Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie

B

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aleksandrowicz Tomasz R.: Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej.-Warszawa : "Difin", 2011. -(Zarządzanie bezpieczeństwem)
  Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Sygn.: C-podr
 • Aleksandrowicz Tomasz R.: Terroryzm międzynarodowy. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008. Sygn.: C-prawo
 • Antczak Anna: Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Sygn.: C-podr, 8081
 • Antczak Anna: Unia Europejska: bezpieczeństwo, strategia, interesy.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8057
 • Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 1 / red. nauk. Ewa Maj, Kamil Mazurek, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 2/ red. nauk. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna Żukrowska.- Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, cop. 2011. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i zagrożenia XXI wieku / red. Paweł Olszewski, Tomasz Kapuśniak, Wiesław Lizak; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2009. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. nauk. Waldemar Kitler, Maciej Marszałek ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak; [zespół aut. Andrzej Ciupiński et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: AON, 2004. Sygn.: C-podr,
  6672-3
 • Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku / Janusz Ziółkowski (red.); [aut. Dominiak Marek et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004. Sygn.: 6532
 • Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich / red. nauk. Jarosław Gryz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat/ red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. -Warszawa : "Difin", 2011. Sygn.: C-podr
 • Białoskórski Robert: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2010. Sygn.: C-podr
 • Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa / red. nauk. Jan Czaja; [zespół aut.: Jan Czaja et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2005. Sygn.: C-podr, 6976
 • Gryz Jarosław: Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Sygn.: C-podr
 • Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszechradzkiej z perspektywy europejskiej / pod red. Piotra Majera i Magdaleny Sitek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8065-6
 • Kozub Marian, Panek Bogdan: Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego. -Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Sygn.: C-podr
 • Kurek Sylwester Tomasz, Sułek Mirosław, Olszewski Janusz: Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Sygn.: C-podr
 • Liedel Krzysztof : Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa.-Warszawa : "Difin", 2010. -(Zarządzanie Bezpieczeństwem). Sygn.: C-podr
 • Mierzejewski Donat Jerzy: Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Sygn.: C-podr
 • Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku: materiały z konferencji naukowej pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej 2 listopada 2009 r. / [red. nauk. Stanisław Zajas, Andrzej Dawidczyk]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2010. Sygn.: C-podr
 • Pokruszyński Witold: Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2008. Sygn.: C-podr, 8101-2
 • Pokruszyński Witold: Polityka a strategia bezpieczeństwa.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8055
 • Pokruszyński Witold: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa: podręcznik akademicki.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Sygn.: C-podr, 8085
 • Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie / pod red. Tomasza Jarockiego i Witolda Sokały.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Sygn.: C-podr
 • Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa / red. nauk. Marian Kozub; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Sygn.: C-podr, 6979
 • Problematyka bezpieczeństwa w administracji publicznej: praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Okrasy; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010. Sygn.: C-podr
 • Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009. Sygn.: C-podr
 • Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu / pod red. Wincentego Bednarka i Aleksandry Ukleja; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Sygn.: C-podr
 • Wawrzyk Piotr: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009. Sygn.: C-podr

Artykuły z czasopism
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamowska Lucyna: Społeczno-wychowawcze konsekwencje bezrobocia // W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka: stan i perspektywy / red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,1998, s. 268-276. Sygn.: C-ped
 • Badanie bezrobocia długotrwałego / red. Mieczysław Kabaj.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Sygn.: 5647-5650
 • Chudzicka-Czupała Agata: Bezrobocie: różne oblicza wsparcia.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. Sygn.: C-ekon
 • Czerkawski Andrzej: Wsparcie społeczne wobec problemu bezrobocia młodzieży // W: Społeczeństwo, demokracja, edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka, 2000, s. 386-392. Sygn.: C-ped
 • Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia / red. nauk. Teresa Chirkowska-Smolak, Agata Chudzicka.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, 2004. Sygn.: C-socj, 6109
 • Czyszkiewicz Ryszard: Kręgi bezrobocia: Socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu.- Szczeci: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. Sygn.: C-socj, 5836
 • Ilżycka Halina: Działania urzędów pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej bezrobotnych // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 235-252. Sygn.: C-ped
 • Klementowska Aneta: Formalno-prawne sposoby funkcjonowania Wojewódzkich Urzędów Pracy po reformie administracyjnej kraju // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 125-130. Sygn.: C-ped
 • Kwiatkowski Eugeniusz: Bezrobocie: podstawy teoretyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Sygn.: C-ekon, 4107-8
 • Marzec Helena: Bezrobocie jako czynnik kryzysowy we współczesnej rodzinie polskiej // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 241-251. Sygn.: C-socj
 • Marzec Helena: Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001, s. 87-90. Sygn.: C-socj
 • Miś Lucjan: Bezrobotni mieszkańcy małego miasta a patologia społeczna // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielicki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 235-241. Sygn.: C-ped, 231-3
 • Nowak Anna: Bezrobocie wśród niepełnosprawnych.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Sygn.: C-ped
 • Pielkowa Józefa Anna: Opieka i wychowanie dzieci w rodzinach dotkniętych bezrobociem // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 230-240. Sygn.: C-socj
 • Pilch Jolanta: Bezrobocie - nowa kwestia społeczna // W: Pedagogika społeczna: Człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1995, s. 367-387. Sygn.: C-ped, 3249-52, 4783-6
 • Podgórny Marek: Strategie zachowań bezrobotnych // W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / red. Bożena Wojtasik.- Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 297- 314. Sygn.: C-ped, 2595-8
 • Reszke Irena: Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: 1793-7, 4922-5
 • Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny.- Warszawa: "Elipsa", 1999. Sygn.: 4612-5
 • Rutkowska Monika: Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów w województwie lubuskim // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 113-124. Sygn.: C-ped
 • Rzeplińska Irena: Bezrobocie jako problem społeczny // W: Patologia społeczna: wybrane problemy.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991, s. 176-185. Sygn.: C-ped
 • Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borowski, Aleksander Marcinkowski.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: C-socj, 1805-6, 4926-9
 • Szpringer Monika, Marian Florczyk, Grażyna Czerwiak: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - zjawisko bezrobocia // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 41-58. Sygn.: C-ped
 • Szumpich Stanisław: Podejmowanie decyzji zawodowych przez bezrobotnych wielokrotnie // W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / red. Bożena Wojtasik.- Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 275-296. Sygn.: C-ped, 2595-8
 • Unolt Jerzy: Ekonomiczne problemy rynku pracy.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: 1820-4, 4902-21
 • Zdaniewicz Magdalena: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodzin miejskich // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 103-112. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Barszcz Iwona, Gębska Małgorzata: Wobec problemów bezrobocia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2002, nr 2, s. 140-146.
 • Bednarski Marek: Miejsce szkoleń w ograniczaniu bezrobocia w Polsce. Studium empiryczne // Polityka Społeczna.- 2002, nr 1, s. 9-13.
 • Czesla Alfred: Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach // Polityka Społeczna.- 2008, nr 9, s. 20-24.
 • Czesla Alfred: Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach // Polityka Społeczna.- 2006, nr 2, s. 19-24.
 • Drozd Krzysztof: Bezrobocie na wsi w województwie opolskim // Polityka Społeczna.- 2002, nr 7, s. 19-21.
 • Dudziak Bronisława: Jeszcze raz o kobietach w kontekście wyników badań nad sytuacją kobiet długotrwale bezrobotnych // Praca Socjalna.- 2002, nr 1, s. 62-71.
 • Gaweł Aleksandra: Koniunkturalne aspekty bezrobocia w Polsce // Polityka Społeczna.- 2003, nr 1, s. 8-11.
 • Gawlik Tadeusz: Zmiana statusu prawnego bezrobotnych w latach 1989 - 2001 // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 62-84.
 • Giermanowska Ewa, Racław-Markowska Mariola: Postrzeganie problemu bezrobocia młodzieży przez władze lokalne // Polityka Społeczna.- 2003, nr 7, s. 21-25.
 • Ilżycka Halina: Szkolenie bezrobotnych w okresie 5-lecia Systemu Urzędów Pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 1999, nr 1, s. 58-70.
 • Jacukowicz Zofia: Płaca minimalna i bezrobocie - hipotetyczne związki // Polityka Społeczna.- 2005, nr 8, s. 1-5.
 • Jeruszka Urszula: Bezrobocie absolwentów szkół - wciąż trudny problem. Działania na rzecz poprawy efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 115-126.
