Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  (Następne)
  Wszystkie

D

:
Wydawnictwa zwarte
 • Badowska-Hodyr Monika: Samobójstwo w opinii młodzieży szkół średnich // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 192-203. Sygn.: C-socj
 • Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Sygn.: C-psych
 • Chiles John: Depresja nastolatków a narkotyki.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Profi", 1994. Sygn.: C-psych, 150
 • Czabański Adam: Pakty samobójcze wśród młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 241-248. Sygn.: C-psych
 • Dymek-Balcerek Krystyna: Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: narkomania - alkoholizm - samobójstwa - grupy subkulturowe - sekty.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000, s. 147-166. Sygn.: C-ped, 5614, 5616, 5618, 5620, 5622, 5624, 5626, 5628, 5630
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, s. 185-201. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Tokarz-Czart Renata: Zachowania samobójcze i agresywne u dzieci i młodzieży a zdolność do służby wojskowej // W: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.- Warszawa;Poznań:Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2001, s.128-137. Sygn.: C-psych
 • Jabłoński Ryszard: Zachowania suicydalne - próby rozpoznawania intencji, myśli i zamiarów samobójczych // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 235-240. Sygn.: C-psych
 • James Richard K., Gilliand Burl E.:Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005, s. 641-651. Sygn.: C-psych
 • Jarosz Maria: Samobójstwa.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 102-115. Sygn.: C-psych
 • Jundziłł Elżbieta: Próby samobójcze - odpowiedź młodego pokolenia na trudności w procesie socjalizacji // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 75-86. Sygn.: C-ped
 • Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 113-122. Sygn.: C-psych
 • Malicka Hanna: Struktura i dynamika samobójstw na tle zachodzących przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w Polsce // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 399-404. Sygn.: C-psych
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Opinie młodzieży o samobójstwie.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Sygn.: C-socj, 5147
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Psychospołeczne uwarunkowania zamachów samobójczych dzieci i młodzieży // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 461-468. Sygn.: C-socj, 5826-7
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Wybrane programy zapobiegania samobójstwom realizowane w amerykańskich szkołach // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 505-514. Sygn.: C-psych
 • McWhirter Jeffries J.: Zagrożona młodzież.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001, s. 283-316. Sygn.: C-psych, 4569-71
 • Miłkowska Agnieszka: Lęk i depresyjność u młodzieży w świetle systemowych zasobów rodzinnych // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s.123-128. Sygn.: C-ped
 • Pecyna Maria Bogumiła: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001, s.260-286. Sygn.: C-psych, 2382-3, 3143-5
 • Pilecka Barbara: Depresja i samobójstwa młodzieżowe jako wyzwanie dla profilaktyki w szkole // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 57-64. Sygn.: C-ped
 • Radziwiłłowicz Wioletta: Depresja u dzieci i młodzieży: analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-psych
 • Rylke Hanna : Pokolenie zmian: czego boją się dorośli.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999, s. 61-64. Sygn.: C-psych, C-ped, 2758-60
 • Zajączkowski Krzysztof: Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s.32-34. Sygn.: C-ped, 4830-2
Artykuły z czasopism
 • Chmielewski Grzegorz: Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s. 43-46.
 • Kula-Lic Justyna: Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 6, s. 19-22.
 • Nowak-Kluczyński Konrad: Dlaczego dzieci i młodzież popełniają samobójstwa? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 44-50.
 • Pilarska Aleksandra: Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s. 36-42.
