Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

D

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aronson Eliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna: serce i umysł.- Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 1997.- s. 536-589: Uprzedzenia: przyczyny i lekarstwa. Sygn.: C-psych, 337,339, 385-6, 1547
 • Domachowski Waldemar: Przewodnik po psychologii społecznej.- Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.- s. 145-154: Uprzedzenia. Sygn.: C-psych, 1500-1, 1503, 7751-3
 • Macrea C. N., Stangor Ch., Hewstone M.: Stereotypy i uprzedzenia.- Gdańsk: GWP, 1999. Sygn.: C-psych, 785, 1541-2, 2869-71
 • Nikitorowicz Jerzy: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa.- Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 1999. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława: Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 2, s. 120-125.
 • Kamińska Urszula: Społeczna recepcja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 16-22.
 • Maliszewski Norbert: Skryte uprzedzenia // Charaktery.- 2005, nr 6, s. 40-41.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bancerz-Andrzejewska Beata, Gindrych Piotr: Kontrowersje wokół problemu integracji osób z dysleksją z uwzględnieniem zaburzeń w ich kompetencji językowej // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 369-378. Sygn.: C-ped
 • Bogdanowicz Marta: Rozwój i edukacja dzieci z dysleksją w Europie pod ochroną prawną - dane Kwestionariusza Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA) // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 237-258. Sygn.: C-ped
 • Chwastniewska Danuta: Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne u ucznia z dysleksją // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 364-372. Sygn.: C-psych
 • Kalinowska Elżbieta: Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny // W: Terapia pedagogiczna. T.1 wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Impuls, 2004, s.23-27. Sygn.: C-ped, 5829
 • Kalinowska-Witek Barbara: Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 13-26. Sygn.: C-ped
 • Kalka Dorota: Przyszłość w oczach młodzieży - jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona? // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 225-230. Sygn.: C-ped
 • Kowaluk Marzena: Profilaktyka dysleksji rozwojowej // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 91-110. Sygn.: C-ped
 • Kurowska Barbara: Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. Sygn.: C-ped
 • Lewandowska Laurencja, Zaleska Małgorzata: Problemy dzieci dyslektycznych (diagnoza i terapia pedagogiczna specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) // W: Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole? / red. Bogusław Śliwerski.- Kraków: Impuls, 1999, s. 136-143. Sygn.: C-ped, 2120
 • Mihilewicz Stanisława: Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 65-80. Sygn.: C-ped
 • Nowicka Ewa: Media - dysleksja - terapia pedagogiczna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Sygn.: C-ped
 • Okręglicka-Forysiak Ewa: Dysleksja w Polsce. Efekt nieharmonijności rozwoju czy zaniedbania pedagogicznego // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s.171-181. Sygn.: C-psych
 • Półtorak Małgorzata: Zwiększanie szans dzieci z dysleksją rozwojową na sukces edukacyjny w szkole // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / red. Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensa, Marzena Borat.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 126-144. Sygn.: C-ped
 • Siemieniecka Dorota: Możliwości zastosowań programu Power Point w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych a twórczość indywidualna nauczyciela // W:Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 122-139. Sygn.: C-ped, 6904, 6969
 • Siemieniecki Bronisław: Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych // W: Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 25-52. Sygn.: C-ped, 4838-40
 • Skałbania Barbara: Zrozumieć ucznia dyslektycznego - dylematy pedagogiczne // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 223-237. Sygn.: C-ped
 • Sorokosz Irena: Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 191-198. Sygn.: C-ped
 • Wiśniewska Barbara: Etiologia dysleksji rozwojowej - wybrane nowoczesne koncepcje i interwencje pedagogiczne // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 182-210. Sygn.: C-ped
 • Zabłocki Kazimierz Jacek: Dziecko niepełnosprawne. Jego rodzina i edukacja.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 191-211. Sygn.: C-ped, 3119-21
 • Zakrzewska Barbara: Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Banaś-Cieślarska Barbara: O pracy z dzieckiem dyslektycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 6, s. 57-58.
 • Bentkowski Piotr: Poczucie kontroli u osób z dysleksją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 29-32.
 • Boksa Ewa: Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową // Nauczanie Początkowe.- 2012/2013, nr 3, s. 39-47.
 • Boksa Ewa: Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego // Nauczanie Początkowe.- 2012/2013, nr 3, s. 62-66.
 • Chrąściel Katarzyna: O dysleksji rozwojowej w przepisach prawa i nie tylko // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 3, s.35-55.
 • Frączak Irena: Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 7, s. 46-48.
 • Kozłowska Kamila: Sprawozdanie z konferencji Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza dysleksji i dyskalkulii - problemy i nowe rozwiązania, Warszawa 9 grudnia 2008 // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 3, s. 228-230.
 • Lewandowska Dorota: Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 38-40.
 • Lipińska Katarzyna: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 2, s. 100-106.
 • Paszkiewicz Aneta: Sposoby pracy z uczniami z dysleksją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 5, s. 50-57.
 • Ratajek Aneta: Dobry uczeń z dysleksją // Nauczanie Początkowe.- 2014/2015, nr 2, s. 47-56.
 • Skałbania Barbara: Efektywność terapii dysleksji i objawów współwystępujących z dysleksją // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 169-180.
 • Stępień Anna: Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s. 44-47.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamczyk Barbara: Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe // red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 201-226. Sygn.: C-ped
