Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

G

:
Wydawnictwa zwarte
 • Al-Khamisy Danuta: Rozwojowy potencjał zabawy a przejawy i konsekwencje jej zagrożenia // W: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 213-221. Sygn.: C-ped
 • Bernacka Danuta: Od słowa do działania.– Warszawa: „Żak”, 2001, s. 156-191: Gry i zabawy dydaktyczne. Sygn.: C-ped, 3059-61
 • Biała Monika: Przedszkolaki: Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien.- Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008, s. 15-17. Sygn.: C-ped
 • Bowkett Stephen : Wyobraź sobie, że : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. - Warszawa : WSiP, 2000. Sygn.: C-ped
 • Brzezińska Anna: Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 101-124. Sygn.: C-ped
 • Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota: Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej.- Warszawa: WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn.: C-ped, 1118, 2909-11
 • Czaja-Chudyba Iwona: Diagnostyczna zabawa w przedszkolu jako narzędzie poznania wielorakich uzdolnień // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 297-306. Sygn.: C-ped
 • Dziurla Rafał: Semiotyka zabawy w świetle rozwoju wyższych funkcji psychicznych // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 87- 100. Sygn.: C-ped
 • Grochowalska Magdalena: O społecznym środowisku uczenia się języka, czyli dlaczego dzieci potrzebują zabawy // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 121-132. Sygn.: C-ped
 • Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków).- Warszawa: Nowa Era, 2007, s. 45-52. Sygn.: C-ped
 • Hejmanowski Szymon: Od zabawy "na niby" do formowania tożsamości w kontekście rzeczywistości wirtualnej // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 125-135. Sygn.: C-ped
 • Kruszewski Krzysztof: Gry dydaktyczne // W : Sztuka nauczania. T.1 / pod red. Krzysztofa Kruszewskiego.– Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 179-197. Sygn.: C-ped, 1599, 1601
 • Olechnowicz Hanna: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 255-265. Sygn.: C-ped
 • Sikorska Iwona: Rozwój dziecka w przedszkolu: stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 72-77. Sygn.: C-ped
 • Stawinoga Renata: Zabawa językowa jako forma aktywności sprzyjająca wyzwalaniu twórczości dziecięcej // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga.- Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 215-226. Sygn.: C-ped
 • Szuścik Urszula: Twórczość plastyczna dzieci formą zabawy // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 113-119. Sygn.: C-ped
 • Waloszek Danuta: Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej // W: Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 331-365. Sygn.: C-ped, 6985
Artykuły z czasopism
 • Karolczak Joanna Katarzyna: Zabawa w teatr // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s.36-37.
 • Kierska Mirosława: Zabawy kształtujące słuch fonetyczny // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 1, s. 42-45.
 • Łysek Jan: Zabawy i gry dydaktyczne w kształceniu matematycznym uczniów klas początkowych // Nauczyciel i Szkoła.- 1997, nr 1, s. 61-67.
 • Marszałek Lidia, Moraczewska Barbara: Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 1, s. 39-49
 • Skwarka Ewa: Rozwijanie samoświadomości i poczucia własnej wartości // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s. 31-35.
 • Stolarski Krzysztof: Propozycje gier dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z niesprawnym narządem słuchu // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 3, s. 216-224.
 • Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka // Nauczycielka Przedszkola.- 2011, nr 61, s. 26.

