Wersja do wydruku
Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
Wszystkie

A

:
Wydawnictwa zwarte
 • Biała Monika: Przedszkolaki: co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008.- s. 35-40: Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Dlaczego dziecko ma problemy z adaptacją do przedszkola? Jak mu pomóc. Sygn.: C-ped
 • Bulera Maria , Żuchelkowska Krystyna: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.- Toruń: Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2006.- s. 76-113: Formy współpracy przedszkola z rodzicami (Formy współpracy w okresie wczesnej adaptacji dziecka do przedszkola. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna: Pedagogika przedszkolna.- Wyd. 2 popr.- Warszawa: Polski Instytut wydawniczy, 2005.- s. 60-61: Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola. Sygn.: C-ped, 6873
 • Klim-Klimaszewska Anna: Trzylatek w przedszkolu: gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej.- Warszawa: "Erica", 2010. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna: Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego.- Warszawa: "Erica", 2010. Sygn.: C-ped
 • Kwaśniewska Małgorzata: Problematyka adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / red. Elżbieta Zyzik.- Kielce: Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego , 2009.- s. 65-72. Sygn.: C-ped
 • Lubowiecka Jadwiga: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. -Warszawa: WSiP, 2000 . Sygn.: C-ped, 2762-4
Artykuły z czasopism
 • Batura Aleksandra, Chyża Maja, Pyrgiel Katarzyna: Jak zapewnić trzylatkowi dobry start w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 4, s. 51-55.
 • Gilewska Maria: Maluch w przyjaznym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 5, s. 56-58.
 • Jabłońska Katarzyna: Kartonowe pudełko // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 8, s. 31-32.
 • Mikler-Chwastek Anna: Adaptacja dwulatków do przedszkola // Wychowanie w przedszkolu.- 2012, nr 5, s. 60-65.
 • Musielak Beata: O adaptacji słów kilka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 8, s. 59-61.
 • Występska Monika: Adaptacja. Co przeżywa małe dziecko? // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 6, s. 54-56.
 • Zielińska Magdalena: Na dobry początek // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 7, s. 51-54
  Przykład spotkania adaptacyjnego w przedszkolu.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Blimel Małgorzata, Kosztowna Barbara: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Terapia pedagogiczna. T.1: wybrane zagadnienia / red. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: "Impuls", 2004.- s. 101-103. Sygn.: C-ped, 5829
 • Borkowska Aneta Rita: Diagnoza i terapia ucznia z ADHD // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 43-58. Sygn.: C-ped
 • Borkowska Aneta: Nadpobudliwość psychoruchowa w neuropsychologicznej koncepcji Russela A. Barkleya // W: Neuropsychologia emocji: poglądy, badania, klinika / red. Anna Herzyk, Aneta Borkowsk.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999, s.165-190. Sygn.: C-psych
 • Borkowska Aneta: Oblicza impulsywności w zespole ADHD // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 207-214. C-ped
 • Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna: Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.- Warszawa: Difin, 2006. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 119-140. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Kłosowska Honorata: Zespół Aspargera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 141-162. Sygn.: C-psych
 • Czerwińska Agnieszka: "Można inaczej" - program socjoterapeutyczny z elementami zabawy, przygody, turystyki i survivalu dla dzieci z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej // W: Socjoterapia/ red. Katarzyna Sawicka.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998, s. 107-128. Sygn.: C-psych, 2434
 • Dudek Mieczysław: Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Sygn.: C-psych
 • Duplaga Barbara: Dziecko nadpobudliwe w grupie integracyjnej // W: Integracja społeczna: praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy.- Warszawa: Żak, 2002, s. 75-87. Sygn.: C-ped
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, s. 64-82. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Jachimczak Beata: Problemy diagnozy i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z ADHD // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s. 468-473. Sygn.: C-ped
 • Kalka Dorota: Przyszłość w oczach młodzieży - jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona? // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 225-230. Sygn.: C-ped
 • Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne dla praktyków i rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 79-98. Sygn.: C-psych
 • Klimasiński Krzysztof: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 122. Sygn.: C-psych, 2670-2, 5593-5
 • Konstanty Ignaciuk Barbara: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-psych
 • Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1996, s. 71-84. Sygn.: C-psych, 3217-9
 • Lipowska Małgorzata, Buliński Leszek: Współczesne koncepcje współwystępowania dysleksji rozwojowej i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 215-224. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009, s. 47-71.Sygn.: C-ped
 • Majewicz Piotr: Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 46-56. Sygn.: C-ped
 • Matracka Małgorzata, Ferensztajn Lidia: Jesteśmy niepowtarzalni - postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć // W:Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003.- s.136-137. Sygn.: C-ped
 • Mihilewicz Stanisława: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 55-64. Sygn.: C-ped
 • Mihilewicz Stanisława: Polietiologiczne ujęcie przyczyn występujących w dysfunkcjach psychicznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i nadpobudliwych / W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych / red. Stanisława Mihilewicz.- Kraków: Impuls, 2003, s. 27-40. Sygn.: C-psych, 5293
 • Mihilewicz Stanisława: Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 65-80. Sygn.: C-ped
 • Opolska Teresa, Potempska Elżbieta: Dziecko nadpobudliwe: program korekcji zachowań.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. Sygn.: C-psych, 2356
 • Pecyna Maria Bogumiła: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 256-300. Sygn.: C-psych, 1469, 1733
 • Pielachowski Józef, Strykowski Wacław, Strykowska Justyna: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003, s. 84-86. Sygn.: C-ped
 • Przepióra Małgorzata: Zaburzenia zachowania a nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD) // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 217-240. Sygn.: C-psych
 • Szafrańska Karina: Wybrane zaburzenia behawioralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 279-290. Sygn.: C-ped
 • Świderska Mariola: Dziecko z ADHD - charakterystyka zaburzenia oraz wybrane zasady postępowania w domu i w szkole // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 64-93. Sygn.: C-ped
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Problemy diagnozowania i orzekania o ADHD w Polsce w kontekście szkolnych wymagań edukacyjno-społecznych. Doniesienia z badań pilotażowych // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 199-214. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Problemy trudności szkolnych dziecka z ADHD w świetle analizy przypadku // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 215-224. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Środowisko rodzinne dziecka z ADHD. Wstępne doniesienia z badań własnych // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 185-198. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Żywienie i alergeny pokarmowe a ADHD // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 127-136. Sygn.: C-psych
 • Tomaczkowska Patrycja: Terapia dzieci z ADHD - pomóż mi samemu zorganizować mój świat // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 506-511. Sygn.: C-ped
 • Wiercińska Dorota: Cechy dziecka z pedagogiczną protodiagnozą ADHD // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 500-505. Sygn.: C-ped
 • Wiercińska Dorota: Występowanie objawów ADHD wśród uczniów klas III szkoły podstawowej// W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.- s. 273-278. Sygn.: C-ped
 • Wojnarska Anna: Wczesna interwencja wobec dziecka z ADHD i jego rodziny // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.- s. 98-103. Sygn.: C-ped
 • Wolańczyk Tomasz, Srebnicki Tomasz: Wybrane zaburzenia psychiczne // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 284-293. Sygn.: C-ped
 • Wójcik Anna: Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 46-56. Sygn.: C-ped
 • Zaręba Alicja, Rolińska Iwona: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Terapia pedagogiczna. T.1 / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Impuls, 2004, s. 101-104. Sygn.: C-ped, 5829
Artykuły z czasopism
 • Bąbel Przemysław: ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów // Charaktery.- 2008, nr 9, s. 8-18.
 • Bobik Bogumiła: Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 5, s. 42-47.
 • Czerwińska Kornelia, Dąbrowska Iwona: Diagnoza specyficznych trudności szkolnych dzieci z ADHD // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 67-80.
 • Jakubiak-Zapalska Ewa: Funkcjonowanie w szkole dzieci nadpobudliwych ruchowo // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 71-98.
 • Kaczmarska Dagmara, Zamęcka Natalia: ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko.- 2013, nr 6, s. 10-11.
 • Kajka Natalia: Uwarunkowania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 11 - 16.
 • Krawiec Wiesława, Szadkowska Anna: Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 21-23.
 • Kunert Joanna: Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 3, s. 210-215.
 • Maciejewski Gabriel: W dżungli wrażeń // Charaktery.- 2006, nr 8, s. 66-68.
 • Paszkiewicz Aneta: Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 1, s. 32-37.
 • Wolańczyk Tomasz, Skotnicka Magdalena, Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 3-10.
 • Zbyrad Teresa: Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 1, s. 25-31.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Agresja w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2004. Sygn.: C-ped, 6072, 6107-8
 • Bałandynowicz Andrzej: Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu jako współczesne oblicze patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 13-40. Sygn.: C-ped
 • Bińczycka Jadwiga: Bici biją.– Warszawa: Wydaw. Akad.Żak,2001. Sygn. C-ped, 3035-7
 • Bojarska Lucyna: Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009. Sygn. C-ped
 • Browne Deborah, Palmer Emma J., Hollin Clive: Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: C-psych, 5712-3
 • Dróżka Wanda: Agresja i przemoc w szkole w świetle wypowiedzi nauczycieli // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 39-54. Sygn.: C-ped
 • Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychol., 1998. Sygn.: C-psych, 383
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży.– Warszawa: Wydaw. Żak, 2001. Sygn.: C-ped, 3015-7
 • Kmiecik–Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno–psychologiczne.– Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999. Sygn. C-psych, 1512-3
 • Krahe Barbara: Agresja.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. Sygn.: C-psych, 6105
 • Maciaszczyk Paweł: Agresywność a asertywność młodocianych młodocianych sprawców przestępstw.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. Sygn.: C-psych
 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar.– Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychol.,2002. Sygn.: C-psych
 • Marzec-Holka Krystyna: Nie będziesz bił dziecka swego.– Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagog.,1996. Sygn.: C-ped
 • Marzec–Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno–kryminologiczne.– Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1999. Sygn.: C-ped, 4995-6
 • Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca: incydent czy znak czasu?: materiały z seminarium, wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie / red. Lesław Pytka.– Warszawa: KKWR, 2000. Sygn.: C-ped, 6525
 • Olszewski Sławomir: Postrzeganie przestrzeni życiowej przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zachowań agresywnych.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2005. Sygn.: C-ped
 • Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie.- Warszawa: WSiP, 1998. Sygn.: C-psych, 809, 1700, 1704
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy. – Warszawa: Żak,1999. Sygn.: C-ped, 1701, 1979, 3139-41
 • Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000. Sygn.: C-ped, 787, 1462-5, 4823-5
 • Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Impuls, 2000. Sygn.: C-psych
 • Pufal-Struzik Irena: Struktura świata w percepcji młodzieży agresywnej // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 55-72. Sygn.: C-ped
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn.: C-psych
 • Rumpf Joachim: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat .- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygn.: C-psych, 5130-2
 • Szostak Dorota: Późne skutki tolerancji agresywnych zachowań u dzieci - z perspektywy pedagoga praktyka // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 83-92. Sygn.: C-ped
 • Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.– Kraków: Wydaw. UJ., 2000. Sygn.: C-ped, 781, 2637-9, 5605-7
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.- Lublin: Wydaw. UMSC, 2003. Sygn.: C-psych, 4616-8
Artykuły z czasopism
 • Agresja dzieci i młodzieży: przejawy, przyczyny, przeciwdziałanie - bibliografia J. R. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 3, s. 60-64.
 • Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży: wybrane pozycje bibliograficzne / oprac. Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 1, s. 52-55.
 • Barabas Magdalena: Telewizja a poziom agresji nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 30-32.
 • Bednarz Wioletta, Zygucka Anna: Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.–2003, nr 5, s.33-34.
 • Czarnecka Dorota: Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 26-28.
 • Jędryszek-Geisler Aleksandra: Agresywna młodzież // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 30-34.
 • Kałuba-Korczak Anna: Praca nad agresywnymi zachowaniami dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 2, s. 2-5.
 • Karłyk-Ćwik Anna: Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 5-13.
 • Kowalewska Ewa: Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 41 –42.
 • Łukaszewicz Magdalena:Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 7-8, s. 14-16.
 • Nerwińska Elżbieta: Przeciwdziałanie agresji i przemocy: porozumienie w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 8-13.
 • O agresji uczniowskiej // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 3-8.
 • Ostrowska Krystyna: Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 13-22.
 • Paszkiewicz Aneta: Moda na agresję - ustawki wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 30-35.
 • Raczkowska Jadwiga: O agresji, przemocy, brutalności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44.
 • Tłuściak-Deliowska Aleksandra: Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 20-27.
 • Tynelski Aleksander: Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 9-15.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / Red. Anna Szymanowska.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004. Sygn.: C-ped, 6300
 • Bartz Wayne: Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002. Sygn.: C-psych, 4549-51
 • Cekiera Czesław: Ryzyko uzależnień.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. Sygn.: C-psych, 4598-4601
 • Chwedorowicz Roman, Studziński Tadeusz: Zastosowanie EEG w identyfikacji P300 jako endofenotypu podatności na uzależnienia od alkoholu u młodzieży // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 73-78. Sygn.: C-ped
 • Fatyga Barbara: Społeczny świat drugiego elementarza : prezentacja wyników badań ewaluacyjnych programu profilaktycznego "Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: 5786-7
 • Gąsior Krzysztof: Zagrożenie alkoholizmem wśród dorastających dziewcząt // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 101-112. Sygn.: C-ped
 • Maj Łukasz, Kalwat Bogdan: Wadliwa socjalizacja młodzieży a eksperymentowanie z alkoholem // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 113-128. Sygn.: C-ped
 • Lowe Geoff, Foxcroff David R., Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-socj, 4557-9
 • Wilmes David J.: Jak wychować dziecko, które mówi Nie! alkoholowi i narkotykom: to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Sygn.: C-psych, 4044-5
 • Zapała-Wiecheć Aneta: Skutki nadużywania alkoholu przez młodzież licealną // W: Wychowanie wobec wyzwań współczesności / pod red. Janusza Kirenko, Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011, s. 67-76. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Grzelaczyk Agnieszka: Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 54-55.
 • Kucińska Marzenna: Dziecko w dżungli // Charaktery.- 2003, nr 1, s. 42-44.
 • Łysek Beata: Młodzież wobec alkoholu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 54-55.
 • Raudner Andrzej: Alkohol i narkotyki wśród młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 26-31.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Sygn.: C-psych
 • Cierpiałkowska Lidia : Psychopatologia. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007. - (Wykłady z Psychologii; tom 15). - s. 428-458: Zaburzenia odżywiania się i snu . Sygn.: C-psych
 • Elliott Julian, Place Maurice: Zaburzenia łaknienia // W: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa: WSiP, 2000. - S. 83-95. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Jablow Martha Morgan: Anoreksja, bulimia, otyłość: przewodnik dla rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. Sygn.: C-psych, 4086-7
 • Kendall Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall; przeł. Joanna Kowalczewska. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.- s. 123-137: Zaburzenia odżywiania. Sygn.: C-psych
 • Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej.- Kraków: Impuls, 2008. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - s. 53-62. Sygn.: C-ped, 5684-6
 • Pecyna Bogumiła Maria S.: Pedagog w obliczu dysregulacji popędu odżywiania się // W: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa: "Żak", 2001. Sygn.: C-psych, 2382-3, 3143-5
Artykuły z czasopism
 • Berger Uwe, Schick Andreas: Sposób na zabójczą dietę // Charaktery.- 2009, nr 7, s. 42-45.
 • Brytek Anna : Za mamusię, za tatusia // Charaktery.- 2005, nr 3, s. 53-55.
 • Hoffman Beata: Anoreksja - przyczyny, skutki, leczenie.- Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 2, s. 29-37.
 • Hoffmann Beata: Bulimia - uzależnienie o charakterze czynnościowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 25-30.
 • Kowalczuk Marta : Powstrzymać anoreksję i bulimię // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 6, s. 24-27.
 • Kowalczuk Marta : Zaburzenia odżywiania: jak pomóc dziecku, które chce być szczupłe za wszelką cenę? : poradnik dla rodziców i opiekunów.- Warszawa, 2009.- Rec.: Katarzyna Gryciuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 63-64.
 • Kowalczuk Marta: Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 34-40.
 • Śmiłowska-Mucha Ewa, Tomaszewska Maria: Problemy żywieniowe licealistek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 6, s. 48-50 .
 • Wieczorkowska Grażyna : Sam sobie sterem // Charaktery.- 2004, nr 8, s. 49-50.
 • Włodawiec Renata : Apetyt na uczucia // Charaktery.- 2006, nr 2, s. 67-69.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Chmielnicka-Plaskota Aleksandra: Arteterapia - techniki nauki socjalnych umiejętności. Prezentacja amerykańskiego programu Early Warning Timely Response. A Guide to Safe Schools // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 335-348. Sygn.: C-ped
 • Kotyza Magdalena, Matysik Mariusz: Elementy arteterapii w pracy z pacjentem uzależnionym od narkotyków // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Impuls, 2003.- s. 499-508. Sygn.: C-ped, 5118-20
 • Skwarek Janusz: Rola kultury w resocjalizacji. Arteterapia i muzykoterapia // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 97-104. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Fronczak Joanna: Arteterapia w Przedszkolu, czyli jak poznawać dziecko za pomocą sztuki // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 10, s. 2-5.
 • Górska Agnieszka: Arteterapia a uspołecznianie osób niepełnosprawnych intelektualnie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 2, s. 45-54.
 • Kopińska Ewa: Arteterapia w rehabilitacji osób chorych psychicznie // Niepełnosprawność i rehabilitacja.- 2006, nr , s. 36-47.
 • Olas Anna: Arteterapia inspiracją dla pedagogiki // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 4, s. 298-306.
 • Stawecka Anna: Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych - propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2003, nr 2 (82), s. 103-109.
 • Stawecka Anna: Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrujących zarobkowo // Nauczanie Początkowe.- 2015/2016, nr 3, s. 67-73.
 • Trochimiak Barbara: Arteterapia - problemy definicyjne // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 5, s.376-379.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alberti Robert, Emmons Michael: Asertywność: sięgaj po to czego chcesz, nie raniąc innych.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. Sygn.; C-psych, 4026-7
 • Kopaczewska Edyta, Pałka Katarzyna: Asertywność jako element przygotowania nauczyciela do efektywnej działalności zawodowej (komunikat z badań) // W: Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym / red.Marian Ochmański.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999, s. 179-186. Sygn.: C-ped
 • Król-Fijewska Maria: Trening asertywności: scenariusz i wykłady.- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1993. Sygn.: 400-1, 1985
 • Maciaszczyk Paweł: Agresywność a asertywność młodocianych młodocianych sprawców przestępstw.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. Sygn.: C-ped
 • Maciaszczyk Paweł: Asertywność w kontekście nieprzystosowania i resocjalizacji // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 105-127. Sygn.: C-ped
 • Oleś Maria: Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji.- Lublin: TNKUL, 1998. Sygn.: C-psych
 • Poprawa Ryszard: Asertywność - osobisty zasób w zmaganiu się ze stresem w relacjach interpersonalnych // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 143-156 Sygn.: C-psych
 • Poprawa Ryszard: Co znaczy być asertywnym // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 2000, s. 106-121. Sygn.: C-psych
 • Stojanowska Elżbieta: Co to znaczy być asertywnym? // W: Wybrane problemy psychologii społecznej / pod red. Ewy Stanisławiak.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004, s. 75-83. Sygn.: C-psych
 • Szczepańska Hanna: Trening asertywności dla współuzależnionych: poradnik terapeuty.- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1996. Sygn.: C-psych
 • Wójcik Agnieszka: Asertywność w pracy nauczyciela // W: Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 134-141. Sygn.: C-ped
 • Zubrzycka-Maciąg Teresa: Rozwijanie asertywności u uczniów // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 143-164. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Biernat Renata: Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 3, s. 168-179.
 • Fijewski Piotr: Zaklęcie na bycie sobą // Charaktery.- 2009, nr 9, s. 17-22.
 • Jakubiak-Zapalska Ewa: Asertywność w wychowaniu i w relacjach interpersonalnych // Pedagogika.- 2002, nr 1(8), s. 37-45.
 • Stochmiałek Jerzy: Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2002, nr 4, s. 17-26.
 • Zubrzycka-Maciąg Teresa: Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 38-43
:
Wydawnictwa zwarte
 • Brühlmeier Artur: Edukacja humanistyczna.- Kraków: "Impuls", 2000.- s. 49-66: Władza i autorytet w wychowaniu. Sygn.: C-ped, 2326, 3917-21
 • Jazukiewicz Iwona: Autorytet nauczyciela // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch].- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003.- s. 254-260. Sygn.: C-podr
 • Kotłowski Karol: Autorytet nauczyciela // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997.- s. 35-38. Sygn.: C-podr
 • Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego.- Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2000.- s. 24: Autorytet pedagogiczny. Sygn. C-podr, 2186
Artykuły z czasopism
 • Bobik Bogumiła: O potrzebie autorytetów wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s.32-37.
 • Dudzikowa Maria: Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 5, s. 52-60.
 • Dudzikowa Maria: O prawomocności autorytetu w edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 7, s. 47-56.
 • Łukawska Maria: Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 31-38.
 • Paszkiewicz Aneta: Kryzys autorytetu nauczyciela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 25-31.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Błeszyński Jacek: Dziecko autystyczne a wczesna diagnoza i organizowanie systemu wsparcia rozwoju // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 88-94. Sygn.: C-ped
 • Błeszyński Jacek: Ujęcie różnicujące autyzm i zatrucie rtęcią // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 146-150. Sygn.: C-ped
 • Buława-Halasz Joanna: Sytuacja rodziny z dzieckiem autystycznym // W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. Hanna Liberska, Alicja Malina.- Warszawa: Difin, 2011, s. 149-156. Sygn.: C-socj
 • Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 133-142. Sygn.: C-ped
 • Czapiga Alina: Analiza treści i poziomu graficznego rysunków wykonywanych spontanicznie i według instrukcji przez dzieci autystyczne // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 67-68. Sygn.: C-ped
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 119-140. Sygn.: C-psych
 • Ćmikiewicz Maria: Dzieci autystyczne // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 35-63. Sygn.: C-ped
 • Grządziel Grażyna: Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003. Sygn.: C-ped
 • Bobkowicz-Lewartowska Lucyna: Wpływ procesu terapeutycznego na poziom i profil rozwoju psychoruchowego dzieci z autyzmem // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 239-240. Sygn.: C-ped
 • Frydlewicz-Urbanek Anna: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem jako sposób radzenia sobie z sytuacją trudną // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 192-200. Sygn.: C-ped
 • Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne dla praktyków i rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 161-162. Sygn.: C-psych
 • Klimasiński Krzysztof: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 124-126. Sygn.: C-psych, 2670-2, 5593-5
 • Klimasiński Krzysztof: Współczesna psychopatologia.- Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002, s. 114-118. Sygn.: C-psych, 5718-20
 • Kowalczyk Małgorzata: Aktywność zabawowa dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 413-419. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera.- Kraków: Impuls, 2005. Sygn.: C-psych
 • Maciarz Aleksandra: Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009, s. 109-129. Sygn.: C-ped
 • Markiewicz Katarzyna: Autystyczne spektrum zaburzeń a dysfunkcje semantyczno-pragmatyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 33-48. Sygn.: C-psych
 • Mazur Agnieszka, Chojnowsk-Ćwiąkała Izabela: Ryzyko trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami autystycznymi // W: Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / praca zbiorowa pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010, s. 64-89. Sygn.: C-ped
 • Mihilewicz Stanisława: Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 45-54. Sygn.: C-ped
 • Nosarzewska Sylwia: Rodzeństwo osób z autyzmem - wspólny obszar działań pedagoga specjalnego // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kossakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyty.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 318-323. Sygn.: C-ped
 • Patyk Katarzyna: Szanse i zagrożenia edukacji dzieci autystycznych w Polsce // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 95-101. Sygn.: C-ped
 • Pecyna Maria Bogumiła: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie"Żak", 2001, s. 119-143. Sygn.: C-psych, 2382-3, 3143-5
 • Pecyna Maria Bogumiła: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 140-163. Sygn.: C-psych, 1469, 1733
 • Petrykowska Bożena, Zielińska Monika: Postawy rodziców dziecka autystycznego // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 129-134. Sygn.: C-ped
 • Pisula Ewa: Dzieci z autyzmem // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005, s. 295-317. Sygn.: C-ped
 • Pisula Ewa: Łagodny kraniec autystycznego spektrum - specyfika pracy z dobrze funkcjonującymi dziećmi z autyzmem i dziećmi z zespołem Aspergera // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 111-123. Sygn.: C-ped
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, s. 115-163. Sygn.: C-psych
 • Polewczyk Irena: Dziecko w innym świecie - komunikacja dziecka autystycznego // W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red. Stanisława Juszczyka i Ireny Polewczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s.163-170. Sygn.: C-ped
 • Radochoński Mieczysław: Podstawy psychopatologii dla pedagogów.-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001, s. 161-164. Sygn.: C-ped, 5708-9
 • Sekułowicz Małgorzata: Wykorzystanie metody Knillów w terapii dzieci z głębokimi deficytami rozwoju - autyzm // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 210-216. Sygn.: C-ped
 • Shaughnessy Michael F., Alexis Perrin: Autyzm - najnowsze postępy w leczeniu farmakologicznym // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 215-220. Sygn.: C-ped
 • Skórczyńska Małgorzata: Autyzm a opóźnienie rozwoju // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 13-32. Sygn.: C-psych
 • Urbaniuk Julita: Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a autyzm // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 49-62. Sygn.: C-psych
 • Winczura Barbara: Autyzm, autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 63-118. Sygn.: C-psych
 • Winczura Barbara: Dzieci zagubione we własnym świecie - historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 35-44. Sygn.: C-ped
 • Winczura Barbara: Neuropoznawczy mechanizm "czytania umysłu" u dzieci z autyzmem // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 95-110. Sygn.: C-ped
 • Winczura Barbara: Teoria umysłu u dzieci autystycznych - ocena jej rozwoju i perspektywy terapeutyczne // W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych / red. Stanisława Mihilewicz.- Kraków: Impuls, 2003, s.93-124. Sygn.: C-psych, 5293
 • Wolska Danuta, Wolski Andrzej: Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną - próby radzenia sobie z nimi // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / pod red. nauk. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali.- Kraków: Impuls, 2005, s. 81-102. Sygn.: C-psych
 • Wolski Andrzej: Sposoby wprowadzania dziecka autystycznego w prawidłowe rozumienie schematu własnego ciała - propozycje // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokreacja. T.1 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997, s. 278-286. Sygn.: C-psych
 • Wosik-Kawala Danuta: Stosunek społeczeństwa do rodzin z dzieckiem autystycznym // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003, s. 95-102. Sygn.: C-ped
 • Zeprzałka Alina: Przeżycie bezradności punktem wyjścia dla znalezienia drogi do dziecka autystycznego. Rafał // Opowieści terapeutów / komentuje Halina Olechnowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, s. 9-16. Sygn.: C-psych, 1692
 • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 271-276. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Błaszczyk Sylwia: Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 40-43.
 • Błądek Małgorzata: Autyzm problem wciąż nieznany // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 16-20.
 • Błeszyński Jacek: Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s. 175-183.
 • Błeszyński Jacek: Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 1, s. 18-24.
 • Cychowska Magdalena: Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 5, s.375-379.
 • Deja Agnieszka: System wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin na Mazowszu // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 2, s. 55-72.
 • Gołaska Paulina: Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 4, s. 14-19.
 • Jędrzejczyk Iwona: Klub dla osób z autyzmem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 54-56.
 • Jędrzejczyk Iwona: Zajęcia muzyko-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 21-22.
 • Krasiejko Izabela: Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 30-36.
 • Ławicka Joanna: Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 296-305.
 • Marczewska Elżbieta: Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 32-37.
 • Mirosław Klaudia: Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman's // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 5, s. 55-56.
 • Narewska Jolanta, Woźniak Elżbieta: Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 43-44.
 • Patyk Katarzyna: Wykorzystanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 293-300.
 • Patyk Katarzyna: Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 7, s. 34-43.
 • Perekitko Marta: Dziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 4, s. 61-62.
 • Perzanowski Tadeusz: Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych.- 2013, nr 5, s. 27-31.
 • Pura Mari: Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 44-45.
 • Turner Mark: Neurony i roboty kontra autyzm // Charaktery.- 2008, nr 9, s. 68-71.