 • Jończy Romuald: Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim // Polityka Społeczna.- 2004, nr 3, s. 13-16.
 • Kalinowski Sławomir: Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich // Polityka Społeczna.- 2004, nr 8, s. 16-19.
 • Kowalska Grażyna: Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // Edukacja. Studia. Badania. innowacje.- 2006, nr 2 (94), s. 20-27.
 • Kryńska Elżbieta: Studia i co potem? Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych // Polityka Społeczna.- 2002, nr 5-6, s. 6-10.
 • Kubicki Paweł, Cichowicz Ewa: Rodzina wobec wykluczenia społecznego - analiza "Pamiętników bezrobotnych" // Polityka Społeczna.- 2005, nr 4, s. 26-30.
 • Lasmanowicz Renata, Lelusz Henryk: Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy // Polityka Społeczna.- 2004, nr 4, s. 21-23.
 • Lasmanowicz Renata: Wybór metod w poszukiwaniu pracy przez bezrobotnych absolwentów // Polityka Społeczna.- 2004, nr 11-12, s. 13-16.
 • Leszczewska Krystyna: Aktywność osób bezrobotnych w poszukiwania zatrudnienia // Polityka Społeczna.- 2005, nr 2, s. 17-19.
 • Lissev Stoimen, Sztyber Władysław Bogdan: Przeciwdziałanie bezrobociu w Bułgarii - nowe podejście // Polityka Społeczna.- 2005, nr 1, s. 21-23.
 • Matyjas Bożena: Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta // Edukacja. Studia. Badania. innowacje.- 2003, nr 2 (82), s. 39-49.
 • Moczydłowska Joanna: Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet // Polityka Społeczna.- 2002, nr 8, s.8-11.
 • Mosiek Piotr: Bezrobocie w byłym województwie leszczyńskim. Edukacyjne możliwości jego przezwyciężenia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 1999, nr 1, s.81-87.
 • Mosiek Piotr: Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 4, s. 54-55.
 • Mosiek Piotr: Socjologiczne aspekty bezrobocia // Polityka Społeczna.- 2002, nr 1, s. 5-9.
 • Muster Rafał: Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w świetle badań socjologicznych // Polityka Społeczna.- 2008, nr 9, s. 10-14.
 • Nadolska Jadwiga: Miniposady jako instrument walki z bezrobociem. Doświadczenia niemieckie // Polityka Społeczna.- 2007, nr 5-6, s. 33-37.
 • Niedzielski Eugeniusz, Domańska Lidia: Bezrobocie a rozwój gospodarczy // Polityka Społeczna.- 2005, nr 5-6, s. 15-18.
 • Owsianka Magdalena Delfina: Zaburzenia dewiacyjne jako konsekwencje bezrobocia. Na podstawie badań młodzieży w Wyszkowskiem // Polityka Społeczna.- 2003, nr 3, s. 4-7.
 • Polak Ewa: Ewolucja stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia // Polityka Społeczna.- 2003, nr 8, s. 8-14.
 • Rusek Lucyna: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny // Polityka Społeczna.- 2006, nr 1, s. 27-31.
 • Staszewska Ewa: Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka // Polityka Społeczna.- 2005, nr 1, s. 10-14.
 • Sulima Elżbieta: Bezrobotni wyrejestrowani z ewidencji urzędów pracy // Polityka Społeczna.- 2004, nr 5-6, s. 37-39.
 • Trafiałek Elżbieta: Bezrobocie: stereotypy i wyzwania // Polityka Społeczna.- 2003, nr 1, s. 11-16.
 • Tuziak Arkadiusz: Program przeciwdziałania bezrobociu w woj. podkarpackim "Wyrównywanie szans 2001-2003" // Polityka Społeczna.- 2002, nr 5-6, s. 23-25.
