Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Currently sorted Imię Wzrastająco Posortuj według: Nazwisko | Imię Zmień na (malejące)

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

Obraz Admin Parysek

Admin Parysek

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aronson Eliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna: serce i umysł.- Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 1997.- s. 536-589: Uprzedzenia: przyczyny i lekarstwa. Sygn.: C-psych, 337,339, 385-6, 1547
 • Domachowski Waldemar: Przewodnik po psychologii społecznej.- Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.- s. 145-154: Uprzedzenia. Sygn.: C-psych, 1500-1, 1503, 7751-3
 • Macrea C. N., Stangor Ch., Hewstone M.: Stereotypy i uprzedzenia.- Gdańsk: GWP, 1999. Sygn.: C-psych, 785, 1541-2, 2869-71
 • Nikitorowicz Jerzy: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa.- Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 1999. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława: Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 2, s. 120-125.
 • Kamińska Urszula: Społeczna recepcja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 16-22.
 • Maliszewski Norbert: Skryte uprzedzenia // Charaktery.- 2005, nr 6, s. 40-41.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamczyk Barbara: Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe // red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 201-226. Sygn.: C-ped
 • Bielecka Elżbieta: Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowującej się na ulicy // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009, s. 42-52. Sygn.: C-ped
 • Frysztacki Krzysztof, Nóżka Marcjanna, Smagacz-Poziemska Marta: Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. Sygn.: C-socj, 7952
 • Gałaś Mieczysław: Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // W: Pedagogika społeczna: dokonania-aktualności-perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.– Toruń, 2001, s. 411-421. Sygn.: C-ped
 • Głowacka Barbara: Dzieci ulicy // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F / [red. prowadząca encyklopedii Ewa Różycka; aut. 1t. Krystyna Ablewicz et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003, s. 876-881. Sygn.: C-ped
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-ped
 • Nóżka Marcjanna: Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja // W: Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / red. Beata Łaciak.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011, s. 145-171. Sygn.: C-socj
 • Pięta Jan: Pedagogika czasu wolnego.- Warszwa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 149-152: Problemy egzystencjalne dzieci ulicy. Sygn.: C-ped, 5705-6
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa, 2000, s. 287-290: Środowiskowe programy pedagogiczne (przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodzinny i wychowawca podwórkowy). Sygn.: C-ped, 3710-18, 4683-4702, 4930, 6609
Artykuły z czasopism
 • Cazottes Ewelina: Dzieci ulicy: wczoraj i dziś. Zjawisko w perspektywie działań pomocowych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, n 3, s. 111-130.
 • Gałaś Mieczysław: Pomoc "dzieciom ulicy" w aspekcie historycznym // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 1, s. 20-24.
 • Paszkiewicz Aneta: Dzieci ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 6, s. 30-35.
 • Raczkowska Jadwiga: Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 57-61.
 • Theiss Wiesław : "Wielka resocjalizacja": bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 44-49.
 • Uliasz Tamara: Ósme forum przyjaciół dzieci ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 58-59.
 • Winiarska Monika: Dzieci ulicy w Peru // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 54-56.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bąbka Jarosław: Wspomaganie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w placówkach realizujących edukację integracyjną // W: Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze: szkice historyczno - pedagogiczne / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Iwona Wagner.- Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 2002.- s. 137- 146. Sygn.: C-ped, 5006
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: WSiP, 2005. Sygn.: C-ped
 • Parchomiuk Monika: Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika specjalna: praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Sygn.: C-ped, 6306-7, 7012
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Sygn.: C-psych
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju / red. Hanna Liberska.- Warszawa: Difin, 2011. Sygn.: C-psych
 • Spock Benjamin, Lerrigo Marion Olive: Wychowanie upośledzonego dziecka w warunkach domowych.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1969. Sygn.: C-ped
 • Zabłocki Kazimierz Jacek: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Sygn.: C-ped, 3119-21
Artykuły z czasopism
 • Adamczyk Barbara: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2010, nr 2, s. 61-73.
 • Błaszczyk Sylwia: Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 40-43.
 • Bobik Bogumiła: Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 5, s. 373-380.
 • Boksa Beata: Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 52-55.
 • Chrąściel Katarzyna: Badanie postaw wychowawczych rodziców dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 34-53.
 • Danilewicz Dorota, Rola Jarosław: Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 1, s. 32-41.
 • Frąckiewicz Joanna: Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 260-268.
 • Kijak Remigiusz: Tabu seksualne. Rodzice wobec seksualności własnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2010, nr 4, s. 94-101.
 • Konieczna Agnieszka, Konieczna Iwona: Ogólnopolska Konferencja naukowa Współpraca z rodzicami w procesie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej - możliwości i ograniczenia, Warszawa, 15 stycznia 2010 // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 2, s. 153-155.
 • Krasiejko Izabela: Jak wspierać rodzinę dziecka niepełnosprawnego? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 21-33.
 • Mielczarek Andrzej, Czarnecka Agnieszka: Rola rodziny w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 1, s.48-60.
 • Parchomiuk Monika: Niepełnosprawność dziecka a praca zawodowa matki // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 1, s. 3-17.
 • Patyk Katarzyna: Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 7, s. 34-42.
 • Pągowska Marta: Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 4, 258-266.
 • Ploch Leszek: Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój zainteresowań teatralnych artystów niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 274-288.
 • Szabała Beata: Choroba przewlekła dziecka a wybrane aspekty funkcjonowania rodziny // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 1, s. 37-47.
 • Szabała Beata: Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 2, s. 66-76.
 • Szymańska Magdalena: Pomoc rodziny w rehabilitacji psychofizycznej osoby niepełnosprawnej ruchowo // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 4, s. 80-88.
 • Twardowski Andrzej: Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 1, s. 4-17.
 • Twardowski Andrzej: Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 1) // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 2, s. 91-101.
 • Twardowski Andrzej: Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 2) // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 3, s.188-196.
 • Tylki-Szymańska Anna, Żuraw Wioletta: Sytuacja materialna rodzin wychowujących dziecko z chorobą rzadką // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2011, nr 1, s. 5-19.
 • Urbanowicz Małgorzata: Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 22-24.
 • Zbyrad Teresa: Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 28-33.
 • Zbyrad Teresa: Środowiskowe formy pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 4, s. 21-27.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004.
 • Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków: Akademia Pedagogiczna, 2006.
 • Frydrychowicz Anna, Koźniewska Elżbieta: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie: przewodnik metodyczny.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1998.
 • Jarosz Ewa: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego.- Katowice: Uniwersytet Śląski, 2003.
 • Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków: "Impuls", 2011.
 • Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej.- Kraków : "Impuls", 2008.
 • Niemierko Bolesław: Diagnostyka edukacyjna: podręcznik akademicki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
 • Skałbania Barbara: Poradnictwo pedagogiczne: przegląd wybranych zagadnień.- Kraków : "Impuls", 2009.
 • Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków: "Impuls", 2004.
 • Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003.
 • Tomczak Joanna, Ziętara Renata: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej.- Kraków: "Impuls", 2006.
 • Włoch Agnieszka, Włoch Stanisław: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: wybrane problemy i rozwiązania.- Warszawa: "Żak", 2009.
Artykuły z czasopism
 • Adamów-Ratajczak Maria: O pracy z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 26-29.
 • Boruch Edyta: Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 20-25.
 • Głasek Sławomira: Z doświadczeń pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 34-38.
 • Krajewska Beata: Kto może być pedagogiem szkolnym? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 17-19.
 • Kruszewski Tomasz: Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 252-259.
 • Luty Małgorzata: Pedagodzy szkolni o swojej pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 39
 • Mackiewicz-Adamska Lidia: Dylematy nauczycieli dotyczące udzialania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 6-10.
 • Matyjas Bożena: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2002, nr 9, s. 16-19.
 • Osiński Rafał: Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 7, s. 55-56.
 • Owczaruk Izabela: Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32.
 • Śniatała Hanna: Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 4, s. 33-36.
Słowo kluczowe:
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bębas Sylwester: Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej, prawu i obyczajowości // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 362-367.
 • Chomontowski Daniel: Przyczyny, przebieg i skutki prostytucji // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 333-344.
 • Choromańska Agnieszka, Mocarska Dorota: Dewiacje i przestępstwa seksualne - klasyfikacja, aspekty prawne.- Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009.
 • Chrost Sławomir: Kościół a prostytucja - zarys problematyki // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 321-332.
 • Dec Joanna: Regulacje prawne zjawiska prostytucji w Polsce i w wybranych krajach europejskich // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 305-320.
 • Jasińska Magdalena: Prostytucja i problemy z nią związane // W: Patologia społeczna: wybrane zagadnienia / red. Teodor Szymanowski.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991.- s. 163-175.
 • Klimek Zbigniew: Profilaktyka zagrożeń w praktyce.- Jelenia Góra: nakł. aut., 2008. - s. 38-50: Prostytucja.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Charakterystyka współczesnej prostytucji // W: Problemy współczesnej patologii społecznej / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 177-182.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Psychospołeczne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s.225-234.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Więź emocjonalna w rodzinach nieletnich prostytutek // W: Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s.435-450.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Wybrane zagadnienia etiologii prostytucji // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielecki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1994, s. 147-158.
 • Kurzępa Jacek: Młodzież pogranicza - "świnki" czyli o prostytucji nieletnich.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001.
 • Lisowska Alicja: Portret "nieletniej" osoby prostytuującej się w oczach rówieśników oraz dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska // W: Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 53-74.
 • Paszkiewicz Angelika: Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010, s. 139-144.
 • Potaczała Karolina: Sponsoring nowym uzależnieniem młodzieży // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 173-182.
 • Poznańska Maria Wanda: Prostytucja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P. / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch].- Warszawa: "Żak", cop. 2005, s. 995-996.
 • Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.
 • Przybylińska Iwona: Prostytucja nieletnich dziewcząt - specyfika zjawiska // W: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 111-116.
 • Siudem Ireneusz: Percepcja prostytucji w oczach młodych dorosłych // W: Zachowania ryzykowne / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Ireneusz Siudem.- Lublin: Wydawnictwo Uniwerstetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, s. 103-122.
 • Szczęsny Wiesław Wojciech: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.- Warszawa: "Żak", 2003, s. 159-163: Prostytucja - urynkowienie seksu.
 • Urbaniak Katarzyna: Doświadczenia w niesieniu pomocy osobom wychodzącym z prostytucji na przykładzie wrocławskiego "Matecznika" // W: Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 123-130.
 • Wróblewska Barbara: Prostytucja i seksualne wykorzystywanie dzieci - charakterystyka zjawisk // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 19-30.
 • Wszeborowski Krzysztof: Społeczne uwarunkowania prostytucji // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 89-94.
Artykuły z czasopism
 • Bałchan Anna: Siostra prostytutek // Charaktery.- 2007, nr 8, s. 36-37.
 • Malesa Wojciech: Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze: o prostytucji nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 7, s. 17-20.
 • Szczerba Kazimierz: Smak płatnej miłości // Charaktery.– 2003, nr 3, s. 39-41.
Obraz mgr Andrzej Tederko

mgr Andrzej Tederko

:
Wydawnictwa zwarte
 • Biała Monika: Przedszkolaki: co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008.- s. 35-40: Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Dlaczego dziecko ma problemy z adaptacją do przedszkola? Jak mu pomóc. Sygn.: C-ped
 • Bulera Maria , Żuchelkowska Krystyna: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.- Toruń: Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2006.- s. 76-113: Formy współpracy przedszkola z rodzicami (Formy współpracy w okresie wczesnej adaptacji dziecka do przedszkola. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna: Pedagogika przedszkolna.- Wyd. 2 popr.- Warszawa: Polski Instytut wydawniczy, 2005.- s. 60-61: Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola. Sygn.: C-ped, 6873
 • Klim-Klimaszewska Anna: Trzylatek w przedszkolu: gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej.- Warszawa: "Erica", 2010. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna: Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego.- Warszawa: "Erica", 2010. Sygn.: C-ped
 • Kwaśniewska Małgorzata: Problematyka adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / red. Elżbieta Zyzik.- Kielce: Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego , 2009.- s. 65-72. Sygn.: C-ped
 • Lubowiecka Jadwiga: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. -Warszawa: WSiP, 2000 . Sygn.: C-ped, 2762-4
Artykuły z czasopism
 • Batura Aleksandra, Chyża Maja, Pyrgiel Katarzyna: Jak zapewnić trzylatkowi dobry start w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 4, s. 51-55.
 • Gilewska Maria: Maluch w przyjaznym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 5, s. 56-58.
 • Jabłońska Katarzyna: Kartonowe pudełko // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 8, s. 31-32.
 • Mikler-Chwastek Anna: Adaptacja dwulatków do przedszkola // Wychowanie w przedszkolu.- 2012, nr 5, s. 60-65.
 • Musielak Beata: O adaptacji słów kilka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 8, s. 59-61.
 • Występska Monika: Adaptacja. Co przeżywa małe dziecko? // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 6, s. 54-56.
 • Zielińska Magdalena: Na dobry początek // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 7, s. 51-54
  Przykład spotkania adaptacyjnego w przedszkolu.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Blimel Małgorzata, Kosztowna Barbara: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Terapia pedagogiczna. T.1: wybrane zagadnienia / red. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: "Impuls", 2004.- s. 101-103. Sygn.: C-ped, 5829
 • Borkowska Aneta Rita: Diagnoza i terapia ucznia z ADHD // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 43-58. Sygn.: C-ped
 • Borkowska Aneta: Nadpobudliwość psychoruchowa w neuropsychologicznej koncepcji Russela A. Barkleya // W: Neuropsychologia emocji: poglądy, badania, klinika / red. Anna Herzyk, Aneta Borkowsk.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999, s.165-190. Sygn.: C-psych
 • Borkowska Aneta: Oblicza impulsywności w zespole ADHD // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 207-214. C-ped
 • Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna: Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.- Warszawa: Difin, 2006. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 119-140. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Kłosowska Honorata: Zespół Aspargera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 141-162. Sygn.: C-psych
 • Czerwińska Agnieszka: "Można inaczej" - program socjoterapeutyczny z elementami zabawy, przygody, turystyki i survivalu dla dzieci z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej // W: Socjoterapia/ red. Katarzyna Sawicka.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998, s. 107-128. Sygn.: C-psych, 2434
 • Dudek Mieczysław: Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Sygn.: C-psych
 • Duplaga Barbara: Dziecko nadpobudliwe w grupie integracyjnej // W: Integracja społeczna: praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy.- Warszawa: Żak, 2002, s. 75-87. Sygn.: C-ped
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, s. 64-82. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Jachimczak Beata: Problemy diagnozy i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z ADHD // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s. 468-473. Sygn.: C-ped
 • Kalka Dorota: Przyszłość w oczach młodzieży - jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona? // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 225-230. Sygn.: C-ped
 • Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne dla praktyków i rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 79-98. Sygn.: C-psych
 • Klimasiński Krzysztof: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 122. Sygn.: C-psych, 2670-2, 5593-5
 • Konstanty Ignaciuk Barbara: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-psych
 • Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1996, s. 71-84. Sygn.: C-psych, 3217-9
 • Lipowska Małgorzata, Buliński Leszek: Współczesne koncepcje współwystępowania dysleksji rozwojowej i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 215-224. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009, s. 47-71.Sygn.: C-ped
 • Majewicz Piotr: Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 46-56. Sygn.: C-ped
 • Matracka Małgorzata, Ferensztajn Lidia: Jesteśmy niepowtarzalni - postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć // W:Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003.- s.136-137. Sygn.: C-ped
 • Mihilewicz Stanisława: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 55-64. Sygn.: C-ped