B

:
Wydawnictwa zwarte
 • Badania pedagogiczne w zarysie: skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski.- Warszawa: WSP TWP, 2003. Sygn.: C-ped, 5115-6
 • Konarzewski Krzysztof: Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna.- Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2000. Sygn.: C-ped, 2444, 2928-30, 8440
 • Krüger Heinz-Hermann: Metody badań w pedagogice.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. Sygn.: C-ped, 6880
 • Łobocki Mieczysław: Metody i techniki badań pedagogicznych.- Kraków: "Impuls", 2000. Sygn.: C-ped, 3872-5, 5575-7, 8398
 • Łobocki Mieczysław: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.- Kraków: "Impuls", 1999. Sygn.: C-ped, 1913-4, 1916, 3792-3801, 3867-71, 4287-4306
 • Maszke Albert Wojciech: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych.- Rzeszów: Wydaw. UR, 2004. Sygn.: C-ped
 • Orientacje w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 1998. Sygn.: C-ped, 1446-50, 2645
 • Ostrowska Urszula: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym.- Kraków: "Impuls", 2000. Sygn.: C-ped, 3862-5
 • Pilch Tadeusz: Zasady badań pedagogicznych.- Warszawa: "Żak", 1995. Sygn.: 358-9,8422
 • Pilch Tadeusz, Bauman Teresa: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe.- Warszawa: "Żak", cop. 2001. Sygn.: 2987, 3261-4, 3700-9, 4307-26, 8515
 • Rubacha Krzysztof: Metodologia badań nad edukacją.- Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Sygn.: C-ped, 7017
 • Wragg Edward C.: Co i jak obserwować w klasie?.- Warszawa: "Żak", 2001. Sygn.: C-ped, 3003-5
 • Zaborowski Zbigniew: Wstęp do metodologii badań pedagogicznych.- Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1973. Sygn.: 6449
 • Zaczyński Władysław Piotr: Statystyka w pracy badawczej nauczyciela.- Warszawa: "Żak", 1997. Sygn.: C-ped, 1941-9, 8480
 • Żegnałek Kazimierz: Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. Sygn.: C-ped, 6878
Artykuły z czasopism
 • Jaśkiewicz Anna: Wykorzystywanie socjometrii w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2003, nr 4, s.25-27.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aleksandrowicz Tomasz R.: Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej.-Warszawa : "Difin", 2011. -(Zarządzanie bezpieczeństwem)
  Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Sygn.: C-podr
 • Aleksandrowicz Tomasz R.: Terroryzm międzynarodowy. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008. Sygn.: C-prawo
 • Antczak Anna: Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Sygn.: C-podr, 8081
 • Antczak Anna: Unia Europejska: bezpieczeństwo, strategia, interesy.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8057
 • Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 1 / red. nauk. Ewa Maj, Kamil Mazurek, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo Europy: bezpieczeństwo Polski. T. 2/ red. nauk. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna Żukrowska.- Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, cop. 2011. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i zagrożenia XXI wieku / red. Paweł Olszewski, Tomasz Kapuśniak, Wiesław Lizak; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2009. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. nauk. Waldemar Kitler, Maciej Marszałek ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak; [zespół aut. Andrzej Ciupiński et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: AON, 2004. Sygn.: C-podr,
  6672-3
 • Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku / Janusz Ziółkowski (red.); [aut. Dominiak Marek et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2004. Sygn.: 6532
 • Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich / red. nauk. Jarosław Gryz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Sygn.: C-podr
 • Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat/ red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. -Warszawa : "Difin", 2011. Sygn.: C-podr
 • Białoskórski Robert: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2010. Sygn.: C-podr
 • Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa / red. nauk. Jan Czaja; [zespół aut.: Jan Czaja et al.]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2005. Sygn.: C-podr, 6976
 • Gryz Jarosław: Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Sygn.: C-podr
 • Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszechradzkiej z perspektywy europejskiej / pod red. Piotra Majera i Magdaleny Sitek; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8065-6
 • Kozub Marian, Panek Bogdan: Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego. -Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Sygn.: C-podr
 • Kurek Sylwester Tomasz, Sułek Mirosław, Olszewski Janusz: Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Sygn.: C-podr
 • Liedel Krzysztof : Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa.-Warszawa : "Difin", 2010. -(Zarządzanie Bezpieczeństwem). Sygn.: C-podr
 • Mierzejewski Donat Jerzy: Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Sygn.: C-podr
 • Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku: materiały z konferencji naukowej pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej 2 listopada 2009 r. / [red. nauk. Stanisław Zajas, Andrzej Dawidczyk]; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2010. Sygn.: C-podr
 • Pokruszyński Witold: Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2008. Sygn.: C-podr, 8101-2
 • Pokruszyński Witold: Polityka a strategia bezpieczeństwa.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Sygn.: C-podr, 8055
 • Pokruszyński Witold: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa: podręcznik akademicki.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. Sygn.: C-podr, 8085
 • Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie / pod red. Tomasza Jarockiego i Witolda Sokały.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Sygn.: C-podr
 • Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa / red. nauk. Marian Kozub; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Sygn.: C-podr, 6979
 • Problematyka bezpieczeństwa w administracji publicznej: praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Okrasy; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010. Sygn.: C-podr
 • Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009. Sygn.: C-podr
 • Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu / pod red. Wincentego Bednarka i Aleksandry Ukleja; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Sygn.: C-podr
 • Wawrzyk Piotr: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009. Sygn.: C-podr

Artykuły z czasopism
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamowska Lucyna: Społeczno-wychowawcze konsekwencje bezrobocia // W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka: stan i perspektywy / red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,1998, s. 268-276. Sygn.: C-ped
 • Badanie bezrobocia długotrwałego / red. Mieczysław Kabaj.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Sygn.: 5647-5650
 • Chudzicka-Czupała Agata: Bezrobocie: różne oblicza wsparcia.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. Sygn.: C-ekon
 • Czerkawski Andrzej: Wsparcie społeczne wobec problemu bezrobocia młodzieży // W: Społeczeństwo, demokracja, edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka, 2000, s. 386-392. Sygn.: C-ped
 • Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia / red. nauk. Teresa Chirkowska-Smolak, Agata Chudzicka.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, 2004. Sygn.: C-socj, 6109
 • Czyszkiewicz Ryszard: Kręgi bezrobocia: Socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu.- Szczeci: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. Sygn.: C-socj, 5836
 • Ilżycka Halina: Działania urzędów pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej bezrobotnych // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 235-252. Sygn.: C-ped
 • Klementowska Aneta: Formalno-prawne sposoby funkcjonowania Wojewódzkich Urzędów Pracy po reformie administracyjnej kraju // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 125-130. Sygn.: C-ped
 • Kwiatkowski Eugeniusz: Bezrobocie: podstawy teoretyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Sygn.: C-ekon, 4107-8
 • Marzec Helena: Bezrobocie jako czynnik kryzysowy we współczesnej rodzinie polskiej // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 241-251. Sygn.: C-socj
 • Marzec Helena: Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001, s. 87-90. Sygn.: C-socj
 • Miś Lucjan: Bezrobotni mieszkańcy małego miasta a patologia społeczna // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielicki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 235-241. Sygn.: C-ped, 231-3
 • Nowak Anna: Bezrobocie wśród niepełnosprawnych.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Sygn.: C-ped
 • Pielkowa Józefa Anna: Opieka i wychowanie dzieci w rodzinach dotkniętych bezrobociem // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 230-240. Sygn.: C-socj
 • Pilch Jolanta: Bezrobocie - nowa kwestia społeczna // W: Pedagogika społeczna: Człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1995, s. 367-387. Sygn.: C-ped, 3249-52, 4783-6
 • Podgórny Marek: Strategie zachowań bezrobotnych // W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / red. Bożena Wojtasik.- Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 297- 314. Sygn.: C-ped, 2595-8
 • Reszke Irena: Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: 1793-7, 4922-5
 • Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny.- Warszawa: "Elipsa", 1999. Sygn.: 4612-5
 • Rutkowska Monika: Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów w województwie lubuskim // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 113-124. Sygn.: C-ped
 • Rzeplińska Irena: Bezrobocie jako problem społeczny // W: Patologia społeczna: wybrane problemy.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991, s. 176-185. Sygn.: C-ped
 • Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borowski, Aleksander Marcinkowski.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: C-socj, 1805-6, 4926-9
 • Szpringer Monika, Marian Florczyk, Grażyna Czerwiak: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - zjawisko bezrobocia // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 41-58. Sygn.: C-ped
 • Szumpich Stanisław: Podejmowanie decyzji zawodowych przez bezrobotnych wielokrotnie // W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / red. Bożena Wojtasik.- Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 275-296. Sygn.: C-ped, 2595-8
 • Unolt Jerzy: Ekonomiczne problemy rynku pracy.- Katowice: "Śląsk", 1999. Sygn.: 1820-4, 4902-21
 • Zdaniewicz Magdalena: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodzin miejskich // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 103-112. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Barszcz Iwona, Gębska Małgorzata: Wobec problemów bezrobocia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2002, nr 2, s. 140-146.
 • Bednarski Marek: Miejsce szkoleń w ograniczaniu bezrobocia w Polsce. Studium empiryczne // Polityka Społeczna.- 2002, nr 1, s. 9-13.
 • Czesla Alfred: Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach // Polityka Społeczna.- 2008, nr 9, s. 20-24.
 • Czesla Alfred: Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach // Polityka Społeczna.- 2006, nr 2, s. 19-24.
 • Drozd Krzysztof: Bezrobocie na wsi w województwie opolskim // Polityka Społeczna.- 2002, nr 7, s. 19-21.
 • Dudziak Bronisława: Jeszcze raz o kobietach w kontekście wyników badań nad sytuacją kobiet długotrwale bezrobotnych // Praca Socjalna.- 2002, nr 1, s. 62-71.
 • Gaweł Aleksandra: Koniunkturalne aspekty bezrobocia w Polsce // Polityka Społeczna.- 2003, nr 1, s. 8-11.
 • Gawlik Tadeusz: Zmiana statusu prawnego bezrobotnych w latach 1989 - 2001 // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 62-84.
 • Giermanowska Ewa, Racław-Markowska Mariola: Postrzeganie problemu bezrobocia młodzieży przez władze lokalne // Polityka Społeczna.- 2003, nr 7, s. 21-25.
 • Ilżycka Halina: Szkolenie bezrobotnych w okresie 5-lecia Systemu Urzędów Pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 1999, nr 1, s. 58-70.
 • Jacukowicz Zofia: Płaca minimalna i bezrobocie - hipotetyczne związki // Polityka Społeczna.- 2005, nr 8, s. 1-5.
 • Jeruszka Urszula: Bezrobocie absolwentów szkół - wciąż trudny problem. Działania na rzecz poprawy efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 115-126.
 • Jończy Romuald: Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim // Polityka Społeczna.- 2004, nr 3, s. 13-16.
 • Kalinowski Sławomir: Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich // Polityka Społeczna.- 2004, nr 8, s. 16-19.
 • Kowalska Grażyna: Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // Edukacja. Studia. Badania. innowacje.- 2006, nr 2 (94), s. 20-27.
 • Kryńska Elżbieta: Studia i co potem? Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych // Polityka Społeczna.- 2002, nr 5-6, s. 6-10.
 • Kubicki Paweł, Cichowicz Ewa: Rodzina wobec wykluczenia społecznego - analiza "Pamiętników bezrobotnych" // Polityka Społeczna.- 2005, nr 4, s. 26-30.
 • Lasmanowicz Renata, Lelusz Henryk: Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy // Polityka Społeczna.- 2004, nr 4, s. 21-23.
 • Lasmanowicz Renata: Wybór metod w poszukiwaniu pracy przez bezrobotnych absolwentów // Polityka Społeczna.- 2004, nr 11-12, s. 13-16.
 • Leszczewska Krystyna: Aktywność osób bezrobotnych w poszukiwania zatrudnienia // Polityka Społeczna.- 2005, nr 2, s. 17-19.
 • Lissev Stoimen, Sztyber Władysław Bogdan: Przeciwdziałanie bezrobociu w Bułgarii - nowe podejście // Polityka Społeczna.- 2005, nr 1, s. 21-23.
 • Matyjas Bożena: Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta // Edukacja. Studia. Badania. innowacje.- 2003, nr 2 (82), s. 39-49.
 • Moczydłowska Joanna: Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet // Polityka Społeczna.- 2002, nr 8, s.8-11.
 • Mosiek Piotr: Bezrobocie w byłym województwie leszczyńskim. Edukacyjne możliwości jego przezwyciężenia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 1999, nr 1, s.81-87.
 • Mosiek Piotr: Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 4, s. 54-55.
 • Mosiek Piotr: Socjologiczne aspekty bezrobocia // Polityka Społeczna.- 2002, nr 1, s. 5-9.
 • Muster Rafał: Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w świetle badań socjologicznych // Polityka Społeczna.- 2008, nr 9, s. 10-14.
 • Nadolska Jadwiga: Miniposady jako instrument walki z bezrobociem. Doświadczenia niemieckie // Polityka Społeczna.- 2007, nr 5-6, s. 33-37.
 • Niedzielski Eugeniusz, Domańska Lidia: Bezrobocie a rozwój gospodarczy // Polityka Społeczna.- 2005, nr 5-6, s. 15-18.
 • Owsianka Magdalena Delfina: Zaburzenia dewiacyjne jako konsekwencje bezrobocia. Na podstawie badań młodzieży w Wyszkowskiem // Polityka Społeczna.- 2003, nr 3, s. 4-7.
 • Polak Ewa: Ewolucja stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia // Polityka Społeczna.- 2003, nr 8, s. 8-14.
 • Rusek Lucyna: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny // Polityka Społeczna.- 2006, nr 1, s. 27-31.
 • Staszewska Ewa: Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka // Polityka Społeczna.- 2005, nr 1, s. 10-14.
 • Sulima Elżbieta: Bezrobotni wyrejestrowani z ewidencji urzędów pracy // Polityka Społeczna.- 2004, nr 5-6, s. 37-39.
 • Trafiałek Elżbieta: Bezrobocie: stereotypy i wyzwania // Polityka Społeczna.- 2003, nr 1, s. 11-16.
 • Tuziak Arkadiusz: Program przeciwdziałania bezrobociu w woj. podkarpackim "Wyrównywanie szans 2001-2003" // Polityka Społeczna.- 2002, nr 5-6, s. 23-25.
 • Wiśniewski Zenon, Moszyński Michał: Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec // Polityka Społeczna.- 2007, nr 7, s. 21-31.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bis Dorota: Bezdomność jako powód marginalizacji i wykluczenia społecznego // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 220-228. Sygn.: C-ped
 • Chwaszcz Joanna: Zasoby adaptacyjne osób bezdomnych // W: Skazani na wykluczenie!? / red. Mirosław Kalinowski, Iwona NIewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 387-412. Sygn.: C-ped
 • Czekaj Krzysztof: Labirynty współczesnego społeczeństwa: kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych.– Katowice: “Śląsk”, 1999.– s.169-183: Bezrobocie; s. 183-210: Ubóstwo. Sygn.: 1166-8, 1265, 1267-9
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch.– Warszawa: “Żak”, 1999. – s. 30-31: Bezdomność; s. 33-35: Bezrobocie; s. 320-321: Ubóstwo. Sygn.: C-ped
 • Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J . – Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998. – s.60-64: Bezdomność; s. 64-67: Bezrobocie. Sygn.: C-podr
 • Makaś Agnieszka: Ubóstwo. Zagubiony w świecie konsumpcji // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 11-28. Sygn.: C-socj
 • Marzec Helena: Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym.– Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001. Sygn.: C-socj
 • Okrasa Marzena: Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych w Lublinie // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 133-156. Sygn.: C-ped
 • Oliwa-Ciesielska Monika: Bezdomność. Bezdomność - to problem, bezdomny - to człowiek // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.31-52. Sygn.: C-socj
 • Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa: Żak”, 1995. - s. 341-366: Ubóstwo, jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej; s. 367-387: Bezrobocie – nowa kwestia społeczna; s. 433-443: Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych. Sygn.: C-ped, 3249-52, 4783-6
 • Piekut-Brodzka Danuta M.: Sposoby rozwiązywania problemu bezdomności - odwołanie historyczne // W: Praca socjalna: w poszukiwaniu metod i narzędzi / red. Małgorzata Orłowska, Ludwik Malinowski.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000, s. 254-259. Sygn.: C-ped, 2358
 • Polityka społeczna: materiały do studiowania / red. Antoni Rajkiewicz [i in.]. – Katowice: 'Śląsk” , 1998. – s. 137-148: Kwestia ubóstwa; s. 169-179: Kwestia bezrobocia. Sygn.: 1190-2, 1330-4
 • Reszke Irena: Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy. – Katowice: “Śląsk”, 1999. Sygn.: 1793-7, 4922-5
 • Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny.– Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 1999. Sygn.: 4612-5
 • Słupska-Kwiatkowska Kamila: Bezrobocie. Praca - możliwość zaspakajania potrzeb - perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.53-72. Sygn.: C-socj
 • Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski [i in.]. – Katowice: “Śląsk”, 1999. Sygn. C-socj, 1805-6, 4926-9
 • Szluz Beata: Znaczenie edukacji w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób bezdomnych // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 211-219. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Mosiek Piotr: Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4, s. 54-55.

C

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 119-140. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Kłosowska Honorata: Zespół Aspargera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 141-162. Sygn.: C-psych
 • Dumara Małgorzata: Tajemnica Dziecka z Zespołem Aspergera // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s.336-340. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera.- Kraków: "Impuls", 2005. Sygn.: C-psych
 • Pisula Ewa: Łagodny kraniec autystycznego spektrum - specyfika pracy z dobrze funkcjonującymi dziećmi z autyzmem i dziećmi z zespołem Aspergera // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006, s. 111-123. Sygn.: C-ped
 • Piszczek Maria: Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 163-182. Sygn.: C-psych
 • Radochoński Mieczysław: Podstawy psychopatologii dla pedagogów. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2001.- s. 165-166: Zespół Aspergera. C-ped, 5708-9
 • Rzemieniuk Ilona: Zespół Aspergera - niepełnosprawność czy ekstrawagancja? // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 178- 187. Sygn.: C-ped
 • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 271-276. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 3, s. 204-217.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: Dlaczego cyberbullying wśród młodzieży jest niebezpieczny? // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 177-187. Sygn.: C-ped
 • Bednarek Józef: Cyberagresja nowym i groźnym patologicznym procesem // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 167-176. Sygn.: C-ped
 • Dziubałtowska Emilia: Zagrożenia związane z użytkowaniem przez młodzież gimnazjalną sieci Internet - świadomość rodziców na przykładzie piotrkowskich gimnazjów // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 223-228. Sygn.: C-ped
 • Kowalski Robin M., Limber Susan P., Agatston Patricia W.: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Sygn.: C-psych
 • Kozak Stanisław: Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży.- Warszawa: Difin, 2011.- s. 156-212: Dzieci i młodzież jako ofiary cyberprzestępczego wykorzystywania przez dorosłych w Internecie. Sygn.: C-psych
 • Paluchowski Władysław Jacek: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia.- Warszawa: PWN, 2009. Sygn.: C-psych
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Sygn.: C-ped
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn.: C-psych
 • Siemieniecki Bronisław: Media a patologie // W: Pedagogika medialna: podręcznik akademicki. T.1 / red. Bronisław Siemieniecki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 204-233 m. in. o cyberbullyingu. Sygn.: C-ped, 7691
 • Solarz Andrzej: Zagrożenia w cyberprzestrzeni // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 39-46. Sygn.: C-ped
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 59-74. Sygn.: C-ped
 • Zieja Andrzej: "Cyberprzemoc" jako zagrożenie dla współczesnej młodzieży - w kontekście adolescencji i degradacji norm społecznych // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 73-82. Sygn.: C-ped

Artykuły z czasopism

 • Konaszewski Karol, Prymak Tomasz: Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 10, s. 31-39.
 • Nowakowski Krzysztof, Kroker Natalia, Świątek-Brzezińska Beata: Cyberprzemoc w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 9, s. 46-50.
:

Wydawnictwa zwarte
 • Chojnacka-Synaszko Barbara: Dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec oferty zagospodarowania czasu wolnego w placówkach świetlicowych // W: Edukacja małego dziecka: nowe konteksty, poglądy i doświadczenia. T.3 / pod red. Ewy Ogrodnik-Mazur, Urszuli Szuścik, Sonii Czudek-Ślęczki, Arkadiusza Wąsińskiego.- Kraków: Impuls, 2010, s. 239-251. Sygn.: 7842-ped
 • Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier.-Warszawa: Difin, 2016. Sygn.: 8390-ped
 • Czerepiak-Walczak Maria: Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego // W: Pedagogika społeczna: podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 219-236. Sygn. 7696
 • Czerepiak-Walczak Maria: Wychowanie do czasu wolnego: poszukiwanie miejsca dla Homo Ludens w świecie Homo Faber // W: Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T.2 /red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak.- Gdańsk: GWP, 2007, s. 303-324.
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch.- Warszawa: Wydawnictwo akademickie "Żak", 1999, s.42-43. Sygn: 1918-ped.
 • Kopeć Aleksandra: Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystanie czasu wolnego na przykładzie wychowanków domu dziecka // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży : konteksty edukacyjne i społeczne / pod red. Krystyny Barłóg, Elżbiety Kensy, Marzeny Rorat.- Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s.175-196.
 • Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 56-61. Sygn.: 6427-psych.
 • Pietrzak Henryk: Stan i forma opieki nad dziećmi w rodzinach niepełnych czasowo z powodu wyjazdu rodziców za granicę // W: Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej. T.2 / red. nauk. Józef Sowa, Dorota Pstrąg.- Rzeszów: Centrum Doskionalenia Pedagogicznego, 1998. s. 29-33. Sygn.: 2299-ped.
 • Róg Anna: Sposoby i uwarunkowania spędzenia czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010, s.100-109. Sygn.: 7718-ped
 • Wojciechowska Katarzyna: Przygotowanie uczniów po pierwszym etapie edukacyjnym do racjonalnego spędzania czasu // W: Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012, s. 313-334. Sygn.: 8273-ped

D

:
Wydawnictwa zwarte
 • Badowska-Hodyr Monika: Samobójstwo w opinii młodzieży szkół średnich // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 192-203. Sygn.: C-socj
 • Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Sygn.: C-psych
 • Chiles John: Depresja nastolatków a narkotyki.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Profi", 1994. Sygn.: C-psych, 150
 • Czabański Adam: Pakty samobójcze wśród młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 241-248. Sygn.: C-psych
 • Dymek-Balcerek Krystyna: Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: narkomania - alkoholizm - samobójstwa - grupy subkulturowe - sekty.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000, s. 147-166. Sygn.: C-ped, 5614, 5616, 5618, 5620, 5622, 5624, 5626, 5628, 5630
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, s. 185-201. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Tokarz-Czart Renata: Zachowania samobójcze i agresywne u dzieci i młodzieży a zdolność do służby wojskowej // W: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.- Warszawa;Poznań:Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2001, s.128-137. Sygn.: C-psych
 • Jabłoński Ryszard: Zachowania suicydalne - próby rozpoznawania intencji, myśli i zamiarów samobójczych // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 235-240. Sygn.: C-psych
 • James Richard K., Gilliand Burl E.:Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005, s. 641-651. Sygn.: C-psych
 • Jarosz Maria: Samobójstwa.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 102-115. Sygn.: C-psych
 • Jundziłł Elżbieta: Próby samobójcze - odpowiedź młodego pokolenia na trudności w procesie socjalizacji // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 75-86. Sygn.: C-ped
 • Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 113-122. Sygn.: C-psych
 • Malicka Hanna: Struktura i dynamika samobójstw na tle zachodzących przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w Polsce // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 399-404. Sygn.: C-psych
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Opinie młodzieży o samobójstwie.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Sygn.: C-socj, 5147
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Psychospołeczne uwarunkowania zamachów samobójczych dzieci i młodzieży // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 461-468. Sygn.: C-socj, 5826-7
 • Malicka-Gorzelańczyk Hanna: Wybrane programy zapobiegania samobójstwom realizowane w amerykańskich szkołach // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 505-514. Sygn.: C-psych
 • McWhirter Jeffries J.: Zagrożona młodzież.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001, s. 283-316. Sygn.: C-psych, 4569-71
 • Miłkowska Agnieszka: Lęk i depresyjność u młodzieży w świetle systemowych zasobów rodzinnych // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s.123-128. Sygn.: C-ped
 • Pecyna Maria Bogumiła: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001, s.260-286. Sygn.: C-psych, 2382-3, 3143-5
 • Pilecka Barbara: Depresja i samobójstwa młodzieżowe jako wyzwanie dla profilaktyki w szkole // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 57-64. Sygn.: C-ped
 • Radziwiłłowicz Wioletta: Depresja u dzieci i młodzieży: analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-psych
 • Rylke Hanna : Pokolenie zmian: czego boją się dorośli.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999, s. 61-64. Sygn.: C-psych, C-ped, 2758-60
 • Zajączkowski Krzysztof: Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s.32-34. Sygn.: C-ped, 4830-2
Artykuły z czasopism
 • Chmielewski Grzegorz: Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s. 43-46.
 • Kula-Lic Justyna: Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 6, s. 19-22.
 • Nowak-Kluczyński Konrad: Dlaczego dzieci i młodzież popełniają samobójstwa? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 44-50.
 • Pilarska Aleksandra: Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s. 36-42.
 • Sikorski Wiesław: Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2001, nr 3 (75), s. 49-63.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dutkiewicz Kazimierz: Poziom dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę szkolną z rodzin patologicznych // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 153-166. Sygn.: C-ped
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. - s. 57 : Dojrzałość. Sygn.: C-ped
 • Guz Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - s. 64-70 : W jakim wieku rozpoczynać naukę szkolną? Sygn.: C-ped, 868, 2248
 • Jarosz Ewa : Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego.- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - s. 68-77 : Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci. Sygn.: C-ped, 5038-9
 • Jędrzejowska Ewa: Start szkolny dziecka w ocenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego // W: System integralny w edukacji dziecka: konteksty i konsekwencje zmian / pod red. Heleny Siwek i Małgorzaty Bereźnickiej.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 106-115. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - s. 103-114 : Przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Sygn.: C-ped, 6873
 • Klim-Klimaszewska Anna : Pedagogika przedszkolna: nowa podstawa programowa.- Warszawa : Instytut Wydawniczy "Erica", 2010. - s. 143-158 : Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Sygn.:
  C-ped, 7007-11, 7024-7
 • Konarzewski Krzysztof : Problemy i schematy : pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. - Warszawa : Wydaw. Żak, 1997. Sygn.: C-ped, 3257-9
 • Okoń Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1998. - S. 71-72 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr, 341
 • Przetacznik-Gierowska Maria, Włodarski Ziemowit : Psychologia wychowawcza. T. 1. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. - s. 239-252 : Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania, równy start w szkole. Sygn.: C-psych, 4116-8
 • Rostańska Eugenia : Wybrane uwarunkowania rozwojowe, społeczne i dydaktyczne edukacji językowej dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // W: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej / pod red. nauk. Stanisława Palki. - Katowice : "Śląsk", 1994. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 45 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr, 2186
 • Stefańska-Klar Renata : Dojrzałość szkolna // W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 131-134. Sygn.: C-psych, 4621-3, 6421-4, 8151
 • Szmigielska Barbara : Dojrzałość szkolna // W: Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1998. - s. 64-67. Sygn.: C-podr
 • Wilgocka-Okoń Barbara : Dojrzałość szkolna// W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998. - s. 110-113 : Dojrzałość szkolna. Sygn.: C-podr
 • Wilgocka-Okoń Barbara : Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły - dylematy "progu szkolnego" //W: Dylematy wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. WSP, 1998. -s. 11-23. Sygn.: C-ped
 • Wysocka Ewa : Dojrzałość szkolna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2003.- s. 722-729. Sygn.: C-podr
Artykuły z czasopism
 • Kozera-Mikuła Patrycja: Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka // Nauczanie Początkowe Kształcenie Zintegrowane.- 2013/2014, nr 4, s. 12-20.
 • Makowski Karol: O pomyślny start ucznia w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 58-60.
 • Paszkiewicz Klaudia, Rogalska Dominika, Stanisławiak Anita, Zaremba Katarzyna: Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 1, s. 50-53.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dzieduszyński Piotr: Poziom agresji wychowanków domów dziecka z doświadczeniem przemocy w rodzinie (komunikat z badań) // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak.– Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007, s. 133-146. Sygn.: C-psych
 • Kolankiewicz Maria: Porzuceni i powierzeni trosce: Dom Małych Dzieci.– Katowice: "Śląsk",2002. Sygn.: C-ped
 • Kopeć Aleksandra: Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystanie czasu wolnego na przykładzie wychowanków Domu Dziecka // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / red. Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensa, Marzena Borat.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 175-196. Sygn.: C-ped
 • Kulpiński Franciszek: Program ukryty w placówce opiekuńczo-wychowawczej i inne wady opieki zakładowej // W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.– Gdańsk: "Harmonia", 2008, s. 345-358. Sygn.: C-ped, 6882, 6929
 • Łukasik Andrzej, Steliga Anna: Agresja i lęk u młodzieży przebywającej w Państwowych Domach Dziecka // W: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego.– Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 137-147. Sygn.: C-ped, 5030
 • Matyjas Bożena: Sieroctwo społeczne - dzieciństwo w placówce opiekuńczo-wychowawczej // W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.– Gdańsk: "Harmonia", 2008, s. 321-343. Sygn.: C-ped, 6882, 6929
 • Skwarek Beata: Rola wychowawcy w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych małych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.– Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 225-235. Sygn.: C-psych
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak.– Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2006. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Basiaga Jan: Opieka nad dzieckiem sierocym w Rosji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 5, s. 52-55.
 • Bieńko Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 4, s. 15-22.
 • Bieńko Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 2 // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 21-30.
 • Bursa Jacek, Oczkowska-Fiuk Olga: Dom dziecka a środki unijne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 8, s. 44-46.
 • Chojnacka Magdalena, Dzierżawska Monika: Edukacja usamodzielnianych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 30-33.
 • Cierpioł Bożena: Czy dom dziecka może stać się ośrodkiem wsparcia rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 10, s. 19-21.
 • Drzewiecki Ireneusz, Duda Mariola, Martynowicz Bernadeta: Indywidualny plan pracy z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 44-46.
 • Duda Mariola, Martynowicz Bernadeta, Bęben Joanna: Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 27-29.
 • Dunaj Jolanta: Komunikacja słowna w placówce opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 7, s. 28-34.
 • Gumienny Beata: Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 1, s. 24-28.
 • Gumienny Beata: Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2003, nr 2, s. 31-33.
 • Jasikowska Grażyna: Wychowanie przez teatr w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 2, s. 8-11.
 • Kaczmarek Mirosław: Dekada przekształceń domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2010, nr 1, s. 11-22.
 • Kelm Albin: Stulecie gniazd sierocych i pięćdziesięciolecie rodzinnych domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 2, s. 41-45.
 • Kiwer Katarzyna: Zespół interdyscyplinarny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2009, nr 4, s. 44-51.
 • Klimek Lilianna: Obraz własnej osoby wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 32-36.
 • Klimek Lilianna: Wychowankowie domów dziecka o sobie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 44-51.
 • Labryga Sonia: Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 36-3.
 • Malik Maria: O domu dziecka z pozycji wychowanki i wychowawczyni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 4, s. 40-43.
 • Milewska Barbara: Losy wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 23-28.
 • Milewska Barbara: Rozwój psychoruchowy wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 33-38.
 • Ochremiak Andrzej: Program pracy z rodzinami wychowanków // Problemy Opiekuńczo-
  Wychowawcze.– 2003, nr 10, s. 30-34.
 • Olejnik Ewa: Historia Domu Dziecka w Liskowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 2, s. 49-55.
 • Owczaruk Izabela: Praca z rodzicami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 25-32.
 • Passini Barbara: Rodzinne domy dziecka w XX wieku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 51-58.
 • Passini Barbara: Zastępcza opieka rodzinna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2001, nr 10, s. 3-8.
 • Perszko Dariusz: Adaptacja Karty pobytu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 39-41.
 • Perzanowski Tadeusz: Grupa usamodzielnienia po siedmiu latach działania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 9, s. 18-21.
 • Perzanowski Tadeusz: Kameralne formy opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 5, s. 22-26.
 • Pezdek Krzysztof: Proces usamodzielniania w grupie autonomicznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 8, s. 37-39.
 • Pochopień Anna: Pracownik socjalny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 9, s. 48-51.
 • Polkowski Tomasz: Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 3, s. 17-30.
 • Polkowski Tomasz, Skudniewska Teresa: Inicjatywy i działania Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 6, s. 51-54 .
 • Polkowski Tomasz: Metody przekształceń instytucji opiekuńczo-wychowawczych: z doświadczeń Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 15-26.
 • Polkowski Tomasz: „Nasz Dom" w latach 1992-2002 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 61-64.
 • Polkowski Tomasz: Przekształcanie domów dziecka - doświadczenia Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 10, s. 11-19.
 • Polkowski Tomasz: Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 7, s. 31-38.
 • Posłuszna-Owcarz Maria: Praca domu dziecka z rodziną wychowanka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4,s. 26-28.
 • Reczek Helena: Przywięzienny Dom Matki i Dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.–
  2003, nr 9, s. 31-34.
 • Rżysko Michał: Rodzinne domy dziecka : raport z badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 24-27.
 • Sajkowska Monika: Wiktymizacja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2005, nr 10, s. 3-17.
 • Skudniewska Teresa: Z historii Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 56-60.
 • Sobczyńska Karolina: Czy domy dziecka znikną? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2007,nr 9, s. 12-15.
 • Stecz Joanna: Usamodzielnieni, ale nie samodzielni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 45-47.
 • Stefaniak Wioleta: Praca w filii domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008,nr 2, s. 26-27.
 • Szczepaniak Joanna: Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 9, s. 11-19.
 • Theiss Wiesław: „Wielka resocjalizacja": bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2007, nr 10, s. 44-49.
 • Walc Wiesława: O prawach wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr10, s. 17-24.
 • Wosik-Kawala Danuta, Zubrzycka-Maciąg Teresa: Obraz wychowawcy w percepcji wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s.41-45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji // red. Dorota Rybczyńska.- Kraków, 2003. Sygn.: C-ped, 5118-20
 • Dolata Roman: Szkoła - segregacje - nierówności.- Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008. Sygn.: C-ped
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. Sygn.: C-ped
 • Kość Ilona: Europeizacja polskiej oświaty oceniania przez pryzmat równości szans edukacyjnych // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania: I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania: praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej.- Kraków: "Impuls", 2001, s. 69-78. Sygn.: C-ped, 3962-5
 • Orłowska Małgorzata: Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce: analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym.- Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. Sygn.: C-ped
 • Kawula Stanisław: Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 457-480. Sygn.: C-ped
 • Szymański Mirosław: Kwestia równego startu w perspektywie reform oświaty // W: Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym: zbiór studiów, pod. red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina.- Warszawa: "Elipsa" 1999, s. 67-90. Sygn.: 2153, 8429
Artykuły z czasopism
 • Kowalcze Mieczysław: V [Piąte] Forum Edukacyjne "Równać Szanse" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 1, s. 51-53.
 • Kwieciński Zbigniew: Wyrównywanie szans edukacyjnych. Główne strategie // Problemy
  Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 3-7.
 • Murawska Barbara: Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 4, s. 10-20.
 • Sobczyńska Karolina: Sito gubi diamenty // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2007, nr 4,
  s. 37-42.
 • Włodkowski Zbigniew: Szanse na wyrównywanie szans // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 7, s. 3-6.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aronson Eliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna: serce i umysł.- Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 1997.- s. 536-589: Uprzedzenia: przyczyny i lekarstwa. Sygn.: C-psych, 337,339, 385-6, 1547
 • Domachowski Waldemar: Przewodnik po psychologii społecznej.- Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.- s. 145-154: Uprzedzenia. Sygn.: C-psych, 1500-1, 1503, 7751-3
 • Macrea C. N., Stangor Ch., Hewstone M.: Stereotypy i uprzedzenia.- Gdańsk: GWP, 1999. Sygn.: C-psych, 785, 1541-2, 2869-71
 • Nikitorowicz Jerzy: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa.- Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 1999. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława: Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 2, s. 120-125.
 • Kamińska Urszula: Społeczna recepcja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 16-22.
 • Maliszewski Norbert: Skryte uprzedzenia // Charaktery.- 2005, nr 6, s. 40-41.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bancerz-Andrzejewska Beata, Gindrych Piotr: Kontrowersje wokół problemu integracji osób z dysleksją z uwzględnieniem zaburzeń w ich kompetencji językowej // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 369-378. Sygn.: C-ped
 • Bogdanowicz Marta: Rozwój i edukacja dzieci z dysleksją w Europie pod ochroną prawną - dane Kwestionariusza Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA) // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 237-258. Sygn.: C-ped
 • Chwastniewska Danuta: Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne u ucznia z dysleksją // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 364-372. Sygn.: C-psych
 • Kalinowska Elżbieta: Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny // W: Terapia pedagogiczna. T.1 wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Impuls, 2004, s.23-27. Sygn.: C-ped, 5829
 • Kalinowska-Witek Barbara: Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 13-26. Sygn.: C-ped
 • Kalka Dorota: Przyszłość w oczach młodzieży - jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona? // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 225-230. Sygn.: C-ped
 • Kowaluk Marzena: Profilaktyka dysleksji rozwojowej // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 91-110. Sygn.: C-ped
 • Kurowska Barbara: Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. Sygn.: C-ped
 • Lewandowska Laurencja, Zaleska Małgorzata: Problemy dzieci dyslektycznych (diagnoza i terapia pedagogiczna specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) // W: Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole? / red. Bogusław Śliwerski.- Kraków: Impuls, 1999, s. 136-143. Sygn.: C-ped, 2120
 • Mihilewicz Stanisława: Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 65-80. Sygn.: C-ped
 • Nowicka Ewa: Media - dysleksja - terapia pedagogiczna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Sygn.: C-ped
 • Okręglicka-Forysiak Ewa: Dysleksja w Polsce. Efekt nieharmonijności rozwoju czy zaniedbania pedagogicznego // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s.171-181. Sygn.: C-psych
 • Półtorak Małgorzata: Zwiększanie szans dzieci z dysleksją rozwojową na sukces edukacyjny w szkole // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / red. Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensa, Marzena Borat.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 126-144. Sygn.: C-ped
 • Siemieniecka Dorota: Możliwości zastosowań programu Power Point w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych a twórczość indywidualna nauczyciela // W:Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 122-139. Sygn.: C-ped, 6904, 6969
 • Siemieniecki Bronisław: Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych // W: Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 25-52. Sygn.: C-ped, 4838-40
 • Skałbania Barbara: Zrozumieć ucznia dyslektycznego - dylematy pedagogiczne // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 223-237. Sygn.: C-ped
 • Sorokosz Irena: Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 191-198. Sygn.: C-ped
 • Wiśniewska Barbara: Etiologia dysleksji rozwojowej - wybrane nowoczesne koncepcje i interwencje pedagogiczne // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 182-210. Sygn.: C-ped
 • Zabłocki Kazimierz Jacek: Dziecko niepełnosprawne. Jego rodzina i edukacja.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 191-211. Sygn.: C-ped, 3119-21
 • Zakrzewska Barbara: Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Banaś-Cieślarska Barbara: O pracy z dzieckiem dyslektycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 6, s. 57-58.
 • Bentkowski Piotr: Poczucie kontroli u osób z dysleksją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 29-32.
 • Boksa Ewa: Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową // Nauczanie Początkowe.- 2012/2013, nr 3, s. 39-47.
 • Boksa Ewa: Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego // Nauczanie Początkowe.- 2012/2013, nr 3, s. 62-66.
 • Chrąściel Katarzyna: O dysleksji rozwojowej w przepisach prawa i nie tylko // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 3, s.35-55.
 • Frączak Irena: Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 7, s. 46-48.
 • Kozłowska Kamila: Sprawozdanie z konferencji Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza dysleksji i dyskalkulii - problemy i nowe rozwiązania, Warszawa 9 grudnia 2008 // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 3, s. 228-230.
 • Lewandowska Dorota: Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 38-40.
 • Lipińska Katarzyna: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 2, s. 100-106.
 • Paszkiewicz Aneta: Sposoby pracy z uczniami z dysleksją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 5, s. 50-57.
 • Ratajek Aneta: Dobry uczeń z dysleksją // Nauczanie Początkowe.- 2014/2015, nr 2, s. 47-56.
 • Skałbania Barbara: Efektywność terapii dysleksji i objawów współwystępujących z dysleksją // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 39, s. 169-180.
 • Stępień Anna: Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s. 44-47.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamczyk Barbara: Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe // red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 201-226. Sygn.: C-ped
 • Bielecka Elżbieta: Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowującej się na ulicy // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009, s. 42-52. Sygn.: C-ped
 • Frysztacki Krzysztof, Nóżka Marcjanna, Smagacz-Poziemska Marta: Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. Sygn.: C-socj, 7952
 • Gałaś Mieczysław: Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // W: Pedagogika społeczna: dokonania-aktualności-perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.– Toruń, 2001, s. 411-421. Sygn.: C-ped
 • Głowacka Barbara: Dzieci ulicy // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F / [red. prowadząca encyklopedii Ewa Różycka; aut. 1t. Krystyna Ablewicz et al.].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003, s. 876-881. Sygn.: C-ped
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-ped
 • Nóżka Marcjanna: Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja // W: Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / red. Beata Łaciak.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011, s. 145-171. Sygn.: C-socj
 • Pięta Jan: Pedagogika czasu wolnego.- Warszwa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 149-152: Problemy egzystencjalne dzieci ulicy. Sygn.: C-ped, 5705-6
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa, 2000, s. 287-290: Środowiskowe programy pedagogiczne (przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodzinny i wychowawca podwórkowy). Sygn.: C-ped, 3710-18, 4683-4702, 4930, 6609
Artykuły z czasopism
 • Cazottes Ewelina: Dzieci ulicy: wczoraj i dziś. Zjawisko w perspektywie działań pomocowych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, n 3, s. 111-130.
 • Gałaś Mieczysław: Pomoc "dzieciom ulicy" w aspekcie historycznym // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 1, s. 20-24.
 • Paszkiewicz Aneta: Dzieci ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 6, s. 30-35.
 • Raczkowska Jadwiga: Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 57-61.
 • Theiss Wiesław : "Wielka resocjalizacja": bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 44-49.
 • Uliasz Tamara: Ósme forum przyjaciół dzieci ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 58-59.
 • Winiarska Monika: Dzieci ulicy w Peru // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 54-56.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bici biją / red. nauk. J. Bińczycka.- Warszawa, [2001]. Sygn.: C-ped, 3035-7
 • Dziecko jako ofiara przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Plewczyk.-Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Sygn.: C-psych
 • Grochocińska Rita: Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Sygn.: C-psych
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Impuls, 2010. Sygn.: C-socj
 • Marzec-Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno-kryminologiczne.- Bydgoszcz:Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. Sygn.: C-ped, 4995-6
 • Podgajna-Kuśmierek Magdalena: Pedofilia: zarys zagadnienia.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Sygn.: C-psych, 5587-8
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Sygn.: C-ped, 1701, 1979, 3139-41
 • Wąsikowska Teresa: Parasol dla dziecka przykładem współpracy na rzecz dzieci krzywdzonych. Z działalności zespołu interdyscyplinarnego w zakresie ochrony i pomocy dzieciom krzywdzonym w latach 2002-2009 // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 39-46. Sygn.: C-ped
 • Wróblewska Barbara: Prostytucja i seksualne wykorzystywanie dzieci - charakterystyka zjawisk // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 19-30. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Karpowicz P.: Poranione słowami // Charaktery, 2009, nr 9, s. 40-43.
 • Koprowicz Anna: Krzywdzenie dzieci przez rodziców w postępowaniach rozwodowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 1, s. 15 - 21.
 • Makowska J.: Przemoc wobec dzieci jako problem zdrowia publicznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2007, nr 4, s. 54-57.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bąbka Jarosław: Wspomaganie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w placówkach realizujących edukację integracyjną // W: Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze: szkice historyczno - pedagogiczne / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Iwona Wagner.- Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 2002.- s. 137- 146. Sygn.: C-ped, 5006
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: WSiP, 2005. Sygn.: C-ped
 • Parchomiuk Monika: Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Sygn.: C-ped
 • Pedagogika specjalna: praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Sygn.: C-ped, 6306-7, 7012
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Sygn.: C-psych
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju / red. Hanna Liberska.- Warszawa: Difin, 2011. Sygn.: C-psych
 • Spock Benjamin, Lerrigo Marion Olive: Wychowanie upośledzonego dziecka w warunkach domowych.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1969. Sygn.: C-ped
 • Zabłocki Kazimierz Jacek: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Sygn.: C-ped, 3119-21
Artykuły z czasopism
 • Adamczyk Barbara: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2010, nr 2, s. 61-73.
 • Błaszczyk Sylwia: Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 40-43.
 • Bobik Bogumiła: Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 5, s. 373-380.
 • Boksa Beata: Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 52-55.
 • Chrąściel Katarzyna: Badanie postaw wychowawczych rodziców dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 34-53.
 • Danilewicz Dorota, Rola Jarosław: Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 1, s. 32-41.
 • Frąckiewicz Joanna: Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 260-268.
 • Kijak Remigiusz: Tabu seksualne. Rodzice wobec seksualności własnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2010, nr 4, s. 94-101.
 • Konieczna Agnieszka, Konieczna Iwona: Ogólnopolska Konferencja naukowa Współpraca z rodzicami w procesie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej - możliwości i ograniczenia, Warszawa, 15 stycznia 2010 // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 2, s. 153-155.
 • Krasiejko Izabela: Jak wspierać rodzinę dziecka niepełnosprawnego? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 21-33.
 • Mielczarek Andrzej, Czarnecka Agnieszka: Rola rodziny w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 1, s.48-60.
 • Parchomiuk Monika: Niepełnosprawność dziecka a praca zawodowa matki // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 1, s. 3-17.
 • Patyk Katarzyna: Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 7, s. 34-42.
 • Pągowska Marta: Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 4, 258-266.
 • Ploch Leszek: Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój zainteresowań teatralnych artystów niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 274-288.
 • Szabała Beata: Choroba przewlekła dziecka a wybrane aspekty funkcjonowania rodziny // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 1, s. 37-47.
 • Szabała Beata: Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 2, s. 66-76.
 • Szymańska Magdalena: Pomoc rodziny w rehabilitacji psychofizycznej osoby niepełnosprawnej ruchowo // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 4, s. 80-88.
 • Twardowski Andrzej: Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 1, s. 4-17.
 • Twardowski Andrzej: Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 1) // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 2, s. 91-101.
 • Twardowski Andrzej: Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 2) // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 3, s.188-196.
 • Tylki-Szymańska Anna, Żuraw Wioletta: Sytuacja materialna rodzin wychowujących dziecko z chorobą rzadką // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2011, nr 1, s. 5-19.
 • Urbanowicz Małgorzata: Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 22-24.
 • Zbyrad Teresa: Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 28-33.
 • Zbyrad Teresa: Środowiskowe formy pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 4, s. 21-27.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol, alkoholizm i przemoc. - Lublin: Wydawnictwo "Polihymnia", 2004. Sygn.: C-ped, 6076
 • Badania nad dziećmi alkoholików / red. Lucyna Zbucka.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-psych, 4577-9
 • Felcyn Anna: Pozycja dziecka w rodzinie alkoholowej // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak.- Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2010, s. 268-274. Sygn.: C-ped
 • Grzegorzewska Iwona: Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Sygn.: C-psych
 • Lowe Geoff, Foxcroff David, Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie / przeł. Anna Tabaczyńska.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-socj, 4557-9
 • Ochmański Marian: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997. Sygn.: C-socj
 • Pecyna Maria Bogumiła: Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. Sygn.: C-psych, 3193-5
 • Robinson Bryan: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001. Sygn.: C-psych, 4561-3
Artykuły z czasopism
 • Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 10, s. 34-38
  Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym.
 • Szawdyn Lubomira: Pije matka do córki // Charaktery.- 2007, nr 3, s. 21-23.
 • Szymańska Bernadeta: Dzieci alkoholików w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 49-52.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Cudak Henryk: Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych.- Toruń: Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn.: C-ped
 • Cywińska Małgorzata: Konflikty między rodzicami – zagrożeniem dla konstruktywnego funkcjonowania dzieci w sytuacji konfliktu / Małgorzata Cywińska // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. [161]-170. Sygn.: C-ped
 • Danilewicz Wioletta Teresa: Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej / Wioletta Danilewicz // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. [185]-192. Sygn.: C-ped
 • Danilewicz Wioletta Teresa: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / Wioletta Teresa Danilewicz, Jadwiga Izdebska, Beata Krzesińska-Żach.- Białystok: "Trans Humana", 2001, s. 64-94: Zagrożenia realizacji funkcji rodziny: wybrane problemy. Sygn.: 2192
 • Grześkiewicz Bożena: Zagrożenia rozwoju w okresie średniego dzieciństwa // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 139-147. Sygn.: C-ped
 • Izdebska Jadwiga: Dziecko osamotnione w rodzinie dysfunkcyjnej - przejawy, przyczyny, wsparcie // W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.- Gdańsk: "Harmonia”, 2008, s. 359-369. Sygn.: C-ped, 6882, 6929
 • Kawula Stanisław: Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka // W: Pedagogika społeczna: dokonania - aktualność - perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Adam Marszałek, cop. 2003, s. 481-514. Sygn.: C-ped
 • Robinson Bryan E.: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.- Warszawawa: Państ. Ag. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. Sygn.: C-psych, 4561-3
 • Sendyk Marzena: Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego / Marzena Sendyk.-Kraków: "Impuls", 2001. Sygn.: C-ped, 3882-5
Artykuły z czasopism
 • Cęcelek Grażyna: Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 8, s. 49-56.
 • Czemierowski Hubert: Gdy wybucha wojna domowa / Hubert Czemierowski // Charaktery.– 2006, nr 4, s. 38-41.
 • Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 10, s. 34-38.
 • Mazur Dariusz: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski / Dariusz Mazur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 7, s. 51-54.
 • Miłkowska Grażyna, Kulesza Anna: Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 3-15.
 • Pilarska Aleksandra: Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s. 36-42.
 • Sikorski Wiesław: Wpływ konfliktów dorosłych na dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 36-38.
 • Walczak Bartłomiej: Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 21-26.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bernacka Ryszarda Ewa: Uzdolniony "gejzer energii" wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 9-34. Sygn.: C-ped
 • Borzym Irena: Uczniowie zdolni: psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn.: 5929
 • Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod redakcją Romana Lepperta.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000. Sygn.: C-ped
 • Lewowicki Tadeusz: Kształcenie uczniów zdolnych.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Sygn.: C-ped
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym.- Warszawa: MEN, 1999. Sygn.: 2007
 • Sękowski Andrzej E.: Osiągnięcia uczniów zdolnych.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism

E

:
Wydawnictwa zwarte
 • Edukacja małego dziecka: refleksje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. Sygn.: C-ped
 • Gruberna-Bernacka Barbara: Muzyka i ruch w edukacji dziecka // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym /red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - s. 79-86. Sygn.: C-ped
 • Sacher Wiesława Aleksandra: Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci.- Kraków: "Impuls", 1999. Sygn.: 2178, 2267
 • Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / pod red. Ewy Zwolińskiej; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. Sygn.: C-ped
 • Weiner Agnieszka: Wokół kompetencji muzycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej // W: Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 167-174. Sygn.: C-ped

Artykuły z czasopism

 • Kłysz-Sokalska Natalia: Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia // Nauczanie Początkowe.- 2016/2017, nr 2, s. 25-41.
 • Parkita Ewa: W trosce o aktywność muzyczną dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 36-42.
 • Szczyrba-Poroszewska Joanna, Waligóra Monika: Rozwój muzykalności u dzieci sześcioletnich // Nauczanie Początkowe.- 2016/2017, nr 1, s. 43-55.
 • Sztejnbis-Zdyb Joanna: Edukacja muzyczna przez media - garść refleksji // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 30-35.
 • Sztejnbis-Zdyb Joanna: Zajęcia umuzykalniające dla grupy dzieci 6-letnich // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 77-79.
 • Śliwińska Anna: Muzyka jako narzędzie stymulacji procesami rozwojowymi // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 1, s. 7-14.
 • Śliwińska Anna: Rola edukacji muzycznej w komunikacji społecznej // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 58-63.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aronson Elliot: Człowiek istota społeczna.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Sygn.: C-psych, 1624-5, 2812, 6704, 8519
 • Chomczyńska - Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota: Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn.: C-ped, 1118, 2909-11
 • Davis Mark H.: Empatia: o umiejętności współodczuwania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. Sygn.: C-psych, 1540, 1996, 2861-4
 • Dąbrowska Aleksandra, Podgórecki Józef: Empatia w procesie edukacji - potrzeba czy warunek? // W: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 122-132. Sygn.: C-ped
 • Domachowski Waldemar: Przewodnik po psychologii społecznej .- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001. Sygn.: C-psych, 1500-1, 1503, 7751-3
 • Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz.- Kraków: "Impuls”, 2001. Sygn.: C-ped
 • Ostrowska Krystyna: Nie wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Sygn.: C-ped
 • Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała i Janusz Trempała.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005. Sygn.: C-psych, 4621-3, 6421-4, 8151
 • Zimbardo Philip G.: Psychologia i życie.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1998. Sygn.: C-psych, 695-7, 747, 1548
Artykuły z czasopism
 • Koza Ewa: Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 2, s. 87-92.
 • Kwiatkowski Piotr: Rola empatii w zawodzie nauczyciela – wychowawcy // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.- 2002, nr 6, s. 56-58.
 • Strembska-Kozieł Martyna: Empatia i jej granice w pracy socjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 3, s. 20-25.

G

:
Wydawnictwa zwarte
 • Al-Khamisy Danuta: Rozwojowy potencjał zabawy a przejawy i konsekwencje jej zagrożenia // W: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 213-221. Sygn.: C-ped
 • Bernacka Danuta: Od słowa do działania.– Warszawa: „Żak”, 2001, s. 156-191: Gry i zabawy dydaktyczne. Sygn.: C-ped, 3059-61
 • Biała Monika: Przedszkolaki: Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien.- Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008, s. 15-17. Sygn.: C-ped
 • Bowkett Stephen : Wyobraź sobie, że : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. - Warszawa : WSiP, 2000. Sygn.: C-ped
 • Brzezińska Anna: Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 101-124. Sygn.: C-ped
 • Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota: Polubić szkołę: ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej.- Warszawa: WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn.: C-ped, 1118, 2909-11
 • Czaja-Chudyba Iwona: Diagnostyczna zabawa w przedszkolu jako narzędzie poznania wielorakich uzdolnień // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 297-306. Sygn.: C-ped
 • Dziurla Rafał: Semiotyka zabawy w świetle rozwoju wyższych funkcji psychicznych // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 87- 100. Sygn.: C-ped
 • Grochowalska Magdalena: O społecznym środowisku uczenia się języka, czyli dlaczego dzieci potrzebują zabawy // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 121-132. Sygn.: C-ped
 • Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków).- Warszawa: Nowa Era, 2007, s. 45-52. Sygn.: C-ped
 • Hejmanowski Szymon: Od zabawy "na niby" do formowania tożsamości w kontekście rzeczywistości wirtualnej // W: Nieobecne dyskursy, cz. VI / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego.- Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, 2000, s. 125-135. Sygn.: C-ped
 • Kruszewski Krzysztof: Gry dydaktyczne // W : Sztuka nauczania. T.1 / pod red. Krzysztofa Kruszewskiego.– Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 179-197. Sygn.: C-ped, 1599, 1601
 • Olechnowicz Hanna: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 255-265. Sygn.: C-ped
 • Sikorska Iwona: Rozwój dziecka w przedszkolu: stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 72-77. Sygn.: C-ped
 • Stawinoga Renata: Zabawa językowa jako forma aktywności sprzyjająca wyzwalaniu twórczości dziecięcej // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga.- Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 215-226. Sygn.: C-ped
 • Szuścik Urszula: Twórczość plastyczna dzieci formą zabawy // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 113-119. Sygn.: C-ped
 • Waloszek Danuta: Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej // W: Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 331-365. Sygn.: C-ped, 6985
Artykuły z czasopism
 • Karolczak Joanna Katarzyna: Zabawa w teatr // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s.36-37.
 • Kierska Mirosława: Zabawy kształtujące słuch fonetyczny // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 1, s. 42-45.
 • Łysek Jan: Zabawy i gry dydaktyczne w kształceniu matematycznym uczniów klas początkowych // Nauczyciel i Szkoła.- 1997, nr 1, s. 61-67.
 • Marszałek Lidia, Moraczewska Barbara: Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 1, s. 39-49
 • Skwarka Ewa: Rozwijanie samoświadomości i poczucia własnej wartości // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s. 31-35.
 • Stolarski Krzysztof: Propozycje gier dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z niesprawnym narządem słuchu // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 3, s. 216-224.
 • Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka // Nauczycielka Przedszkola.- 2011, nr 61, s. 26.

I

:
Wydawnictwa zwarte
 • Barłóg Krystyna: Idea integracji dzieci niepełnosprawnych w Polsce oraz w krajach zachodnich // W: Edukacja wczesnoszkoln: rzeczywistość i perspektywy / red.nauk. Jan Kida.- Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996, s. 301-306. Sygn.: C-ped
 • Bartnikowska Urszula, Żyta Agnieszka: Żyjąc z niepełnosprawnością: przeszłoś, teraźniejszość, przyszłość.-Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007, s.53-69. Sygn.: C-ped
 • Bąbka Jarosław: Alternatywne aspekty edukacji integracyjnej pełnosprawnych i niepełnosprawnychw świetle badań // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego.- Kraków: Impuls, 2000, s. 354-362. Sygn.: C-ped
 • Bąbka Jarosław: Dzieci zdrowe i niepełnosprawne w koncepcjach placówek integracyjnych // W: Dylematy wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło.- Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998, s. 275-281. Sygn.: C-ped
 • Bobeł Bożena : Drużyny "Nieprzetartego Szlaku" szansą na integrację społeczną dzieci upośledzonych umysłowo // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 299-306. Sygn.: C-ped
 • Chodkowska Maria: Edukacja integracyjna wobec kontrowersji społeczeństwa segregacyjnego // W: Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska, Agnieszka Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 29-36. Sygn.: C-ped
 • Chodkowska Maria: Problemy wczesnej integracji dzieci niepełnosprawnych: potrzeby i możliwości // W: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / red. Maria Chodkowska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 49-64. Sygn.: C-ped, 1426-7
 • Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. Sygn.: C-ped
 • Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne aspekty edukacji integracyjnej - nadzieje i realia w warunkach reformy systemu oświaty // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 85-94. Sygn.: C-ped
 • Chrzanowska Iwona: Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum. Poziom funkcjonowania społecznego i zdolności adaptacyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 269-288. Sygn.: C-ped
 • Czerwińska Kornelia: Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 163-176. Sygn.: C-ped
 • Ferenz Krystyna: Znaczenie edukacji dzieci w poglądach rodziców // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s.221-228. Sygn.: C-ped
 • Gajdzica Zenon, Wyczesany Janina: Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. Sygn.: C-ped
 • Gajdzica Zenon: Wybrane uwarunkowania pracy wychowawczej z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo w szkole ogólnodostępnej w kontekście jego specjalnych potrzeb edukacyjnych // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a model wychowania / red. Wiesława Korzeniowska, Stanisław Czesław Michałowski, Andrzej Murzyn.- Krków: Impuls, 2001, s. 285-294. Sygn.: C-ped, 3962-5
 • Gołubiew Monika: Pedagog specjalny - jego rola i zadania w klasie integracyjnej // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 181-192. Sygn.: C-ped
 • Gołubiew-Konieczna Monika: Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 257-268. Sygn.: C-ped
 • Grządziel Grażyna: Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną/ red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 239-248. Sygn.: C-ped
 • Integracja dzieci o specjalnych potrzebach: wybrane zagadnienia etyczne / red. Gavin Fairbairn, Susan Fairbairn.- Warszaw: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Sygn.: C-ped
 • Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Sygn.: C-ped
 • Integracja społeczna: praktyczne próby wdrażania // red. Danuta Al-Khamisy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie : "Żak", 2002. Sygn.: C-ped
 • Jerzyk Anna, Rutkowska Ewa: Refleksje w sprawie doświadczeń integracyjnych w nauczaniu początkowym // W: Jak skutecznie nauczać i wychowywać e współczesnej szkole? / red. Bogusław Śliwerski.- Kraków: Impuls, 1999, s. 41-44. Sygn.: C-ped, 2120
 • Jutrzyna Ewelina: Tożsamość dziecka niepełnosprawnego w warunkach integracji // W: - diagnoza - terapia /red. Małgorzata Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 39-55. Sygn.: C-ped
 • Kowalik Stanisław: Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 274-301. Sygn.: C-psych
 • Kowalik Stanisław: Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000, s. 36-58. Sygn.: C-psych
 • Krause Amadeusz: Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej- koncepcja kontra ekonomia // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 229-238. Sygn.: C-psych
 • Krause Amadeusz: Wielowymiarowość edukacji osób niepełnosprawnych a kształcenie integracyjne - dylemat szczęścia // W: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością / red. Czesław Kosakowski, Cyprian Rogowski.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s.126-131. Sygn.: C-ped
 • Kształcenie specjalne i integracyjne: materiały z konferencji Kościelisko, 11-13 marca 1999 / red. Roman Ossowski.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. Sygn.: C-ped
 • Kulesza Ewa: Ocena przyjazna dziecku - pedagog specjalny w przedszkolu ogólnodostępnym i integracyjnym // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 165-172. Sygn.: C-ped
 • Lipińska-Lokś Jolanta: Psychospołeczna sytuacja dzieciz niepełnosprawnością intelektualną w klasach integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 249-256. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Mały leksykon pedagoga specjalnego.- Kraków: Impuls, 2005, s. 61. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Z teorii badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych.-Kraków: Impuls, 1999. Sygn.: C-ped
 • Maciejewska Elżbieta: "Nieprzetarty Szlak" formą integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s.307-316. Sygn.: C-ped
 • Nowak Anna: Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności.- Kraków: Impuls, 1999, s. 44-62. Sygn.: C-ped
 • Olempska Magdalena: Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z uszkodzonym słuchem w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (na terenie województwa łódzkiego) // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego /red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 256-260. Sygn.: C-ped
 • Parys Katarzyna: Kształcenie osób z upośledzeniem umysłowymw stopniu lekkim - historia a rzeczywistość // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 195-208. Sygn.: C-ped
 • Pielecki Andrzej, Kazanowski Zdzisław: Przygotowanie nauczycieli do realizacji założeń integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 207-214. Sygn.: C-ped
 • Prusak Maria: Wychowanie i nauczanie integracyjne - jedną z edukacyjnych ofert XXI wieku // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a model wychowania / red. Wiesława Korzeniowska, Stanisław Czesław Michałowski, Andrzej Murzyn.- Krków: Impuls, 2001, s. 269-273. Sygn.: C-ped, 3962-5
 • Sekułowicz Małgorzata: Rola i zadania szkoły w realizacji idei integracji osób z niepełnosprawnością // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / red. nauk. Joanna Kruk-Lasocka, Małgorzata Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 429-433. Sygn.: C-ped
 • Sękowski Andrzej: Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepełnosprawnych // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 135-148. Sygn.: C-ped
 • Sękowski Tomasz: Konteksty integracyjne edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych // W: Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska, Agnieszka Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s.37-46. Sygn.: C-ped
 • Szczepankowski Bogdan: Możliwości integracji szkolnej dzieci niesłyszących // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 89-95. Sygn.: C-ped
 • Wachtel Grit: Aktualna dyskusja o nauczaniu dziecii młodzieży z zaburzeniami poznawczymi w RFN // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 209-220. Sygn.: C-ped
 • Wiącek Grzegorz: Sytuacja rodzinna uczniów jako predyktor ich społecznego funkcjonowania w klasach integracyjnych // W: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością /red. Czesław Kosakowski, Cyprian Rogowski.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s.194- 205. Sygn.: C-ped
 • Więckowska Elżbieta: Integracja a rewalidacja - współczesne formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych // W: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością /red. Czesław Kosakowski, Cyprian Rogowski.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s. 132-143. Sygn.: C-ped
 • Witek Anna, Kazanowski Zdzisław: Poglądy nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych na temat praktycznych aspektów wychowania integracyjnego // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 173-180. Sygn.: C-ped
 • Wlazło Marcin: Granice integracji szkolnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego /red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 212-217. Sygn.: C-ped
 • Wojnarska Anna: Kompetencje szkolne uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 289-298. Sygn.: C-ped
 • Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością / red.nauk. Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza.- Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011. Sygn.: C-ped
 • Wyczesany Janina: Postawy nauczycieli wobec kształcenia integracyjnego a wsparcie pedagogiczne // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 23-28. Sygn.: C-ped, 5824
 • Zamkowska Anna: Specyfika pracy nauczyciela w szkole integracyjnej w świetle literatury // W: Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce / red. Franciszek Szlosek.- Radom: Politechnika Radomska, Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, 2000, s.199-215. Sygn.: C-ped, 2618-9, 4955-6, 6798-9, 7513
 • Zamkowska Anna: Wybrane aspekty funkcjonowaniaśrodowiska rodzinnego uczniów słabosłyszących i pełnosprawnych uczących się w integracji - analiza porównawcza // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2001, s. 221-234. Sygn.: C-ped
 • Żmudzka Mirosława: Samoocena dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klas integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003, s. 47-58. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Al-Khamisy Danuta: Zachowania prospołeczne dzieci w przedszkolach masowych i integracyjnych // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s. 34-46.
 • Bąbka Jarosław: Edukacja integracyjna szans, ale dla kogo? O organizacyjnych, społecznych, ekonomiczych i etycznych dylematach związanych z realizacją idei integracji // Forum Oświatowe.- 2001, nr 1, s.53-66.
 • Brzezińska Aneta: Praca w klasach integracyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 46-47.
 • Brzozowiec Barbara: W świetlicy integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 52-53.
 • Czerwińska Kornelia: Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s. 163-174.
 • Doroba Marta: Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych. Możliwości i ograniczenia. Część 1. Edukacja // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s. 5-19.
 • Gajdzica Zenon: Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 5, s. 333-341.
 • Grudniewska Ewa, Sidor Iwona: Ułatwiamy integrację // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 46.
 • Grygier Urszula: Pomoc dziecku w klasie integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 3, s. 43-44.
 • Grygier Urszula: Znaczenie różnorodności uczniów w klasach integracyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 7, s. 38-42.
 • Gulip Małgorzata: Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s. 47-51.
 • Kazanowski Zdzisław: Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s.20 -33.
 • Kulik Beata: Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 9, s. 38-40.
 • Kupisiewicz Małgorzata: Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 5, s. 330-337.
 • Narewska Jolanta, Woźniak Elżbieta: Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 43-44.
 • Paracka Halina: Integracja społeczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 45.
 • Paszkiewicz Aneta: Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 27-34.
 • Zamkowska Anna: Czynniki warunkujące powstanie integracyjnego systemu kształcenia oraz jego założenia teoretyczne // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 43-60.
 • Zamkowska Anna: Formy przygotowania kadry pedagogicznej do kształcenia integracyjnego // Pedagogika.- 2001, nr 1, s. 27-34.
 • Zięba Urszula: Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 4, s. 286-292.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bochniarz Agnieszka: Zjawisko "kotów" w szkole i internacie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T.1: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef Kuźma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN, 1998, s.199-205. Sygn.: C-ped, 1606
 • Kozłowski Józef: Negatywne i pozytywne strony wychowania internatowego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s.374-377. Sygn.: C-ped
 • Węgliński Andrzej: Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczn.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Sygn.: C-ped
 • Zięba-Kołodziej Beata: Internat i bursa: historia i współczesność.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Amielańczyk Joanna: Wolny czas w internacie. Klub Młodego Europejczyka // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 1, s. 61-63.
 • Granica Dorota, Dernoga Walentyna: Trening Zastępowania Agresji w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 3, s.45-46.
 • Grądzki Władysław: Internat potrzebuje reorganizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 10, s. 49-51.
 • Grądzki Władysław: Wspieranie rozwoju wychowanków internatu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 3, s. 39-41.
 • Konaszewski Karol, Chańko Anna: Komunikacja międzyludzka w pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie internatu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 51-55.
 • Maliszak Janina: Z doświadczeń pracy w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 46-48.
 • Obraniak Wojciech: W internacie schroniska dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 44-49.
 • Paszkowska Henryka: Adaptacja młodzieży w środowisku internackim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 3, s. 44-45.
 • Pilak Piotr: Geneza i rozwój wychowania internatowego w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2003, nr 5, s. 50-57.
 • Ponińska Małgorzata: Relacje wychowawcy i wychowanków w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 5, s. 49-51.
 • Sobieszczuk Iwona Małgorzata: Wychowanie do grzeczności w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 50-52.
 • Zięba-Kołodziej Beata: Schematyzm jako element funkcjonowania internatów i burs // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 1, s. 28-36.
:
Wydawnictwa zwarte

 • Gajda Janusz, Juszczyk Stanisław, Siemieniecki Bronisław, Wenta Kazimierz: Edukacja medialna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 283-335.
 • Jabłoński Włodzimierz, Wacławiak Janusz, Wszelak Stanisław: Komputer i internet w pracy nauczyciela.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
 • Janczak Janusz, Juszczyk Stanisław, Morańska Danuta, Musioł Marcin: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Juszczyk Stanisław: Edukacja na odległość: kodyfikacja pojęć, reguł i procesów.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
 • Juszczyk Stanisław: Internet w edukacji jutra // W: Edukacja jutra: VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny.- Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS, 2001, s. 322-329.
 • Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga, Witczak-Nowotna Joanna: Internet jako element strategii współpracy z nauczycielami w ramach badań nad czynnikami istotnymi w nabywaniu wybranych podstawowych umiejętności szkolnych przez słabo widzące dzieci, uczące się w pierwszych klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych // W: Komputer w pedagogice specjalnej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, s. 38-76.
 • Laszkowska Joanna: Instytucja szkoły wobec fenomenu Internetu // W: Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 100-109.
 • Lewandowski Wojciech, Siemieniecki Bronisław: Internet w szkole.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Seredocha Izabela: Nauczanie online w ocenie studentów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej // W: Nowe media, nowe interpretacje / red. Marek Sokołowski.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s. 114-132.
 • Skarbińska Aleksandra: Wpływ dostępu do Internetu na nauczanie informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum // W: Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 71-78.
 • Szkoła w dobieInternetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska.- Warszaawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Urbaniak Artur: Pozytywne aspekty zastosowania e-learningu w nauczaniu języka obcegoosób dorosłychj // W: Nowe media, nowe interpretacje / red. Marek Sokołowski.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s.133-147.
Artykuły z czasopism
 • Bartnikowska Urszula, Żyta Agnieszka: Internet w procesie edukacji i rehabilitacji osób głuchoniemych // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 5, s. 338-343.
 • Fabiś Artur: Nauczanie wspomagane internetem nową szansą edukacyjną // Edukacja Otwarta.- 2001, nr 3, s. 139-146.
 • Mysior Radosław: Internet a edukacja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 8, s. 23-28.
 • Przybylska Karolina: Nowoczesne technologie i internet w komunikacji osób z uszkodzonym narzędziem słuchu // Szkoła Specjalna.-2006, nr 1, s. 62-66.
 • Raczyńska Maria: Nauka w szkole jutra. Internet w edukacji // Pedagogika.- 2001, nr 1(7), s. 50-58.
 • Szymańska Magdalena: Rola internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 6, s. 22-25.
 • Wojtasik Łukasz: Dziecko w sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 32-36.
 • Wszelak Stanisław: Internet, zagrożenie czy nowa perspektywa nauczania medialnego // Edukacja Otwarta.- 2001, nr 3, s.147-152.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: (Nie)bezpieczny komputer: od euforii do uzależnień.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.
 • Andrzejewska Anna: Wybrane zagadnienia patologii społecznych w wirtualnym świecie // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 231-244.
 • Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?.- Warszawa: Difin, 2011, s. 70-91.
 • Augustynek Andrzej: Uzależnienia komputerowe: diagnoza, rozpowszechnianie, terapia.- Warszawa: Difin, 2010.
 • Braun-Gałkowska Maria, Ulfik Iwona: Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci.- Lublin, 2002.
 • Feibel Thomas: Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe.- Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2006.
 • Filipiak Marian: Homo communicans: wprowadzenie do teorii masowego komunikowania.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2003.
 • Grabianowska Katarzyna: Zagrożenia w Internecie // W: Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 217-228.
 • Griffiths Mark: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Internet a psychologia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Jabłonko Olga: Internet jako jedno z zagrożeń moralnych i intelektualnych ucznia // W: Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 85-92.
 • Karbowski Mariusz: Agresja i jej wpływ na dzieci i nieletnich w wybranych grach komputerowych // W: Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania / red. nauk. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011, s. 45-54.
 • Kata Wiesław: Wirtualna rzeczywistość - zespół uzależnienia od gier komputerowych i Internetu // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 219-230.
 • Kossowski Paweł: Teleproletariusze czy przyszli internetowi żeglarze - o komputerach i grach telewizyjnych w życiu dzieci i młodzieży // W: Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / red. Anna Przecławska.- Warszawa: Żak, 2000, s. 199-207.
 • Kowalski Marek: Kłopoty wychowawcze związane z korzystaniem z komputera // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 229-242.
 • Kozak Stanisław: Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży.- Warszawa: Difin, 2011.
 • Krzystanek Katarzyna: Wpływ agresywnych gier komputerowych na poziom agresywności gracza // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: WSP TWP, 2004, s. 145-152.
 • Kudlak Grzegorz, Tokarski Stanisław, Wiciński Cezary: Gry komputerowe a wybrane elementy osobowości młodzieży gimnazjalnej // W: Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania / red. nauk. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011, s. 55-70.
 • Majchrzak Paweł, Ogińska-Bulik Nina: Uzależnienie od Internetu.- Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010.
 • Majchrzak Paweł, Ogińska-Bulik Nina:Zachowania ryzykowne związane z cyberprzestrzenią - polska adaptacja Internet Addiction Test // W: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / red. Nina Ogińska-Bulik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007, s. 59-78.
 • Psychologiczne konteksty Internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska.- Krakó: Wydawnictwo WAM, 2009.
 • Raś Danuta: Współczesne środki wizualne (komputer i telewizja) jako zagrożenie dla realnych kontaktów z ludźmi // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne: (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) / red. Anna Nowak.- Kraków: Impuls, 2000, s. 137-146.
 • Sarzała Dariusz: Elektroniczne multimedia jako źródło agresji // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: WSP TWP, 2004, s. 125-144.
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne żródło zagrożeń // W: Oblicza patologii społecznych / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 59-74.
Artykuły z czasopism
 • Chmielnicka-Kuter Elżbieta: Gra w świat // Charaktery.- 2004, nr 1, s. 26-28.
 • Cholewińska-Dacka Marta: Zagrożenia w świecie multimediów // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 1, s. 42-45.
 • Kata Joanna: Zagrożenia młodzieży gimnazjalnej w świecie Internetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 42 - 52.
 • Kosek-Nita Bogumiła, Rozmus Ewa: Uzależnienie od gier komputerowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 11-17.
 • Mysior Radosław: Cyberseks ciemna strona nowych mediów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 7, s.34-38.
 • Polcyn-Matuszewska Sylwia: Gry komputerowe w opinii nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 5, s. 49-53.
 • Przybyszewska Dominika: Brutalność i destrukcja w grach komputerowych // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 2, s. 25-31.
 • Sierpniak Agnieszka: Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 3, s. 34-42.
 • Tłuściak-Deliowska Aleksandra T.: Funkcje internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 8, s. 30-35.
 • Wachowicz Karolina: Ucieczka do innego świata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 49-51.
 • Wojtasik Łukasz: Dziecko w sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 32-36.