I

:
Wydawnictwa zwarte
 • Barłóg Krystyna: Idea integracji dzieci niepełnosprawnych w Polsce oraz w krajach zachodnich // W: Edukacja wczesnoszkoln: rzeczywistość i perspektywy / red.nauk. Jan Kida.- Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996, s. 301-306. Sygn.: C-ped
 • Bartnikowska Urszula, Żyta Agnieszka: Żyjąc z niepełnosprawnością: przeszłoś, teraźniejszość, przyszłość.-Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007, s.53-69. Sygn.: C-ped
 • Bąbka Jarosław: Alternatywne aspekty edukacji integracyjnej pełnosprawnych i niepełnosprawnychw świetle badań // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego.- Kraków: Impuls, 2000, s. 354-362. Sygn.: C-ped
 • Bąbka Jarosław: Dzieci zdrowe i niepełnosprawne w koncepcjach placówek integracyjnych // W: Dylematy wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło.- Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998, s. 275-281. Sygn.: C-ped
 • Bobeł Bożena : Drużyny "Nieprzetartego Szlaku" szansą na integrację społeczną dzieci upośledzonych umysłowo // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 299-306. Sygn.: C-ped
 • Chodkowska Maria: Edukacja integracyjna wobec kontrowersji społeczeństwa segregacyjnego // W: Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska, Agnieszka Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 29-36. Sygn.: C-ped
 • Chodkowska Maria: Problemy wczesnej integracji dzieci niepełnosprawnych: potrzeby i możliwości // W: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / red. Maria Chodkowska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 49-64. Sygn.: C-ped, 1426-7
 • Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. Sygn.: C-ped
 • Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne aspekty edukacji integracyjnej - nadzieje i realia w warunkach reformy systemu oświaty // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 85-94. Sygn.: C-ped
 • Chrzanowska Iwona: Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum. Poziom funkcjonowania społecznego i zdolności adaptacyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 269-288. Sygn.: C-ped
 • Czerwińska Kornelia: Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 163-176. Sygn.: C-ped
 • Ferenz Krystyna: Znaczenie edukacji dzieci w poglądach rodziców // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s.221-228. Sygn.: C-ped
 • Gajdzica Zenon, Wyczesany Janina: Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. Sygn.: C-ped
 • Gajdzica Zenon: Wybrane uwarunkowania pracy wychowawczej z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo w szkole ogólnodostępnej w kontekście jego specjalnych potrzeb edukacyjnych // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a model wychowania / red. Wiesława Korzeniowska, Stanisław Czesław Michałowski, Andrzej Murzyn.- Krków: Impuls, 2001, s. 285-294. Sygn.: C-ped, 3962-5
 • Gołubiew Monika: Pedagog specjalny - jego rola i zadania w klasie integracyjnej // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 181-192. Sygn.: C-ped
 • Gołubiew-Konieczna Monika: Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 257-268. Sygn.: C-ped
 • Grządziel Grażyna: Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną/ red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 239-248. Sygn.: C-ped
 • Integracja dzieci o specjalnych potrzebach: wybrane zagadnienia etyczne / red. Gavin Fairbairn, Susan Fairbairn.- Warszaw: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Sygn.: C-ped
 • Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Sygn.: C-ped
 • Integracja społeczna: praktyczne próby wdrażania // red. Danuta Al-Khamisy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie : "Żak", 2002. Sygn.: C-ped
 • Jerzyk Anna, Rutkowska Ewa: Refleksje w sprawie doświadczeń integracyjnych w nauczaniu początkowym // W: Jak skutecznie nauczać i wychowywać e współczesnej szkole? / red. Bogusław Śliwerski.- Kraków: Impuls, 1999, s. 41-44. Sygn.: C-ped, 2120
 • Jutrzyna Ewelina: Tożsamość dziecka niepełnosprawnego w warunkach integracji // W: - diagnoza - terapia /red. Małgorzata Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 39-55. Sygn.: C-ped
 • Kowalik Stanisław: Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 274-301. Sygn.: C-psych
 • Kowalik Stanisław: Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000, s. 36-58. Sygn.: C-psych
 • Krause Amadeusz: Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej- koncepcja kontra ekonomia // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 229-238. Sygn.: C-psych
 • Krause Amadeusz: Wielowymiarowość edukacji osób niepełnosprawnych a kształcenie integracyjne - dylemat szczęścia // W: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością / red. Czesław Kosakowski, Cyprian Rogowski.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s.126-131. Sygn.: C-ped
 • Kształcenie specjalne i integracyjne: materiały z konferencji Kościelisko, 11-13 marca 1999 / red. Roman Ossowski.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. Sygn.: C-ped
 • Kulesza Ewa: Ocena przyjazna dziecku - pedagog specjalny w przedszkolu ogólnodostępnym i integracyjnym // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 165-172. Sygn.: C-ped