 • Wiśniewski Zenon, Moszyński Michał: Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec // Polityka Społeczna.- 2007, nr 7, s. 21-31.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bis Dorota: Bezdomność jako powód marginalizacji i wykluczenia społecznego // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 220-228. Sygn.: C-ped
 • Chwaszcz Joanna: Zasoby adaptacyjne osób bezdomnych // W: Skazani na wykluczenie!? / red. Mirosław Kalinowski, Iwona NIewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 387-412. Sygn.: C-ped
 • Czekaj Krzysztof: Labirynty współczesnego społeczeństwa: kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych.– Katowice: “Śląsk”, 1999.– s.169-183: Bezrobocie; s. 183-210: Ubóstwo. Sygn.: 1166-8, 1265, 1267-9
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch.– Warszawa: “Żak”, 1999. – s. 30-31: Bezdomność; s. 33-35: Bezrobocie; s. 320-321: Ubóstwo. Sygn.: C-ped
 • Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J . – Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998. – s.60-64: Bezdomność; s. 64-67: Bezrobocie. Sygn.: C-podr
 • Makaś Agnieszka: Ubóstwo. Zagubiony w świecie konsumpcji // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 11-28. Sygn.: C-socj
 • Marzec Helena: Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym.– Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001. Sygn.: C-socj
 • Okrasa Marzena: Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych w Lublinie // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 133-156. Sygn.: C-ped
 • Oliwa-Ciesielska Monika: Bezdomność. Bezdomność - to problem, bezdomny - to człowiek // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.31-52. Sygn.: C-socj
 • Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa: Żak”, 1995. - s. 341-366: Ubóstwo, jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej; s. 367-387: Bezrobocie – nowa kwestia społeczna; s. 433-443: Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych. Sygn.: C-ped, 3249-52, 4783-6
 • Piekut-Brodzka Danuta M.: Sposoby rozwiązywania problemu bezdomności - odwołanie historyczne // W: Praca socjalna: w poszukiwaniu metod i narzędzi / red. Małgorzata Orłowska, Ludwik Malinowski.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000, s. 254-259. Sygn.: C-ped, 2358
 • Polityka społeczna: materiały do studiowania / red. Antoni Rajkiewicz [i in.]. – Katowice: 'Śląsk” , 1998. – s. 137-148: Kwestia ubóstwa; s. 169-179: Kwestia bezrobocia. Sygn.: 1190-2, 1330-4
 • Reszke Irena: Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy. – Katowice: “Śląsk”, 1999. Sygn.: 1793-7, 4922-5
 • Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny.– Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 1999. Sygn.: 4612-5
 • Słupska-Kwiatkowska Kamila: Bezrobocie. Praca - możliwość zaspakajania potrzeb - perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.53-72. Sygn.: C-socj
 • Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski [i in.]. – Katowice: “Śląsk”, 1999. Sygn. C-socj, 1805-6, 4926-9
 • Szluz Beata: Znaczenie edukacji w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób bezdomnych // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 211-219. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Mosiek Piotr: Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4, s. 54-55.

C

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 119-140. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Kłosowska Honorata: Zespół Aspargera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 141-162. Sygn.: C-psych
 • Dumara Małgorzata: Tajemnica Dziecka z Zespołem Aspergera // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s.336-340. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera.- Kraków: "Impuls", 2005. Sygn.: C-psych
 • Pisula Ewa: Łagodny kraniec autystycznego spektrum - specyfika pracy z dobrze funkcjonującymi dziećmi z autyzmem i dziećmi z zespołem Aspergera // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006, s. 111-123. Sygn.: C-ped
 • Piszczek Maria: Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 163-182. Sygn.: C-psych
 • Radochoński Mieczysław: Podstawy psychopatologii dla pedagogów. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2001.- s. 165-166: Zespół Aspergera. C-ped, 5708-9
 • Rzemieniuk Ilona: Zespół Aspergera - niepełnosprawność czy ekstrawagancja? // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 178- 187. Sygn.: C-ped
 • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 271-276. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 3, s. 204-217.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: Dlaczego cyberbullying wśród młodzieży jest niebezpieczny? // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 177-187. Sygn.: C-ped
 • Bednarek Józef: Cyberagresja nowym i groźnym patologicznym procesem // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 167-176. Sygn.: C-ped
 • Dziubałtowska Emilia: Zagrożenia związane z użytkowaniem przez młodzież gimnazjalną sieci Internet - świadomość rodziców na przykładzie piotrkowskich gimnazjów // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 223-228. Sygn.: C-ped
 • Kowalski Robin M., Limber Susan P., Agatston Patricia W.: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Sygn.: C-psych
 • Kozak Stanisław: Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży.- Warszawa: Difin, 2011.- s. 156-212: Dzieci i młodzież jako ofiary cyberprzestępczego wykorzystywania przez dorosłych w Internecie. Sygn.: C-psych
 • Paluchowski Władysław Jacek: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia.- Warszawa: PWN, 2009. Sygn.: C-psych
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Sygn.: C-ped
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn.: C-psych
 • Siemieniecki Bronisław: Media a patologie // W: Pedagogika medialna: podręcznik akademicki. T.1 / red. Bronisław Siemieniecki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 204-233 m. in. o cyberbullyingu. Sygn.: C-ped, 7691
 • Solarz Andrzej: Zagrożenia w cyberprzestrzeni // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 39-46. Sygn.: C-ped
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 59-74. Sygn.: C-ped
 • Zieja Andrzej: "Cyberprzemoc" jako zagrożenie dla współczesnej młodzieży - w kontekście adolescencji i degradacji norm społecznych // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 73-82. Sygn.: C-ped

Artykuły z czasopism

 • Konaszewski Karol, Prymak Tomasz: Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 10, s. 31-39.
 • Nowakowski Krzysztof, Kroker Natalia, Świątek-Brzezińska Beata: Cyberprzemoc w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 9, s. 46-50.
:

Wydawnictwa zwarte
 • Chojnacka-Synaszko Barbara: Dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec oferty zagospodarowania czasu wolnego w placówkach świetlicowych // W: Edukacja małego dziecka: nowe konteksty, poglądy i doświadczenia. T.3 / pod red. Ewy Ogrodnik-Mazur, Urszuli Szuścik, Sonii Czudek-Ślęczki, Arkadiusza Wąsińskiego.- Kraków: Impuls, 2010, s. 239-251. Sygn.: 7842-ped
 • Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier.-Warszawa: Difin, 2016. Sygn.: 8390-ped
 • Czerepiak-Walczak Maria: Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego // W: Pedagogika społeczna: podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 219-236. Sygn. 7696
 • Czerepiak-Walczak Maria: Wychowanie do czasu wolnego: poszukiwanie miejsca dla Homo Ludens w świecie Homo Faber // W: Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T.2 /red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak.- Gdańsk: GWP, 2007, s. 303-324.
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch.- Warszawa: Wydawnictwo akademickie "Żak", 1999, s.42-43. Sygn: 1918-ped.
 • Kopeć Aleksandra: Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystanie czasu wolnego na przykładzie wychowanków domu dziecka // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży : konteksty edukacyjne i społeczne / pod red. Krystyny Barłóg, Elżbiety Kensy, Marzeny Rorat.- Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s.175-196.
 • Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 56-61. Sygn.: 6427-psych.
 • Pietrzak Henryk: Stan i forma opieki nad dziećmi w rodzinach niepełnych czasowo z powodu wyjazdu rodziców za granicę // W: Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej. T.2 / red. nauk. Józef Sowa, Dorota Pstrąg.- Rzeszów: Centrum Doskionalenia Pedagogicznego, 1998. s. 29-33. Sygn.: 2299-ped.
 • Róg Anna: Sposoby i uwarunkowania spędzenia czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010, s.100-109. Sygn.: 7718-ped
 • Wojciechowska Katarzyna: Przygotowanie uczniów po pierwszym etapie edukacyjnym do racjonalnego spędzania czasu // W: Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012, s. 313-334. Sygn.: 8273-ped

D

:
Wydawnictwa zwarte
 • Badowska-Hodyr Monika: Samobójstwo w opinii młodzieży szkół średnich // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 192-203. Sygn.: C-socj
 • Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Sygn.: C-psych
 • Chiles John: Depresja nastolatków a narkotyki.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Profi", 1994. Sygn.: C-psych, 150
 • Czabański Adam: Pakty samobójcze wśród młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 241-248. Sygn.: C-psych
 • Dymek-Balcerek Krystyna: Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: narkomania - alkoholizm - samobójstwa - grupy subkulturowe - sekty.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000, s. 147-166. Sygn.: C-ped, 5614, 5616, 5618, 5620, 5622, 5624, 5626, 5628, 5630
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, s. 185-201. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Tokarz-Czart Renata: Zachowania samobójcze i agresywne u dzieci i młodzieży a zdolność do służby wojskowej // W: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.- Warszawa;Poznań:Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2001, s.128-137. Sygn.: C-psych
 • Jabłoński Ryszard: Zachowania suicydalne - próby rozpoznawania intencji, myśli i zamiarów samobójczych // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 235-240. Sygn.: C-psych
 • James Richard K., Gilliand Burl E.:Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005, s. 641-651. Sygn.: C-psych
 • Jarosz Maria: Samobójstwa.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 102-115. Sygn.: C-psych
 • Jundziłł Elżbieta: Próby samobójcze - odpowiedź młodego pokolenia na trudności w procesie socjalizacji // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 75-86. Sygn.: C-ped
 • Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 113-122. Sygn.: C-psych
 • Malicka Hanna: Struktura i dynamika samobójstw na tle zachodzących przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w Polsce // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 399-404. Sygn.: C-psych
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Opinie młodzieży o samobójstwie.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Sygn.: C-socj, 5147
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Psychospołeczne uwarunkowania zamachów samobójczych dzieci i młodzieży // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 461-468. Sygn.: C-socj, 5826-7
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Wybrane programy zapobiegania samobójstwom realizowane w amerykańskich szkołach // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 505-514. Sygn.: C-psych
