Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

O

:
Wydawnictwa zwarte

 • Nestorowicz-Wyborska Justyna: Jak badać ojcostwo, czyli o potrzebie (re)konceptualizacji pojęcia ojcowskiego zaangażowania // W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin /red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina.- Warszawa: Difin, 2011, s. 137-148.
 • Ostrowska Krystyna: Nie wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000, s.48-53.
 • Sosnowski Tomasz: Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011
 • Sosnowski Tomasz: Relacje ojciec - dziecko jako czynnik sukcesu wychowawczego // W: Dziecko - sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 418-424.
 • Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Artykuły z czasopism

 • Borowiec Marta: Ojcostwo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s.47-50.
 • Chwalińska Justyna: Kryzys ojcostwa w rodzinach dysfunkcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 7, s. 3-11.
 • Jankowska Maria: Rola ojca w wychowaniu dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 6, s.4-12.
 • Kaniok Przemysław Eugeniusz: Dzieci w percepcji ojców w świetle badań zagranicznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 8, s. 51-54.
 • Kaniok Przemysław Eugeniusz: Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 47-51.
 • Paruzel Eugeniusz: Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2001, nr 4, s. 20-27.
 • Ruszkiewicz Dorota: Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 9, s. 31-33.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bednarska-Wnuk Izabela: Zarządzanie szkołą XXI wieku: perspektywa menedżerska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • Fullan Michael: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Gawrecki Lechosław: Kompetencje menedżera oświaty: poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003
 • Gawroński Krzysztof: Potyczki prawne dyrektora szkoły: rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą: antologia IV / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej, Danuty Elsner.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
 • Komorowski Tadeusz, Pielachowski Józef: Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2001.
 • Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 • Król Ireneusz, Pielachowski Józef: Organizacja i kierowanie szkołą: narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły.-  Warszawa ; Poznań : "Ławica", 1993.
 • Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008.
 • Menedżeryzm oświatowy w teorii i w praktyce: poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły (dla studentów pedagogiki) / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 • Pielachowski Józef: Sto spraw szkoły: miniencyklopedia prawnoorganizacyjna.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003.
 • Piwowar-Sulej Katarzyna: Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.
 • Rozwój organizacyjny szkoły: antologia III / pod red. Zbigniewa Radwana.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
 • Szczupaczyński Jerzy: Edukacja a zarządzanie: podręcznik akademicki.-Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.
 • Vademecum menedżera oświaty / red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2000.
 • Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Jana Kubiczka i Barbary Kultrowskiej.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Witek Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą: wybrane problemy teoretyczno-praktyczn.- Warszawa;Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą: wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / red. nauk. Eugenia Karcz.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.
 • Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą / pod red. Danuty Elsner.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
Artykuły z czasopism
 •  Cichoń Anna: Rola dyrektora szkoły jako lidera //Edukacja: Studia, Badania, Innowacje.- 2001, nr 1 (73), s.87-92.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Banach Czesław: Cechy - właściwości osobowościowe nauczycieli // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz]. - Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 209-219.
 • Barłóg Krystyna: Niepokój młodych nauczycieli a metody asertywności // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 296-301.
 • Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997. - s. 516-521: Osobowość nauczyciela. 
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. Komitetu red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 2004, s. 976-1000: Osobowość nauczyciela.
 • Gorbatkow Aleksander A.: Niektóre intelektualno-emocjonalne relacje w strukturze osobowości młodych i doświadczonych nauczycieli // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 284-288.
 • Kosyrz Zdzisław: Osobowość wychowawcy: być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego.- Warszawa: "Pedagogium", 2005.
 • Kosyrz Zdzisław: Problemy pedeutologiczne. Osobowość nauczyciela-wychowawcy // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos.- Warszawa: "Żak", 1999, s. 505-519.
 • Kwiatkowska Henryka: Pedeutologia / komitet nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
 • Marcinkowski Marian: Wybrane osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / red. Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech J. Maliszewski.- Toruń: "Adam Marszałek", cop.2009, s. 205-213.
 • Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998, s. 369-385: Osobowość i zawód nauczyciela.
 • Okoń Wincenty: Wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 239-256: Problem osobowości nauczcyciela.
 • Pufal-Struzik Irena: Osobowość i twórcza postawa nauczycieli szkół podstawowych // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna  Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995. s. 278-283. 
 • Woźniak Robert B.: Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych.- Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998, s. 267-292: Nauczyciel i klasa szkolna.
Artykuły z czasopism