 • Sikorski Wiesław: Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2001, nr 3 (75), s. 49-63.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dutkiewicz Kazimierz: Poziom dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę szkolną z rodzin patologicznych // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 153-166. Sygn.: C-ped
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. - s. 57 : Dojrzałość. Sygn.: C-ped
 • Guz Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - s. 64-70 : W jakim wieku rozpoczynać naukę szkolną? Sygn.: C-ped, 868, 2248
 • Jarosz Ewa : Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego.- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - s. 68-77 : Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci. Sygn.: C-ped, 5038-9
 • Jędrzejowska Ewa: Start szkolny dziecka w ocenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego // W: System integralny w edukacji dziecka: konteksty i konsekwencje zmian / pod red. Heleny Siwek i Małgorzaty Bereźnickiej.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 106-115. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - s. 103-114 : Przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Sygn.: C-ped, 6873
 • Klim-Klimaszewska Anna : Pedagogika przedszkolna: nowa podstawa programowa.- Warszawa : Instytut Wydawniczy "Erica", 2010. - s. 143-158 : Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Sygn.:
  C-ped, 7007-11, 7024-7
 • Konarzewski Krzysztof : Problemy i schematy : pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. - Warszawa : Wydaw. Żak, 1997. Sygn.: C-ped, 3257-9
 • Okoń Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1998. - S. 71-72 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr, 341
 • Przetacznik-Gierowska Maria, Włodarski Ziemowit : Psychologia wychowawcza. T. 1. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. - s. 239-252 : Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania, równy start w szkole. Sygn.: C-psych, 4116-8
 • Rostańska Eugenia : Wybrane uwarunkowania rozwojowe, społeczne i dydaktyczne edukacji językowej dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // W: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej / pod red. nauk. Stanisława Palki. - Katowice : "Śląsk", 1994. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 45 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr, 2186
 • Stefańska-Klar Renata : Dojrzałość szkolna // W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 131-134. Sygn.: C-psych, 4621-3, 6421-4, 8151
 • Szmigielska Barbara : Dojrzałość szkolna // W: Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1998. - s. 64-67. Sygn.: C-podr
 • Wilgocka-Okoń Barbara : Dojrzałość szkolna// W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998. - s. 110-113 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr
 • Wilgocka-Okoń Barbara : Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły - dylematy "progu szkolnego" //W: Dylematy wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. WSP, 1998. -s. 11-23. Sygn.: C-ped
 • Wysocka Ewa : Dojrzałość szkolna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2003.- s. 722-729. Sygn.: C-podr
Artykuły z czasopism
 • Kozera-Mikuła Patrycja: Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka // Nauczanie Początkowe Kształcenie Zintegrowane.- 2013/2014, nr 4, s. 12-20.
 • Makowski Karol: O pomyślny start ucznia w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 58-60.
 • Paszkiewicz Klaudia, Rogalska Dominika, Stanisławiak Anita, Zaremba Katarzyna: Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 1, s. 50-53.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dzieduszyński Piotr: Poziom agresji wychowanków domów dziecka z doświadczeniem przemocy w rodzinie (komunikat z badań) // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak.– Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007, s. 133-146. Sygn.: C-psych
 • Kolankiewicz Maria: Porzuceni i powierzeni trosce: Dom Małych Dzieci.– Katowice: "Śląsk",2002. Sygn.: C-ped
 • Kopeć Aleksandra: Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystanie czasu wolnego na przykładzie wychowanków Domu Dziecka // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / red. Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensa, Marzena Borat.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 175-196. Sygn.: C-ped
 • Kulpiński Franciszek: Program ukryty w placówce opiekuńczo-wychowawczej i inne wady opieki zakładowej // W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.– Gdańsk: "Harmonia", 2008, s. 345-358. Sygn.: C-ped, 6882, 6929
 • Łukasik Andrzej, Steliga Anna: Agresja i lęk u młodzieży przebywającej w Państwowych Domach Dziecka // W: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego.– Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 137-147. Sygn.: C-ped, 5030
 • Matyjas Bożena: Sieroctwo społeczne - dzieciństwo w placówce opiekuńczo-wychowawczej // W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.– Gdańsk: "Harmonia", 2008, s. 321-343. Sygn.: C-ped, 6882, 6929
 • Skwarek Beata: Rola wychowawcy w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych małych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.– Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 225-235. Sygn.: C-psych
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak.– Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2006. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Basiaga Jan: Opieka nad dzieckiem sierocym w Rosji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 5, s. 52-55.
 • Bieńko Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 4, s. 15-22.
 • Bieńko Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 2 // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 21-30.
 • Bursa Jacek, Oczkowska-Fiuk Olga: Dom dziecka a środki unijne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 8, s. 44-46.
 • Chojnacka Magdalena, Dzierżawska Monika: Edukacja usamodzielnianych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 30-33.
 • Cierpioł Bożena: Czy dom dziecka może stać się ośrodkiem wsparcia rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 10, s. 19-21.
 • Drzewiecki Ireneusz, Duda Mariola, Martynowicz Bernadeta: Indywidualny plan pracy z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 44-46.
 • Duda Mariola, Martynowicz Bernadeta, Bęben Joanna: Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 27-29.
 • Dunaj Jolanta: Komunikacja słowna w placówce opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 7, s. 28-34.
 • Gumienny Beata: Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 1, s. 24-28.
 • Gumienny Beata: Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2003, nr 2, s. 31-33.
 • Jasikowska Grażyna: Wychowanie przez teatr w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 2, s. 8-11.
 • Kaczmarek Mirosław: Dekada przekształceń domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2010, nr 1, s. 11-22.
 • Kelm Albin: Stulecie gniazd sierocych i pięćdziesięciolecie rodzinnych domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 2, s. 41-45.
 • Kiwer Katarzyna: Zespół interdyscyplinarny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 4, s. 44-51.
 • Klimek Lilianna: Obraz własnej osoby wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 32-36.
 • Klimek Lilianna: Wychowankowie domów dziecka o sobie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 44-51.
 • Labryga Sonia: Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 36-3.
 • Malik Maria: O domu dziecka z pozycji wychowanki i wychowawczyni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 4, s. 40-43.
 • Milewska Barbara: Losy wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 23-28.
 • Milewska Barbara: Rozwój psychoruchowy wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 33-38.
 • Ochremiak Andrzej: Program pracy z rodzinami wychowanków // Problemy Opiekuńczo-
  Wychowawcze.– 2003, nr 10, s. 30-34.
 • Olejnik Ewa: Historia Domu Dziecka w Liskowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 2, s. 49-55.
 • Owczaruk Izabela: Praca z rodzicami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 25-32.
 • Passini Barbara: Rodzinne domy dziecka w XX wieku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 51-58.
 • Passini Barbara: Zastępcza opieka rodzinna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2001, nr 10, s. 3-8.
 • Perszko Dariusz: Adaptacja Karty pobytu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 39-41.
 • Perzanowski Tadeusz: Grupa usamodzielnienia po siedmiu latach działania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 9, s. 18-21.
 • Perzanowski Tadeusz: Kameralne formy opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 5, s. 22-26.
 • Pezdek Krzysztof: Proces usamodzielniania w grupie autonomicznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 8, s. 37-39.
 • Pochopień Anna: Pracownik socjalny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 9, s. 48-51.
 • Polkowski Tomasz: Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 3, s. 17-30.
 • Polkowski Tomasz, Skudniewska Teresa: Inicjatywy i działania Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 6, s. 51-54 .
 • Polkowski Tomasz: Metody przekształceń instytucji opiekuńczo-wychowawczych: z doświadczeń Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 15-26.
 • Polkowski Tomasz: „Nasz Dom" w latach 1992-2002 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 61-64.
 • Polkowski Tomasz: Przekształcanie domów dziecka - doświadczenia Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 10, s. 11-19.
 • Polkowski Tomasz: Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 7, s. 31-38.
 • Posłuszna-Owcarz Maria: Praca domu dziecka z rodziną wychowanka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4,s. 26-28.
 • Reczek Helena: Przywięzienny Dom Matki i Dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.–
  2003, nr 9, s. 31-34.
 • Rżysko Michał: Rodzinne domy dziecka : raport z badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 24-27.
 • Sajkowska Monika: Wiktymizacja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 10, s. 3-17.
 • Skudniewska Teresa: Z historii Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 56-60.
 • Sobczyńska Karolina: Czy domy dziecka znikną? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2007,nr 9, s. 12-15.
 • Stecz Joanna: Usamodzielnieni, ale nie samodzielni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 45-47.
 • Stefaniak Wioleta: Praca w filii domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008,nr 2, s. 26-27.
 • Szczepaniak Joanna: Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 11-19.
 • Theiss Wiesław: „Wielka resocjalizacja": bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2007, nr 10, s. 44-49.
 • Walc Wiesława: O prawach wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr10, s. 17-24.
 • Wosik-Kawala Danuta, Zubrzycka-Maciąg Teresa: Obraz wychowawcy w percepcji wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s.41-45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji // red. Dorota Rybczyńska.- Kraków, 2003. Sygn.: C-ped, 5118-20
 • Dolata Roman: Szkoła - segregacje - nierówności.- Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008. Sygn.: C-ped
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. Sygn.: C-ped
 • Kość Ilona: Europeizacja polskiej oświaty oceniania przez pryzmat równości szans edukacyjnych // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania: I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania: praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej.- Kraków: "Impuls", 2001, s. 69-78. Sygn.: C-ped, 3962-5
 • Orłowska Małgorzata: Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce: analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym.- Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. Sygn.: C-ped
 • Kawula Stanisław: Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 457-480. Sygn.: C-ped
 • Szymański Mirosław: Kwestia równego startu w perspektywie reform oświaty // W: Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym: zbiór studiów, pod. red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina.- Warszawa: "Elipsa" 1999, s. 67-90. Sygn.: 2153, 8429
Artykuły z czasopism
 • Kowalcze Mieczysław: V [Piąte] Forum Edukacyjne "Równać Szanse" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 1, s. 51-53.
 • Kwieciński Zbigniew: Wyrównywanie szans edukacyjnych. Główne strategie // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 3-7.
 • Murawska Barbara: Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 4, s. 10-20.
 • Sobczyńska Karolina: Sito gubi diamenty // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2007, nr 4,
  s. 37-42.
 • Włodkowski Zbigniew: Szanse na wyrównywanie szans // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 7, s. 3-6.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aronson Eliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna: serce i umysł.- Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 1997.- s. 536-589: Uprzedzenia: przyczyny i lekarstwa. Sygn.: C-psych, 337,339, 385-6, 1547
 • Domachowski Waldemar: Przewodnik po psychologii społecznej.- Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.- s. 145-154: Uprzedzenia. Sygn.: C-psych, 1500-1, 1503, 7751-3
 • Macrea C. N., Stangor Ch., Hewstone M.: Stereotypy i uprzedzenia.- Gdańsk: GWP, 1999. Sygn.: C-psych, 785, 1541-2, 2869-71
 • Nikitorowicz Jerzy: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa.- Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 1999. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława: Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 2, s. 120-125.
 • Kamińska Urszula: Społeczna recepcja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 16-22.
 • Maliszewski Norbert: Skryte uprzedzenia // Charaktery.- 2005, nr 6, s. 40-41.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bancerz-Andrzejewska Beata, Gindrych Piotr: Kontrowersje wokół problemu integracji osób z dysleksją z uwzględnieniem zaburzeń w ich kompetencji językowej // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 369-378. Sygn.: C-ped
 • Bogdanowicz Marta: Rozwój i edukacja dzieci z dysleksją w Europie pod ochroną prawną - dane Kwestionariusza Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA) // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 237-258. Sygn.: C-ped
 • Chwastniewska Danuta: Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne u ucznia z dysleksją // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 364-372. Sygn.: C-psych
 • Kalinowska Elżbieta: Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny // W: Terapia pedagogiczna. T.1 wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Impuls, 2004, s.23-27. Sygn.: C-ped, 5829
 • Kalinowska-Witek Barbara: Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 13-26. Sygn.: C-ped
 • Kalka Dorota: Przyszłość w oczach młodzieży - jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona? // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 225-230. Sygn.: C-ped
 • Kowaluk Marzena: Profilaktyka dysleksji rozwojowej // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 91-110. Sygn.: C-ped
 • Kurowska Barbara: Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. Sygn.: C-ped
 • Lewandowska Laurencja, Zaleska Małgorzata: Problemy dzieci dyslektycznych (diagnoza i terapia pedagogiczna specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) // W: Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole? / red. Bogusław Śliwerski.- Kraków: Impuls, 1999, s. 136-143. Sygn.: C-ped, 2120
 • Mihilewicz Stanisława: Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 65-80. Sygn.: C-ped
 • Nowicka Ewa: Media - dysleksja - terapia pedagogiczna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Sygn.: C-ped
 • Okręglicka-Forysiak Ewa: Dysleksja w Polsce. Efekt nieharmonijności rozwoju czy zaniedbania pedagogicznego // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s.171-181. Sygn.: C-psych
 • Półtorak Małgorzata: Zwiększanie szans dzieci z dysleksją rozwojową na sukces edukacyjny w szkole // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / red. Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensa, Marzena Borat.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 126-144. Sygn.: C-ped
 • Siemieniecka Dorota: Możliwości zastosowań programu Power Point w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych a twórczość indywidualna nauczyciela // W:Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 122-139. Sygn.: C-ped, 6904, 6969
 • Siemieniecki Bronisław: Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych // W: Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 25-52. Sygn.: C-ped, 4838-40
 • Skałbania Barbara: Zrozumieć ucznia dyslektycznego - dylematy pedagogiczne // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 223-237. Sygn.: C-ped
 • Sorokosz Irena: Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 191-198. Sygn.: C-ped
 • Wiśniewska Barbara: Etiologia dysleksji rozwojowej - wybrane nowoczesne koncepcje i interwencje pedagogiczne // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 182-210. Sygn.: C-ped
 • Zabłocki Kazimierz Jacek: Dziecko niepełnosprawne. Jego rodzina i edukacja.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 191-211. Sygn.: C-ped, 3119-21
 • Zakrzewska Barbara: Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Banaś-Cieślarska Barbara: O pracy z dzieckiem dyslektycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 6, s. 57-58.
 • Bentkowski Piotr: Poczucie kontroli u osób z dysleksją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 29-32.
 • Boksa Ewa: Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową // Nauczanie Początkowe.- 2012/2013, nr 3, s. 39-47.
 • Boksa Ewa: Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego // Nauczanie Początkowe.- 2012/2013, nr 3, s. 62-66.
 • Chrąściel Katarzyna: O dysleksji rozwojowej w przepisach prawa i nie tylko // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 3, s.35-55.
 • Frączak Irena: Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 7, s. 46-48.
 • Kozłowska Kamila: Sprawozdanie z konferencji Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza dysleksji i dyskalkulii - problemy i nowe rozwiązania, Warszawa 9 grudnia 2008 // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 3, s. 228-230.
 • Lewandowska Dorota: Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 38-40.
 • Lipińska Katarzyna: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 2, s. 100-106.
 • Paszkiewicz Aneta: Sposoby pracy z uczniami z dysleksją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 5, s. 50-57.
 • Ratajek Aneta: Dobry uczeń z dysleksją // Nauczanie Początkowe.- 2014/2015, nr 2, s. 47-56.
 • Skałbania Barbara: Efektywność terapii dysleksji i objawów współwystępujących z dysleksją // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 169-180.
 • Stępień Anna: Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s. 44-47.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamczyk Barbara: Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe // red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 201-226. Sygn.: C-ped
 • Bielecka Elżbieta: Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowującej się na ulicy // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009, s. 42-52. Sygn.: C-ped
 • Frysztacki Krzysztof, Nóżka Marcjanna, Smagacz-Poziemska Marta: Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. Sygn.: C-socj, 7952
 • Gałaś Mieczysław: Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // W: Pedagogika społeczna: dokonania-aktualności-perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.– Toruń, 2001, s. 411-421. Sygn.: C-ped
 • Głowacka Barbara: Dzieci ulicy // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F / [red. prowadząca encyklopedii Ewa Różycka; aut. 1t. Krystyna Ablewicz et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003, s. 876-881. Sygn.: C-ped
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-ped
 • Nóżka Marcjanna: Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja // W: Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / red. Beata Łaciak.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011, s. 145-171. Sygn.: C-socj
 • Pięta Jan: Pedagogika czasu wolnego.- Warszwa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 149-152: Problemy egzystencjalne dzieci ulicy. Sygn.: C-ped, 5705-6
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa, 2000, s. 287-290: Środowiskowe programy pedagogiczne (przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodzinny i wychowawca podwórkowy). Sygn.: C-ped, 3710-18, 4683-4702, 4930, 6609
Artykuły z czasopism
 • Cazottes Ewelina: Dzieci ulicy: wczoraj i dziś. Zjawisko w perspektywie działań pomocowych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, n 3, s. 111-130.
 • Gałaś Mieczysław: Pomoc "dzieciom ulicy" w aspekcie historycznym // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 1, s. 20-24.
 • Paszkiewicz Aneta: Dzieci ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 6, s. 30-35.
 • Raczkowska Jadwiga: Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 57-61.
 • Theiss Wiesław : "Wielka resocjalizacja": bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 44-49.
 • Uliasz Tamara: Ósme forum przyjaciół dzieci ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 58-59.
 • Winiarska Monika: Dzieci ulicy w Peru // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 54-56.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bici biją / red. nauk. J. Bińczycka.- Warszawa, [2001]. Sygn.: C-ped, 3035-7
 • Dziecko jako ofiara przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Plewczyk.-Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Sygn.: C-psych
 • Grochocińska Rita: Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Sygn.: C-psych
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Impuls, 2010. Sygn.: C-socj
 • Marzec-Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno-kryminologiczne.- Bydgoszcz:Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. Sygn.: C-ped, 4995-6
 • Podgajna-Kuśmierek Magdalena: Pedofilia: zarys zagadnienia.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Sygn.: C-psych, 5587-8
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Sygn.: C-ped, 1701, 1979, 3139-41
 • Wąsikowska Teresa: Parasol dla dziecka przykładem współpracy na rzecz dzieci krzywdzonych. Z działalności zespołu interdyscyplinarnego w zakresie ochrony i pomocy dzieciom krzywdzonym w latach 2002-2009 // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 39-46. Sygn.: C-ped
 • Wróblewska Barbara: Prostytucja i seksualne wykorzystywanie dzieci - charakterystyka zjawisk // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 19-30. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Karpowicz P.: Poranione słowami // Charaktery, 2009, nr 9, s. 40-43.
 • Koprowicz Anna: Krzywdzenie dzieci przez rodziców w postępowaniach rozwodowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 1, s. 15 - 21.
 • Makowska J.: Przemoc wobec dzieci jako problem zdrowia publicznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2007, nr 4, s. 54-57.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bąbka Jarosław: Wspomaganie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w placówkach realizujących edukację integracyjną // W: Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze: szkice historyczno - pedagogiczne / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Iwona Wagner.- Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 2002.- s. 137- 146. Sygn.: C-ped, 5006
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: WSiP, 2005. Sygn.: C-ped
 • Parchomiuk Monika: Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika specjalna: praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Sygn.: C-ped, 6306-7, 7012
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Sygn.: C-psych
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju / red. Hanna Liberska.- Warszawa: Difin, 2011. Sygn.: C-psych
 • Spock Benjamin, Lerrigo Marion Olive: Wychowanie upośledzonego dziecka w warunkach domowych.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1969. Sygn.: C-ped
 • Zabłocki Kazimierz Jacek: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Sygn.: C-ped, 3119-21
Artykuły z czasopism
 • Adamczyk Barbara: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2010, nr 2, s. 61-73.
 • Błaszczyk Sylwia: Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 40-43.
 • Bobik Bogumiła: Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 5, s. 373-380.
 • Boksa Beata: Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 52-55.
 • Chrąściel Katarzyna: Badanie postaw wychowawczych rodziców dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 34-53.
 • Danilewicz Dorota, Rola Jarosław: Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 1, s. 32-41.
 • Frąckiewicz Joanna: Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 260-268.
 • Kijak Remigiusz: Tabu seksualne. Rodzice wobec seksualności własnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2010, nr 4, s. 94-101.
 • Konieczna Agnieszka, Konieczna Iwona: Ogólnopolska Konferencja naukowa Współpraca z rodzicami w procesie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej - możliwości i ograniczenia, Warszawa, 15 stycznia 2010 // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 2, s. 153-155.
 • Krasiejko Izabela: Jak wspierać rodzinę dziecka niepełnosprawnego? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 21-33.
 • Mielczarek Andrzej, Czarnecka Agnieszka: Rola rodziny w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 1, s.48-60.
 • Parchomiuk Monika: Niepełnosprawność dziecka a praca zawodowa matki // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 1, s. 3-17.
 • Patyk Katarzyna: Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 7, s. 34-42.
 • Pągowska Marta: Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 4, 258-266.
 • Ploch Leszek: Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój zainteresowań teatralnych artystów niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 274-288.
 • Szabała Beata: Choroba przewlekła dziecka a wybrane aspekty funkcjonowania rodziny // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 1, s. 37-47.
 • Szabała Beata: Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 2, s. 66-76.
 • Szymańska Magdalena: Pomoc rodziny w rehabilitacji psychofizycznej osoby niepełnosprawnej ruchowo // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 4, s. 80-88.
 • Twardowski Andrzej: Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 1, s. 4-17.
 • Twardowski Andrzej: Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 1) // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 2, s. 91-101.
 • Twardowski Andrzej: Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 2) // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 3, s.188-196.
 • Tylki-Szymańska Anna, Żuraw Wioletta: Sytuacja materialna rodzin wychowujących dziecko z chorobą rzadką // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2011, nr 1, s. 5-19.
 • Urbanowicz Małgorzata: Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 22-24.
 • Zbyrad Teresa: Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 28-33.
 • Zbyrad Teresa: Środowiskowe formy pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 4, s. 21-27.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol, alkoholizm i przemoc. - Lublin: Wydawnictwo "Polihymnia", 2004. Sygn.: C-ped, 6076
 • Badania nad dziećmi alkoholików / red. Lucyna Zbucka.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-psych, 4577-9
 • Felcyn Anna: Pozycja dziecka w rodzinie alkoholowej // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak.- Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2010, s. 268-274. Sygn.: C-ped
 • Grzegorzewska Iwona: Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Sygn.: C-psych
 • Lowe Geoff, Foxcroff David, Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie / przeł. Anna Tabaczyńska.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-socj, 4557-9
 • Ochmański Marian: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997. Sygn.: C-socj
 • Pecyna Maria Bogumiła: Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. Sygn.: C-psych, 3193-5
 • Robinson Bryan: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001. Sygn.: C-psych, 4561-3
Artykuły z czasopism
 • Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 10, s. 34-38
  Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym.
 • Szawdyn Lubomira: Pije matka do córki // Charaktery.- 2007, nr 3, s. 21-23.
 • Szymańska Bernadeta: Dzieci alkoholików w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 49-52.

Strona:  1  2  (Następne)
  Wszystkie