 • McWhirter Jeffries J.: Zagrożona młodzież.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001, s. 283-316. Sygn.: C-psych, 4569-71
 • Miłkowska Agnieszka: Lęk i depresyjność u młodzieży w świetle systemowych zasobów rodzinnych // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s.123-128. Sygn.: C-ped
 • Pecyna Maria Bogumiła: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001, s.260-286. Sygn.: C-psych, 2382-3, 3143-5
 • Pilecka Barbara: Depresja i samobójstwa młodzieżowe jako wyzwanie dla profilaktyki w szkole // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 57-64. Sygn.: C-ped
 • Radziwiłłowicz Wioletta: Depresja u dzieci i młodzieży: analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-psych
 • Rylke Hanna : Pokolenie zmian: czego boją się dorośli.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999, s. 61-64. Sygn.: C-psych, C-ped, 2758-60
 • Zajączkowski Krzysztof: Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s.32-34. Sygn.: C-ped, 4830-2
Artykuły z czasopism
 • Chmielewski Grzegorz: Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s. 43-46.
 • Kula-Lic Justyna: Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 6, s. 19-22.
 • Nowak-Kluczyński Konrad: Dlaczego dzieci i młodzież popełniają samobójstwa? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 44-50.
 • Pilarska Aleksandra: Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s. 36-42.
 • Sikorski Wiesław: Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2001, nr 3 (75), s. 49-63.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dutkiewicz Kazimierz: Poziom dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę szkolną z rodzin patologicznych // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 153-166. Sygn.: C-ped
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. - s. 57 : Dojrzałość. Sygn.: C-ped
 • Guz Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - s. 64-70 : W jakim wieku rozpoczynać naukę szkolną? Sygn.: C-ped, 868, 2248
 • Jarosz Ewa : Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego.- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - s. 68-77 : Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci. Sygn.: C-ped, 5038-9
 • Jędrzejowska Ewa: Start szkolny dziecka w ocenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego // W: System integralny w edukacji dziecka: konteksty i konsekwencje zmian / pod red. Heleny Siwek i Małgorzaty Bereźnickiej.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 106-115. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - s. 103-114 : Przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Sygn.: C-ped, 6873
 • Klim-Klimaszewska Anna : Pedagogika przedszkolna: nowa podstawa programowa.- Warszawa : Instytut Wydawniczy "Erica", 2010. - s. 143-158 : Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Sygn.:
  C-ped, 7007-11, 7024-7
 • Konarzewski Krzysztof : Problemy i schematy : pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. - Warszawa : Wydaw. Żak, 1997. Sygn.: C-ped, 3257-9
 • Okoń Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1998. - S. 71-72 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr, 341
 • Przetacznik-Gierowska Maria, Włodarski Ziemowit : Psychologia wychowawcza. T. 1. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. - s. 239-252 : Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania, równy start w szkole. Sygn.: C-psych, 4116-8
 • Rostańska Eugenia : Wybrane uwarunkowania rozwojowe, społeczne i dydaktyczne edukacji językowej dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // W: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej / pod red. nauk. Stanisława Palki. - Katowice : "Śląsk", 1994. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 45 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr, 2186
 • Stefańska-Klar Renata : Dojrzałość szkolna // W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 131-134. Sygn.: C-psych, 4621-3, 6421-4, 8151
 • Szmigielska Barbara : Dojrzałość szkolna // W: Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1998. - s. 64-67. Sygn.: C-podr
 • Wilgocka-Okoń Barbara : Dojrzałość szkolna// W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998. - s. 110-113 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr
 • Wilgocka-Okoń Barbara : Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły - dylematy "progu szkolnego" //W: Dylematy wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. WSP, 1998. -s. 11-23. Sygn.: C-ped
 • Wysocka Ewa : Dojrzałość szkolna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2003.- s. 722-729. Sygn.: C-podr
Artykuły z czasopism
 • Kozera-Mikuła Patrycja: Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka // Nauczanie Początkowe Kształcenie Zintegrowane.- 2013/2014, nr 4, s. 12-20.