 • Lipińska-Lokś Jolanta: Psychospołeczna sytuacja dzieciz niepełnosprawnością intelektualną w klasach integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 249-256. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Mały leksykon pedagoga specjalnego.- Kraków: Impuls, 2005, s. 61. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Z teorii badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych.-Kraków: Impuls, 1999. Sygn.: C-ped
 • Maciejewska Elżbieta: "Nieprzetarty Szlak" formą integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s.307-316. Sygn.: C-ped
 • Nowak Anna: Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności.- Kraków: Impuls, 1999, s. 44-62. Sygn.: C-ped
 • Olempska Magdalena: Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z uszkodzonym słuchem w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (na terenie województwa łódzkiego) // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego /red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 256-260. Sygn.: C-ped
 • Parys Katarzyna: Kształcenie osób z upośledzeniem umysłowymw stopniu lekkim - historia a rzeczywistość // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 195-208. Sygn.: C-ped
 • Pielecki Andrzej, Kazanowski Zdzisław: Przygotowanie nauczycieli do realizacji założeń integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 207-214. Sygn.: C-ped
 • Prusak Maria: Wychowanie i nauczanie integracyjne - jedną z edukacyjnych ofert XXI wieku // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a model wychowania / red. Wiesława Korzeniowska, Stanisław Czesław Michałowski, Andrzej Murzyn.- Krków: Impuls, 2001, s. 269-273. Sygn.: C-ped, 3962-5
 • Sekułowicz Małgorzata: Rola i zadania szkoły w realizacji idei integracji osób z niepełnosprawnością // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / red. nauk. Joanna Kruk-Lasocka, Małgorzata Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 429-433. Sygn.: C-ped
 • Sękowski Andrzej: Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepełnosprawnych // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 135-148. Sygn.: C-ped
 • Sękowski Tomasz: Konteksty integracyjne edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych // W: Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska, Agnieszka Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s.37-46. Sygn.: C-ped
 • Szczepankowski Bogdan: Możliwości integracji szkolnej dzieci niesłyszących // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 89-95. Sygn.: C-ped
 • Wachtel Grit: Aktualna dyskusja o nauczaniu dziecii młodzieży z zaburzeniami poznawczymi w RFN // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 209-220. Sygn.: C-ped
 • Wiącek Grzegorz: Sytuacja rodzinna uczniów jako predyktor ich społecznego funkcjonowania w klasach integracyjnych // W: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością /red. Czesław Kosakowski, Cyprian Rogowski.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s.194- 205. Sygn.: C-ped
 • Więckowska Elżbieta: Integracja a rewalidacja - współczesne formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych // W: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością /red. Czesław Kosakowski, Cyprian Rogowski.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s. 132-143. Sygn.: C-ped
 • Witek Anna, Kazanowski Zdzisław: Poglądy nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych na temat praktycznych aspektów wychowania integracyjnego // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 173-180. Sygn.: C-ped
 • Wlazło Marcin: Granice integracji szkolnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego /red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 212-217. Sygn.: C-ped
 • Wojnarska Anna: Kompetencje szkolne uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 289-298. Sygn.: C-ped
 • Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością / red.nauk. Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza.- Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011. Sygn.: C-ped
 • Wyczesany Janina: Postawy nauczycieli wobec kształcenia integracyjnego a wsparcie pedagogiczne // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 23-28. Sygn.: C-ped, 5824
 • Zamkowska Anna: Specyfika pracy nauczyciela w szkole integracyjnej w świetle literatury // W: Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce / red. Franciszek Szlosek.- Radom: Politechnika Radomska, Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, 2000, s.199-215. Sygn.: C-ped, 2618-9, 4955-6, 6798-9, 7513
 • Zamkowska Anna: Wybrane aspekty funkcjonowaniaśrodowiska rodzinnego uczniów słabosłyszących i pełnosprawnych uczących się w integracji - analiza porównawcza // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 221-234. Sygn.: C-ped
 • Żmudzka Mirosława: Samoocena dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klas integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 47-58. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Al-Khamisy Danuta: Zachowania prospołeczne dzieci w przedszkolach masowych i integracyjnych // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s. 34-46.
 • Bąbka Jarosław: Edukacja integracyjna szans, ale dla kogo? O organizacyjnych, społecznych, ekonomiczych i etycznych dylematach związanych z realizacją idei integracji // Forum Oświatowe.- 2001, nr 1, s.53-66.
 • Brzezińska Aneta: Praca w klasach integracyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 46-47.
 • Brzozowiec Barbara: W świetlicy integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 52-53.
 • Czerwińska Kornelia: Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s. 163-174.
 • Doroba Marta: Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych. Możliwości i ograniczenia. Część 1. Edukacja // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s. 5-19.
 • Gajdzica Zenon: Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 5, s. 333-341.
 • Grudniewska Ewa, Sidor Iwona: Ułatwiamy integrację // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 46.
 • Grygier Urszula: Pomoc dziecku w klasie integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 3, s. 43-44.
 • Grygier Urszula: Znaczenie różnorodności uczniów w klasach integracyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 7, s. 38-42.
 • Gulip Małgorzata: Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s. 47-51.
 • Kazanowski Zdzisław: Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s.20 -33.
 • Kulik Beata: Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 9, s. 38-40.
 • Kupisiewicz Małgorzata: Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 5, s. 330-337.
 • Narewska Jolanta, Woźniak Elżbieta: Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 43-44.
 • Paracka Halina: Integracja społeczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 45.
 • Paszkiewicz Aneta: Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 27-34.
 • Zamkowska Anna: Czynniki warunkujące powstanie integracyjnego systemu kształcenia oraz jego założenia teoretyczne // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 43-60.
 • Zamkowska Anna: Formy przygotowania kadry pedagogicznej do kształcenia integracyjnego // Pedagogika.- 2001, nr 1, s. 27-34.
 • Zięba Urszula: Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 4, s. 286-292.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bochniarz Agnieszka: Zjawisko "kotów" w szkole i internacie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T.1: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef Kuźma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN, 1998, s.199-205. Sygn.: C-ped, 1606
 • Kozłowski Józef: Negatywne i pozytywne strony wychowania internatowego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s.374-377. Sygn.: C-ped
 • Węgliński Andrzej: Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczn.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Sygn.: C-ped
 • Zięba-Kołodziej Beata: Internat i bursa: historia i współczesność.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Amielańczyk Joanna: Wolny czas w internacie. Klub Młodego Europejczyka // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 1, s. 61-63.
 • Granica Dorota, Dernoga Walentyna: Trening Zastępowania Agresji w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 3, s.45-46.
 • Grądzki Władysław: Internat potrzebuje reorganizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 10, s. 49-51.
 • Grądzki Władysław: Wspieranie rozwoju wychowanków internatu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 3, s. 39-41.
 • Konaszewski Karol, Chańko Anna: Komunikacja międzyludzka w pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie internatu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 51-55.
 • Maliszak Janina: Z doświadczeń pracy w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 46-48.
 • Obraniak Wojciech: W internacie schroniska dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 44-49.
 • Paszkowska Henryka: Adaptacja młodzieży w środowisku internackim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 3, s. 44-45.
 • Pilak Piotr: Geneza i rozwój wychowania internatowego w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2003, nr 5, s. 50-57.
 • Ponińska Małgorzata: Relacje wychowawcy i wychowanków w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 5, s. 49-51.
 • Sobieszczuk Iwona Małgorzata: Wychowanie do grzeczności w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 50-52.
 • Zięba-Kołodziej Beata: Schematyzm jako element funkcjonowania internatów i burs // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 1, s. 28-36.
:
Wydawnictwa zwarte

 • Gajda Janusz, Juszczyk Stanisław, Siemieniecki Bronisław, Wenta Kazimierz: Edukacja medialna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 283-335.