 • Bielecka Elżbieta: Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowującej się na ulicy // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009, s. 42-52. Sygn.: C-ped
 • Frysztacki Krzysztof, Nóżka Marcjanna, Smagacz-Poziemska Marta: Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. Sygn.: C-socj, 7952
 • Gałaś Mieczysław: Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // W: Pedagogika społeczna: dokonania-aktualności-perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.– Toruń, 2001, s. 411-421. Sygn.: C-ped
 • Głowacka Barbara: Dzieci ulicy // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F / [red. prowadząca encyklopedii Ewa Różycka; aut. 1t. Krystyna Ablewicz et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003, s. 876-881. Sygn.: C-ped
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-ped
 • Nóżka Marcjanna: Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja // W: Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / red. Beata Łaciak.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011, s. 145-171. Sygn.: C-socj
 • Pięta Jan: Pedagogika czasu wolnego.- Warszwa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 149-152: Problemy egzystencjalne dzieci ulicy. Sygn.: C-ped, 5705-6
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa, 2000, s. 287-290: Środowiskowe programy pedagogiczne (przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodzinny i wychowawca podwórkowy). Sygn.: C-ped, 3710-18, 4683-4702, 4930, 6609
Artykuły z czasopism
 • Cazottes Ewelina: Dzieci ulicy: wczoraj i dziś. Zjawisko w perspektywie działań pomocowych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, n 3, s. 111-130.
 • Gałaś Mieczysław: Pomoc "dzieciom ulicy" w aspekcie historycznym // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 1, s. 20-24.
 • Paszkiewicz Aneta: Dzieci ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 6, s. 30-35.
 • Raczkowska Jadwiga: Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 57-61.
 • Theiss Wiesław : "Wielka resocjalizacja": bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 44-49.
 • Uliasz Tamara: Ósme forum przyjaciół dzieci ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 58-59.
 • Winiarska Monika: Dzieci ulicy w Peru // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 54-56.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bici biją / red. nauk. J. Bińczycka.- Warszawa, [2001]. Sygn.: C-ped, 3035-7
 • Dziecko jako ofiara przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Plewczyk.-Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Sygn.: C-psych
 • Grochocińska Rita: Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Sygn.: C-psych
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Impuls, 2010. Sygn.: C-socj
 • Marzec-Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno-kryminologiczne.- Bydgoszcz:Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. Sygn.: C-ped, 4995-6
 • Podgajna-Kuśmierek Magdalena: Pedofilia: zarys zagadnienia.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Sygn.: C-psych, 5587-8
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Sygn.: C-ped, 1701, 1979, 3139-41
 • Wąsikowska Teresa: Parasol dla dziecka przykładem współpracy na rzecz dzieci krzywdzonych. Z działalności zespołu interdyscyplinarnego w zakresie ochrony i pomocy dzieciom krzywdzonym w latach 2002-2009 // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 39-46. Sygn.: C-ped
 • Wróblewska Barbara: Prostytucja i seksualne wykorzystywanie dzieci - charakterystyka zjawisk // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 19-30. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Karpowicz P.: Poranione słowami // Charaktery, 2009, nr 9, s. 40-43.
 • Koprowicz Anna: Krzywdzenie dzieci przez rodziców w postępowaniach rozwodowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 1, s. 15 - 21.
 • Makowska J.: Przemoc wobec dzieci jako problem zdrowia publicznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2007, nr 4, s. 54-57.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bąbka Jarosław: Wspomaganie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w placówkach realizujących edukację integracyjną // W: Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze: szkice historyczno - pedagogiczne / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Iwona Wagner.- Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 2002.- s. 137- 146. Sygn.: C-ped, 5006
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: WSiP, 2005. Sygn.: C-ped
 • Parchomiuk Monika: Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika specjalna: praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Sygn.: C-ped, 6306-7, 7012
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Sygn.: C-psych
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju / red. Hanna Liberska.- Warszawa: Difin, 2011. Sygn.: C-psych
 • Spock Benjamin, Lerrigo Marion Olive: Wychowanie upośledzonego dziecka w warunkach domowych.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1969. Sygn.: C-ped
 • Zabłocki Kazimierz Jacek: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Sygn.: C-ped, 3119-21
Artykuły z czasopism
 • Adamczyk Barbara: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2010, nr 2, s. 61-73.
 • Błaszczyk Sylwia: Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 40-43.
 • Bobik Bogumiła: Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 5, s. 373-380.
 • Boksa Beata: Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 52-55.
 • Chrąściel Katarzyna: Badanie postaw wychowawczych rodziców dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 34-53.
 • Danilewicz Dorota, Rola Jarosław: Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 1, s. 32-41.
 • Frąckiewicz Joanna: Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 260-268.
 • Kijak Remigiusz: Tabu seksualne. Rodzice wobec seksualności własnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2010, nr 4, s. 94-101.
 • Konieczna Agnieszka, Konieczna Iwona: Ogólnopolska Konferencja naukowa Współpraca z rodzicami w procesie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej - możliwości i ograniczenia, Warszawa, 15 stycznia 2010 // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 2, s. 153-155.
 • Krasiejko Izabela: Jak wspierać rodzinę dziecka niepełnosprawnego? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 21-33.
 • Mielczarek Andrzej, Czarnecka Agnieszka: Rola rodziny w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 1, s.48-60.