 • Mihilewicz Stanisława: Polietiologiczne ujęcie przyczyn występujących w dysfunkcjach psychicznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i nadpobudliwych / W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych / red. Stanisława Mihilewicz.- Kraków: Impuls, 2003, s. 27-40. Sygn.: C-psych, 5293
 • Mihilewicz Stanisława: Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 65-80. Sygn.: C-ped
 • Opolska Teresa, Potempska Elżbieta: Dziecko nadpobudliwe: program korekcji zachowań.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. Sygn.: C-psych, 2356
 • Pecyna Maria Bogumiła: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 256-300. Sygn.: C-psych, 1469, 1733
 • Pielachowski Józef, Strykowski Wacław, Strykowska Justyna: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003, s. 84-86. Sygn.: C-ped
 • Przepióra Małgorzata: Zaburzenia zachowania a nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD) // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 217-240. Sygn.: C-psych
 • Szafrańska Karina: Wybrane zaburzenia behawioralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 279-290. Sygn.: C-ped
 • Świderska Mariola: Dziecko z ADHD - charakterystyka zaburzenia oraz wybrane zasady postępowania w domu i w szkole // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 64-93. Sygn.: C-ped
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Problemy diagnozowania i orzekania o ADHD w Polsce w kontekście szkolnych wymagań edukacyjno-społecznych. Doniesienia z badań pilotażowych // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 199-214. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Problemy trudności szkolnych dziecka z ADHD w świetle analizy przypadku // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 215-224. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Środowisko rodzinne dziecka z ADHD. Wstępne doniesienia z badań własnych // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 185-198. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Żywienie i alergeny pokarmowe a ADHD // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 127-136. Sygn.: C-psych
 • Tomaczkowska Patrycja: Terapia dzieci z ADHD - pomóż mi samemu zorganizować mój świat // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 506-511. Sygn.: C-ped
 • Wiercińska Dorota: Cechy dziecka z pedagogiczną protodiagnozą ADHD // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 500-505. Sygn.: C-ped
 • Wiercińska Dorota: Występowanie objawów ADHD wśród uczniów klas III szkoły podstawowej// W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.- s. 273-278. Sygn.: C-ped
 • Wojnarska Anna: Wczesna interwencja wobec dziecka z ADHD i jego rodziny // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.- s. 98-103. Sygn.: C-ped
 • Wolańczyk Tomasz, Srebnicki Tomasz: Wybrane zaburzenia psychiczne // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 284-293. Sygn.: C-ped
 • Wójcik Anna: Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 46-56. Sygn.: C-ped
 • Zaręba Alicja, Rolińska Iwona: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Terapia pedagogiczna. T.1 / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Impuls, 2004, s. 101-104. Sygn.: C-ped, 5829
Artykuły z czasopism
 • Bąbel Przemysław: ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów // Charaktery.- 2008, nr 9, s. 8-18.
 • Bobik Bogumiła: Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 5, s. 42-47.
 • Czerwińska Kornelia, Dąbrowska Iwona: Diagnoza specyficznych trudności szkolnych dzieci z ADHD // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 67-80.
 • Jakubiak-Zapalska Ewa: Funkcjonowanie w szkole dzieci nadpobudliwych ruchowo // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 71-98.
 • Kaczmarska Dagmara, Zamęcka Natalia: ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko.- 2013, nr 6, s. 10-11.
 • Kajka Natalia: Uwarunkowania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 11 - 16.
 • Krawiec Wiesława, Szadkowska Anna: Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 21-23.
 • Kunert Joanna: Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 3, s. 210-215.
 • Maciejewski Gabriel: W dżungli wrażeń // Charaktery.- 2006, nr 8, s. 66-68.
 • Paszkiewicz Aneta: Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 1, s. 32-37.
 • Wolańczyk Tomasz, Skotnicka Magdalena, Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 3-10.
 • Zbyrad Teresa: Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 1, s. 25-31.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Agresja w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2004. Sygn.: C-ped, 6072, 6107-8
 • Bałandynowicz Andrzej: Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu jako współczesne oblicze patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 13-40. Sygn.: C-ped
 • Bińczycka Jadwiga: Bici biją.– Warszawa: Wydaw. Akad.Żak,2001. Sygn. C-ped, 3035-7
 • Bojarska Lucyna: Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009. Sygn. C-ped
 • Browne Deborah, Palmer Emma J., Hollin Clive: Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: C-psych, 5712-3
 • Dróżka Wanda: Agresja i przemoc w szkole w świetle wypowiedzi nauczycieli // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 39-54. Sygn.: C-ped
 • Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychol., 1998. Sygn.: C-psych, 383
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży.– Warszawa: Wydaw. Żak, 2001. Sygn.: C-ped, 3015-7
 • Kmiecik–Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno–psychologiczne.– Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999. Sygn. C-psych, 1512-3
 • Krahe Barbara: Agresja.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. Sygn.: C-psych, 6105
 • Maciaszczyk Paweł: Agresywność a asertywność młodocianych młodocianych sprawców przestępstw.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. Sygn.: C-psych
 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar.– Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychol.,2002. Sygn.: C-psych
 • Marzec-Holka Krystyna: Nie będziesz bił dziecka swego.– Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagog.,1996. Sygn.: C-ped
 • Marzec–Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno–kryminologiczne.– Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1999. Sygn.: C-ped, 4995-6
 • Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca: incydent czy znak czasu?: materiały z seminarium, wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie / red. Lesław Pytka.– Warszawa: KKWR, 2000. Sygn.: C-ped, 6525
 • Olszewski Sławomir: Postrzeganie przestrzeni życiowej przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zachowań agresywnych.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2005. Sygn.: C-ped
 • Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie.- Warszawa: WSiP, 1998. Sygn.: C-psych, 809, 1700, 1704
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy. – Warszawa: Żak,1999. Sygn.: C-ped, 1701, 1979, 3139-41
 • Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000. Sygn.: C-ped, 787, 1462-5, 4823-5
 • Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Impuls, 2000. Sygn.: C-psych
 • Pufal-Struzik Irena: Struktura świata w percepcji młodzieży agresywnej // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 55-72. Sygn.: C-ped
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn.: C-psych
 • Rumpf Joachim: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat .- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygn.: C-psych, 5130-2
 • Szostak Dorota: Późne skutki tolerancji agresywnych zachowań u dzieci - z perspektywy pedagoga praktyka // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 83-92. Sygn.: C-ped
 • Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.– Kraków: Wydaw. UJ., 2000. Sygn.: C-ped, 781, 2637-9, 5605-7
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.- Lublin: Wydaw. UMSC, 2003. Sygn.: C-psych, 4616-8
Artykuły z czasopism
 • Agresja dzieci i młodzieży: przejawy, przyczyny, przeciwdziałanie - bibliografia J. R. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 3, s. 60-64.
 • Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży: wybrane pozycje bibliograficzne / oprac. Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 1, s. 52-55.
 • Barabas Magdalena: Telewizja a poziom agresji nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 30-32.
 • Bednarz Wioletta, Zygucka Anna: Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.–2003, nr 5, s.33-34.
 • Czarnecka Dorota: Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 26-28.
 • Jędryszek-Geisler Aleksandra: Agresywna młodzież // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 30-34.
 • Kałuba-Korczak Anna: Praca nad agresywnymi zachowaniami dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 2, s. 2-5.
 • Karłyk-Ćwik Anna: Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 5-13.
 • Kowalewska Ewa: Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 41 –42.
 • Łukaszewicz Magdalena:Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 7-8, s. 14-16.
 • Nerwińska Elżbieta: Przeciwdziałanie agresji i przemocy: porozumienie w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 8-13.
 • O agresji uczniowskiej // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 3-8.
 • Ostrowska Krystyna: Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 13-22.
 • Paszkiewicz Aneta: Moda na agresję - ustawki wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 30-35.
 • Raczkowska Jadwiga: O agresji, przemocy, brutalności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44.
 • Tłuściak-Deliowska Aleksandra: Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 20-27.
 • Tynelski Aleksander: Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 9-15.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / Red. Anna Szymanowska.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004. Sygn.: C-ped, 6300
 • Bartz Wayne: Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002. Sygn.: C-psych, 4549-51
 • Cekiera Czesław: Ryzyko uzależnień.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. Sygn.: C-psych, 4598-4601
 • Chwedorowicz Roman, Studziński Tadeusz: Zastosowanie EEG w identyfikacji P300 jako endofenotypu podatności na uzależnienia od alkoholu u młodzieży // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 73-78. Sygn.: C-ped
 • Fatyga Barbara: Społeczny świat drugiego elementarza : prezentacja wyników badań ewaluacyjnych programu profilaktycznego "Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: 5786-7
 • Gąsior Krzysztof: Zagrożenie alkoholizmem wśród dorastających dziewcząt // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 101-112. Sygn.: C-ped
 • Maj Łukasz, Kalwat Bogdan: Wadliwa socjalizacja młodzieży a eksperymentowanie z alkoholem // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 113-128. Sygn.: C-ped
 • Lowe Geoff, Foxcroff David R., Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-socj, 4557-9
 • Wilmes David J.: Jak wychować dziecko, które mówi Nie! alkoholowi i narkotykom: to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Sygn.: C-psych, 4044-5
 • Zapała-Wiecheć Aneta: Skutki nadużywania alkoholu przez młodzież licealną // W: Wychowanie wobec wyzwań współczesności / pod red. Janusza Kirenko, Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011, s. 67-76. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Grzelaczyk Agnieszka: Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 54-55.
 • Kucińska Marzenna: Dziecko w dżungli // Charaktery.- 2003, nr 1, s. 42-44.
 • Łysek Beata: Młodzież wobec alkoholu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 54-55.
 • Raudner Andrzej: Alkohol i narkotyki wśród młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 26-31.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Sygn.: C-psych
 • Cierpiałkowska Lidia : Psychopatologia. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007. - (Wykłady z Psychologii; tom 15). - s. 428-458: Zaburzenia odżywiania się i snu . Sygn.: C-psych
 • Elliott Julian, Place Maurice: Zaburzenia łaknienia // W: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa: WSiP, 2000. - S. 83-95. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Jablow Martha Morgan: Anoreksja, bulimia, otyłość: przewodnik dla rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. Sygn.: C-psych, 4086-7
 • Kendall Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall; przeł. Joanna Kowalczewska. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.- s. 123-137: Zaburzenia odżywiania. Sygn.: C-psych
 • Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej.- Kraków: Impuls, 2008. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - s. 53-62. Sygn.: C-ped, 5684-6
 • Pecyna Bogumiła Maria S.: Pedagog w obliczu dysregulacji popędu odżywiania się // W: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa: "Żak", 2001. Sygn.: C-psych, 2382-3, 3143-5
Artykuły z czasopism
 • Berger Uwe, Schick Andreas: Sposób na zabójczą dietę // Charaktery.- 2009, nr 7, s. 42-45.
 • Brytek Anna : Za mamusię, za tatusia // Charaktery.- 2005, nr 3, s. 53-55.
 • Hoffman Beata: Anoreksja - przyczyny, skutki, leczenie.- Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 2, s. 29-37.
 • Hoffmann Beata: Bulimia - uzależnienie o charakterze czynnościowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 25-30.
 • Kowalczuk Marta : Powstrzymać anoreksję i bulimię // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 6, s. 24-27.
 • Kowalczuk Marta : Zaburzenia odżywiania: jak pomóc dziecku, które chce być szczupłe za wszelką cenę? : poradnik dla rodziców i opiekunów.- Warszawa, 2009.- Rec.: Katarzyna Gryciuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 63-64.
 • Kowalczuk Marta: Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 34-40.
 • Śmiłowska-Mucha Ewa, Tomaszewska Maria: Problemy żywieniowe licealistek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 6, s. 48-50 .
 • Wieczorkowska Grażyna : Sam sobie sterem // Charaktery.- 2004, nr 8, s. 49-50.
 • Włodawiec Renata : Apetyt na uczucia // Charaktery.- 2006, nr 2, s. 67-69.

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie