Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

G

:
Wydawnictwa zwarte
 • Al-Khamisy Danuta: Rozwojowy potencjał zabawy a przejawy i konsekwencje jej zagrożenia // W: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 213-221. Sygn.: C-ped
 • Bernacka Danuta: Od słowa do działania.– Warszawa: „Żak”, 2001, s. 156-191: Gry i zabawy dydaktyczne. Sygn.: C-ped, 3059-61
 • Biała Monika: Przedszkolaki: Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien.- Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008, s. 15-17. Sygn.: C-ped
 • Bowkett Stephen : Wyobraź sobie, że : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. - Warszawa : WSiP, 2000. Sygn.: C-ped
 • Brzezińska Anna: Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 101-124. Sygn.: C-ped
 • Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota: Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej.- Warszawa: WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn.: C-ped, 1118, 2909-11
 • Czaja-Chudyba Iwona: Diagnostyczna zabawa w przedszkolu jako narzędzie poznania wielorakich uzdolnień // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 297-306. Sygn.: C-ped
 • Dziurla Rafał: Semiotyka zabawy w świetle rozwoju wyższych funkcji psychicznych // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 87- 100. Sygn.: C-ped
 • Grochowalska Magdalena: O społecznym środowisku uczenia się języka, czyli dlaczego dzieci potrzebują zabawy // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 121-132. Sygn.: C-ped
 • Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków).- Warszawa: Nowa Era, 2007, s. 45-52. Sygn.: C-ped
 • Hejmanowski Szymon: Od zabawy "na niby" do formowania tożsamości w kontekście rzeczywistości wirtualnej // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 125-135. Sygn.: C-ped
 • Kruszewski Krzysztof: Gry dydaktyczne // W : Sztuka nauczania. T.1 / pod red. Krzysztofa Kruszewskiego.– Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 179-197. Sygn.: C-ped, 1599, 1601
 • Olechnowicz Hanna: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 255-265. Sygn.: C-ped
 • Sikorska Iwona: Rozwój dziecka w przedszkolu: stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 72-77. Sygn.: C-ped
 • Stawinoga Renata: Zabawa językowa jako forma aktywności sprzyjająca wyzwalaniu twórczości dziecięcej // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga.- Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 215-226. Sygn.: C-ped
 • Szuścik Urszula: Twórczość plastyczna dzieci formą zabawy // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 113-119. Sygn.: C-ped
 • Waloszek Danuta: Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej // W: Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 331-365. Sygn.: C-ped, 6985
Artykuły z czasopism
 • Karolczak Joanna Katarzyna: Zabawa w teatr // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s.36-37.
 • Kierska Mirosława: Zabawy kształtujące słuch fonetyczny // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 1, s. 42-45.
 • Łysek Jan: Zabawy i gry dydaktyczne w kształceniu matematycznym uczniów klas początkowych // Nauczyciel i Szkoła.- 1997, nr 1, s. 61-67.
 • Marszałek Lidia, Moraczewska Barbara: Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 1, s. 39-49
 • Skwarka Ewa: Rozwijanie samoświadomości i poczucia własnej wartości // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s. 31-35.
 • Stolarski Krzysztof: Propozycje gier dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z niesprawnym narządem słuchu // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 3, s. 216-224.
 • Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka // Nauczycielka Przedszkola.- 2011, nr 61, s. 26.