Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  ...  5  6  7  8  9  10
  Wszystkie

Z

:
Wydawnictwa zwarte
  • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.– Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – s. 119-139 .
  • Dumara Małgorzata: Tajemnica dziecka z zespołem Aspergera // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. – s. 336-340.
  • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku.- Kraków: Impuls, 2005.
  • Piszczek Maria: Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju./ red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. – s. 163-182 .
  • Zaorska Marzenna : Niedowidzenie z problemami somatycznymi, psychicznymi oraz podejrzeniem zespołu Aspergera lub schizofrenii // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2012. – s. 217-240.
  • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. – s. 271-275.

Artykuły z czasopism

  • Błaszczyk-Kowalska Sylwia: Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 10, s. 42-45.
  • Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela terapeuty // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217.
  • Kowalczyk Małgorzata: Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej // Nauczanie Początkowe.- 2014/2015, nr 2, s. 37-46.

Strona: (Poprzedni)   1  ...  5  6  7  8  9  10
  Wszystkie