 • Parchomiuk Monika: Niepełnosprawność dziecka a praca zawodowa matki // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 1, s. 3-17.
 • Patyk Katarzyna: Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 7, s. 34-42.
 • Pągowska Marta: Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 4, 258-266.
 • Ploch Leszek: Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój zainteresowań teatralnych artystów niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 274-288.
 • Szabała Beata: Choroba przewlekła dziecka a wybrane aspekty funkcjonowania rodziny // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 1, s. 37-47.
 • Szabała Beata: Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 2, s. 66-76.
 • Szymańska Magdalena: Pomoc rodziny w rehabilitacji psychofizycznej osoby niepełnosprawnej ruchowo // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 4, s. 80-88.
 • Twardowski Andrzej: Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 1, s. 4-17.
 • Twardowski Andrzej: Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 1) // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 2, s. 91-101.
 • Twardowski Andrzej: Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 2) // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 3, s.188-196.
 • Tylki-Szymańska Anna, Żuraw Wioletta: Sytuacja materialna rodzin wychowujących dziecko z chorobą rzadką // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2011, nr 1, s. 5-19.
 • Urbanowicz Małgorzata: Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 22-24.
 • Zbyrad Teresa: Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 28-33.
 • Zbyrad Teresa: Środowiskowe formy pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 4, s. 21-27.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol, alkoholizm i przemoc. - Lublin: Wydawnictwo "Polihymnia", 2004. Sygn.: C-ped, 6076
 • Badania nad dziećmi alkoholików / red. Lucyna Zbucka.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-psych, 4577-9
 • Felcyn Anna: Pozycja dziecka w rodzinie alkoholowej // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak.- Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2010, s. 268-274. Sygn.: C-ped
 • Grzegorzewska Iwona: Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Sygn.: C-psych
 • Lowe Geoff, Foxcroff David, Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie / przeł. Anna Tabaczyńska.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-socj, 4557-9
 • Ochmański Marian: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997. Sygn.: C-socj
 • Pecyna Maria Bogumiła: Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. Sygn.: C-psych, 3193-5
 • Robinson Bryan: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001. Sygn.: C-psych, 4561-3
Artykuły z czasopism
 • Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 10, s. 34-38
  Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym.
 • Szawdyn Lubomira: Pije matka do córki // Charaktery.- 2007, nr 3, s. 21-23.
 • Szymańska Bernadeta: Dzieci alkoholików w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 49-52.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Cudak Henryk: Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych.- Toruń: Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn.: C-ped
 • Cywińska Małgorzata: Konflikty między rodzicami – zagrożeniem dla konstruktywnego funkcjonowania dzieci w sytuacji konfliktu / Małgorzata Cywińska // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. [161]-170. Sygn.: C-ped
 • Danilewicz Wioletta Teresa: Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej / Wioletta Danilewicz // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. [185]-192. Sygn.: C-ped
 • Danilewicz Wioletta Teresa: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / Wioletta Teresa Danilewicz, Jadwiga Izdebska, Beata Krzesińska-Żach.- Białystok: "Trans Humana", 2001, s. 64-94: Zagrożenia realizacji funkcji rodziny: wybrane problemy. Sygn.: 2192
 • Grześkiewicz Bożena: Zagrożenia rozwoju w okresie średniego dzieciństwa // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 139-147. Sygn.: C-ped
 • Izdebska Jadwiga: Dziecko osamotnione w rodzinie dysfunkcyjnej - przejawy, przyczyny, wsparcie // W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.- Gdańsk: "Harmonia”, 2008, s. 359-369. Sygn.: C-ped, 6882, 6929
 • Kawula Stanisław: Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka // W: Pedagogika społeczna: dokonania - aktualność - perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Adam Marszałek, cop. 2003, s. 481-514. Sygn.: C-ped
 • Robinson Bryan E.: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.- Warszawawa: Państ. Ag. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. Sygn.: C-psych, 4561-3
 • Sendyk Marzena: Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego / Marzena Sendyk.-Kraków: "Impuls", 2001. Sygn.: C-ped, 3882-5
Artykuły z czasopism
 • Cęcelek Grażyna: Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 8, s. 49-56.
 • Czemierowski Hubert: Gdy wybucha wojna domowa / Hubert Czemierowski // Charaktery.– 2006, nr 4, s. 38-41.
 • Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 10, s. 34-38.
 • Mazur Dariusz: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski / Dariusz Mazur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 7, s. 51-54.
 • Miłkowska Grażyna, Kulesza Anna: Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 3-15.
 • Pilarska Aleksandra: Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s. 36-42.
 • Sikorski Wiesław: Wpływ konfliktów dorosłych na dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 36-38.
 • Walczak Bartłomiej: Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 21-26.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bernacka Ryszarda Ewa: Uzdolniony "gejzer energii" wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 9-34. Sygn.: C-ped
 • Borzym Irena: Uczniowie zdolni: psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn.: 5929
 • Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod redakcją Romana Lepperta.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000. Sygn.: C-ped
 • Lewowicki Tadeusz: Kształcenie uczniów zdolnych.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Sygn.: C-ped
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym.- Warszawa: MEN, 1999. Sygn.: 2007
 • Sękowski Andrzej E.: Osiągnięcia uczniów zdolnych.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism

E

:
Wydawnictwa zwarte
 • Edukacja małego dziecka: refleksje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. Sygn.: C-ped
 • Gruberna-Bernacka Barbara: Muzyka i ruch w edukacji dziecka // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym /red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - s. 79-86. Sygn.: C-ped
 • Sacher Wiesława Aleksandra: Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci.- Kraków: "Impuls", 1999. Sygn.: 2178, 2267
 • Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / pod red. Ewy Zwolińskiej; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. Sygn.: C-ped
 • Weiner Agnieszka: Wokół kompetencji muzycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej // W: Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 167-174. Sygn.: C-ped

Artykuły z czasopism

 • Kłysz-Sokalska Natalia: Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia // Nauczanie Początkowe.- 2016/2017, nr 2, s. 25-41.
 • Parkita Ewa: W trosce o aktywność muzyczną dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 36-42.
 • Szczyrba-Poroszewska Joanna, Waligóra Monika: Rozwój muzykalności u dzieci sześcioletnich // Nauczanie Początkowe.- 2016/2017, nr 1, s. 43-55.
 • Sztejnbis-Zdyb Joanna: Edukacja muzyczna przez media - garść refleksji // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 30-35.
 • Sztejnbis-Zdyb Joanna: Zajęcia umuzykalniające dla grupy dzieci 6-letnich // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 77-79.
 • Śliwińska Anna: Muzyka jako narzędzie stymulacji procesami rozwojowymi // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 7-14.
 • Śliwińska Anna: Rola edukacji muzycznej w komunikacji społecznej // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 58-63.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aronson Elliot: Człowiek istota społeczna.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Sygn.: C-psych, 1624-5, 2812, 6704, 8519
 • Chomczyńska - Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota: Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn.: C-ped, 1118, 2909-11
 • Davis Mark H.: Empatia: o umiejętności współodczuwania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. Sygn.: C-psych, 1540, 1996, 2861-4
 • Dąbrowska Aleksandra, Podgórecki Józef: Empatia w procesie edukacji - potrzeba czy warunek? // W: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 122-132. Sygn.: C-ped
 • Domachowski Waldemar: Przewodnik po psychologii społecznej .- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001. Sygn.: C-psych, 1500-1, 1503, 7751-3
 • Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz.- Kraków: "Impuls”, 2001. Sygn.: C-ped
 • Ostrowska Krystyna: Nie wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Sygn.: C-ped
 • Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała i Janusz Trempała.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005. Sygn.: C-psych, 4621-3, 6421-4, 8151
 • Zimbardo Philip G.: Psychologia i życie.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1998. Sygn.: C-psych, 695-7, 747, 1548
Artykuły z czasopism
 • Koza Ewa: Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 2, s. 87-92.
 • Kwiatkowski Piotr: Rola empatii w zawodzie nauczyciela – wychowawcy // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.- 2002, nr 6, s. 56-58.
 • Strembska-Kozieł Martyna: Empatia i jej granice w pracy socjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 3, s. 20-25.

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie