Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

B

:
Wydawnictwa zwarte
 • Badania pedagogiczne w zarysie: skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski.- Warszawa: WSP TWP, 2003. Sygn.: C-ped, 5115-6
 • Konarzewski Krzysztof: Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna.- Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2000. Sygn.: C-ped, 2444, 2928-30, 8440
 • Krüger Heinz-Hermann: Metody badań w pedagogice.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. Sygn.: C-ped, 6880
 • Łobocki Mieczysław: Metody i techniki badań pedagogicznych.- Kraków: "Impuls", 2000. Sygn.: C-ped, 3872-5, 5575-7, 8398
 • Łobocki Mieczysław: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.- Kraków: "Impuls", 1999. Sygn.: C-ped, 1913-4, 1916, 3792-3801, 3867-71, 4287-4306
 • Maszke Albert Wojciech: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych.- Rzeszów: Wydaw. UR, 2004. Sygn.: C-ped
 • Orientacje w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 1998. Sygn.: C-ped, 1446-50, 2645
 • Ostrowska Urszula: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym.- Kraków: "Impuls", 2000. Sygn.: C-ped, 3862-5
 • Pilch Tadeusz: Zasady badań pedagogicznych.- Warszawa: "Żak", 1995. Sygn.: 358-9,8422
 • Pilch Tadeusz, Bauman Teresa: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe.- Warszawa: "Żak", cop. 2001. Sygn.: 2987, 3261-4, 3700-9, 4307-26, 8515
 • Rubacha Krzysztof: Metodologia badań nad edukacją.- Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Sygn.: C-ped, 7017
 • Wragg Edward C.: Co i jak obserwować w klasie?.- Warszawa: "Żak", 2001. Sygn.: C-ped, 3003-5
 • Zaborowski Zbigniew: Wstęp do metodologii badań pedagogicznych.- Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1973. Sygn.: 6449
 • Zaczyński Władysław Piotr: Statystyka w pracy badawczej nauczyciela.- Warszawa: "Żak", 1997. Sygn.: C-ped, 1941-9, 8480
 • Żegnałek Kazimierz: Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. Sygn.: C-ped, 6878
Artykuły z czasopism
 • Jaśkiewicz Anna: Wykorzystywanie socjometrii w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2003, nr 4, s.25-27.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aleksandrowicz Tomasz R.: Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej.-Warszawa : "Difin", 2011. -(Zarządzanie bezpieczeństwem)
  Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Sygn.: C-podr
 • Aleksandrowicz Tomasz R.: Terroryzm międzynarodowy. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008. Sygn.: C-prawo
 • Antczak Anna: Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Sygn.: C-podr, 8081
 • Antczak Anna: Unia Europejska: bezpieczeństwo, strategia, interesy.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8057
 • Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 1 / red. nauk. Ewa Maj, Kamil Mazurek, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 2/ red. nauk. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna Żukrowska.- Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, cop. 2011. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i zagrożenia XXI wieku / red. Paweł Olszewski, Tomasz Kapuśniak, Wiesław Lizak; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2009. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. nauk. Waldemar Kitler, Maciej Marszałek ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak; [zespół aut. Andrzej Ciupiński et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: AON, 2004. Sygn.: C-podr,
  6672-3
 • Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku / Janusz Ziółkowski (red.); [aut. Dominiak Marek et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004. Sygn.: 6532
 • Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich / red. nauk. Jarosław Gryz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat/ red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. -Warszawa : "Difin", 2011. Sygn.: C-podr
 • Białoskórski Robert: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2010. Sygn.: C-podr
 • Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa / red. nauk. Jan Czaja; [zespół aut.: Jan Czaja et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2005. Sygn.: C-podr, 6976
 • Gryz Jarosław: Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Sygn.: C-podr
 • Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszechradzkiej z perspektywy europejskiej / pod red. Piotra Majera i Magdaleny Sitek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8065-6
 • Kozub Marian, Panek Bogdan: Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego. -Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Sygn.: C-podr
 • Kurek Sylwester Tomasz, Sułek Mirosław, Olszewski Janusz: Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Sygn.: C-podr
 • Liedel Krzysztof : Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa.-Warszawa : "Difin", 2010. -(Zarządzanie Bezpieczeństwem). Sygn.: C-podr
 • Mierzejewski Donat Jerzy: Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Sygn.: C-podr
 • Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku: materiały z konferencji naukowej pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej 2 listopada 2009 r. / [red. nauk. Stanisław Zajas, Andrzej Dawidczyk]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2010. Sygn.: C-podr
 • Pokruszyński Witold: Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2008. Sygn.: C-podr, 8101-2
 • Pokruszyński Witold: Polityka a strategia bezpieczeństwa.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8055
 • Pokruszyński Witold: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa: podręcznik akademicki.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Sygn.: C-podr, 8085
 • Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie / pod red. Tomasza Jarockiego i Witolda Sokały.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Sygn.: C-podr
 • Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa / red. nauk. Marian Kozub; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Sygn.: C-podr, 6979
 • Problematyka bezpieczeństwa w administracji publicznej: praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Okrasy; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010. Sygn.: C-podr
 • Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009. Sygn.: C-podr
 • Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu / pod red. Wincentego Bednarka i Aleksandry Ukleja; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Sygn.: C-podr
 • Wawrzyk Piotr: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009. Sygn.: C-podr

Artykuły z czasopism
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamowska Lucyna: Społeczno-wychowawcze konsekwencje bezrobocia // W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka: stan i perspektywy / red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,1998, s. 268-276. Sygn.: C-ped
 • Badanie bezrobocia długotrwałego / red. Mieczysław Kabaj.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Sygn.: 5647-5650
 • Chudzicka-Czupała Agata: Bezrobocie: różne oblicza wsparcia.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. Sygn.: C-ekon
 • Czerkawski Andrzej: Wsparcie społeczne wobec problemu bezrobocia młodzieży // W: Społeczeństwo, demokracja, edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka, 2000, s. 386-392. Sygn.: C-ped
 • Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia / red. nauk. Teresa Chirkowska-Smolak, Agata Chudzicka.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, 2004. Sygn.: C-socj, 6109
 • Czyszkiewicz Ryszard: Kręgi bezrobocia: Socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu.- Szczeci: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. Sygn.: C-socj, 5836
 • Ilżycka Halina: Działania urzędów pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej bezrobotnych // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 235-252. Sygn.: C-ped
 • Klementowska Aneta: Formalno-prawne sposoby funkcjonowania Wojewódzkich Urzędów Pracy po reformie administracyjnej kraju // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 125-130. Sygn.: C-ped
 • Kwiatkowski Eugeniusz: Bezrobocie: podstawy teoretyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Sygn.: C-ekon, 4107-8
 • Marzec Helena: Bezrobocie jako czynnik kryzysowy we współczesnej rodzinie polskiej // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 241-251. Sygn.: C-socj
 • Marzec Helena: Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001, s. 87-90. Sygn.: C-socj
 • Miś Lucjan: Bezrobotni mieszkańcy małego miasta a patologia społeczna // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielicki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 235-241. Sygn.: C-ped, 231-3
 • Nowak Anna: Bezrobocie wśród niepełnosprawnych.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Sygn.: C-ped
 • Pielkowa Józefa Anna: Opieka i wychowanie dzieci w rodzinach dotkniętych bezrobociem // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 230-240. Sygn.: C-socj
 • Pilch Jolanta: Bezrobocie - nowa kwestia społeczna // W: Pedagogika społeczna: Człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1995, s. 367-387. Sygn.: C-ped, 3249-52, 4783-6
 • Podgórny Marek: Strategie zachowań bezrobotnych // W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / red. Bożena Wojtasik.- Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 297- 314. Sygn.: C-ped, 2595-8
 • Reszke Irena: Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: 1793-7, 4922-5
 • Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny.- Warszawa: "Elipsa", 1999. Sygn.: 4612-5
 • Rutkowska Monika: Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów w województwie lubuskim // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 113-124. Sygn.: C-ped
 • Rzeplińska Irena: Bezrobocie jako problem społeczny // W: Patologia społeczna: wybrane problemy.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991, s. 176-185. Sygn.: C-ped
 • Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borowski, Aleksander Marcinkowski.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: C-socj, 1805-6, 4926-9
 • Szpringer Monika, Marian Florczyk, Grażyna Czerwiak: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - zjawisko bezrobocia // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 41-58. Sygn.: C-ped
 • Szumpich Stanisław: Podejmowanie decyzji zawodowych przez bezrobotnych wielokrotnie // W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / red. Bożena Wojtasik.- Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 275-296. Sygn.: C-ped, 2595-8
 • Unolt Jerzy: Ekonomiczne problemy rynku pracy.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: 1820-4, 4902-21
 • Zdaniewicz Magdalena: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodzin miejskich // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 103-112. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Barszcz Iwona, Gębska Małgorzata: Wobec problemów bezrobocia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2002, nr 2, s. 140-146.
 • Bednarski Marek: Miejsce szkoleń w ograniczaniu bezrobocia w Polsce. Studium empiryczne // Polityka Społeczna.- 2002, nr 1, s. 9-13.
 • Czesla Alfred: Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach // Polityka Społeczna.- 2008, nr 9, s. 20-24.
 • Czesla Alfred: Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach // Polityka Społeczna.- 2006, nr 2, s. 19-24.
 • Drozd Krzysztof: Bezrobocie na wsi w województwie opolskim // Polityka Społeczna.- 2002, nr 7, s. 19-21.
 • Dudziak Bronisława: Jeszcze raz o kobietach w kontekście wyników badań nad sytuacją kobiet długotrwale bezrobotnych // Praca Socjalna.- 2002, nr 1, s. 62-71.
 • Gaweł Aleksandra: Koniunkturalne aspekty bezrobocia w Polsce // Polityka Społeczna.- 2003, nr 1, s. 8-11.
 • Gawlik Tadeusz: Zmiana statusu prawnego bezrobotnych w latach 1989 - 2001 // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 62-84.
 • Giermanowska Ewa, Racław-Markowska Mariola: Postrzeganie problemu bezrobocia młodzieży przez władze lokalne // Polityka Społeczna.- 2003, nr 7, s. 21-25.
 • Ilżycka Halina: Szkolenie bezrobotnych w okresie 5-lecia Systemu Urzędów Pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 1999, nr 1, s. 58-70.
 • Jacukowicz Zofia: Płaca minimalna i bezrobocie - hipotetyczne związki // Polityka Społeczna.- 2005, nr 8, s. 1-5.
 • Jeruszka Urszula: Bezrobocie absolwentów szkół - wciąż trudny problem. Działania na rzecz poprawy efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 115-126.
 • Jończy Romuald: Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim // Polityka Społeczna.- 2004, nr 3, s. 13-16.
 • Kalinowski Sławomir: Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich // Polityka Społeczna.- 2004, nr 8, s. 16-19.
 • Kowalska Grażyna: Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // Edukacja. Studia. Badania. innowacje.- 2006, nr 2 (94), s. 20-27.
 • Kryńska Elżbieta: Studia i co potem? Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych // Polityka Społeczna.- 2002, nr 5-6, s. 6-10.
 • Kubicki Paweł, Cichowicz Ewa: Rodzina wobec wykluczenia społecznego - analiza "Pamiętników bezrobotnych" // Polityka Społeczna.- 2005, nr 4, s. 26-30.
 • Lasmanowicz Renata, Lelusz Henryk: Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy // Polityka Społeczna.- 2004, nr 4, s. 21-23.
 • Lasmanowicz Renata: Wybór metod w poszukiwaniu pracy przez bezrobotnych absolwentów // Polityka Społeczna.- 2004, nr 11-12, s. 13-16.
 • Leszczewska Krystyna: Aktywność osób bezrobotnych w poszukiwania zatrudnienia // Polityka Społeczna.- 2005, nr 2, s. 17-19.
 • Lissev Stoimen, Sztyber Władysław Bogdan: Przeciwdziałanie bezrobociu w Bułgarii - nowe podejście // Polityka Społeczna.- 2005, nr 1, s. 21-23.
 • Matyjas Bożena: Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta // Edukacja. Studia. Badania. innowacje.- 2003, nr 2 (82), s. 39-49.
 • Moczydłowska Joanna: Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet // Polityka Społeczna.- 2002, nr 8, s.8-11.
 • Mosiek Piotr: Bezrobocie w byłym województwie leszczyńskim. Edukacyjne możliwości jego przezwyciężenia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 1999, nr 1, s.81-87.
 • Mosiek Piotr: Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 4, s. 54-55.
 • Mosiek Piotr: Socjologiczne aspekty bezrobocia // Polityka Społeczna.- 2002, nr 1, s. 5-9.
 • Muster Rafał: Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w świetle badań socjologicznych // Polityka Społeczna.- 2008, nr 9, s. 10-14.
 • Nadolska Jadwiga: Miniposady jako instrument walki z bezrobociem. Doświadczenia niemieckie // Polityka Społeczna.- 2007, nr 5-6, s. 33-37.
 • Niedzielski Eugeniusz, Domańska Lidia: Bezrobocie a rozwój gospodarczy // Polityka Społeczna.- 2005, nr 5-6, s. 15-18.
 • Owsianka Magdalena Delfina: Zaburzenia dewiacyjne jako konsekwencje bezrobocia. Na podstawie badań młodzieży w Wyszkowskiem // Polityka Społeczna.- 2003, nr 3, s. 4-7.
 • Polak Ewa: Ewolucja stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia // Polityka Społeczna.- 2003, nr 8, s. 8-14.
 • Rusek Lucyna: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny // Polityka Społeczna.- 2006, nr 1, s. 27-31.
 • Staszewska Ewa: Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka // Polityka Społeczna.- 2005, nr 1, s. 10-14.
 • Sulima Elżbieta: Bezrobotni wyrejestrowani z ewidencji urzędów pracy // Polityka Społeczna.- 2004, nr 5-6, s. 37-39.
 • Trafiałek Elżbieta: Bezrobocie: stereotypy i wyzwania // Polityka Społeczna.- 2003, nr 1, s. 11-16.
 • Tuziak Arkadiusz: Program przeciwdziałania bezrobociu w woj. podkarpackim "Wyrównywanie szans 2001-2003" // Polityka Społeczna.- 2002, nr 5-6, s. 23-25.
 • Wiśniewski Zenon, Moszyński Michał: Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec // Polityka Społeczna.- 2007, nr 7, s. 21-31.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bis Dorota: Bezdomność jako powód marginalizacji i wykluczenia społecznego // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 220-228. Sygn.: C-ped
 • Chwaszcz Joanna: Zasoby adaptacyjne osób bezdomnych // W: Skazani na wykluczenie!? / red. Mirosław Kalinowski, Iwona NIewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 387-412. Sygn.: C-ped
 • Czekaj Krzysztof: Labirynty współczesnego społeczeństwa: kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych.– Katowice: “Śląsk”, 1999.– s.169-183: Bezrobocie; s. 183-210: Ubóstwo. Sygn.: 1166-8, 1265, 1267-9
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch.– Warszawa: “Żak”, 1999. – s. 30-31: Bezdomność; s. 33-35: Bezrobocie; s. 320-321: Ubóstwo. Sygn.: C-ped
 • Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J . – Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998. – s.60-64: Bezdomność; s. 64-67: Bezrobocie. Sygn.: C-podr
 • Makaś Agnieszka: Ubóstwo. Zagubiony w świecie konsumpcji // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 11-28. Sygn.: C-socj
 • Marzec Helena: Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym.– Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001. Sygn.: C-socj
 • Okrasa Marzena: Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych w Lublinie // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 133-156. Sygn.: C-ped
 • Oliwa-Ciesielska Monika: Bezdomność. Bezdomność - to problem, bezdomny - to człowiek // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.31-52. Sygn.: C-socj
 • Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa: Żak”, 1995. - s. 341-366: Ubóstwo, jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej; s. 367-387: Bezrobocie – nowa kwestia społeczna; s. 433-443: Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych. Sygn.: C-ped, 3249-52, 4783-6
 • Piekut-Brodzka Danuta M.: Sposoby rozwiązywania problemu bezdomności - odwołanie historyczne // W: Praca socjalna: w poszukiwaniu metod i narzędzi / red. Małgorzata Orłowska, Ludwik Malinowski.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000, s. 254-259. Sygn.: C-ped, 2358
 • Polityka społeczna: materiały do studiowania / red. Antoni Rajkiewicz [i in.]. – Katowice: 'Śląsk” , 1998. – s. 137-148: Kwestia ubóstwa; s. 169-179: Kwestia bezrobocia. Sygn.: 1190-2, 1330-4
 • Reszke Irena: Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy. – Katowice: “Śląsk”, 1999. Sygn.: 1793-7, 4922-5
 • Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny.– Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 1999. Sygn.: 4612-5
 • Słupska-Kwiatkowska Kamila: Bezrobocie. Praca - możliwość zaspakajania potrzeb - perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.53-72. Sygn.: C-socj
 • Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski [i in.]. – Katowice: “Śląsk”, 1999. Sygn. C-socj, 1805-6, 4926-9
 • Szluz Beata: Znaczenie edukacji w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób bezdomnych // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 211-219. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Mosiek Piotr: Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4, s. 54-55.