 • Makowski Karol: O pomyślny start ucznia w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 58-60.
 • Paszkiewicz Klaudia, Rogalska Dominika, Stanisławiak Anita, Zaremba Katarzyna: Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 1, s. 50-53.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dzieduszyński Piotr: Poziom agresji wychowanków domów dziecka z doświadczeniem przemocy w rodzinie (komunikat z badań) // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak.– Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007, s. 133-146. Sygn.: C-psych
 • Kolankiewicz Maria: Porzuceni i powierzeni trosce: Dom Małych Dzieci.– Katowice: "Śląsk",2002. Sygn.: C-ped
 • Kopeć Aleksandra: Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystanie czasu wolnego na przykładzie wychowanków Domu Dziecka // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / red. Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensa, Marzena Borat.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 175-196. Sygn.: C-ped
 • Kulpiński Franciszek: Program ukryty w placówce opiekuńczo-wychowawczej i inne wady opieki zakładowej // W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.– Gdańsk: "Harmonia", 2008, s. 345-358. Sygn.: C-ped, 6882, 6929
 • Łukasik Andrzej, Steliga Anna: Agresja i lęk u młodzieży przebywającej w Państwowych Domach Dziecka // W: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego.– Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 137-147. Sygn.: C-ped, 5030
 • Matyjas Bożena: Sieroctwo społeczne - dzieciństwo w placówce opiekuńczo-wychowawczej // W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.– Gdańsk: "Harmonia", 2008, s. 321-343. Sygn.: C-ped, 6882, 6929
 • Skwarek Beata: Rola wychowawcy w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych małych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.– Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 225-235. Sygn.: C-psych
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak.– Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2006. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Basiaga Jan: Opieka nad dzieckiem sierocym w Rosji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 5, s. 52-55.
 • Bieńko Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 4, s. 15-22.
 • Bieńko Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 2 // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 21-30.
 • Bursa Jacek, Oczkowska-Fiuk Olga: Dom dziecka a środki unijne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 8, s. 44-46.
 • Chojnacka Magdalena, Dzierżawska Monika: Edukacja usamodzielnianych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 30-33.
 • Cierpioł Bożena: Czy dom dziecka może stać się ośrodkiem wsparcia rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 10, s. 19-21.
 • Drzewiecki Ireneusz, Duda Mariola, Martynowicz Bernadeta: Indywidualny plan pracy z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 44-46.
 • Duda Mariola, Martynowicz Bernadeta, Bęben Joanna: Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 27-29.
 • Dunaj Jolanta: Komunikacja słowna w placówce opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 7, s. 28-34.
 • Gumienny Beata: Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 1, s. 24-28.
 • Gumienny Beata: Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2003, nr 2, s. 31-33.
 • Jasikowska Grażyna: Wychowanie przez teatr w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 2, s. 8-11.
 • Kaczmarek Mirosław: Dekada przekształceń domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2010, nr 1, s. 11-22.
 • Kelm Albin: Stulecie gniazd sierocych i pięćdziesięciolecie rodzinnych domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 2, s. 41-45.
 • Kiwer Katarzyna: Zespół interdyscyplinarny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 4, s. 44-51.
 • Klimek Lilianna: Obraz własnej osoby wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 32-36.
 • Klimek Lilianna: Wychowankowie domów dziecka o sobie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 44-51.
 • Labryga Sonia: Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 36-3.
 • Malik Maria: O domu dziecka z pozycji wychowanki i wychowawczyni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 4, s. 40-43.
 • Milewska Barbara: Losy wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 23-28.
 • Milewska Barbara: Rozwój psychoruchowy wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 33-38.
 • Ochremiak Andrzej: Program pracy z rodzinami wychowanków // Problemy Opiekuńczo-
  Wychowawcze.– 2003, nr 10, s. 30-34.
 • Olejnik Ewa: Historia Domu Dziecka w Liskowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 2, s. 49-55.
 • Owczaruk Izabela: Praca z rodzicami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 25-32.
 • Passini Barbara: Rodzinne domy dziecka w XX wieku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 51-58.
 • Passini Barbara: Zastępcza opieka rodzinna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2001, nr 10, s. 3-8.
 • Perszko Dariusz: Adaptacja Karty pobytu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 39-41.
 • Perzanowski Tadeusz: Grupa usamodzielnienia po siedmiu latach działania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 9, s. 18-21.
 • Perzanowski Tadeusz: Kameralne formy opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 5, s. 22-26.
 • Pezdek Krzysztof: Proces usamodzielniania w grupie autonomicznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 8, s. 37-39.
 • Pochopień Anna: Pracownik socjalny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 9, s. 48-51.
 • Polkowski Tomasz: Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 3, s. 17-30.
 • Polkowski Tomasz, Skudniewska Teresa: Inicjatywy i działania Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 6, s. 51-54 .
 • Polkowski Tomasz: Metody przekształceń instytucji opiekuńczo-wychowawczych: z doświadczeń Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 15-26.
 • Polkowski Tomasz: „Nasz Dom" w latach 1992-2002 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 61-64.
 • Polkowski Tomasz: Przekształcanie domów dziecka - doświadczenia Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 10, s. 11-19.
 • Polkowski Tomasz: Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 7, s. 31-38.
 • Posłuszna-Owcarz Maria: Praca domu dziecka z rodziną wychowanka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4,s. 26-28.
 • Reczek Helena: Przywięzienny Dom Matki i Dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.–
  2003, nr 9, s. 31-34.
 • Rżysko Michał: Rodzinne domy dziecka : raport z badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 24-27.
 • Sajkowska Monika: Wiktymizacja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 10, s. 3-17.
 • Skudniewska Teresa: Z historii Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 56-60.
 • Sobczyńska Karolina: Czy domy dziecka znikną? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2007,nr 9, s. 12-15.
 • Stecz Joanna: Usamodzielnieni, ale nie samodzielni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 45-47.
 • Stefaniak Wioleta: Praca w filii domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008,nr 2, s. 26-27.
 • Szczepaniak Joanna: Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 11-19.
 • Theiss Wiesław: „Wielka resocjalizacja": bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2007, nr 10, s. 44-49.
 • Walc Wiesława: O prawach wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr10, s. 17-24.
 • Wosik-Kawala Danuta, Zubrzycka-Maciąg Teresa: Obraz wychowawcy w percepcji wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s.41-45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji // red. Dorota Rybczyńska.- Kraków, 2003. Sygn.: C-ped, 5118-20
 • Dolata Roman: Szkoła - segregacje - nierówności.- Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008. Sygn.: C-ped
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. Sygn.: C-ped
 • Kość Ilona: Europeizacja polskiej oświaty oceniania przez pryzmat równości szans edukacyjnych // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania: I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania: praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej.- Kraków: "Impuls", 2001, s. 69-78. Sygn.: C-ped, 3962-5
 • Orłowska Małgorzata: Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce: analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym.- Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. Sygn.: C-ped
 • Kawula Stanisław: Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 457-480. Sygn.: C-ped
 • Szymański Mirosław: Kwestia równego startu w perspektywie reform oświaty // W: Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym: zbiór studiów, pod. red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina.- Warszawa: "Elipsa" 1999, s. 67-90. Sygn.: 2153, 8429
Artykuły z czasopism
 • Kowalcze Mieczysław: V [Piąte] Forum Edukacyjne "Równać Szanse" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 1, s. 51-53.
 • Kwieciński Zbigniew: Wyrównywanie szans edukacyjnych. Główne strategie // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 3-7.
 • Murawska Barbara: Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 4, s. 10-20.
 • Sobczyńska Karolina: Sito gubi diamenty // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2007, nr 4,
  s. 37-42.
 • Włodkowski Zbigniew: Szanse na wyrównywanie szans // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 7, s. 3-6.

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
  Wszystkie