Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

C

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 119-140. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Kłosowska Honorata: Zespół Aspargera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 141-162. Sygn.: C-psych
 • Dumara Małgorzata: Tajemnica Dziecka z Zespołem Aspergera // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s.336-340. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera.- Kraków: "Impuls", 2005. Sygn.: C-psych
 • Pisula Ewa: Łagodny kraniec autystycznego spektrum - specyfika pracy z dobrze funkcjonującymi dziećmi z autyzmem i dziećmi z zespołem Aspergera // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006, s. 111-123. Sygn.: C-ped
 • Piszczek Maria: Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 163-182. Sygn.: C-psych
 • Radochoński Mieczysław: Podstawy psychopatologii dla pedagogów. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2001.- s. 165-166: Zespół Aspergera. C-ped, 5708-9
 • Rzemieniuk Ilona: Zespół Aspergera - niepełnosprawność czy ekstrawagancja? // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 178- 187. Sygn.: C-ped
 • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 271-276. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 3, s. 204-217.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: Dlaczego cyberbullying wśród młodzieży jest niebezpieczny? // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 177-187. Sygn.: C-ped
 • Bednarek Józef: Cyberagresja nowym i groźnym patologicznym procesem // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 167-176. Sygn.: C-ped
 • Dziubałtowska Emilia: Zagrożenia związane z użytkowaniem przez młodzież gimnazjalną sieci Internet - świadomość rodziców na przykładzie piotrkowskich gimnazjów // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 223-228. Sygn.: C-ped
 • Kowalski Robin M., Limber Susan P., Agatston Patricia W.: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Sygn.: C-psych
 • Kozak Stanisław: Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży.- Warszawa: Difin, 2011.- s. 156-212: Dzieci i młodzież jako ofiary cyberprzestępczego wykorzystywania przez dorosłych w Internecie. Sygn.: C-psych
 • Paluchowski Władysław Jacek: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia.- Warszawa: PWN, 2009. Sygn.: C-psych
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Sygn.: C-ped
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn.: C-psych
 • Siemieniecki Bronisław: Media a patologie // W: Pedagogika medialna: podręcznik akademicki. T.1 / red. Bronisław Siemieniecki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 204-233 m. in. o cyberbullyingu. Sygn.: C-ped, 7691
 • Solarz Andrzej: Zagrożenia w cyberprzestrzeni // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 39-46. Sygn.: C-ped
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 59-74. Sygn.: C-ped
 • Zieja Andrzej: "Cyberprzemoc" jako zagrożenie dla współczesnej młodzieży - w kontekście adolescencji i degradacji norm społecznych // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 73-82. Sygn.: C-ped

Artykuły z czasopism

 • Konaszewski Karol, Prymak Tomasz: Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 10, s. 31-39.
 • Nowakowski Krzysztof, Kroker Natalia, Świątek-Brzezińska Beata: Cyberprzemoc w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 9, s. 46-50.