Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

E

:
Wydawnictwa zwarte
 • Edukacja małego dziecka: refleksje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. Sygn.: C-ped
 • Gruberna-Bernacka Barbara: Muzyka i ruch w edukacji dziecka // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym /red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - s. 79-86. Sygn.: C-ped
 • Sacher Wiesława Aleksandra: Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci.- Kraków: "Impuls", 1999. Sygn.: 2178, 2267
 • Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / pod red. Ewy Zwolińskiej; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. Sygn.: C-ped
 • Weiner Agnieszka: Wokół kompetencji muzycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej // W: Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 167-174. Sygn.: C-ped

Artykuły z czasopism

 • Kłysz-Sokalska Natalia: Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia // Nauczanie Początkowe.- 2016/2017, nr 2, s. 25-41.
 • Parkita Ewa: W trosce o aktywność muzyczną dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 36-42.
 • Szczyrba-Poroszewska Joanna, Waligóra Monika: Rozwój muzykalności u dzieci sześcioletnich // Nauczanie Początkowe.- 2016/2017, nr 1, s. 43-55.
 • Sztejnbis-Zdyb Joanna: Edukacja muzyczna przez media - garść refleksji // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 30-35.
 • Sztejnbis-Zdyb Joanna: Zajęcia umuzykalniające dla grupy dzieci 6-letnich // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 77-79.
 • Śliwińska Anna: Muzyka jako narzędzie stymulacji procesami rozwojowymi // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 7-14.
 • Śliwińska Anna: Rola edukacji muzycznej w komunikacji społecznej // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 58-63.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aronson Elliot: Człowiek istota społeczna.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Sygn.: C-psych, 1624-5, 2812, 6704, 8519
 • Chomczyńska - Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota: Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn.: C-ped, 1118, 2909-11
 • Davis Mark H.: Empatia: o umiejętności współodczuwania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. Sygn.: C-psych, 1540, 1996, 2861-4
 • Dąbrowska Aleksandra, Podgórecki Józef: Empatia w procesie edukacji - potrzeba czy warunek? // W: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 122-132. Sygn.: C-ped
 • Domachowski Waldemar: Przewodnik po psychologii społecznej .- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001. Sygn.: C-psych, 1500-1, 1503, 7751-3
 • Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz.- Kraków: "Impuls”, 2001. Sygn.: C-ped
 • Ostrowska Krystyna: Nie wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Sygn.: C-ped
 • Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała i Janusz Trempała.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005. Sygn.: C-psych, 4621-3, 6421-4, 8151
 • Zimbardo Philip G.: Psychologia i życie.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1998. Sygn.: C-psych, 695-7, 747, 1548
Artykuły z czasopism
 • Koza Ewa: Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 2, s. 87-92.
 • Kwiatkowski Piotr: Rola empatii w zawodzie nauczyciela – wychowawcy // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.- 2002, nr 6, s. 56-58.
 • Strembska-Kozieł Martyna: Empatia i jej granice w pracy socjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 3, s. 20-25.