 • Jabłoński Włodzimierz, Wacławiak Janusz, Wszelak Stanisław: Komputer i internet w pracy nauczyciela.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
 • Janczak Janusz, Juszczyk Stanisław, Morańska Danuta, Musioł Marcin: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Juszczyk Stanisław: Edukacja na odległość: kodyfikacja pojęć, reguł i procesów.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
 • Juszczyk Stanisław: Internet w edukacji jutra // W: Edukacja jutra: VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.- Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS, 2001, s. 322-329.
 • Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga, Witczak-Nowotna Joanna: Internet jako element strategii współpracy z nauczycielami w ramach badań nad czynnikami istotnymi w nabywaniu wybranych podstawowych umiejętności szkolnych przez słabo widzące dzieci, uczące się w pierwszych klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych // W: Komputer w pedagogice specjalnej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, s. 38-76.
 • Laszkowska Joanna: Instytucja szkoły wobec fenomenu Internetu // W: Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 100-109.
 • Lewandowski Wojciech, Siemieniecki Bronisław: Internet w szkole.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Seredocha Izabela: Nauczanie online w ocenie studentów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej // W: Nowe media, nowe interpretacje / red. Marek Sokołowski.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s. 114-132.
 • Skarbińska Aleksandra: Wpływ dostępu do Internetu na nauczanie informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum // W: Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 71-78.
 • Szkoła w dobieInternetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska.- Warszaawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Urbaniak Artur: Pozytywne aspekty zastosowania e-learningu w nauczaniu języka obcegoosób dorosłychj // W: Nowe media, nowe interpretacje / red. Marek Sokołowski.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s.133-147.
Artykuły z czasopism
 • Bartnikowska Urszula, Żyta Agnieszka: Internet w procesie edukacji i rehabilitacji osób głuchoniemych // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 5, s. 338-343.
 • Fabiś Artur: Nauczanie wspomagane internetem nową szansą edukacyjną // Edukacja Otwarta.- 2001, nr 3, s. 139-146.
 • Mysior Radosław: Internet a edukacja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 8, s. 23-28.
 • Przybylska Karolina: Nowoczesne technologie i internet w komunikacji osób z uszkodzonym narzędziem słuchu // Szkoła Specjalna.-2006, nr 1, s. 62-66.
 • Raczyńska Maria: Nauka w szkole jutra. Internet w edukacji // Pedagogika.- 2001, nr 1(7), s. 50-58.
 • Szymańska Magdalena: Rola internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 6, s. 22-25.
 • Wojtasik Łukasz: Dziecko w sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 32-36.
 • Wszelak Stanisław: Internet, zagrożenie czy nowa perspektywa nauczania medialnego // Edukacja Otwarta.- 2001, nr 3, s.147-152.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: (Nie)bezpieczny komputer: od euforii do uzależnień.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.
 • Andrzejewska Anna: Wybrane zagadnienia patologii społecznych w wirtualnym świecie // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 231-244.
 • Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?.- Warszawa: Difin, 2011, s. 70-91.
 • Augustynek Andrzej: Uzależnienia komputerowe: diagnoza, rozpowszechnianie, terapia.- Warszawa: Difin, 2010.
 • Braun-Gałkowska Maria, Ulfik Iwona: Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci.- Lublin, 2002.
 • Feibel Thomas: Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe.- Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2006.
 • Filipiak Marian: Homo communicans: wprowadzenie do teorii masowego komunikowania.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2003.
 • Grabianowska Katarzyna: Zagrożenia w Internecie // W: Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 217-228.
 • Griffiths Mark: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Internet a psychologia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Jabłonko Olga: Internet jako jedno z zagrożeń moralnych i intelektualnych ucznia // W: Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 85-92.
 • Karbowski Mariusz: Agresja i jej wpływ na dzieci i nieletnich w wybranych grach komputerowych // W: Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania / red. nauk. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011, s. 45-54.
 • Kata Wiesław: Wirtualna rzeczywistość - zespół uzależnienia od gier komputerowych i Internetu // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 219-230.
 • Kossowski Paweł: Teleproletariusze czy przyszli internetowi żeglarze - o komputerach i grach telewizyjnych w życiu dzieci i młodzieży // W: Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / red. Anna Przecławska.- Warszawa: Żak, 2000, s. 199-207.
 • Kowalski Marek: Kłopoty wychowawcze związane z korzystaniem z komputera // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 229-242.
 • Kozak Stanisław: Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży.- Warszawa: Difin, 2011.
 • Krzystanek Katarzyna: Wpływ agresywnych gier komputerowych na poziom agresywności gracza // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: WSP TWP, 2004, s. 145-152.
 • Kudlak Grzegorz, Tokarski Stanisław, Wiciński Cezary: Gry komputerowe a wybrane elementy osobowości młodzieży gimnazjalnej // W: Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania / red. nauk. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011, s. 55-70.
 • Majchrzak Paweł, Ogińska-Bulik Nina: Uzależnienie od Internetu.- Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010.
 • Majchrzak Paweł, Ogińska-Bulik Nina:Zachowania ryzykowne związane z cyberprzestrzenią - polska adaptacja Internet Addiction Test // W: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / red. Nina Ogińska-Bulik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007, s. 59-78.
 • Psychologiczne konteksty Internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska.- Krakó: Wydawnictwo WAM, 2009.
 • Raś Danuta: Współczesne środki wizualne (komputer i telewizja) jako zagrożenie dla realnych kontaktów z ludźmi // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne: (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) / red. Anna Nowak.- Kraków: Impuls, 2000, s. 137-146.
 • Sarzała Dariusz: Elektroniczne multimedia jako źródło agresji // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: WSP TWP, 2004, s. 125-144.
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne żródło zagrożeń // W: Oblicza patologii społecznych / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 59-74.
Artykuły z czasopism
 • Chmielnicka-Kuter Elżbieta: Gra w świat // Charaktery.- 2004, nr 1, s. 26-28.
 • Cholewińska-Dacka Marta: Zagrożenia w świecie multimediów // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 1, s. 42-45.
 • Kata Joanna: Zagrożenia młodzieży gimnazjalnej w świecie Internetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 42 - 52.
 • Kosek-Nita Bogumiła, Rozmus Ewa: Uzależnienie od gier komputerowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 11-17.
 • Mysior Radosław: Cyberseks ciemna strona nowych mediów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 7, s.34-38.
 • Polcyn-Matuszewska Sylwia: Gry komputerowe w opinii nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 5, s. 49-53.
 • Przybyszewska Dominika: Brutalność i destrukcja w grach komputerowych // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 2, s. 25-31.
 • Sierpniak Agnieszka: Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 3, s. 34-42.
 • Tłuściak-Deliowska Aleksandra T.: Funkcje internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 8, s. 30-35.
 • Wachowicz Karolina: Ucieczka do innego świata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 49-51.
 • Wojtasik Łukasz: Dziecko w sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 32-36.

K

:
Wydawnictwa zwarte
 • Arends Richard: Uczymy się nauczać.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 207: Metoda logicznych konsekwecji.
 • Arends Richard: Uczymy się nauczać.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 209-210: Metoda logicznych konsekwecji.
 • Bińczycka Jadwiga: Między swobodą a przemocą w wychowaniu.- Kraków: „Impuls”, 2005, s. 41-53: Wychowywać czy wspomagać?
 • Dembo Myron: Stosowana psychologia wychowawcza.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, s. 250-291: Kierowanie klasą i dyscyplina.
 • Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały - jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.- Poznań: „Media Rodzina of Poznań”, 1998, s. 105-150: Zamiast karania.
 • Heine Marek: Kary fizyczne w świadomości i praktyce wychowawczej rodziców // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2 / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: „Text”, 1998, s. 92-108.
 • Jakubczak-Gębala Marta: Kara w aspekcie przemocy wewnątrzrodzinnej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2 / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: „Text”, 1998, s. 65-72.
 • Kamiński Aleksander: Nagrody i kary // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja "Innowacja”, 1997, s. 405-408.
 • Kozłowski Waldemar: Nagrody i kary // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja „Innowacja”, 1997, s. 408-411.
 • Łobocki Mieczysław: Teoria wychowania w zarysie.- Kraków: "Impuls”, 2004, s. 213-218: Metoda karania.
 • Łobocki Mieczysław: Teoria wychowania w zarysie.- Kraków: "Impuls”, 2004, s. 208-213: Metoda nagradzania.
 • Niebrzydowski Leon: Psychologia wychowawcza i społeczna: wybrane zagadnienia.– Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1995, s. 187-197: Kara i nagroda.
 • Ostrowska Krystyna: Nagroda // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: „Żak”, cop. 2004, s. 476-477.
 • Przetacznik-Gierowska Maria, Włodarski Ziemowit: Psychologia wychowawcza. T. 2 .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 51-56: Wzmacnianie zachowań w procesie wychowania.
 • Utrat-Milecki Jarosław: Kara // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: „Żak”, cop. 2003, s. 529-550.
Artykuły z czasopism
 • Jarosz Ewa: Kary cielesne w wychowaniu. Czy następuje odwrót od "tradycji" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 6, s. 3-16.
 • Jurczyk Marcin: O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 50-54.
 • Krajewski Radosław: Prawne aspekty karcenia dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 41-42.
 • Raczkowska Jadwiga: Nie bijmy, aby nie bili // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 3-9.
 • Ruszkowska Marzena: System nagród i kar w rodzinach wieloproblemowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 3, s. 51-55.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Buczyńska Joanna, Siemieniecki Bronisław: Komputer w rewalidacji: wybrane problemy.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Buczyńska Joanna: Wykorzystanie narzędzi TI w kształceniu specjalnym - próba praktycznych zastosowań // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 230-236.
 • Gajda Janusz, Juszczyk Stanisław, Siemieniecki Bronisław, Wenta Kazimierz: Edukacja medialna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 347-354.
 • Gruba Joanna: Opinie logopedów na temat wykorzystania komputera w terapii // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s. 91-120.
 • Gunia Grażyna: Komputer w edukacji uczniów głuchych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 95-102.
 • Jakubowski Stanisław: Rola technik informatycznych w edukacji osób niepełnosprawnych // W: Kształcenie  specjalne i integracyjne: materiały z konferencji: Kościelisko, 11 - 13 marca 1999 / red. Roman Ossowski.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999, s.217-224.
 • Juszczyk Stanisław: Interakcja dziecka z komputerem w trakcie terapii pedagogicznej i logopedycznej // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s. 69-90.
 • Kołodziejczyk Joanna: Komputerowe wspomaganie edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych // W: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysiak i Marty Kondrackiej-Szali.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 102-116.
 • Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999.
 • Komputer w pedagogice specjalnej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 • Marzec Ewa: Problemy edukacji matematycznej uczniów i studentów niewidomych // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s.153-170.
 • Miklaszewska Anna: Wykorzystanie programów komputerowych w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym // W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 79-86.
 • Szala Elżbieta: Komputerowo wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania i pisania // W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 461-466.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz: Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Niepełnosprawność i Rehabilitacj.- 2008, nr 1, s. 75-94.
 • Fuerst Hanna, Mazurek-Osmańska Dorota: Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 54-61.
 • Mikołajewska Emilia, Mikołajewski Dariusz: Od komputera do niezależności życiowej // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 1, s. 115-120.
 • Przybylska Karolina: Nowoczesne technologie i Internet w komunikacji osób z uszkodzonym narządem słuchu // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 62-66.
 • Stępień Anna: Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s. 44-47.
 • Szczerba Ewa: Komputerowe wspomaganie w rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Edukacja Medialna.- 2003, nr 1, s. 48-50.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Argyle Michael: Psychologia stosunków międzyludzkich.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna: serce i umysł.- Poznań: Zysk i S-ka, 1997, s. 170-213: Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi.
 • Domachowski Waldemar: Interakcyjny model funkcjonowania społecznego // W: Społeczna psychologia kliniczna / pod red. Heleny Sęk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s.
  99-161.
 • Goban-Klas Tomasz: Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 310-336.
 • McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patrick: Sztuka skutecznego porozumiewania się.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 301 - 304.
 • Nęcki Zbigniew: Komunikacja interpersonalna // W: Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka.- Warszawa: Fundacja "Innowacja", 1991, s. 149-154.
 • Zimbardo Philip G., Ruch Floyd L.: Psychologia i życie.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 139-176: Język, komunikowanie się i pamięć.
Artykuły z czasopism
 

M

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010.
 • Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz ; [aut. Agnieszka Bochniarz et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 • Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Marian Filipiak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 • Huk Tomasz: Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły.- Kraków: Impuls, 2011.
 • Krzystanek Katarzyna: Edukacja medialna - wymysł czy konieczność? // W: Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012, s. 49-74.
 • Media w edukacji / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. - Kraków : "Impuls", cop. 2007.
 • Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk ; [red.] Irena Polewczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2006.
 • Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu ? : materiały z seminarium [...] : praca zbiorowa / red. Lesław Pytka ; red. Barbara Głowacka ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Departament Opieki i Profilaktyki Społecznej MEN. - Warszawa : KKWR, 2000.
 • Pedagogika mass mediów / Adam Lepa . - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2003.
 • Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Kraków : "Impuls" 2005.
 • Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.
Artykuły z czasopism
 • Chrost Sławomir: Media a wychowanie - blaski i cienie // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 34-37.
 • Dobrołowicz Justyna: Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 7-13.
 • Gajos Ewelina: Pozytywny wpływ mediów na dziecko // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 3, s. 22-33.
 • Płuska Sylwia: Media w edukacji i wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 5, s. 37-45.
 • Roguska Agnieszka: Media globalne i lokalne w edukacji szkolnej oraz wspieraniu kultury regionalnej // Journal of Modern Science.- 2016, t. 1/28/2016, s. 65-88.
 • Stawecka Anna: Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 22-33.


:
Wydawnictwa zwarte
 • Baum Ewa: Terapia zajęciowa.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008, s. 59-66.
 • Bełza Magdalena: Metoda Peto jako główna metoda pracy z dzieckiem z dziecięcym porażeniem mózgowym na podstawie doświadczeń Ingfield Manor School w Wielkiej Brytanii // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 25-32.
 • Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004, s. 51-60.
 • Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 133-142.
 • Drzazga Agnieszka: Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 269-290.
 • Indisow Izabella: Problemy przystosowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką do naturalnego środowiska w szkole // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 170-181.
 • Jegier Aneta: Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym - jego specyficzne potrzeby edukacyjne // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 232-240.
 • Kaciński Marek: Mózgowe porazenie dziecięce // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 123-135.
 • Kozubska Alicja: Wybrane aspekty sytuacji rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 121-132.
 • Mazanek Ewa: Charakterystyka psychopedagogiczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 151-162.
 • Mihilewicz Stanisława: Mechanizmy i zaburzenia koordynacji ruchowej oraz sprawności motorycznej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacj, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyty.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 104-108.
 • Ostasz Jolanta: Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego w środowisku szkolnym // W: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 247-258.
 • Ostrach Zbigniew: Problemy rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Wobec "odmienności..?: pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, 96-106.
 • Parchomiuk Monika: Społeczne i ekonomiczne funkcjonowanie rodzin dzieci z porażeniem mózgowym - barierą czy szansą ich integracji? // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 103-112.
 • Pecyna Maria Bogumiła: Dziecko i jego choroba.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000, s. 202-231.
 • Twardowski Andrzej: Dzieci z porażeniem mózgowym // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1991, s. 523-532.
 • Wyczesany Janina: Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002, s. 107-114.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz, Stanowski Marcin: Formy rewalidacji i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 3, s. 51-64.
 • Olszewska Margareta: Syzyfowa praca? Analiza przypadku pracy z dzieckiem ze złożoną postacią mózgowego porażenia dziecięcego // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 2, s. 133-136.

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie