20 w.
Lwów (Ukraina; okręg) - opieka społeczna - 18-20 w.

4170
:
Ojciec Goriot / Honoriusz Balzac.- Warszawa: "Czytelnik", 1976.

Powieść francuska - 19 w.

7560
:
Nauczyciel naszych oczekiwań i potrzeb od A do Ż / Czesław Banach ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie].- Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2009.

Nauczyciele -- praca
Nauczyciele -- psychologia

8466
:
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.

Nauczyciele -- socjologia -- Polska -- od 1989 r.
Nauczyciele -- szkolenie -- Polska -- od 1989 r.
Szkolnictwo -- organizacja -- Polska -- od 1989 r.
Szkolnictwo -- socjologia -- Polska -- od 1989 r.

8434
:
Podanie o Piaście i Popielu: studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi / Jacek Banaszkiewicz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Piastowie (ród)
Legendy i podania polskie - historia

7473
:
Zmieniamy się wraz z rodzinami / Richard Bandler, John Grinder, Virginia Satir.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Terapia rodzinna
Rodzina - psychologia
Stosunki interpersonalne
Wydawnictwa popularne

4055-psych, 4053-4
:
O procesie uczenia się / Ludwik Bandura.- Warszawa: Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1972.

Uczenie się

6512
:
Słownik wyrazów kłopotliwych / Mirosław Bańko, Maria Krajewska.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Słowniki polskie

3281-og.
:
Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

Nauczyciele
Przydatność zawodowa


8561
:
Programy kształcenia zawodowego: teoria - metodologia - aplikacje / Barbara Baraniak.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2001.

Programy nauczania dla szkół zawodowych - metody
Programy nauczania dla szkół zawodowych - teoria

2918-22, 4003
:
Perły i potwory: szkice o literaturze międzywojennej / Agnieszka Baranowska.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.

Kobieta - Polska - 20 w.
Literatura polska - historia - 1918-1939 r.
Biografie

7321
:
Surrealna wyobraźnia i poezja / Małgorzata baranowska.- Warszawa: "Czytelnik", 1984.

Surrealizm - literatura
Wyobraźnia - w literaturze - historia

7635
:
Czas pracy dyrektorów: teoria i praktyka / Bożenna Barbachowska.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2007.

Dyrektor - praca - organizacja
Podręczniki

8123-4
:
Radio i telewizja w szkolnym systemie kształcenia dorosłych: Telewizyjne Technikum Rolnicze i Radiowo-Telewizyjna Szkoła Średnia / Wanda Barcikowska; [przedm. Czesław Maziarz]; Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Audycje radiowe - stosowanie - nauczanie
Nauczanie dorosłych - metody
Programy telewizyjne - stosowanie - nauczanie

C-ped
:
Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji / Angelika Barczyk, Piotr Paweł Barczyk.- Kraków: "Impuls", 1999.

Pedagogika resocjalizacyjna - historia
Podręczniki akademickie

2420
:
Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku: (1848-1939) / Piotr Paweł Barczyk.- Katowice: UŚ, 1992.

Polska - kultura - 19-20 w.
Śląsk, Górny - kultura - 19-20 w.

4010
:
Drogi rozwoju i unifikacji kształcenia produkcyjnego na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 / Piotr Paweł Barczyk.- Katowice: UŚ, 1983.

Szkolnictwo zawodowe - Polska - 20 w.
Szkolenie zawodowe - Polska - 20 w.
Śląsk, Górny - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r.

4011
:
Irytacje / Henryk Bardijewski.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984.

Powieść polska - 20 w.

7622
:
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce / red. Stanisław Sagan, Magdalena Sitek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016.

Samorząd terytorialny - Polska - od 1989 r.
Samorząd terytorialny - prawo - Polska

8347
:
Dydaktyczna użyteczność komputerów / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.

C-ped
:
Oswoić lęk: jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki / Amr Barrada, Judith Bemis.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

Autopsychoterapia
Higiena psychiczna
Wydawnictwa popularne

2816, 2813-5
:
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska

C-ped
:
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Barszczewska Bożena.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012

Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska

C-ped
:
Ochrona danych osobowych: komentarz / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Kraków: "Zakamycze", 2001.

Dane osobowe - ochrona - prawo międzynarodowe
Dane osobowe - ochrona - prawo - Polska

3766
:
Realizacja wartości "pracowitość" a samowiedza i doświadczenia wychowawcze młodzieży / Sabina Bartel.- Białystok: "Trans Humana", 1996.

Praca - socjologia - Polska
Samopoznanie
Wartość - socjologia - Polska
Wychowanie w rodzinie - socjologia - Polska

1732
:
Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej / Kalina Bartnicka; [Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku].- Warszawa: "Żak", 1998.

Komisja Edukacji Narodowej
Uczniowie - wychowanie - Polska - 18 w.
Wychowanie patriotyczne - Polska - 18 w.
Szkolnictwo - organizacja - Polska - 18 w.
Wychowanie obywatelskie - metody - Polska - 18 w.

1056, 1641, 3189-92
:
Zarys historii wychowania / Kalina Bartnicka, Irena Szybiak.- Warszawa: "Żak"; Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001.

Wychowanie - historia

2998-ped, 2995-7, 4792-4810
:
Agresja włoska w Abisynii / Andrzej Bartnicki; [il. Leonard Sempoliński].- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.

Wojna 1935-1936 r. włosko-abisyńska

C-H
:
Od Andrzejewa do Pecynki 1939-1944 / Mieczysław Bartniczak.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Ruch oporu - Polska
Ostrów Mazowiecka (woj. mazowieckie; okręg) - 1939-1945 r.

7306
:
Żyjąc z niepełnosprawnością: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007.

Integracja społeczna
Kształcenie integracyjne


6785
:
Wprowadzenie do symulacji i gier / Richard F. Barton; tł. Andrzej Ehrlich.- Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech., 1974.

6513
:
Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach / Brunon Bartz; [Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, Institut für Sozial-und Kulturforschung e.V. an der Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg].- Duisburg: ISK; Radom: ITE, 1997.

Komunikacja międzykulturowa
Edukacja międzykulturowa
Migracje

136-7
:
Międzynarodowa certyfikacja jakości kształcenia zawodowego / Brunon Bartz.- Częstochowa: Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2000.

Certyfikacja zgodności
Szkolnictwo wyższe - kontrola
Szkolnictwo zawodowe - kontrola
Zarządzanie jakością

3399, 3781
:
Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz; [tł. Agnieszka Basaj].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.


Wychowanie w rodzinie

4552, 4549-51
:
One-Way ticket / Jennifer Basset.- Wyd. 10.- Oxford, 1998.

959-968
:
Francuzi 1789-1794: studium świadomości rewolucyjnej / Jan Baszkiewicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1989.

Rewolucja 1789 r. francuska
Świadomość społeczna - Francja - 18 w.

7294
:
Władza / Jan Baszkiewicz.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.

Władza państwowa - Europa

2179
:
Bataliony Chłopskie i wieś wielkopolska w walce z hitlerowskim okupantem (1939-1945): materiały z sympozjum zorganizowanego w Poznaniu dnia 21 kwietnia 1983 r. / pod red. Antoniego Czubińskiego.- Poznań: Instytut Zachodni, 1986.

Bataliony Chłopskie
Wojna 1939-1945 r. - Polska
Wielkopolska - 1939-1945 r.

C-H
:
Między dwiema wojnami: 1919-1939: zarys historii dyplomatycznej / Henryk Batowski.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1988.

Dyplomacja - 1918-1939 r.
Umowy międzynarodowe - historia - 1918-1939 r.

7088
:
Terapia zajęciowa / Ewa Baum.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009.

6947
:
Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman; rozdz. 6 oprac. Andrzej Radźko.- Warszawa: "Żak", cop. 2001.

Pedagogika - metodologia

2987, 3261-4, 3700-9, 4307-26, 8515
:
Śmierć i nieśmiertelność: o wielości strategii życia / Zygmunt Bauman; przeł. Norbert Leśniewski.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Nieśmiertelność - filozofia
Śmierć - socjologia

766-socj, 1642, 2042
:
Utrata kontroli: jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji / Roy F. Baumeister, Todd F. Heatherton, Dianne M. Tice; tł. Łukasz Święcicki.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.

Nałóg - psychologia
Nałóg - zapobieganie
Wydawnictwa popularne

5797
:
Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939-1945 / Stanmisław Bayer.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1985.

Służba zdrowia - Polska - 1939-1945 r.
Warszawa - służba zdrowia - 1939-1945 r.

3636
:
Historia międzynarodowego ruchu robotniczego / Ludwik Bazylow, Marian Leczyk, Michał Pirko.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1980.

Ruchy i organizacje robotnicze - historia

7291
:
Jak uaktywnić umysł: NLP dla uczących się / Diana Beaver.- Warszawa: "Medium", 1999

Programowanie neurolingwistyczne

2212-psych
:
Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności / Ulrich Beck; tł. Stanisław Cieśla.- Warszawa: "Scholar", 2002.

Ryzyko - filozofia
Ryzyko - socjologia
Społeczeństwo - 20 w.
Niemcy - socjologia - od 1945 r.

4145-socj
:
Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka.- Warszawa : CeDeWu, 2017.

Dziecko
Dziecko trudne
Opieka społeczna
Rodzina
Szkolnictwo

8572
:
Czekając na Godota / Samuel Beckett; przeł. [z fr.], oprac. i posł. napisał Antoni Libera.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.

Dramat francuski - 20 w.
Dramat irlandzki - 20 w.

7493
:
E-counselling, e-learning, e-work in micro-enterprises / Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska.- Radom: The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, cop. 2008.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - Polska
Informatyka - stosowanie - gospodarka
Innowacje - stosowanie - gospodarka
Nauczanie na odległość
Poradnictwo - komputeryzacja
Przedsiębiorstwa małe i średnie - komputeryzacja
Przedsiębiorstwa małe i średnie - Polska - od 2001 r.
Telepraca

C-ped
:
Relacje edukacyjne człowiek-maszyna / Henryk Bednarczyk, Wiesław Leszek, Bolesław Wojciechowicz.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1995.

Ergonomia
Kształcenie ustawiczne
Postęp techniczny
Szkolnictwo zawodowe
Technika - socjologia

131-3, 1235-6
:
Transfer wiedzy i usług wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw - doświadczenia, refleksje / Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska, Iwona Kacak.- Radom: ITE-PIB, 2008.

C-ped
:
Zadania zawodowe i kształcenie mechaników / Henryk Bednarczyk; [Instytut Technologii Eksploatacji].- Radom: ITE, cop. 1996.

Kształcenie ustawiczne - organizacja - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - organizacja - Polska - od 1989 r.
Technika - zawód - szkolenie - Polska - od 1989 r.

70, 1240-1, 2988
:
Kształcenie na odległość: podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Mikom, cop. 2008.

Nauczanie na odległość

C-ped
:
Zarządzanie szkołą XXI wieku : perspektywa menedżerska / Izabela Bednarska-Wnuk.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.

Szkolnictwo - zarządzanie

7740-ped
:
Kobiety - rolniczki / Henryk Bednarski, Bogdan Wawrzyniak.- Warszawa: Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1979.

Kobieta wiejska - Polska - 1944-1989 r.
Rolnicy - Polska - 1944-1989 r.

7367
:
Ćwiczenia z historii do klasy VIII / Waldemar Bednarski, Sławomir Pać.- Warszawa: "Bellona", 1999.

Historia - szkoły podstawowe
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

157
:
Behawioryzm i psychologia świadomości / pod red. Jerzego Siuta, Krzysztofa Krzyżewskiego.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Behawioryzm

2701-psych, 2698-2700
:
Medycyna chińska / Harriet Beinfeld [!], Efrem Korngold; tł. Magdalena Nagórska, Olena Skwiecińska, Elżbieta Żuk.- Warszawa: "W.A.B.", 1999.

Diagnostyka - metody niekonwencjonalne
Leczenie - metody niekonwencjonalne
Medycyna - filozofia - Chiny

2990
:
Pedofilia: geneza i mechanizm zaburzenia / Beisert Maria.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

Pedofilia
Przestępcy - psychologia

7991
:
Srebrny gołąb: opowieść w siedmiu rozdziałach / Andrzej Bieły; przeł. [z ros.] i posłowiem opatrzył Seweryn Pollak.- Warszawa: "Czytelnik", 1987.

Powieść rosyjska - 20 w.

7350
:
Wzory kultury / Ruth Benedict; przeł. Jerzy Prokopiuk, [teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys; wstęp Antonina Kłoskowska].- Warszawa: "Muza", 1999.

Antropologia społeczna
Kwakiutlowie - kultura
Papuasi - kultura
Zuni - kultura

2078
:
Burzliwe życie Ilii Erenburga: rosyjski los, żydowskie szczęście / Ewa Zarzycka-Bérard; przeł. Agata Kozak.- Warszawa: "Iskry", cop. 2002.

Èrenburg Il'â Grigor'evič (1891-1967)
Pisarze rosyjscy - 20 w.
Biografie

5485
:
Uwięziony w śmierci: o twórczości Tadeusza Gajcego / Stanisław Bereś.- Warszawa: "PEN", 1992.

Gajcy Tadeusz (1922-1944)
Poezja polska - historia - 20 w.

7163
:
Gliniarz z "Tygodnika": rozmowy z byłym ministrem spraw wewnętrznych Krzysztofem Kozłowskim / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko.- Warszawa: "BGW", 1991.

Kozłowski Krzysztof (1931- )
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1954-1996) - od 1989 r.
Tygodnik Powszechny (1945- )
Publicystyka polska - 20 w.
Służba bezpieczeństwa - Polska - od 1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - od 1944 r.

7238
:
Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki; rozdz. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk.- Kraków: "Impuls": ["Colonel"], 2001.

Nauczanie

4984, 4983
:
Podstawy kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Nauczanie

C-ped
:
Kontrola i ocena w procesie kształcenia dorosłych / Eustachy Berezowski, Józef Półturzycki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

Nauczanie - kontrola
Oświata dorosłych - kontrola
Szkolnictwo dla dorosłych

6468
:
Techniczne środki nauczania: środki wzrokowe i słuchowe / Eustachy Berezowski, Janina Długoszowa.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1973.

Pomoce dydaktyczne

6469
:
Vademecum technicznych środków kształcenia / Eustachy Berezowski, Halina Lesiecka, Ryszard Ostrowski; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1982.

Pomoce dydaktyczne

5990
:
Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger; przeł. Janusz Stawiński.- Wyd.5.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Socjologia

1583-socj, 1584-5
:
Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości / Danuta Berlińska; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu.- Opole: SIŚ: PIN IŚ, 1999.

Niemcy za granicą - socjologia - Polska - od 1944 r.
Opole (woj. opolskie ; okręg) - socjologia - od 1944 r.
Opole (woj. opolskie ; okręg) - stosunki etniczne - od 1944 r.

6795
:
Od słowa do działania / Danuta Bernacka.- Warszawa: "Żak", 2001.

Nauczanie - metody

3059-62
:
Ściąga z historii dla szkół średnich: klasa IV. [Cz.] 6, Dzieje najnowsze 1945-1990 / [oprac. Jerzy Besala].- Warszawa: "Morex", 1996.

Historia - 1945-1989 r.
Polska - 1944-1989 r.
Materiały pomocnicze dla szkół średnich

169
:
Fidel i religia: rozmowy z bratem Betto / przekł. [z hisz.] Janina Perlin, Małgorzata Dołgolewska; [przedm. Armando Hart].- Warszawa: "Pax", 1986.

Castro Fidel (1927- ) - a religia
Religia
Publicystyka brazylijska - 20 w.

7317
:
Bezpieczeństwo a informatyka, biznes i edukacja / Marek Miłosz (red.); [aut. Barczak Andrzej et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004.

Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie
Przedsiębiorstwo - bezpieczeństwo
Systemy informatyczne - ochrona

6534
:
Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej = Safety of large and medium agglomerations from the European perspective / pod red. Marka Lisieckiego oraz Bronisława Sitka; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Bezpieczeństwo publiczne - Europa - od 1989 r.

8045
:
Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 1 / red. nauk. Ewa Maj, Kamil Mazurek, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - 20-21 w.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 20-21 w.

8362
:
Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 2/ red. nauk. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - 20-21 w.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 20-21 w.

8363
:
Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim: studium interdyscyplinarne / red. nauk. Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015.

Bezpieczeństwo publiczne - Polska - 21 w.
Jakość życia - Polska - 21 w.
Bezpieczeństwo publiczne - prawo - Polska

8323
:
Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu / pod red. Magdaleny Sitek, Iwony Niedziółki i Aleksandry Ukleja; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2014.

Bezpieczeństwo informacyjne

8285
:
Bezpieczeństwo kryzysowe / red. Mieczysław Koziński; [zespół aut. Ryszard Jakubczak et al.].- Słupsk: Fundacja Pro Pomerania; Gdańsk: Ateneum Szkoła Wyższa, 2010.

Powódź - Polska - 2010 r.
Zarządzanie kryzysowe - Polska
Warszawa - hydrologia
Warszawa - klęski elementarne - od 2001 r.

7794
:
Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna Żukrowska.- Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, cop. 2011.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

7793
:
Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i zagrożenia XXI wieku / red. Paweł Olszewski, Tomasz Kapuśniak, Wiesław Lizak; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2009.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 2001 r.

7820-BN
:
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. nauk. Waldemar Kitler, Maciej Marszałek ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 21 w.

8211-BN
:
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie / [red. nauk. Ryszard Jakubczak, Józef Flis; zespół aut. Ryszard Jakubczak et al.].- Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.

6680, 6678-9
:
Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2009.

Bezpieczeństwo narodowe - od 1989 r.

7804-BN
:
Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak; [zespół aut. Andrzej Ciupiński et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: AON, 2004.
.
Polityka międzynarodowa - od 1989 r.

6674, 6672-3
:
Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku / Janusz Ziółkowski (red.); [aut. Dominiak Marek et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.
Terroryzm - od 1945 r.

6532
:
Bezpieczeństwo Polski: historia i współczesność / red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska

7731-BN
:
Bezpieczeństwo Polski: współczesne wyzwania / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały.- Warszawa: Difin, 2014.


8213
:
Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP / pod red. Adriana Konopki.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010.

Unia Europejska - granice - ochrona
Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.
Polska - granice - ochrona - od 1989 r.

7927-BN
:
Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Anny Dębskiej ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.- Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016.

Bezpieczeństwo narodowe -- Polska -- 21 w.
Polityka społeczna -- Polska -- 21 w.

8591-BN
:
Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu / pod red. nauk. Małgorzaty Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013.

Bezpieczeństwo - 21 w.

8290-BN
:
Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski.- Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2012

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.

7990-BN
:
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego; [aut. Agnieszka Bógdał-Brzezińska et al.]; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.- Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.
Przestępstwo komputerowe - zapobieganie i zwalczanie
Systemy informatyczne - ochrona
Transmisja danych - ochrona

C-podr
:
Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.

Interakcja wychowawcza
Komunikacja społeczna - a wychowanie
Komunikacja społeczna - szkolnictwo
Nauczanie -- psychologia
Poczucie bezpieczeństwa
Stosunki interpersonalne

C-ped
:
Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich / red. nauk. Jarosław Gryz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

NATO - a Unia Europejska
Unia Europejska - a NATO
Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r.

6984-BN
:
Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych / red. nauk. Bernard Wiśniewski.- Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011.

Poczucie bezpieczeństwa - filozofia

7963-BN
:
Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz.- Warszawa: Difin, 2011.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 2001 r.
Bezpieczeństwo narodowe - od 2001 r.
Terroryzm - zwalczanie - od 2001 r.

7806-BN
:
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński.- Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.

Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.

6934-BN
:
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej: stan obecny oraz perspektywy zmian = Polish internal safety in comparison to other European Union countries : current situation and perspectives for changes / pod red. Marka Lisieckiego [et al.]; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009.

Unia Europejska - a Polska - bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.
Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Polska - a Unia Europejska - bezpieczeństwo publiczne
Materiały konferencyjne

8090, 8089
:
Bezpieczna szkoła: założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alicide de Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013.


8278
:
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz.- Kraków: Impuls, 2005.

Dziecko z zespołem Aspergera

6365
:
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / [zespół red. przewodn. Stanisław Koziej et al.]; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.-
Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2013.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 21 w

8274-BN
:
Przedszkolaki: co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała.- Warszawa: Wydaw. "Fraszka Edukacyjna", 2008.

6941
:
Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań / Ewa D. Białek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Dziecko - psychologia
Osobowość - rozwój - metody
Psychoterapia - metody
Samopoznanie - metody
Wychowanie - metody

7056
:
Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku: zarys problematyki / [Robert Białoskórski]; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2011.

Przestępstwo komputerowe

C-Prawo
:
Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku / Robert Białoskórski; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2010.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Broń masowej zagłady
Gospodarka
Klęski elementarne
Przestępczość zorganizowana
Terroryzm

7790
:
Bibliografia prac Bogdana Suchodolskiego: [artykuły, druki zwarte, polemiki, recenzje, wywiady].- Warszawa: "Real Press", 1994

Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
Filozofia
Kultura - historia
Pedagogika
Materiały konferencyjne
Bibliografia

3670
:
Bibliografia Prac Habilitacyjnych, Doktorskich i Magisterskich Dotycząca Problemów Pedagogiki Obronnej / Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego; red. J. Bogusz.- Warszawa: [s. n.], 1978-1980.

5889
:
Bibliografia prac Ryszarda Wroczyńskiego / oprac. Wiesław Theiss, Urszula Pawłowicz.- Warszawa: "Żak", 2001.

Wroczyński, Ryszard (1909-1987)
Pedagogika
Pedagogika - historia - Polska - 20 w.
Bibliografia

4741
:
Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego.- Warszawa: "Żak", [2001].3038, 3035-7
:
Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku / Ewa Bielc, Janusz Bielc.- Kraków: Wydaw EJB, 2004.

8406
:
Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie / Joanna Bielecka-Prus, Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska.- Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2011.

Bezdomność -- opieka społeczna -- Polska -- 21 w.
Bezdomność -- socjologia -- Polska -- 21 w.
Lublin (woj. lubelskie ; okręg) -- patologia społeczna -- 21 w.

8504
:
Przeciw konfidentom i czołgom: oddział 993/W Kontrwywiadu Komendy Głównej AK i batalion AK "Pięść" w konspiracji i Powstaniu Warszawskim 1944 roku / Robert Bielecki, Juliusz Kulesza.- Warszawa: Radwan-Wano, 1996.

Armia Krajowa. Batalion "Pięść"
Armia Krajowa. Komenda Główna. Oddział 993/W
Wywiad wojskowy polski - 1939-1945 r.

1131-2
:
Młodociani przestępcy: ich wartości i orientacja wartościująca / Eugeniusz Bielicki; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Wyd. 2 uzup.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996.

Młodociani przestępcy - psychologia - Polska
Przestępczość nieletnich i młodocianych - Polska
Wartość - psychologia - Polska
Wartość - socjologia - Polska

249-251
:
Z problematyki resocjalizacyjnej: patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki.- Bydgoszcz: Wydaw. KPSW - [Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej], 2005.


6252, 6249-51
:
Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Efektywność nauczania
Nauczyciele
Przydatność zawodowa

C-ped
:
Jan Amos Komeński o nauczaniu i wychowaniu / Tadeusz Bieńkowski; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.- Pułtusk: WSH, 1998.

Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Pedagogika - historia - 17 w.

826, 1057
:
Droga Polaka na orbitę / Emil Bil, Bronisław Hynowski.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978.

Hermaszewski, Mirosław (1941- )
Astronautyka - historia
Astronautyka - historia - Polska
Astronauci - Polska
Biografie

7250
:
Opór wobec szkoły: dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu: studium socjopedagogiczne / Ewa Bilińska-Suchanek.- Kraków: "Impuls", 2003.

Marginalizacja społeczna - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Socjalizacja - Polska - od 1989 r.
Stosunki interpersonalne - szkolnictwo - Polska - od 1989 r.

5149-50
:
Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka.- Kraków: Impuls, 2005.

Przemoc w szkole
Przemoc w rodzinie
Wychowanie
Wydawnictwa popularne

C-ped
:
Wybrane problemy systemów bezpieczeństwa / Małgorzata Biniak-Pieróg, Zenon Zamiar, Andrzej Żyromski.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2015.

Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie kryzysowe
Podręczniki akademickie

8358-BN
:
Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania: podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego; [współaut. Andrzej Jaczewski et al.].- Warszawa: "Żak", 2005.

Medycyna
Młodzież - rozwój psychofizyczny

3030, 3027-9, 7754
:
Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania: podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Ontogeneza

7767
:
Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej: podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii: praca zbiorowa / pod red. Bogdana Doleżycha i Piotra Łaszczycy.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.

Biologia - szkoły wyższe
Higiena szkolna
Medycyna

5769
:
Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch, Tony Malim; przeł. [z ang.] Jan Łuczyński, Marian Olejnik.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Psychologia

1618, 797, 1619-21
:
Aleksander Fleming: bakteriolog, odkrywca penicyliny - cudownego leku, który uratował życie milionom / Beverley Birch; tł. Krystyna Ogrodzińska.- Warszawa: "Czytelnik", 1992.

Fleming, Alexander (1881-1955)
Bakteriologia lekarska - historia - Wielka Brytania
Lekarze - Wielka Brytania - 19-20 w.
Wydawnictwa popularne
Biografie

6790
:
Schizofrenia / Max Birchwood, Chris Jackson; przekł. Zofia Pelc.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Schizofrenia

6922
:
Psychologia zdrowia / George D. Bishop; [tł. Anna i Leszek Śliwa].- Wrocław: "Astrum", 2000.

Higiena
Jakość życia - wpływ na zdrowie
Psychofizjologia
Zachowania zdrowotne

2402-psych
:
Bliskość w rodzinie: więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości / red. nauk. Barbara Tryjarska; [aut. Szymon Chrząstowski et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Osobowość - zaburzenia
Przywiązanie (psychol.)
Rodzina - psychologia
Więź rodzinna - psychologia
Wychowanie w rodzinie - psychologia

7999-psych
:
Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów / Allan Bloom; słowo wstępne Saul Bellow; przekł. [z ang.] Tomasz Bieroń.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1997.

Filozofia - historia
Nauczanie - krytyka - szkoły wyższe - Stany Zjednoczone - od 1945 r.
Szkolnictwo wyższe - Stany Zjednoczone - od 1945 r.
Stany Zjednoczone - kultura - od 1945 r.

818
:
Technika: szkoła podstawowa 4: podręcznik. Cz. 2 / Witold Bober.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.

Technika - szkoły podstawowe
Podręczniki dla szkół podstawowych

5750
:
Barwy epok: kultura i literatura: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. 1 / Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Bogusław Kołcz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5729
:
Barwy epok: kultura i literatura: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. 2 / Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Bogusław Kołcz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5731
:
Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć; konsultacja językowa Jan Miodek.- Wrocław: "Kolonia", 1994.

Prace dyplomowe
Poradniki

879, 1739
:
Prawo administracyjne: zagadnienia podstawowe / Jan Boć, Tadeusz Kuta.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Prawo administracyjne - Polska
Podręczniki akademickie

7397
:
Rozmyślania o polityce polskiej / Aleksander Bocheński.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Gospodarka - 20 w.
Polityka - teoria
Polska - gospodarka
Polska - polityka

7450
:
Polska - nowy podział terytorialny: przewodnik encyklopedyczny / Jacek Bochiński, Jarosław Zawadzki.- Warszawa: "Świat Książki", 1999.

Polska - podział administracyjny - stan na 1999 r.
Polska - turystyka
Przewodniki turystyczne

6791-og., 7349
:
Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków / Agnieszka Bochniarz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
r.
Postawy - Polska - od 2001 r.
Rodzina - socjologia - Polska - od 2001 r.
Wychowanie w rodzinie - Polska - od 2001 r.

7768
:
Nowe prawo budowlane z komentarzem wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym / Bogdan Bodziony, Robert Dziwiński, Piotr Gniadzik.- Wyd. 2.- Jaktorów : Ośrodek Doradztwa i Szkolenia, 1998.

Budownictwo -- prawo -- Polska
Planowanie przestrzenne -- prawo -- Polska

8476
:
Twój stres / Ed Boenish, Michele C. Haney.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

4031, 4029-30
:
Edukacja w procesie przemian społecznych / Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław J. Szymański.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.

Nauka - polityka - Polska - od 1989 r.
Oświata - polityka - Polska - od 1989 r.

2945, 2269
:
Infrastruktura medialna szkół / Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Grażyna Młynarczyk.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Pomoce dydaktyczne

4986, 6730
:
Bogdan Suchodolski: pedagog, humanista, uczony / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk.- Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
Bibliofilstwo - Polska - 20 w.
Pedagogika - historia - Polska - 20 w.

1103-4
:
Psychologia przyswajania wiedzy w szkole / D. N. Bogojawleński, N. A. Mienczińska; tł. Edda i Józef Flesznerowie.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1966.

5367-psych
:
Zbiór zadań z informatyki / Bogusława Bogucka.- Warszawa: "Mikom", 2004.

Informatyka - gimnazja
Informatyka - szkoły ponadgimnazjalne
Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów

5682-Inf, 5673-81
:
Kształcenie aktywizujące w wyższej szkole wojskowej / Jan Bogusz, Antoni Parzyszek, Ryszard Stępień.- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Katedra Pedagogiki, 1977.

Wojsko - nauczanie - metody aktywizujące

7975
:
Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży / Jan Bogusz, Zdzisław Kosyrz.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1979.

Wychowanie obywatelskie
Wychowanie socjalistyczne

576, 5880
:
Metody aktywizacji żołnierzy w wychowaniu obywatelskim / Jan Bogusz.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1989.

Wojsko - szkolenie - Polska
Wychowanie obywatelskie - wojsko - Polska

5936
:
Metody aktywizujące studentów w procesie dydaktycznym szkoły wyższej / Jan Bogusz.- Warszawa; Poznań: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.

Metody aktywizujące (pedagog.) - szkoły wyższe

5878
:
Miejsce i rola studiów przemiennych w systemie oświatowym wojska / Jan Bogusz.- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna, 1983.

Wojsko - nauczanie
Wojsko - wychowanie

5928
:
Wybrane zagadnienia dydaktyki wyższych szkół wojskowych / Jan Bogusz, Antoni Parzyszek, Tadeusz Karwat; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Wydział Pedagogiczno-Polityczny.- Warszawa: WAP, 1973.

Wojsko - nauczanie

5914
:
Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji narodowej / Jan Bogusz, Adam Knap.- Warszawa: "Dajas", 1996.

4252, 8410
:
Bohaterskie wsie / [wstęp Włodzimierz Bonusiak].- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Ludobójstwo - Niemcy - 1933-1945 r.
Ruch oporu - Polska
Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Polska
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - 1939-1945 r.

7480
:
Czego nauczył mnie August / Anna Bojarska.- Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1995.

Powieść polska - 20 w.

7153
:
Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli O środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.

Dyscyplina szkolna
Wychowanie

7761-ped
:
Martyrologia profesorów Akademii Górniczej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych: z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Andrzej Bolewski, Henryk Pierzchała.- Kraków: Wydaw. AGH, 1985.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków) - 1939-1945 r.
Obozy hitlerowskie
Pracownicy naukowi - Polska - 1939-1945 r.
Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r.
Więziennictwo - Niemcy - 1933-1945 r.

5325
:
Mierzyć wyżej: historie 25 firm, które osiągnęły sukces, łącząc skutecznie zarządzanie z realizacją misji społecznych / David Bollier.- Warszawa" Business Press, 1999

2086
:
Bazar poznański: lata świetności / Maciej Roman Bombicki.- Poznań: "Ławica", 1995.

"Bazar" (Poznań)
Usługi - Polska - 19-20 w.
Polska - kultura - 19-20 w.
Poznań (woj. wielkopolskie) - 19-20 w.

7142
:
Księża przed sądami specjalnymi 1944-1954 / Maciej Roman Bombicki.- Poznań: "Ławica", 1993.

Duchowieństwo katolickie - Polska - 1944-1956 r.
Procesy polityczne - Polska - 1944-1956 r.
Sądownictwo wojskowe - Polska - 1944-1956 r.
Źródła historyczne

7226
:
Poznańska PeWuKa - wizytówką niepodległości / Maciej Roman Bombicki.- Poznań: "Ławica", 1996.

Powszechna Wystawa Krajowa (1929 ; Poznań)
Targi i wystawy - Polska - 1918-1939 r.
Polska - 1918-1939 r.
Poznań (woj. wielkopolskie) - wystawy - 1918-1939 r.

7184
:
Żywioły: program edukacyjny: lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym / Jolanta Bonar, Krzysztof J. Szmidt.- Warszawa: WSiP, 1998.

2306
:
Java dla programistów C i C++ / Barry Boone; z ang. przeł. Jerzy Sobczyk.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.

Java (język programowania)

6769-Inf
:
Postępowanie karne / Katarzyna T. Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Prawo karne procesowe -- Polska

C-prawo
:
Żołnierska droga. T. 1 / Jerzy Bordziłowski.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974.

Bordziłowski, Jerzy (1900-1983)
Saperzy - Polska - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7208
:
Główne kierunki współczesnej filozofii niemarksistowskiej / Józef Bargosz; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Katedra Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1972.

Filozofia - historia - 19-20 w.

5913
:
Pascal dla Windows: przewodnik / Agnieszka Borowiecka, Maciej Borowiecki.- Warszawa: OEIiZK, 2002.

5867-Inf, 5863-6
:
Kształcenie dla przyszłości / Alina Borowska.- Warszawa: "Żak", 2004.

Absolwenci szkół wyższych - przydatność zawodowa - socjologia - Polska - od 1989 r.
Gospodarka oparta na wiedzy
Przedsiębiorstwo - organizacja - teoria
Siła robocza - teoria
Studenci - socjologia - Polska - od 1989 r.
Nauczanie
Białystok (woj. podlaskie) - szkolnictwo wyższe - socjologia - od 1989 r.
5805
:
Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji / Teresa Borowska.- Warszawa: IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 2000.

Antropologia filozoficzna
Jakość życia - psychologia - badanie
Pedagogika - filozofia
Przeznaczenie
Wartość - badanie

1059, 1419-23, 5851
:
Wychowanie i resocjalizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych / Ryszard Borowski.- Warszawa: "Kronika", 1995.

Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Pogotowie opiekuńcze - Polska - od 1980 r.
Pogotowie opiekuńcze - wychowanie
Dane statystyczne

1988
:
Uczniowie zdolni: psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych / Irena Borzym.- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979.

Dziecko zdolne - socjologia - Polska
Zdolności - badanie - Polska

5929
:
Tragedia Masady: między legendą a prawdą / Andrzej Bosowski.- Warszawa: "Adam", 1999.

Masada (Izrael) - 1 w.
Wydawnictwa popularne

6822
:
Uczyć się - bez granic: jak zewrzeć "lukę ludzką": Raport Klubu Rzymskiego / James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza; [tł. z ang. Mariusz Kukliński; przedm. do wyd. pol. Bogdan Suchodolski].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1982.

Kultura - a oświata
Oświata - prognozy

6006
:
Windows 2000 Professional dla każdego / Ed Bott; [tł. Grzegorz Kowalczyk].- Gliwice: "Helion", cop. 2001.

Systemy operacyjne
Windows 2000

4494-Inf, 4490-3
:
Ekonomia: nauka zdrowego rozsądku: amerykańsko-polski podręcznik akademicki makro- i mikroekonomii Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie / Elbert V. Bowden, Judith H. Bowden; aut. części pol. podręcznika Mieczysław Kabaj [et al.; przekł. Adam Szeworski].- Warszawa: Fundacja "Innowacja", 2002.

Ekonomia
Podręczniki akademickie

4279
:
Wyobraź sobie, że...: ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów / Stephen Bowkett; tł. Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Gry edukacyjne
Myślenie

2390
:
Dzieci z zespołem Williamsa: diagnoza i terapia: wskazania dla rodziców i nauczycieli / Alicja Maurer, Iwona Bołtuć.- Kraków: "Impuls", 1999.

Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja
Zespół Williamsa
Wydawnictwa popularne

2177
:
JavaScript. Recepty / Jerry Bradenbaugh.- Gliwice: Helion, 2001

6602-Inf
:
Zrozumieć rodzinę: rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie / John Bradshaw; przekł. Hanna Szczepańska.- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, cop. 1994.


379, 380
:
Mówi się: porady językowe profesora Bralczyka / Jerzy Bralczyk; wybór, adapt. i red. Irena Sroczyńska-Niwicz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Język polski
Poradniki

3273-og.
:
Dziennik: 1976-1977 / Marian Brandys.- Warszawa: "Iskry", 1996.

Brandys Marian (1912-1998)
Komitet Samoobrony Społecznej KOR
Pisarze polscy - 1956-1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - 1956-1989 r.
Pamiętniki polskie - 1956-1989 r.

7147
:
Generał Arbuz / Marian Brandys.- Warszawa: "Iskry", 1988.

Zajączek, Józef (1752-1826)
Wojsko - biografie - Polska - 18-19 w.
Polska - 18-19 w.
Biografie

7608
:
Psychologia rodzaju / Linda Brannon; przekł. Magdalena Kacmajor.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Płeć - psychologia

4034-psych, 4032-3
:
Księga wróżb prawdziwych / Stefan Bratkowski.- Wyd. 2.- Warszawa: "Horyzonty", 1971.

Nauka - prognozy
Wydawnictwa popularne

7231
:
Cdn / Roman Bratny.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Powieść polska - 20 w.

5979
:
Losy / Roman Bratny.- Wyd. 5.- Warszawa: "Czytelnik", 1987.

Powieść polska - 20 w.

7330
:
Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska.- Lublin: "Gaudium", 2002.

Przemoc - psychologia

6383
:
Najlepszy sojusznik Hitlera: studium o współpracy niemiecko- sowieckiej 1939-1941 / Aleksander Bregman.- Warszawa: "Zespół", 1989.

Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939)

C-H
:
Mini leksykon encyklopedyczny Unii Europejskiej / Wiesław Breński.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013.

Unia Europejska
Encyklopedie

8155-og.
:
Chłopi o sobie i Polsce: rozwój świadomości społecznej / Helena Brodowska.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1984].

Chłopi - Polska - 19-20 w.
Świadomość społeczna - Polska - 19-20 w.

7446
:
Pochwała nudy / Josif Brodski; przekł. [z ang.] Anna Kołyszko, Michał Kłobukowski; wybór i oprac. Stanisław Barańczak.- Kraków: "Znak", 1996.

Szkice literackie amerykańskie - 20 w.
Szkice literackie rosyjskie - 20 w.

7173
:
Psychologia starzenia się / D. B. Bromley; tł. Zofia Zakrzewska.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

Starzenie się - psychologia

5438-psych
:
Maje i listopady / Janina Broniewska.- Wyd. 2.- Warszawa: "Iskry", 1979.

Broniewska, Janina (1904-1981)
Pamiętniki polskie - 20 w.

7288
:
Tamten brzeg mych lat / Janina Broniewska.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1979.

Broniewska, Janina (1904-1981)
Pamiętniki polskie - 20 w.

7135
:
Historia literatury łacińskiej w starożytności: zarys / Mieczysław Brożek.- Wyd. 2.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Literatura łacińska - historia - do 6 w.

5370
:
Rozwój organizacyjny szkoły - koncepcja, doświadczenia, propozycje / Edyta Brudnik.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Szkolnictwo - organizacja
Poradniki

39, 46
:
Edukacja humanistyczna / Artur Brühlmeier; [przekł. Iwona Pańczakiewicz].- Wyd. 2.- Kraków: "Impuls", 2000.

Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827)
Nauczanie - metody
Pedagogika - historia - Szwajcaria - 18-19 w.
Wychowanie - metody
Wychowanie - teoria - Szwajcaria - 18-19 w.

2325, 2326, 3917-21
:
W poszukiwaniu teorii nauczania / Jerome S. Bruner; przeł. Ewa Krasińska; przedm. Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1974.

Nauczanie - teoria

6459
:
Środki i metody przekazu audiowizualnego w kształceniu technicznym / Bogdan Brycki.- Gliwice: PŚ, 1984.

Dokumenty audiowizualne - stosowanie - nauczanie
Pomoce dydaktyczne
Technika - szkolenie - metody

6044
:
Społeczna psychologia rozwoju / Anna Brzezińska.- Warszawa: "Scholar", 2000.

Psychologia rozwojowa
Psychologia społeczna
Podręczniki akademickie

2511
:
Prawo rzeczowe : zarys wykładu / Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Wiesław Opalski.- Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.

Prawo rzeczowe -- Polska

8537-prawo
:
Budapeszt / Chico Buarque; przeł. Joanna Karasek.- Warszawa: "Muza", 2005.

Powieść brazylijska - 21 w.

8345
:
Kto zabił Kennedy'ego? / Thomas G. Buchanan; tł. Ewa Danecka; [posł. G. Jaszuński].- Wyd. 2.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1965.

Kennedy, John F. (1917-1963) - zamach 1963 r.
Publicystyka amerykańska - 1945-1989 r.
Zabójstwo polityczne - Stany Zjednoczone - 1945-1989 r.

5978
:
Zarys teorii i praktyki organizacji i kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym / Henryk Budzeń ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.- Radom : PR, 2001.

Nauczanie - organizacja
Szkolnictwo - zarządzanie
Wychowanie - organizacja

8399
:
Bieg życia ludzkiego / Charlotte Bühler; [przetł. Edward Cichy, Józef Jarosz].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Psychologia

2381-psych
:
Nic się nie zmieni / Marek Bukowski.- Warszawa: "Iskry", 1985.

Powieść polska - 20 w.

7331
:
Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska / Zbigniew Bukowski.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.

Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
Podręczniki akademickie

C-podr
:
Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka.- Wyd.2.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.

Samorząd terytorialny - prawo - Polska
Podręczniki akademickie

C-podr
:
Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006.

Rodzice - a szkolnictwo


6937
:
Wychowanie zdrowotne. Cz. 1, Teoretyczne podstawy waleologii / Ełła Bulicz, Igor Murawow; przekł. Barbara Jaworska-Wójcik.- Poznań: Politechnika Poznańska. Wydaw., 1997.

Medycyna społeczna
Podręczniki akademicki

488-507
:
Wychowanie zdrowotne. [Cz. 2], Zdrowie człowieka i jego diagnostyka, efekty zdrowotne aktywności ruchowej / Ełła Bulicz, Igor Murawow; [tł. Barbara Jaworska-Wójcik]; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Międzynarodowe Stwarzyszenie Waleologiczne z siedzibą w Radomiu.- Radom: PR. Wydaw., cop. 2002.

Sport - fizjologia
Podręczniki akademickie

4858-72, 6166-77
:
Hitler: studium tyranii. Cz. 1, [Przywódca partii 1889-1933] / Alan Bullock; tł. Tadeusz Evert; [przedm. Franciszek Ryszka].- Warszawa: "Czytelnik", 1970.

Hitler, Adolf (1889-1945)
Hitleryzm - biografie
Politycy - Niemcy - 1918-1945 r.
Biografie

6047
:
Hitler: studium tyranii. Cz. 2, [Kanclerz 1933-1939] / Alan Bullock; tł. Tadeusz Evert; [przedm. Franciszek Ryszka].- Warszawa: "Czytelnik", 1970.

Hitler, Adolf (1889-1945)
Hitleryzm - biografie
Politycy - Niemcy - 1918-1945 r.
Biografie

6048
:
Hitler: studium tyranii. Cz. 3, [Bóg wojny 1939-1945] / Alan Bullock; tł. Tadeusz Evert; [przedm. Franciszek Ryszka].- Warszawa: "Czytelnik", 1970.

Hitler, Adolf (1889-1945)
Hitleryzm - biografie
Politycy - Niemcy - 1918-1945 r.
Biografie

6049
:
Bardzo stare lustro: wspomnienia z lat 1939-1952 / Jan Burakowski.- Sierpc: nakł. autora, 1997.

Burakowski, Jan (1934- )
Niemodlin (woj. opolskie) - 1944-1956 r.
Nowe Grabie (woj. mazowieckie, pow. Wołomin) - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7172
:
Trochę za dużo szczęścia: trzy opowieści kosińskie / Jan Burakowski.- Sierpc: nakł. autora, 1998.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7275
:
Przymrozki i odwilże: wspomnienia z lat 1945-1957 / Andrzej Burda.- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1987.

Burda, Andrzej (1913-1987)
Partie polityczne - Polska - 1944-1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - 1944-1989 r.
Pamiętniki polskie - 1944-1989 r.

7634
:
Szkice i polemiki: publikacje z lat 1981-1983 / Andrzej Burda.- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1984.

Publicystyka polska - 20 w.

7116
:
Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych: historia pewnej innowacji / Hilary Burgess; tł. [z ang.] Jerzy Szmagalski.- Katowice: "Śląsk", 1999.

Opieka społeczna - nauczanie - metody
Pracownicy socjalni - szkolenie - Wielka Brytania

1762-5
:
English works: workbook 1 / Sally Burgess, Robert O'Neill.- Wyd. 7.- Harlow, 1999.

8529
:
Stanisław Młodożeniec: rzecz o chłopskim futuryście / Stanisław Burkot.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.

Młodożeniec, Stanisław (1895-1959)
Futuryzm - literatura polska
Literatura polska - historia - 20 w.

7359
:
Ćpun / William S. Burroughs; [przekł. Tomasz Lewandowski].- Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 2005.

Powieść amerykańska - 20 w.

8329
:
Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje / Wojciech J. Burszta.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1998.

Antropologia społeczna

4101-3
:
Psychologia ewolucyjna / David M. Buss; przekł. Marek Orski.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Ewolucja - a zachowanie
Psychologia społeczna
Zachowanie - psychologia

2904-psych, 2901-3
:
Psychologia / Gillian Butler, Freda McManus; przeł. Grażyna Supel.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999.

Psychologia
Wydawnictwa popularne

4282-psych
:
Księga geniuszu: jak wyzwolić geniusza w sobie / Tony Buzan, Raymond Keene; [tł. z ang. Lech Kuczmowski].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Inteligencja (psychol.)
Myślenie
Sukces - psychologia
Testy psychologiczne
Uczenie się - metody
Poradniki

51
:
Oficyna "Help" uczy obsługi komputera / Leonid Bułhak.- Warszawa: "Help", 1997.

Komputery

6056-Inf
:
Odporność organizmu / Wanda Byczkowska-Smyk; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.- Wrocław; Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.

Odporność
Wydawnictwa popularne

5918
:
Bydgoszcz wczoraj i dziś: 1945-1980: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Michalskiego; [aut. Henryk Bednarski et. al.]; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.- Warszawa; Poznań: Państ.Wydaw. Naukowe, 1988.

Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) - 1944-1989 r.

7611, 7614
:
Było nas tysiące / [wybór i oprac. Wiktor Leszkowicz et al.].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1989].

Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków
Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7334
:
Kryminologia / Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski.- Gdańsk: "Info-Trade": "Arche", 1999.

Kryminologia

2141-6, 6715
:
Podstawy teoretyczne tradycyjnej medycyny chińskiej / Tadeusz Błaszczyk.- Końskowola: "Elko", 2002.

Medycyna chińska

3411
:
Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych / Krystyna Błeszyńska.- Warszawa: "Żak", 2001.

Niepełnosprawni - psychologia
Niepełnosprawni - socjologia
Świadomość społeczna - badanie

3011-4
:
Wartość miłości, małżeństwa i rodziny w życiu osób niepełnosprawnych / Błeszyńska Krystyna.- Warszawa: "Żak", 1994.


:
Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński.- Kraków: "Impuls", 2003.

Adopcja - historia
Adopcja - organizacje - Polska - od 1989 r.
Adopcja - prawo
Adopcja - prawo - Polska
Rodzina adopcyjna - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-ped

C

:
Metodologiczne funkcje hipotez w badaniach wojskowych nauk społecznych: (na przykładzie pedagogiki wojskowej) / Henryk Cabak; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Zakład Metodologii Wojskowych Nauk Społecznych.- Warszawa: WAP, 1979.

Hipoteza
Wojsko - nauczanie - metody
Wojsko - wychowanie - metody

5969
:
O teorii poznania i poznawania: podstawowe zagadnienia / Zdzisław Cackowski.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

Metodologia
Teoria poznania

4009-filoz, 5993, 6436, 7528
:
Ziemia tragiczna / Erskine Caldwell; przeł. [z ang.] Krzysztof Zarzecki.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść amerykańska - 20 w.

7481
:
Przykłady modeli uczenia się i nauczania / Bruce Joyce, Emily Calhoun, David Hopkins.- Warszawa: WSiP, 1999.

1909, 2294, 2794-7
:
W niewoli uczuć: jak wzbogacić własne życie emocjonalne? / Leslie Cameron-Bandler, Michael Lebeau; przekł. Andrzej Posiewnik.- Wyd. 3.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Programowanie neurolingwistyczne
Uczucia
Wydawnictwa popularne

4079-psych, 4077-8
:
Mit Syzyfa i inne eseje / Albert Camus; przeł. Joanna Guze.- Warszawa: "Muza", 1999.

Szkice literackie francuskie - 20 w.

2082
:
Zarządzanie finansami / Marek Capiński; [Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University].- Nowy Sącz: WSB - NLU, 1998.

Przedsiębiorstwo - finanse - zarządzanie
Podręczniki akademickie

3392, 3760
:
Lisy pustyni / Paul Carell; przeł. Kazimierz Szarski.- Warszawa: "Bellona", 2004.

Rommel Erwin (1891-1944)
Afrika Korps
Wojna 1939-1945 r. - Afryka Północna

7270
:
Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr; przekł. Jarosław Rybski.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

Młodzież - psychologia

6362
:
Muzeum Psów / Jonathan Carroll; przeł. Paweł Kwiatkowski.- Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2006.

Powieść amerykańska - 20 w.

8331
:
Esej o człowieku: wstęp do filozofii kultury / Ernst Cassirer; przeł. [z ang.] Anna Staniewska; przedmową poprzedził Bogdan Suchodolski.- Warszawa: "Czytelnik", 1998.

Antropologia społeczna
Kultura - filozofia

776-filoz
:
Historia i kultura Żydów polskich: słownik / Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Żydzi - Polska
Encyklopedie

5521-og.
:
Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera.- Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.

Młodzież - psychologia
Patologia społeczna
Subkultura - od 1945 r.

1066, 4598-4601
:
Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka.- Warszawa: Difin, 2017.

Integracja percepcyjno-motoryczna

8568
:
Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka / D. Chauvel, V. Michel; tł. Krystyna i Krzysztof Pruscy.- Warszawa: "Cyklady", 1999.

Eksperyment - stosowanie - nauczanie
Nauki przyrodnicze - nauczanie
Wychowanie przedszkolne

1921
:
Podręcznik przedszkolanki: grupa młodsza i średnia / D. Chauvel, A.-M. Casanova; tł. Marcin Zieliński.- Warszawa: "Cyklady", 1998.


1393
:
Podręcznik przedszkolanki: grupa starsza / D. Chauvel, D. Champagne, F. Wis-Loirat; tł. Jolanta Zając i Teresa Zielińska.- Warszawa: "Cyklady", 1998.

Wychowanie przedszkolne

1394-ped
:
Kronika Wapshotów / John Cheever; z ang. przeł. Henryk Krzeczkowski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść amerykańska - 20 w.

7312
:
Skandal u Wapshotów / John Cheever; z ang. przeł. Henryk Krzeczkowski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.


Powieść amerykańska - 20 w.

7313
:
Chemia / [kom. red. przewodn. - Tadeusz Marek Krygowski et al.; aut. Romana Anulewicz-Ostrowska et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.

Chemia
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół

5511-og.
:
Chełm - Kowel: turystyka na pograniczu / pod red. Stanisława Jadczaka i Henryka Stefanka; [Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie].- Lublin: WSS-P, 2004.

Ekoturystyka - Polska
Regiony przygraniczne - turystyka - Polska - od 2001 r.
Regiony przygraniczne - turystyka - Ukraina - od 2001 r.
Chełm (woj. lubelskie; okręg) - hotelarstwo - od 2001 r.
Chełm (woj. lubelskie; okręg) - turystyka - od 2001 r.
Kowel (Ukraina; okręg) - turystyka - od 2001 r.
Materiały konferencyjne

5845
:
Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami / Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski.- Wyd. 2.- Wałbrzych: Unus, 1999.

Konflikt - psychologia
Prakseologia
Stosunki interpersonalne
Wydawnictwa popularne

2213-psych, 4654-7
:
Depresja nastolatków a narkotyki / John Chiles.- Warszawa, 1994.

149-psych, 150
:
Korona króla Przemysła / Lech Chmiel.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Przemysł II (król Polski; 1257-1296)
Polska - 13 w.
Wydawnictwa popularne

7440
:
O rozwoju umysłowym dzieci i młodzieży / Anna Chmielewska.- Wyd. 2.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954.

535
:
Alergia u dzieci / Danuta Chmielewska-Szewczyk.- Wyd. 2.- Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989.

Alergia - pediatria

6915
:
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli wobec perspektywy edukacji ustawicznej / Bogusław Chmielowski.- Katowice: UŚ, 1983.

Kształcenie ustawiczne
Nauczyciele - szkolenie

5991
:
Zmieniająca się przestrzeń wychowania / Bogusław Chmielowski.- Kraków: Impuls, 1999.

2127
:
Łamanie pieczęci / Bohusz Chnioupek; tł. [ze słow.] Stanisław Majewski; [rys. Jerzy Skrzepiński].- Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1986.

Powstanie 1944 r. słowackie - udział Francuzów

7559
:
Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.


Dziecko trudne - nauczanie - Polska - od 2001 r.
Kształcenie integracyjne - Polska - od 2001 r.

5781
:
Rodzice a gotowość szkolna dzieci / Małgorzata Chojak.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
a
Postawy
Rodzice
Rozwój psychofizyczny dziecka
Testy psychologiczne

8623, 8622
:
Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 / Andrzej Chojnowski; Polska Akademia Nauk, Wydział I Nauk Społecznych.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

Polityka narodowościowa - Polska - 1939-1945 r.

5318
:
Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Gry edukacyjne
Stosunki interpersonalne
Wychowawstwo - metody

1118, 2909-12
:
Rodzicielstwo - między wiedzą a intuicją: scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz.- Kraków: "Impuls", 1999.


5175
:
Metodyka nauczania form muzycznych w średnich szkołach muzycznych / Józef Michał Chomiński.- Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1946.

Muzyka - nauczanie - szkoły muzyczne

550
:
Dewiacje i przestępstwa seksualne: klasyfikacja, aspekty prawne / Agnieszka Choromańska, Dorota Mocarska.- Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2009.

Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Zaburzenia i dewiacje seksualne

C-prawo
:
Wstęp do teorii transformacji / Henryk Chołaj.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 2000.

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - teoria
Podręczniki akademickie

7326
:
Woman of mystery / Agatha Christie.- Wyd. 2.- Oxford, 1998

975
:
Praca oświatowa w Krakowie 1939-1945: studium o polityce okupanta, "podziemiu oświatowym" i postawach społeczeństw: [praca habilitacyjna] / Jacek Chrobaczyński.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1986.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.

C-ped
:
Szkolnictwo jawne na Podkarpaciu w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1984.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Podkarpacie Północne - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r.

C-ped
:
Tajne nauczanie na Podkarpaciu: 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.
Podkarpacie Północne - szkolnictwo - 1939-1945 r.

C-ped
:
Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka.- Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.

Zespół ADHD
Poradniki

6618
:
Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Miłosz Czesław (1911-2004)
Poezja polska - historia - 20 w.

5503
:
Bezrobocie: różne oblicza wsparcia / Agata Chudzicka-Czupała.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2004.

Bezrobocie - psychologia - badanie - metody
Wsparcie społeczne - Polska - od 1989 r.
Śląsk, Górny - bezrobocie - psychologia -- od 1989 r.

C-ekon
:
Hanemann / Stefan Chwin.- Gdańsk: Marabut, 1996.

Powieść polska - 20 w.

7085
:
Władysław Spasowski: działalność i poglądy / Helena Chylińska.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1964.

Spasowski Władysław (1877-1941)
Pedagodzy - Polska - 19-20 w.

5368
:
Szybkie czytanie / Jadwiga Chylińska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Czytanie szybkie

6506
:
Wiedza o kulturze: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Roman Chymkowski, Wojciech Dudzik, Michał Wójtowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.

Wiedza o kulturze - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5732
:
Osobowość dzieci i młodzieży: rozwój i patologia / Maria Chłopkiewicz.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Młodzież - psychologia

4894, 5891
:
Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej.- Kraków: Oficyna Impuls, 2003.

Przestępczość - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.

5121, 5118-20
:
Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka / Robert B. Cialdini; przekł. Bogdan Wojciszke.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.

Socjotechnika
Stosunki interpersonalne
Podręczniki

2860-psych, 1520-3, 2857-9
:
Wartości, człowiek, wychowanie: zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996.

Antropologia filozoficzna
Pedagogika
Wartość - filozofia
Wychowanie - filozofia

C-ped, 2654-6
:
Edukacja ekologiczna wobec współczesności i wyzwań przyszłości: raport z badań / Danuta Cichy, Henryk Filipowicz.- Warszawa: IBE, 1993.

6995
:
Dwie linijki życiorysu / Marian Cichy.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.

Powieść polska - 20 w.

7120
:
Julian Przyboś: kulturowe podstawy twórczości / Andrzej Cieński.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.

Przyboś Julian (1901-1970)
Poezja polska - historia - 20 w.

7554
:
Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2009.

Psychopatologia
Podręczniki akademickie

7722
:
Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? / Mateusz Ciesielski.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.

Negocjacje
Zatrudnienie
Poradniki

C-podr
:
"Dziady" Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Mickiewicz Adam (1798-1855). Dziady
Dramat polski - historia - 19 w.

5504
:
Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego / Andrzej Cieślak.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1981.

Kształcenie ustawiczne

C-ped
:
O zarządzaniu słów kilka / Maciej Cieślicki.- Gorzów Wlkp. [Wielkopolski]: Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2001.

Zarządzanie
Podręczniki akademickie

C-zarz
:
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa / Włodzimierz Ciseł, Janusz Narkiewicz.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002.

Przedsiębiorstwo - finanse - badanie
Rachunkowość
Podręczniki akademickie

3402
:
O wojnie. Ks. 1-5 / Carl Clausewitz; tł. z niem. Augustyn Cichowicz i Leon Koc.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958.

7283
:
O wojnie. Ks. 6-8 / Carl Clausewitz; [tł. z niem. Leon Koc, Franciszek Schoener].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958.

Strategia - 19 w.

7131
:
Po prostu statystyka / Frances Clegg; przekł. [z ang.] Ewa Łakoma, Wojciech Rzewuski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Statystyka
Podręczniki akademickie

2954
:
Narkotyki i rodzina / Kelly Clendenon, Jo Martin.- Warszawa, 1994.

153, 154
:
Wprowadzenie do nauczania / Louis Cohen, Lawrence Marion, Keith Morrison.- Poznań, 1999.

1991-ped
:
Collective human rights in the first half of 21st century / edited by Magdalena Sitek, Peter Terem, Marta Wójcicka.- Józefów: Alcide De Gasperi University of Euregional Economy in Józefów, 2015.

Prawa człowieka - prawo międzynarodowe

C-prawo
:
Emocjonalna niedostępność / Bryn C. Collins; przekł. Agnieszka Nowak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Intymność (psychologia)
Manipulacja (psychologia)
Kontrola (psychologia)
Stosunki międzyludzkie
Zaburzenia emocjonalne

4058-psych, 4056-7
:
Telewizja - zagrożenie dla demokracji / John Condry, Karl Popper; przeł. i posł. opatrzył Marcin Król.- Warszawa: Wydawnictwo Sic!., cop. 1996.

Telewizja i społeczeństwo
Demokracja - aspekt socjologiczny
Kultura - aspekt społeczny
Telewizja - aspekt psychologiczny
Telewizja i dzieci
Telewizja i polityka
Telewizja i społeczeństwo
Telewizja - wpływ

2065
:
Szaleństwo Almayera / Joseph Conrad.- Szczecin: Wydawnictwo Glob, 1986.

Powieść angielska - 1870-1914 - tłumaczenia polskie

7454
:
W oczach Zachodu / Joseph Conrad.- Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1974.

Powieść angielska - 20 w. - tłumaczenia polskie

7662
:
Consumer protection selected issues of the information safety / ed. by Magdalena Sitek, Iwona Niedziółka i Aleksandra Ukleja ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów.- Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2014.

Bezpieczeństwo informacyjne
Ochrona konsumenta

8286
:
EQ: inteligencja emocjonalna / Cooper Robert K.- Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2000.

2215-psych
:
Grupy: zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej / Marianne Schneider Corey, Gerald Corey.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1995.

Psychoterapia grupowa
Stosunki międzyludzkie - kształtowanie

382-psych
:
Che Guevara / Jean Cormier przy współpr. Hildy Guevara Gadei i Alberta Granado Jimeneza.- Warszawa: "Iskry", cop. 2000.

Guevara, Ernesto (1928-1967)
Rewolucja 1956 r. kubańska - biografie
Ruchy społeczne - biografie - Ameryka Łacińska - 1945-1989 r.
Biografie

5486
:
Jak kształtować zachowania małych dzieci: wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins; przekł. Jolanta Bartosik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Dziecko - psychologia
Poradniki dla nauczycieli

8243, 8242
:
Broń chemiczna i biologiczna: raport dla obywatela / Eric Croddy z Clarisą Perez-Armendariz i Johnem Hartem; z ang. przeł. Zygfryd Witkiewicz [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.

Broń biologiczna
Broń chemiczna

7297
:
Ziemia węgierska azylem Polaków - 1939-1945 / Helena i Tobor Csorba; [przedm. Jan Szczepański; karykatury Jotes].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.

Obozy dla internowanych - Węgry - 1939-1945 r.
Polacy za granicą - Węgry - 1939-1945 r.

7663
:
Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.

Rozwód - a dziecko
Dziecko - psychologia
Rodzina niepełna - socjologia - Polska - od 1989 r.

5773
:
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka.- Warszawa: Difin, 2014.

Informacja - ochrona
Systemy informatyczne - ochrona

8212
:
Z dziejów wychowania w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1949-1956 / Jerzy Cytowski; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Katedra Pedagogiki, Zakład Teorii i Historii Wychowania.- Warszawa: WAP, 1980.

Wojsko - wychowanie - Polska - 1944-1956 r.

5873
:
Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Elżbieta Barbara Cywińska, Teresa Janicka-Panek, Lidia Zielkowska.- Warszawa: "Juka", 1999.

Nauczanie zintegrowane

1391-ped, 1392
:
Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka / Grażyna Cywińska-Wasilewska; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.- Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004.

Etyka - szkoły wyższe
Niepełnosprawni - psychologia
Rehabilitacja (med.) - etyka
Rehabilitacja (med.) - psychologia
Rehabilitacja (med.) - socjologia
Podręczniki akademickie

6287-ped
:
Z dziejów pieniądza na świecie / Henryk Cywiński.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.

Pieniądz - historia

7667
:
Czynniki leczące w psychoterapii / Jan Czesław Czabała.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.


2303-psych
:
Żagle wracają na oceany / Jacek Czajewski.- Szczecin; Koszalin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Żaglowce
Wydawnictwa popularne

7408
:
Z problemów czasu wolnego / Stanisław Czajka.- Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1974.

Czas wolny od pracy

193, 7534
:
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2002].

Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcjCzytanie - korekcja
Pisanie - korekcja
Poradniki

2982-ped, 2979-81
:
Kariery w Ameryce / Czesław Czapliński.- Warszawa: "BGW", 1994.

Kariera - Stany Zjednoczone - od 1945 r.
Publicystyka polska - od 1944 r.
Polacy za granicą - Stany Zjednoczone - od 1945 r.

7076
:
Tumult i widma / Józef Czapski.- Kraków: "Znak", 1997.

Szkice literackie polskie - 20 w.

7252
:
Opowieść o wędrówce życiowej i naukowej / Kazimierz Marian Czarnecki.- Katowice: "Trio", 2004.

8465
:
Naukowy rozwój człowieka / Kazimierz M. Czarnecki.- Kraków: "Impuls"; Mysłowice: GWSP, 2001.

Metodologia
Osobowość - a twórczość
Twórczość - psychologia

3733-psych, 3732
:
Opowieść o wędrówce życiowej i naukowej / Kazimierz Marian Czarnecki.- Katowice, 2004.

5860
:
Pionierzy, współtwórcy i twórcy polskiej psychologii naukowej: (sylwetki uczonych) / Kazimierz M. Czarnecki; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. Zakład Psychologii.- Kraków: "Impuls", cop. 2000.

Psycholodzy - Polska
Biografie

2406-psych, 3724-5
:
Podstawowe pojęcia psychologii ogólnej: dla studentów wyższych szkół zawodowych / Kazimierz M. Czarnecki, Maria Staworzyńska-Grządziel.- Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2004.

Psychologia
Podręczniki akademickie

6248-psych, 6189-6247
:
Podstawy psychologii ogólnej dla studentów wyższych szkół zawodowych / Kazimierz M. Czarnecki.- Kraków: Impuls, 2000.

Nauczanie - psychologia
Psychologia wychowawcza
Podręczniki akademickie

3278-psych, 3726-7
:
Profesjologia w zarysie: (rozwój zawodowy człowieka) / Kazimierz Czarnecki, Stanisław Karaś; [Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji].- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1996.

Zawód - teoria
Podręczniki akademickie

72-3
:
Psychologia zawodowego rozwoju człowieka / Kazimierz Czarnecki.- Kraków: Impuls, 1998.

597-psych, 598-608, 610-615
:
Składniki i ocena empirycznych prac doktorskich: (przewodnik metodologiczny dla doktorantów) / Kazimierz M. Czarnecki; [Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej z siedzibą w Mysłowicach].- Katowice: "Impuls", 1998.

Nauki społeczne - dysertacje naukowe - metody
Poradniki

3729-31
:
Psychologia zawodowego rozwoju osobowości / Kazimierz Czarnecki.- Kraków: Impuls, 1998.

5044-psych
:
Kierowanie w kulturze: perspektywa sukcesu / Barbara Czarniawska, Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1985.

Zarządzanie
Praca kulturalno-oświatowa - organizacja

4002
:
W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności / Janusz Wiltowski, Stanisław Czarniecki; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.- Kraków: Państw. Wydaw. Naukowe, 1972.

Polska Akademia Umiejętności
Akademie nauk - Polska
Kraków (woj. małopolskie) - nauka - organizacje - 19-20 w.

3652
:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / [Marzenna Czarnocka].- Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2016.

Dziecko zdolne
Rozwój psychofizyczny dziecka
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

8611-psych
:
Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa: Difin, 2016.

Czas wolny od pracy ucznia
Gry i zabawy ruchowe
Wychowanie w rodzinie
Odpoczynek - metody
Telewizja - a dziecko

8390
:
Kobieta w roli dyrektora szkoły / Marta Czechowska-Bieluga.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2010.

Dyrektor - szkolnictwo - socjologia - Polska - od 2001 r.
Kobieta - praca - socjologia - Polska - od 2001 r.
Lublin (woj. lubelskie; okręg) - szkolnictwo i oświata - socjologia - od 2001 r.

C-ped
:
Labirynty współczesnego społeczeństwa: kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak.- Katowice: Śląsk, 1998.

Opieka społeczna - metody
Patologia społeczna - socjologia - Polska - od 1989 r.
Pracownicy socjalni - szkolenie
Społeczeństwo
Zmiana społeczna - Polska - od 1989 r.
Podręczniki

1166-8, 1265, 1267-9
:
Dokształcanie i doskonalenie w zakresie ochrony pracy / Sylwia Katarzyna Czekałowicz, Rajmund Kowalczuk.- Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976.

Bhp - nauczanie
Nauczanie dorosłych

6447
:
Awantury śródziemnomorskie / Czesław Czerniawski.- Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Podróżnictwo morskie - 20 w.
Reportaż polski - 20 w.
Śródziemne, Morze - podróżnictwo - 20 w.

7624
:
Wykorzystywanie seksualne dzieci / Czernikiewicz Wiesław, Beata Pawlak-Jordan.- Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 1998.

2953-psych
:
Visual Basic 6: ćwiczenia praktyczne / Bogdan Czogalik.- Gliwice: "Helion", cop. 2000.

Visual Basic

4489-inf, 4485-8
:
Komunistyczna Partia Polski (1918-1938): zarys historii / Antoni Czubiński.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.

Komunistyczna Partia Polski

7072
:
Basior / Maurycy Czuwara.- Czerwonak, 1997.

7099
:
Kręgi bezrobocia: socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu / Ryszard Czyszkiewicz.- Szczecin: Wydaw. Naukowe US, 2004.

Urzędy pracy - Polska - od 1989 r.
Szczecin (woj. zachodniopomorskie ; okręg) - bezrobocie - socjologia - od 1989 r.

C-socj, 5836
:
Barwy życia i walki: wspomnienia. Cz. 1 / Wacław Czyżewski [nazwa], "Im" [pseud.].- Warszawa: "Projekt", 2000.

Czyżewski Wacław (1917- )
Armia Ludowa
Gwardia Ludowa
Lublin (woj. lubelskie ; okręg) - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.

7080
:
Człowiek i polityka: księga jubileuszowa z okazji 65 urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego / red. Jan Kłos, Andrzej Noras; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii.- Lublin: Wydaw. KUL, 2002.

Gałkowski Jerzy (1937- )
Etyka społeczna
Polityka - filozofia
Księgi pamiątkowe

4175
:
Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia / red. nauk. Teresa Chirkowska-Smolak i Agata Chudzicka.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2004.

Bezrobocie - psychologia
Bezrobocie - psychologia - Polska - od 1989 r.

C-socj, 6109
:
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym: nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013.

Internet - psychologia
Internet - socjologia
Nauczanie na odległość
Przestępstwo komputerowe
Rzeczywistość wirtualna - socjologia
Uzależnienie od komputera

C-socj
:
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym: wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013.

Internet - socjologia
Przestępstwo komputerowe
Rzeczywistość wirtualna - socjologia

C-socj
:
Człowiek w systemie pomocy: konteksty i rozwiązania edukacyjne: monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska.- Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010.

Radziewicz Julian (1937-2007)
Opieka społeczna
Pedagogika opiekuńcza
Szkolnictwo - socjologia
Księgi pamiątkowe

C-ped
:
Człowiek w sytuacji stresu: problemy teoretyczne i metodologiczne / pod red. Ireny Heszen-Niejodek i Zofii Ratajczak.- Wyd. 2.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2000.

Stres

4982, 4980-1, 5031
:
Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk i Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.

Trudne sytuacje życiowe - Polska - od 2001 r.
Opieka społeczna - Polska - od 2001 r.

C-socj
:
Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze.- Kraków: "Impuls", 2004.

Chorzy w rodzinie
Dziecko niepełnosprawne umysłowo - psychologia
Dziecko niepełnosprawne umysłowo - nauczanie
Rodzina - a dziecko niepełnosprawne umysłowo

5688-ped

D

:
Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci / Maria Dąbrowska, Jadwiga Grafczyńska.- Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972.

Rytmika - nauczanie

8182
:
: Między praktyką a teorią wychowania / Teresa Elżbieta Dąbrowska, Barbara Wojciechowska-Charlak.- Wyd. 2.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2005.

6408, 6405-7
:
W poszukiwaniu zdrowia psychicznego / Kazimierz Dąbrowski.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996.

Higiena psychiczna
Nerwice

1646-psych, 1370-2, 1647-8, 1717
:
Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 2 / Zdzisław Dąbrowski.- Olsztyn: Wydaw. WSP, 1997.

Podręczniki akademickie

1428, 1429-30
:
Śladami wielkich mówców: z teorii i praktyki wygłaszania przemówień / Władysław Dajewski.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, dr. 1970.

Mowy

6490
:
Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach; przekł. Aleksandra Ubertowska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

Uczniowie - psychologia

5138, 5135-7
:
Kultura islamu: słownik / Janusz Danecki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Kultura islamu
Encyklopedie

5523-og.
:
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach.- Białystok: "Trans Humana", 1999.

Dziecko - opieka społeczna
Pedagogika opiekuńcza
Rodzina - opieka społeczna
Podręczniki akademickie

2192
:
FrontPage 2000: ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski.- Gliwice: "Helion", 2001.

FrontPage

4399-inf, 4395-8
:
FrontPage 2002/XP PL: ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski.- Gliwice: "Helion", cop. 2002.

FrontPage

4404-inf, 4400-3
:
MS Excel 2002/XP: ćwiczenia praktyczne / Danowski Bartosz.- Gliwice: Helion, 2001.

Excel

4409-inf, 4405-8
:
MS FrontPage XP: ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski.- Gliwice: "Helion", cop. 2001.

FrontPage
Podręczniki

4414-inf, 4410-13
:
Nagrywanie płyt CD: ćwiczenia zaawansowane / Bartosz Danowski.- Gliwice: "Helion", 2002.

Nagrywarki płyt kompaktowych - obsługa i eksploatacja
Podręczniki

4429-inf, 4425-8
:
Zbrodnie hitlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki Federalnej / Krystyna Daszkiewicz.- Poznań: Inst. Zach., 1972.

Ludobójstwo - prawo - Niemcy (Republika Federalna)
Prawo karne - Niemcy (Republika Federalna)
Przestępstwo wojenne - prawo - Niemcy (Republika Federalna)
Sądownictwo - Niemcy (Republika Federalna)

C-H
:
Obszary uczenia się w przyszłości: perspektywy pedagogiki humanistycznej / Heinrich Dauber; red. nauk. Mirosława Wawrzak-Chodaczek; [tł. Janusz Marnik, Mirosława Wawrzak-Chodaczek].- Kraków: "Impuls", [2001].

Edukacja ekologiczna
Edukacja międzykulturowa
Humanizm (postawa)
Pedagogika
Wychowanie dla pokoju
Podręczniki akademickie

3952-6
:
Podstawy pedagogiki humanistycznej: zintegrowane układy między terapią i polityką / Heinrich Dauber; red. nauk. Wiktor Żłobicki; [tł. Janusz Marnik, Wiktor Żłobicki].- Kraków: "Impuls", [2001].

Humanizm (postawa)
Pedagogika
Podręczniki akademickie

3957-61
:
Empatia: o umiejętności współodczuwania / Mark H. Davis; tł. Jolanta Kubiak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Empatia
Podręczniki akademickie

786, 1540, 1996, 2861-4
:
Konstruowanie systemu kształcenia: jak doskonalić nauczanie? / Robert H. Davis, Lawrence T. Alexander, Stephen L. Yelon; [tł. z ang. Jacek Łaszcz; przedsł. Krzysztof Kruszewski].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.

Nauczanie - metody
Uczenie się - metody

6478
:
Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski: przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1, A-H / [koordynacja całości Roman Loth; aut. haseł t. 1 Wiesława Albrecht-Szymanowska et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Literatura polska
Pisarze polscy
Bibliografia
Biografie

5734-og.
:
Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski: przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 2, I-Me / [koordynacja całości Roman Loth; aut. haseł t. 2 Wiesława Albrecht-Szymanowska et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.

Literatura polska
Pisarze polscy
Bibliografia
Biografie

5735
:
Rozważania filozoficzno-społeczne Marii Romany de Gasperi / wybór i red. tekstów Magdalena Sitek; przekł. wybranych artykułów z jęz. wł. Oksana Cabaj; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2007.

Etyka społeczna
Polityka
Publicystyka włoska - od 1945 r.

8118-22
:
Etapy wychowania / Maurice Debesse; z upoważnienia aut. przeł. z fr. Irena Wojnar; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski.- Warszawa: "Żak", 1996.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Młodzież - psychologia
Wychowanie - metody

1066, 3237-40
:
Teł nango boliben = Pod gołym niebem: [wiersze cygańskie] / Edward Dębicki; przeł. [z cygań.] Jerzy Ficowski.- Szczecin: "Albatros", 1993.

Poezja cygańska - 20 w.

7145
:
Nepal, królestwo wśród chmur / Krzysztof Dębnicki.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1981.

Reportaż polski - 1944-1989 r.
Nepal

7319
:
Terapia systemowa jako dialog: odkrywanie samego siebie? / Klaus G. Deissler; pod red. Andrzeja Cechnickiego; oprac. zespół Maria Cechnicka, Bogdan de Barbaro, Józef Bogacz.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1998.

Samopoznanie
Psychoterapia systemowa

2705, 2702-4
:
Dekada reform w kształceniu obowiązkowym w Unii Europejskiej : (1984-94) / [przetł. Ewa Kolanowska] ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji.- Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999.

Oświata -- reforma -- kraje Unii Europejskiej

8530
:
Systematyzacja i ocena doświadczeń zawodowych w pracy socjalnej: siatka pytań dla pracowników socjalnych / Pierre Delooz, Manuel-Luis López.- Katowice: Śląsk, 1999.

Kadry - administracja
Pracownicy socjalni - szkolenie
Poradniki

1767-9
:
Królowa żurawin / Kathleen DeMarco; przeł. Justyna Wierzchowska.- Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2005.

Powieść amerykańska - 21 w.

8324
:
Nie jesteś mi potrzebna / Kathleen DeMarco; przeł. Anna Zielińska-Elliott.- Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2005.

Powieść amerykańska - 21 w.

8327
:
Stosowana psychologia wychowawcza / Myron H. Dembo; red. nauk. Anna Matczak; przetł. [z ang.] Ewa Czerniawska, A. Matczak, Zuzanna Toeplitz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Psychologia wychowawcza
Podręczniki

2780, 2781, 5505
:
Kultura starożytnego Egiptu: słownik / Albertyna Dembska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Egipt - kultura - do 7 w.
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół

5499-og.
:
Z dziejów promocji zdrowia w Polsce. T. 3, Trudne lata 1945-1989 / Maciej Demel.- Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1999.

Promocja zdrowia - Polska - 1944-1989 r.

4152
:
Zabawa na tle życia: gra autobiograficzna w edukacji dorosłych / Duccio Demetrio; tł. Anna Skolimowska.- Kraków: "Impuls", 1999.

Biografie
Gry edukacyjne
Nauczanie dorosłych - metody

2173
:
Efektywność nauczania programowanego w szkole wyższej / Kazimierz Denek.- Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1971.

Nauczanie - efektywność - szkoły wyższe

536
:
Kryteria i metody oceny efektywności nauczania programowego / Kazimierz Denek.- Gdańsk, 1968.

533
:
Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Diagnoza pedagogiczna
Kompetencje społeczne
Uczniowie klas początkowych

8581, 8580
:
Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV / Maria Deptuła; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996.

Socjalizacja - badanie - metody

2717, 2943
:
Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Dziecko -- psychologia

8628
:
Szanse rowoju psychospołecznego dzieci w zmieniającej się szkole / Maria Deptuła; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1997.

Socjalizacja - Polska - od 1989 r.

1434, 1431-3, 1435
:
Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska.- Warszawa: Nowa Era, 2010.

Dziecko - rozwój psychofizyczny - badanie

7043
:
Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1985.

Mickiewicz Adam (1798-1855)
Poeci polscy - 19 w.
Biografie

7220
:
Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001.

Uczniowie - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Młodzież - rozwój psychofizyczny - zaburzenia
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4635-8, 5599-5601
:
Kuchnia Leonarda Da Vinci: sekretna historia kuchni włoskiej / Dave De Witt; przekł. Bożena Jóźwiak.- Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2007.

Kuchnia włoska - 15-16 w.
Kultura stołu - Włochy - 15-16 w.

8339
:
Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.

Uczniowie - patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Podręczniki

6363
:
Diagnostyka resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia / pod red. Anny Wojnarskiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Diagnoza pedagogiczna
Pedagogika resocjalizacyjna
Podręczniki

7850
:
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.

7677
:
Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.

6936
:
Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Terapia logopedyczna
Zaburzenia mowy

8605, 8604
:
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Zbigniewa Tarkowskiego, Tomasza Zaleskiego.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Logopedia
Mowa - zaburzenia
Podręczniki

3654
:
Diagnoza w socjoterapii / redakcja naukowa Ewa Grudziewska.- Warszawa : Difin, 2017.

Diagnoza stosowanie psychologia
Socjoterapia
Dziecko -- psychologia
Młodzież -- psychologia

8630, 8629
:
Dialog a nowe media / pod red. Małgorzaty Kity; przy współudz. Jana Grzeni.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.

Komputery - użytkowanie - socjologia
Komunikacja społeczna
Multimedia - socjologia - od 1989 r.
Środki masowego przekazu - socjologia - od 1989 r.

C-socj
:
Trzeci szympans: ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem / Jared Diamond; przeł. i wstępem opatrzył January Weiner.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1998.

Antropologia społeczna
Etologia
Ewolucja - teoria
Kultura - historia
Pochodzenie człowieka
Socjobiologia

2096
:
Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki / Timothy Dimoff, Steve Carper; [tł. Jan Piotrowski i Łukasz Ronikier].- Warszawa: Elma Books: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1993.

Dziecko - psychologia
Młodzież - psychologia
Narkomania - zapobieganie i zwalczanie
Narkotyki
Wydawnictwa popularne

396-7
:
Duch nie spadł z nieba / Hoimar von Ditfurth; przeł. [z niem.] Anna Danuta Tauszyńska; przedmową opatrzył Maciej Iłowiecki.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1979.

Mózg - ewolucja
Mózg - fizjologia
Myślenie
Uczucia

5962
:
Dzieci wszechświata / Hoimar von Ditfurth; przeł. [z niem.] Anna Danuta Tuszyńska; słowem wstępnym opatrzył Maciej Iłowiecki.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1990.

Astronomia
Życie

5961
:
Na początku był wodór / Hoimar von Ditfurth; przeł. [z niem.] Anna Danuta Tauszyńska; przedmową opatrzył Maciej Iłowiecki.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

Ewolucja
Kosmologia
Pochodzenie życia

5963
:
W stronę szkoły uczącej się : kierunki i metody doskonalenia jakości pracy gimnazjum na podstawie badań i analizy literatury przedmiotu / Mariusz Dobijański.- Siedlce : Wydawnictwo Akademia Podlaska, 2008.

Nauczanie -- efektywność -- gimnazja

8493
:
Dobór treści kształcenia zawodowego. t.1 / pod red. Barbary Baraniak.- Warszawa: IBE; Radom: ITE, 1997.

63-67, 2555-9, 2989, 6738
:
Reforma szkoły podstawowej / Stanisław Dobosiewicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1971.

Szkolnictwo podstawowe - reforma - Polska - 1956-1989 r.

5365
:
Samson i Dalila / Jan Dobraczyński.- Warszawa: "Iskry", 1987.

Jan III Sobieski (król Polski; 1629-1696)
Maria Kazimiera (królowa Polski; 1641-1716)
Powieść polska - 20 w.

7653
:
Świat popiołów / Jan Dobraczyński.- Warszawa: "Pax", 1986.

Powieść polska - 20 w.

7341
:
Ciemna strona psychiki: geneza i historia idei nieświadomości / Bartłomiej Dobroczyński.- Wyd. 3 popr.- Kraków: UJ, 2001.

Nieświadomość

2669, 2666-8
:
Szkoły eksperymentalne w Polsce 1900-1964 / Stanisław Dobrowolski, Tadeusz Nowacki.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1966.

5437
:
Jakub Jasiński / Stanisław Ryszard Dobrowolski.- Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1986.

Jasiński Jakub (1761-1794)
Powieść polska - 20 w.

7390
:
Trudna wiosna / Stanisław Ryszard Dobrowolski.- Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1986.

Powieść polska - 20 w.

7389
:
Wakacje na wsi / Stanisław Ryszard Dobrowolski.- Warszawa: "Czytelnik", 1985.

Powieść polska - 20 w.

7485
:
U podstaw psychologii / Witold Dobrołowicz.- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1981.

Psychologia
Podręczniki akademickie

6012
:
Wzory listów francuskich / Hanna Dobrucka, Zofia Krynicka.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1978.

Język francuski
Listy francuskie - metody
Poradniki

7086
:
Mini leksykon dyplomatyczny / Barbara Dobrzańska, Magdalena Sitek.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Dyplomacja
Polityka międzynarodowa
Encyklopedie

8052-og., 8051
:
Dziennik ambasadora 1933-1938 / William Edward Dodd; przeł. Mariusz Giniatowicz.- Warszawa: Pax", 1972.

Dodd William Edward (1869-1940)
Służba zagraniczna amerykańska - Niemcy - 1918-1939 r.
Niemcy - polityka - Stany Zjednoczone - 1918-1945 r.
Stany Zjednoczone - polityka - Niemcy - 1918-1939 r.
Pamiętniki amerykańskie - 1918-1939 r.

7071
:
Wady mężczyzn: wyplenić?, zrozumieć?, polubić? / Anna Dodziuk.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1997.

Małżeństwo
Mężczyzna - psychologia
Wydawnictwa popularne

3778
:
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej / Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2015.

8492
:
Dokumenty prawne w działalności opiekuńczo-wychowawczej: teksty pomocnicze dla studentów pedagogiki / pod red. Mariana Bybluka.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1998.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - prawo - Polska
Pedagogika opiekuńcza - Polska - od 1989 r.
Podręczniki akademickie

852
:
Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda wspierania lokalnego środowiska edukacyjnego / Roman Dolata, Barbara Murawska, Elżbieta Putkiewicz.- Warszawa: "Żak", 2001.

Nauczanie - efektywność - badanie - szkoły podstawowe - Polska - od 1989 r.
Kwidzyn (woj. pomorskie) - szkolnictwo i oświata - od 1989 r.

3205-8
:
Szkoła - segregacje - nierówności / Roman Dolata.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008.

Dostęp do oświaty - Polska - od 1989 r.
Nierówności społeczne - a szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Selekcja szkolna - Polska - od 1989 r.

7776
:
Psychologia wpływu społecznego / Dariusz Doliński.- Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000.

Psychologia społeczna
Socjotechnika
Podręczniki akademickie

2429
:
Przewodnik po psychologii społecznej / Waldemar Domachowski.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Psychologia społeczna
Podręczniki akademickie

7751-3
:
Przewodnik po psychologii społecznej / Waldemar Domachowski.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Psychologia społeczna
Podręczniki akademickie

1499, 1500-3
:
Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała-Kręcioch.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.

Uczniowie gimnazjów - socjologia
Niedostosowanie społeczne - Polska - od 1989 r.
Niepowodzenia szkolne - Polska - od 1989 r.
Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo i oświata - od 1989 r.

6952
:
Z dziejów politycznych Polski 1944-1984 / Henryk Dominiczak, Ryszard Halaba, Tadeusz Walichnowski; pod red. T. Walichnowskiego.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Polska - 1944-1989 r.

7557
:
Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambroziak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Poradnictwo zawodowe

8385
:
Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami: analiza i zalecenia / [Rzecznik Praw Obywatelskich].- Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2015.

Dostęp do oświaty - Polska - 21 w.
Studenci niepełnosprawni - socjologia - Polska - 21 w.
Szkolnictwo wyższe - socjologia - Polska - 21 w.

C-socj
:
Wspomnienia / Anna Dostojewska; przeł. [z ros.] Zbigniew Podgórzec.- Warszawa: "Współpraca", 1988.

Dostoevskaâ Anna Grigor'evna (1846-1918)
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Pisarze rosyjscy - 19 w.
Pamiętniki rosyjskie - 19-20 w.

7154
:
Wychowanie i kształcenie / Robert Dotrrens; współprac. Gaston Mialaret, Edmund Rast, Michał Ray; przeł. Eugenia Chłapowska.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.

Nauczanie
Wychowanie

4327
:
Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań / Danuta Dramska.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2001.

Logopedzi - socjologia - Polska - od 1989 r.

4016
:
Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli w Polsce: praca zbiorowa / pod red. Franciszka Szloska; Wydział Nauczycielski Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.- Radom: WN WSI: współpr. wyd. ITE, 1995.

210, 4277
:
Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945-2005: próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia / red. nauk. Czesław Kupisiewicz; przy współpr. Małgorzaty Kupisiewicz i Renaty Nowakowskiej-Siuta; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.- Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2005.

Oświata - Polska - 20-21 w.
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Drogi na emigrację: fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH / [wybór pamiętników i fragm. Andrzej Budzyński].- Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH [Szkoły Głównej Handlowej], 1993.

Praca przymusowa - Niemcy - 1933-1945 r.
Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Wysiedlanie - ZSRR - 1939-1945 r.
Polacy za granicą - praca - Niemcy - 1933-1945 r.
Polacy za granicą - ZSRR - 1939-1945 r.
Polacy za granicą - 1945-1989 r.
Pamiętniki polskie - 20 w.
Antologie

7090
:
Licencjat w uczelni i na rynku pracy / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz, Renata Nowakowska-Siuta; Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Warszawski.- Warszawa: CBPNiSW. UW, 2002.

Absolwenci szkół wyższych - przydatność zawodowa - Polska - od 1989 r.
Pracodawcy - socjologia - Polska - od 1989 r.
Praktyki studenckie - Polska - od 1989 r.
Studenci - socjologia - Polska - od 1989 r.
Studia licencjackie - Polska - od 1989 r.

4952
:
W kręgu tradycji i sztuki ludowej / Mirosława Drozd-Piasecka, Wanda Paprocka.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.

Sztuka ludowa polska - historia - 18-20 w.

7585
:
List otwarty do ... / Bohdan Drozdowski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1985.

Felieton polski - 20 w.
Literatura polska - historia - 1956-1989 r.
Polska - kultura - 1956-1989 r.

7234
:
Społeczeństwo, państwo, politycy II Rzeczypospolitej: szkice i polemiki / Marian Drozdowski.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972.

Polska - 1918-1939 r.

7107
:
Zamordowana królowa: powieść historyczna / Maurice Druon; przeł. [z fr.] Anna Jędrychowska.- Wyd. 2.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1977.

Powieść francuska - 20 w.

7314
:
Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos; z jęz. ang. przeł. Bożena Jóźwiak.- Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka, 2000.

Uczenie się
Podręczniki

2499
:
My i nasz dom - rodzina / Irena Dryll.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1980.

Rodzina - Polska - 1944-1989 r.

7426
:
Praca socjalna: zawód, który dodaje sił. [T.] 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley; tł. Krzysztof Czekaj.- Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 1999.

Opieka społeczna
Pracownicy socjalni
Podręczniki

1770-5
:
Praktyczna psychologia zarządzania / Andrew J. DuBrin; [tł. z ang. Magdalena Szwarc].- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979.

Zarządzanie - psychologia

199
:
Duchowy rozwój człowieka: fazy życia, osobowość, wiara, religijność: stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia / pod red. Pawła Sochy.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.

Duchowość religijna
Osobowość - rozwój
Religijność - psychologia
Podręczniki akademickie

2681-psych, 2678-2680
:
Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

Niedostosowanie społeczne
Dziecko z ADHD - psychologia

6861
:
Wychowanie fizyczne w edukacji klas młodszych / Krystyna Dudkiewicz, Tomasz Konieczny.- Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, cop. 2001.

Wychowanie fizyczne - nauczanie początkowe

4006
:
Szczecinek: przewodnik historyczny / Jerzy Dudź.- Poznań: Agencja Reklamowo-Promocyjna "Promocja 21"; Szczecinek: na zlec. Zarządu Miasta, 1996.

Szczecinek (woj. zachodniopomorskie) - turystyka
Przewodniki turystyczne

7178
:
Mit o szkole jako miejscu "wszechstronnego rozwoju" ucznia: eseje etnopedagogiczne / Maria Dudzikowa.- Kraków: "Impuls", 2001.

Uczniowie - wychowanie
Nauczanie

3977-3981
:
Programowanie kształcenia robotników w szkołach zawodowo-technicznych / N. I. Dumczenko; [przetł. z ros. Eugeniusz Nieciejowski]; Instytut Kształcenia Zawodowego.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

Robotnicy - szkolenie - planowanie - ZSRR
Nauczanie - planowanie - szkoły zawodowe - ZSRR

5958
:
Kontrowersje i konflikty 1939-1941 / Eugeniusz Duraczyński.- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977.

Polska - polityka - 1939-1945 r.

C-H
:
Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej: modernizacja teorii i praktyki / Krystyna Duraj-Nowakowa.- Kraków: "Impuls", 1998.

Nauczanie początkowe
Podręczniki akademickie

1415, 846, 1416-8
:
Praktyki zawodowe w kształceniu studentów na kierunkach pedagogicznych: przewodnik dla studentów / Krystyna Duraj-Nowakowa.- Katowice: Uniwersytet Śląski, 1979.

Pedagogika - nauczanie - metody
Praktyki studenckie

C-ped
:
Systemologiczne inspiracje pedeutologii / Krystyna Duraj-Nowakowa; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego - Kielce.- Kraków: "Impuls", 2000.

Pedeutologia

2722, 3877-81
:
Zasady metody socjologicznej / Émile Durkheim; przeł. Jerzy Szacki.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Socjologia - metodologia

2509-socj
:
Filozofia - słownik: pojęcia, postacie, problemy / Gérard Durozoi, André Roussel; [tł. Jacek Migasiński i Jerzy Niecikowski; nowe hasła nie występujące w oryg. fr. oraz uzup. do haseł tł. napisał Andrzej Kołakowski].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Filozofia
Encyklopedie

5518 og.
:
Wizyta starszej pani: tragiczna komedia w trzech aktach / Friedrich Dürrenmatt; przeł. [z niem.] Irena i Egon Naganowscy.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1988.

Dramat szwajcarski - 20 w.

7138
:
Liczę z Pitagorasem: podręcznik do matematyki dla klasy 5 / Stanisław Durydiwka, Stefan Łęski.- Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2005.

Matematyka - gimnazja
Podręczniki dla gimnazjów

6331
:
Z Pitagorasem przez gimnazjum: ćwiczenia do matematyki dla klasy 1. Z. 1 / Stanisław Durydiwka, Stefan Łęski.- Warszawa: "Adam", cop. 2004.

Matematyka - gimnazja
Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów

6321
:
Z Pitagorasem przez gimnazjum: ćwiczenia do matematyki dla klasy 1. Z. 2 / Stanisław Durydiwka, Stefan Łęski.- Warszawa: "Adam", cop. 2004.

Matematyka - gimnazja
Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów

6322
:
Z Pitagorasem przez gimnazjum: podręcznik do matematyki dla klasy 1 / Stanisław Durydiwka, Stefan Łęski.- Warszawa: "Adam", 2004.

Matematyka - gimnazja
Podręczniki dla gimnazjów

6332
:
Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz.- Kielce: Wydaw. "Stachurski", 2000.

Pedagogika - prace dyplomowe
Poradniki

2447, 8423
:
Praca magisterska: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz.- Wyd. 3.- Kielce: "Strzelec", 1996.

Pedagogika - prace dyplomowe
Poradniki

638-ped, 635-7, 640, 643, 1061-2
:
Dwieście lat USA: ideały i paradoksy historii amerykańskiej / wybrał i wstępem opatrzył Lawrence D. Orton; przeł. [z ang.] Alicja Adamowicz [et al.].- Warszawa: "Czytelnik", 1984.

Stany Zjednoczone - historia
Stany Zjednoczone - socjologia

7673
:
Magiczny świat przyrody: klejnoty morza, klejnoty przestworzy, klejnoty roślin / Krzysztof Dworczyk, Wojciech Dworczyk.- Warszawa: "Adam", 2000.

Przyroda
Wydawnictwa popularne

6819
:
Najpiękniejsze muszle świata / Krzysztof Dworczyk, Wojciech Dworczyk; zdjęcia Edward Koprowski.- Warszawa: "Adam", 2001.

Muszle
Wydawnictwa popularne

6821
:
Ludzie australijskiego buszu / Wojciech Dworczyk.- Warszawa: "Czytelnik", 1989.

Dworczyk Wojciech (1927- )
Aborygeni Australii - 20 w.
Literatura podróżnicza polska - 20 w.
Australia - 20 w.

7656
:
W krainie palm i atoli / Dworczyk Wojciech.- Warszawa: Adam, 1999.

6828
:
Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Pedagogika specjalna
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

8606
:
Upiór / Stanisław Dygat.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1983.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7256
:
Dylematy komparatystyki pedagogicznej / pod red. Piotra Pawła Barczyka.- Kraków: Impuls, 2001.

C-ped
:
Dylematy metodologiczne pedagogiki / pod red. Tadeusza Lewowickiego.- Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego; Cieszyn: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, 1995.

4734-7
:
Dylematy metodologiczne pedagogiki: materiały z obrad Sekcji I " Dylematy metodologiczne pedagogiki" I Zjazdu Pedagogicznego (Warszawa-Rembertów 1993) / pod red. Tadeusza Lewowickiego.- Warszawa: Wydział Pedagogiczny UW; Cieszyn: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego - Filia w Cieszynie, 1995.

8496
:
Dylematy wczesnej edukacji / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Suświłło.- Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 1998.

Edukacja zdrowotna - Polska
Nauczanie początkowe - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

1992
:
Dylematy współczesnej edukacji / pod red. Krzysztofa Dziurzyńskiego.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012.

Kształcenie - Polska - 21 w.
Szkolnictwo - Polska - 21 w.

C-ped, 8043
:
Dziecko w świecie przyrody / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998.

Dziecko - psychologia
Edukacja ekologiczna - metody - nauczanie początkowe
Uczniowie - psychologia
Przyroda - nauczanie początkowe - metody

1923
:
Motywacja warunkiem efektywnego działania / Marzena Dymek.- Radom: Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2000.

6114, 6113
:
Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty / Krystyna Dymek-Balcerek; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.- Wyd. 3 zm.- Radom: PR, 2000.

Młodzież - patologia społeczna
Nastolatki - rozwój psychofizyczny
Subkultura
Podręczniki akademickie

5631-ped, 5614, 5616, 5618, 5620, 5622, 5624, 5626, 5628, 5630
:
Follow me: podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej / Małgorzata Dyszlewska, Małgorzata Samsonowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język angielski - szkoły podstawowe
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

5745
:
Follow me: podręcznik dla klasy 5. szkoły podstawowej / Małgorzata Dyszlewska, Małgorzata Samsonowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język angielski - szkoły podstawowe
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

5747
:
Follow me: zeszyt ćwiczeń dla klasy 4 szkoły podstawowej / Małgorzata Dyszlewska, Małgorzata Samsonowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język angielski - szkoły podstawowe
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

5746
:
Follow me: zeszyt ćwiczeń dla klasy 5. szkoły podstawowej / Małgorzata Dyszlewska, Małgorzata Samsonowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język angielski - szkoły podstawowe
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

5748
:
Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2005-2007: II kadencja / [oprac. Barbara Wojciechowska wraz z zespołem Łukasz Wiater, Wojciech Wrona, Izabela Kwiatkowska-Sujka].- Warszawa: na zlec. Państwowej Komisji Akredytacyjnej: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2008.

Państwowa Komisja Akredytacyjna
Nauczanie - efektywność - szkoły wyższe - Polska - od 2001 r.
Szkolnictwo wyższe - organizacja - Polska -- od 2001 r.

6806
:
Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Dziecko - opieka społeczna
Młodzież - opieka społeczna
Niedostosowanie społeczne - zapobieganie
Pedagogika resocjalizacyjna

7841
:
Działalność Władysława Gomułki: fakty, wspomnienia, opinie / wybór i oprac. Walery Namiotkiewicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", cop. 1985.

Gomułka Władysław (1905-1982)
Polska - polityka - 1944-1989 r.

7324
:
Dzieci gorszych szans / red. Barbara Głowacka, Tadeusz Pilch.- Warszawa: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2001.

3417, 6445
:
Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek.- Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016.

Dziecko - psychologia
Internet - a dziecko
Młodzież - a internet
Młodzież - psychologia

8387
:
Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016.

Adaptacja kulturowa
Dzieci
Odmienność kulturowa
Wychowanie

8584, 8582-3
:
Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Dziecko z zespołem Aspergera - psychoterapia
Dziecko z zespołem Aspergera - rozwój psychofizyczny
Zespół AsDziecko - psychoterapia
Zachowanie - zaburzenia - korekcja

7974
:
Dzieciństwo i sacrum: studia i szkice literackie: praca zbiorowa. [T.] 2 / pod red. nauk. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego.- Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych - Polska Sekcja IBBY, 2000.

Dziecko - w literaturze
Literatura - tematyka
Religia - w literaturze

4758
:
Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

Dziecko - a środki masowego przekazu
Dziecko - bezpieczeństwo
Wychowanie

7041
:
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.

Dziecko maltretowane - psychologia
Dziecko seksualnie wykorzystywane
Przemoc w rodzinie - psychologia

7784
:
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.

Chorzy w rodzinie
Dziecko niepełnosprawne - wychowanie
Rodzina - a dziecko niepełnosprawne
Wychowanie w rodzinie

6610
:
Dziecko polskie w latach wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945 = Polish children in the years of World War Two and nazi occupation of Poland 1939 to 1945 = L'enfant polonais pendant les années de guerre et d'occupation nazie 1939-1945 = Das polnische Kind in der Zeit des zweiten Weltkrieges und der Nazi-Okkupation 1939-1945 = Pol'skie deti vo vremja vojny i gitlerovskoj okkupacii 1939-1945: [katalog wystawy / organizatorzy] Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.- Warszawa: "Sport i Turystyka", 1979.

Dziecko - Polska - 1939-1945 r.

5466
:
Dziecko przewlekle chore - problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne: heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Beata Antoszewska.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011.

Dziecko chore przewlekle

C-ped
:
Dziecko w domu i w szkole / pod red. Ireny Chmieleńskiej.- Warszawa, 1955.

583
:
Dziecko w świecie marzeń / pod red. Bronisławy Dymary.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko - psychologia
Literatura dziecięca - recepcja
Literatura dziecięca - tematyka
Wyobraźnia - psychologia

C-ped
:
Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / pod red. Beaty Łaciak; Instytut Spraw Publicznych.- Warszawa: ISP, 2003.

Dziecko - antropologia społeczna

C-socj, 5123-4
:
Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko niepełnosprawne - psychoterapia
Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja
Dziecko - rozwój psychofizyczny - zaburzenia

7827
:
Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.

Dziecko trudne - psychologia
Dziecko trudne - wychowanie
Nieletni przestępcy - wychowanie
Pedagogika resocjalizacyjna
Wykluczenie społeczne - zapobieganie i zwalczanie

7928
:
Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.

Dziecko - psychologia
Uczniowie - psychologia
Uczniowie - wychowanie - Polska - od 1989 r.
Wychowanie przedszkolne - Polska - od 1989 r.

7733
:
Dzieje Chełmna i jego regionu: zarys monograficzny / [oprac. Bolesław Danilczuk et al.]; red. Marian Biskup.- Toruń; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe: na zlec. Prezydium Rady Narodowej w Chełmnie, 1968.

Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) - historia

7325
:
Dzieje Polski / oprac. Jan Żak [et al.]; pod red. Jerzego Topolskiego.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1975.

Polska - historia

4967
:
Dzieje Płocka / [red. nauk. Aleksander Gieysztor]; tł. Janusz Sztetyłło [et al.]; rozdz. Krótki zarys historii miasta Płocka J. Chojnacki; Towarzystwo Naukowe Płockie.- Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 1973.

Płock (woj. mazowieckie) - historia

5465
:
Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu: praca zbiorowa / pod red. Józefa Kazimierskiego; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1982.

Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie; okręg) - historia

7628
:
Mierzenie jakości pracy szkoły / Irena Dzierzgowska, Stefan Wlazło.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Nauczanie - efektywność - badanie
Szkolnictwo - kontrola
Szkolnictwo - organizacja - badanie
Poradniki

2,3,6,7, 49, 41
:
Standardy edukacyjne i uprawnienia ucznia: moduł 4B: suplement / Irena Dzierzgowska.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Prawa człowieka - nauczanie
Szkolnictwo - organizacja - Polska
Szkolnictwo - Polska
Poradniki
Statuty

22, 23
:
Szkoła dyrektorów / Irena Dzierzgowska.- Warszawa, 1994.

802
:
Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły: moduł IV: suplement / Irena Dzierzgowska.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Nauczanie - efektywność - badanie - metody
Szkolnictwo - kontrola
Szkolnictwo - organizacja - badanie - metody
Poradniki

42
:
Dziesięć lat później: oświata i nauki o wychowaniu w Niemczech i w Polsce w perspektywie porównawczej / pod red. Mirosława S. Szymańskiego i Wolfganga Hörnera; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego.- Warszawa: "Żak", cop. 2002.

Oświata - Niemcy - od 1990 r.
Oświata - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4130-3
:
Dziesięć lat później - Polska w dekadzie po akcesji / Małgorzata Wieteska-Rostek ; Forum Spraw Publicznyc.- Warszawa : "LAM" : na zlec. Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, 2005.

7646, 8456
:
Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak.- Warszawa : "Żak", 1997.

Oświata - polityka - Unia Europejska

8400
:
Dzisiejsza młodzież: stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku / pod red. Barbary Fatygi i Anny Tyszkiewicz.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.

62
:
Metody i techniki pracy kierowniczej / Franciszek Dziubiński, Klaudiusz Lenik.- Ryki: WSUPiZ, 1999.

C-zarz, 2308, 2314-24, 3757, 5045
:
Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych / pod red. Alicji Maurer.- Wyd. 7.- Kraków : Impuls, 2017.

Czytanie nauczanie.
Język polski nauczanie początkowe.
Nauczanie początkowe.
Pisanie nauczanie.
Wychowanie przedszkolne.
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego.
Podręczniki do nauczania początkowego

8599-ped, 8598
:
Przemiany na mapie politycznej świata / Zbigniew Długosz.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2000.

Historia - szkoły wyższe
Podręczniki akademickie

3410
:
Etymologia / Krystyna Długosz-Kurczabowa.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Język polski - etymologia
Materiały pomocnicze dla szkół
Słowniki etymologiczne
Słowniki polskie

5524-og.
:
Metody aktywizujące w doskonaleniu zawodowym / Bohdan Dłużniewski; Związek Nauczycielstwa Polskiego.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, dr. 1971.

Szkolenie zawodowe - metody aktywizujące

6486, 6496

E

:
Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Dziecko zdolne - nauczanie

1716
:
Konflikty w pracy / Robert J. Edelmann; przekł. Sylwia Kot.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Konflikt - zapobieganie i zwalczanie
Przedsiębiorstwo - socjologia
Stosunki interpersonalne
Wydawnictwa popularne

4037-psych, 4035-6
:
Pamiętniki 1923-1938. T. 1, W obliczu dyktatorów / Anthony Eden; red. Stanisław Zabiełło; przeł. Jan Meysztowicz.- Warszawa: "Pax", 1970.

Eden Anthony (1897-1977)
Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.
Wielka Brytania - polityka - 1939-1945 r.
Pamiętniki angielskie - 1939-1945 r.

7082
:
Pamiętniki 1938-1945. T. 2, Obrachunki / Anthony Eden; przeł. Jan Meysztowicz.- Warszawa: PAX, 1972.

Eden Anthony (1897-1977)
Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.
Wielka Brytania - polityka - 1939-1945 r.
Pamiętniki angielskie - 1939-1945 r.

7189
:
Barbarzyńcy pod wodzą Billa / Jennifer Edstrom, Marlin Eller.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.

8532
:
Education for all: the year 2000 assessment / Andrzej Bogaj [et al.; transl. by Stefania Szczurkowska]; Republic of Poland. Ministry of National Education.- Warsaw: Institute for Educational Research = IBE - Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Dane statystyczne

5856
:
Edukacja - jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI Wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa / In'am al Mufti [et al.; przetł. Wiktor Rabczuk].- Warszawa: STowarzyszenie Oświatowców Polskich: Wydawnictwa UNESCO, cop. 1998.

Kształcenie
Szkolnictwo

2271, 1713
:
Edukacja 2000 - teoria, praktyka: wyzwania edukacyjne w aspekcie wdrażanej reformy i integracji europejskiej: materiały pokonferencyjne, Radom 22-23 września 2000 r. / pod red. Henryka Bednarskiego, Stanisława Ośki i Henryka Budzenia; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Nauczycielski, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.- Radom: WN PR: ITE, 2000.

Oświata - polityka - Polska - od 1989 r.
Radom (woj. mazowieckie; okręg) - szkolnictwo i oświata - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

2615-7, 4957-8
:
Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań i reformy: praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego.- Kraków: "Impuls", 2000.

Innowacje - stosowanie - nauczanie
Nauczanie - metody
Materiały konferencyjne

2496
:
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego i Klaudii Cendy-Miedzińskiej.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012.

Edukacja dla bezpieczeństwa

8000
:
Edukacja dorosłych - służba społeczna / pod red. Henryka Bednarczyka.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego]; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2002.

Wujek Tadeusz (1927-2002)
Oświata dorosłych
Oświata dorosłych - Polska - 20 w.
Pedagodzy - Polska - od 1944 r.
Księgi pamiątkowe
Biografie

4278, 5631
:
Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym / pod red. Arkadiusza Trzuskowskiego.- Wyd. 2 zm.- Łódź, 1993.

587
:
Edukacja dorosłych wobec przemian społeczno-gospodarczych i kulturalno-oświatowych kraju / Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.- Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998.

527
:
Edukacja dorosłych: teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.

Oświata dorosłych

4660, 4658-9
:
Edukacja dziecka: badania i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.- Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015.

Dziecko - socjologia
Nauczanie początkowe - socjologia
Pedagogika wczesnoszkolna

8386
:
Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / redakcja naukowa Tadeusz Graca, Dorota Łażewska ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017.

Kształcenie
Nauki humanistyczne
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

8632
:
Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jopkiewicza].- Kielce: WSP - [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego]: współpr. wydaw. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, 1995.

Pedagogika
Szkolnictwo
Wychowanie
Materiały konferencyjne

6846
:
Edukacja i wyzwolenie / [zebrał] Krzysztof Blusz.- Kraków: "Impuls", 2000.

Dziecko - prawo
Dziecko - psychologia
Nauczanie - metody
Wychowanie
Wychowanie w rodzinie

2347
:
Edukacja jutra: VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.- Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury "Menos", 2000.

Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4164
:
Edukacja jutra: VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.- Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury "Menos", 2001.

Nauczanie
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4163
:
Edukacja jutra: XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 1 / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Oleśniewicz; [tł. na jęz. ang. niem., ros. Iwona Kresak].- Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2009.

Nauczanie
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

C-ped, 6867-8, 8427
:
Edukacja jutra: XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Oleśniewicz; [tł. na jęz. ang. niem., ros. Iwona Kresak].- Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2009.

Nauczanie
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

C-ped, 6870-1, 8428
:
Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.


Wychowanie do wartości


7828-ped
:
Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Dziecko niepełnosprawne - nauczanie
Myślenie twórcze - nauczanie
Nauczanie początkowe - metody
Wychowanie przedszkolne - metody

7829
:
Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.].- Bielsko Biała: Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko - rozwój psychofizyczny

7842
:
Edukacja małego dziecka: refleksje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.

Języki - nauczanie początkowe - metody
Języki - nauczanie - przedszkola
Muzyka - nauczanie początkowe - metody
Muzyka - nauczanie - przedszkola
Nauczanie początkowe - Europa - od 1989 r.


7770
:
Edukacja medialna / Janusz Gajda [et al.].- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

Edukacja medialna - szkoły wyższe
Podręczniki akademickie

4126
:
Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.

Edukacja medialna
Pedagogika medialna
Społeczeństwo informacyjne
Materiały konferencyjne

5219-20, 5240-4
:
Edukacja medialna: nadzieje i rozczarowania: praca zbiorowa / pod red. Marka Sokołowskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010.

Edukacja medialna
Społeczeństwo informacyjne
Środki masowego przekazu

C-ped
:
Edukacja medialna: nowa generacja pytań i obszarów badawczych / red. nauk. Marek Sokołowski.- Olsztyn: Kastalia, 2004.


Edukacja medialna
Społeczeństwo informacyjne
Środki masowego przekazu

C-ped
:
Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego.- Białystok: "Trans Humana", 1999.

Edukacja międzykulturowa - od 1989 r.
Mniejszości narodowe - Europa - 20 w.
Pluralizm społeczny - Europa - 20 w.
Materiały konferencyjne

2198
:
Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej: [sesja, 13-14 maja 1991] / pod red. Henryki Kwiatkowskiej; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Sekcja Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli ZG ZNP [Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego].- Warszawa: PTP. SKiDNZGZNP, 1991.

Nauczyciele - szkolenie
Pedagogika - szkolnictwo wyższe
Materiały konferencyjne

3661, 3687-8
:
Edukacja nauczycielska: praca zbiorowa z cyklu "Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli" / pod red. Franciszka Szloska ; Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.- Radom: ITE, 1998.

Nauczyciele - szkolenie - Niemcy - od 1990 r.
Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - szkolenie - Ukraina - od 1991 r.
Materiały konferencyjne

1050, 4899
:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: obszary sporów, poszukiwań, wyzwańi doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek.- Kraków: Centrum Edukacji Bliżej Przedszkola, 2010.

6964
:
Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie: wybrane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Wychowanie przedszkolne

8235, 8232-4
:
Edukacja przedszkolna: bibliografia selekcyjna za lata 1990-1997 / wybór i oprac. Magdalena Turos.- Warszawa, 1997.

5078
:
Edukacja to więcej niż uczenie się: przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Dojrzałość szkolna
Dziecko - rozwój psychofizyczny
Nauczanie początkowe - psychologia
Uczniowie klas początkowych - psychologia

C-ped, 6898
:
Edukacja ustawiczna w dobie współczesnych przemian / red. nauk. Jan Saran ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie].- Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2009.

Kształcenie ustawiczne

C-ped
:
Edukacja ustawiczna w okresie transformacji systemowej : wybrane zagadnienia : przewodnik / Jan Saran ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji [w Lublinie ; tł. tekstów na jęz. ang. Wiesław Dacka oraz aut.].- Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2010.

Kształcenie ustawiczne -- od 1989 r.

8435
:
Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod red. Romana Lepperta.- Kraków: "Impuls", 2000.

Pedagogika porównawcza
Bibliografia

2500

:
Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie / [oprac zespół pod kier. Ireneusza Białeckiego et al.]; Rzeczpospolita Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej.- Warszawa: "Tepis", 1996.

Oświata - polityka - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Edukacja wczesnoszkolna: bibliografia selekcyjna za lata1990 - 1997 / wybór i oprac. Magdalena Turos.- Warszawa, 1997.

5080
:
Edukacja wczesnoszkolna: rzeczywistość i perspektywy / [red. nauk. Jan Kida]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Instytut Pedagogiki.- Rzeszów: WSP, 1996.

Nauczanie początkowe - Polska - od 1980 r.
Wychowanie przedszkolne - metody - Polska - od 1980 r.
Materiały konferencyjne

1737
:
Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji / redakcja naukowa Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Piotr Remża.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Nauczanie


8587, 8586
:
Edukacja wobec rynku pracy: realia, możliwości, perspektywy / pod red. Ryszarda Gerlacha.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.

Pedagogika pracy
Siła robocza - a szkolnictwo zawodowe - Europa - od 1989 r.
Siła robocza - a szkolnictwo zawodowe - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - a siła robocza - Europa - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - a siła robocza - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

4969
:
Edukacja wobec wielokulturowości: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / pod red. Marii Janukowicz i Kazimierza Rędzińskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Częstochowa: Wydaw. WSP, 2002.

Edukacja międzykulturowa - a integracja europejska
Edukacja międzykulturowa - Polska
Pluralizm społeczny - Polska - od 1989 r.

8018
:
Edukacja wobec wielokulturowości: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / pod red. Marii Janukowicz i Kazimierza Rędzińskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Częstochowa: Wydaw. WSP, 2002.

Sztumski Janusz (1930- )
Edukacja międzykulturowa - a integracja europejska
Edukacja międzykulturowa - Polska
Pluralizm społeczny - Polska - od 1989 r.
Księgi pamiątkowe

3645
:
Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu / red. nauk. Leon Niebrzydowski.- Łódź: ["Lodart"], 2000.

Kształcenie - Polska - od 1989 r.
Psychologia wychowawcza
Samorealizacja
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Edukacja wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Ireny Wojnar i Jerzego Kubina.- Warszawa: Elipsa, 1996.

C-ped
:
Edukacja wobec zmiany społecznej / pod red. Jerzego Brzezińskiego i Lecha Witkowskiego.- Poznań; Toruń: Edytor, 1994.

C-ped
:
Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego.- Warszawa: "Żak", cop. 2002.

Edukacja globalna
Materiały konferencyjne

4155, 4260
:
Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / Stefan M. Kwiatkowski (red.) [et al.].- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001.

Szkolnictwo zawodowe - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - kraje Unii Europejskiej

2570-4
:
Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole / pod red. nauk. Henryka Moroza; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Instytut Pedagogiki w Katowicach.- Kraków: "Impuls": ["Poligrafia Salezjańska"], 2001.

Nauczanie zintegrowane - Polska - od 1989 r.
Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.

3997
:
Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysak i Marty Kondrackiej-Szali.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.

Edukacja medialna
Środki masowego przekazu - socjologia
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Dziecko niepełnosprawne - nauczanie
Młodzież niepełnosprawna - nauczanie
Niepełnosprawni - socjologia
Rehabilitacja (med.) - metody
Podręczniki akademickie

7042
:
Edukacyjne konteksty procesów globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa; przy współudz. Łucji Dawid.- Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia, 2001.

Globalizacja
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo

C-ped
:
Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Nauczanie początkowe
Nauczyciele nauczania początkowego

6959
:
Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / redakcja Teresa Parczewska.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Efektywność nauczania
Osiągnięcia szkolne

8578, 8576-7
:
Efektywność kształcenia zawodowego: kształcenie zawodowe a rynek pracy / Urszula Jeruszka (red.).- Warszawa: IPiSS, 2000.

Siła robocza - a szkolnictwo zawodowe - Europa - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - a siła robocza - Europa - od 1989 r.
Nauczanie - efektywność - szkoły zawodowe - Europa - od 1989 r.

4171, 6701
:
Egzamin z literatury ojczystej opracowany według wzorów angielskich dla poziomu zaawansowanego / pod red. Marii Klawe-Mazurowej.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, cop. 1999.

SMART (program UE)
Egzaminy szkolne - Wielka Brytania
Literatura angielska - historia - nauczanie
Oceny szkolne - Wielka Brytania
Szkolnictwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska
Sprawdziany i testy dla szkół podstawowych

2024
:
Egzamin z matematyki dla poziomu podstawowego opracowany na podstawie przykładów zadań angielskich / pod red. Marii Klawe-Mazurowej.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, cop. 1999.

SMART (program UE)
Egzaminy szkolne - Wielka Brytania
Matematyka - nauczanie - szkoły podstawowe
Oceny szkolne - Wielka Brytania
Szkolnictwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska
Sprawdziany i testy dla szkół podstawowych

2025
:
Egzaminy do szkół średnich - matematyka: [szkoły państwowe, prywatne i społeczne] / oprac. Stanisław Stefańczyk, Paweł Sieńczak.- Warszawa: "Morex", 1998.

Egzaminy do szkół średnich
Matematyka - szkoły podstawowe
Materiały pomocnicze dla szkół średnich
Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych

158
:
Być tutaj / Wojciech Eichelberger, Maria Moneta Malewska; [il. Wojciech Kołyszko].- Warszawa: "Do", cop. 1999.

Samopoznanie
Stosunki interpersonalne
Wydawnictwa popularne

2181
:
Kolaboracja we Francji 1940-1944 / Jerzy Eisler.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1989.

Kolaboracja - Francja - 1939-1945 r.

7084
:
Photoshop: maskowanie i komponowanie : efektywnie wykorzystaj narzędzia zaznaczania, naucz się korzystać z warstw i masek, stwórz unikatowe kompozycje graficzne / Katrin Eismann ; [tł. Zbigniew Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2006.

Photoshop
Programy graficzne
Podręczniki

8342-inf
:
Złota demokracja / Janusz Ekes.- Warszawa: "Pax", 1987.

Polska - do 18 w.

7654
:
Kierowanie zmianą: moduł III: materiały dla uczestnika / Dorota Ekiert-Grabowska.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1999.

Innowacje - stosowanie - nauczanie
Nauczanie - metody
Szkolnictwo - organizacja
Wychowanie - metody
Poradniki

12
:
Kierowanie zmianą: moduł III: suplement / Dorota Ekiert-Grabowska.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Innowacje - stosowanie - nauczanie
Nauczanie - metody
Szkolnictwo - organizacja
Wychowanie - metody
Poradniki

38
:
Wprowadzenie do programu TERM-IAE: moduł 0: materiały dla uczestnika / Dorota Ekiert-Grabowska.- Radom ITE, 1999.

20-1
:
Ekonomiczne i społeczno-psychologiczne uwarunkowania wejścia Polski do Europy / pod kier. Zdzisława Bambera.- Nisko, 1999.

3773
:
Eksploatacja siły roboczej i grabież ziem polskich przez Wehrmacht w końcowym okresie II wojny światowej / wybór źródeł i oprac. Eugeniusz Kozłowski i Piotr Matusak; Instytut Zachodni, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Wojskowy Instytut Historyczny, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.- Poznań: Instytut Zachodni, 1986.

Praca przymusowa - Niemcy - 1933-1945 r.
Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r.
Straty wojenne - Polska - 1939-1945 r.
Wojsko - Niemcy - 1933-1945 r.
Źródła historyczne

5421
:
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch.- Warszawa: "Żak", 1999.

Pedagogika społeczna
Encyklopedie

1918
:
Elementy pedagogiki religijnej: praca zbiorowa / pod red. Bogusława Milerskiego.- Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1998.

Pedagogika - chrześcijaństwo - historia
Wychowanie religijne - chrześcijaństwo - historia

1514, 1515
:
Dziecko emocjonalnie inteligentne / Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander; [ze wstępem Daniela Golemana]; z ang. przeł. Przemysław Szulgit.- Poznań: Moderski i S-ka, 1998.

Dziecko - psychologia
Inteligencja emocjonalna
Młodzież - psychologia
Uczucia - psychologia
Wychowanie w rodzinie - metody
Poradniki

808
:
Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place; tł. Małgorzata Babiuch.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Młodzież - rozwój psychofizyczny - zaburzenia - zapobieganie i leczenie
Wychowanie
Poradniki

2986, 2983-5
:
Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli: moduł 3A : suplement / Danuta Elsner.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Nauczyciele - szkolenie
Szkolnictwo - zarządzanie
Poradniki

14-5, 45
:
Wartość i człowiek : rozprawy z humanistyki i filozofii / Henryk Elzenberg.- Wyd. 2.- Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Estetyka
Wartość -- filozofia

8525-filoz.
:
Encyklopedia organizacji i zarządzania / [kom. red. Leszek Pasieczny przewodn. et al.].- Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1982.

Zarządzanie
Organizacja
Encyklopedie

C-zarz
:
Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało.- Warszawa: Fundacja "Innowacja", 1997.

Pedagogika
Encyklopedie

340-og.
:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.].- Warszawa: "Żak", 2003.

Pedagogika
Encyklopedie

4778 og.
:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.].- Warszawa: "Żak", 2003.

Pedagogika
Encyklopedie

5229-og.
:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; aut. 3 t. Franciszek Adamski et al.].- Warszawa: "Żak", cop. 2004.

Pedagogika
Encyklopedie

6100-og.
:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. prowadzący 4 tom Urszula Śmietana; aut. 4 tomu Krystyna Ablewicz et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2005.

Pedagogika
Encyklopedie

6403-og.
:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; aut. 5 t. Franciszek Adamski et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006.

Pedagogika
Encyklopedie

6621-og
:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; aut. 6 tomu Dariusz Adamczyk et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2007.

Pedagogika
Encyklopedie

6764-og.
:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; aut. 7 t. Franciszek Adamski et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008.

Pedagogika
Encyklopedie

6843-og.
:
Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka.- Warszawa: Fundacja "Innowacja": Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 1998.

Psychologia
Encyklopedie

860-og.
:
Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al.; red. nauk. Andrzej Kojder et al.].- Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998.

Socjologia
Encyklopedie

745-og.
:
Encyklopedia socjologii. [T.] 2, K-N / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al.; red. nauk. Henryk Domański et al.].- Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999.

Socjologia
Encyklopedie

1903-og.
:
Encyklopedia socjologii. [T.] 3, O-R / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al.; red. nauk. Henryk Domański et al.].- Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000.

Socjologia
Encyklopedie

5771-og.
:
Encyklopedia socjologii. [T.] 4, S-Ż / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al.; red. nauk. Henryk Domański et al.].- Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.

Socjologia
Encyklopedie

5772-og.
:
Encyklopedia techniki: teleelektryka / red. nacz. Heliodor Chmielewski.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1967.

5917
:
Encyklopedia Unii Europejskiej / [pod red. Konstantego Adama Wojtaszczyka; aut. Włodzimierz Anioł et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

Unia Europejska
Encyklopedie

5757-og.
:
Encyklopedia wiedzy o prasie / pod red. Juliana Maślanki.- Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich; Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1976.

Prasa (wydawnictwa)
Encyklopedie

5337
:
Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego / kom. red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Bibliotekarstwo - Polska
Encyklopedie

5301
:
Centralizm demokratyczny w socjalistycznym systemie politycznym: zarys problematyki / Edward Erazmus.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Centralizm demokratyczny
Kraje socjalistyczne - ustrój

7556
:
Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji / Edward Erazmus.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Awans społeczny - Polska - od 1989 r.
Awans zawodowy - Polska - od 1989 r.
Kariera - Polska - od 1989 r.
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska

8046-7
:
Metodologiczne problemy dydaktyki nauk politycznych / Edward Erazmus.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977.

Nauki polityczne - nauczanie

6521

È

:
Burza. T. 1 / Ilâ Erenburg; [przeł. St. Strumph-Wojtkiewicz]; Komitet Upowszechnienia Książki.- [Warszawa]: na zlec. Komitetu Upowszechnienia Książki: ”Książka i Wiedza“, 1950.

Powieść rosyjska - 20 w.

7206
:
Burza. T. 2 / Ilia Erenburg; [przeł. St. Strumph-Wojtkiewicz].- Warszawa: ”Książka i Wiedza“, 1950.

Powieść rosyjska - 20 w.

7207
:
Upadek Paryża / Ilia Erenburg; tł. Paweł Hertz; [oprac. graf. Jerzy Jaworowski].- Warszawa: Książka i Wiedza, 1949.

Powieść rosyjska - 20 w.

7180

E

:
Agatha Christie, woman of mystery / John Escott.- Wyd. 2.- Oxford, 1998

969-974, 976-978
:
Dead Man's Island / John Escott.- Oxford, 1991.

979-988
:
Goodby Mr Hollywood / John Escott.- Oxford, 1997.

958
:
Poezje / Sergiusz Jesienin; wybrał i przeł. Tadeusz Nowak; posł. Stanisław Balbus.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1984.

Poezja rosyjska - 20 w.

7233
:
Etyka biznesu w działaniu: doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Etyka biznesu

3274
:
Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa / red. nauk. Jan Czaja; [zespół aut.: Jan Czaja et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2005.

NATO - polityka - od 1989 r.
Unia Europejska - polityka
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r.

6977, 6976
:
Europa, szansa dla kultury: finansowanie przedsięwzięć kulturalnych : materiały konferencyjne / red. Agata Etmanowicz, Joanna Sanetra-Szeliga.- Warszawa : Ministerstwo Kultury, 2004.

8443
:
European ideas in the pedagogical thought: from national to supranational points of view: some totalitarian aspects / [eds. Ryszard Kucha and Henryk Cudak].- Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2013.

Pedagogika

C-ped
:
European ideas in the works of famous educationalists: internationalization, globalization and their impact on education / eds. Ryszard Kucha and Henryk Cudak.- Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2013.

Globalizacja
Kształcenie

C-ped
:
Europejska wspólna przestrzeń edukacyjna a przeobrażenia oświatowe w Polsce i na Ukrainie 1989-2006: nadzieje i zagrożenia / pod red. Marii Chepil i Ryszarda Kuchy.- Drohobycz; Lublin: Oddział Redakcyjno-Wydawniczy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, 2007.

Oświata - Polska - od 1989 r.
Oświata - Ukraina - od 1945 r.
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER - Erasmus: polscy studenci w uczelniach Europy / pod red. Stefanii Szczurkowskiej, Mariusza Łopacińskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007.

Unia Europejska - a Polska - szkolnictwo wyższe
Socrates (program)
Polska - a Unia Europejska - szkolnictwo wyższe

C-ped
:
"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Lesław Eustachiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Wyspiański Stanisław (1869-1907). Wesele
Dramat polski - historia - 20 w.

5500
:
Dawcy i biorcy: tajemnice wzajemnej fascynacji: jak uczynić twój związek szczęśliwszym / Cris Evatt, Bruce Feld; przeł. Monika Zubrzycka-Nowak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Osobowość
Stosunki interpersonalne
Wydawnictwa popularne

4085-psych, 4083-4
:
Ewaluacja w edukacji przedszkolnej i szkolnej: teoria i praktyka / red. Eugenia Iwona Laska, Gabriela Paprotna; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009.

Nauczanie początkowe - efektywność - Polska
Nauczyciele nauczania początkowego - przydatność zawodowa
Nauczyciele przedszkoli - przydatność zawodowa

7015
:
Ewolucja tożsamości pedagogiki / red. nauk. Henryka Kwiatkowska; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.- Warszawa: IHNOiT [Instytut Historii, Nauki, Oświaty i Techniki], 1994.

Pedagogika
Materiały konferencyjne

3674
:
Examining educational trends in the United States and Poland: comparative studies / ed. by Sharon Gibb Murdoch, Stefania Szczurkowska, Patrick T. Slowinski.- Warsaw: Institute for Educational Research = IBE - Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo - Stany Zjednoczone - od 1945 r.

5847
:
Podpatrywanie umysłu: dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? / Hans & Michael Eysenck; red. przekł. [z ang.] i wyd. pol. Bogdan Wojciszke; tł. Magdalena Dowhyluk [et al.].- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Psychologia
Wydawnictwa popularne

2828-psych, 2825-7

F

:
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały - jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber i Elaine Mazlish; przeł. [z ang.] Mariola Więznowska; [supl. Doświadczenia rodziców polskich napisała Zofia Śpiewak].- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1997.

Dziecko - psychologia
Wychowanie w rodzinie - metody
Wydawnictwa popularne

408-9, 1656-7
:
Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber i Elaine Mazlish.- Wyd. 2.- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1998.

Uczniowie - psychologia
Uczniowie - wychowanie - metody
Wychowanie w rodzinie - metody

410-411, 1690-1
:
Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie by samemu żyć z godnością / Adele Faber i Elaine Mazlish; przeł. [z ang.] Beata Rumatowska.- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1997.

Rodzeństwo - psychologia
Wychowanie w rodzinie
Wydawnictwa popularne

1688-9
:
Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny / Adele Faber i Elaine Mazlish; przeł. [z ang.] Beata Rumatowska.- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1998.

Rodzina - psychologia
Stosunki interpersonalne
Wychowanie w rodzinie - metody
Wydawnictwa popularne

1654-5
:
Spotlight on the USA / Randee Falk.- Oxford, 1993.

1039-40
:
With the wind in my face / Jan Falkowski.

7190
:
Headway Video: activity book, Pre-intermediate / Tim Falla.- Oxford, 1994.

940-1
:
Wyklęty lud ziemi / Frantz Fanon; przeł. [z fr.] Hanna Tygielska; przedmową poprzedziła Elżbieta Rekłajtis; posł. Jean Paul Sartre.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.

Kolonializm
Publicystyka algierska - 1945-1989 r.
Afryka
Algieria

7504
:
Sieradz w rysunkach Kasjana Farbisza / teksty autografów Czesława Adamiaka [et al.; oprac. Jan Matusiak, Stefan Mroziński, Jerzy Nowakowski].- Sieradz: Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, 1986.

Farbisz, Kasjan Lucjan (1947- )
Rękopisy polskie - 20 w.
Malarstwo polskie - 20 w.
Sieradz (woj. łódzkie) - 20 w.
Albumy

7602
:
Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej / Barbara Fatyga.- Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1999.

Antropologia społeczna
Młodzież - kultura - socjologia - Polska - od 1989 r.

2067-8
:
Style życia młodzieży a narkotyki / Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Obłękowska.- Warszawa: ISP, 2002

5165-psych, 5163-4, 5294
:
Drogi opatrzności / Tadeusz Fedorowicz.- Lublin: Norbertinum, 2005.

Fedorowicz Tadeusz (1907-2002)
Duchowieństwo katolickie - Polska - 1939-1945 r.
Listy polskie - 1939-1945 r.
Obozy pracy - ZSRR -- 1939-1945 r.
Poezja polska - 20 w.
Polacy za granicą - ZSRR - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.

7106
:
Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski: aspekty teoretyczne i praktyczne / Fehler Włodzimierz.- Warszawa: Arte, 2012

Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 1989 r.

7982
:
Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel; tł. Anna Malinow.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2006.

Gry komputerowe - psychologia
Przemoc - psychologia
Wychowanie w rodzinie

7785
:
Szkoła i społeczeństwo / Walter Feinberg, Jonas F. Soltis; tł. Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

2388-ped, 2798-2801
:
Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej / Larry Feldman; przekł. Małgorzata Majchrzak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Psychoterapia - metody

2888-psych, 2885-7
:
Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej / Jörg Fengler; przekł. Kazimierz Pietruszewski.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000.

Psychoterapia
Wypalenie zawodowe
Wsparcie społeczne - psychologia

2183
:
Fenomen Stalina / Aleksandr Bowin [et al.; wybór tekstów Aleksander Proskurin; przekł. z ros. Maria Kotowska].- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988.

Stalin Iosif Vissarionovič (1878-1953)
Publicystyka rosyjska - 20 w.
ZSRR - polityka
Antologie

5948
:
Style nauczania / Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis; tł. Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Nauczanie - teoria

2391-ped, 2802-5
:
Historia prawdy / Felipe Fernández-Armesto; przekł. Janusz Ruszkowski.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1999.

Prawda - filozofia
Teoria poznania

2073
:
Oblicze Trzeciej Rzeszy / Joachim C. Fest; tł. Edda Werfel; [przedm. Franciszek Ryszka].- Warszawa: "Czytelnik", 1970.

Hitleryzm
Niemcy - 1933-1945 r.

7136
:
1000 słów języka esperanto: kurs międzynarodowego języka esperanto / Edmund i Jan Fethke.- Warszawa: "Polonia", 1963.

Język esperanto
Podręczniki

5933
:
Homo transcendens w świecie Gombrowicza / Edward Fiała.- Lublin: Wydaw. KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 2002.

Gombrowicz Witold (1904-1969)
Literatura polska - historia - 20 w.

4160
:
Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum: innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała.- Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi², 2009.

Wybór zawodu - nauczanie - gimnazja
Scenariusze zajęć dla gimnazjów

C-ped
:
Ryby śpiewają w Ukajali / Arkady Fiedler.- Warszawa: "Iskry", 1984.

Reportaż polski - 1918-1939 r.
Amazonka (dorzecze) - podróżnictwo - 1918-1939 r.

7582
:
Austria: od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej / Karol Fiedor.- Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2000.

Austria - historia
Podręczniki akademickie

6787
:
Praktyczna nauka zawodu / Janusz Figurski, Tadeusz Ornatowski.- Radom, 2000.

2481-ped, 2480, 2478-9, 2482, 2580-4
:
Sumienie narodu: sprawy i ludzie kultury w Polsce Ludowej / Barbara Fijałkowska.- Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.

PZPR - a kultura
Publicystyka polska - 1956-1989 r.
Polska - kultura - 1944-1989 r.

7360
:
Puer eruditus: idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264) / Adam Fijałkowski.- Warszawa: "Neriton", 2001.

Vincent de Beauvais (ca 1194-1264)
Dominikanie - Francja - 13 w.
Wychowanie - teoria - Francja - 13 w.

4751
:
Poznaj swoje dziecko / Halina Filipczuk.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1976.

Psychologia wychowawcza

8184
:
Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Ewa Filipiak.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002.

Dziecko - rozwój psychofizyczny

3742
:
Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka / Ewa Filipiak, Halina Smoleńska-Rębas.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 2000.

2424
:
Homo communicans: wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Marian Filipiak.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

Komunikacja społeczna
Nałóg
Środki masowego przekazu

5839-psych
:
Socjologia kultury: zarys zagadnień / Marian Filipiak.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

Kultura - socjologia

6124
:
W kręgu kultury postmodernistycznej: młodzież, kultura, wartości / Marian Filipiak, Franciszek Jan Lis.- Lublin: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych "Print 6", 2001.

Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Praca - socjologia - Polska - od 1989 r.
Wartość - socjologia - Polska - od 1989 r.

4262-socj, 4261
:
Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego: 1873-1925 / Franciszek Filipowicz; Polska Akademia Nauk. Pracownia Dziejów Oświaty.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1974.

Zarzecki Lucjan (1873-1925)
Pedagogika - historia - Polska - 20 w.

C-ped
:
Edukacja ekologiczna wobec współczesności i wyzwań przyszłości: raport z badań / Henryk Filipowicz.- Danuta Cichy, Henryk Filipowicz.- Warszawa: IBE, 1993.

6995
:
Filozofia / [red. Włodzimierz Łagodzki i Grzegorz Pyszczek].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Filozofia
Encyklopedie

3275-filoz
:
Filozofia marksistowska: podręcznik akademicki do przedmiotu Filozofia i socjologia marksistowska / [aut. Jakub Banaszkiewicz et al.; red. nauk. Józef Grudzień et al.].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Marksizm - historia
Państwo - teoria
Podręczniki

7296
:
Finanse firmy: przykłady i zadania / pod red. Andrzeja Zbroi.- Lublin:WSPA, 2003.

6542
:
Uczymy, jak myśleć / Robert Fisher; tł. Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Myślenie - nauczanie
Wychowanie
Podręczniki

2789, 1907, 2296, 2786-8
:
Uczymy, jak się uczyć / Robert Fisher; tł. Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Nauczanie

2297, 1908, 2790-3
:
Dochodząc do TAK: negocjowanie bez poddawania się / Roger Fisher, William Ury; przeł. i przedmową opatrzył Robert A. Rządca.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998.

Negocjacje

390-1
:
Dziecko w domu i w przedszkolu: vademecum dla rodziców i nauczycieli / Teresa Fiutowska, Anna Rumińska; [oprac. graf. Beata Łęska-Jasiak].- Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2010.

Dziecko w wieku przedszkolnym - psychologia
Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny
Dziecko w wieku przedszkolnym - wychowanie
Poradniki dla nauczycieli
Poradniki dla rodziców

7797
:
Mam 5 lat i swój świat: książeczka pięciolatka / Teresa Fiutowska; [oprac. graf. Beata Łęska-Jasiak].- Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", cop. 2005.

Gry edukacyjne
Literatura dziecięca polska - 21 w.

6314
:
Smyk się bawi, Smyk się śmieje, Smyk się uczy i mądrzeje: książka dla sześciolatka / Teresa Fiutowska; il. Marta Piwocka.- Warszawa: "Adam", 2003.

Nauczanie początkowe
Podręczniki dla dzieci

6315
:
Smyk się bawi, Smyk się śmieje, Smyk się uczy i mądrzeje: materiały pomocnicze dla nauczyciela / Teresa Fiutowska.- Warszawa: "Adam", 2003.

Nauczanie zintegrowane - metody

6320
:
Teatr "Smyk" dla smyka: scenariusze przedstawień dla dzieci / Teresa Fiutowska.- Warszawa: "Adam", 2003.

Piosenka polska - 21 w.
Utwory sceniczne dla dzieci
Melodia z tekstem podłożonym

6333
:
Fizyka z astronomią / [kom. red. przewodn. Jerzy Langer et al.; aut. Antoni Adamczyk et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Astronomia
Fizyka
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół

5526-og.
:
Superpotencja w każdym wieku / Edwin Flatto; [przekł. z jęz. ang. Jan Kowalski].- Warszawa: Jacek Santorski & CO. Agencja Wydawnicza, 1995.

Mężczyzna - higiena
Mężczyzna - seksualność
Niemoc płciowa - leczenie
Wydawnictwa popularne

7273
:
Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie: inspiracje dla współczesności / red. nauk. Halina Rotkiewicz; [aut. Irena Wojnar et al.].- Warszawa: "Żak", 2001.

Znaniecki Florian (1882-1958)
Kultura - socjologia
Socjologia - teoria - historia - Polska - 20 w.
Wartość - filozofia
Wychowanie - socjologia
Materiały konferencyjne

4731-2
:
Psychologia dla nauczycieli / David Fontana.- Poznań: Zysk i S-ka, 1998.

C-psych, 856, 4110-1
:
Szantaż emocjonalny / Susan Forward [oraz] Donna Frazier; przekł. Małgorzata Trzebiatowska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Manipulacja (psychol.)
Przemoc emocjonalna - zwalczanie
Przemoc emocjonalna - zapobieganie
Wydawnictwa popularne

4061-psych, 4059-60
:
Toksyczne namiętności / Susan Forward, Craig Buck; przeł. [z ang.] Krzysztof Drozdowski.- Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydaw., cop. 1997.

Miłość - psychologia
Psychoterapia - metody

156-psych
:
Toksyczni rodzice / Susan Forward [oraz] Craig Buck; [przekł. Ryszard Grażyński, współpr. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska].- Wyd. 2.- Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, [1999].

Rodzina - patologia społeczna
Rodzina - psychologia
Rodzina - socjologia
Wychowanie w rodzinie - metody

392-3, 822
:
Podstawy prawne działania RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] / Wojciech Forysiński.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - prawo
Prawo gospodarcze międzynarodowe - kraje socjalistyczne

7370
:
Edukacja, demokracja i sumienie: (studium pedagogiczne) / Tadeusz Frąckowiak; Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań: "Eruditus", 1998.

Oświata - filozofia
Oświata - Polska - od 1989 r.
Pedagogika społeczna
Wychowanie - filozofia

828
:
Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego / Katarzyna Frączak, Maria Królikowska-Olczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012.

8037-8
:
Wybrane problemy pedagogiki rodziny = Family pedagogy - selected problems / Zofia Frączek, Barbara Lulek.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.

Pedagogika rodziny
Podręczniki akademickie

7811
:
Bohema: życie paryskiej cyganerii na początku XX wieku / Dan Franck; przeł. Halina Andrzejewska, Maria Braunstein.- Warszawa: "Iskry", cop. 2000.

Pisarze - 1901-1939 r.
Artyści - 1901-1939 r.
Paryż (Francja) - kultura - 1901-1939 r.
Biografie

5484
:
Byłem ambasadorem w Berlinie: wrzesień 1931 - październik 1938 / André François-Poncet; przeł. i oprac. Stanisław Zabiełło.- Warszawa: "Pax", 1968.

François-Poncet André (1887-1978)
Hitler Adolf (1889-1945)
Dyplomacja francuska - 1918-1939 r.
Hitleryzm
Polityka międzynarodowa - 1918-1939 r.
Służba zagraniczna francuska - Niemcy - 1918-1939 r.
Niemcy - polityka - 1918-1945 r.
Pamiętniki francuskie - 1918-1939 r.

7091
:
O nową integrację wychowania: ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a wychowanie / Grzegorz Francuz.- Kraków: "Impuls", 1999.

Antropologia filozoficzna
Filozofia ekologiczna
Wychowanie - filozofia

3832-6
:
Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Dziecko z niepełnosprawnością
Kształcenie integracyjne
Psychoterapia
Rehabilitacja

8609, 8607-8
:
Homo patiens / Viktor E. Frankl; przeł. Roman Czernecki i Zdzisław Józef Jaroszewski.- Wyd. 2.- Warszawa: "Pax", 1998.

Antropologia filozoficzna
Cierpienie
Logoterapia

2223-psych, 823-4, 2224, 2256-7
:
Wielkie funkcje technicznego intelektu: struktura uzdolnień technicznych / Edward Franus.- Kraków: 2000

C-psych, 2682-4
:
Śluby panieńskie / Aleksander Fredro; [wstęp Stefan Treugutt].- Warszawa: "Iskry", 1985.

Komedia polska - 19 w.

7551
:
Power Point 2000: ćwiczenia praktyczne / Dariusz Frenki.- Gliwice: Helion, 2001.

4479-inf, 4475-8
:
Poza zasadą przyjemności / Sigmund Freud; [przeł. z niem. Jerzy Prokopiuk].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997.

Psychoanaliza

755-psych
:
Psychopatologia życia codziennego; Marzenia senne / Sigmund Freud; [tł. z niem.].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997.

Psychoanaliza

756-psych
:
Spór o Europę / Fabrice Fries; przeł. [z fr.] Justyna Balasińska, Małgorzata Balasińska, Elżbieta Sadowska.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Unia Europejska - polityka
Integracja europejska - od 1945 r.

6793
:
Opieka i kontrola: instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski.- Katowice: Śląsk, 1999.

Opieka społeczna
Patologia społeczna
Praca

1776-8
:
Stymulacja od podstaw: jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych / Andreas Fröhlich; tł. Zofia Białek, Lidia Czarkowska, Anna Firkowska-Mankiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja
Dziecko niepełnosprawne - rozwój psychofizyczny

1574, 1575
:
From Helsinki to Madrid: Conference on Security and Co-operation in Europe: documents 1973-1983 / ed. and introduced by Adam Daniel Rotfeld; selected and veified by Zdzisław Lachowski, A. D. Rotfeld.- Warszawa: Polish Institute of International Affairs: Co-operative Publ.: Wydaw. Spółdzielcze, 1983= Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Umowy międzynarodowe - 1945-1989 r.
Źródła historyczne

7574, 7577
:
Mieć czy być? / Erich Fromm; przekł. Jan Karłowski; słowo wstępne Mirosław Chałubiński.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.

Kryzys - teoria
Ontologia
Osobowość
Społeczeństwo
Utopia - 20 w.

758-psych
:
Niech się stanie człowiek: z psychologii etyki / Erich Fromm; z ang. tł. Robert Saciuk.- Warszawa; Wrocław: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Antropologia filozoficzna
Etyka - psychologia
Psychologia społeczna

763-psych
:
O sztuce słuchania: terapeutyczne aspekty psychoanalizy / Erich Fromm; z ang. tł. Robert Saciuk.- Warszawa; Wrocław: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Psychoanaliza
Psychoterapia - metody

2304-psych
:
Ucieczka od wolności / Erich Fromm; przeł. [z ang.] Olga i Andrzej Ziemilscy.- Warszawa: "Czytelnik", 1998.

Hitleryzm - psychologia
Psychologia społeczna

765-psych
:
Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole podstawowej: praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska: przy współpr. Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna, 2010.

Szkolnictwo podstawowe - administracja - dokumentacja - Polska - od 2001 r.
Szkolnictwo podstawowe - organizacja - Polska - od 2001 r.
Szkolnictwo podstawowe - prawo - Polska
Poradniki

7782
:
Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym: poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych / Stanisław Frycie, Marta Ziółkowska-Sobecka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 1998.

Praca kulturalno-oświatowa
Literatura dziecięca - historia - nauczanie
Nauczanie początkowe
Poradniki

1067
:
Tendencje rozwojowe oświaty na świecie / Stanisław Frycie, Janina Koblewska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Oświata - polityka - 20 w.

4012
:
Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, cop. 2011.

Dziecko ulicy - Polska - od 2001 r.
Kraków (woj. małopolskie) - socjologia - od 2001 r.

C-socj, 7952
:
Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan; przeł. Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Dyrektor - szkolnictwo
Odpowiedzialność moralna
Szkolnictwo - zarządzanie
Podręczniki

C-ped
:
Fundacja Rodziny Nissenbaumów 1983-1993 / [red. Małgorzata Danielewicz, Jarosław Kamiński].- Gdańsk: "Philobiblon", 1993.

Nissenbaum Zygmunt
Fundacja Rodziny Nissenbaumów
Fundacja - Polska - od 1980 r.
Żydzi - kultura - zabytki - ochrona i konserwacja - Polska
Biografie

7247
:
Funkcje i zasady stosowania środków dydaktycznych w nowoczesnej szkole / pod red. Wiktora Sadury; Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

Pomoce dydaktyczne
Nauczanie - metody - szkoły średnie

5995
:
Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce: (prezentacja ośrodków akademickich) / pod red. Edmunda Trempały i Mariusza Cichosza; Wszechnica Mazurska w Olecku.- Olecko: WM, 2000.

Pedagogika społeczna - Polska - od 1989 r.
Pedagogika społeczna - szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.

4185
:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu / red. nauk. Jerzy Czupiał; Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy.- Legnica: WSM, 2002.

Marketing
Otoczenie firmy
Przedsiębiorstwo - Polska - od 1989 r.
Zarządzanie

7468
:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu T.1 / red. nauk. Jerzy Czupiał; Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy.- Legnica: WSM, 2001.

Marketing
Otoczenie firmy
Przedsiębiorstwo - Polska - od 1989 r.
Zarządzanie

3767
:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu T.2 / red. nauk. Jerzy Czupiał; Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy.- Legnica: WSM, 2001.

Marketing
Otoczenie firmy
Przedsiębiorstwo - Polska - od 1989 r.
Zarządzanie

3768
:
Krasnoludki i gamonie / Waldemar Major Fydrych.- [Wrocław; Warszawa]: Wydawnictwo Pomarańczowa Alternatywa, 2006.

Fydrych Waldemar (1953- )
Powieść polska - 21 w.

7186

G

:
Świat Zofii / Jostein Gaarder; przeł. Iwona Zimnicka.- Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1995.

Powieść norweska - 20 w.

1640-filoz, 1639
:
Zasady projektowania dydaktycznego / Robert M. Gagné, Leslie J. Briggs, Walter W. Wager; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.

Nauczanie - metody
Uczenie się - metody

3412
:
Zarys historii turystyki w Polsce / Jerzy Gaj.- Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003.

Turystyka - Polska
Podręczniki akademickie

4964
:
Media w edukacji / Janusz Gajda.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Edukacja medialna
Kultura masowa
Środki masowego przekazu
Wychowanie

C-ped, 5295-7, 5583-6
:
Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

Pedagogika kultury -- historia
Pedagogika kultury -- historia -- Polska

8619
:
Wartości w życiu człowieka: prawda, miłość, samotność / Janusz Gajda.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Jakość życia - psychologia
Miłość
Prawda
Samotność

2126
:
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze / Janusz Gajda; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii.- Lublin: UMCS, 1989.

Kultura
Podręczniki akademickie

C-socj
:
Wsparcie dziecka w rozwoju: konteksty opieki i edukacji / Grażyna Gajewska; [Uniwersytet Zielonogórski].- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.

Pedagogika społeczna
Rodzina - psychologia
Stosunki interpersonalne - psychologia
Wsparcie społeczne - Polska - od 1989 r.
Wsparcie społeczne - psychologia

7778
:
Na ścieżkach prawdy: wprowadzenie do filozofii / Jan Galarowicz; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny.- Kraków: Wydaw. Naukowe PAT, 1992.

Filozofia
Materiały pomocnicze dla szkół

1560-filoz
:
Błąd: źródła, unikanie / Stefan Garczyński.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1973.

Błędy
Wydawnictwa popularne

6523
:
Jak zapamiętać / Stefan Garczyński; [oprac. graf. Bohdan Bocianowski].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1981.

Pamięć
Uczenie się
Poradniki
Wydawnictwa popularne

6460
:
Poezje wybrane / Stefan Garczyński; wybór Wanda Szeląg; wstęp i nota biograficzna Zdzisław Szeląg.- Warszawa: LSW, [1986].

Poezja polska - 19 w.

7129
:
Współżycie łatwe i trudne / Stefan Garczyński.- Warszawa: Iskry, 1969.

Psychologia społeczna
Wychowanie
Socjologia

5955
:
Inteligencja: wielorakie perspektywy / Howard Gardner, Mindy L. Kornhaber, Warren K. Wake; red. nauk. Edward Nęcka; przetł. Magdalena Groborz, Magdalena Śmieja.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.

Inteligencja (psychol.)
Podręczniki

5509
:
Prawo karne / Lech Gardocki.- Wyd. 18.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Prawo karne -- Polska

8536-prawo
:
Józef Piłsudski: 1867-1935 / Andrzej Garlicki.- Warszawa: "Czytelnik", 1988.

Piłsudski Józef (1867-1935)
Politycy - Polska - 20 w.
Biografie

4966
:
Od Brześcia do maja / Andrzej Garlicki.- Warszawa: "Czytelnik", 1986.

Polska - polityka wewnętrzna - 1918-1939 r.

7598
:
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki.- Wyd. 16.- Warszawa : Liber, 2012.

Prawo państwowe -- Polska

8539-prawo
:
Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury [T.] 2 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury; tł. [z ang.] Jan Banasiak.- Katowice: Śląsk, 1998.

Komunikacja interpersonalna
Opieka społeczna - metody
Teoria systemów - stosowanie - opieka społeczna

1163-5, 1260-4
:
Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. [T.] 1 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury; tł. [z ang.] Jan Banasiak.- Katowice: Śląsk, 1998.

Komunikacja interpersonalna
Opieka społeczna - metody
Teoria systemów - stosowanie - opieka społeczna

1160-2, 1255-9
:
Aspect of Britain and the USA / Christopher Garwood, Gugielmo Gardani, Edda Peris.- Wyd. 5.- Oxford, 1996.

909, 910
:
Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś.- Katowice: Śląsk, 1999.

Grupy rówieśnicze - a wsparcie społeczne
Młodzież trudna - psychologia
Młodzież trudna - wychowanie
Niedostosowanie społeczne - zapobieganie i zwalczanie - metody
Wsparcie społeczne

1779-81
:
Pomoc psychologiczna młodzieży / Zbigniew B. Gaś.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Młodzież - psychologia
Psychologia stosowana
Wychowawstwo

1728, 3765
:
Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.

Adaptacja społeczna
Promocja zdrowia
Uczniowie - patologia społeczna
Uczniowie - wychowanie
Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Rodzina - higiena

5005-psych, 4998-5004
:
Huragan / Wacław Gąsiorowski, [pseud.] (Wiesław Sclavus); [posłowiem opatrzyła Barbara Grochulska].- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.

Powieść polska - 20 w.

7232
:
Szwoleżerowie gwardii: powieść z epoki napoleońskiej w oprac. dla młodzieży dokonanym przez aut. / Wacław Gąsiorowski; il. Michał Bylina; [posł. Stanisław Zieliński].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1987.

Powieść młodzieżowa polska - 20 w.

7460
:
W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego / Henryk Gasiul.- Warszawa: "Żak", 2001.

Jaźń - psychologia
Uczucia - psychologia
Świadomość - badanie

3034-psych, 3031-3
:
Zagadki minionego stulecia: 40 tajemnic historii / Andrzej Gass, Rafał Jabłoński.- Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2002.

Historia - 20 w.
Publicystyka polska - od 2001 r.

6825
:
Mitologia Celtów / Jerzy Gąssowski.- Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987.

Mitologia celtycka

7355
:
Działanie interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. t. 1 / Charles D. Gavin, Brett A. Seabury.- Katowice: Śląsk, 1998.

1160-2, 1255-9
:
Działanie interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. t. 2 / Charles D. Gavin, Brett A. Seabury.- Katowice: Śląsk, 1998.

1163-5, 1260-4
:
Kompetencje menedżera oświaty: poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki.- Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi², 2003.

Dyrektor - szkolnictwo
Menedżerowie - psychologia
Szkolnictwo - organizacja
Szkolnictwo - zarządzanie
Poradniki

C-ped
:
Potyczki prawne dyrektora szkoły: rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński; ze sł. wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.

Dyrektor - szkolnictwo - prawo - Polska
Nadzór pedagogiczny - prawo - Polska
Nauczyciele - prawo - Polska
Szkolnictwo - zarządzanie - prawo - Polska

7759
:
Awantury afrykańskie / Józef Gawłowicz; [grafika "Z notatnika afrykańskiego" Andrzej Maciejewski].- Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7451
:
Bezpieczeństwo energetyczne kraju / Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska, Tadeusz Piecuch.- Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010.

Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Polska - od 1989 r.
Energetyka - polityka - Polska - od 1989 r.
Energetyka - wpływ na środowisko - Polska - od 1989 r.

7803--BN
:
Powszechność i wyjątek: rozwój osobowości człowieka dorosłego / Anna Gałdowa.- Wyd. 2.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.

Osobowość - rozwój

2677-psych, 2674-6
:
Pracodawco! Pamiętaj!!! : poradnik pracodawcy / Marek Gałusza, Gerard Winczakiewicz.- Tarnobrzeg; Radom: "Tarbonus", 2001.

Prawo pracy - Polska
Poradniki

C-prawo
:
Wprowadzenie do metodologii badań społecznych: problemy konstruowania modeli jakościowych badanych zjawisk / Bogdan Gębski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008.

Nauki społeczne - metodologia
Socjologia - metodologia

7802
:
Świadomość ziemska: badanie i kształcenie / Ettore Gelpi; z upoważnienia aut. przeł. Irena Wojnar.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996.

Kształcenie ustawiczne
Oświata dorosłych - socjologia

4744
:
Geneza powstania warszawskiego 1944: dyskusje i polemiki / wybór i oprac. Leszek Grot; [aut. Jan rzepecki et al.].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1984.

Powstanie 1944 r. warszawskie - geneza

7668
:
Osobowość: wybrane zagadnienia psychologiczne / Stanisław Gerstmann.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [1970].

Osobowość

6446
:
Hipnoza: rzeczywistość i fikcja / Vladimir Aristo Gheorghiu; [z rum. tł. Danuta Bieńkowska].- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1985.

Hipnoza

5977
:
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Rachunkowość
Podręczniki

C-podr
:
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Księgowość
Materiały pomocnicze dla szkół zawodowych

C-podr
:
Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.

Księgowość
Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych

C-podr
:
Dżentelmeni w Monachium / Martin Gilbert, Richard Gott; tł. Tadeusz Wolski; [posłowie Stefan Arski].- Warszawa: "Czytelnik", 1967.

Polityka międzynarodowa - 1901-1939 r.
Układ monachijski (1938)
Wielka Brytania - polityka - Niemcy - 1901-1939 r.

C-H
:
Do odważnych (kobiet) świat należy: poradnik rozwoju profesjonalnego i osobistego / Eileen Gillibrand, Jenny Mosley; [tł. z ang. Karolina Grabowska].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Kobieta - psychologia
Samopoznanie
Samorealizacja
Stosunki interpersonalne
Stres - zapobieganie i zwalczanie
Sukces - psychologia
Wydawnictwa popularne

59
:
Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania: wybrane zagadnienia / Piotr Gindrich.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Adaptacja społeczna
Podręczniki akademickie

7732
:
Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr Gindrich.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Bezradność
Dziecko z ADHD
Niepowodzenia szkolne
Uczniowie gimnazjów - psychologia
Uczniowie gimnazjów - socjologia

C-ped
:
Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: wybory, postawy, zachowania interpersonalne / Andrzej Giryński.- Białystok: "eRBe". Agencja Usługowo Wydawnicza: przy współpr. "Trans Humana", 1996.

Młodzież niepełnosprawna umysłowo - psychologia
Młodzież niepełnosprawna umysłowo - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież niepełnosprawna umysłowo - wychowanie
Szkolnictwo specjalne - socjologia - Polska - od 1989 r.
Wartość - socjologia - Polska - od 1989 r.

2956
:
SNOBOL 4 / Paweł Gizbert-Studnicki, Jerzy Karczmarczuk.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984.

SNOBOL
Podręczniki

7615
:
Samoloty '85 / Andrzej Glass.- Warszawa: Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych NOT [Naczelnej Organizacji Technicznej] "Sigma", 1986.

Samoloty
Samoloty wojskowe

5954
:
Samoloty, szybowce, śmigłowce i ... / Andrzej Glass.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Lotnictwo
Wydawnictwa popularne

5956
:
Techniczne środki propagandy / Rudolf Gliński, Kazimierz Niedźwiecki; Zarząd Propagandy Głównego Zarządu Politycznego WP.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963.

Propaganda - technika - urządzenia
Wojsko - wyposażenie

5946
:
Sterowanie kontrolą pedagogiczną a wyniki nauczania / Bronisława Gliwa.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

Nauczanie - metody
Nauczanie - efektywność

5890
:
Globalizacja, marginalizacja, rozwój / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko.- Warszawa: Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003.

Globalizacja
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Wzrost gospodarczy

C-ekon, 5535
:
Supernauczanie: perspektywy nowej edukacji / Janusz Gnitecki.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 1998.

Nauczanie - metody

C-ped, 8470
:
Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Tomasz Goban-Klas.- Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Społeczeństwo informacyjne
Środki masowego przekazu
Podręczniki akademickie

2159
:
Cierpienia młodego Wertera / Johann Wolfgang Goeth; tł. [z niem.] Leopold Staff; [posł. Stefan Hubert Kaszyński].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Powieść niemiecka - 18 w.

7356
:
Opowiadania petersburskie / Mikołaj Gogol; tł. [z ros.] Jerzy Wyszomirski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1980.

Opowiadanie rosyjskie - 19 w.

7479
:
Karol Szymanowski: sein Leben und Werk / Stanisław Golachowski; aus dem Poln. von Henryk Paweł Anders.- Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983.

Szymanowski Karol (1882-1937)

7115
:
Władca Much / William Golding; przeł. [z ang.] Wacław Niepokólczycki.- Warszawa: "Czytelnik", 1986.

Powieść angielska - 20 w.

7471
:
Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-1939: zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania / Leszek Gondek; [przedm. Eugeniusz Stanczykiewicz].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.

Wywiad polski - Niemcy - 1918-1939 r.
Niemcy - polityka - 1933-1945 r.

C-H
:
Wstęp do socjologii / Norman Goodman; przekł. [z ang.] Jędrzej Polak, Janusz Ruszkowski, Urszula Zielińska.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., 2001.

Socjologia

1660-socj, 1661, 4639-53
:
Dzieciaki + narkotyki: praktyczny poradnik dla rodziców / Paula Goodyer; [z jęz. ang. przeł. Beata Paluchowska, Paweł Wiechno].- Warszawa: "Mada", 1999.

Uczniowie - wychowanie
Narkomania - zapobieganie i zwalczanie
Wychowanie w rodzinie
Poradniki

2038
:
Polska Rzeczpospolita Ludowa: 1944-1974 / Władysław Góra.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1976.

Polska - 1944-1989 r.

7300
:
Twórcze rozwiązywanie zadań / Andrzej Góralski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.

Heurystyka

6492
:
Zapach kwiatów i śmierci: opowiadania / Nadine Gordimer; tł. a ang. Agnieszka Glinczanka, Blanka Kuczborska, Piotr Niklewicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Opowiadanie południowoafrykańskie - 20 w.

7472
:
Wychowanie bez porażek: rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon; tł. [z ang.] i wstęp Alicja Makowska, Elżbieta Sujak.- Warszawa: "Pax", 1998.

Dziecko - psychologia
Młodzież - psychologia
Wychowanie w rodzinie - metody

388-ped, 812
:
Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon; przeł. [z ang.] Alicja Makowska.- Warszawa: "Pax", 1996.

Zarządzanie - metody
Zarządzanie - psychologia

1665-ped, 816, 1664
:
Wychowanie bez porażek w praktyce: jak rozwiązywać konflikty z dziećmi / Thomas Gordon; tł. [z niem.] i wstęp Elżbieta Sujak.- Warszawa: "Pax", 1998.

Dziecko - psychologia
Wychowanie w rodzinie

387-ped, 814, 1668
:
Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon; przy współpr. Noela Burcha; przeł. Dorota Szafrańska-Poniewierska.- Warszawa: "Pax", 1999.

Uczniowie - psychologia
Uczniowie - wychowanie - metody

813, 1669-72
:
Wychowanie w samodyscyplinie / Thomas Gordon; przeł. [z ang.] Irena Doleżal-Nowicka.- Warszawa: "Pax", 1997.

Wychowanie
Poradniki

1662-ped, 815, 1663
:
Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz.- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2017.

Diagnoza pedagogiczna
Dysleksja i dysgrafia

8575-ped, 8574
:
Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz.- Wyd. 3 popr.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1998.

Dysleksja i dysgrafia - diagnostyka - metody

2204
:
Teoria wychowania: (wybrane problemy) / Górniewicz Józef.- Wyd. 5.- Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2004.

Wychowanie - teoria

8009
:
W drodze do wolnej Polski / Górnikiewicz-Kurowska Stanisława.- Gdańsk: Marpress

7124
:
Mickiewicz-Towiański / Konrad Górski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Mickiewicz Adam (1798-1855)
Towiański Andrzej (1799-1878)
Poeci polscy - 19 w.
Mesjanizm - historia - Polska
Biografie

7214
:
Doskonalenie kadr kierowniczych: organizacja i metody / Janusz Gościński, Andrzej Kisiel.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971.

Przedsiębiorstwo - organizacja
Zarządzanie - szkolenie

7282
:
Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji: o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska.- Warszawa: Difin, 2012.

7997
:
Wybrane metody statystyczne w prognozowaniu wojskowym / Czesław Gozdecki, Eugeniusz T. Zawada.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978.

Statystyka matematyczna - stosowanie - wojsko
Wojsko - prognozy - metody

202
:
Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego / Elżbieta Goźlińska, Franciszek Szlosek; [Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji].- Radom: ITE, 1997.

Nauczanie - szkoły zawodowe
Encyklopedie

178 og., 176-7, 179, 782, 1143, 1142-58, 1242-51
:
Daję słowo / Stefan Gołębiowski.- Warszawa: "Czytelnik", 1985.

Poezja polska - 20 w.

7400
:
Polityka ekonomiczna: problemy podstawowe / Józef Marek Grabowiecki.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2001.

Gospodarka - polityka
Podręczniki akademickie

3407
:
Internat formą opieki wychowawczej: metodyczne refleksje i wspomaganie rozwoju wychowanków / Władysław Grądzki.- Białystok: Towarzystwo Internatów i Burs, 2000.

8517
:
Joomla!: system zarządzania treścią : technologia i rozwiązania / Hagen Graf; [tł. Paweł Kita].- Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2007.

Joomla!
Podręczniki

6751-inf
:
Access 2000 PL: ćwiczenia praktyczne / Janusz Graf.- Gliwice: "Helion", 2000.

Access
Podręczniki

4359-inf, 4355-8
:
Access 2002/XP: ćwiczenia praktyczne / Janusz Graf.- Gliwice: "Helion", cop. 2002.

Access
Podręczniki

4364-inf, 4360-3
:
Córka Homera / Robert Graves; przeł. Wacław Niepokólczycki.- Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 2005.

Powieść angielska - 20 w.

8335
:
Reward. Elementary student's book / Simon Greenall.- Oxford, 1998.

3320-39, 4193-4211
:
Reward. Pre-intermediate student's book / Simon Greenall.- Oxford, 1998.

3340-59, 4212-30
:
O sytuacji polskiej oświaty dorosłych w latach 1991-1996 / Norbert F.B. Greger.- Bonn; Warszawa

532
:
Broszura uzupełniająca do podręcznika Przedsiębiorczość bez tajemnic / Sylwester Gregorczyk, Piotr Wachowiak.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006.

Edukacja ekonomiczna - szkoły ponadgimnazjalne
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

C-podr
:
Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej / Mirosław Grewiński, Krzysztof Malinowski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: WSPTWP: współpr. "Elipsa", 1999.

Europejski Fundusz Społeczny
Rynek pracy - kraje Unii Europejskiej

4901
:
Luftwaffe nad Ameryką: tajne plany zbombardowania USA w II wojnie światowej / Manfred Griehl; przeł. z ang. Kazimierz Szarski.- Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2005.

Lotnictwo wojskowe - Niemcy - 1933-1945 r.
Samoloty bombowe - Niemcy - 1933-1945 r.
Wojna lotnicza - strategia i taktyka - 1939-1945 r.

7081
:
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin; przekł. Michał Rusiński.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Przedsiębiorstwo - organizacja
Zarządzanie
Podręczniki

3282
:
Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Gry hazardowe - a młodzież - psychologia
Uzależnienie od hazardu - zapobieganie
Pokwitanie - psychologia
Wydawnictwa popularne

6367-psych
:
Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Rita Grochocińska.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.

Dziecko maltretowane - psychologia
Dziecko maltretowane - socjologia - Polska - od 1989 r.
Przemoc - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.
Gdańsk (woj. pomorskie) - patologia społeczna - od 1989 r.

6121
:
Zdążyć przed pierwszą gwiazdką / Katarzyna Grochola.- Warszawa : "Agora", 2002.

Opowiadanie polskie -- 21 w.

8509
:
Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii: studium z pogranicza dwóch nauk / Eugeniusz Grodziński.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Językoznawstwo
Logika
Synonimy

7272
:
Zwiększanie odporności psychicznej, wzmacnanie sił duchowych / Edith Grotberg; red. nauk. pol. wyd. oraz tł. z jęz. ang. Małgorzata Karwowska-Struczyk.- Warszawa: "Żak", 2000.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Odporność psychiczna
Stres - zapobieganie i zwalczanie

3066-psych, 3063-5
:
Grupa bawi się i pracuje: zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych / [na podst. książki Donny Branders i Howarda Philipsa oraz własnych doświadczeń oprac. Małgorzata Jachimska].- [Wałbrzych]: "Unus", cop. 1994.

Psychologia - metody

378, 1987
:

Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska.- Warszawa: Nowa Era, 2003.


C-ped

:
Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków: cele i treści kształcenia oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne (dla przedszkoli różnego typu, do których uczęszczają czterolatki i pięciolatki) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.
Warszawa: Nowa Era, 2007.

Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny

8192
:
Gry o innowacje: analiza przedsięwzięć technicznych: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja K[rzysztofa] Koźmińskiego i Krzysztofa Obłója; [zespół aut. A. K. Koźmiński et al.].- Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1983.

Innowacje - stosowanie - technika

204
:
Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa / Jarosław Gryz; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - teoria
Bezpieczeństwo narodowe - teoria

7807
:
Kodeks karny skarbowy / Tomasz Grzegorczyk.- Łódź, 2000.

Prawo karne finansowe - Polska

3772
:
Weksle i czeki w obrocie gospodarczym / Wojciech Grzegorczyk ; Uniwersytet Łódzki.- Wyd. 2.- Łódź : Wydaw. UŁ, 1993.

8474
:
Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

Alkoholizm - a dziecko
Alkoholizm - a rodzina
Dziecko - rozwój psychofizyczny

7888-psych
:
Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007.

Nauczanie na odległość
Podręczniki

C-ped
:
Słownik nazw własnych / Jan Grzenia.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Nazwy własne polskie
Słowniki polskie

3284-og.
:
Związek Nauczycielstwa Polskiego od korzeni po współczesność / Bolesław Grześ.- Warszawa: Związek Nauczycielstwa Polskiego; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2000.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

3643
:
Zajęcia ruchowe w przedszkolu / Anna Grzęska.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.

Gry i zabawy ruchowe
Wychowanie przedszkolne

C-ped
:
Milczenie ideologów / Leszek Grzybowski.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.

PZPR
NSZZ "Solidarność" - 1980-1989 r.
Demokracja socjalistyczna - Polska
Konflikt społeczny - Polska - 1980-1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - 1980-1989 r.

7486
:
Akacja / Jerzy Grzymkowski.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7643
:
Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów: fantazja i rzeczywistość: materiały dla nauczyciela klasa IV: wynikowy plan pracy, scenariusze lekcji, sprawdziany wiedzy i umiejętności, kryteria oceny / Maria Gudro.- Warszawa: "Adam", 2004.

Język polski - nauczanie - szkoły podstawowe

6328
:
Bariera aspiracji / Mariusz Gulczyński.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.

Ekonomia polityczna kapitalizmu
Ekonomia polityczna socjalizmu
Gospodarka - 20 w.
Kryzys gospodarczy - Polska - 1980-1989 r.

7199
:
Jaki rozwój ? / Mariusz Gulczyński.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1987.

Gospodarka socjalistyczna
Wzrost gospodarczy
Polska - gospodarka - 1980-1989 r.

7177
:
Spór o przyszłość: krytyka burżuazyjnych alternatyw komunizmu / Mariusz Gulczyński.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.

Ekonomia polityczna kapitalizmu - krytyka
Prognozy

7104
:
Wiersze / Mikołaj Gumilow; wybór wierszy i red. poetycka polskich przekładów Adam Pomorski; [tł. z ros.].- Warszawa; Moskva: "Współpraca": "Raduga", cop. 1990.

Poezja rosyjska - 20 w.

7322
:
Jak ludzie spostrzegają swój świat? / Antonina Gurycka, Teresa Neff, Adam Tarnowski; red. nauk. Antonina Gurycka.- Warszawa: "Żak", 1998.

Osobowość - badanie - metody
Światopogląd - badanie - metody
Testy psychologiczne

3180-psych, 1725, 3177-9
:
Struktura i dynamika procesu wychowawczego: analiza psychologiczna / Antonina Gurycka.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Psychologia wychowawcza

194, 6458
:
Przykłady pomocy dydaktycznych w szkołach zawodowych / Władysław Gutek, Edward Kukła; Związek Nauczycielstwa Polskiego.- [Warszawa]: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.

Pomoce dydaktyczne
Szkolnictwo zawodowe

C-ped
:
Przemysł siarkowy w Polsce: tradycje, teraźniejszość, przyszłość / Eugeniusz Gutman, Kazimierz Kwiecień.- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza: zlec. przez Dyrekcję Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu, 1982.

Przemysł siarkowy - Polska

7564
:
Edukacja przedszkolna w okresie przemian / Sabina Guz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.- Warszawa: WSP TWP, 1996.

Wychowanie przedszkolne - organizacja - Europa - od 1945 r.
Wychowanie przedszkolne - organizacja - Stany Zjednoczone - od 1945 r.
Wychowanie przedszkolne - organizacja - Polska - od 1989 r.
Podręczniki

1922-ped, 868, 2248
:
Edukacja w systemie Montessori. T. 1 / Sabina Guz.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.

Matematyka - nauczanie - metody
Metoda Montessori
Podręczniki

779
:
Edukacja w systemie Montessori. T. 2 / Sabina Guz.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.

Matematyka - nauczanie - metody
Metoda Montessori
Podręczniki

780
:
Historie przypadków / Peter Gwynne; [tł. Adam Bujnik].- Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Profi”, 1994.

Młodzież - patologia społeczna - Stany Zjednoczone
Narkomania - zwalczanie - Stany Zjednoczone
Wydawnictwa popularne

151-2
:
Reagan i inni / Stanisław Głąbiński.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Publicystyka polska - 20 w.
Stany Zjednoczone - polityka - 20 w.

7496
:
Uczestnictwo w kulturze: wybrane problemy socjologiczne i wychowawcze na tle środowiska wielkoprzemysłowego / Antoni Gładysz.- Katowice: Uniwersytet Śląski, 1974.

Robotnicy - kultura - Polska
Katowice (woj. śląskie) - socjologia

511
:
Zarys dziejów i działalności Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego: 1920-1966 / Bogdan Głębowicz; przedm. T. Połatyński; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Bydgoszczy.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1969.

5364
:
Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Pedagogika specjalna
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

8610
:
Teoretyczna wiedza pedagogiczna w praktyce edukacyjnej / Renata Głogowska.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.

Pedagogika - teoria

C-ped
:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego / Józef Głośny, Jan Zasadziński; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1983.

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta (Koszalin)
Obrona przeciwlotnicza - szkolnictwo wyższe - Polska
Koszalin (woj. zachodniopomorskie) - szkolnictwo wyższe

7387
:
"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Gombrowicz Witold (1904-1969). Ferdydurke
Powieść polska - historia - 20 w.

5502
:
Mowa w stanie oblężenia: 1982-1985 / Michał Głowiński.- Warszawa: "Open", 1996.

Język polski - słownictwo
Propaganda - język - Polska - 1980-1989 r.

7156
:
Zarys teorii literatury / Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1972.

Literatura - teoria

5359
:
Główne zadania i kompetencje gminy w zakresie prowadzenia szkół podstawowych / Ministerstwo Edukacji Narodowej.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych], [1996].

Samorząd gminny - a szkolnictwo podstawowe - prawo
Szkolnictwo podstawowe - administracja - prawo - Polska

2455-7, 2458-61

H

:
Opieka i kuratela: komentarz / Henryk Haak.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004.

Dziecko - opieka społeczna - prawo - Polska
Kuratela - prawo - Polska

C-prawo
:
ABC sieci komputerowych / Joe Habraken; [tł. Mateusz Michalski, Witold Zioło].- Gliwice: "Helion", cop. 2002.

Sieć komputerowa
Podręczniki

6741-inf
:
Haiku / z jap. przeł. [i przedm.] Agnieszka Żuławska-Umeda; posłowiem opatrzył Mikołaj Melanowicz; [kaligramy wykonał Yukio Kudô.- Wrocław: "Ossolineum", 1983.

Poezja japońska - 17-20 w.
Antologie

5393
:
Przemiany społecznej osobowości studentów / Edward Hajduk.- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1982.

Studenci - socjologia - Polska

7638
:
Pekin - dyplomacja i polityka: szkice o chińskiej polityce zagranicznej / Andrzej Halimarski, Jerzy Lobman, Zygmunt Podlaski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Chiny - polityka - 20 w.

7380
:
Charles de Gaulle / Aleksander Hall.- Warszawa: "Iskry", cop. 2002.

Gaulle, Charles de (1890-1970)
Politycy - Francja - 20 w.
Biografie

5497
:
Teorie osobowości / Calvin S. Hall, Gardner Lindzey; [przeł. z ang. Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Osobowość - teoria - historia
Podręczniki akademickie

880
:
Bezgłośny język / Edward T. Hall; przeł. [z ang.] Roman Zimand i Alicja Skarbińska; słowo wstępne Marian Płachecki.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987.

Antropologia społeczna
Psychologia społeczna

7508
:
Taniec życia: inny wymiar czasu / Edward T. Hall; przeł. Radosław Nowakowski.- Warszawa: "Muza", 1999.

Czas - filozofia
Komunikacja społeczna
Kultura

2080
:
Przewaga konkurencyjna jutra: strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości / Gary Hamel, C. K. Prahalad.- Warszawa: Business Press, 1999.

2088
:
Głód / Knut Hamsun; przeł. [z norw.] Franciszek Mirandola [pseud.]; posłowiem opatrzył Witold Nawrocki.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1974.

Powieść norweska - 19 w.

7293
:
Wiek przezwyciężonego rozumu / Charles Handy; tł. Adam Janiszewski.- Warszawa: "Business Press", 1998.

Organizacja - teoria
Prognozy
Sukces - psychologia
Zmiana społeczna

2087
:
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna: dla szkoły podstawowej: klasy 1-3 / [program oprac. Jadwiga Hanisz].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Nauczanie początkowe - metody
Nauczanie zintegrowane - metody
Programy nauczania początkowego

1395
:
Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka / Andrzej Hankała, Ziemowit Włodarski.- Kraków: Impuls, 2004.

6283
:
Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł: [podstawy kinezjologii edukacyjnej] / Carla Hannaford.- Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów: "Medyk", 1998.

Myślenie
Ruchy - fizjologia
Uczenie się
Układ nerwowy - fizjologia

858, 1925
:
Christmas in Prague / Joyce Hannam.- Oxford, 1997.

948-957
:
Poezje wybrane / Jerzy Harasymowicz-Broniuszyc; wybór i wstęp aut. ; [nota biogr. Jadwiga Bandrowska-Wróblewska].- Warszawa: LSW, [1985].

Poezja polska - 20 w.

7249
:
First certificate: practice tests / Mark Harrison, Rosalie Kerr.- Oxford, 1997.

926-7
:
DOS dla opornych - ściąga: obejmuje wersję DOS 6.2 / Greg Harvey; ed. Dan Gookin; [oprac. wersji polskiej Wojciech Kowal i Dariusz Młot].- Warszawa: "Read Me", cop. 1993.

DOS
Systemy operacyjne
Podręczniki

173
:
English grammar in use: supplementary exercises / Louise Hashemi, Raymond Murphy.- Cambridge, 1995.

913-5
:
Inteligencji polskiej dole i niedole XIX i XX wiek / Ludwik Hass.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1999.

6358
:
Pokolenia inteligencji polskiej / Ludwik Hass.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997.

Inteligencja (socjol.) - Polska - 20 w.

6359
:
Podręcznik psychologii / Donald Olding Hebb; [tł. Janusz Pałczyński, Jerzy Siuta].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1969.

Psychologia
Podręczniki

4745-psych
:
Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / Paweł Heciak.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2007.

Akcjonariusze
Spółki akcyjne - zarządzanie
Walne zgromadzenie
Poradniki

6643
:
Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / Paweł Heciak.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2007.

Akcjonariusze
Spółki akcyjne - zarządzanie
Walne zgromadzenie
Poradniki

6607
:
Pedagogika ogólna / Teresa Hejnicka-Bezwińska; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.

Pedagogika
Podręczniki akademickie

6886, 6884-5
:
Życie społeczno-polityczne i gospodarcze wsi w Polsce Ludowej / Z. Hemmerling, A. Łuczak, A. Markiewicz; pod red. Z. Hemmerlinga.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1978.

Wieś - gospodarka - Polska - 1944-1989 r.
Wieś - socjologia - Polska - 1944-1989 r.

7323
:
Myśli o filozofii dziejów: (wybór) / Johann Gottfried Herde; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Zenon Skuza.- Warszawa: "Elipsa", 2000.

Herder Johann Gottfried von (1744-1803)
Antropologia filozoficzna
Historiozofia - 18 w.

5041-filoz
:
Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman; przekł. [z ang.] Anna i Magdalena Kacmajor.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.

Higiena psychiczna
Przemoc - psychologia
Psychiatria
Psychoterapia

384, 383
:
Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej / Sharon D. Herzberger; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Przemoc w rodzinie - psychologia
Podręczniki akademickie

4568, 4565-7
:
O sprzecznościach i jedności wychowania: zagadnienia pedagogiki personalistycznej / Sergiusz Hessen; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Kształcenie - teoria
Światopogląd
Wychowanie - teoria

842-ped
:
Pisma pomniejsze / Sergiusz Hessen; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Hessen Sergiusz (1887-1950)
Plato (427-347 a.C.)
Etyka - historia
Pedagogika - historia - ZSRR
Szkolnictwo - 19-20 w.
Pamiętniki rosyjskie - 19-20 w.

840-ped
:
Podstawy pedagogiki / Sergiusz Hessen; przekł. Adam Zieleńczyk; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Pedagogika

844-ped
:
Struktura i treść szkoły współczesnej: zarys dydaktyki ogólnej / Sergiusz Hessen; [wstęp K. Kotłowski].- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.

Nauczanie - teoria
Szkolnictwo - organizacja
Wychowanie - teoria

841-ped, 6526
:
Struktura i treść szkoły współczesnej: zarys dydaktyki ogólnej / Sergiusz Hessen; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Nauczanie - teoria
Szkolnictwo - organizacja
Wychowanie - teoria

C-ped
:
Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen; przekł. Adam Zieleńczyk; wybór i oprac. Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", 1997.

Pedagogika - historia - 19-20 w.
Szkolnictwo - Europa - 1901-1939 r.
Szkolnictwo - organizacja - Europa - 1901-1939 r.

843-ped
:
Po prostu FrontPage 2002/XP PL / Nolan Hester; [tł. Bogdan Czogalik].- Gliwice: "Helion", cop. 2002.

FrontPage

4459-inf, 4455-8
:
Melancholia małżeńska / Mary K. Hinchliffe, Douglas Hooper, F. John Roberts; przeł. z ang. Krystyna Dudziak, Herbert Szafraniec.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.

Depresja psychiczna - leczenie - metody
Małżeństwo - psychologia
Małżeństwo - psychoterapia

2968
:
Historia / [aut. Krzysztof Buczkowski et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

C-podr
:
Historia filozofii. T. 1 / wyboru dok. Hanna Puszko i Andrzej Miś.- Wyd.2.- Warszawa: UW WP, 1998.

Filozofia - do 18 w.
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych

731-3
:
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

Filozofia - historia - do 15 w.

683, 686, 689, 737, 1561
:
Historia filozofii. T. 2 / wyboru dok. Hanna Puszko i Andrzej Miś.- Wyd. 2.- Warszawa: UW WP, 1998.

Filozofia - 18-20 w.
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych

734-6, 8497
:
Historia najnowsza krajów Europy Zachodniej i Ameryki: 1918-1939 / [red. odp. N. Samorukow; tł. Maria Borowska].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1965.

Ameryka - 1918-1939 r.
Europa Zachodnia - 1918-1939 r.

C-H
:
Historia nauki polskiej. T. 3, 1795-1862 / red. tomu Jerzy Michalski; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.

5309
:
Historia nauki polskiej. T. 6, Dokumentacja bio- bibliograficzna. Indeks biograficzny t. 1 i 2 / pod red. Bogdana Suchodolskiego; [sekr. nauk. Zofia Skubała-Tokarska]; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki; [aut. indeksu] Leszek Hajdukiewicz.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.

Nauka - Polska

5310
:
Historia polskiego ruchu robotniczego: 1864-1964. T. 2, 1939-1964 / oprac. Marian Malinowski [et al.]; Zakład Historii Partii przy KC PZPR.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1967.

Ruchy i organizacje robotnicze - Polska - 19-20 w.

C-H
:
Historia wychowania / pod red. Jana Hellwiga.- Poznań: "Eruditus", 1994.

Szkolnictwo - historia
Szkolnictwo - Polska
Wychowanie - historia
Wychowanie - historia - Polska
Podręczniki akademickie

C-ped
:
Historia wychowania w XX wieku: dorobek i perspektywy / pod red. Teresy Gumuły, Józefa Krasuskiego, Stanisława Majewskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.- Kielce; Radom: Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1998.

Pedagogika - historia - Polska - 20 w.
Szkolnictwo - Polska - 20 w.
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Historia wychowania: słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego; [aut. haseł Henryk Cirut et al.].- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002.

Pedagodzy
Słowniki biograficzne
Biografie

4985
:
Historia ZSRR w dwóch tomach. T. 1, Od czasów najdawniejszych do Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej / przeł. [z ros.] Tadeusz Kaczmarek; Akademia Nauk ZSRR. Instytut Historii ZSRR.- Warszawa: "Książka i Wiedza"; [Moskwa : "Progress", 1983.

Rosja - historia

7316
:
Historia życia prywatnego. T. 1, Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego / pod red. Paula Veyne'a; oprac. Peter Brown [et al.]; red. t. 1-5 Philippe Ariès, Georges Duby; red. t. 1-5 wyd. pol. Andrzej Łoś; przekł. z fr. Krystyna Arustowicz, Maria Rostworowska; red. nauk. przekładu Andrzej Łoś.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.

Życie codzienne - Bizancjum - 10-11 w.
Życie codzienne - Europa Zachodnia - 5-11 w.
Życie codzienne - Rzym - 1-5 w.
Obyczaje - Bizancjum - 10-11 w.
Obyczaje - Europa Zachodnia - 5-11 w.
Obyczaje - Rzym - 1-5 w.
Bizancjum - kultura - 10-11 w.
Europa Zachodnia - kultura - 5-11 w.
Rzym - kultura - 1-5 w.

1838, 1841
:
Historia życia prywatnego. T. 2, Od Europy feudalnej do renesansu / pod red. Georges'a Duby; oprac. Dominique Barthélemy [et al.]; red. t. 1-5 Philippe Ariès, Georges Duby; red. t. 1-5 wyd. pol. Andrzej Łoś; przekł. z fr. Wiera Bieńkowska, Wojciech Gilewski, Katarzyna Skawina; red. nauk. przekładu Andrzej Łoś.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.

Życie codzienne - Europa Zachodnia - 11-15 w.
Obyczaje - Europa Zachodnia - 11-15 w.
Europa Zachodnia - kultura - 11-15 w.

1839, 1842
:
Historia życia prywatnego. T. 3, Od renesansu do oświecenia / pod red. Rogera Chartiera; oprac. Philippe Ariès [et al.]; red. t. 1-5 Philippe Ariès, Georges Duby; red. t. 1-5 wyd. pol. Andrzej Łoś; przekł. z fr. Małgorzata Zięba, Krystyna Osińska-Boska, Małgorzata Cebo-Foniok ; red. nauk. przekładu Jerzy Maroń.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.

Życie codzienne - Europa Zachodnia - 15-18 w.
Obyczaje - Europa Zachodnia - 15-18 w.
Europa Zachodnia - kultura - 15-18 w.

1840, 1843
:
Historia życia prywatnego. T. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej / pod red. Michelle Perrot; oprac. Alain Corbin [et al.]; red. t. 1-5 Philippe Ariès, Georges Duby; red. t. 1-5 wyd. pol. Andrzej Łoś; przekł. z jęz. fr. Anna Paderewska-Gryza, Bogusław Panek, Wojciech Gilewski; red. nauk. przekładu Marek Czapliński.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.

Życie codzienne - Europa Zachodnia - 18-20 w.
Obyczaje - Europa Zachodnia - 18-20 w.
Europa Zachodnia - kultura - 18-20 w.

2221
:
Historia życia prywatnego. T. 5, Od I wojny światowej do naszych czasów / pod red. Antoine'a Prosta i Gérarda Vincenta; oprac. Sophie Body-Gendrot [et al.]; red. t. 1-5 Philippe Ariès, Georges Duby; red. t. 1-5 wyd. pol. Andrzej Łoś; przekł. z jęz. fr. t. 5 Katarzyna Skawina, Antoni Pierchała, Edyta Trojańska; red. nauk. przekładu t. 5 Teresa Kulak.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000.

Życie codzienne - Europa Zachodnia - 20 w.
Obyczaje - Europa Zachodnia - 20 w.
Europa Zachodnia - kultura - 20 w.

2513
:
Historia, kultura, tradycje: Żydzi w Rykach / Barbara Kwiatkowska [et al.].- Ryki: Miejsko-Gminne Centrum Kultury : Towarzystwo Przyjaciół Ryk, 2006.

Żydzi - Polska
Ryki (woj. lubelskie) - stosunki etniczne

6637
:
Empatia i rozwój moralny / Martin L. Hoffman; przekł. Olena Waśkiewicz.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Empatia
Etyka - psychologia

6615
:
Symbolizm / Hans H. Hofstätter; z niem. przeł. Sławomir Błaut.- Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987.

Symbolizm

7584
:
Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Agresywność - zapobieganie i zwalczanie
Młodzież - psychologia


6844, 5712-4
:
Od Wilhelma do Hitlera / Jerzy Holzer.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1973.

Niemcy - 20 w.

7144
:
W pierwszym szeregu: formowanie, kształcenie i działanie korpusu oficerów polityczno-wychowawczych maj 1943 - maj 1945 / Władysław Honkisz; [przedm. Józef Urbanowicz].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1984.

Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945)
Oficerowie polityczni - Polska - 1939-1945 r.

7478
:
Technika pracy umysłowej / Adam Horbowski, Andrzej Janczur.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1985.

Nauczanie
Uczenie się
Podręczniki akademickie

5899
:
Psychologia terroryzmu / John Horgan; red. nauk. Adam Frączek; tł. Aleksandra Jaworska-Surma.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Terroryzm - psychologia

7788
:
Nerwica a rozwój człowieka: trudna droga do samorealizacji / Karen Horney; przeł. [z ang.] Zofia Doroszowa.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997.

Nerwice
Samorealizacja

886-psych
:
Neurotyczna osobowość naszych czasów / Karen Horney; przeł. [z ang.] Helena Grzegołowska.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997.

Nerwice
Osobowość - rozwój

887
:
Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych / Bolesław Hornowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

Inteligencja (psychol.)
Zdolności

2373
:
Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011.

Kształcenie - od 2001 r.


7931
:
Dobre dziecko: jak sprawić, by nasze dzieci odróżniały dobro od zła / Brenda Houghton; z jęz. ang. przeł. Bożena Jóźwiak.- Poznań "Moderski i S-ka", 1999.

Wychowanie moralne
Dziecko - rozwój psychofizyczny
Poradniki

1615-psych, 1617
:
Kryminologia / Brunon Hołyst.- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999.

Kryminologia
Podręczniki akademickie

2033
:
Wiktymologia / Brunon Hołyst.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.

Wiktymologia

872
:
Pociągi pod specjalnym nadzorem / Bohumil Hrabal; przeł. [z czes.] Andrzej Piotrowski.- Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985.

Powieść czeska - 20 w.

7562
:
Sprzedam dom, w którym już nie chcę mieszkać / Bohumil Hrabal; przekł. Janusz Anderman, Tadeusz Lis.- Izabelin: "Świat Literacki", cop. 1996.

Opowiadanie czeskie - 20 w.

7251
:
Czas niewoli, czas śmierci: martyrologia dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej / Roman Hrabar, Zofia Tokarz, Jacek E. Wilczur; [przedm. Janusz Wieczorek; wstęp Lesław M. Bartelski]; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.- Warszawa: "Interpress", 1979.

Dziecko - Polska - 1939-1945 r.
Ludobójstwo - Niemcy - 1933-1945 r.

C-H
:
Szkolny system oceniania: wskazówki dla rad pedagogicznych / Iwona Hudańska.- Poznań: Oficyna Wydawnicza G&P, 1999.

2264
:
Weiser Dawidek / Paweł Huelle.- London: Puls Publications, 1992.

Powieść polska - 20 w.

7213
:
Homo ludens: zabawa jako źródło kultury / Johan Huizinga; przeł. Maria Kurecka i Witold Wirpsza.- Warszawa: "Czytelnik", 1998.

Gry i zabawy ludowe
Gry i zabawy - filozofia
Gry i zabawy - socjologia
Gry i zabawy - a kultura
Kultura - a gry i zabawy

817
:
Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Multimedia - stosowanie - nauczanie
Pedagogika medialna
Środki masowego przekazu - a wychowanie

C-ped
:
Human rights between needs and possibilities / Edited by Magdalena Sitek & Antonio Felice Uricchio & Iwona Florek.- Józefów: Alcide De Gasperi University, 2017

8633
:
Humaniści o prawach dziecka / pod red. Jadwigi Bińczyckiej.- Kraków: "Impuls", 2000.

Prawa dziecka

2492, 4167
:
Humanistyczne ścieżki edukacyjne: scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje / red. Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego.- Lublin: "Norbertinum", 2000.

Nauczanie zintegrowane - metody
Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne

2501
:
Humanistyka przełomu wieków / pod red. Józefa Kozieleckiego; [aut.] J. Z. Holzer [et al.].- Warszawa: "Żak", 1999.

Antropologia filozoficzna - 20 w.
Humanizm (postawa) - 20 w.
Kultura - filozofia - 20 w.
Nauki społeczne - 20 w.

1396-9, 1566-8
:
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Samuel P. Huntington; przeł. [z ang.] Hanna Jankowska.- Warszawa: "Muza", 1997.

Kultura - od 1945 r.
Polityka międzynarodowa - od 1945 r.

2069
:
Pied à terre / Jan Huszcza.- Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7363
:
Lifelines / Tom Hutchinson.- Oxford, 1997.

945, 947

I

:
Procesy innowacyjne w szkolnictwie wyższym: wybrane uwarunkowania, cele, metody i strategie / Bogdan Ileczko.- Warszawa; Łódź: PWN, 1988.

8408
:
Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży / Renata Małgorzata Ilnicka.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008.

Młodzież - patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 2001 r.
Młodzież trudna - socjologia - Polska - od 2001 r.
Młodzież trudna - wychowanie

6945, 8210
:
Imigranci i społeczeństwa przyjmujące: adaptacja? integracja? transformacja? / [red. Grażyna Waluga]; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu.- Warszawa: "Neriton", 2000.

Migracje - socjologia - 20 w.
Polityka narodowościowa - 20 w.
Materiały konferencyjne

6743
:
Elementy logiki / Andrzej Indrzejczak.- Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. Wydaw., 2004.

Logika
Podręczniki akademickie

6081-4
:
Informacja naukowa w zdrowiu publicznym / pod red. Piotra Franaszka.- Kraków: Wydaw Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.

2623
:
Informator : przewodnik osoby niepełnosprawnej / [red. i oprac. Małgorzata Radziszewska ; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych].- Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, [2009].

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Niepełnosprawni -- prawo -- Polska

8531
:
Informator dla Maturzystów 2003/2004.- Warszawa: Perspektywy Press, 2004.

Egzaminy do szkół wyższych - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.
Informatory

C-podr
:
Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących / [oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Blok humanistyczny - szkoły ponadgimnazjalne
Głusi - nauczanie
Matura (2005- )
Sprawdziany i testy dla szkół ponadgimnazjalnych

5108
:
Informator maturalny od 2005 roku z biologii / [oprac.: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Biologia - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5107
:
Informator maturalny od 2005 roku z chemii / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Chemia - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5101
:
Informator maturalny od 2005 roku z fizyki i astronomii / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Astronomia - szkoły ponadgimnazjalne
Fizyka - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5105
:
Informator maturalny od 2005 roku z geografii / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2004.

Geografia - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5103
:
Informator maturalny od 2005 roku z historii muzyki / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Matura (2005- )
Muzyka - szkoły ponadgimnazjalne
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5096
:
Informator maturalny od 2005 roku z historii sztuki / [Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: Adam, 2003.

Matura (2005- )
Sztuka - szkoły ponadgimnazjalne
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5097
:
Informator maturalny od 2005 roku z informatyki / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: Adam, 2003.

Matura (2005- )
Informatyka - szkoły ponadgimnazjalne
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5109
:
Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu; Centralna Komisja Egaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Język francuski - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5104
:
Informator maturalny od 2005 roku z języka greckiego (klasycznego) i kultury antycznej / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Język grecki - szkoły ponadgimnazjalne
Kultura klasyczna
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5099
:
Informator maturalny od 2005 roku z języka hiszpańskiego / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Język hiszpański - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5095
:
Informator maturalny od 2005 roku z języka niemieckiego / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2004.

Język niemiecki - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5106
:
Informator maturalny od 2005 roku z języka rosyjskiego / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Język rosyjski - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5102
:
Informator maturalny od 2005 roku z języka włoskiego / [Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: Adam, 2003.

Język włoski - szkoły ponadgimnazjalne
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5100
:
Informator maturalny od 2005 roku z języka łacińskiego i kultury antycznej / [oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi; Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie].- Warszawa: "Adam", 2003.

Język łaciński - szkoły ponadgimnazjalne
Kultura klasyczna
Matura (2005- )
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

5098
:
Informator nauki polskiej: instytucje decyzyjne i doradcze. T.1 / red. Paweł Gierycz.- Wyd. 29.- Warszawa: OPI, 2003.

C-podr
:
Informator nauki polskiej: instytucje naukowe / red. Paweł Gierycz.- Wyd. 29.- Warszawa: OPI, 2003.

5800-og.
:
Informator nauki polskiej: instytucje naukowe. T.2A / red. Paweł Gierycz.- Wyd. 29.- Warszawa: OPI, 2003.

5799-og.
:
Informator nauki polskiej: ludzie nauki. T.4A, A-O / red. Paweł Gierycz.- Wyd. 29.- Warszawa: OPI, 2003.

5802-og.
:
Informator nauki polskiej: ludzie nauki. T.4B, P-Ż / red. Paweł Gierycz.- Wyd. 29.- Warszawa: OPI, 2003.

5803-og.
:
Informator nauki polskiej: społeczny ruch naukowy. T.3 / red. Paweł Gierycz.- Wyd. 29.- Warszawa: OPI, 2003.

5801-og.
:
Informator o Studiach Podyplomowych i MBA na rok 2003/2004 / [red. nacz. Zofia Wereszczyńska-Ołdakowska].- Warszawa: Wydawnictwo TELBIT, 2003.

Kształcenie podyplomowe - Polska - od 2001 r.
Informatory

C-podr
:
Informator o Szkołach Wyższych i Policealnych na Rok Akademicki 2003/2004 / [red. nacz. Michał Wereszczyński].- Warszawa: Wydaw. TELBIT, 2003.

Szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.
Informatory

C-podr
:
Informator o Szkołach Wyższych i Policealnych na Rok Akademicki 2004/2005 / [red. nacz. Michał Wereszczyński].- Warszawa: Wydaw. TELBIT, 2004.

Szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.
Informatory

C-podr
:
Informatyka: terminologia znormalizowana i wykaz norm / [oprac. zespół aut.: Kazimierz Waćkowski et al.]; Polski Komitet Normalizacyjny.- Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2006.

Informatyka - terminologia - normalizacja
Normy

6603-inf
:
Innowacje w edukacji elementarnej = Innovations in elementary education / pod red. Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej, Ewy Jagiełło; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Akademia Podlaska w Siedlcach.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010.

Innowacje - stosowanie - nauczanie - Polska - 21 w.
Nauczyciele nauczania początkowego - praca - Polska - 21 w.

8074, 8072-3
:
Inspiracje badawcze we współczesnej andragogice / pod red. Jana Sarana.- Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2004.

Oświata dorosłych - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - metodologia
Materiały konferencyjne

C-ped, 6102-3
:
Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik.- Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.

7956, 7970
:
Instytucje i placówki kulturalno-wychowawcze: praca zbiorowa / pod red. Jana Badury i Olgi Czerniawskiej.- Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1979.

Praca kulturalno-oświatowa - Polska

534
:
Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. nauk. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003.

Opieka społeczna - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Integracja dzieci o specjalnych potrzebach: wybrane zagadnienia etyczne / red. Gavin Fairbairn, Susan Fairbairn; [tł. Anna Fus, Wojciech Tabisz].- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.

Dziecko niepełnosprawne umysłowo - socjologia - Wielka Brytania - od 1945 r.
Integracja społeczna - Wielka Brytania - od 1945 r.
Kształcenie integracyjne - Wielka Brytania - od 1945 r.

2436
:
Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

Integracja społeczna - Polska - od 1989 r.
Kształcenie integracyjne - efektywność - Polska - od 1989 r.
Niepełnosprawni - socjologia - Polska - od 1989 r.
Postawy - Polska - od 1989 r.

5126
:
Integracja społeczna: praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy.- Warszawa: "Żak", cop. 2002.

Integracja społeczna
Kształcenie integracyjne

4147-ped
:
Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / pod red. Marii Chodkowskiej.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

Interdyscyplinarność
Pedagogika specjalna
Materiały konferencyjne

2201
:
Intermedialność w kulturze końca XX wieku / red. Andrzej Gwóźdź, Sław Krzemień-Ojak.- Białystok: "Trans Humana", 1998.

Kultura - 20 w.
Multimedia
Materiały konferencyjne

1967, 2236
:
Internat i bursa: historia i współczesność / Beata Zięba-Kołodziej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.- Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011.

Internaty - Polska
Internaty - wychowanie
Podręczniki akademickie

7872
:
Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski; [tł. Małgorzata Ferenc-Michelson et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Internet - a komunikacja społeczna
Internet - psychologia
Internet - stosowanie

7044
:
Internet a relacje międzyludzkie / pod red. Elżbiety Laskowskiej i Mariusza Kucińskiego; [tł. tekstów wł. Michał Sołomieniuk].- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Internet - a komunikacja społeczna
Komunikacja interpersonalna

C-socj
:
Podstawy psychologii: materiały do ćwiczeń dla studentów pierwszego roku Pedagogiki z Wychowaniem Obronnym / Irena Isterewicz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Kraków: Wydawnictwa Naukowe WSP, 1979.

Psychologia
Wojsko - psychologia
Podręczniki akademickie

5930

Ì

:
Słownik ukraińsko-polski = Ukraïns'ko-pol's'kij slovnik / Anatol Iwczenko.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

Słowniki ukraińsko-polskie

500Zaskoczenieg.

I

:
Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej / Zbigniew Stanisław Iwański.- Płock: Novum, 2003.

Pedagogika resocjalizacyjna

5021, 5019-20
:
Aleja Przyjaciół / Jarosław Iwaszkiewicz.- Warszawa: "Czytelnik", 1988.

Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980)
Pisarze polscy - 20 w.
Polska - kultura - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7170
:
Ogrody / Jarosław Iwaszkiewicz.- Warszawa: "Czytelnik", 1985.

Opowiadanie polskie - 20 w..

7140
:
Panny z Wilka; Ikar; Staroświecki sklep; Wiewiórka / Jarosław Iwaszkiewicz; [wstęp Włodzimierz Maciąg].- Warszawa: "Iskry", 1984.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7518
:
Władcy i wodzowie starożytności: słownik / Piotr Iwaszkiewicz, Wiesław Łoś, Marek Stępień.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Historia - do 6 w.
Przywódcy i głowy państw
Encyklopedie

5513-og.
:
Rodzina - dziecko - telewizja: szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska.- Białystok: "Trans Humana", 1996.

Telewizja - a wychowanie w rodzinie
Wychowanie w rodzinie

1740
:
Historia administracji / Hubert Izdebski.- Warszawa: PWN, 1984.

Administracja - 18-20 w.
Podręczniki akademickie

7365
:
Wiedza, przekonania o HIV/AIDS w społeczeństwie polskim: zachowania seksualne / Zbigniew Izdebski.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

AIDS - socjologia - Polska
AIDS - zapobieganie i leczenie - Polska - od 1989 r.
HIV - epidemiologia - Polska - od 1989 r.
Życie seksualne - socjologia - Polska - od 1989 r.

2941

J

:
Ja - zdrowie - ruch: poradnik dla młodzieży, rodziców i nauczycieli / red. Zofia Żukowska.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2000.

2951
:
Anoreksja, bulimia, otyłość: przewodnik dla rodziców / Martha M. Jablow; przekł. Mirosław Przylipiak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000.

Anoreksja - zapobieganie i leczenie
Bulimia - zapobieganie i leczenie
Dziecko - psychologia
Młodzież - psychologia
Otyłość - zapobieganie i leczenie
Wydawnictwa popularne

4088-psych, 4086-7
:
Po upadku gwiazdy czyli Konsul w akcji / Eugeniusz Jabłoński.- Warszawa: "Color CB", cop. 1996.

Jabłoński Eugeniusz (1934- )
Konsulaty - Polska - od 1989 r.
Polacy za granicą - Rosja - od 1991 r.
Pamiętniki polskie - od 1989 r.

7244
:
Komputer i aplikacje użytkowe / Włodzimierz Jabłoński, Janusz Wacławiak, Stanisław Wszelak.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.

Informatyka
Podręczniki

C-ped
:
Komputer i Internet w pracy nauczyciela / Włodzimierz Jabłoński, Janusz Wacławiak, Stanisław Wszelak.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.

Internet - stosowanie - nauczanie
Komputery - stosowanie - nauczanie

C-ped
:
Scenariusze lekcji wychowawczych: wg programu autorskiego "Żyć skuteczniej" / Małgorzata Jachimska.- [Wałbrzych]: "Unus", cop. 1997.

Godzina wychowawcza
Poradniki

1986
:
Nowoczesne środki i materiały dydaktyczne / Jan Jacoby.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

Pomoce dydaktyczne

6720
:
A jednak miasto? / Iwona Jacyna.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Miasta - środowisko

7409
:
Świat ludzkich kryzysów / Aleksander Jacyniak, Zenomena Płużek.- Kraków: Wydaw. WAM, 1996.

Biblia - analiza i interpretacja
Antropologia filozoficzna - katolicyzm
Duchowość chrześcijańska
Osobowość
Wiara - teologia - katolicyzm

2378-psych, 2379
:
Dzieciństwo: doświadczenie bez świata / Małgorzata Jacyno, Alina Szulżycka.- Warszawa: "Oficyna Naukowa", 1999.

Dziecko - prawo
Dziecko - socjologia

1980-psych, 2034
:
Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych / Jadach Katarzyna.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011

Kuratorzy (prawo) - Polska - od 2001 r.

7992
:
Bełżyce: monografia miasta i gminy / Jadczak Stanisław.- Bełżyce: OWD "Express Press", 2002.

8418
:
Gry psychologiczne w szkole / Jarosław Jagieła.- Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004.

Analiza transakcyjna
Dziecko - psychologia
Gry i zabawy - psychologia
Uczniowie - psychologia
Stosunki interpersonalne - szkolnictwo

6280-psych
:
Relacje w rodzinie a szkoła: krótki przewodnik psychologiczny / Jarosław Jagieła.- Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2007.

Dziecko - psychologia
Rodzice - a szkolnictwo - psychologia
Rodzina - psychologia
Wychowanie w rodzinie - psychologia
Poradniki

8370
:
Studnia / Michał Jagiełło.- Warszawa: "Czytelnik", 1985.

Powieść polska - 20 w.

7549
:
Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Papiery wartościowe -- inwestycje
Rynek kapitałowy
Ryzyko inwestycyjne

8551
:
Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole / red. nauk. Bogusław Śliwerski.- Kraków: Impuls, 1999.

1993, 2120
:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników: tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń: praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sedlaka.- Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997.

Motywacja pracy
Płaca
Poradniki

2109-18
:
Jaka jesteś, rodzino? / wybór i oprac. Mirosława Parzyńska, Irena Tarłowska; [wstęp M. Parzyńska; posł. A. Kłoskowska].- Warszawa: "Iskry", 1963.

Rodzina - Polska - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.
Antologie

593
:
Jakość kształcenia - wyzwaniem XXI wieku: polski system szkolnictwa wyższego u progu Unii Europejskiej: konferencja rektorów zorg. przez Konwent Uczelni Niepaństwowych / [red. Marek B. Kamiński, Piotr Rządca; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania].- Warszawa: Wydaw. WSPiZ, 1997.

Nauczanie - efektywność - szkoły wyższe - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo wyższe - organizacja - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

6709
:
Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych / pod red. Mariana Piotrowskiego i Andrzeja Kirejczyka.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, cop. 2001.

Oświata dorosłych - efektywność
Nauczanie - efektywność - szkoły zawodowe
Szkolenie zawodowe - efektywność
Materiały konferencyjne

4159
:
Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszechradzkiej z perspektywy europejskiej / pod red. Piotra Majera i Magdaleny Sitek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - kraje Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo-Wschodnia
Grupa Wyszehradzka
Bezpieczeństwo narodowe - Polska

8067-BN, 8065-6
:
Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną / pod red. Zofii Palak [et al.]; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.- Tarnobrzeg: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011.

Jakość życia - socjologia - Polska - od 2001 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 2001 r.
Młodzież - patologia społeczna - Polska - od 2001 r.
Rodzina - patologia społeczna - Polska - od 2001 r.
Rodzina - socjologia - Polska - od 2001 r.

C-socj
:
Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą: antologia 4 / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej, Danuty Elsner.- [Radom]: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Nauczanie - efektywność
Oświata - zarządzanie - od 1989 r.

54
:
Orientacje życiowe młodzieży na przykładzie badań w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie / Wanda Jakubaszek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Ochotnicze Hufce Pracy. Ośrodek Szkolenia i Wychowania nr 1 (Kraków) - socjologia
Młodzież trudna - socjologia - Polska - od 2001 r.
Postawy - Polska - od 2001 r.
Kraków (woj. małopolskie) - socjologia - od 2001 r.

C-ped
:
Wątki religijne w twórczości Emila Ciorana / Michał Jakubik.- Gdynia: Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2012.

Cioran, Emil (1911-1995)
Religia - w literaturze francuskiej
Literatura francuska - tematyka - 20 w.

8352
:
Analiza wybranych właściwości komunikacyjnych neurotyków i ludzi zdrowych psychicznie / Urszula T. Jakubowska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1992.

Komunikacja społeczna - psychologia - badanie
Nerwice - badanie
Stosunki interpersonalne - badanie

225, 244-5
:
Preferencje polityczne: psychologiczne teorie i badania /Urszula Jakubowska.- Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 1999.

2044-psych
:
Wspomnienia nie zawsze są cudne / Stefan Antoni Jakubowski.- Warszawa, 2005.

7276
:
Strategie interwencji kryzysowej / Richard K. James, Burl E. Gilliland; [tł. Andrzej Bidziński].- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.

Interwencja kryzysowa (psychol.)
Podręczniki

6414
:
Pragmatyzm: nowe imię paru starych stylów myślenia / William James; wprowadzenie Alfred J. Ayer; przeł. [z ang.] Michał Szczubiałka.- Warszawa: "KR", 1998.

Pragmatyzm

778-filoz
:
Jan Locke: wybór pism pedagogicznych / oprac. Hanna Pohoska.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1948.

6453
:
Jan Mitręga w 90 lecie urodzin.- Katowice: Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2007.

Mitręga, Jan (1917-2007)
Górnicy - Polska - 20 w.
Górnictwo - ekonomika - Polska - od 1989 r.
Śląsk - 20 w.
Księgi pamiątkowe
Biografie

7149
:
Bóg bogaty w miłosierdzie: Jan Paweł II w Ojczyźnie, 16-19 sierpnia 2002 / [red. Jolanta Piasecka, aut. cz. 1 Grzegorz Polak].- Kraków : "M" ; Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna, 2002.

Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - podróże apostolskie - Polska
Mowy i homilie papieskie - od 1965 r.
Kraków (woj. małopolskie) - religia - od 2001 r.

7666
:
Encyklika Redemptor hominis / Jan Paweł II.- Poznań: Pallottinum, 1979.

7343
:
Miłość żąda ofiary: relikwia "Katoczka" kpt. pil. - obs. Jana III Hryniewicza - sztandar Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940-1992 / Andrzej R. Janczak.- Warszawa: nakł. autora, 1992.

Lotnictwo wojskowe - Polska - 1939-1945 r.
Sztandary - wojsko - Polska - 20 w.
Wojna lotnicza - Wielka Brytania - 1939-1945 r.

5945
:
Stanowienie celów dydaktyczno-wychowawczych w zintegrowanej edukacji uczniów / Teresa Janicka-Panek.- Skierniewice: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Radom: współpr. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007.

Nauczanie - teoria
Nauczanie początkowe
Wychowanie - teoria
Podręczniki akademickie

6763
:
Materiały pomocnicze do statystyki i matematyki finansowej / Ewa Janik.- Lublin: WSPA, 2004.

6548-9
:
Ruch młodzieżowy u progu lat osiemdziesiątych / Krzysztof Janik.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.

Organizacje młodzieżowe - Polska - od 1944 r.

7573
:
Sekty i związki religijne: zarys / Robert Janik.- Lublin: "Norbertinum", 2002.

Religia - historia

4668-70
:
Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo / Wiesław Janik; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004.

Przedsiębiorstwo - ekonomika
Przedsiębiorstwo - organizacja
Podręczniki akademickie

6528
:
Odyseja wychowania: Goethańska wizja człowieka w latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra / Maria Janion, Maria Żmigrodzka.- Kraków: "Aureus", 1998.

Goethe Johann Wolfgang von (1749-1832). Wilhelm Meisters Lehrjahre
Goethe Johann Wolfgang von (1749-1832). Wilhelm Meisters Wanderjahre
Antropologia filozoficzna - a literatura niemiecka
Powieść niemiecka - historia - 18-19 w.

C-podr
:
Chemia i my / Ryszard M. Janiuk, Krystyna Skrok.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Chemia - nauczanie - gimnazja

5755
:
Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku: perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002.

Rodzice - a szkolnictwo - od 1989 r.
Rodzice - a szkolnictwo - socjologia - Polska - od 1989 r.

5567
:
Autoedukacja wyzwaniem współczesności / Dzierżymir Jankowski.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1999.

Samokształcenie

4811-4
:
Dom kultury: studium socjologiczno-pedagogiczne / Dzierżymir Jankowski.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1977.

Domy kultury - Polska

517
:
Doktor Panteusz w przemianach i inne utwory / Placyd Jankowski; wybrał i oprac. oraz szkic o życiu i twórczości napisał Lech Sokół.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.

Opowiadanie polskie - 19 w.
Powieść polska - 19 w.

7588
:
Poznawanie uczniów: zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Andrzej Janowski.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

Uczniowie - psychologia - metody
Uczniowie - socjologia - metody

C-ped
:
Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Uczniowie - a nauczyciele
Uczniowie - socjologia
Nauczyciele - a uczniowie
Nauczyciele - socjologia
Stosunki interpersonalne - szkolnictwo

1119-ped
:
Janusz Korczak: wybór pism pedagogicznych. T.2 / [wyboru dokonała i redakcyjnie opracowała Ela Frydman].- Warszawa: PZWSz, 1958

2940
:
ABC radiestezji / Adolf Januszewski.- Warszawa: "Sport i Turystyka", 1985.

Radiestezja
Poradniki

7600
:
Technologia kształcenia w szkolnictwie wyższym: pojęcia, problemy, postulaty / Franciszek Januszkiewicz.- Warszawa; Poznań: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.

Nauczanie - szkoły wyższe - Polska

C-ped
:
Technologia kształcenia w szkolnictwie wyższym: pojęcia, problemy, postulaty / Franciszek Januszkiewicz.- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982.

Nauczanie - szkoły wyższe - Polska

203
:
Uczenie się w grupach / David Jaques; [tł. z ang. Danuta Elsner, Alicja Gałązka].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Studenci - psychologia
Studenci - socjologia
Nauczanie - metody - szkoły wyższe
Uczenie się - metody

50
:
Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: diagnoza zjawiska i jego wybranych uwarunkowań / Jolanta Jarczyńska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.

Uczniowie gimnazjów - socjologia
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - socjologia
Uzależnienie od hazardu - socjologia - Polska - 21 w.
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie; okręg) - szkolnictwo i oświata - socjologia - 21 w.

C-socj, 8349, 8350
:
Komputery w dydaktyce szkoły wyższej / Stanisław Jarmark; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwo Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979.

Nauczanie - komputeryzacja - szkoły wyższe

6025
:
Z etyką na ty: od egipskiego Ptahhotepa do Karola Wojtyły / Józef Jaroń.- Łódź; [Mysłaków]: "Dajas", 1995.

Etyka - historia

2129
:
Postacie poezji / Zbigniew Jarosiński.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1985.

Poezja - historia - 20 w

7209
:
Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2003.

Diagnoza pedagogiczna
Podręczniki akademickie

5022, 5038-9
:
Psychologia i psychopatologia życia codziennego / Marek Jarosz.- Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976.

Nerwice
Stres - psychologia
Życie codzienne - psychologia

4742-psych
:
Samobójstwa / Maria Jarosz.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997.

Samobójstwo - od 1989 r.
Samobójstwo - Polska - od 1944 r.
Samobójstwo - socjologia
Dane statystyczne

799
:
Traktat o naturze ludzkiej / Tadeusz M. Jaroszewski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1980.

Antropologia filozoficzna
Marksizm

5912
:
Prasa podziemna w latach 1939-1945: studia i szkice / Jerzy Jarowiecki.- Kraków: WSP, 1975.

Czasopisma nielegalne polskie - historia - 1939-1945 r.
Prasa (wydawnictwa) - Polska - 1939-1945 r.
Kraków (woj. małopolskie) - media - 1939-1945 r.

3639
:
Pod prąd: refleksje rocznicowe / Wojciech Jaruzelski.- Warszawa: Comandor, cop. 2005.

Publicystyka polska - od 2001 r.
Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce

6663-5
:
Lobbing / Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska.- Warszawa: "ABC"; Kraków: Oficyna Ekonomiczna - Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2000.

Grupy nacisku - organizacja
Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.

2495
:
Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie 2 / Antonina Jasińska, Witold Gawdzik.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Język polski - nauczanie początkowe - metody

8167-8
:
Lukács / Bogusław Jasiński.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1985.

Lukács György (1885-1971)
Marksizm

7430
:
Dialog naszą szansą / Jerzy Jaskiernia.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1985.

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego

7490
:
Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętności czytania dzieci sześcioletnich / Elżbieta Jaszczyszyn.- Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2010.

Czytanie - nauczanie - metody
Edukacja medialna - Polska
Wychowanie przedszkolne - efektywność - badanie - Polska - od 1989 r.

7713-ped
:
Gestapo w walce z ruchem oporu nad Wisłą i Brdą / Tadeusz Jaszowski; współpraca aut. Włodzimierz Jastrzębski.- Bydgoszcz: "Pomorze", 1985.

Ruch oporu - Polska
Pomorze Gdańskie - 1939-1945 r.

7431
:
Nurty pedagogiki: naukowe, dyskretne, odlotowe / Monika Jaworska-Witkowska, Zbigniew Kwieciński.- Kraków: Impuls, 2011.

C-ped
:
Autorytet nauczyciela / Iwona Jazukiewicz.- Kraków: "Impuls", 1999.

Autorytet
Nauczyciele - socjologia - Polska - od 1989 r.

2172
:
Jednostka, grupa, cybersieć: psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego / pod red. Mieczysława Radochońskiego i Barbary Przywary.- Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2004.

Internet - psychologia
Internet - socjologia
Społeczeństwo informacyjne

C-ped
:
Technika, elektrotechnika i elektronika: podręcznik - gimnazjum / Wojciech Jędrzejczyk.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Elektronika - nauczanie - gimnazja
Elektrotechnika - nauczanie - gimnazja
Technika - nauczanie - gimnazja

5726
:
Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski.- Warszawa: "Żak", 1999.

Młodzież - kultura - socjologia - Polska - od 1944 r.
Subkultura - Polska - od 1944 r.
Subkultura - teoria

1407, 2231-2, 3147-50
:
Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski.- Warszawa: "Żak", 2001.

Młodzież - kultura - socjologia - Polska - od 1944 r.
Przemoc - Polska - od 1944 r.
Subkultura - Polska - od 1944 r.
Subkultura - teoria

3015-8
:
Leksykon narkomanii / Mariusz Jędrzejko, Krystyna Piórkowska; [współpr. aut. Wiesław Bożejewicz]; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.- Pułtusk: WSH, 2004.

Narkomania
Encyklopedie

5807-og.
:
Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska.- Warszawa : Difin, 2017.

Dziecko z niepełnosprawnością
Dziecko zdolne
Kompetencje emocjonalne
Kompetencje społeczne
Rozwój emocjonalny
Rozwój psychofizyczny dziecka
Socjalizacja
Uczniowie klas początkowych
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

8569
:
Szkoła kształcąca: metodyka nauczania w szkole podstawowej / Ludwika Jeleńska.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957.

566
:
Kozienice - założenia pałacowo-ogrodowe / Agnieszka Jelonkiewicz-Chęć.- Kozienice, 1999.

7176
:
Architektura postmodernistyczna / Charles A. Jencks; [tł. Barbara Gadomska; posł. Wojciech Kosiński].- Warszawa: "Arkady", 1987.

Architektura - historia - 20 w.
Postmodernizm - budownictwo

7603
:
Człowiek i zawód: wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy / Urszula Jeruszka.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010.

Pedagogika pracy
Zawód
Podręczniki

C-ped
:
Ewolucja programów przedmiotów zawodowych / Urszula Jeruszka.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.

Programy nauczania dla szkół zawodowych - reforma - Polska - od 1980 r.

4169
:
Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.

Komunikacja społeczna
Multimedia - stosowanie - nauczanie
Środki masowego przekazu - socjologia

C-socj
:
Interwencja: jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy / Vernon E. Johnson; tł. [z ang.] Barbara Mroziak.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii: Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień Fundacja im. Stefana Batorego, 1994.

Nałóg - zapobieganie i zwalczanie - metody
Wydawnictwa popularne

412-3
:
Zarys sztuki wojennej / Henri Jomini.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.

Strategia - 19 w.

7179
:
Biologiczne podstawy rozwoju człowieka / Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga.- Kielce; Radom: Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego: Instytut Technologii Eksploatacji, 1995.

Ontogeneza
Podręczniki akademickie

74, 75-6
:
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga.- Radom; Kielce: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2005.

Ontogeneza
Podręczniki akademickie

6361
:
Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich / Maria Jordan.- Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2003.

Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Niedostosowanie społeczne - Polska - od 1989 r.
Rodzina - a socjalizacja - Polska - od 1989 r.
Socjalizacja - Polska - od 1989 r.

5155-ped, 5152-4
:
W sprawie regionalnej polityki upowszechniania szkoły średniej / Adam Józefowicz.- Warszawa; Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe., 1989.

Szkolnictwo średnie - polityka - Polska
Wykształcenie - polityka - Polska

C-ped
:
Techniczne środki dydaktyczne w kształceniu kursowym / Zdzisław Józefowicz; Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.- Warszawa: Wydaw. Katalogów i Cenników, 1974.

Pomoce dydaktyczne
Szkolenie zawodowe - metody

6473
:
Doskonalenie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym: gry kierownicze / Wojciech Józwiak.- Warszawa: Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1989.

Gospodarstwo rolne - organizacja - szkolenie
Gospodarstwo rolne - zarządzanie - szkolenie
Gry kierownicze

6454
:
Słownik filozofii / Didier Julia; przeł. z fr. Krzysztof Jarosz.- Katowice: "Książnica", 1995.

Filozofia
Encyklopedie

(704, 811, 1653)-filoz.
:
Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży: diagnoza - zaspokojenie / Elżbieta Jundziłł.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.

Młodzież - rozwój psychofizyczny
Wychowanie - metody

833, 1071
:
Z biegiem lat / Bolesław Jung.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1985.

Jung Bolesław
Wojna 1939-1945 r. - Polska
Wojsko - Polska - 1944-1989 r.
Warszawa - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.

7497
:
Szkoły społeczne in statu nascendi / Joanna Jung-Miklaszewska, Daniela Rusakowska.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1995.

Szkolnictwo niepubliczne - Polska - od 1989 r.

1891-3
:
Jaśniej niż tysiąc słońc: losy badaczy atomu / Robert Jungk; przeł. Helena Kahanowa; posł. Olgierd Wołczek.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.

Broń jądrowa - polityka
Fizycy atomowi
Biografie

7185
:
Komunikacja społeczna w organizacji: moduł II: suplement / Paweł Jurczyk, Krystyna Knafel.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Komunikacja społeczna
Organizacje
Stosunki interpersonalne
Poradniki

24, 43-4
:
Ontogeneza mowy i myślenia / Andrzej Jurkowski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

Mowa
Myślenie
Psychologia wychowawcza

2372-psych
:
Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia: (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego) / Stanisław Juszczyk.- Katowice: Wydaw. UŚ, 2000.

Społeczeństwo informacyjne
Środki masowego przekazu - socjologia

4162
:
Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / Stanisław Juszczyk [oraz] Janusz Janczyk, Danuta Morańska, Marcin Musioł.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.

Informatyka - nauczanie

5216-7, 5250-4
:
Edukacja medialna / Stanisław Juszczyk [et al.].- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

C-ped
:
Edukacja na odległość: kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.

Internet - stosowanie - nauczanie
Komputery - stosowanie - nauczanie
Nauczanie na odległość
Nauczanie - teoria
Pedagogika medialna

5222-3, 5230-4
:
Elementy informatyki dla pedagogów / Juszczyk Stanisław, Piotr Gruba.- Katowice: Śląsk, 1996.

4898
:
Statystyka dla pedagogów: zarys wykładu / Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

Statystyka
Podręczniki akademickie

4857, 4854-6

K

:
Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000.

Bezrobocie - zapobieganie i zwalczanie - projekty - Polska - od 1989 r.
Bezrobocie - Polska - od 1989 r.
Ubóstwo - zapobieganie i zwalczanie - projekty - Polska - od 1989 r.
Dane statystyczne

5643-6
:
Izrael: informator / Czesław Kącki; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy.- Warszawa: "Konjan": na zlec. MON, 1999.

Izrael
Izrael - polityka
Informatory

6800
:
Mój świat: program kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej / Halina Matejek, Anna Kaczanowska.- Warszawa, 1999.

Nauczanie początkowe

2288
:
Druga Armia Wojska Polskiego / Kazimierz Kaczmarek.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978.

Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 2 Armia
Wojsko - Polska - 1944-1989 r.

C-H
:
Rozważania o życiu ludzkim / Stefan Kaczmarek.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1979.

Antropologia filozoficzna
Etyka
Marksizm
Starość - filozofia
Szczęście
Śmierć - filozofia

C-filoz
:
Dla swojej ziemi macierzystej... / Henryk Kaczor, Jan Kaczor, Stanisław Kaczor.- Warszawa; Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii ITE, 2003.

4970
:
Jestem wśród ludzi: wiersze / Stanisław Kaczor; [rys. Janusz Popławski].- Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2005.

Poezja polska - 21 w.

6550-99
:
Nauczyciel w kształceniu pozaszkolnym dorosłych / Stanisław Kaczor.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.

Nauczanie dorosłych
Nauczyciele
Oświata dorosłych

C-ped
:
O powstaniu i trzech latach działalności "Wszechnicy Roztoczańskiej" / Stanisław Kaczor; Starostwo Powiatu Zamojskiego, Stowarzyszenie "Wszechnica Roztoczańska".- Zamość; Radom: Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2002.

Stowarzyszenie "Wszechnica Roztoczańska" (Szczebrzeszyn)
Oświata dorosłych - organizacje - Polska - od 1989 r.
Szczebrzeszyn (woj. lubelskie ; okręg) - szkolnictwo i oświata - organizacje - od 1989 r.

4266
:
Samokształcenie nauczycieli studiujących / Stanisław Kaczor.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

Nauczyciele - szkolenie
Pedagogika - nauczanie
Samokształcenie

596
:
Dociekania psa / Franz Kafka; przeł. [z niem.] Lech Czyżewski.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1988.

Opowiadanie austriackie - 20 w.

7267
:
Problemy psychologii wychowania: teoria i praktyka / Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.

Psychologia wychowawcza

3739
:
Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001.

Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja - metody
Nauczanie początkowe
Pedagogika specjalna - metody
Wychowanie przedszkolne
Podręczniki akademickie

3740-psych, 5023-6
:
Co u pana słychać ? / Krzysztof Kąkolewski. Biała księga: sprawa Dolezalka / [wybór dokumentów i oprac. K. Kąkolewski; tł. z niem. Elżbieta Kasper, Artur Woźnica].- Warszawa: "Iskry", 1986.

Publicystyka polska - 1956-1989 r.
Przestępcy wojenni - Niemcy
Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r.

5420
:
Wizje czyli Jak nauka zmieni świat w XXI wieku / Michio Kaku; przeł. Karol Pesz.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.

Nauka - prognozy

2211
:
Najważniejsze lata czyli Jak rozumieć rysunki małych dzieci: rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków / Anna Kalbarczyk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Dziecko - rozwój psychofizyczny - badanie - metody
Osobowość - rozwój - badanie - metody
Rysunek - psychologia

7714
:
Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci / Kinga Kaleta.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011.

Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Psychologia systemowa
Rodzina - psychologia
Socjalizacja - Polska - od 1989 r.
Wychowanie w rodzinie - Polska - od 1989 r.

7913
:
Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski.- Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo, 2005.

Dziecko trudne - resocjalizacja
Młodzież trudna - resocjalizacja
Organizacje międzynarodowe - a patologia społeczna
Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie
Podręczniki akademickie

6425
:
Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich / Marian Kalinowski, Jerzy Pełka.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003.

Nieletni przestępcy - wychowanie - historia
Pedagogika resocjalizacyjna - historia
Podręczniki akademickie

5784
:
Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko maltretowane
Dziecko seksualnie wykorzystywane
Prawa dziecka
Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie
Rodzina - polityka społeczna
Rodzina - socjologia

C-socj
:
Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Czytanie - nauczanie
Wychowanie przedszkolne

2174
:
Funkcje pedagogiki społecznej: praca socjalna i kulturalna / Aleksander Kamiński.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1975.

561, 5998
:
Studia i szkice pedagogiczne / Aleksander Kamiński; [posł. Ryszard Wroczyński].- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.

Pedagogika społeczna

200
:
Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym / Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.

Pedagogika resocjalizacyjna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

8618
:
Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego pracę dyplomową / Tadeusz Kamiński, Teresa Szmigielska.- Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, 2000.

8403
:
Poradnik dla radiotechników / Wacław Kania, Maria Maruszewska, Jan Sawicki.- [Warszawa]: Państ. Wydaw. Szkolnictwa Zawodowego, 1973.

Radiotechnika
Poradniki

5883
:
Etyczno-prawne aspekty zmian klimatycznych / Małgorzata Kaniewska; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2017.

Ekoetyka
Ochrona środowiska
Polityka klimatyczna
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
Zmiany klimatyczne

8560
:
Kanon kształcenia ogólnego: seminarium nt. Reformy szkolne w latach 1980-1993 - wnioski, projekty, wdrożenia / red. nauk. raportu Andrzej Nogaj.- Warszawa: IBE, 1995.

Szkolnictwo ogólnokształcące - reforma - Polska - od 1980 r.

C-ped
:
O pedagogice / Immanuel Kant; [tł. Dorota Sztobryn].- Łódź; [Mysłaków]: "Dajas", 1999.

Pedagogika - filozofia - 18 w.

3650
:
Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej / Ewa Kantowicz.- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.

Opieka społeczna
Podręczniki akademickie

2714
:
Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym / Gabriela Kapica.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Gry edukacyjne
Nauczanie początkowe - metody

C-ped
:
Dydaktyka oświaty pozaszkolnej / Stanisław Karaś; [Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji].- Warszawa; Radom: ITE, 1995.

Nauczanie dorosłych - metody
Szkolenie zawodowe - metody

80-4, 1232
:
Samokształcenie w zawodzie: organizacja i technika uczenia się / Stanisław Karaś.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.

Samokształcenie
Szkolenie zawodowe

6438
:
Samokształcenie w zawodzie: organizacja i technika uczenia się / Stanisław Karaś.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Samokształcenie
Szkolenie zawodowe

C-ped
:
Sztuka samokształcenia / Stanisław Karaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa ; Poznań : WSP TWP : "Sorus", 1994.

Samokształcenie

8467-Ped
:
Zarys dydaktyki kursów zawodowych / Stanisław Karaś.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Nauczanie dorosłych - metody
Szkolenie zawodowe - metody

6050, 6451
:
Partyzancka broń: o uzbrojeniu w Batalionach Chłopskich / Bogumił Karaszewski, "Rafał" [pseud.].- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.

Bataliony Chłopskie - uzbrojenie

5972
:
Excel 97: samouczek dla każdego / Michael B. Karbo; [tł. Maria Rydz].- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

Excel
Podręczniki
Arkusze kalkulacyjne

6067
:
Komputer 2000: kupujemy nowoczesny komputer / Michael B. Karbo; [tł. z jęz. duń. Przemysław Doleżych].- Warszawa: Egmont Polska, 1999.

Komputery - budowa i organizacja
Poradniki

6070
:
PC & Windows 95: samouczek dla każdego / Michael B. Karbo.- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

6066
:
Windows 95: samouczek dla każdego: kurs podstawowy / Michael B. Karbo; [tł. Iwona Czajka Michniewicz].- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

Systemy operacyjne
Windows 95
Podręczniki

6068
:
Windows 98: samouczek dla każdego: kurs podstawowy / Michael B. Karbo; [przekł. z duń. Przemysław Doleżych].- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

Systemy operacyjne
Windows 98
Podręczniki

6069
:
Word 97: samouczek dla każdego / Michael B. Karbo.- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

6065
:
Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma.- Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011.

Wychowanie przedszkolne - metody
Podręczniki akademickie

7909, 7907-8, 7934-8
:
Edukacja przedszkolna w świetle warstwowej koncepcji wychowania / Joanna Karczewska.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015.

Wychowanie przedszkolne - metody

8379
:
Techniczne środki propagandy / Jan Karczewski.- Dęblin: Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, 1978

5947
:
Stanisław Gierat 1903-1977: działalność społeczno-polityczna / Piotr Kardela; [wyd. poprzedzone szkicem Danuty Mostwin pt. "Niezłomni"].- Szczecin: "Albatros", 2000.

Gierat Stanisław (1903-1977)
Młodzież wiejska - organizacje - biografie - Polska - 1918-1939 r.
Organizacje kombatanckie - Polska - 1944-1989 r.
Wojsko - biografie - Polska - 1939-1945 r.
Polacy za granicą - polityka - 1945-1989 r.
Polacy za granicą - Stany Zjednoczone - 1945-1989 r.
Biografie

7094
:
Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej / Józef Kargul.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.

Praca kulturalno-oświatowa - Polska
Praca kulturalno-oświatowa - organizacja - Polska
Podręczniki akademickie

854
:
O teorii i praktyce poradnictwa: odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2010.

Poradnictwo
Podręczniki akademickie

C-ped


:
Nauczyciel i uczeń: interakcje a wartości w klasie szkolnej: analiza etnograficzna / Magda Karkowska.- Kraków: "Impuls", 2005.

Interakcje społeczne - szkolnictwo - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - a nauczyciele - Polska
Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Nauczyciele - a uczniowie - Polska
Nauczyciele - socjologia - Polska - od 1989 r.
Postawy - Polska - od 1989 r.
Rola społeczna - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Podstawy psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.- Pułtusk: WSH, 2004.

Pedagogika pracy
Praca - psychologia

5776-ped
:
Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2007.

Pedagogika pracy
Praca - psychologia

C-ped
:
O problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych / Barbara Karolczak-Biernacka.- Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2008.

8109-11
:
Integracja Polski z Unią Europejską: przedakcesyjne przekonania i współczesne fakty / Barbara Karolczak-Biernacka.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2007.

8125-7
:
Przedstawiciele władzy samorządowej w opinii mieszkańców powiatu otwockiego / Barbara Karolczak-Biernacka. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2006.

8131-3
:
Demokracja jako wyraz ludzkich postaw: spojrzenie na ustrojowy organizm państwa z perspektywy psychologicznej / Barbara Karolczak-Biernacka; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010.

Demokracja - psychologia
Demokracja - socjologia - Polska - 21 w.
Postawy - Polska - 21 w.

C-socj, 8070
:
Młodzież wobec przestępczości: diagnoza postaw / Barbara Karolczak-Biernacka. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.

1072
:
Młodzież wobec przestępczości: diagnoza postaw / Barbara Karolczak-Biernacka.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.

2037
:
Słownik amatora krzyżówek / Bogdan Karpiniec.- Warszawa: "Adam", [2001].

Encyklopedie polskie

6826
:
Drugoroczność: pedagogiczne wyzwanie dla współczesności / Anna Karpińska.- Białystok: "Trans Humana", 1999.

Drugoroczność - badanie - Polska - od 1989 r.
Drugoroczność - zapobieganie
Szkolnictwo podstawowe - Polska - od 1989 r.

C-ped, 1386, 1551-3
:
Wybrała cię droga / Leon Karpiński.- Szczecin: "Albatros", 1999.

Publicystyka polska - od 1989 r.
Szczecin (woj. zachodniopomorskie ; okręg) - od 1989 r.

7134
:
Sztuka oświeconego sarmatyzmu: antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III / Mariusz Karpowicz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Klasycyzm - Polska - 17 w.
Kultura klasyczna - w sztuce polskiej
Sztuka polska - tematyka - 17 w.

7373
:
Edukacja przedszkolna: w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata Karwowska-Struczyk.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

Wychowanie przedszkolne - metody
Wychowanie przedszkolne - organizacja

7944, 7945
:
Nisze ekologiczne a rozwój dziecka / Małgorzata Karwowska-Struczyk.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Dziecko - rozwój psychofizyczny - badanie
Środowisko człowieka - a dziecko - badanie

2474
:
Nowa psychologia kobiety: [podejście feministyczne] / Ellyn Kaschack; przekł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka.- Wyd. 2.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Feminizm
Kobieta - psychologia

4067-psych, 4065-6
:
Tropami powstańczej przesyłki: zapiski zawiszaka / Jerzy Kasprzak.- Warszawa: "Czytelnik", 1985.

Kasprzak, Jerzy (1929- )
Zawisza (org.)
Poczta polowa - Polska - 1939-1945 r.
Powstanie 1944 r. warszawskie
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.

7351
:
Wprowadzenie do filozofii / Leszek Kasprzyk, Adam Węgrzecki.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.

Filozofia - historia
Podręczniki

5882-filoz
:
Wykarczowane jabłonie / Marian Adam Kasprzyk.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7426
:
Mierniki statystyczne / Helena Kassyk-Rokicka.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986.

Statystyka gospodarcza
Statystyka - metody

7660
:
Mierniki statystyczne / Helena Kassyk-Rokicka.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971.

Statystyka gospodarcza
Statystyka - metody

580
:
"Eurosem" na Horn / Aleksander Kaszowski, Zbigniew Urbanyi.- Gdańsk: Wydaw. Morskie, 1975.

Żeglarstwo morskie - 20 w.

7305
:
Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1970 / oprac. zespół pod red. Adama Teterwaka.- Warszawa: PWN, 1971.

5392
:
Wpływ lwowskiego ośrodka artystycznego na sztukę regionu zamojskiego / Danuta R. Kawałko, Grażyna Żurawicka.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2000.

Lwów (Ukraina) - sztuka
Zamość (woj. lubelskie; okręg) - sztuka

4241
:
Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym.- Katowice: Śląsk, 1998.

Niepełnosprawni - opieka społeczna
Niepełnosprawni - socjologia

1175-7, 1285-9
:
Dylematy moralne współczesnego człowieka / Witold Kawecki.- Warszawa: "Adam", 2003.

Antropologia teologiczna - katolicyzm
Etyka chrześcijańska - katolicyzm
Miłosierdzie Boże

6823
:
Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu / Stanisław Kawula; Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 1999.

Pedagogika społeczna
Wychowanie - socjologia - Polska - od 1989 r.

1982, 2229, 2230
:
Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

Pedagogika rodziny

5204, 5200-3, 5245-9
:
Uczyliśmy w szkole waldorfskiej: o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii / Martina Kayser, Paul-Albert Wagemann; tł. Mirosław S. Szymański.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Pedagogika waldorfska - historia
Szkolnictwo - Niemcy - 20 w.

C-ped, 2125, 2242-6
:
Dubler / Elia Kazan; z ang. przeł. Jan Aleksandrowicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść amerykańska - 20 w.

7308
:
Terenoznawstwo dla harcerzy / Andrzej Kazanecki.- Warszawa: "Horyzonty", 1975.

Terenoznawstwo
Wczasy turystyczne
Poradniki

7292
:
Przewodnik po tematach maturalnych - język polski: egzamin pisemny, egzamin ustny / Danuta Kazimierska, Barbara Wasilewska.- Warszawa: "Delta", [2000].

Język polski - szkoły średnie
Literatura - historia
Literatura polska - historia
Matura
Materiały pomocnicze dla szkół średnich

160
:
Wprowadzenie do pomocy społecznej: wybrane zagadnienia / Tomasz Kaźmierczak, Marta Łuczyńska.- Katowice: Śląsk, 1998.

Opieka społeczna
Podręczniki akademickie

1205-7, 1352-4, 1356-9
:
Bankiet w domu powieszonego / Zygmunt Kałużyński.- Warszawa: "BGW", 1993.

Film
Kultura - socjologia - 20 w.
Publicystyka polska - 20 w.

7057-65
:
Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli / Barbara Kędzierska.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.

Informatyka - nauczanie - szkoły wyższe - Polska
Komputery - stosowanie - nauczanie
Nauczyciele - doskonalenie zawodowe - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Jak poradzić sobie z niegrzecznymi dziećmi / Kate Kelly; z ang. przeł. Małgorzata Szubert.- Warszawa: Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2005.

Dziecko - psychologia
Wychowanie w rodzinie
Poradniki

C-ped
:
Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm.- Warszawa: "Żak", 2000.

Dziecko - opieka społeczna
Pedagogika opiekuńcza
Podręczniki akademickie

3067-70
:
Edukacja dziewcząt i kobiet śląskich: (od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej) / Grażyna Kempa.- Katowice: Wydaw. UŚ, 1996.

Dziewczęta - Polska - 19-20 w.
Kobieta - Polska - 19-20 w.
Śląsk - szkolnictwo i oświata - 19-20 w.

4272
:
Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich / Andrzej M. Kempiński.- Warszawa: "Iskry", cop. 2001.

Mitologia
Encyklopedie

5478
:
Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall; przekł. Joanna Kowalczewska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Dziecko - psychoterapia - metody
Dziecko - rozwój psychofizyczny - zaburzenia
Młodzież - psychoterapia - metody
Młodzież - rozwój psychofizyczny - zaburzenia
Podręczniki

6384
:
Kto jest kim w Polsce - inaczej / Andrzej Kępiński, Zbigniew Kilar (współpraca).- Warszawa: "Czytelnik", 1985.

Publicystyka polska - 20 w.
Polska - biografie - 20 w.
Polska - polityka wewnętrzna - 1944-1989 r.

7587, 7625
:
Lęk / Antoni Kępiński; [część dotyczącą demonologii lęku napisał Jan Mitarski].- Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987.

Lęk

4760-psych
:
Witold Gombrowicz i świat jego młodości / Tadeusz Kępiński.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1974.

7201
:
Biblioteka Publiczna w Rykach 1947 - 2007 / Izabela Kępka, Elżbieta Pawlik, Bogumiła Porowska.- Ryki: Miejsko-Gminne Centrum Kultury, 2007.

8516
:
Pedagogika porównawcza: podręcznik akademicki / Czesław Kępski.- Warszawa: Difin, 2016

Pedagogika porównawcza

8388
:
Kodeks spółek handlowych / Andrzej Kidyba.- Kraków: "Zakamycze", 2001.

Spółki handlowe - prawo - Polska

3771
:
Prawie cały wiek dwudziesty: wspomnienia lekarza / Tadeusz Kielanowski.- Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Kielanowski Tadeusz (1905-1992)
Lekarze - Polska - 20 w.
Lwów (Ukraina) - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7432
:
Żywienie a zdrowie / Czesław Kierebiński, Zofia Godlewska.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986.

Odżywianie

8175
:
Wspomnienia / Maria z Mohrów Kietlińska; oprac. Irena Homola-Skąpska.- Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.

Kietlińska Maria (1843-1927)
Życie codzienne - Polska - 19 w.
Kraków (woj. małopolskie) - 19 w.
Pamiętniki polskie - 19 w.

7648
:
Wybrane problemy pedagogiczne wyższych studiów technicznych / Zofia Kietlińska.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Nauczanie

188
:
Zarys pedagogiki studiów technicznych / Zofia Kietlińska; Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym. Pracownia Zagadnień Rekrutacji i Toku Studiów.- Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1971.

Technika - nauczanie - szkoły wyższe

539
:
Zarys dziejów ZSRR / Artur Kijas, Józef Morzy, Jerzy Ochmański.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

7592
:
Teoria teatru / Andrzej Tadeusz Kijowski.- Wrocław; Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Teatr - teoria - historia

7228
:
W wirze stulecia: pamiętniki. 1, [Antyjapońska rewolucja] / Kim Ir Sen; [z ros. przeł. Aleksandra Dominik].- [Katowice : Aleksandra Dominik], 1996.

Kim Ir-Sen (1912-1994)
Komunizm - historia - Korea - 1901-1939 r.
Korea - polityka - 1901-1939 r.
Pamiętniki koreańskie - 1901-1939 r.

7347
:
Bitwa, której nie było / Jon Kimche; [przeł. Ignacy Bukowski; posł. W. Biegański].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony, dr. 1970.

Wojna 1939-1945 r.
Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.

7240
:
Powstanie warszawskie / Jerzy Kirchmayer; [przedm. Aleksander Skarżyński].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

Powstanie 1944 r. warszawskie

4968, 7372
:
Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego / Kirenko Janusz, Zubrzycka Maciąg Teresa.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

Wypalenie zawodowe - Polska - od 1989 r.

7985
:
Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

Nauczyciele - psychologia
Nauczyciele - praca - Polska - od 2001 r.
Wypalenie zawodowe - Polska - od 2001 r.
Wypalenie zawodowe - zapobieganie i zwalczanie

C-ped
:
Seks po uszkodzeniu rdzenia kręgowego / Janusz Kirenko, Zbigniew Lew-Starowicz.- Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2001.

Niepełnosprawni ruchowo - psychologia
Niepełnosprawni ruchowo - seksualność
Rdzeń kręgowy - urazy
Podręczniki

2720
:
Takie tam portrety, refleksje, impresje / Janusz Kirenko.- Lublin, 2009.

8458
:
Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością / Janusz Kirenko.- Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2002.

Niepełnosprawni - opieka społeczna - Polska - od 1989 r.
Niepełnosprawni - psychologia - Polska - od 1989 r.
Niepełnosprawni - socjologia - Polska - od 1989 r.

3529-88
:
Manipulować - ale jak? Osiem praw postępowania z ludźmi / Josef Kirschner.- Warszawa, 1994.

406-psych, 407
:
Z literackiego lamusa / Stefan Kisielewski.- Kraków: "Iskry", cop. 2000.

5476
:
Bezpieczeństwo ludności cywilnej: pojęcia, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Waldemar Kitler, Aleksandra Skrabacz.- Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2010.

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo publiczne
Podręczniki

7983-BN
:
Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system / Kitler Waldemar.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.

7926-BN, 7976
:
Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości / pod red. Anny Gałdowej.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999.

Osobowość - teoria
Podręczniki akademickie

2697-psych, 1705, 2694-6
:
Socjalizm - kapitalizm: aktualne problemy ekonomiczne / Jerzy Kleer, Józef Zawadzki, Janusz Górski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1967.

Gospodarka kapitalistyczna
Gospodarka socjalistyczna

7236
:
Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 2005.

Wychowanie przedszkolne
Podręczniki akademickie

6874, 6873
:
Pedagogika przedszkolna: nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2010.

Wychowanie przedszkolne - podstawa programowa
Podręczniki akademickie

7028, 7007-11, 7024-7
:
Trzylatek w przedszkolu: gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2010.

Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny
Wychowanie przedszkolne - metody

7801
:
Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2010.

Adaptacja społeczna
Dziecko w wieku przedszkolnym - psychologia
Wychowanie przedszkolne

7724
:
Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej / Krzysztof Klimasiński.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

2673-psych, 2670-2, 5593-5
:
Współczesna psychopatologia (2002) / Krzysztof Klimasiński.- Kraków: "Księgarnia Akademicka", 2002.

Psychiatria
Zachowanie - zaburzenia

5721-psych, 5718-20
:
Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Zbigniew Klimek.- Jelenia Góra: nakł. aut., 2008.

Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 2001 r.

7758
:
Dylematy ucznia: z doświadczeń dorastającej młodzieży / Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek-Kukacka, Waldemar Kozłowski.- Warszawa: WSiP, 1994.

Uczniowie - psychologia - Polska - od 1980 r.
Psychologia wychowawcza

1730
:
Zawisza Czarny w historii i legendzie / Anna Klubówna.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.

Zawisza Czarny z Garbowa (?-1428)
Rycerstwo - Polska - 14-15 w.
Polska - 14-15 w.

7097
:
Edukacja i praca / Jan Kluczyński, Krzysztof Opolski, Włodzimierz Włodarski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.

Ekonomiści - praca - badanie - Polska
Oświata - a praca - badanie - Polska
Technika - zawód - badanie - Polska

7329
:
Bezpieczeństwo dzieci: scenariusze zajęć dla rodziców i dzieci / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka.- Kraków: Impuls, 1999.

2432
:
Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2010.

Nauczanie

C-ped
:
W nauczaniu początkowym inaczej: scenariusze lekcji / Dorota Klus-Stańska.- Kraków: "Impuls", 1999.

Nauczanie początkowe - metody
Nauczanie zintegrowane - metody
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego

2130
:
Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski 1866-1928 / Tadeusz Kmiecik.- Warszawa, 1998.

7225
:
Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne / Krystyna Kmiecik-Baran.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Agresywność - socjologia - Polska
Dziecko - psychologia
Dziecko - socjologia - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - psychologia - Polska
Uczniowie - socjologia - Polska
Przemoc - socjologia - Polska
Przestępczość nieletnich i młodocianych - socjologia - Polska

1409-psych, 1512-3
:
Kierowanie szkołą: moduł 2: materiały dla uczestnika / Krystyna Knafel.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1999.

Dyrektor - szkolnictwo
Szkolnictwo - organizacja
Szkolnictwo - zarządzanie
Poradniki

26-7, 32
:
Dydaktyczne i społeczne uwarunkowania postępów w studiach uniwersyteckich / Adam Knap.- Warszawa: "Almapress", 1987.

Nauczanie - efektywność - szkoły wyższe

4253
:
Beria: prawa ręka Stalina / Amy Knight; przeł. Michał Ronikier.- Warszawa: "Iskry", cop. 2000.

Beriâ Lavrentij Pavlovič (1899-1953)
Służba bezpieczeństwa - biografie - ZSRR
ZSRR - polityka wewnętrzna

5480
:
Chcę coś robić: [poradnik]. T. 2, Poradnik praktyczny / Mieczysław Knobloch.- Warszawa: "Pelikan", 1990.

Praca ręczna
Poradniki

617-20
:
Internet: samouczek dla każdego / Werner Knudsen.- Warszawa: Egmont Polska Sp. z o.o., 1998

6062
:
Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich / Kobes Paweł.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011

Młodzież - patologia społeczna - zapobieganie - Polska - od 2001 r.
Nieletni przestępcy - prawo - Polska
Postępowanie w sprawach nieletnich - Polska
Przestępczość nieletnich i młodocianych - prawo -Polska


C-prawo
:
Poglądowość w kształceniu ustawicznym: z doświadczeń różnych krajów / Janina Koblewska.- Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1975.

Kształcenie ustawiczne

560
:
Mikroprocesory / Andrzej Kobus, Jerzy Szyller.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1984.

Mikroprocesor

7405
:
Noniusz: wspominki z życia zewnętrznego / Szymon Kobyliński; [oprac. graf. S. Kobyliński].- Warszawa: "Iskry", 1986.

Kobyliński Szymon (1927-2002)
Artyści plastycy polscy - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7475
:
Kobłandy batyr / przeł. [z kaz., ros.] Małgorzata Łabędzka [i. e. Łabęcka] -Koecherowa; słowo wstępne i przypisy Tadeusz Majda.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.

Poezja kazachska - 18 w.

7414
:
Kodeks wyborczy / [oprac. red. Małgorzata Stańczak].- Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.

Prawo wyborcze -- Polska

8535-prawo
:
Praktyczna psychologia dziecka: wprowadzenie dla rodziców, wychowawców, nauczycieli / Rita Kohnstamm; z niderlandzkiego przeł. Bożena Borysowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

Dziecko - psychologia

2935-psych
:
Czuję, myślę, jestem: świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym / Alina Kolańczyk.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999.

Poznanie - psychologia
Świadomość
Zachowanie - psychologia

1525-psych
:
Porzuceni i powierzeni trosce: Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz.- Katowice: "Śląsk", 2002.

Dom Małych Dzieci im. ks. Gabriela Piotra Baudouina (Warszawa)
Domy dziecka - Polska - od 1944 r.
Dziecko - opieka społeczna - Polska - od 1944 r.
Warszawa - opieka społeczna - od 1944 r.

C-ped
:
Marketing polityczny: kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań / Mariusz Kolczyński, Janusz Sztumski.- Wyd. 2.- Katowice: "Śląsk", 2003.

Komunikacja społeczna
Marketing polityczny
Podręczniki akademickie

5088-socj, 5084-7, 8481-2
:
Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman.- Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000.

Dysertacje naukowe
Poradniki

2446
:
Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman.- Bydgoszcz ; Gdańsk : "Branta", 2004.

Dysertacje naukowe - metody
Prace dyplomowe - metody

8429
:
Współczesność i nauczyciel - perspektywy edukacji bez dogmatów?: którędy do wykształcenia światłych oraz niezależnie myślących ludzi-nauczycieli: blokady i szanse? / Witold Komar.- Warszawa: "Żak", 2000.

Antropologia społeczna
Humanizm (postawa)
Nauczyciele - socjologia
Nauczyciele - szkolenie
Szkolnictwo - socjologia

3099-3102
:
Teresa Kunegunda Sobieska / Michał Komaszyński.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1982.

Teresa Kunegunda Sobieska (księżna Bawarii; 1676-1730)
Biografie

7318
:
Kombatanci o problemach własnego środowiska, o historii, teraźniejszości i przyszłości Polski: spotkanie konsultacyjne z kombatantami w Klubie Parlamentarnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej 17 stycznia 1997 r.- Warszawa: Biuro Klubu SLD, 1997.

Kombatanci - Polska - od 1989 r.

7196
:
Komentarz do podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier / red. nauk. Witold Modzelewski ; red. prowadzący Renata Mazur-Strojny ; wyboru orzecznictwa dokonał Bogusław Dauter .- Warszawa : Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2001.

Akcyza - prawo - Polska
Podatek od gier - prawo - Polska
Podatek od towarów i usług - prawo - Polska

8397
:
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego.- Wyd. 2 zaktualizowane.- Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych, 2001.

8414
:
Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Witold Modzelewski; red. prowadzący Wojciech Dworecki; [aut.] Wojciech Dworecki [et al.; Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy].- Warszawa: ISPMiW, 2002.

Ubezpieczenia społeczne - prawo - Polska

C-prawo
:
Rzeczpospolita na rozdrożu 2004-2007 / Komentator.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2007.

Publicystyka polska - od 2001 r.
Polska - od 2001 r.

6749
:
Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski.- Poznań: "eMPi²", 2001.

Dyrektor - szkolnictwo - prawo - Polska
Pracodawcy - prawo - Polska
Prawo pracy - Polska
Szkolnictwo - organizacja - Polska
Poradniki

5122
:
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Andrzej Komosa.- Wyd. 2. rozsz. i popr.- Warszawa: Wydawnictwo Ekonomik - Andrzej Komosa, 2012.

Bhp
Podręczniki dla szkół zawodowych

C=podr
:
Ekonomika i organizacja firmy handlowej. Cz. 1 / Andrzej Komosa.- Warszawa: "Ekonomic", 1997.

Handel detaliczny
Przedsiębiorstwo handlowe
Podręczniki dla szkół zawodowych

161
:
Ekonomika i organizacja firmy handlowej. Cz. 3 / Andrzej Komosa.- Warszawa: "Ekonomic", 1997.

Handel detaliczny
Przedsiębiorstwo handlowe
Podręczniki dla szkół zawodowych

175
:
Ekonomika i organizacja firmy handlowej. Cz. 4 / Andrzej Komosa.- Warszawa: "Ekonomic", 1997.

Handel detaliczny
Przedsiębiorstwo handlowe
Podręczniki dla szkół zawodowych

145-6
:
Organizacja sprzedaży. Cz. 1 / Andrzej Komosa.- Warszawa: "Ekonomic", 1996.

Handel detaliczny
Handel - metody
Przedsiębiorstwo handlowe
Materiały pomocnicze dla szkół zawodowych

164
:
Organizacja sprzedaży. Cz. 2 / Andrzej Komosa.- Warszawa: "Ekonomic", 1996.

Handel detaliczny
Handel - metody
Przedsiębiorstwo handlowe
Materiały pomocnicze dla szkół zawodowych

165
:
Organizacja sprzedaży. Cz. 3 / Andrzej Komosa.- Warszawa: "Ekonomic", 1996.

Handel detaliczny
Handel - metody
Przedsiębiorstwo handlowe
Materiały pomocnicze dla szkół zawodowych

166
:
Statystyka / Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz.- Warszawa: "Ekonomik", 1996.

Statystyka
Podręczniki dla szkół zawodowych

142-4
:
Szkolny słownik ekonomiczny / Andrzej Komosa.- Warszawa: "Ekonomik", 1996.

Edukacja ekonomiczna - szkoły zawodowe
Nauki ekonomiczne
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół zawodowych

163
:
Technika biurowa / Andrzej Komosa.- Warszawa: "Ekonomik", 1996.

Biurowość
Korespondencja urzędowa
Podręczniki dla szkół zawodowych

185
:
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Arteterapia
Biblioterapia
Diagnoza pedagogiczna
Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcja
Nauczyciele - przydatność zawodowa
Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i zwalczanie

C-ped
:
Kompetencje dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli w zreformowanej szkole: praca zespołowa / pod red. Kazimierza Misiołka; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Prywatny Zespół Szkół P.H.U. "Derrata" Mysłowice.- Mysłowice: "tk! Graphics", 2000.

Uczniowie - wychowanie
Nauczanie - efektywność
Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.

4271
:
Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / od red. Elżbiety Sałaty; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Nauczycielski, Akademia Świętokrzyska. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.- Radom: PR Wydaw., 2001.

Nauczyciele akademiccy - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - nauczanie - Polska - od 1989 r.
Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

C-ped, 2605-13, 4178, 4954
:
Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / pod red. Bronisława Siemienieckiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999.

Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja - metody
Pedagogika specjalna - komputeryzacja

4838-41
:
Komputer w pedagogice specjalnej / pod red. Bronisława Siemienieckiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.

Dziecko niepełnosprawne - nauczanie - metody
Dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja - metody
Komputery - stosowanie - nauczanie
Pedagogika specjalna - komputeryzacja

C-ped
:
Komputer w rewalidacji: wybrane problemy: praca zbiorowa / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Joanny Buczyńskiej.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001.

Dziecko niepełnosprawne - nauczanie
Komputery - stosowanie - nauczanie
Niewidomi - praca
Rehabilitacja (med.) - metody

C-ped
:
Komputerowe wspomaganie dydaktyki / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.

Informatyka - stosowanie - nauczanie
Nauczanie - metody

C-ped
:
Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Juszczyka.- Kraków: "Impuls", 2000.

Dziecko niepełnosprawne fizycznie - nauczanie
Dziecko niepełnosprawne fizycznie - rehabilitacja
Interakcja (informat.)
Komputery - stosowanie - nauczanie

C-ped, 3907-10
:
Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009.

7764
:
Komunikacja w dobie internetu / pod red. Barbary Kożusznik; [aut. Barbara Kożusznik et al.].- Katowice: Wydaw. UŚ, 2004.

Internet - socjologia
Internet - stosowanie
Komunikacja społeczna
Społeczeństwo informacyjne

6085
:
Komunikowanie społeczne w edukacji: zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Mariana Fiedora, Jana Kubiczka.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.

Komunikacja społeczna - szkolnictwo
Stosunki interpersonalne - szkolnictwo

C-ped
:
Odkrycie "ja" / Igor S. Kon; przeł. [z ros.] i wstępem opatrzyła Larysa Siniugina.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987.

Osobowość

7503
:
Szkolne prawo pracy : poradnik dyrektora szkoły / Teresa Konarska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.

Nauczyciele - prawo - Polska
Szkolnictwo - prawo - Polska

7836
:
Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna / Krzysztof Konarzewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.

Oświata - badanie - metody
Podręczniki

2931-ped, 2444, 2928-30, 8440
:
Problemy i schematy: pierwszy rok nauki szkolnej dziecka / Krzysztof Konarzewski.- Wyd.3 popr.- Warszawa: "Żak", 1997.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Nauczanie początkowe - Polska
Nauczyciele - psychologia

3257-60
:
Kongres kultury polskiej, 7-9 października 1966: materiały i dokumenty / [red. nacz. Stanisław Witold Balicki et al.].- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.

Polska - kultura - 1956-1989 r.
Materiały konferencyjne

5298
:
Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku / pod red. Alicji Kicowskiej.- Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.

Pedagogika - zjazdy i konferencje - Polska - 20 w.
Materiały konferencyjne

3657
:
Koniec tysiąclecia: o czasie i drogach nowożytności: rozmowy w Castel Gandolfo / Ralf Dahrendorf [et al.].- Kraków: Znak, 1999.

2072
:
Mała encyklopedia lotników polskich / Jerzy R. Konieczny, Tadeusz Malinowski.- Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988.

Lotnicy - Polska
Słowniki biograficzne
Biografie

5981
:
Analiza systemowa / Józef Konieczny.- Katowice: Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach, 1979.

5971
:
Strach i odwaga w działaniach bojowych: studium do celów wychowania wojskowego / Stanisław Konieczny ; [przedm. Z. Duszyński].- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.

Wojsko - psychologia
Wojsko - wychowanie

7165
:
Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę działań kreujących / Marek Konopczyński.
Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2014.

Pedagogika resocjalizacyjna
Podręczniki akademickie

8224, 8222-3
:
Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2009.

Pedagogika resocjalizacyjna
Podręczniki akademickie

7001
:
Fryderyk Wielki a Polska / Władysław Konopczyński; posłowiem opatrzył Emanuel Rostworowski.- Poznań: IZ, 1981.

Fryderyk II Wielki (król Prus; 1712-1786) - a Polska
Polska - 18 w.
Prusy - polityka - Polska - 18 w.

C-H
:
Powodzenia i niepowodzenia szkolne / Jan Konopnicki.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.

Nauczanie - efektywność
Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i zwalczanie

C-ped
:
Dziesięciu przeciw Kremlowi / Heinz G. Konsalik; przekł. [z niem.] Barbara i Daniel Lulińscy.- Warszawa: "Bellona", cop. 1996.

Powieść niemiecka - 20 w.

7195
:
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko z ADHD - rozwój psychofizyczny
Dziecko z ADHD - psychoterapia

6999-psych
:
Konstytucja PRL / red. tech. Kazimierz Kolasiński.- Warszawa: Prasa - Książka - Ruch, 1976

5910
:
Kontrola społeczna procesów marginalizacji / pod red. nauk. Jerzego Kwaśniewskiego; [aut. J. Kwaśniewski et al.]; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: "Interart", 1997.

Marginalizacja społeczna - Polska
Kontrola społeczna (instytucja) - Polska
Patologia społeczna - Polska
Świadomość społeczna - Polska

2036
:
Opowieści o rzeczach powszednich / Władysław Kopaliński.- Warszawa: "Rytm", cop. 1998.

Przedmioty użytku codziennego - historia
Wydawnictwa popularne

1451
:
Słownik mitów i tradycji kultury / Władysław Kopaliński.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.

Kultura - historia
Encyklopedie

1589-og.
:
Wspomnienia wojenne 1939-1946 / Stanisław Kopański.- Warszawa: "Bellona", 1990.

Kopański Stanisław (1895-1976)
Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.

3651
:
Nauczycielskie poniżanie: szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz.- Warszawa: Difin, 2011.

Dziewczęta - socjologia - Polska - od 2001 r.
Nauczyciele - a uczniowie - Polska - od 2001 r.
Płeć -- socjologia - Polska - od 2001 r.
Przemoc w szkole - socjologia - Polska - od 2001 r.
Seksizm - Polska - od 2001 r.

7813
:
Postęp techniczny w przemyśle polskim: fakty i mity / Aleksander Kopeć.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Przemysł maszynowy - organizacja - Polska - 1944-1989 r.
Postęp techniczny - polityka - Polska

7457
:
Utopić Solorza / Jakub Kopeć.- Warszawa: "caRes", 1994.

Solorz Zygmunt
Przestępczość gospodarcza - Polska - od 1980 r.
Publicystyka polska - 20 w.
Środki masowego przekazu - polityka - Polska - od 1989 r.
Telewizja - Polska - od 1989 r.

7117
:
Korczak - człowiek, badacz, pedagog i wychowawca / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.- Włocławek: WSHE, 2003.

Korczak Janusz (1878?-1942)
Pedagogika - historia - Polska - 20 w.
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Jak kochać dziecko; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak [pseud.].- Warszawa: Jacek Santorski & Co Wydaw., 1998.

Dziecko - psychologia
Wychowanie w rodzinie

859, 1545
:
Jak kochać dziecko; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak [pseud.].- Warszawa: "Żak", cop. 2002.

Dziecko - psychologia
Wychowanie w rodzinie

6850
:
Momenty wychowawcze / Janusz Korczak ; [opracowanie tekstu Elżbieta Cichy ; opracowanie graficzne Agnieszka Cieślikowska].- Warszawa: [Biuro Rzecznika Praw Dziecka], 2017.

Dzieci
Internaty
Wychowanie
Wychowankowie domów dziecka

8557-ped
:
Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka.- Warszawa: "Żak", 1999.

Korczak Janusz (1878?-1942)
Pedagogika
Pedagogika - historia - Polska - 20 w.
Wychowanie
Materiały konferencyjne

1968, 2237-8
:
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Bożena Korczyńska.- Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2002.

Kadry - polityka
Przedsiębiorstwo - zatrudnienie
Podręczniki

3429-3528
:
Profesor Janusz Kirenko: w 30-lecie pracy twórczej / Mariusz Korczyński.- Lublin: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, 2012.

8194

:
Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki : jak napisać dobrą pracę?: rozwiązania praktyczne, narzędzia badawcze / Stanisław Korczyński.- Warszawa: Difin, 2013.

Ankieta - stosowanie - pedagogika
Pedagogika - metodologia
Podręczniki akademickie

8241-ped, 8239-40
:
Stysfakcja zawodowa nauczycieli / Stanisław Korczyński.- Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017.

Nauczyciele
Satysfakcja zawodowa
Polska

8562
:
Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Oświata - prawo - Polska
Szkolnictwo - organizacja - Polska - od 2001 r.
Szkolnictwo - zarządzanie - Polska - od 2001 r.
Poradniki

C-ped
:
Leksykon kultury religijnej w Polsce: miejsca, obrzędy, wspólnoty (z przydatkiem literackich wypisów) / Mirosław Korolko.- Warszawa: "Adam", 1999.

Kultura chrześcijańska - Polska
Encyklopedie

6820
:
Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny / Mirosław Korolko.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1990.

Retoryka
Retoryka - teoria - 5-1 w. p.n.e.
Encyklopedie

6475
:
Tatry polskie i Zakopane: lato i zima: przewodnik turystyczny / Zbigniew Korosadowicz; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Zakopanem.- Warszawa: "Sport i Turystyka", 1987.

Tatry - turystyka - Polska
Zakopane (woj. małopolskie) - turystyka
Przewodniki turystyczne

3648
:
Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Chodaka; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalej im. Alcide De Gasperi, 2013.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 20-21 w.
Korupcja - a bezpieczeństwo narodowe
Korupcja - Polska - 20-21 w.

8276-BN
:
Abraham Lincoln / Leon Korusiewicz.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1975.

Lincoln Abraham (1809-1865)
Republican Party (1854- ) - biografie
Politycy - Stany Zjednoczone - 19 w.
Biografie

7212
:
Terminy z wiedzy o społeczeństwie / Andrzej Korytko, Paweł Letko, Edward A. Mierzwa.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Nauki ekonomiczne
Wychowanie obywatelskie
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół

5736-og.
:
Program kształcenia zintegrowanego abc I etap edukacji / Janina Korzańska.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1999.

Nauczanie początkowe - metody
Nauczanie zintegrowane - metody
Programy nauczania początkowego

1905
:
Kształtowanie pojęć geograficznych w nauczaniu początkowym / Bohdan Korzeniewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.

Geografia - nauczanie początkowe
Nauczanie początkowe

C-ped
:
Film dydaktyczny w nauczaniu początkowym / Bohdan Korzeniewski.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Film edukacyjny - stosowanie
Nauczanie początkowe - metody

C-ped
:
Telewizja dydaktyczna w nauczaniu początkowym / Bohdan Korzeniewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.

Nauczanie - metody - szkoły podstawowe
Programy telewizyjne - stosowanie - nauczanie

C-ped
:
Zachowania i świadomość zdrowotna w sferze pracy / Elżbieta Korzeniowska.- Łódź: Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera, 1997.

Bhp - Polska - od 1980 r.
Higiena - socjologia - Polska - od 1980 r.
Świadomość społeczna - Polska - od 1980 r.

4749
:
Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych / Krzysztof Korzeniowski, Robert Zieliński, Wojciech Daniecki.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.

Organizacja - psychologia
Osobowość
Psychologia społeczna

7517
:
Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Korzeniowski Leszek F.- Warszawa: Difin, 2012

Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny

7957-BN, 7967
:
Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego / Ryszard Korzeniowski ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instytut Nauk Politycznych.- Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013.

Bezpieczeństwo narodowe - badanie - metody

8356-BN
:
Kościół a problemy etyki seksualnej: komentarz do Deklaracji Persona humana / przeł. [z wł.] Adam Szymanowski.- Warszawa: "Pax", 1987.

Etyka seksualna - katolicyzm

7455
:
Kościół współczesny: dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / pod red. Wiesława Mysłka i Mirosława Nowaczyka.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.

Jan Paweł II (papież; 1920-2005)
Sobór Watykański (2; 1962-1965)
Kościół katolicki - od 1965 r.

7310
:
Jak uczyć? / Ewa Kosińska.- Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych

8185
:
Zdrowotne następstwa palenia tytoniu / Kazimierz Kośmider; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie.- Koszalin: "Miscellanea": Wydawnictwa Uczelniane BWSH, 1998.

Dym tytoniowy - wpływ na zdrowie

5683
:
MSZ od przodu: o dymisji Olechowskiego / Tadeusz Kosobudzki.- Warszawa: Agencja Wydawnicza Interster S.A., 1995.

Olechowski Andrzej (1947- )
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - od 1989 r.
Służba zagraniczna polska - od 1989 r.
Polska - polityka - od 1989 r.

7143
:
Dziecko i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski.- Warszawa: "Żak", 1999.

Dziecko - socjologia - Polska - od 1989 r.
Reklama telewizyjna - socjologia - Polska - od 1989 r.
Telewizja - a wychowanie

1074, 1518-9, 2066
:
Zarządzanie personelem / Monika Kostera.- Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999

Kadry - polityka
Przedsiębiorstwo - organizacja
Zarządzanie
Poradniki

792, 2166-70
:
: Corel Draw 10: praktyczne projekty / Kostera-Kostrzewski Marek.- Gliwice: Helion, 2001.

4379-inf, 4375-8
:
Wychowanie do wolności wyboru: ponadczasowy wymiar pedagogiki F. W. Foerstera / Janina Kostkiewicz.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998.

Foerster Friedrich Wilhelm (1869-1966)
Pedagogika - historia - Niemcy - 19-20 w.
Wychowanie moralne - historia - Niemcy - 19-20 w.

798, 1075, 2193
:
Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku / Irena Kostrowicka, Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1966.

Polska - gospodarka - 19-20 w.

C-H
:
Alfabet łowicki / Zbigniew Kostrzewa.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997.

6354
:
Osobowość wychowawcy / Zdzisław Kosyrz; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.- Warszawa: Agencja Wydawnicza CB ["Cinderella Books"], 1997.

Uczniowie - wychowanie
Osobowość
Wychowawstwo - psychologia

1749, 1747
:
Osobowość wychowawcy: być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego / Zdzisław Kosyrz.- Warszawa: Wydawnictwo "Pedagogium" Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2005.

Uczniowie - wychowanie
Wychowawstwo - psychologia

7760
:
Wychowanie wojskowe: wybrane problemy / Zdzisław Kosyrz, Walerian Magoń; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego.- Warszawa: WAP, 1981.

Wojsko - wychowanie

5869
:
Z zagadnień wychowania ideowo-politycznego w armii socjalistycznej / Zdzisław Kosyrz, Wiktor Szczerba.- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Katedra Pedagogiki, 1977.

Wojsko - wychowanie - kraje socjalistyczne
Podręczniki akademickie

5888
:
Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941 / Bogdan Koszel.- Poznań: IZ, 1987.

Bałkańskie, kraje - polityka międzynarodowa - 20 w.
Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - 20 w.
Niemcy - polityka - 1933-1945 r.
Włochy - polityka - 20 w.

C-H
:
Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej / [red. merytoryczna Urszula Sztanderska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka; aut. Anna Block, Ewa Cukrowska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Adam Gałkowski, Małgorzata Kłobuszewska, Martyna Kobus, Agnieszka Kopańska, Jolanta Kosakowska, Magdalena Rokicka, Jędrzej Stasiowski, Andrzej Stępnikowski, Urszula Sztanderska].
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014.

Szkolnictwo policealne - finanse - Europa - 21 w.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne - finanse - Europa - 21 w.

C-ped
:
Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII / Stanisław Kot.- Wyd. 3.- Warszawa: "Żak", 1996.

Pedagogika - historia - 7 w. p.n.e.-18 w.
Wychowanie - historia - 7 w. p.n.e.-18 w.

705-8, 759, 8484
:
Wychowanie nowoczesne: od połowy wieku XVIII do współczesnej doby / Stanisław Kot.- Wyd. 3.- Warszawa: "Żak", 1996.

Pedagogika - historia - 18-20 w.
Wychowanie - historia - 18-20 w.

709-12, 760
:
Medytacje o życiu godziwym / Tadeusz Kotarbiński.- Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966.

Etyka
Prakseologia

5911
:
Myśli o ludziach i ludzkich sprawach / Tadeusz Kotarbiński; pod red. Janiny Kotarbińskiej; przedm. Jerzy Pelc; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

Kotarbiński Tadeusz (1886-1981)
Filozofia - 20 w.

7429
:
Pisma etyczne / Tadeusz Kotarbiński; red. Pawła J. Smoczyńskiego.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

Etyka

7474
:
Kształcenie nauczyciela a problemy współczesnej edukacji / Alicja Anna Kotusiewicz; Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.- Warszawa; Poznań: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.

Nauczyciele - szkolenie

C-ped
:
Badanie efektywności kształcenia dorosłych / Stanisław Kotyński; red. Tadeusz Nowacki; Instytut Pedagogiki. Zakład Kształcenia Zawodowego.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, 1964.

Oświata dorosłych - efektywność - badanie - Polska
Szkolnictwo zawodowe - Polska

573
:
O pedagogicznym kształceniu rodziców / Karol Kotłowski.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

Kształcenie rodziców
Wychowanie w rodzinie

C-ped
:
Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli różnych typów szkół: analiza porównawcza / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Monika Górska, Magdalena Kot-Radojewska; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.- Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2009.

Nauczyciele - socjologia - Polska - od 2001 r.
Niedostosowanie społeczne - Polska - od 2001 r.
Uczniowie - socjologia - Polska - od 2001 r.
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - socjologia - od 2001 r.

7766
:
Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Anoreksja - zapobieganie i leczenie - metody
Bulimia - zapobieganie i leczenie - metody
Odżywianie - psychologia
Uczniowie - psychologia

7835
:
Excel 2000 PL: ćwiczenia praktyczne / Grzegorz Kowalczyk.- Gliwice: "Helion", cop. 1999.

Excel
Ćwiczenia i zadania
Arkusze kalkulacyjne

4389-inf, 4385-8
:
Word 2000 PL: ćwiczenia praktyczne / Grzegorz Kowalczyk.- Gliwice : "Helion", 1999.

Edytory tekstu
Word
Ćwiczenia i zadania

4504-inf, 4500-3
:
Word 2002/XP: ćwiczenia praktyczne / Grzegorz Kowalczyk.- Gliwice : "Helion", 2002.

Edytory tekstu
Word
Ćwiczenia i zadania

4424-inf, 4420-3
:
Sport osób niepełnosprawnych / Maciej Kowalczyk, Robert Szaj [oraz] Monika Maniak Iwaniszewska [et al.].- Truszczyny: Stowarzyszenie "Instytut Ekoprussia", 2013.

Niepełnosprawni fizycznie - sport - Polska - 21 w.
Sportowcy niepełnosprawni - Polska
Wydawnictwa popularne

8195
:
Zabójcy i mordercy: czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych / Małgorzata H. Kowalczyk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Przestępczość - teoria
Zabójcy - resocjalizacja
Zabójstwo

C-ped
:
Rzeczpospolita nie doceniona: kultura naukowa i polityczna Polski przedrozbiorowej / Zdzisław Kowalewski.- Warszawa: "Pax", 1982.

Nauka - Polska - do 18 w.
Polska - kultura - socjologia - do 18 w.

7263
:
Psychologia rehabilitacji / Stanisław Kowalik.- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.

Niepełnosprawni - psychologia
Rehabilitacja (med.) - psychologia
Podręczniki akademickie

6778-psych
:
Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Stanisław Kowalik.- Katowice: Śląsk, 1999.

Niepełnosprawni - psychologia
Niepełnosprawni - socjologia
Rehabilitacja (med.)

1782-4
:
Uczymy inaczej: nauczanie zintegrowane w klasach niższych: poradnik dydaktyczny dla nauczyciela / Małgorzata Kowalik-Olubińska, Wacława Świętek.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1998.

Nauczanie zintegrowane

838
:
Barwy epok: nauka o języku: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. 1 / Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5730
:
Barwy epok: nauka o języku: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum: kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. 2 / Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.

Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych

5725
:
Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1, Lata 1918-1928 / Józef Kowalski; Zakład Historii Partii przy KC PZPR.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1962.

7167
:
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston; przekł. Adam Wicher.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Cyberprzemoc
Dziecko - a przemoc
Młodzież - a przemoc
Poradniki

7798-psych
:
Lęk społeczny / Robin M. Kowalski, Mark Leary.- Gdańsk: GWP, 2002.

4049-psych, 4047-8
:
Kajtek / Ryszard Wojciech Kowalski.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.

Literatura młodzieżowa polska

7566
:
Szkoła w środowisku / Stanisław Kowalski.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1969.

Szkolnictwo - socjologia - Polska - 1956-1989 r.

C-ped
:
Wioski dziecięce SOS w świecie i w Polsce 1949 - 1999 / Wiesław Kowalski.- Kraśnik: MadGraf, 1999.

1928, 6341-5, 6851
:
Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie: (1939-1945) / Włodzimierz T. Kowalski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1970.

Wojna 1939-1945 r. - Polska
Polska - polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.

7260
:
Wielka koalicja 1941-1945. T. 1, (1941-1943) / Włodzimierz T. Kowalski.- Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976.

Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.
Wojna 1939-1945 r.

7271
:
Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego: analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych / Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.

Aspiracje - socjologia - Polska - od 1989 r.
Niedostosowanie społeczne - Polska - od 1989 r.
Nieletni przestępcy - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież trudna - socjologia - Polska - od 1989 r.
Postawy - Polska - od 1989 r.
Wartość - socjologia - Polska - od 1989 r.

C-psych
:
Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej: przewodnik metodyczny / Lucyna Kozaczuk. Katowice: Śląsk, 1999.

Domy pomocy społecznej - organizacja
Terapia zajęciowa - metody

1785-8
:
Edukacja ekologiczna młodzieży szkół ponadpodstawowych w wybranych rejonach Polski południowo-wschodniej / Waldemar Kozaczyński.- Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2003.

Edukacja ekologiczna - socjologia - Polska
Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo średnie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Katowice (woj. śląskie; okręg) - szkolnictwo i oświata - socjologia - od 1989 r.
Kraków (woj. małopolskie; okręg) - szkolnictwo i oświata - socjologia - od 1989 r.
Nowy Sącz (woj. małopolskie; okręg) - szkolnictwo i oświata - socjologia - od 1989 r.
Tarnów (woj. małopolskie; okręg) - szkolnictwo i oświata - socjologia - od 1989 r.

C-ped
:
Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości: przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak.- Warszawa: Difin, 2014.

Cyberprzemoc
Dziecko - a przemoc
Internet - a dziecko

8216- psych, 8214-5
:
Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak.- Warszawa: Difin, 2011.

Internet - a dziecko
Internet - a młodzież
Internet - a komunikacja społeczna
Komputery - użytkowanie - socjologia
Przestępstwo komputerowe
Rzeczywistość wirtualna - socjologia
Uzależnienie od komputera - zapobieganie i zwalczanie

7853-psych
:
Nowa młodzież: mity i rzeczywistość / Mikołaj Kozakiewicz.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", dr. 1965.

8178
:
Oświata w myśli politycznej polskiej prawicy społecznej w latach 1918-1939 / Andrzej Kozera; [Instytut Nauk Politycznych. Akademia Świętokrzyska w Kielcach].- Kielce: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "U poety", 2004.

Oświata - polityka - Polska - 1918-1939 r.
Prawica (polit.) - a oświata - Polska - 1918-1939 r.
Wychowanie obywatelskie - Polska - 1918-1939 r.

C-ped, 5758-66
:
Banach - geniusz ze Lwowa / Józef Kozielecki.- Warszawa: "Żak", 1999.

Banach Stefan (1892-1945)
Mickiewicz Adam (1798-1855)
Ulam Stanisław M. (1909-1984)
Poeci polscy - 19 w.
Matematycy - Polska - 20 w.
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - kultura - biografie
Biografie

3115-8
:
Człowiek wielowymiarowy / Józef Kozielecki.- Warszawa: "Żak", 1998.

Psychologia

364-psych, 363, 837, 3233-6
:
Koncepcje psychologiczne człowieka / Józef Kozielecki.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2000.

Psychologia

1504-psych, 836, 1505, 3245-8
:
Psychologiczna teoria decyzji / Józef Kozielecki.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1977.

Decyzje - psychologia

2385-psych
:
Psychotransgresjonizm: nowy kierunek psychologii / Józef Kozielecki.- Warszawa: "Żak", 2001.

Psychologia

3054-psych, 3051-3
:
Rozwiązywanie problemów / Józef Kozielecki.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.

Nauczanie
Psychologia

C-ped, 6441
:
Stary Wachman: opowieść o godności / Józef Kozielecki.- Warszawa: "Żak", cop. 2002.

Powieść polska - 21 w.

4156
:
Transgresja i kultura / Józef Kozielecki.- Warszawa: "Żak", 2002.

Kultura - psychologia
Psychologia

3204-psych, 835, 3201-3
:
Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców / Beata Kozieł.- Katowice: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.

Nauczyciele - socjologia - Polska - od 2001 r.
Niepowodzenia szkolne - socjologia - Polska - od 2001 r.
Rodzice - socjologia - Polska - od 2001 r.
Uczniowie - socjologia - Polska - od 2001 r.
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie) - szkolnictwo i oświata - socjologia -- od 2001 r.

7946-ped, 7947
:
Przekorni: Boy-Żeleński, Słonimski, Cat-Mackiewicz, Pruszyński, Stachniuk, Kisielewski, Tyrmand, Kałużyński, Urban / Kazimierz Koźniewski.- Warszawa : "Iskry", cop. 2000.

Pisarze polscy - 20 w.
Publicystyka polska - 20 w.
Biografie

5473
:
Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego / Marian Kozub, Bogdan Panek; [Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania].- Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wojsko

7823-BN
:
Dialektyka a społeczeństwo: wstęp do materializmu historycznego / Stanisław Kozyr-Kowalski, Jarosław Ładosz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.

Materializm historyczny

7237
:
Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska.- Warszawa: "Żak", 1996.

Dziecko - psychologia
Psychoterapia - metody
Uczucia
Wychowanie w rodzinie - metody

3220-psych, 3217-9
:
Oddziaływanie mass mediów / Anna Kozłowska.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006.

Komunikacja społeczna

C-socj
:
Proletariacka Młoda Polska: sztuki plastyczne i ich twórcy w życiu proletariatu polskiego 1878-1914 / Józef Kozłowski.- Warszawa: "Arkady", 1986.

Robotnicy - kultura - Polska - 19-20 w.
Ruchy społeczne - w sztuce polskiej
Ruchy społeczne - Polska - 19-20 w.
Secesja (szt.) - Polska
Sztuka polska - tematyka - 19-20 w.

7606
:
Zmieniać się, aby być sobą / Waldemar Kozłowski.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.

Psychologia rozwojowa
Psychologia wychowawcza

2268
:
Jeśli Boga nie ma...; horror metaphysicus /Leszek Kołakowski.- Wyd. 2, Poznań: Zysk i S-ka, 1998.

1698-filoz, 1697
:
Mini-wykłady o maxi-sprawach jak o władzy, o sławie, o równości, o kłamstwie, o tolerancji, o podróżach, o cnocie, o odpowiedzialności zbiorowej, o kole fortuny, o wielkiej zdradzie i inne / Leszek Kołakowski.-Kraków: "Znak", 1999.

Filozofia - 20 w.

1679-82
:
Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / Grzegorz W. Kołodko.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001.

Wspólnota Niepodległych Państw - gospodarka
Globalizacja
Kraje socjalistyczne - gospodarka
Europa Środkowo-Wschodnia - gospodarka - od 1989 r.
ZSRR - gospodarka - 1945-1991 r.

C-ekon, 5532-3
:
Moja globalizacja czyli Dookoła świata i z powrotem / Grzegorz W. Kołodko.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001.

Globalizacja
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - od 1989 r.
Publicystyka polska - od 1989 r.

C-ekon, 5530-1
:
Polska alternatywa: stare mity, twarde fakty, nowe strategie / Grzegorz W. Kołodko, Mario D. Nuti.- Warszawa: "Poltext", 1997.

Polska - gospodarka - polityka - od 1989 r.

C-ekon
:
Montparnasse i okolice / Leszek Kołodziejczyk.- Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Publicystyka polska - 20 w.
Francja - kultura

7428
:
Europejskie państwa socjalistyczne 1960-1975 / Norbert Kołomejczyk, Adam Koseski.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1984.

Kraje socjalistyczne

7407
:
Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie: o marginesie społecznym XVI-XVIII w. / Jan Kracik, Michał Rożek.- Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1986.

Prawo karne - historia - Polska - 16-18 w.
Kraków (woj. małopolskie) - patologia społeczna - 16-18 w.

C-H
:
Agresja / Barbara Krahé; przekł. Jacek Suchecki.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.

Agresywność

6106-psych, 6105
:
Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia / Anna Krajewska.- Białystok: "Migo", 1999.

Pedagogika - metody
Statystyka matematyczna
Podręczniki akademickie

2289-ped
:
Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych: zarys wykładu / Mirosław Krajewski.- Płock: "Novum", 2005.

Pedagogika - historia - Europa
Pedagogika - historia - Polska
Wychowanie - teoria - historia - Europa
Wychowanie - teoria - historia - Polska

6279-ped
:
Krajobraz po mistrzostwach Europy 2012 / pod red. Magdaleny Sitek i Wincentego Bednarka; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2012.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (14 ; 2012 ; Polska / Ukraina)
Bezpieczeństwo publiczne - organizacja - Polska - 21 w.
Zgromadzenia i imprezy masowe - bezpieczeństwo
Zgromadzenia i imprezy masowe - prawo - Polska
Zgromadzenia i imprezy masowe - prawo wspólnotowe europejskie
Materiały konferencyjne

8154
:
Krajowa Rada Narodowa / pod red. Andrzeja Burdy; aut. Andrzej Ajnenkiel [et al.]; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa.- Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Krajowa Rada Narodowa

C-H
:
Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych: rozwój i współpraca / red. Henryk Bednarczyk, Ireneusz Woźniak, Stefan M. Kwiatkowski.- Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007.

Zawód - normalizacja - Polska - od 1989 r.
Zawód - normalizacja - kraje Unii Europejskiej

6858
:
Współczesna dydaktyka wojskowa / Krzysztof Krakowski; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014.

Wojsko - szkolenie - metody

8371-BN
:
Pakiety edukacyjne w kształceniu zawodowym / Zbigniew Kramek; [Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji].- Radom: ITE, 1996.

Dokumenty audiowizualne - stosowanie - nauczanie
Komputery - stosowanie - nauczanie
Nauczanie - metody - szkoły zawodowe

90-4, 1233-4, 6732
:
Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich / Grażyna Krasowicz-Kupis.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

Czytanie - nauczanie - efektywność - Polska
Czytanie - psychologia - badanie
Dziecko - rozwój psychofizyczny - badanie
Język - psychologia - badanie

2354
:
Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Krasowska.- Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009.

8172
:
Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic / Stanislav Kratochvíl; [tł. z czes. Teresa Wysokińska, Barbara Bigo].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1981.

Nerwice - psychoterapia
Psychoterapia grupowa

4764-psych
:
Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / Amadeusz Krause.- Kraków: "Impuls", 2004.

Niepełnosprawni - socjologia
Niepełnosprawni - socjologia - Polska - od 1989 r.
Zmiana społeczna - a niepełnosprawni - Polska - od 1989 r.

C-ped, 6302
:
Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji: źródła wsparcia i zagrożeń/ Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, Grażyna Rura, Katarzyna Sadowska.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

8384-ped
:
Kształcenie ustawiczne nauczycieli / Stanisław Krawcewicz.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1979.

Nauczanie - szkolenie

C-ped
:
Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoły i orientacje / Ewa Krawczak.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2004.

6273-8
:
Poczet cesarzy rzymskich: kalendarium cesarstwa rzymskiego / Aleksander Krawczuk.- Warszawa: "Iskry", cop. 2001.

Władcy - Rzym
Rzym - 1 w. p.n.e.-5 w.
Biografie

5494
:
Zasady wychowania moralnego / Miron Krawczyk; wstęp Zygmunt Mysłakowski.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.

Wychowanie moralne
Podręczniki

584
:
PC nie tylko dla orłów / Joe Kraynak.- Wyd. 3.- Warszawa: Intersoftland, 1996.

6059-inf.
:
Sztuka czytania / Franciszek Król.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.

Czytanie
Poradniki

6467
:
Organizacja i kierowanie szkołą: poradnik-informator dyrektora szkoły / Ireneusz Król, Józef Pielachowski.- Warszawa; Poznań: "Ławica". Redakcja Naukowa, 1993/94.

Dyrektor - szkolnictwo
Szkolnictwo - zarządzanie - Polska
Szkolnictwo - organizacja - Polska

2707
:
Trening asertywności: scenariusz i wykłady / Maria Król-Fijewska.- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993.

Asertywność
Wydawnictwa popularne

400-1, 1985
:
Pedagogika: kluczowe zagadnienia: pojęcia, procesy, modele: podręcznik akademicki / Kron Friedrich W.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Pedagogika - podręcznik akademicki

8006-ped
:
Kronika Szkoły Powszechnej w Pawłowicach. T.1, 1909-1992 /red. Lidia Micek, Maria Tlak, Marek Michalik, Jan Karaś.- Lublin: Lubelskie Centrum Marketingu, 2007.

8457
:
Pielgrzymka do Ziemi Świętej / Jerzy Kropiwnicki.- Warszawa: "Adam", 2001.

Kropiwnicki Jerzy (1945- )
Pielgrzymki do Ziemi Świętej - od 1989 r.
Pamiętniki polskie - od 1989 r.

6814
:
Szkoła rolnicza w okresie przemian / Józef Krosny.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1996.

Rolnictwo - szkolnictwo - Polska - od 1989 r.

2452-4
:
Kordian i cham / Leon Kruczkowski; [posłowiem opatrzyła Zenona Macużanka].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść polska - 20 w.

7632
:
Metody badań w pedagogice / Heinz-Hermann Krüger; przekł. Dorota Sztobryn; wstęp i oprac. Bogusław Śliwerski.- Gdańsk; Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

Pedagogika - metodologia
Podręczniki akademickie

6881-ped, 6880
:
Z Melpomeną na emigracji / Kazimierz Krukowski.- Warszawa: "Czytelnik", 1987.

Krukowski Kazimierz (1902-1984)
Teatr polski - historia - 20 w.
Polacy za granicą - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

7384
:
Kształcenie w szkole wyższej / Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1988.

Nauczanie - metody - szkoły wyższe
Pedagogika - nauczanie - metody

6470
:
Nauczanie programowane w systemie dydaktycznym / Krzysztof Kruszewski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1972.

Nauczanie programowane

6443
:
Szkolnictwo niepaństwowe w Polsce: doświadczenia i refleksje / Zbigniew Paweł Kruszewski.- Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2001.

8413
:
Kryminologia i kara kryminalna: wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Kara pozbawienia wolności
Kryminologia
Pedagogika resocjalizacyjna

7833-ped
:
Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2008.

Kara pozbawienia wolności - Polska - od 1989 r.
Pedagogika penitencjarna - Polska - od 1989 r.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - od 1989 r.
Podręczniki akademickie

7730-ped
:
Polski Biały Krzyż: (1918-1961) / Elwira Jolanta Kryńska.- Białystok: "Trans Humana", 1997.

Polski Biały Krzyż
Praca kulturalno-oświatowa - wojsko - Polska - 20 w.

5322
:
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska.- Warszawa: IPiSS, 2001.

Siła robocza - kraje Unii Europejskiej
Siła robocza - Polska - od 1989 r.

5651-4
:
Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / pod red. nauk. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali; Instytut Psychologii Stosowanej. Uniwersytet Jagielloński.- Kraków: "Impuls", 2005.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Młodzież - rozwój psychofizyczny
Wsparcie społeczne

6371-psych
:
Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP / Marian Kryłowicz.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011.

7950-BN
:
Czas na akcję / Marian Krzaklewski w rozmowie z Maciejem Łętowskim i Piotrem Zarembą.- [Warszawa]: "Tylos", [1997].

Krzaklewski Marian (1950- )
Akcja Wyborcza Solidarność
NSZZ "Solidarność"
Publicystyka polska - od 1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - od 1944 r.

7183
:
Czas wojny / Leszek Krzemień.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1980.

Krzemień Leszek (1905-1997)
Wojna 1939-1945 r. - Polska
Wojna 1939-1945 r. - ZSRR
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.

7311
:
Kultura - polityka - wychowanie / Sław Krzemień-Ojak.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.

Kultura - polityka
Kultura - socjologia
Wychowanie

C-ped, 6479
:
Co się dzieje między ludźmi? / Ireneusz Krzemiński.- [Warszawa]: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, [1999].

Interakcje społeczne
Psychologia społeczna

1591-socj, 1410, 1592, 2256, 4724-5
:
Symboliczny interakcjonizm i socjologia / Ireneusz Krzemiński.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Mead George Herbert (1863-1931)
Interakcjonizm symboliczny
Socjologia - historia - Stany Zjednoczone

7644
:
Kodeks postępowania administracyjnego w pytaniach i odpowiedziach / Przemysław Krzykowski.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010.

Postępowanie administracyjne - Polska
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych

C-prawo, 8079
:
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego wydawane w latach 1998-2004 / Przemysław Krzykowski.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010.

Orzecznictwo administracyjne - Polska - od 1989 r.
Podatek - prawo - Polska - od 1989 r.
Prawo - język
Prawo - wykładnia

C-prawo, 8087
:
Podstawy pedagogiki rolniczej / Zofia Krzysztoszek.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Rolnictwo - nauczanie

581
:
Uczeń i szkoła wobec moralnych problemów współczesności / Zofia Krzysztoszek.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1968.

Młodzież - etyka
Młodzież - wychowanie
Wychowawstwo

558
:
Z Wawelu do Kanady: wspomnienia / Józef Aleksander Krzywda-Polkowski; oprac., wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył Bogdan Grzeloński.- Płock: "Novum", 2001.

Krzywda-Polkowski Józef Aleksander (1888-1981)
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków) - ewakuacja - 1939-1945 r.
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków) - 1944-1989 r.
Architekci polscy - 20 w.
Kraków (woj. małopolskie) - muzealnictwo - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

3755-6
:
Rzecz o reformie edukacji 1997 - 2001 / Wojciech Książek.- Warszawa: Adam, 2001.

Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.

C-ped
:
Książka dla Karola / wybór i oprac. Kazimierz Koźniewski.- Warszawa: "Czytelnik", 1983.

Kuryluk Karol
Polska - kultura - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.
Antologie

7399
:
Przyjdź i mnie zabij / Mary Higgins Clark ; [tł. Elżbieta Zychowicz]. Strefa wyłączona / John Nichol ; [tł. Zygmunt Halka]. Skandal / Barbara Delinsky ; [tł. Anna Kołyszko]. Polowanie na borsuka / Tony Hillerman ; [tł. Piotr Art].- Warszawa : Reader's Digest Przegląd, cop. 2001.

8489
:
Ostatni sędzia / John Grisham ; [tł. Robert Sudół]. Śmierć i życie Charliego St Clouda / Ben Sherwood ; [tł. Anna Kołyszko]. Kodeks / Douglas Preston ; [tł. Marcin Stopa]. Pamiętne lato / Barbara Delinsky ; [tł. Elżbieta Zychowicz].- Warszawa : Reader's Digest Przegląd, cop. 2005.

8484
:
Testament / John Grisham ; [tł. Elżbieta Zychowicz]. Jesienna miłość / Nicholas Sparks ; [tł. Andrzej Szulc]. Zdrajca w Białym Domu / Jack Higgins ; [tł. Anna Kołyszko]. Śnieżny sokół / Stuart Harrison ; [tł. Michał Ignar].- Warszawa : Przegląd Reader's Digest, cop. 2001.

8490
:
Księga kejsów biznesowych: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Koziny i Adama Nalepki; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.- Nowy Sącz: WSB, 1997.

Przedsiębiorstwo - ekonomika - Polska - od 1989 r.
Zarządzanie - Polska - od 1989 r.
Podręczniki akademickie

3752
:
Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce: praca zbiorowa z cyklu Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli / pod red. Franciszka Szloska; Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.- Radom: ITE, 2000.

Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.
Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.
Materiały konferencyjne

2618-20, 4955-6, 6798-9, 7513
:
Kształcenie nauczycieli klas początkowych: materiały dydaktyczne / pod red. Henryka Moroza; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP: ["Sorus"], 1999.

Nauczyciele nauczania początkowego - szkolenie - Polska
Pedagogika - nauczanie - Polska

3720-1
:
Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego w polskich uczelniach: stan obecny i perspektywy / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.

Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 2001 r.
Przysposobienie wojskowe - szkoły wyższe - Polska - od 2001 r.
Materiały konferencyjne

C-ped
:
Kształcenie otwarte od A do Z / Clive Jeffries [et al.]; tł. Zbigniew Adaszyński, Mirosława Kubasiewicz.- Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 1997.

Kształcenie - otwarte - terminologia
Słowniki terminologiczne
Słowniki polskie

60, 61
:
Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / pod red. Elżbiety Sałaty, Anny Zamkowskiej, Stanisława Ośko; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Nauczycielski, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.- Ryki; Radom: PR. Wydaw., 2003.

Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - nauczanie - Polska - od 1989 r.

C-ped, 5540-69
:
Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk].- Warszawa, [1994?].

2476-7
:
Kształcenie specjalne i integracyjne / pod red. Romana Ossowskiego.- Warszawa, 1999.

2963
:
Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci / pod red. Władysława Puśleckiego.- Warszawa, 2000.

4014-ped
:
Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia: polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 6 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004.

Psychologia
Pedagogika
Kształcenie

C-ped
:
Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia: polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski = [Profesìjna Osvìta Pedagogìka ì Psichologìâ : pol's'ko-ukraïns'kij žurnal ukraïns'ko-pol's'kij]. T. 1 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa; Kijów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.

Psychologia
Pedagogika
Kształcenie

C-ped
:
Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia: polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski = [Profesìjna Osvìta Pedagogìka ì Psichologìâ : pol's'ko-ukraïns'kij žurnal ukraïns'ko-pol's'kij]. T. 3 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa; Kijów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001.

Psychologia
Pedagogika
Kształcenie

C-ped
:
Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia: polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski = [Profesìjna Osvìta Pedagogìka ì Psichologìâ : pol's'ko-ukraïns'kij žurnal ukraïns'ko-pol's'kij]. T. 4 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa; Kijów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003.

Psychologia
Pedagogika
Kształcenie

C-ped
:
Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia: polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski = [Profesìjna Osvìta Pedagogìka ì Psichologìâ : pol's'ko-ukraïns'kij žurnal ukraïns'ko-pol's'kij]. T. 5 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa; Kijów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003.

Psychologia
Pedagogika
Kształcenie

C-ped
:
Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia: polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 9 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2007.

Psychologia
Pedagogika
Kształcenie

C-ped
:
Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji / red. nauk. H. Bednarczyk, L. Łopacińska, A.M. Charraud.- Radom: ITE, 2008.

Egzaminy zawodowe - normalizacja - Europa
Egzaminy zawodowe - normalizacja - Polska

C-ped
:
Kształcenie zintegrowane: problemy teorii i praktyki / pod red. Małgorzaty Żytko.- Warszawa: "Żak", 2002.

Nauczanie zintegrowane

4151
:
Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / pod red. Zofii Gawliny.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001.

Socjalizacja - Polska - od 1989 r.
Więź społeczna - Polska - od 1989 r.
Wychowanie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Zachowanie prospołeczne - Polska - od 1989 r.

2646-9, 4020
:
Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.

Uczniowie - wychowanie

C-ped, 6111
:
Kto jest kim w Polsce: informator biograficzny / [red. zespół Lidia Becela et al.].- Wyd. 2.- Warszawa: "Interpress", 1989.

Polska - biografie - 20 w.
Słowniki biograficzne

5391
:
Ku godnej aktywnej starości: raport o rozwoju społecznym Polska 1999 / Program Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju.- Warszawa, 1999.

2387
:
Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej / red. Ewa Smak, Stanisława Włoch.- Opole: Wydawnictwo Nowik, 2011.

Nauczanie początkowe
Pedagogika wczesnoszkolna

7964-ped
:
Usługi hotelarskie w środkach transportu / Marian Kubicki.- Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000.

Hotelarstwo - a transport pasażerski
Transport pasażerski - a hotelarstwo

C-podr
:
Kultura intelektualna / Jerzy Kubin.- Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2005.

Kultura - filozofia
Nauka - polityka

6386
:
Samokontrola - metoda dobrej roboty / Bolesław Rafał Kuc.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.

Kontrola - metody
Praca - organizacja
Prakseologia

7402
:
Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć.- Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.

Pedagogika resocjalizacyjna
Prawo karne - Polska
Podręczniki akademickie

7809-ped
:
Oświata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864-1914 / Ryszard Kucha.- Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza : z inic. i przy współpracy Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1982.

Szkolnictwo podstawowe - Polska - 19-20 w.
Zabór rosyjski - szkolnictwo i oświata

432, 6810, 8176
:
Szkolnictwo Lublina w latach 1864-1915: zarys dziejów / Ryszard Kucha.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995.

Lublin (woj. lubelskie) - szkolnictwo i oświata - 19-20 w.

C-ped
:
Między teorią a historią literatury / Eugeniusz Kucharski; wybór i oprac. Artur Hutnikiewicz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Literatura - teoria
Literatura polska - historia

7645
:
Polonia w Austrii / Władysław Kucharski, Zbigniew Tomkowski.- Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, 1976.

Organizacje polonijne - Austria - 19-20 w.

5343
:
Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących: przewodnik metodyczny / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Jacek Kwapisz.- Warszawa: "Interart", 1996.

Niedowidzenie - rehabilitacja
Niewidomi - rehabilitacja

2937
:
Uniwersalizm jako metafilozofia. T. 2, Świadectwo i filozofia dialogu / Janusz Kuczyński.- Warszawa: COMSNP [Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych]: Ośrodek Badań Społecznych, 1990.

Filozofia - 20 w.

7148
:
Wokół Kielc / Janusz Kuczyński.- Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Łysogóry": Wojewódzki Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej, [1984].

Kielce (woj. świętokrzyskie) - turystyka
Kielce (woj. świętokrzyskie; okręg) - turystyka
Przewodniki turystyczne

7406
:
Wolność i historia: studia o filozofii Hegla i jej losach / Zbigniew Kuderowicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1981.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Filozofia - historia - 18-19 w.

7307
:
Ojcowie i ojcobójcy: szkice o literaturze Ameryki hiszpańskiej / Jerzy Kühn.-Warszawa: "Czytelnik", 1984.

Literatury Ameryki Łacińskiej - historia - 19-20 w.

7640
:
Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych / Thomas S. Kuhn; przeł. [z ang.] i posłowiem opatrzył Stefan Amsterdamski.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.

Metodologia
Nauka - filozofia
Nauka - historia

7506
:
Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

2348
:
Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? / Luiza Kulczycka.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.

Rozmowa kwalifikacyjna
Poradniki

C-podr
:
Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny? / Luiza Kluczycka.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.

Życiorysy urzędowe
Poradniki

C-podr
:
Metodyka nauczania języka polskiego w klasach V-VIII / Jan Kulpa, Wojciech Pasterniak.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.

Język polski - nauczanie - szkoły podstawowe

C-ped
:
Kultura i sztuka u progu XXI wieku / red. Sław Krzemień-Ojak; współpr. red. Alicja Kisielewska, Zbigniew Suszczyński.- Białystok: "Trans Humana", 1997.

Kultura - prognozy

1966, 2235
:
Kultura studiowania w okresie transformacji: studium porównawcze / [aut. raportu] H. Depta [et al.]; red. nauk. Wiltrud Gieseke i Józef Półturzycki.- Warszawa: "Żak", 2001.

Humboldt-Universität zu Berlin
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) - od 1989 r.
Uniwersytet Warszawski - od 1989 r.
Studenci - kultura - Niemcy - od 1990 r.
Studenci - kultura - Polska - od 1989 r.
Studenci - socjologia - Niemcy - od 1990 r.
Studenci - socjologia - Polska - od 1989 r.

3055-8, 4157, 4750
:
Saga rodu Słonimskich / Janina Kumaniecka.- Warszawa: "Iskry", cop. 2003.

Słonimski (rodzina)
Inteligencja (socjol.) - Polska - 19-20 w.
Rody - Polska - 19-20 w.
Żydzi - Polska - 19-20 w.

5482
:
Radio, telewizja, edukacja / Aleksander Kumor.- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1986.

Radiofonia - socjologia
Telewizja - socjologia

206
:
Pamiętnik Muchy / Mikołaj Kunicki; przedm. Stanisław Wroński.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1971.

Kunicki Mikołaj (1918- )
Wojna partyzancka - Ukraina - 1939-1945 r.
Wołyń (Ukraina) - 1939-1945 r.
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.

5449
:
Podstawy współczesnej pedagogiki / Stefan Kunowski.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2004.

Pedagogika

1703-ped, 1570, 5841-4, 6690, 6727
:
Problematyka współczesnych systemów wychowania / Stefan Kunowski.- Kraków: "Impuls", 2000.

Wychowanie - teoria - 19-20 w.

2328, 3922-6
:
Wartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski; wstęp i wybór tekstów Beata Lenarczyk.- Kraków: "Impuls", 2003.

Wychowanie - teoria - 20 w.

5183-ped, 5180-2
:
Dydaktyka ogólna / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: "Graf-Punkt", 2000.

Nauczanie - teoria
Podręczniki akademickie

2532-ped, 2515-31, 2533-54, 3690-9
:
Dydaktyka ogólna: repetytorium / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: IBE; Ryki: WSUPiZ, 2003.

Nauczanie - teoria

6150-65, 6690, 6700, 7652
:
Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: "Żak", 1995.

Oświata - reforma - od 1945 r.

3253-6
:
Metody programowania dydaktycznego / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

Nauczanie - metody

6439
:
Nauczanie programowane / Czesław Kupisiewicz; Instytut Pedagogiki.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.

513, 5445
:
O reformach szkolnych: wybór rozpraw i artykułów z lat 1977-1999 / Czesław Kupisiewicz; red. nauk. Adam Knap, Alicja Siemak-Tylikowska, Mirosław S. Szymański.- Warszawa: "Żak", [1999].

Kupisiewicz Czesław (1924- )
Pedagogika - Polska - od 1944 r.
Oświata - reforma - od 1989 r.
Oświata - reforma - Polska - od 1944 r.
Księgi pamiątkowe

2050-63, 6703
:
Okruchy wspomnień: lata wojny i pracy przymusowej / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: IBE, 2004.

7650
:
Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: "Żak", 1999.

Szkolnictwo - organizacja

355-6, 1076-7, 1081-8, 1586-8, 1969-78, 2249-54, 5915, 6687, 8494-5
:
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: "BGW", 1996.

Nauczanie - teoria
Podręczniki akademickie

350-ped, 346-9, 1555-9, 6716
:
Rzecz o kształceniu: wybór rozpraw i artykułów / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego]; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1999.

Kształcenie
Pedagogika

6028, 6702
:
Szkolnictwo w procesie przebudowy: geneza i kierunki reform oświatowych 1945-1995 / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa: "Żak", [1995?].

Oświata - reforma - 20 w.

353-4, 1472-6, 1498, 8441
:
Słownik pedagogiczny / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Pedagogika
Encyklopedie

(6906-7)-og.
:
Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej na progu XXI wieku / Czesław Kupisiewicz.- Ryki: WSUPiZ; Warszawa: IBE, 2003.

6128-49, 6724
:
Problematyka pedagogiki specjalnej na łamach czołowych polskich periodyków pedagogicznych po II wojnie światowej / Małgorzata Kupisiewicz.- Warszawa: "Elipsa", 2005.

Czasopisma pedagogiczne polskie - historia - od 1944 r.
Pedagogika specjalna - historia - Polska - od 1944 r.

C-ped, 6334-7
:
Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym / Sylwester Tomasz Kurek, Mirosław Sułek, Janusz Olszewski; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009.

NATO
Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1945 r.

6972-BN
:
ABC wideo / Tadeusz Kurek.- Warszawa: "Watra", [1991].

Film amatorski
Wideo

6714
:
Wspomnienia oficera sztabu: 1934-1939 / Józef Kuropieska.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Nar., dr. 1972.

Kuropieska Józef (1904-1998)
Wojsko - Polska - 20 w.
Pamiętniki polskie - 20 w.

5957
:
Literatura w społeczeństwie / Jan Kurowicki.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Literatura - socjologia
Literatura - teoria

7425
:
Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

Dysleksja i dysgrafia - zapobieganie
Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny
Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i zwalczanie
Podręczniki akademickie

7871-ped
:
Przewodnik po ZX Spectrum / Krzysztof Kuryłowicz, Dariusz Madej, Krzysztof Marasek.- Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1986.

Minikomputery i mikrokomputery
Podręczniki

568
:
Klient dimu maklerskiego - prawa i obowiązki / Maciej Kurzajewski, Artur Zapała.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2006.

6604
:
Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Dziecko ulicy - resocjalizacja

C-ped
:
Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa.- Kraków: "Impuls", 2001.

Prostytucja nieletnich - socjologia - Polska - od 1989 r.
Regiony przygraniczne - patologia społeczna - Niemcy - od 1990 r.
Regiony przygraniczne - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.

3967- 71
:
Techniczne środki dydaktyczne w szkolnictwie specjalnym / Józef Kuś.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Pomoce dydaktyczne
Nauczanie - metody
Podręczniki akademickie

C-ped
:
Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: studium socjologiczne na przykładzie Lublina / Urszula Kusio.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.

Dziecko - socjologia
Rodzina zastępcza - socjologia
Wychowanie w rodzinie
Lublin (woj. lubelskie) - socjologia

2041-ped
:
Reklama jest sztuką / Stanisław Kuśmierski.- Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000.

Reklama

C-ekon
:
Współczesna psychoanaliza: psychologia procesów nieświadomych / Peter Kutter; przekł. [z niem.] Aleksandra Ubertowska.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.

Psychoanaliza
Podręczniki akademickie

C-psych
:
Na północ od Moskwy / Aleksander Kuzniecow; przeł. [z ros.] Adam Pomorski.- Warszawa: "Iskry", 1985.

Publicystyka rosyjska - 20 w.
ZSRR - podróżnictwo

7658
:
Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak.- Warszawa: "Żak", 2005.

Konkubinat - socjologia - od 1945 r.
Małżeństwo - socjologia - od 1945 r.

C-socj
:
Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskier.- Warszawa: "Żak", 2002.

Prawa dziecka - socjologia
Prawa dziecka - socjologia - Polska - od 1989 r.
Władza rodzicielska - socjologia - Polska - od 1989 r.

4153
:
Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne) / Krystyna Kwaśniewska.- Bydgoszcz: Wydaw. KPSW - Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005.

Prace dyplomowe
Poradniki

6253-72
:
Edukacja nauczycieli: konteksty, kategorie, praktyki / Henryka Kwiatkowska.- Warszawa: IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 1997.

Nauczyciele - szkolenie
Pedagogika - nauczanie

369
:
Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli: założenia i metody edukacji nauczycielskiej / Henryka Kwiatkowska.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1988.

Nauczyciele - szkolenie

5921
:
Pedeutologia / Henryka Kwiatkowska; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.

Pedeutologia
Podręczniki akademickie

7029-ped
:
Bezrobocie: podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Bezrobocie - teoria

4107-9
:
Na trzy fronty / Stanisław Kwiatkowski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1987.

Publicystyka polska - 20 w.
Polska - 1980-1989 r.

7623
:
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych: szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Stanisław Kwiatkowski; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011.

Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie
Zarządzanie kryzysowe

7867-BN
:
Dostosowanie struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w kontekście zmian w systemie edukacji / Stefan M. Kwiatkowski.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2002.

Siła robocza - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo zawodowe - reforma - Polska - od 1989 r.

3999, 4000
:
Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą / Stefan M. Kwiatkowski.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.

Informatyka - nauczanie
Szkolnictwo - organizacja - komputeryzacja
Szkolnictwo - zarządzanie - komputeryzacja

C-ped
:
Bezbronni: odpad szkolny na wsi / Zbigniew Kwieciński.- Toruń: "Edytor", 2002.

Młodzież wiejska - socjologia - Polska - 1956-1989 r.
Niepowodzenia szkolne - Polska - 1956-1989 r.
Selekcja szkolna - Polska - 1956-1989 r.
Wieś - szkolnictwo i oświata - socjologia - Polska - 1956-1989 r.

4190
:
Dynamika funkcjonowania szkoły: studium empiryczne z socjologii edukacji / Zbigniew Kwieciński.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995.

Uczniowie - socjologia - Polska
Młodzież wiejska - socjologia - Polska
Szkolnictwo - socjologia - Polska

4187
:
Nieuniknione?: funkcje alfabetyzacji w dorosłości / Zbigniew Kwieciński.- Olsztyn; Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.

Analfabetyzm - zwalczanie - Polska - od 1944 r.

4192, 4738
:
Socjopatologia edukacji / Zbigniew Kwieciński.- Olecko; Białystok: MWN: "Trans Humana", 1995.

Uczniowie - socjologia - Polska
Oświata - polityka - Polska
Pedagogika
Szkolnictwo - socjologia - Polska
Wieś - szkolnictwo i oświata - Polska

C-socj, 4180
:
Socjopatologia edukacji / Zbigniew Kwieciński; Polska Akadmia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.- Warszawa; Toruń: PAN. IRWiR: "Edytor", 1992.

Oświata - polityka - Polska
Pedagogika
Szkolnictwo - socjologia - Polska

898-socj, 3414
:
Tropy - ślady - próby: studia i szkice z pedagogii pogranicza / Zbigniew Kwieciński.- Toruń: "Edytor", 2000.

Pedagogika
Pedagogika - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.

2361, 4189
:
Wykluczanie / Zbigniew Kwieciński.- Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.

Uczniowie - socjologia - Polska - od 1944 r.
Selekcja szkolna - Polska - od 1944 r.
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie; okręg) - szkolnictwo i oświata - od 1944 r.
Toruń (woj. kujawsko-pomorski; okręg) - szkolnictwo i oświata - od 1944 r.

4191
:
Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa / Zbigniew Kłos.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1997.

Kultura organizacyjna
Przedsiębiorstwo - socjologia
Podręczniki

85-9

L

:
Socjologia komunikacji literackiej: problemy rozpowszechniania i odbioru literatury / Janusz Lalewicz; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Literatura - socjologia

7558
:
Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1981.

Polska - gospodarka - 1918-1939 r.

7303
:
Ekonomia polityczna / Oskar Lange.- Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1973.

Ekonomia

C-ekon
:
Kapitalizm / Oskar Lange.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomoczne, 1973.

C-ekon
:
Socjalizm / Oskar Lange.- Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1973.

C-ekon
:
Statystyka / Oskar Lange.- Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1973.

Rachunek prawdopodobieństwa
Statystyka gospodarcza

C-ekon
:
Wizje gospodarki socjalistycznej: wybór pism / Oskar Lange; wyboru dokonał Mirosław Chałubiński.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1985.

Gospodarka socjalistyczna

7301
:
Czas spełnienia / Romualdas Lankauskas; z litew. tł. Anastazja Stoberska.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982.

Powieść litewska - 20 w.

7422
:
Słownik psychoanalizy / Jean Laplanche, J.-B. Pontalis; pod kier. Daniela Lagache'a; przekł. [z fr.] Ewa Modzelewska, Ewa Wojciechowska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

Psychoanaliza
Encyklopedie

5522-og.
:
Od gniewu do przebaczenia / Ernie Larsen; przy współpr. z C. Larsen Hegarty; przekł. Ewa Zaremba.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Gniew
Przebaczenie
Wydawnictwa popularne

4094-psych, 4092-3
:
Nielegalny handel narkotykami w Polsce / Katarzyna Laskowska.- Białystok: "Temida 2": przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 1999.

Narkotyki - handel - Polska - od 1989 r.

2504
:
Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży: atlas / Andrzej Laskowski, Andrzej Rejzner, Ewa Tokarczyk.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996.

Młodzież - patologia społeczna - Polska - od 1980 r.
Przestępczość nieletnich i młodocianych - Polska - od 1980 r.
Dane statystyczne

2441
:
Sprawdź swoją inteligencję: zbiór testów / Peter Lauster; tł. Magdalena Häfner.- Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 1997.

Testy na iloraz inteligencji
Wydawnictwa popularne

140-psych
:
Dawni mistrzowie / Wiktor N. Łazariew; tł. [z ros.] Paweł Hertz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Malarstwo (szt.plast.) - 17-18 w.
Malarstwo (szt.plast.) - historia - 17-18 w.
Albumy

7610
:
Psychologia tłumu / Le Bon; przeł. Bolesław Kaprocki.- Warszawa: Wydawnictwo Pavo, 1997.

Psychologia społeczna

1058-psych
:
Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji / Mark Leary; przekł. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Osobowość
Psychologia społeczna
Samopoznanie

2868-psych, 2865-7
:
Jak uczyć skutecznie: system łączenia teorii z praktyką w postaci nauczania programowanego / Konstanty Lech; Instytut Pedagogiki.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.

Nauczanie - metody

551-4
:
Nauczanie wychowujące / Konstanty Lech.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967.

Nauczanie
Wychowanie

6515
:
System nauczania / Konstanty Lech.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.

Nauczanie

528
:
Mózg emocjonalny: tajemnicze podstawy życia emocjonalnego / Joseph LeDoux; przeł. Andrzej Jankowski.- Poznań: "Media Rodzina", cop. 2000.

Mózg
Uczucia

2437-psych
:
Młodzi dorośli w dobie globalizacji: szkice psychologiczne / Maria Ledzińska.- Warszawa: Difin, 2012.

Globalizacja
Młodzież - psychologia

7972-psych
:
Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Nauczanie - psychologia
Uczenie się - psychologia
Podręczniki akademickie

7810-psych
:
Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu / Jan Legowicz.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Filozofia - historia - Grecja - 6 w. p.n.e.-1 w.
Filozofia - historia - Rzym - 1-5 w.

7523-filoz
:
Życie dla życia / Jan Legowicz.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1984.

Antropologia filozoficzna
Marksizm
Nauczanie - filozofia
Wychowanie socjalistyczne

7542
:
Polityka wschodnia Unii Europejskiej / Agnieszka Legucka; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2008.

Unia Europejska - a kraje byłego ZSRR
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Kraje byłego ZSRR - a Unia Europejska

6975-BN, 6974
:
Praktyczne metody pracy zespołowej / David Leigh; [tł. z ang. Monika Dorota Krupińska].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Praca zespołowa - psychologia
Nauczanie dorosłych - metody
Szkolenie zawodowe - metody
Szkolenie zawodowe - organizacja
Poradniki

53
:
Techniczne środki dydaktyczne / Leon Leja.- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.

Pomoce dydaktyczne

C-ped
:
Słownik terminów komputerowych: A-M / Kurt Lekanger; [przekł. jęz. z duń. Przemysław Doleżych].- Warszawa: Egmont Polska, 1998.

Informatyka - terminologia
Słowniki terminologiczne
Słowniki polskie

6063
:
Słownik terminów komputerowych: N-Z / Kurt Lekanger; [przekł. z jęz. duń. Przemysław Doleżych].- Warszawa: Egmont Polska, cop. 1998.

Informatyka - terminologia
Słowniki terminologiczne
Słowniki polskie

6064
:
Lekarz domowy: rodzinny poradnik medyczny / pod red. Tony'ego Smitha.- Warszawa: Świat Książki, 1994.

Medycyna
Wydawnictwa popularne

4965
:
Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie: notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku / tł. Małgorzata Jarosiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

Skłodowska-Curie Maria (1867-1934)
Fizyka doświadczalna - metody
Fizyka - nauczanie - metody - Francja - 1901-1914 r.

5756
:
Leksykon "Lalki" / pod red. Agnieszki Bąbel i Aliny Kowalczykowej.- Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2011.

Encyklopedie
Powieść polska -- historia -- 19 w.

8520
:
Leksykon. Bezpieczeństwo. Wybrane pojęcia / Pod red. Pawła Chodaka.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015.


8293-BN
:
Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym / Marian Lelonek.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Nauczanie początkowe

C-ped
:
Prowokacja / Stanisław Lem.- Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984.

Opowiadanie polskie - 20 w.

7105
:
Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach I-III / Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

Język polski - nauczanie początkowe - metody
Wypracowania szkolne - szkoły podstawowe

C-ped
:
Materializm a empiriokrytycyzm: krytyczne uwagi o pewnej reakcyjnej filozofii / W. I. Lenin.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1984.

7494
:
Leningrad / przeł. z ros. W. Skóra.- Moskwa: Wydawnictwo Agencji Prasowej Nowosti, 1987.

7589
:
Kazimierz Pułaski: bohaterstwo, zaborczość Moskwy, zdrada narodowa / Antoni Lenkiewicz; wstęp Norbert Tomczyk.- Wrocław: "Nortom", 1994.

Pułaski Kazimierz (1745-1779)
Konfederacja 1768-1772 r. barska - biografie
Wojsko - biografie - Polska - 18 w.
Wojsko - biografie - Stany Zjednoczone - 18 w.
Biografie

7419
:
Trudna droga do arki Noego / Antonina Leńkowa.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.

Zwierzęta - ochrona

7364
:
Przewodnik po Unii Europejskiej / Dick Leonard; [przekł. Aldona i Witold Matuszyńscy].- Warszawa: "Studio Emka", 1998.

Unia Europejska

2285-og.
:
Leonarda i jej synowie / zapisali relacje, oprac. i uzup. dokumentami Maria i Janusz Przymanowscy.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1980.

Szajnowicz-Iwanow Jerzy (1911-1943)
Lambrianides (rodzina)

7274
:
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa.- Łódź: Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 1998.

Kościół katolicki - a środki masowego przekazu
Środki masowego przekazu - a wychowanie
Środki masowego przekazu - nauczanie
Wychowanie

1466-7, 1712
:
Maurycy August hr[abia] Beniowski, zdobywca Madagaskaru / Mieczysław Lepecki.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.

Beniowski Maurycy August (1746-1786)
Odkrycia geograficzne - 18 w.
Podróżnictwo morskie - 18 w.
Madagaskar - 18 w.
Biografie

7401
:
Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych / Eugenia Iwona Lesiak-Laska.- Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998.

Innowacje -- stosowanie -- nauczanie
Nauczanie początkowe -- efektywność
Pedagogika -- metody

1069-ped
:
Napiętnowany anioł i inne opowiadania / Mikołaj Leskow; przeł. [z ros.] Aleksander Bogdański [et al.]; wybór Zbigniew Podgórzec.- Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1985.

Bogdański Aleksander (1927-1994). Tł.
Podgórzec Zbigniew (1935-2003). Wybór
Wydawnictwo Literackie. Wyd.

7101
:
Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej / Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017.

Metodologia
Nauczanie
Nauki o obronności
Wojsko

8590-BN, 8589
:
Człowiek starszy i jego wspomaganie: w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005.

Ludzie starzy - opieka społeczna
Ludzie starzy - opieka społeczna - Polska - od 1989 r.
Ludzie starzy - psychologia
Ludzie starzy - socjologia
Starzenie się

C-ped
:
Wspólnoty europejskie: instytucje, źródła prawa, proces integracji / Leszek Leszczyński.- Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2001.

Unia Europejska
Podręczniki akademickie

3405
:
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński.- Warszawa: Difin, 2011.

Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r.
Polityka społeczna - Polska - od 2001 r.
Podręczniki akademickie

7858-BN
:
Badania empiryczne: wybrane zagadnienia metodyczne / Wiesław Leszek.- Radom: ITE, 1997.

Eksperyment - teoria
Nauki empiryczne - metodologia

95, 1237
:
Antropologia strukturalna / Claude Lévi-Strauss.- Warszawa: Wydawnictwo KR, 2001.

Antropologia społeczna

4104-6
:
Drogi masek / Claude Lévi-Strauss; przeł. [z fr.] Monika Dobrowolska.- Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1985.

Indianie - etnografia - Kanada
Maski - Kanada

7499
:
Internet dla opornych / John R. Levine, Carol Baroudi, Margaret Levine Young; [tł. Tomasz Pokora].- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Read Me, 1995.

Internet
Podręczniki

172
:
Miękkie ostrze: naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej / Paul Levinson; przeł. Hanna Jankowska.- Warszawa: "Muza", 1999.

Postęp techniczny - filozofia
Środki masowego przekazu - historia

2083
:
Seks trudny czy łatwy ? / Zbigniew Lwe-Starowicz.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.

Życie seksualne
Poradniki

6045
:
Seks trudny czy łatwy ? / Zbigniew Lwe-Starowicz.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.

Życie seksualne
Poradniki

6045
:
Współżycie seksualne jako wyraz miłości / Zbigniew Lew-Starowicz.- Warszawa, 1973.

594
:
Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Nauczanie
Pedagodzy szkolni
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Wychowanie

8585-ped
:
Między pojęciem a kategorią: (perspektywa dynamicznego ujmowania wiedzy o wychowaniu) / Małgorzata Lewartowska-Zychowicz.- Kraków: "Impuls": "Poligrafia Salezjańska", 2001.

Pedagogika - teoria

3892-6
:
Dom na Uralu: losy dzieci polskich z Monetnej / Aleksander Lewin.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Polski Obwodowy Dom Dziecka (Monetna)
Domy dziecka - ZSRR - 1939-1945 r.
Wychowankowie domów dziecka - Polska - 1939-1945 r.
Polacy za granicą - szkolnictwo i oświata - ZSRR - 1939-1945 r.
Monetna (Rosja) - opieka społeczna - 1939-1945 r.

7181
:
Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin.- Warszawa: "Ezop": Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999.

Korczak Janusz (1878?-1942)
Domy dziecka - Polska - 20 w.
Pedagodzy - Polska - 20 w.
Żydzi - Polska - 19-20 w.
Biografie

1926
:
Problemy wychowania kolektywnego: refleksje pedagogiczne na tle doświadczeń Polskiego Domu Dziecka i szkoły na Uralu / Aleksander Lewin.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955.

590
:
Indywidualizacja kształcenia: dydaktyka różnicowa / Tadeusz Lewowicki.- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977.

Nauczanie - metody
Uczenie się - metody

C-ped
:
Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Nauczanie
Zdolności

201
:
Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / Tadeusz Lewowicki.- Warszawa: "Żak", 1997.

Oświata - polityka - Polska - od 1989 r.
Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.

365-6
:
Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów / Tadeusz Lewowicki.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

Uczniowie - psychologia
Nauczanie - efektywność

2374-psych
:
Liceum techniczne / pod red. Janusza Moosa.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji; Łódź: Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, cop. 1996.

Nauczanie - metody - szkoły zawodowe
Szkolnictwo zawodowe - organizacja - Polska - od 1989 r.
Technika - szkolnictwo - organizacja - Polska - od 1989 r.

104-5, 1225
:
Lider przyszłości: nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodzącą erę / red. Frances Hasselbein [et al.].- Warszawa: Business Press, 1997.

2089
:
Bezpieczeństwo informacyjne: nowe wyzwania / Krzysztof Liderman.- Warszawa: PWN, 2017.

8588-BN
:
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Witold Lidwa, Wiesław Krzeszowski, Wojciech Więcek; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2010.

Zarządzanie kryzysowe
Podręczniki akademickie

6983, 6981-2
:
Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa / Krzysztof Liedel.- Warszawa: Difin, 2010.

Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r.
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - od 1989 r.
Terroryzm - zwalczanie - od 1989 r.

7886-BN
:
Zamek Warszawski rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej 1569-1763 / Jerzy Lileyko.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.

Zamki i pałace - Polska - 16-18 w.
Warszawa - zamek królewski - 16-18 w.

7467
:
Procesy przetwarzania informacji u człowieka: wprowadzenie do psychologii / Peter H. Lindsay, Donald A. Norman; tł. [z ang.] Artur Kowaliszyn; [red. nauk. Ida Kurcz; dodatki tł. Herbert Szafraniec i Józef Radzicki].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1991.

Poznanie
Psychologia
Układ nerwowy - fizjologia

6681-psych
:
Kontakty skazanych na karę pozbawienia wolności ze światem zewnętrznym / Krzysztof Linowski.- Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2005.

Kara pozbawienia wolności - a prawa człowieka - Polska - od 1989 r.
Prawa człowieka - socjologia - Polska - od 1989 r.
Więźniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.

6370-ped
:
Wartości w kształtowaniu motywacji i organizacji życia społecznego / Franciszek Jan Lis; Politechnika Lubelska.- Lublin: Wydawnictwa Uczelniane PL, 1996.

Motywacja
Wartość - socjologia
Więź społeczna - teoria

3782
:
Stres traumatyczny: występowanie, następstwa, terapia / Maria Lis-Turlejska.- Warszawa: "Żak", cop. 2002.

Stres pourazowy

4148-psych
:
Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli / Marek Lisiecki; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Ekonomii i Zarządzania.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie - Polska - od 1989 r.
Bezpieczeństwo publiczne - zarządzanie
Bezpieczeństwo publiczne - zarządzanie - Polska - od 1989 r.
Zarządzanie jakością

7021-BN
:
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Marek Lisiecki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, cop. 2011.

Bezpieczeństwo publiczne - zarządzanie

7808-BN
:
Zielone szkoły: programy i scenariusze zajęć wyjazdów śródrocznych / Beata Lisowska.- Kraków, 1999.

2123
:
Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną / Elżbieta Lisowska.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2008.

Diagnoza pedagogiczna
Dziecko - rozwój psychofizyczny
Rodzina - socjologia
Podręczniki

7765-ped
:
Polskie Korpusy Kadetów 1765-1956: z dziejów wychowania / Witold Lisowski.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.

Wojsko - szkolnictwo - Polska - 18-20 w.
Wychowanie - historia - Polska - 18-20 w.

6007
:
Listy Ireny Solskiej / wybór i oprac. Lidia Kuchtówna.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984.

Solska Irena (1875-1958)
Listy polskie - 19-20 w.
Teatr polski - historia - 19-20 w.

7346
:
Literatura polska w okresie międzywojennym. T.1 / zespół redakcyjny Jerzy Kądziela, Jerzy Kwiatkowski, Irena Wyczańska.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979.

Literatura polska - 20 w.
Pisarze polscy - 1918-1939 r.
Literatura polska - historia - 1918-1939 r.
Antologie
Podręczniki akademickie

7112
:
Literatura polska w okresie międzywojennym. T.2 / zespół redakcyjny Jerzy Kądziela, Jerzy Kwiatkowski, Irena Wyczańska.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979.

Literatura polska - 20 w.
Pisarze polscy - 1918-1939 r.
Literatura polska - historia - 1918-1939 r.
Antologie
Podręczniki akademickie

7266
:
Literatura wobec wojny i okupacji: studia / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Wojna 1939-1945 r. - w literaturze polskiej
Literatura polska - tematyka - 20 w.

5329
:
Kształcenie zawodowe i doskonalenie ustawiczne robotników / Stanisław Literski.- [Warszawa]: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.

Robotnicy - szkolenie - Polska
Szkolenie wewnątrzzakładowe - Polska

5994
:
Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Litwińska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny.- Lublin: Katolicki Un