K

:
Wydawnictwa zwarte
 • Arends Richard: Uczymy się nauczać.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 207: Metoda logicznych konsekwecji.
 • Arends Richard: Uczymy się nauczać.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 209-210: Metoda logicznych konsekwecji.
 • Bińczycka Jadwiga: Między swobodą a przemocą w wychowaniu.- Kraków: „Impuls”, 2005, s. 41-53: Wychowywać czy wspomagać?
 • Dembo Myron: Stosowana psychologia wychowawcza.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, s. 250-291: Kierowanie klasą i dyscyplina.
 • Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały - jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.- Poznań: „Media Rodzina of Poznań”, 1998, s. 105-150: Zamiast karania.
 • Heine Marek: Kary fizyczne w świadomości i praktyce wychowawczej rodziców // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2 / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: „Text”, 1998, s. 92-108.
 • Jakubczak-Gębala Marta: Kara w aspekcie przemocy wewnątrzrodzinnej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2 / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: „Text”, 1998, s. 65-72.
 • Kamiński Aleksander: Nagrody i kary // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja "Innowacja”, 1997, s. 405-408.
 • Kozłowski Waldemar: Nagrody i kary // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja „Innowacja”, 1997, s. 408-411.
 • Łobocki Mieczysław: Teoria wychowania w zarysie.- Kraków: "Impuls”, 2004, s. 213-218: Metoda karania.
 • Łobocki Mieczysław: Teoria wychowania w zarysie.- Kraków: "Impuls”, 2004, s. 208-213: Metoda nagradzania.
 • Niebrzydowski Leon: Psychologia wychowawcza i społeczna: wybrane zagadnienia.– Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1995, s. 187-197: Kara i nagroda.
 • Ostrowska Krystyna: Nagroda // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: „Żak”, cop. 2004, s. 476-477.
 • Przetacznik-Gierowska Maria, Włodarski Ziemowit: Psychologia wychowawcza. T. 2 .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 51-56: Wzmacnianie zachowań w procesie wychowania.
 • Utrat-Milecki Jarosław: Kara // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: „Żak”, cop. 2003, s. 529-550.
Artykuły z czasopism
 • Jarosz Ewa: Kary cielesne w wychowaniu. Czy następuje odwrót od "tradycji" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 6, s. 3-16.
 • Jurczyk Marcin: O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 50-54.
 • Krajewski Radosław: Prawne aspekty karcenia dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 41-42.
 • Raczkowska Jadwiga: Nie bijmy, aby nie bili // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 3-9.
 • Ruszkowska Marzena: System nagród i kar w rodzinach wieloproblemowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 3, s. 51-55.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Buczyńska Joanna, Siemieniecki Bronisław: Komputer w rewalidacji: wybrane problemy.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Buczyńska Joanna: Wykorzystanie narzędzi TI w kształceniu specjalnym - próba praktycznych zastosowań // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 230-236.
 • Gajda Janusz, Juszczyk Stanisław, Siemieniecki Bronisław, Wenta Kazimierz: Edukacja medialna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 347-354.
 • Gruba Joanna: Opinie logopedów na temat wykorzystania komputera w terapii // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s. 91-120.
 • Gunia Grażyna: Komputer w edukacji uczniów głuchych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 95-102.
 • Jakubowski Stanisław: Rola technik informatycznych w edukacji osób niepełnosprawnych // W: Kształcenie  specjalne i integracyjne: materiały z konferencji: Kościelisko, 11 - 13 marca 1999 / red. Roman Ossowski.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999, s.217-224.
 • Juszczyk Stanisław: Interakcja dziecka z komputerem w trakcie terapii pedagogicznej i logopedycznej // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s. 69-90.
 • Kołodziejczyk Joanna: Komputerowe wspomaganie edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych // W: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysiak i Marty Kondrackiej-Szali.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 102-116.
 • Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999.
 • Komputer w pedagogice specjalnej / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 • Marzec Ewa: Problemy edukacji matematycznej uczniów i studentów niewidomych // W: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem.- Kraków: Impuls, 2000, s.153-170.
 • Miklaszewska Anna: Wykorzystanie programów komputerowych w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym // W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 79-86.
 • Szala Elżbieta: Komputerowo wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania i pisania // W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 461-466.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz: Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Niepełnosprawność i Rehabilitacj.- 2008, nr 1, s. 75-94.
 • Fuerst Hanna, Mazurek-Osmańska Dorota: Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 54-61.
 • Mikołajewska Emilia, Mikołajewski Dariusz: Od komputera do niezależności życiowej // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 1, s. 115-120.
 • Przybylska Karolina: Nowoczesne technologie i Internet w komunikacji osób z uszkodzonym narządem słuchu // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 62-66.
 • Stępień Anna: Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s. 44-47.
 • Szczerba Ewa: Komputerowe wspomaganie w rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Edukacja Medialna.- 2003, nr 1, s. 48-50.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Argyle Michael: Psychologia stosunków międzyludzkich.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna: serce i umysł.- Poznań: Zysk i S-ka, 1997, s. 170-213: Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi.
 • Domachowski Waldemar: Interakcyjny model funkcjonowania społecznego // W: Społeczna psychologia kliniczna / pod red. Heleny Sęk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s.
  99-161.
 • Goban-Klas Tomasz: Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 310-336.
 • McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patrick: Sztuka skutecznego porozumiewania się.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 301 - 304.
 • Nęcki Zbigniew: Komunikacja interpersonalna // W: Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka.- Warszawa: Fundacja "Innowacja", 1991, s. 149-154.
 • Zimbardo Philip G., Ruch Floyd L.: Psychologia i życie.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 139-176: Język, komunikowanie się i pamięć.
Artykuły z czasopism
 

M

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010.
 • Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz ; [aut. Agnieszka Bochniarz et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 • Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Marian Filipiak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 • Huk Tomasz: Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły.- Kraków: Impuls, 2011.
 • Krzystanek Katarzyna: Edukacja medialna - wymysł czy konieczność? // W: Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012, s. 49-74.
 • Media w edukacji / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. - Kraków : "Impuls", cop. 2007.
 • Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk ; [red.] Irena Polewczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2006.
 • Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu ? : materiały z seminarium [...] : praca zbiorowa / red. Lesław Pytka ; red. Barbara Głowacka ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Departament Opieki i Profilaktyki Społecznej MEN. - Warszawa : KKWR, 2000.
 • Pedagogika mass mediów / Adam Lepa . - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2003.
 • Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Kraków : "Impuls" 2005.
 • Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.
Artykuły z czasopism
 • Chrost Sławomir: Media a wychowanie - blaski i cienie // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 34-37.
 • Dobrołowicz Justyna: Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 7-13.
 • Gajos Ewelina: Pozytywny wpływ mediów na dziecko // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 3, s. 22-33.
 • Płuska Sylwia: Media w edukacji i wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 5, s. 37-45.
 • Roguska Agnieszka: Media globalne i lokalne w edukacji szkolnej oraz wspieraniu kultury regionalnej // Journal of Modern Science.- 2016, t. 1/28/2016, s. 65-88.
 • Stawecka Anna: Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci // Nauczanie Początkowe.- 2011/2012, nr 1, s. 22-33.


:
Wydawnictwa zwarte
 • Baum Ewa: Terapia zajęciowa.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008, s. 59-66.
 • Bełza Magdalena: Metoda Peto jako główna metoda pracy z dzieckiem z dziecięcym porażeniem mózgowym na podstawie doświadczeń Ingfield Manor School w Wielkiej Brytanii // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 25-32.
 • Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004, s. 51-60.
 • Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 133-142.
 • Drzazga Agnieszka: Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 269-290.
 • Indisow Izabella: Problemy przystosowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką do naturalnego środowiska w szkole // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 170-181.
 • Jegier Aneta: Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym - jego specyficzne potrzeby edukacyjne // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 232-240.
 • Kaciński Marek: Mózgowe porazenie dziecięce // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 123-135.
 • Kozubska Alicja: Wybrane aspekty sytuacji rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 121-132.
 • Mazanek Ewa: Charakterystyka psychopedagogiczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 151-162.
 • Mihilewicz Stanisława: Mechanizmy i zaburzenia koordynacji ruchowej oraz sprawności motorycznej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacj, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyty.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 104-108.
 • Ostasz Jolanta: Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego w środowisku szkolnym // W: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 247-258.
 • Ostrach Zbigniew: Problemy rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Wobec "odmienności..?: pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, 96-106.
 • Parchomiuk Monika: Społeczne i ekonomiczne funkcjonowanie rodzin dzieci z porażeniem mózgowym - barierą czy szansą ich integracji? // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 103-112.
 • Pecyna Maria Bogumiła: Dziecko i jego choroba.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000, s. 202-231.
 • Twardowski Andrzej: Dzieci z porażeniem mózgowym // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1991, s. 523-532.
 • Wyczesany Janina: Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002, s. 107-114.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz, Stanowski Marcin: Formy rewalidacji i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 3, s. 51-64.
 • Olszewska Margareta: Syzyfowa praca? Analiza przypadku pracy z dzieckiem ze złożoną postacią mózgowego porażenia dziecięcego // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 2, s. 133-136.
:
Wydawnictwa zwarte

 • Glińska- Lachowicz Anna : Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń) // W: Terapia w resocjalizacji. Cz.2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka . - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - s. 94-117.
 • Kaja Barbara: Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 70-77.
 • Konopczyński Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006. - s. 252-262: Terapia przez muzykę jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji.
 • Kuśpit Małgorzata : Arteterapia w pracy z dzieckiem // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - s. 403-413.
 • Lewandowska-Kidoń Teresa : Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - s. 193-205.
 • Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999, s. 166-169.
 • Stachyra Krzysztof : Muzykoterapia i wizualizacja w przygotowaniu nauczyciela kompetentnego emocjonalnie // W: Nauczyciel kompetentny :teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - s. 152-157.
 • Stachyra Krzysztof : Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich // W: Terapia w resocjalizacji.Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa. - Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - s. 217-226 .
 • Stadnicka Janina: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. - Warszawa: WSiP, 1998.

Artykuły z czasopism

 • Dębicka Izabela: Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji sfery emocjonalnej dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2010/2011, nr4, s. 56-65.
 • Grenda Iwona: Elementy muzykoterapii w przedszkolu // Wychowanie w przedszkolu.-2017, nr 1, s. 54-56.
 • Grudziewska Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200.
 • Jędrzejczyk Iwona : Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 21-22.
 • Kilian Marlena, Cichocka Małgorzata : Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących : założenia teoretyczne. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245-257.
 • Kłysz-Sokalska Natalia: Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 18-23.
 • Krawiecka Kinga : Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną... : przeżywanie wzruszeń muzycznych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 293-298.
 • Ploch Leszek : Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99.
 • Płocka Weronika : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 36-39.
 • Sienkiewicz-Wilanowska Julia Anastazja : Terapeutyczna funkcja muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 24-28.
 • Woźniak Małgorzata : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38-40.
 • Woźniczka Ewa : Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50.
 • Woźniczka Ewa : Terapeutyczne walory muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 10-16.

N

:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol i narkotyki w życiu młodzieży polskiej: dylematy profilaktyki. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Barczykowska Agnieszka: Narkomania. Między drug free a terapią substytucyjną - w poszukiwaniu skutecznego modelu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 285-310.
 • Dimoff Timothy: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.– Warszawa: „Elma Books”, 1993.
 • Jędrzejko Mariusz: Leksykon narkomanii.– Pułtusk: WSH, 2004.
 • Kwiatkowski Piotr: Moderatory w wybranych ścieżkach ryzyka narkomanii // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 179-192.
 • Łuczak Elżbieta: Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii.– Pułtusk: WSH im. A. Gieysztora, 2004.
 • Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców.– Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Młodzież z grupy ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Muszyńska Anna: Narkomani- sprawcy czynów karalnych.– Kraków: „ Zakamycze”, 2004.
 • Rogers Peter D., Goldstein Lea: Narkotyki i nastolatki.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Studziński Tadeusz, Chwedorowicz Roman: Neuronalne mechanizmy uzależnień i zniewolenia mózgu przez substancje narkotyczne // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 65-72.
 • Wilmes David J.: Jak wychować dziecko, które mówi NIE!!! alkoholowi i narkotykom.– Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
Artykuły z czasopism
 • Chańko Anna, Konaszewski Karol: Percepcja własnej sytuacji życiowej przez osoby uzależnione od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 1, s. 46-51.
 • Hoffmann Beata: Kultura młodzieżowa i narkotyki - kierunki przemian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 5, s. 20-33.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Borzyszkowska Halina: Problem niedostosowania społecznego wśród dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 41-48.
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T.1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Czekan Dariusz: Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich // W: Wspólczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 279-304.
 • Dąbrowska Joanna: Diagnoza i profilaktyka niedostosowania społecznego uczniów w aspekcie makro i mezoskali. Doniesienie z badań // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s.264-289.
 • Dobrzeniecki Józef: Przejawy niedostosowania społecznego młodzieży w zakładzie poprawczym // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 173-180.
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Krakó: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.
 • Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.
 • Dzięcioł Bogusław, Tomkowiak Hubert: Diagnoza nieprzystosowania społecznego oparta na teorii kontroli społecznej(doniesienie z badań // W: Psychospołeczneuwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 279-286.
 • Dudek Mieczysław: Niedostosowanie społeczne dzieci z syndromem deficytu uwagi i nadruchliwości // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 94-104.
 • Durka Grażyna: Kradzieże i oszustwa jako przejaw niedostosowania społecznego // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 101-112.
 • Fidelus Anna: Zjwisko nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży - aktualne wyzwania i propozycje działań profilaktycznych // W: Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009, s. 182-196.
 • Gindrich Piotr: Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania: wybrane zagadnienia.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2007.
 • Gjorgievska Joanna: Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 259-278.
 • Grochal Joanna: Młodzież niedostosowana społecznie zatrzymana w policyjnych izbach dziecka // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowniu, 2001, s. 516-527.
 • Ilnicka Renata Małgorzata: Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży.- Toruń: Wydawnnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008.
 • Jamrożek Mirosław: Diagnostyka preselekcyjna niedostosowania społecznego nieletnich // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 204-229.
 • Kosek- Nita Bogumiła: Problemy niedostosowania społecznego w środowisku rodzinnym // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 411-418.
 • Kowalczewska-Grabowska Katarzyna: Przejawy niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży w świetle badań empirycznych // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzież: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010, s. 167-178.
 • Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
 • Łączek Tomasz: Diagnoza przyczyn nieprzystosowania społecznego jednostki jako element przeciwdziałania zachowaniom agresywnym // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 148-157.
 • Łukaszek Maria: Wczesne formy aktywności seksualnej młodzieży nieprzystosowanej społecznie // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 204-223.
 • Miłek Krzysztof: Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 55-66.
 • Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela: Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie.- Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze [2004].
 • Murdecka Irena: Wspomaganie rozwoju moralnego młodzieży niedostosowanej społeczni // W: Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Zenon Jasiński, Irena Murdecka.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004, s. 187-206.
 • Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli różnych typów szkół: analiza porównawcza / red. Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Monika Górska, Magdalena Kot-Radojewska.- Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2009.
 • Panasiuk Maria: Współczesne uwarunkowania patogenezy rodzinnej w niedostosowaniu społecznym dzieci i młodzieży // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 43-54.
 • Papież Jan: Młodzież niedostosowana społecznie a aids // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 107-114.
 • Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004, s. 181-214 : Nieprzystosowanie społeczne ( niedostosowanie społeczne).
 • Pisanko Marzena: Poczucie alienacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 118-128.
 • Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 85-133 : Wybrane problemy nieprzystosowania społecznego.
 • Przepióra-Kapusta Małgorzata: Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 138-146.
 • Puszczewicz Hanna: Dziecko niedostosowane społecznie // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 94-130.
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000, s. 88-123 : Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży.
 • Rowicka Agnieszka: Rozwiązywanie problemów niedostosowania społecznego dzieci wychowywanych przez samotne matki w placókach opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie Pomnika - Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach // W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 256-260.
 • Rybczyńska Dorota: Syndrom niedostosowania społecznego u osób uzależnionych od narkotyków // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 293-307.
 • Sękowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001, s. 59-93 : Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie.
 • Siemionow Justyna: Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność.- Warszawa: Difin, 2011.
 • Skrzypniak Ryszard: Niepowodzenia szkolne młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 213-224.
 • Sowa Józef: Podmiotowość jednostki niedostosowanej społecznie w procesie resocjalizacji // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 153-158.
 • Szczutowska Krystyna: Psychospołeczne problemy niedostosowania społeczneg.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993.
 • Szecówka Adam: Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 147-152.
 • Szałański Jan: Poczucie koherencji młodzieży niedostosowanej społecznie a spostrzeganie postaw wychowawczych rodziców // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 106-117.
 • Szwejka Łukasz: Stygmatyzacja jednostek niedostosowanych społecznie, odrzucanych przez grupę rówieśniczą // W: Profilaktyka i resocjalizacja / red. Zdzisław Bartkowicz, Paweł Maciaszczyk.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011, s. 47-64.
 • Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.- Kraków: Wydanictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Urban Bronisław: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.- Kraków: Wydanictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Wszeborowska-Lipińska Beata: Specyficzne trudności w uczeniu się a niedostosowanie społeczne i zaburzenia zachowania młodzieży // W: Psychospołeczneuwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 259-264.
 • Zaorska Marzenn: Środowiskowe uwarunkowania niedostosowania społecznego jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielicki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 205-210.
Artykuły z czasopism
 • Garbiec Mariusz: Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 7, s. 41-43.
 • Kaniowska Teresa: Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 7-10.
 • Komorowska Agnieszka: Poziom nieprzystosowania społecznego a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 1, s. 71-82.
 • Korbut Anna: Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym - przyczyny, skutki, profilaktyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 7, s. 34-42.
 • Krajewska Ann: Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 9, s. 3-11.
 • Mierzwa Anna: Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 1, s.32-34.
 • Potempska Elżbieta: Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s.15-22.
 • Przybysz Małgorzata: Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 32-35.
 • Siemionow Justyna: Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 20-27.
 • Siemionow Justyna: Grupowe programy pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 7, s. 30-34.
 • Siemionow Justyna: Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie - wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wybrane pytania i odpowiedzi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 4, s. 27 - 34.
 • Tynelski Aleksander: Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 9-15.
 • Zawadzki Patryk: Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 1, s.37-39.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Czajkowska Irena,Herda Kazimierz: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 26-62 :
  Charakterystyka zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych.
 • Domagała-Kręcioch Agnieszka: Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.
 • Gordzelewska Beata: Przyczyny niepowodzeń szkolnych // W: Terapia pedagogiczna. T.1: wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. s. 9-22. Sygn.: 5830-ped
 • Karpińska Anna: Kierunki badań w obszarze niepowodzeń szkolnych // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 195-212.
 • Karpińska Anna: Nauczyciel wobec złożoności przyczyn niepowodzeń szkolnych // W: Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym: wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki / pod red. Genowefy Koć-Seniuch Andrzeja Cichockiego.– Białystok : „Trans Humana”, 2000, s. 212-222.
 • Klasińska Barbara: Zainteresowania uczniów jako antidotum na niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 225-233.
 • Konopnicki Jan: Powodzenia i niepowodzenia szkolne.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.
 • Kozieł Beata: Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców.- Katowice: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Kozieł Beata: Tutoring - szansą na minimalizację niepowodzeń szkolnych? Krótka refleksja teoretyczna // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 234-242.
 • Kozieł Beata: Uwarunkowania rodzinne niepowodzeń szkolnych - krótka refleksja // W: Współczesna rodzina: dylematy teorii i praktyki pedagogicznej / red. nauk.Janusz Stanka i Wojciech Zając.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2011. s. 123-138. Sygn.: 7920-ped
 • Kupisiewicz Czesław: Dydaktyka ogólna.– Warszawa : „Graf-Punkt”, 2000, s. 253-270: Niepowodzenia szkolne.
 • Kupisiewicz Czesław: Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. – Warszawa : ”Żak”, 1995, s. 168-180: Niepowodzenia szkolne – pedagogiczne wyzwanie dla Europy.
 • Kwieciński Zbigniew: Bezbronni: odpad szkolny na wsi.– Toruń :”Edytor”, 2002.
 • Łuczak Bogumiła: Niepowodzenia w nauce: przyczyny, skutki, zapobieganie.- Warszawa : „G & P”, 2000.
 • Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.- Warszawa : „Żak”, cop. 2003, s. 356-368: Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych.
 • Olechowska Agnieszka: Specjalne potrzeby edukacyjne.- Warszawa: PWN, 2016, s. 244-257.
 • Paszkiewicz Aneta: Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna.- Warszawa: Difin, 2012.
 • Pindera Michał: Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych // W: Pedagogika w działaniu społecznym / red. Tadeusz Dyrda, Sylwester Scisłowicz.- Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2004. s. 85-94. Sygn.: 6375-ped
 • Przyczyny niepowodzeń szkolnych, w świetle badań lekarzy, pedagogów i psychologów : materiały z VI Międzynarodowego sympozjum higieny i medycyny szkolnej / red. Maria Chojecka, Jerzy Serejski, Lech Zdunkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
 • Psychologiczne problemy niepowodzeń szkolnych / pod red. N. A. Mienczinskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 • Rimm Sylvia B.: Bariery szkolnej kariery: dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie.- Warszawa: WSiP, 1994.
 • Skrzypniak Ryszard: Niepowodzenia szkolne młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 213-224.
 • Szafrańska Karina: Wybrane zaburzenia behawiaralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 279-290.
 • Terapia pedagogiczna: zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Zińczuk Monika: Niskie oceny gimnazjalistów jako jeden z przejawów ich niepowodzeń szkolnych // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 243-257.
Artykuły z czasopism
 • Antczak Barbara: Niska frekwencja uczniów jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych // Journal of Modern Science.- 2015, t. 2/25/2015, s. 297-311.
 • Błaszczak Krzysztof: Indywidualna praca z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2002, nr 4, s. 48-49.
 • Dziurzyński Krzysztof: Teoretyczne aspekty badań nad niepowodzeniami szkolnymi //Journal of Modern Science.- 2013, t. 4/19/2013, s. 65-80.
 • Iwanowska Małgorzata, Kazimierowicz Marek: Uczeń z trudnościami w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 5, s. 26-28.
 • Jasiak Justyna: O syndromie nieadekwatnych osiągnięć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 9, s. 34-37.
 • Karpińska Anna: Niepowodzenia szkolne - ujęcie definicyjne // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2011, nr 3, s.18-29.
 • Kwiatkowska Henryka: Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2002, nr 1, s. 57-66.
 • Ostrowska Małgorzata: Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 9, s. 19.
 • Pardej Katarzyna: Niepowodzenia edukacyjne uczniów szkół zawodowych - model badań // Ruch Pedagogiczny.- 2015, nr 4, s. 77- 88.

O

:
Wydawnictwa zwarte

 • Nestorowicz-Wyborska Justyna: Jak badać ojcostwo, czyli o potrzebie (re)konceptualizacji pojęcia ojcowskiego zaangażowania // W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin /red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina.- Warszawa: Difin, 2011, s. 137-148.
 • Ostrowska Krystyna: Nie wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000, s.48-53.
 • Sosnowski Tomasz: Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011
 • Sosnowski Tomasz: Relacje ojciec - dziecko jako czynnik sukcesu wychowawczego // W: Dziecko - sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 418-424.
 • Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Artykuły z czasopism

 • Borowiec Marta: Ojcostwo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 2, s.47-50.
 • Chwalińska Justyna: Kryzys ojcostwa w rodzinach dysfunkcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 7, s. 3-11.
 • Jankowska Maria: Rola ojca w wychowaniu dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 6, s.4-12.
 • Kaniok Przemysław Eugeniusz: Dzieci w percepcji ojców w świetle badań zagranicznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 8, s. 51-54.
 • Kaniok Przemysław Eugeniusz: Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 47-51.
 • Paruzel Eugeniusz: Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2001, nr 4, s. 20-27.
 • Ruszkiewicz Dorota: Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 9, s. 31-33.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bednarska-Wnuk Izabela: Zarządzanie szkołą XXI wieku: perspektywa menedżerska.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • Fullan Michael: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Gawrecki Lechosław: Kompetencje menedżera oświaty: poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003
 • Gawroński Krzysztof: Potyczki prawne dyrektora szkoły: rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą: antologia IV / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej, Danuty Elsner.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
 • Komorowski Tadeusz, Pielachowski Józef: Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2001.
 • Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 • Król Ireneusz, Pielachowski Józef: Organizacja i kierowanie szkołą: narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły.-  Warszawa ; Poznań : "Ławica", 1993.
 • Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008.
 • Menedżeryzm oświatowy w teorii i w praktyce: poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły (dla studentów pedagogiki) / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 • Pielachowski Józef: Sto spraw szkoły: miniencyklopedia prawnoorganizacyjna.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003.
 • Piwowar-Sulej Katarzyna: Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.
 • Rozwój organizacyjny szkoły: antologia III / pod red. Zbigniewa Radwana.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
 • Szczupaczyński Jerzy: Edukacja a zarządzanie: podręcznik akademicki.-Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.
 • Vademecum menedżera oświaty / red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2000.
 • Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Jana Kubiczka i Barbary Kultrowskiej.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Witek Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą: wybrane problemy teoretyczno-praktyczn.- Warszawa;Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą: wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / red. nauk. Eugenia Karcz.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.
 • Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą / pod red. Danuty Elsner.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997.
Artykuły z czasopism
 •  Cichoń Anna: Rola dyrektora szkoły jako lidera //Edukacja: Studia, Badania, Innowacje.- 2001, nr 1 (73), s.87-92.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Banach Czesław: Cechy - właściwości osobowościowe nauczycieli // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz]. - Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 209-219.
 • Barłóg Krystyna: Niepokój młodych nauczycieli a metody asertywności // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 296-301.
 • Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997. - s. 516-521: Osobowość nauczyciela. 
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. Komitetu red. Tadeusz Pilch.- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 2004, s. 976-1000: Osobowość nauczyciela.
 • Gorbatkow Aleksander A.: Niektóre intelektualno-emocjonalne relacje w strukturze osobowości młodych i doświadczonych nauczycieli // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995, s. 284-288.
 • Kosyrz Zdzisław: Osobowość wychowawcy: być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego.- Warszawa: "Pedagogium", 2005.
 • Kosyrz Zdzisław: Problemy pedeutologiczne. Osobowość nauczyciela-wychowawcy // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos.- Warszawa: "Żak", 1999, s. 505-519.
 • Kwiatkowska Henryka: Pedeutologia / komitet nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
 • Marcinkowski Marian: Wybrane osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / red. Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech J. Maliszewski.- Toruń: "Adam Marszałek", cop.2009, s. 205-213.
 • Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998, s. 369-385: Osobowość i zawód nauczyciela.
 • Okoń Wincenty: Wszystko o wychowaniu.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 239-256: Problem osobowości nauczcyciela.
 • Pufal-Struzik Irena: Osobowość i twórcza postawa nauczycieli szkół podstawowych // W: Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?: [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz].- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna  Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995. s. 278-283. 
 • Woźniak Robert B.: Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych.- Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998, s. 267-292: Nauczyciel i klasa szkolna.
Artykuły z czasopism
 

P

:
Wydawnictwa zwarte
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. UJ, 2000.
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Lowe Geoff, Foxcroft David R., Sibley David : Picie młodzieży a style życia w rodzinie. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
 • Pospiszyl Irena : Przemoc w rodzinie. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2000.
 • Pospiszyl Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999.
 • Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Zygarowicz Agnieszka: Przemoc w rodzinie na Podkarpaciu // W: Zagrożenia dla rodziny: Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego i Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 187-206.
Artykuły z czasopism
 • Becker-Pestka Daria: Moc i niemoc pedagoga szkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 42-48.
 • Chojnacka Wiesława : Reakcja dzieci na rozwód rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 41-42.
 • Krajewska Beata: Odebranie dzieci rodzicom w sytuacji przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 31-33.
 • Łakoma Sylwia: Rodzina dysfunkcyjna - przyczyny i ich charakterystyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 7, s. 20-28.
 • Makowska Jolanta : Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 61-63.
 • Walc Wiesława: Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 25-30.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bińczycka Jadwiga: Między swobodą a przemocą w wychowaniu.– Kraków: „Impuls”, 1997.
 • Kawula Stanisław: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu.– Toruń: Wydaw. Eduk. „Akapit”, 1999.
 • Kmiecik-Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno- psychologiczne.– Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 • Kwieciński Zbigniew: Socjopatologia edukacji.– Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995.
 • Przemoc dzieci i młodzieży: w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis.– Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000.
 • Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych: materiały z konferencji naukowej / red. Irena Pospiszyl.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1997.
 • Wagner Iwona: Między akceptacją a manipulacją – refleksje z badań dotyczących podmiotowości ucznia w szkole (respektowanie praw ucznia) // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań i formy / red. Jacek Piekarski, Bogusław Śliwerski.– Kraków: „Impuls”, 2000.– S. 364-376.
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.– Lublin: Wydaw. UMCS, 2000.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamek Irena: Maria Montessori i jej system// W: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków: "Impuls", 1997.- s. 146-153. C-ped
 • Badura-Strzelczyk Gabriela: Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - s. 137-140. C-ped, 3937-40.
 • Badura-Strzelczyk Gabriela: Pomóż mi zrobić to samemu: jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności.- Kraków : "Impuls", 1998. C-ped.
 • Center-Guz Małgorzata: Stymulująca rola otoczenia w systemie Montessori //W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym . - Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009. - s. 272-281. C-ped
 • Głodzik Beata : Idee i założenia pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do zreformowanego systemu oświaty w Polsce // W : Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokolowskiej-Dzioby. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2002. - S. 123-128. C-ped, 6111.
 • GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1998. C-ped
 • GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. C-ped
 • Kot Stanisław : Historia wychowania. T. 2,Wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesnej doby. - Wyd. 3 (wg wydania drugiego z 1934 roku). - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 335-339 : Pedagogika naukowa Marii Montessori. C-ped, 710-2, 760
 • Kucha Ryszard : Pedagogika Marii Montessori // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 324-334
  Miejsce M. Montessori w pedagogice w perspektywie historycznej. Specyfika pedagogiki M. Montessori. C-ped, 5701-3, 7701-4.
 • Ludwig Harald : Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego : teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2001. - (Idee, Metody, Inspiracje). - S. 521-535 . C-ped
 • Ludwig Harald LUDWIG Harald: "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 105-117
  Myśl ekologiczna M. Montessori. "Teoria kosmiczna" Montessori - ewolucja natury, ewolucja ludzkości i kultury. Projekt wychowania kosmicznego" wg Montessori. Aktualność i krytyczne aspekty koncepcji Montessori.. C-ped, 3852-5
 • Łatacz Ewa : Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży // W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 51-64
  Koncepcja szkoły średniej wg M. Montessori. Wychowanie moralne. Więź ze współczesną cywilizacją. C-ped, 3937-40
 • Miksza Małgorzata : Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 99-104.
  C-ped, 3852-5
 • Miksza Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Kraków : "Impuls", 1997. C-ped, 3932-5
 • Miksza Małgorzata, Łatacz Ewa : Metoda Montessori // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 173-180. C-podr
 • Okoń Wincenty: Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 177 : Montessori Maria. C-podr
 • Surma Barbara : Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce. Zasady funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego w systemie Montessori // W: Karbowniczek, Jolanta, Kwaśniewska Małgorzata, Surma Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011. - S. 208-214, C-ped, 7907-8, 7934-8
 • Zdybel Dorota : Obraz szkoły Montessori w świetle badan amerykańskich // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 257-267. C-ped
 • Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn ; [red. t. Angelina Rutkowska]. - Wyd. 2 zm.- Kielce : "Strzelec", cop. 1998. - S. 173-215 : Metoda Marii Montessori
  Fragmenty z książki: Dr Montessori "Domy dziecięce : metoda pedagogii naukowej, stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci". Warszawa 1913. C-podr
Artykuły z czasopism
 • Baran Zofia, Cyran Alfreda, MOMORA Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343.
 • Kania Magdalena, Szymańska Joanna : Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 269-278.
 • Marczak-Pilipczuk Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 24-28.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Edukacja jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku / oprac. Jacques'a Delorsa ; [tł. z jęz. fr. Wiktor Rabczuk].– Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998.
 • Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod red. Romana Lepperta.– Kraków: "Impuls", 2000.
 • Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Wiktor Rabczuk.– Warszawa: EURYDICE: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Nalaskowski Stanisław: O zasadach nauczania: studium z dydaktyki porównawczej Stanisław.– Toruń: Adam Marszałek, 1997.
 • Pachociński Ryszard: Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Pachociński Ryszard: Oświata XXI wieku: kierunki przeobrażeń.– Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1999.
 • Pachociński Ryszard: Pedagogika porównawcza: (podręcznik dla studentów pedagogiki).- Białystok: TRANS HUMANA Wydaw. Uniwersyteckie, 1995.
 • Pachociński Ryszard: Współczesne systemy edukacyjne.– Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.
 • Pachociński Ryszard: Zarys pedagogiki porównawczej.- Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 1998.
 • Průcha Jan: Pedagogika porównawcza: podręcznik akademicki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Śliwerski Bogusław: Jak zmieniać szkołę?: studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej.– Kraków: "Impuls", 1998.
 • Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka.– Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Krempa Barbara: Rola ruchu w procesie nauczania i terapii dziecka // W: Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.- s. 81-83.
 • Matyjas Bożena: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń.- Warszawa: "Żak", cop. 2004.- s. 194-198.


Artykuły z czasopism

 • Królikowska Katarzyna: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 5, s. 380-387.
 • Marczak-Pilipczuk Magdalena: W krainie świętego Mikołaja // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 11, s. 46-47.
  Metoda Sherborne; Scenariusze zajęć dla przedszkoli
 • Matasek Marta: Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 2, s. 132-137.
 • Nadachewicz Katarzyna: Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka. - (Zielone światło dla 6-latków).- Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 10, s. 43-44 .
  Znaczenie zajęć ruchowych (rozwój zdolności kondycyjnych). Przykład zajęć, do zrealizowania z dziećmi 6-letnimi. Prezentacja ćwiczeń metodą ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne.
 • Urban Anna, Szewczyk Leszek: Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci : wybrane metody terapeutyczne // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2006, nr 3, s. 34-50.
  Przedstawienie metod terapeutycznych: kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, integracji sensorycznej J. Ayers, metody F. Affolter, oraz metody ruchu rozwijającego W. Sherborne.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : "Impuls", 2008.
 • Kryminologia i kara kryminalna: wybrane zagadnienia /  red. nauk. Anetta Jaworska - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Kraków: "Impuls", 2008.
 • Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. -  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2009.
 • Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T.1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. z ang. Tomasz Hołówka et al.].- Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T. 2 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. z ang. Justyna Agata Korbel, Zuzanna Saba Litwińska, Mieczysław Eligiusz Litwiński].-  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Wydawnictwo APS, 2009.
 • Podstawy metodologii badań w pedagogice / red. nauk. Stanisław Palka. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Przestępstwa seksualne: geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl.-  Warszawa: Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.1 / red. nauk. Bronisław Urban ; red. nauk. Jan M. Stanik.-  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban ; red. nauk. Jan M. Stanik.-  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne /  red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa: "Żak", 2009.
 • Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne /  red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak.-  Warszawa : "Żak", cop. 2009.
 • Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. - Warszawa : "Żak", 2009.
 • Terapia zajęciowa / Ewa Baum.-  Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.
Artykuły z czasopism
 • Agresja dzieci i młodzieży. Przejawy, przyczyny, przeciwdziałanie. Bibliografia / J.R. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 60-64.
 • Erenc Janusz: Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi  //  Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 346-359.
 • Augustyniak-Lauks Barbara: Indywidualne techniki pracy z dorosłą głuchoniemą uczennicą analfabetką // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 195-203.
 • Minczakiewicz Elżbieta M.: Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako "innego" we wspólnym nurcie kształcenia pełno- i niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 369-377.
 • Jaworska-Biskup Katarzyna: Wpływ rozumienia pojęć przez dzieci niewidome na nauczanie języków obcych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 25-34.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Beisert Maria: Pedofilia: geneza i mechanizm zaburzenia: nowy autorski model oparty na badaniach pedofilów osadzonych w polskich więzieniach.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 • Bębas Sylwester: Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej, prawu i obyczajowości // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s.358-362.
 • Bohdan Zbigniew: Zespół dziecka krzywdzonego - Zespół dziecka maltretowanego (zdm) // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2008. - S. 192-200.
 • Choromańska Agnieszka, Mocarska Dorota: Dewiacje i przestępstwa seksualne - klasyfikacja, aspekty prawne.- Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009.
 • Cierpiałkowska Lidia: Psychopatologia.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007.- s. 307-342: Zaburzenia osobowości i zaburzenia seksualne .
 • Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.
 • Hołyst Brunon: Wiktymologia.- Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2000, s. 306-307: Wykorzystywanie seksualne dzieci.
 • Ilnicka Renata Małgorzata: Przemoc seksualna wobec dzieci. Pomoc i praca terapeutyczna // W: Wybrane aspekty przemocy: diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009, S. 9-29.
 • Izdebski Zbigniew: Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Bronisław Urban, Jan Stanik. T. 2.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 144-163.
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009, s. 117-131: Molestowanie seksualne dzieci - złamane tabu.
 • Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca: incydent czy znak czasu ? / red. Lesław Pytka, Barbara Głowacka.- Warszawa: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000.
 • Podgajna-Kuśmierek Magdalena: Pedofilia: zarys zagadnienia.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2003.
 • Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie.- Warszawa: WSiP, 1998.
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak", 1999.
 • Radochoński Mieczysław: Psychologiczne aspekty terapii sprawców nadużyć seksualnych wobec dzieci // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 245-252.
 • Sajkowska Monika: Medialny obraz problemu wykorzystywania seksualnego dzieci // W: Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / red. Beata Łaciak.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2003, s. 96-120.
 • Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001.
 • Szczęsny Wiesław Wojciech: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 163-166: Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych. Pedofilia - krzywda wyrządzona dziecku.
 • Śpiewak Jakub: Wykorzystywanie seksualne dziecka w myśl artykułów Kodeksu karnego po 2010 roku // W: Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 159-168.
Artykuły z czasopism
 • Beisert Maria: I skrzywdzeni, i naznaczeni // Charaktery.- 2004, nr 4, s. 32-33.
 • Gwizdek Bożena: Profilaktyka i prewencja przemocy seksualnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 7, s. 61-62.
 • Kordoń Małgorzata: Zły dotyk // Charaktery.- 2004, nr 9, s. 41-42.
 • Krajewski Radosław: Pedofilia - aspekty prawne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 38-41.
 • Maćkowiak Jolanta: Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 34-38.
 • Sobczyńska Karolina: Pedofilia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 2, s. 21-27.
 • Widera-Wysoczańska Agnieszka: Wiedzieć, aby pomagać // Charaktery.- 2003, nr 5, s. 27.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Badora Sylwia, Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków : Impuls, 2001.
 • Balcerzak-Paradowska Bożena: Polityka rodzinna – w kontekście inwestycji w młode pokolenie i wyrównywanie szans // W: Pokolenie wygranych?: dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001,s. 172-190.
 • Czeredecka Barbara: System opieki nad dzieckiem z rodzin zagrożonych (kontynuacja i zmiana) // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana.– Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Danilewicz Wioletta Teresa, Izdebska Jadwiga, Krzesińska-Żach Beata: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych.– Białystok: Trans Humana, 1999.
 • Feldman Larry: Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
 • Gaś Zbigniew B.: Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Kamieniarz Katarzyna: Dylematy instytucjonalnego wspierania procesu wychowania w rodzinie // W: Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / pod red. Zofii Gawliny.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 77-92.
 • Kantowicz Ewa: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej.- Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.
 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Satir Wirginia: Terapia rodziny: teoria i praktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Sikorski Wiesław: Psychoterapia grupowa różnych pokoleń.- Warszawa: Żak, 2002.
Artykuły z czasopism
 • Adamczuk Jarosław, Kaczanowska Katarzyna: „Spróbujmy razem” – środowiskowy program pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 9, s. 30-34.
 • Andrzejewski Marek: Prawna regulacja opieki nad rodziną i dzieckiem: uwagi na temat aktualnych kwestii spornych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 2002, nr 8, s. 10-19.
 • Arczewska Magdalena: O potrzebie współpracy sądów rodzinnych z instytucjami systemu opieki // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 3, s. 21-23.
 • Bochno Ewa: RODK – czy i jak wspomaga rodzinę? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 5, s. 44-49.
 • Bronk Franciszek: Programy wsparcia wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 30-33.
 • Cesarz Małgorzata, Wawrzyńczak Beata: Wideotrening Komunikacji w Pogotowiu Opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 3, s. 28-30.
 • Czubaj Maria, Lewandowska Danuta, Jęczkowski Leszek: Program „Agrafka” // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 9, s. 20-22.
 • Dominik Dorota: Zaniedbywanie dziecka formą przemocy // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 2, s. 31-34.
 • Forma Paulina: O rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 4, s. 32-36.
 • Gancarz Elżbieta, Dudek Urszula: Video Home Training w naszej pracy // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 28-30.
 • Gralak Gabriela: Wspieranie dziecka i jego rodziny // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 20-23.
 • Grodecka Józefina: Krakowski system pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 38-40.
 • Gumienny Beata: Planowanie sytuacji życiowej wychowanków // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 2, s. 29-31.
 • Gumowski Michał: Zimne serce odchodzi // Charaktery.– 2004, nr 11, s. 27-28.
 • Gwizdek Bożena: Program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 9, s. 23-30.
 • Hellinger Bert: Kto chce umrzeć, niech umiera ; rozm. przepr. Małgorzata Fajowska-Stanik // Charaktery.– 2005, nr 3, s. 16-18.
 • Janowska Maria: Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 33-36.
 • Jasikowska Grażyna: O roli więzi w reintegracji rodziny // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 2, s. 29-31.
 • Józefik Barbara: Jesteś cząstką większej całości, czyli terapia systemowa // Charaktery.– 2005, nr 10, s. 32-33.
 • Kalinowska-Witek Natalia: Problemy powiatów ziemskich // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 8, s. 19-21.
 • Karczewska-Wypiór Grażyna: Rodzinna opieka zastępcza w Bytomiu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 7, s. 42-44.
 • Karlińska Milena: Powrót do harmonii, czyli terapia hellingerowska // Charaktery.– 2006, nr 2, s. 40.
 • Krzyżanowska Iwetta: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 6, s. 31-36.
 • Lipke Halina: Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie w województwie mazowieckim // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 8, s. 29-36.
 • Marańska Mirosława:Kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 21-24.
 • Masalska-Szymanek Wanda: „Druga szansa” program pomocy rodzinom // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 9, s. 22.
 • Maślankowski Jacek: Terapia czy konsultacja? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 7, s. 34-37.
 • Mazur Dariusz: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2004, nr 7, s. 51-54.
 • Nawrot Jacek: W plątaninie dwóch szkół reformowania // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 3, s. 22-27.
 • Nowacka Teresa: Kierunki zmian w powiecie mrągowskim // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2003, nr 8, s. 37-41.
 • Nowak Beata: Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 7, s. 49-50.
 • Olejnik Ewa: Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2005, nr 1, s. 31-34.
 • Osowska Anna, Pochopień Anna: Realizacja programu „Rodzina przyjazna dziecku” // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 25-27.
 • Perzanowski Tadeusz: Kilka uwag o koncepcji indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2002, nr 10, s. 36-39.
 • Prawne aspekty opieki nad dzieckiem i rodziną : odpowiedzi na pytania / oprac. Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 6, s. 16-20.
 • Przeperski Jarosław: Konferencja Grupy Rodzinnej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.– 2006, nr 2, s. 39-41.
 • Przybyłowski Piotr: Towarzystwo Interwencji Społecznych organizatorem opieki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2000, nr 6, s. 39-41.
 • Racław-Markowska Mariola, Rymsza Marek: Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 3-7.
 • Raczkowska Jadwiga: Pomoc dziecku w zadaniach powiatu // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 57-59.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004.
 • Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków: Akademia Pedagogiczna, 2006.
 • Frydrychowicz Anna, Koźniewska Elżbieta: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie: przewodnik metodyczny.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1998.
 • Jarosz Ewa: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego.- Katowice: Uniwersytet Śląski, 2003.
 • Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków: "Impuls", 2011.
 • Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej.- Kraków : "Impuls", 2008.
 • Niemierko Bolesław: Diagnostyka edukacyjna: podręcznik akademicki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
 • Skałbania Barbara: Poradnictwo pedagogiczne: przegląd wybranych zagadnień.- Kraków : "Impuls", 2009.
 • Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków: "Impuls", 2004.
 • Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003.
 • Tomczak Joanna, Ziętara Renata: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej.- Kraków: "Impuls", 2006.
 • Włoch Agnieszka, Włoch Stanisław: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: wybrane problemy i rozwiązania.- Warszawa: "Żak", 2009.
Artykuły z czasopism
 • Adamów-Ratajczak Maria: O pracy z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 26-29.
 • Boruch Edyta: Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 20-25.
 • Głasek Sławomira: Z doświadczeń pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 34-38.
 • Krajewska Beata: Kto może być pedagogiem szkolnym? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 17-19.
 • Kruszewski Tomasz: Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 252-259.
 • Luty Małgorzata: Pedagodzy szkolni o swojej pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 39
 • Mackiewicz-Adamska Lidia: Dylematy nauczycieli dotyczące udzialania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 6-10.
 • Matyjas Bożena: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2002, nr 9, s. 16-19.
 • Osiński Rafał: Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 7, s. 55-56.
 • Owczaruk Izabela: Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32.
 • Śniatała Hanna: Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 4, s. 33-36.
Słowo kluczowe:
:
Wydawnictwa zwarte
 • Kantowicz Ewa: Refleksyjna praktyka pracy socjalnej wobec problemu niepełnosprawności // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008, s. 39-48.
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: "Impuls", 2008.
  Streetworking.
 • Naumiuk Agnieszka: Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007, s. 93-138: Stosunek młodzieży do działalności społecznej. Zawiera załączniki dotyczące możliwości działania woluntarystycznego w Polsce i na świecie, listę społeczników i stron internetowych.
 • Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. 
 • Rymsza Marek: Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu pomocy społecznej w Polsce // W: Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość. - Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006, s. 50-64.
Artykuły z czasopism
 • Kaczmarek Mirosław: Konferencje z cyklu "Jak pomagać nie upokarzając" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 6, s. 56-58. 
 • Ławniczak Dorota: Przyjazny system opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 8, s. 36-39.
  Zmiany systemu opieki nad dzieckiem i rodziną zakładające: pomoc rodzinie z problemami poprzez rozwój profilaktyki wychowawczej, rozwijanie systemu wsparcia, rozwój opieki zastępczej i przekształcenie domów dziecka w zespoły placówek wielofunkcyjnych.
 • Olszewski Andrzej: Stawiam na partnerstwo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 24-27.
  Współpraca pomiędzy rodzicami zastępczymi i pracownikami ośrodków pomocy społecznej.
 • Paszkiewicz Anna: Zastosowanie metody kontraktu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 5, s. 33-39.
  Zawieranie kontraktu w pracy socjalnej. Jego zadania, cechy i zastosowania.
 • Rurka Anna: Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 10, s. 48-51.
  Kierunki działań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w opiece społecznej we Francji. 
 • Skudniewska Teresa: "Sojusznicy rodzin" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 62-63.
  Ogólnopolska konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie pod hasłem "Sojusznicy rodzin", która odbyła się w dniach 7-10 VI 2010 r. w Waplewie.
 • Staręga-Piasek Joanna: Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 4, s. 3-4.
  Zwrócenie uwagi na osoby zajmujące się pracą socjalną i problemy, które pomagają rozwiązać.
 • Trawkowska Dobroniega: Bariery rozwoju pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 5, s. 3-13.
  Etapy metodycznego działania w pracy socjalnej, jej funkcje i związane z nimi zawodowe role pracowników socjalnych. Strategie w pracy socjalnej i poziomy oddziaływań.
 • Trawkowska Dobroniega: Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 2, s. 13-23.
  Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej dokonujących się po wprowadzeniu Reformy Systemu Opieki.
 • Trawkowska Dobroniega: Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 3, s. 11-17.
  Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej dokonujących się po wprowadzeniu Reformy Systemu Opieki.
 • Urbaniak-Zając Danuta: "Wskaźnikowy" model profesji i jego ograniczenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 9, s. 3-10.
  Pojęcie profesji w odniesieniu do pracy socjalnej. Jej specyfika. Historyczny charakter tzw. wskaźnikowej koncepcji profesji.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bańka Augustyn: Transancjonalne poradnictwo zawodowe w systemach kształcenia młodzieży do dorosłości i rynku pracy // W: Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia : polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 3 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].-Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 279-302.
 • Barańska Magdalena: Poradnictwo zawodowe w sieci jako wyzwanie dla współczesnego rynku usług doradczych // W: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysiak i Marty Kondrackiej-Szali.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s.158-166.
 • Bartkowiak Monika: Współczesny rynek pracy a wirtualne doradztwo zawodowe // W: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysiak i Marty Kondrackiej-Szali.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s.167-181.
 • Brzozowska Władysława: Nauczyciel a poradnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych // W: Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce / red. Franciszek Szlosek.- Radom: Politechnika Radomska, Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, 2000, s. 141-147.
 • Brzozowska Władysława: Szkolny doradca zawodowy a specjalistyczna opieka nad młodzieżą niepełnosprawną // W: Edukacja 2000: teoria i praktyka: wyzwania edukacyjne w aspekcie wdrażanej reformy i integracji europejskiej / red. Henryk Bednarski, Stanisław Ośko, Henryk Budzeń.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 197-202.
 • Dretkiewicz-Więch Janina: Skuteczne doradztwo i poradnictwo zawodowe - jednym z instrumentów wzrostu efektywności kształcenia zawodowego // W: Efektywność kształcenia zawodowego: kształcenie zawodowe a rynek pracy / red. Urszula Jeruszka.- Warszaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000, s.58-69.
 • Fiała Urszula Małgorzata: Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2 , 2009.
 • Gałka Ewa: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy - rola doradcy zawodowego i trenera pracy // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s. 272-276.
 • Gmyrek Dorota: Rola, cele, zadania i obszary działania doradcy zawodowego z wyodrębnieniem służb zatrudnienia // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red.nauk. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 131-146.
 • Jedynak Małgorzata: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako ważny element edukacji, rozwoju zawodowego oraz integracji // W: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością / red. Czesław Kossakowski, Cyprian Rogowski.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s. 144-149.
 • Kargulowa Alicja: O teorii i praktyce poradnictwa: podręcznik akademicki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 83-115.
 • Kreft Wojciech: Program komputerowy Doradca 2000 // W: Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia : polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 3 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].-Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 345-356.
 • Łodyga Olga: Gry decyzyjne jako aktywna metoda kształcenia doradców zawodowych // W: Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia : polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 3 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].-Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 337-344.
 • Nowacki Tadeusz W.: Zawodoznawstwo.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001, s. 243-262.
 • Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / red. Bożena Wojtasik.- Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
 • Podobiński Stanisław: Język doradztwa zawodowego // W: Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia : polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 3 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].-Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 331-336.
 • Podolska-Filipowicz Elżbieta: Doradztwo zawodowe jako szansa przeciwdziałania bezrobociu // W: Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia : polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 3 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].-Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 319-330.
 • Podolska-Filipowicz Elżbieta: Doradztwo zawodowe a wyzwania rynku pracy // W: Edukacja wobec rynku pracy: realia - możliwości - perspektywy / red. Ryszard Gerlach.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 388-397.
 • Podolska-Filipowicz Elżbieta: Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań doradztwa zawodowego // W: Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce / red. Franciszek Szlosek.- Radom: Politechnika Radomska, Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, 2000, s.153-158.
 • Parzęcki Ryszard, Symela Krzysztof, Zawadzki Bogdan: Orientacja i poradnictwo zawodowe.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1995.
 • Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe /red. Henryk Bednarczyk, Janusz Figurski, Mirosław Żurek.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji,
 • Rachalska Wanda: Doradca zawodowy przewodnikiem w planowaniu i realizowaniu drogi zawodowej // W: Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia : polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 3 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].-Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 273-278.
 • Rachalska Wanda: Doradca zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym // W: Edukacja obec wielokulturowości / red. Maria Janukowicz, Kazimierz Rędziński.- Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 201-204.
 • Rachalska Wanda: Nauczyciel zreformowanej szkoły jako doradca zawodowy // W: Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce / red. Franciszek Szlosek.- Radom: Politechnika Radomska, Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, 2000, s.131-140.
 • Rachalska Wand: Poradnictwo zawodowe - między kształceniem ogólnym a zawodowym // W: Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia : polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 1 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].- Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999, s. 187-198.
 • Rachalska Wanda: Szkolny doradca zawodowy - ważny współrealizator zadań reformy szkolnej // W: Edukacja 2000: teoria i praktyka: wyzwania edukacyjne w aspekcie wdrażanej reformy i integracji europejskiej / red. Henryk Bednarski, Stanisław Ośko, Henryk Budzeń.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 87-93.
 • Rutkowska Monika: Poradnictwo zawodowe prowadzone przez Biura Karier jako odpowiedź wyższych uczelni na pogarszającą się sytuację studentów i absolwentów na rynku pracy // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red.nauk. Zdzisław Wołk.- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 147-156.
 • Sarzyńska Ewa: Rola doradztwa zawodowego w przeciwdziałaniu marginalizacji osób bezrobotnych // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 229-235.
 • Trzeciak włodzimierz: Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy // W: Oświata dorosłych: nowe uwarunkowania i wyzwania.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998, s. 87-103.
 • Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla.- Warszawa: Difin, 2011.
 • Wojtasik Bożena: Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe jako procesy wspierające całożyciowy rozwój zawodowy człowieka // W: Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia : polsko-ukraiński rocznik ukraińsko-polski. R. 3 / pod red. Tadeusza Lewowickiego [et al.].-Częstochowa ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 303-318.
 • Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / red. nauk. Barbara Baraniak.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.
Artykuły z czasopism
 • Czerwińska Kornelia, Żejmis Michał: Doradztwo zawodowe dla osób niewidomych i słabo widzących w projekcie "Per linguas mundi ad laborem" // Niepełnosprawność i rehabilitacja.- 2007, nr 3, s.76-86.
 • Kukla Daniel, Bednarczyk Łukasz: Doradca zawodowy a doradca personalny - cechy, kompetencje, możliwości zatrudnienia, regulacje prawne // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2006, nr 3, s.66-73.
 • Kukla Daniel, Bednarczyk Łukasz: Przyszły doradca zawodowy w społeczeństwie informacyjnym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2006, nr 2, s. 60-67.
 • Lelińska Krystyna: Znaczenie socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy doradcy zawodowego // Pedagogika Pracy.- 2003, nr 42, s. 68-81.
 • Michalska Danuta: Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 10, s. 46-48.
 • Pietruk Witold: Specyfika pracy doradców zawodowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 5, s. 31-36.
 • Podoska-Filipowicz Elżbieta: Kształcenie doradców zawodowych w okresie przemian w Polsce // Edukacja Humanistyczna.- 1999, nr 1, s. 89-100.
 • Podoska-Filipowicz Elżbieta: Profesjonalne i nieprofesjonalne doradztwo zawodowe // Pedagogika Pracy.- 2002, nr 41, s. 108-115.
 • Przybyła Zofia, Strojna Elżbieta: Doradzanie do pracy i zawodu // Pedagogika Pracy.- 1998, nr 33, s. 182-190.
 • Rachalska Wanda: Poradnictwo wobec problemów jednostki i rynku pracy // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 38, s. 38-43.
 • Skłodowski Henryk, Jędrzejowski Sławomir: Stan obecny i propozycje zmian w doradztwie zawodowym // Pedagogika Pracy.- 1998, nr 33, s. 172-181.
 • Wilsz Jolanta: Znaczenie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości dla poradnictwa zawodowego // Pedagogika Pracy.- 2001, nr 38, s. 81-90.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Badora Sylwia, Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania.– Kraków: „Impuls”, 2001, s. 146-150 (Pozycja i rola kuratora sądowego).
 • Bałandynowicz Andrzej: Postępowanie diagnostyczne kuratora w systemie probacji wspartym na caseworku // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk Jan M. Stanik.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009, s. 153-167.
 • Ciechorski Andrzej, Miśko Patrycja: Funkcjonowanie kurateli sądowej wobec problemów rodziny // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak.- Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2010, s. 192-201.
 • Dymowska Magdalena: Sądowy kurator dla dorosłych jako osoba wspierająca skazanego i jego rodzinę // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzież: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010, s. 281-291.
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalek, Tadeusz Pilch.– Warszawa: „Żak”, 1999, s. 124-125.
 • Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 2: G-Ł / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa: „Żak”, 2003, s. 982-991.
 • Jadach Katarzyna: Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.
 • Kędrak Mirosław: Rola sądowego kuratora zawodowego w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności // W: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008, s. 267-280.
 • Pospiszyl Kazimierz: Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.- Warszawa: "Żak", 1998, s. 137-138.
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.– Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej, 2001, s. 267-285 ( powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich, ewolucja systemu kurateli).
 • Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik.– Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2008, s. 98-100, 241-242.
 • Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 87-91, 340-346.
 • Sarnacka Bernadetta: Rola kuratora sądowego w pracy z rodziną // W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny / red. Anna Błasiak, Ewa Dybowska.- Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2010, s. 333-346.
 • Sękowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.– Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2001, s. 76-79.
 • Szczęsny Wiesław Wojciech: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.- Warszawa: "Żak", 2003, s. 64-67.
Artykuły z czasopism
 • Białczyk Barbara, Duszyński Sławomir, Białczyk Jerzy: O programie komputerowym "Akurat - asystent kuratora"// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 28-30.
 • Dąbrowska Monika: Sądowy kurator rodzinny a przemoc w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 7, s. 36-40.
 • Gogacz Krzysztof: Kurator sądowy wobec wyzwań i zagrożeń resocjalizacji skazanych w środowisku otwartym // Journal of Modern Science.- 2015, t. 1/24/2015, s. 129-149.
 • Mazur Dariusz: Działalność kuratora alternatywą mediacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 1, s. 27-30.
 • Witkowska-Paleń Anna: Instytucja kuratora sądowego w Polsce w ujęciu historycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s.45-53.
 • Zinkiewicz Beata: Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 8, s. 17-23.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Zbigniewa Tarkowskiego, Tomasza Zaleskiego.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993.
 • Węsierska Katarzyna: Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia. – Toruń : "Akapit", 2013.
Artykuły z czasopism
 • Błaszczyk-Sadowska Anna: Profilaktyka logopedyczna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9, s. 56-58
  Zabawy stymulujące rozwój mowy.
 • Bocheńska Magdalena: Śniadanie misia: zabawy logopedyczne //Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 11, s. 52-53.
 • Bocheńska Magdalena: Zabawy logopedyczne // Wychowanie w Przedszkolu.– 2013, nr 9, s. 51.
 • Czapla Joanna: Logopedyczne zabawy dla przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 11, s. 60-62.
 • Czapla Joanna: Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Komunikacja - jedna z najważniejszych potrzeb człowieka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 5, s. 59-64.
 • Czapla Joanna: Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 3, s. 56-60.
 • Czapla Joanna: Wakacyjne zabawy logopedyczne - mamo, tato pobawmy się razem // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 6, s. 58-64.
 • Czapla Joanna: Wstępna diagnoza i zabawy logopedyczne w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr7, s. 52-56.
 • Kwiatkowska Małgorzata, Kawalec Iwona, Ohnsorge Magdalena: Gimnastyka buzi i języka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 41-43.
 • Miernik Magdalena: Przykłady sytuacji dydaktycznych rozwijających mówienie // Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane. – R. 35 (57), nr 2 (2011/2012), s. 51-58
  Przykłady ćwiczeń rozwijających mowę dziecka, realizujące wymagania z podstawy programowej I etapu edukacyjnego.
 • Pardej Katarzyna: Zabawy logopedyczne // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 6, s. 51-53.
 • Rzytka Magdalena, Siebers Adrianna: Wspomaganie rozwoju mowy dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 10, s. 54-58.
 • Skakovska Dorota: Profilaktyka logopedyczna // Wychowanie w Przedszkolu.– 2010, nr 2, s. 45-46.
 • Skakovska Dorota: Wczesna profilaktyka logopedyczna. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 50-53.
 • Zabłocki Kazimierz Jacek: Zaburzony rozwój mowy u dziecka i jego terapia. Wybrane zagadnienia // Journal of Modern Science.- 2008, t. 2/5/2008, s. 5-33.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dimoff Timothy, Carper Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.- Warszawa: "Elma Books", 1993.
 • Gaś Zbigniew B.: Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Klus-Stańska Dorota, Nowicka Marzena: Bezpieczeństwo dzieci. Scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.
Artykuły z czasopism
 • Cieszyńska Alicja: Zajęcia psychoedukacyjne "Nasze spotkania" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s.43-44.
 • Franusz Barbara: Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 44-46.
 • Jakubowska Iwona: Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 4, s. 38-44.
 • Kołacz Mieczysława: Profilaktyka uzależnień w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 41.
 • Świątek Beata: Profilaktyka uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 37-39.
 • Wilczyńska Irena: Dobra profilaktyka, to wczesna profilaktyka // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 18-20.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bębas Sylwester: Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej, prawu i obyczajowości // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 362-367.
 • Chomontowski Daniel: Przyczyny, przebieg i skutki prostytucji // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 333-344.
 • Choromańska Agnieszka, Mocarska Dorota: Dewiacje i przestępstwa seksualne - klasyfikacja, aspekty prawne.- Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009.
 • Chrost Sławomir: Kościół a prostytucja - zarys problematyki // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 321-332.
 • Dec Joanna: Regulacje prawne zjawiska prostytucji w Polsce i w wybranych krajach europejskich // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 305-320.
 • Jasińska Magdalena: Prostytucja i problemy z nią związane // W: Patologia społeczna: wybrane zagadnienia / red. Teodor Szymanowski.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991.- s. 163-175.
 • Klimek Zbigniew: Profilaktyka zagrożeń w praktyce.- Jelenia Góra: nakł. aut., 2008. - s. 38-50: Prostytucja.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Charakterystyka współczesnej prostytucji // W: Problemy współczesnej patologii społecznej / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 177-182.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Psychospołeczne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s.225-234.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Więź emocjonalna w rodzinach nieletnich prostytutek // W: Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s.435-450.
 • Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata: Wybrane zagadnienia etiologii prostytucji // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielecki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1994, s. 147-158.
 • Kurzępa Jacek: Młodzież pogranicza - "świnki" czyli o prostytucji nieletnich.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001.
 • Lisowska Alicja: Portret "nieletniej" osoby prostytuującej się w oczach rówieśników oraz dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska // W: Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 53-74.
 • Paszkiewicz Angelika: Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym.- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010, s. 139-144.
 • Potaczała Karolina: Sponsoring nowym uzależnieniem młodzieży // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 173-182.
 • Poznańska Maria Wanda: Prostytucja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P. / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch].- Warszawa: "Żak", cop. 2005, s. 995-996.
 • Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.
 • Przybylińska Iwona: Prostytucja nieletnich dziewcząt - specyfika zjawiska // W: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 111-116.
 • Siudem Ireneusz: Percepcja prostytucji w oczach młodych dorosłych // W: Zachowania ryzykowne / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Ireneusz Siudem.- Lublin: Wydawnictwo Uniwerstetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, s. 103-122.
 • Szczęsny Wiesław Wojciech: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.- Warszawa: "Żak", 2003, s. 159-163: Prostytucja - urynkowienie seksu.
 • Urbaniak Katarzyna: Doświadczenia w niesieniu pomocy osobom wychodzącym z prostytucji na przykładzie wrocławskiego "Matecznika" // W: Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania / pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 123-130.
 • Wróblewska Barbara: Prostytucja i seksualne wykorzystywanie dzieci - charakterystyka zjawisk // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 19-30.
 • Wszeborowski Krzysztof: Społeczne uwarunkowania prostytucji // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 89-94.
Artykuły z czasopism
 • Bałchan Anna: Siostra prostytutek // Charaktery.- 2007, nr 8, s. 36-37.
 • Malesa Wojciech: Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze: o prostytucji nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 7, s. 17-20.
 • Szczerba Kazimierz: Smak płatnej miłości // Charaktery.– 2003, nr 3, s. 39-41.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Cekiera Czesław, Sołtysiak Teresa: Dręczenie "kotów" - szkolne zwyczaje, czy zwichnięta samorealizacja uczniów klas starszych w szkołach ponadpodstawowych // W: Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanisław Kawula, Henryk Machela.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003, s. 81-90.
 • Dambach Karl E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 • Dąbrowska Joanna: Diagnoza i profilaktyka niedostosowania społecznego uczniów w aspekcie makro i mezoskali. Doniesienia z badań // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 264-292.
 • Gaś Zbigniew: Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2000, s. 32-56 : Konstruowanie programów wczesnej interwencji. 
 • Kołodziejczyk Andrzej: Agresja w szkole: programy zapobiegania i przeciwdziałania agresji w środowisku szkolnym // W: Zanim w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń: poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996, s. 135-154.
 • Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela: Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.- Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2004, s. 15-30 : Profilaktyka agresji.
 • Pawluk-Skrzypek Agnieszka: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole - przykłady rozwiązań europejskich // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 393-400.
 • Prokosz Małgarzata: Przemoc w szkole podstawowej: stan aktualny i możliwości przeciwdziałania // W: Psychopatologia i psychoterapia: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i w szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: "Impuls", 2000, s. 229-238.
 • Przybyła Hanna, Skwara Aleksandra: Kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów jako forma oddziaływań profilaktycznych wobec przemocy w środowisku młodzieży szkolnej // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000, s. 282-290.
 • Rumpf Joachim: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 • Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011.
 • Żeromska-Charlińska Joanna: Interwencja pedagogiczna jako forma programu profilaktycznego w zwalczaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży // W: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei: praca zbiorowa / pod. red. Teresy Borowskiej.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002, s. 107-125.
Artykuły z czasopism
 • Błaszczyk Jadwiga, Stajniak Elżbieta: PROGRAM "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 42-43.
 • Burian J.: Rozwiązywanie problemu agresji w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, s. 35-37.
 • Gąska B.: Gimnazjum bez przemocy (Program zapobiegania) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 44-45.
 • Glapka Iwona, Michalak Elżbieta: Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 43-44.
 • Iłendo-Milewska A.: Program "Stop przemocy" w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 47-48.
 • Kaniowska T.: Profilaktyka przemocy w szkołach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 14-16.
 • Kowalewska Ewa: Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 41-42.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006, s. 59-75 : Założenia współpracy przedszkola z rodzicami.
 • Guz Sabina: EDUKACJA przedszkolna w okresie przemian.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1996, s. 58-64 : Zadania wychowania przedszkolnego.
 • Kamińska Krystyna: Przedszkole // W: ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń.- Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak", cop. 2005, s. 1020-1032.
 • Karbowniczek Jolanta, Kwaśniewska Małgorzata, Surma Barbara: Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką.- Kraków: Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, 2011.
 • Karczewska Joanna: Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i funkcjonowanie // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / red. Elżbieta Zyzik.- Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2009, s. 9-22.
 • Karwowska-Struczyk Małgorzata: Edukacja przedszkolna: w poszukiwaniu innych rozwiązań.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 • Karwowska-Struczyk Małgorzata: Pedagogika przedszkolna // W: ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń.- Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak", cop. 2005, s. 221-238.
 • Klim-Klimaszewska Aanna: Pedagogika przedszkolna.- Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 2005. 
 • Wilgocka-Okoń Barbara: Przedszkole // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997,s. 636-641.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1998.
 • Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Juzef Kuźma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa SzkołaPedagogiczna im. KomisjiEdukacji Narodowej, 1998.
 • Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.
 • Bartkowicz Zdzisław: Możliwość terapii uczniów stosujących agresję // W: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei / red. Teresa Borowska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002, s. 145-150.
 • Bekier Irena: Agresja rówieśnicza w doświadczeniach uczniów szkół rolniczych - projekt badań // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Impuls, 2003, s.395-407.
 • Borecka-Biernat Danuta: Osobowościowe i wychowawcze przesłanki agresji uczniów w sytuacji ekspozycji społecznej // W: Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 85-100.
 • Borecka-Biernat Danuta: Rodzinne predykatory agresji fizycznej młodzieży w sytuacjach społecznie trudnych // W: Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 103-112.
 • Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna: Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej (jako istotny aspekt pracy środowiskowej) // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzież: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010, s. 310-316.
 • Dambach Karl E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Dróżka Wanda: Agresja i przemoc w szkole w świetle wypowiedzi nauczycieli // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 39-54.
 • Durka Grażyna, Boruszkowska Iwona: Agresja wśród uczniów we współczesnej szkole // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysia, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniweersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007, s. 83-89.
 • Godzwon Lidia: Standardy aprobowania przez młodzież różnych form agresji interpersonalnej // W: Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 131-140.
 • Janukowicz Maria: Przemieszczenie agresji - fakty i opinie z życia szkoły // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 141-147.
 • Karwowska Małgorzata: Formy agresji ujawniające się w relacjach społecznych młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym // W: Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 75-90.
 • Kopczewski Marian: Przemoc i agresja w szkole // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / red. Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensa, Marzena Borat.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 79-98.
 • Kowalski Wiesław: Agresja jako problem współczesnej szkoły // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 215-224.
 • Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczucioweg.- Warszawa: Żak, 1996, s. 59-70.
 • Krzystanek Katarzyna: Bezpośrednie oddziaływanie agresywnej gry komputerowej na poziom agresji chłopców w wieku dorastania // W: Pedagogika w działaniu społecznym / red. Tadeusz Dyrda, Sylwester Scisłowicz.- Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2004, s. 391-400.
 • Kubacka-Jasiecka Dorota: W poszukiwaniu tożsamości - od agresji potencjalnej do destruktywności // W: Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 59-82.
 • Lipińska Jolanta: Przemoc i agresja w społeczności uczniów // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 180-185.
 • Lipiński Stanisław: Syndrom agresji u dziewcząt wychowywanych przez samotne matki // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: WydawnictwoAkademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 161-177.
 • Łukasik Andrzej, Steliga Anna: Agresja i lęk u młodzieży przebywającej w Państwowych Domach Dziecka // W: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuk, Mieczysława Radochońskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 137-147.
 • Marzec-Tarasińska Anna: Diagnoza i terapia ucznia agresywnego // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 71-98.
 • Matejka Elżbieta: Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w programach i działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej // W: Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu? / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej.- Warszawa: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000, s. 111-114.
 • Miłkowska-Olejniczak Grażyna: Bariery w szkolnej profilaktyce i hamowaniu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Impuls, 2003, s. 71-90.
 • Miłkowska-Olejniczak Grażyna: Syndrom agresywności polskiej młodzieży // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych: materiały ogólnopolskiej konferencji (Cieszyn 15 - 16 grudnia 1999 r.)T. 2 / pod red. Wojciecha Kojsa, Roberta Mrózka, Ryszarda Studenskiego.- Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 1999, s. 81-92.
 • Miłkowska-Olejniczak Grażyna: Zachowania agresywne młodzieży w relacjach z dorosłymi (w różnych kręgach społecznych) // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowaniu, 2001, s. 491-503.
 • Mikrut Adam, Olszewski sławomir: Zachowania agresywne u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i ich pełnosprawnych intelektualnie rówieśników // W: Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 123-134.
 • Musialska Kinga: Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 • Niebrzydowski Leon: Postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży z rodzin obciążonych alkoholizmem a poziom jej lęku i agresji // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 337-346.
 • Obuchowska Irena: Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T.3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000, s.11-26.
 • Ostrowska Krystyna, Surzykiewicz Janusz: Zachowania agresywne w szkole: badania porównawcze 1997 i 2003.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005.
 • Pawłowska Róża: Agresywne zachowanie się młodzieży a rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 165-172.
 • Piotrowski Krzysztof T., Ligęza Witold: Pierwsza pomoc a zachowania agresywne u dzieci // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych: materiały ogólnopolskiej konferencji (Cieszyn 15 - 16 grudnia 1999 r.)T. 2 / pod red. Wojciecha Kojsa, Roberta Mrózka, Ryszarda Studenskiego.- Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 1999, s. 159-164.
 • Pisanko Marzena: Nasilenie skłonności agresywnych a poczucie bezpieczeństwa u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Teresy Sołtysiak i Jolanty Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 394-407.
 • Poraj Grażyna: Agresja w szkole - z badań uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: WydawnictwoAkademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005, s.245-263.
 • Poraj Grażyna: Rodzina jako środowisko stymulujące agresywne zachowanie dzieci na różnych etapach rozwoju // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 135-144.
 • Porzak Robert: Profilaktyka przemocy rówieśniczej // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 203-214.
 • Prokosz Małgorzata: Przemoc w szkole podstawowej. Stan aktualny i możliwości przeciwdziałania // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 229-238.
 • Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998.
 • Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych / pod red. Ireny Pospiszyl.- Warszawa: Katedra Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Instytut Badań Edukacyjnych, 1997.
 • Pufal-Struzik Irena: Struktura świata w percepcji młodzieży agresywnej // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 55-72.
 • Rajska-Kulik Izabela: Przejawy i nasilenie agresywności wśród uczniów policealnych szkół zawodowych // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 210-224.
 • Rembierz Marek: Nuda - fikcja - agresja. O przemocy jako przejawie kulturowej bezdomności - szkic z antropologii filozoficznej i filozofii wychowania // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych: materiały ogólnopolskiej konferencji (Cieszyn 15 - 16 grudnia 1999 r.)T. 2 / pod red. Wojciecha Kojsa, Roberta Mrózka, Ryszarda Studenskiego.- Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 1999, s. 175-190.
 • Roszkowska Agnieszka, Kucharewicz Joanna: Agresja jako podłoże zachowań przestępczych nieletnich // W: Przestępczość nieletnich: aspekty psychologiczne i prawne / red. Jan M. Stanik, Leszek Woszczek.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 159-168.
 • Rożnowska Anna: Zjawisko agresji i lęku w szkole wiejskiej i miejskiej // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 209-222.
 • Rumpf Joachim: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Schmidt-Możdżeń Hanna: Retrospektywne ujęcie dręczenia dzieci przez dzieci w opiniach młodocianych przestępców // W: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne / red. Marzena Binczycka-Anholcer.- Warszawa; Poznań: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2001, s. 89-93.
 • Siwek Roman: Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży // W: Wspólczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 265-278.
 • Sobiecka-Wójtowicz Irena: Zachowania agresywne u 10-letniego chłopca - próba wyjaśnienia przyczyn z zastosowaniem teorii S.M. Johnsona // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne /red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s.215-229.
 • Socha-Kołodziej Krystyna: Przemoc i agresja w szkole - sposoby przeciwdziałania i ograniczenia // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 289-298.
 • Socjologiczne i Psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 • Stasiński Kazimierz: Trening Zastępowania Agresji - teoretyczne i praktyczne aspekty kształtowania umiejętności społecznie akceptowanych form zachowania w sytuacjachwywołujących złość, gniew i agresję // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysia, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniweersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007, s.193-208.
 • Strumska-Cylwik Longina: Rodzinne i pozarodzinne uwarunkowania występowania zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 323-336.
 • Surzykiewicz Janusz: Uczniowie uwikłani w agresję i przemoc // W: Dzieci gorszych szans / pod red. Barbary Głowackiej i Tadeusza Pilcha.- Warszawa: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2001, s. 112-128.
 • Szostak Dorota: Późne skutki tolerancji agresywnych zachowań u dzieci - z perspektywy pedagoga praktyka // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 83-92.
 • Śniegulska Anna: Uczeń jako ofiara przemocy w szkole // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 298-307.
 • Walkowska Wiesława: Przemoc wśródmłodzieży - zadania rodziny i szkoły // W: Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009, s. 155-166.
 • Wawro Franciszka Wanda: Rodzina a zachowania agresywne dzieci i młodzieży // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 216- 229.
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Wołosik Anna: Napastowanie seksualne: Głupia zabawa czy poważna sprawa? / Warszawa: Difin, 2011.
 • Żebrowski Jan: Społeczne uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci i młodzieży // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 61-70.
Artykuły z czasopism
 • Barabas Magdalena: Telewizja a poziom agresji nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 30-32.
 • Bednarz Wioletta, Zygucka Anna: Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 5, s. 33-35.
 • Błaszczyk Jadwiga, Stajniak Elżbieta: Program "Nie dla przemocy i agresji w szkole" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 42-43.
 • Borowska Teresa: Mechanizmy przemocy i agresji. Konteksty edukacyjne.- 2001, nr 3 (75), s. 29-35.
 • Burian Jolanta: Rozwiązywanie problemu agresji w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 1, 35-37.
 • Czarnecka Dorota: Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 26-28.
 • Dratwa Liliana: Dziewczyna - to brzmi groźnie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 34-36.
 • Dunin-Wilczyńska Ewa: Przemoc i agresja wśród dzieci // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 5, s. 44-48.
 • Dutkiewicz Kazimiera: Rodzinne przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Edukacja. Studia. Badani. Innowacje.- 2003, nr 2 (82), s. 50-57.
 • Gawron Renata: Doświadczenia gimnazjalistów dotyczące przemocy fizycznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 8, s. 53-56.
 • Gąska Barbara: Gimnazjum bez przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 44-45.
 • Glapka Iwona, Michalak Elżbieta: Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 43-44.
 • Hoffmann Sylwia: O gnębieniu słabszych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 26-30.
 • Ilnicka Renata: Realizuję program "Bezpieczna szkoła" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 39-41.
 • Karłyk-Ćwik Anna: Diagnozowanie i rozumienie agresji - trudności i wskazówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 5-13.
 • Kowalewska Ewa: Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 41-
 • Łazikiewicz Anna, Osiecka Iwona: Program "Bezpieczna szkoła. Stop Agresji" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s.44-45.
 • Marczewska Elżbieta: Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 5, s.51-55.
 • Miłkowska-olejniczak Grażyna: Przejawy i uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów w szkole // Forum Oświatowe.- 1999, nr 1-2 (20 - 21), s. 132-150.
 • Nerwińska Elżbieta: Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Porozumienie w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 8-13.
 • Nowosad Dariusz: Lęk i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych //Kwartalnik Pedagoficzny.- 2002, nr 3-4, s. 131-142.
 • Ostrowska Krystyna: Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 13-23.
 • Pawlak Robert: Nauczyciele i dyrektorzy szkół o rządowym programie "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" // Polityka Społeczna.- 2007, nr 11-12, s. 23-28.
 • Rożnowska Anna: Zjawisko agresji i lęku w szkole // Edukacja. Studia. Badani. Innowacje.- 2001, nr 4 (76), s. 76-84.
 • Sirarczyk Małgorzata: Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 19-22.
 • Wojciechowski Mirosław: Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 56-59.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzańska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Cekiera Czesław: Przemoc w rodzinie i w społeczeństwie a nadużywanie substancji psychotropowychorazich psychoprofilaktyka // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 178-189.
 • Garbarz Andrzej: Monitorowanie przemocy w rodzinie - "Niebieska Karta" // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 257-265.
 • Gierat Waldemar: Przemoc wobec dziecka w rodzinie wiejskiej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s.39-50.
 • Grochmal-Bach Bożena, Rebizak Iwona: Diagnoza i terapia dzieci doznających przemocy w rodzinach dotkniętych alkoholizmem // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s.27-38.
 • Grochocińska Rita: Przemoc wewnątrzrodzinna w przeżyciach dziecka w wieku wczesnoszkolnym // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s.51-57.
 • Gusztyn Beata: Podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu przemocy w rodzinie // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 237-248.
 • Heine Marek: Kary fizyczne w świadomości i praktyce wychowawczej rodziców // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 92-108.
 • Herzberger Sharon D.: Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Jakubczak-Gębala Marta: Kara w aspekcie przemocy wewnątrzrodzinnej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 71-82.
 • Jundziłł Elżbieta: Przemoc w rodzinie w oczach kobiet // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.- Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, s. 283-296.
 • Kamińska Kamila: Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, JankeAndrzej W.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 255-272.
 • Kmiecik-Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne.-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 24-34.
 • Krahe Barbara: Agresja.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, s.141-172.
 • Krzętowska Longina: Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 109-113.
 • Lachewicz Katarzyna: Społeczne przekonania dotyczące przemocy w rodzinie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 13-19.
 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Matlęga Michał: Przemoc w rodzinie wobec starszych jej członków - próba egzemplifikacji // W: Zagrożenia dla rodziny: Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego i Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 207-219.
 • Matysiuk Renata, Rosa Ryszard: Przemoc w rodzinie zagrożeniem podstawowych praw i wolności dziecka // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.- Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, s. 269-282.
 • Mazur Jadwiga: Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002.
 • Mendecka Grażyna: Kary stosowane przez rodziców jako przejaw przemocy // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 83-91.
 • Napora Elżbieta: Poziom agresji u matek i u ojców - analiza porównawcza // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 66-70.
 • Nowak Anna: Przemoc wobec dziecka w rodzinie (wybrane aspekty prawne) // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 20-26.
 • Pływaczewski Emil W., Szczygieł Grażyna B.: Wybrane aspekty profilaktyki przemocy w rodzinie // W: Pomoc rodzinie / red. nauk. Grażyna Olszewska-Baka, Lesław Pytka.-Białystok: Wydawnictwo eRBe, 1999, s. 73-82.
 • Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999.
 • Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Rode Danuta: Charakterystyka psychospołecznego funkcjonowania sprawców przemocy w rodzinie // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk. Jan M. Stanik.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TowarzystwaWiedzy Powszechnej, 2009, s. 117-132.
 • Rode Danuta: Przemoc w rodzinie. Kobieta jako ofiara przemocy wewnątrzmałżeńskiej // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 126-140.
 • Sokołowska-Dzioba Teresa: Percepcja agresywnych zachowań rodziców przez uczniów odnoszących sukcesy i doznających porażek szkolnych // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 58-65.
 • Szpringer Monika, Laurman-Jarząbek Edyta, Drapała Andrzej: Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie: diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym.- Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2005.
 • Śniegulska Anna: Przeciw społecznemu wykluczeniu kobiet doświadczających przemocy w rodzinie // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 278-284.
 • Wiśniewska Barbara: Zespół dziecka potrząsanego (Shaken Baby Syndrome) jako jedna z form przemocy w rodzinie // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007, s. 113-120.
 • Wójtowicz Halina: Przemoc w rodzinie - cierpienie w ciszy // W: Patologie zachowań społecznych:rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: rodzina dysfunkcyjna - przemoc / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000, s. 142-243.
 • Zając Anna: Psychospołeczne skutki przemocy wobec dziecka w rodzinie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 120-125.
 • Zygarowicz Agnieszka: Przemoc w rodzinie na Podkarpaciu // W: Zagrożenia dla rodziny: Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego i Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 187-206.
Artykuły z czasopism
 • Bartosiewicz Marzena: Uwagi na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 6, s. 13-15.
 • Hubscher Kornelia: Przemoc wobec dzieci w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 41-43.
 • Jaros Paweł: Przemoc wobec dzieci - propozycja zmian systemowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 3-7.
 • Jarosz Ewa, Wysocka Ewa: Dylematy, problemy i zasady diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie // Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne.- 2001, nr 3/4 (19/20), s. 62-74.
 • Krajewska Beata: Odebranie dzieci rodzicom w sytuacji przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 31-33.
 • Liciński Marek: Przemoc wobec dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 23-31.
 • Maćkowicz Jolanta: Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 34-37.
 • Skwarek Małgorzata: Przemoc wobec kobiet w rodzinie - perspektywa społeczno-polityczna // Praca Socjalna.- 2001, nr 4, s. 44-52.
 • Społeczny wydźwięk nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 3-10.
 • Tucholska Stanisława:Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 34-38.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Hałaj Joanna Barbara: Przestępczość nieletnich w okresie transformacji // W: Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s.81-96.
 • Hollin Clive R., Browne Deborah, Palmer Emma J.: Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / przeł. Ewa Jusewicz-Kalter.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Kobes Paweł: Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 • Kowalska-Ehrlich Barbara: Przestępczość młodzieży - rozmiary i charakterystyka zjawiska // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej.-Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - s. 389-402.
 • Kozaczuk Franciszek: Skłonność nieletnich do zachowań amoralnych i przestępczych // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 135-154.
 • Markocki Zygmunt: Społeczne uwarunkowania przestępczości młodzieży // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001, s. 403-420.
 • Ostrowska Dorota: Czy rzeczywiście bezkarni? O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 293-298.
 • Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Sitarczyk Małgorzata: Nieletni sprawcy zabójstw: sylwetki psychologiczne. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
Artykuły z czasopism
 • Raczkowska Jadwiga: Bardziej agresywni czy zastraszeni? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 2, s. 11-21.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia.- Kraków: Wydaw.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Czabała Jan Czesław: Czynniki leczące w psychoterapii.- Warszawa: Wydaw.Nauk.PWN, 2000.
 • Deissler Klaus G.: Terapia systemowa jako dialog: odkrywanie samego siebie? .- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1998.
 • Faber Adele, Mazlish Elaine: Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością.- Poznań: "Media Rodzina", 1997.
 • Faber Adele, Mazlish Elaine: Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny.- Wyd. 3. - Poznań: "Media Rodzina", 1998.
 • Fengler Jorg: Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000.
 • Forward Susan, Buck Craig: Toksyczni rodzice.- Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydawnictwo, 1989.
 • Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 1998.
 • Hinchliffe Mary K., Hooper Douglas, Roberts John F.: Melancholia małżeńska. - Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1987.
 • Kaduson Heidi, Schaefer Charles: Zabawa w psychoterapii.-Gdańsk: Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2002.
 • Kaja Barbara: Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.
 • Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego.- Warszawa: "Żak", 1996.
 • Opowieści terapeutów: [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz.- Warszawa: Wydaw.Szk. i Pedag., 1997.
 • Podstawy terapii grupowej / red. Harold S. Bernard, K. Roy MacKenzie.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000.
 • Robinson Bryan E.: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.- Warszawa: Państ.Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001.
 • Santorski Jacek: Jak żyć żeby nie zwariować.- Warszawa: "Jacek Santorski & Co", 1997.
 • Sikorski Wiesław: Psychoterapia grupowa różnych pokoleń.- Warszawa: Wydaw.Akadem. "Żak", 2002.
 • Terapia pedagogiczna. T.1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: "Impuls", 2004.
 • Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorelacja. T. 2 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydaw.Uczel.WSP, 2000.
 • Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydaw.Uczel.Akademii Bydgoskiej, 2001.
Artykuły z czasopism
 • Dulińska Joanna, Duda Michał: Podążając za swoim doświadczeniem, czyli terapia zorientowana na proces // Charaktery.- 2006, nr 3, s. 41.
 • Eichelberger Wojciech  Psychoterapia i smród zen / rozm. Bogdan Białek // Charaktery.- 2004, nr 11, s. 43-46.
 • Grzesiuk Lidia: Proszę mnie zmienić / rozm. Dorota Krzemionka-Brózda // Charaktery.- 2006, nr 6, s. 56-58.
 • Jedliński Krzysztof: Etyczny terapeuta, bezpieczny pacjent // Charaktery.- 2005, nr 2, s. 32.
 • Józefik Barbara: Jesteś cząstką większej całości, czyli terapia systemowa // Charaktery.- 2005, nr 10, s. 32-33.
 • Karlińska Milena: Powrót do harmonii, czyli terapia hellingerowska // Charaktery.- 2006, nr 2, s. 40.
 • Karlińska Milena, Nehrebecki Andrzej: Najszybciej do celu, czyli terapia krótkoterminowa // Charaktery.- 2005, nr 12, s. 35.
 • Król-Fijewska Maria: Czas na psychoterapię // Charaktery.- 2005, nr 8, s.23-25.
 • Mariańczyk Katarzyna: Ekspert w swoich sprawach, czyli terapia poznawczo-behawioralna // Charaktery.- 2005, nr 9, s. 28-29.
 • Szymańska Katarzyna: Zasoby w tobie, czyli terapia ericksonowska // Charaktery.- 2006, nr 1, s. 39.
 • Węglorz-Makuch Katarzyna: Jesteś całością tu i teraz, czyli terapia Gestalt // Charaktery.- 2005, nr 11, s. 30-31.
 • Woydyłło Ewa: Superwizję czas zacząć // Charaktery.- 2005, nr 3, s. 34-36.

R

:
Wydawnictwa zwarte
 • Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / red. Franciszek Kozaczuk, Mieczysław Radochoński.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
 • Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.
 • Barczyk Angelika, Barczyk Piotr Paweł: Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.
 • Bartkowicz Zdzisław: Psychoterapia resocjalizująca - zwątpienia i nadzieje // W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym / red. Zofia Palak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s.149-154.
 • Bielicki Eugenius: Z problematyki resocjalizacyjnej:patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005.
 • Borowski Ryszard: Wychowanie i resocjalizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych.- Warszawa: Wydawnictwo "Kronika",1995.
 • Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T.1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T.2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 • Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 • Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal.- Kraków: Wydawnictwo WAM: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.
 • Iwański Zbigniew: Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej.- Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2003.
 • Jezierska Barbara: Funkcjonalność placówki resocjalizacyjnej a zachowania agresywne jej wychowanków // W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 161-178.
 • Kalinowski Marian: Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2005.
 • Kalinowski Marian, Pełka Jerzy: Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich.- Warszawa: Wydawnictwo akademii Pedagogiki Specjalnej, 2003.
 • Kieszkowska Anna: Resocjalizacja w zakładach poprawczych czy demoralizacja // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 179-192.
 • Konopczyński Marek: Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2006.
 • Kowalczyk Małgorzata: Zabójcy i mordercy: czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Kozaczuk Franciszek, Kozaczuk-Maruszak Joanna: Resocjalizacja penitencjarna. Nadzieja czy porażka? // W:Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 137-148.
 • Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej.- Kraków: Impuls, 2008.
 • Kurzeja Anna: Dzieci ulicy: profilaktyka zagrożeń.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Machel Henryk, Żerko Józef: Zagrożenie personelu resocjalizacyjnego agresją w zakładach izolacyjnych // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1998, s. 317-323.
 • Maciaszczyk Paweł: Asertywność w kontekście nieprzystosowania i resocjalizacji // W:Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 105-127.
 • Mihilewicz-Mandecka Ewa: Resocjalizacja więźniów jako jeden z czterech celów uwięzienia // W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 137-146.
 • Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999.
 • Murdecka Irena: Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 • Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 200, s.91-174.
 • Nowosiadły Agnieszka: Kierunki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowiskowych świetlicach dla dzieci // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s.107-118.
 • Olszewska Ewelina: Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa.- Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.
 • Opora Robert: Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Ostrowska Krystyna: Psychologia resocjalizacyjna: w kierunku nowej specjalności psychologii: dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Paszkiewicz Angelika: Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym - zarys teorii.- Białystok: Trans Humana, 2005.
 • Pospiszyl Kazimierz: Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998.
 • Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej / red. nauk. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, [2008].
 • Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Leickiej.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Probacja i resocjalizacja instytucjonalna: wybrane problemy teorii i praktyki / pod red. Huberta Kupca.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
 • Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak.- Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2010.
 • Profilaktyka i resocjalizacja / red. Zdzisław Bartkowicz, Paweł Maciaszczyk.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011.
 • Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Frabnciszek Kozaczuk, Bronisław Urban.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Przybyliński Sławomir: Więźniowie niebezpieczni: ukryty świat penitencjarny.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Puszka Marian: Oddziaływanie przez kulturę w procesie resocjalizacji skazanych // W: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008, s.207-212.
 • Pytka Lesław: Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001.
 • Resocjalizacj: teoria i praktyka pedagogiczna T.1 / red. nauk. Bronsław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Resocjalizacj: teoria i praktyka pedagogiczna T.2 / red. nauk. Bronsław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia / red. Franciszek Kozaczuk.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Sękowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001, s. 59-93 : Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie.
 • Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / red. Anetta Jaworska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: (wybrane teksty zsocjologii rodziny i resocjalizacji).- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Skwarek Janusz: Rola kultury w resocjalizacji. Arteterapia i muzykoterapia // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 97-104.
 • Sowa Józef: Podmiotowość jednostki niedostosowanej społecznie w procesie resocjalizacji // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek.- Warszawa - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1998, s. 153-158.
 • Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Zenon Jasiński, Irena Murdecka.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 • Szałański Jan: Osobliwości procesów resocjalizacji chłopców i dziewcząt w zakładach // W: Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski / red. Eugeniusz Bielecki, Teresa Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 193-204.
 • Wach Tomasz: Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych.- Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009.
 • Węgliński Andrzej: Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2004.
 • Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
 • Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
 • Wysocka Ewa: Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Zalewski Grzegorz: Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u wychowanków.- Białystok: [Akademia Medyczna], 2004.
 • Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, JolantaSudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
Artykuły z czasopism
 • Bac Teresa: Zakład karny - proces resocjalizacji jako czynnik oddziaływań na readaptację społeczną skazanych // Auxilium Sociale, nr 3/4 (19/20), s. 275-284.
 • Iwanicki Hubert: Rola turystyki i survivalu w resocjalizacji młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 6, s. 27-30.
 • Jurczyk Marcin: O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, 50-54.
 • Kijak Remigiusz: Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 1, s. 37-49.
 • Kwiatkowski Piotr: Nieletni wobec resocjalizacji. Diagnoza postaw i wybrane ich uwarunkowania // Szkoła Specjalna.- 2002, nr 2, s. 87-95.
 • Karłyk-Ćwik Anna: Autopercepcja kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 2, s. 115-129.
 • Łukasiewicz Marek: Resocjalizacja w "poszerzonej rzeczywistości" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 28-34.
 • Matyjas Bożena: Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 16-18.
 • Marek Inocenty: Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 7, s. 32-38..
 • Muskała Maciej: System resocjalizacyjny Glen Mills School // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 30-35.
 • Wolan Tadeusz: Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 6, s.32-37.
 • Zięciak Monika: Znaczenie współpracy z rodziną w pozytywnej integracji społecznej wychowanków placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 1, s. 56 - 62.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamski Franciszek: Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2002.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie by samemu żyć z godnością.- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1997.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny.- Wyd. 3. - Poznań: "Media Rodzina of Poznań", 1998.
 • Rodzina współczesna / red. nauk. Maria Ziemska.- Warszawa: Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1999.
 • Sosnowski Tomasz: Ojciec we współczesnej rodzinie: kontekst pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011.
Artykuły z czasopism
 • Galica Agnieszka: Magiczny krąg // Charaktery.- 2004, nr 12, s. 15-16.
 • Ostrowska Krystyna: Rodzina w oczach młodzieży: wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 10, s. 3-11.
 • Szamański Mirosław Józef: Rodzina i szkoła w procesie gwałtownej zmiany społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 8, s. 9-15.
 • Sztander Wanda: Dobra rodzina // Charaktery.- 2004, nr 12, s. 19-21.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Cudak Henryk: Funkcje opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach zastępczych // W: Rodzina polska u progu XXI wieku / red. nauk. Henryk Cudak.- Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1997, s. 151-160.
 • Gruca-Miąsik Urszula: Kompensacja sieroctwa społecznego w rodzinach zastępczych // W: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska.- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1999, s.205-212.
 • Kusio Urszul: Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: studium socjologiczne na przykładzie Lublina.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
 • Latoś Agnieszka: "Znalazłem mamę, znalazłem tatę..." - rodzina zastępcza i adopcja szansą na odzyskanie dzieciństwa // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.- Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, s. 155-166.
 • Relacja dorosły - dziecko w opiece zastępczej / red. Maria Kolankiewicz.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999, s. 93-99.
 • Rodzinne domy dziecka - opieka, wychowanie, terapia / red. nauk. Leszek Drozdowski, Barbara Weigl.- Warszawa: Fundacja ORLEN - DAR SERCA, 2011.
 • Sadowska Agnieszka: Rodzinny dom dziecka i jego rola w procesie opekuńczo-wychowawczym nad osieroconymi dziećmi i młodzieżą // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s.113-122.
 • Wideł Ewa: Wychowanek rodziny zastępczej jako odbiorca procesu usamodzielniania // W: Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / red. Anna Kwak.- Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006, s. 148-176.
 • Winogrodzka Lidia: Rodziny zastępcze i ich dzieci.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2007.
 • Wojciechowski Bartosz W.: Predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze uczestników postępowań sądowych o przysposobienie i umieszczenie w rodzinie zastępczej // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk Jan M. Stanik.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009, s. 73-92.
Artykuły z czasopism
 • Bartosiewicz Marzena: Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 1, s. 10-19.
 • Basiaga Jan: Warunki funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 34-44.
 • Bik Małgorzata, Dzięciołowska Iwona, Kiełt Joanna, Posłuszna-Owcarz Maria, Siedlecka Anna: Problemy rodzin zastępczych w opinii praktyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 6, s.21-29.
 • Błażejewska Katarzyna: Rola opiekunów sprawujących funkcję rodziny zastępczej w wychowaniu dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 1, s. 52-56.
 • Dziędziura Alina: Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 2, s. 33-34.
 • Gajewska Grażyna: Mity o rodzinach zastępczych barierą w szkolnym funkcjonowaniu dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 13-21.
 • Holewińska-Łapińska Elżbieta: Orzekanie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 9, s. 3-10.
 • Jabłońska Bożena Elwira: Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 3, s. 35-38.
 • Kolankiewicz Maria: Charakterystyka rodzin zastępczych. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 17-23.
 • Kolankiewicz Maria: Z tradycji rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s.36-44.
 • Król Aleksandra: Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 22-24.
 • Krzyżanowska Iwetta: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 31-35.
 • Liciński Marek: Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 5, s. 23-28.
 • Luberadzka-Gruca Joanna: Koalicja narzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 5, s. 14-19.
 • Łabądź Andrzej: Katalog umiejętności rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 8, s. 24-26.
 • Łabądź Andrzej: Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 7, s. 44-46.
 • Masalska-Szymanek Wanda: Rodziny zastępcze zawodowo specjalistyczne - od szkolenia do praktyki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 2, s. 31-35.
 • Mickiewicz Kinga: Problemy wychowania w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 5, s. 37-43.
 • Mickiewicz-Stopa Kinga: Trudności zawodowych rodzin zastępczych w perspektywie opiekunów zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 5, s. 46 - 58.
 • Milewska Barbara: Losy wychowanków domu dziecka umieszczonych w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 5, s. 20-27.
 • Mujzel Katarzyna: Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 8, s. 54-56.
 • Paradowska Elżbieta: Sprawozdanie z konferencji Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości, Warszawa, 13 marca 2009 // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 3, s. 231-236.
 • Passini Barbara: Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 6, s. 3-6.
 • Patela-Owczarczyk Agnieszka: Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr1, s. 19-25.
 • Religa Bożena, Ziętek Kornelia: Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 7, s. 4-49.
 • Rżysko Michał: Rodzinne domy dziecka - raport z badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 7, s. 27-30.
 • Rżysko Michał: Rodziny zastępcze - doświadczenia, potrzeby, problemy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 3, s. 19-25.
 • Sitko Maria: Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2001, nr 4 (76), s. 28-38.
 • Szufleński Jan: Blaski i cienie rodzinnej opieki zastępczej w powiecie makowskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 11-14.
 • Waszkiewicz-Stefańska Małgorzata, Sadowski Piotr: Świadczenia pomocy społecznej na rzecz rodzin zastępczych // Praca Socjalna.- 2002, nr 3, s.41-48.
 • Zawadzka Dorota: Klub rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 8, s. 46-47.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T.1, A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch.- Warszawa: Wydawnictwo akademickie "Żak", 2003, s. 307-308.
 • Molicka Maria: Bajki terapeutyczne dla dzieci.- Poznań: "Media Rodzina", cop. 1999.
 • Rawa-Kochanowska Anita, Zawadzka Ewa: Magiczny świat baśni i bajek: metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju.- Warszawa: Difin, 2015.
 • Rura Grażyna: Bajka i baśń jako źródło nowych doznań edukacyjnych // W: Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak.- Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010, s. 221-243.
Artykuły z czasopism
 • Frach Beata: Terapeutyczne walory opowiadań i bajek Doris Brett // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 10, s. 63-64.
 • Hoffmann Beata: Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 10, s. 24-28.
 • Juszczuk Marta: Bajki terapeutyczne // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 10, s. 72.
 • Kołodziejska Lidia: Dzień bajek // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 5, s. 18-19.
 • Kossakowska Karolina: Żeby bajka nie straszyła, a zabawa nie nudziła // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 8, s. 24-27.
 • Lubowiecka Jadwiga: Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 5, s. 12-17.
 • Młynarska Małgorzata: Różnice w zapamiętywaniu fabuły bajki telewizyjnej i opowiadanej, występujące u dzieci w wieku przedszkolnym // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 3-4, s. 143-156.
 • Skałbania Barbara: Baśnie jako element poradnictwa dla najmłodszych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 27-32.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Baum Ewa: Terapia zajęciowa.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008, s. 70-73.
 • Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 133-142.
 • Gołubie-Konieczna Monika: Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 257-268.
 • Kaczan Teresa: Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według metody  Castillo-Moralesa u dzieci z zespołem Downa // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2004, s. 197-202.
 • Kwaśniewska Grażyna: Postawy rodzin wychowującychdziecko z zespołem Downa wobec rehabilitacji // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 143-152.
 • Minczakiewicz Elżbieta: Sytuacja rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle rodzin okresu przemian transformacyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 133-142.
 • Rozdzialik Alicja : Ojciec, który odrzucał dziecko z zespołem Downa; kontakty w klubie dziecięcym drogą ku terapii rodzinnej // W: Opowieści terapeutów / red. Jadwiga Jaromińska. - Warszawa : WSiP, 1997. - s. 148-151
 • Świerczek Małgorzata : Klubik dziecięcy "ciepłym i bezpiecznym miejscem" dla Wiesia - zalęknionego chłopca z zespołem Downa // W: Opowieści terapeutów / red. Jadwiga Jaromińska. - Warszawa : WSiP, 1997. - s. 138-147.
 • Zasępa Ewa: Zaburzenia zachowania u dzieci z zespołem Downa // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003, s. 39-46.
Artykuły z czasopism
 

S

:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewski Marek: Sieroctwo. Sieroctwo, czyli o kogo chodzi // W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s.29-30.
 • Badora Sylwia: Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji // W: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / pod. red. Sylwii Badory i Danuty Marzec.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002, s. 55-94.
 • Drozd Ewa: Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004, s. 173-179.
 • Sendyk Marzena: Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001.
 • Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.- Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.
 • Tomasik Ewa: Sieroctwo społeczne - pojęcie i przyczyny // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.- Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004, s. 168-172.
 • Wagner Iwona: Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji: studium teoretyczno-badawcze.- Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997.
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość / red. Anna Kwak.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2006.
Artykuły z czasopism
 • Baron Beata: Sieroctwo społeczne pojęcie kontrowersyjne? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 1, s. 12-18.
 • Basiaga Jan: Problematyka sieroctwa w publikacjach medialnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 5, s. 11-20.
 • Becelewska Daniela: O chorobie sierocej raz jeszcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 5, s. 19-28.
  Przebieg, skutki i diagnozowanie choroby sierocej.
 • Sznajder Dominika: Wpływ relacji z osobami znaczącymi na emocjonalność dziecka osieroconego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 9, s. 35-42.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamczyk-Bębas Wioleta: Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 443-462.
 • Argyle Michael: Psychologia stosunków międzyludzkich.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 240-246.
 • Bishop George D.: Psychologia zdrowia.- Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2000, s. 175-211.
 • Boenish Ed, Haney Michele C.: Twój stres: sens życia, równowaga i zdrowie.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Brannon Linda: Psychologia rodzaju:kobiety i mężczyźni: podobni czy różni.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 466-503.
 • Chybicka Aleksandra: Wybrane cechy osobowości a strategia radzenia sobie ze stresem u młodzieży we wczesnej fazie adolescencji z chorobą nowotworową // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 288-299.
 • Ciosek Mieczysław: Stres zawodowy personelu więziennego // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 165-172.
 • Człowiek w sytuacji stresu: problemy teoretyczne i metodologiczne / pod red. Ireny Heszen-Niejodek, Zofii Ratajczak.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
 • Dąbrowski Artur, Korczyński Mariusz, Sobkowicz Grzegorz: Rola pełniona w organizacji jako źródło stresu // W: Pedagogika zdrowia psychicznego / red. nauk. Adam Knap, Mariusz Korczyński.- Lublin: "Primooffset", 2000, s. 169-174.
 • Dudek Mieczysłąw: Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli placówek resocjalizacyjnych // W:Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński, Agnieszka Lewicka.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 45-56.
 • Goliński Krzysztof: Zespół zaburzeń stresu pourazowego u ofiar przemocy domowej // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000, s. 401-410.
 • Jarosz Marek: Psychologia i psychopatologia życia codziennego.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976, s. 238-250.
 • Korzon Aniela: Przejawy stresu u młodzieży // W: Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym / red. Ewa Krzyżak-Szymańska.- Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009, s. 169-176.
 • Kuczyńska Alicja, Janda-Dębek Bożena: Psychologiczne aspekty ciała a style radzenia sobie ze stresem // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 157-168.
 • Kudlak Grzegorz: Sposoby radzenia sobie ze stresem a poziom agresji przejawianej przez wychowanków zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 135-150.
 • Kuziora Grażyn: Poziom i zakres stresu zawodowego w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych // W:Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 201-214.
 • Kwiatkowski Piotr: Pomiar stresu szkolnego // W: Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania społecznego młodzieży / pod red. Ryszarda Poprawy.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 123-136.
 • Lis-Turlejska Maria: Stres traumatyczny: występowanie, następstwa, terapia.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002.
 • Makowska Hanna, Poprawa Ryszard: Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 71-102.
 • Marcysiak Iwona M.: Czym jest stres? // W: Szkice z psychologii społecznej / red. Ewa Stanisławiak.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1999, s. 223-230.
 • Mróz Justyna: Stres w szkole - od teorii i praktyki // W: Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012, s. 111-152.
 • Niewiadomska Iwona: Zapobieganie czynnikom wywołującym stres jako strategia wzmacniająca poczucie godności u pracowników służb penitencjarnych // W: Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004, s. 107-122.
 • Oniszczenko Włodzimierz: Stres to brzmi groźnie.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1998.
 • Pastwa-Wojciechowska Beata: Syndrom stresu pourazowego u ofiar przestępstw na tle seksualnym (Implikacje dla orzecznictwa sądowo-psychologicznego) // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 405-414.
 • Pecyna Maria Bogumiła: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001, s. 67-88.
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, s. 48-94, 115-255.
 • Plopa Mieczysław: Radzenie sobie ze stresem: psychospołeczne uwarunkowania // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 1 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997, s. 98-112.
 • Plopa Mieczysław: Stres i jego psychospołeczne uwarunkowania w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001, s. 221-222.
 • Plopa Mieczysław: Style radzenia sobie ze stresem w związkach małżeńskich o różnym stopniu integracji // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000, s. 83-96.
 • Płotka Aniela: Zdrowy styl życia psychicznego.- Lublin: NeuroCentrum, 2003, s. 129-156.
 • Poprawa Ryszard: Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 103-142.
 • Sadowska Maria: Sposoby radzenia sobie ze stresem stosowane w edukacji nauczycieli wychowania fizycznego i studentów // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner.- Warszaw: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 213-218.
 • Samonek-Miazga Katarzyna: Sposoby radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy Służby Więziennej - analiza zjawiska // W: Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008, s.243-258.
 • Siudem Anna: Radzenie sobie ze stresem jako element profilaktyki w szkole // W:Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 287-300.
 • Sorokosz Irena: Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 191-198.
 • Talik Elżbieta: Religijne radzenie sobie ze stresem szkolnym przez młodzież w okresie dorastania // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 243-250.
 • Wielgus Agnieszka: Edukacja do zdrowia psychospołecznego // W: Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej / red. Andrzej Jaczewski, Krystyna Komosińska.- Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2004, s. 179-184.
 • Wrona-Polańska Helena: Radzenie sobie ze stresem w aspekcie profilaktyki i promocji zdrowia // W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Tatiana Rogińska, Werner Gaida, Uwe Schaarschmidt.- Zielona Góra; Potsdam: WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego; Universitat Potsdam, 1998, s.119-126.
Artykuły z czasopism
 • Bobik Bogumiła: Radzenie sobie ze stresem przez młodzież gimnazjalną // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 44-51.
 • Byra Stanisława, Parchomiuk Monika: Zasoby radzenia sobie ze stresem studentek z niepełnosprawnością // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 3-20.
 • Chrzanowska Agnieszka: Jak oszczędzić sobie nerwów // Charaktery.- 2014, nr 3, s. 19-27.
 • Frankowski Ryszard: Stres w pracy nauczyciela // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 61-70.
 • Goetz Magdalena: Stresowi wstęp wzbroniony. Jak nie przenosić stresu z pracy do domu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 1, s. 35-37.
 • Guszkowska Monika, Gorący Alicja, Rychta-Siedlecka Jolanta: Ważne zdarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży // Edukacja Otwarta.- 2001, nr 4, s. 155-164.
 • Gutowska Beata: Stres w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 1, s. 56-59.
 • Jakubia-Zapalska Ewa: Stres w zawodzie nauczycielskim w dobie reformy edukacji // Pedagogika.- 2001, nr 1(7), s. 17-26.
 • Jelonkiewicz Ilona: Kto pomaga nastolatkom w stresie? // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, nr 4, s. 101-116.
 • Korczyński Stanisław: Stres edukacyjny gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 2, s. 35-47.
 • Korczyński Stanisław: Stres zawodowy w subiektywnej ocenie nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 3, s. 37-51.
 • Korczyński Stanisław: Źródła uczniowskiego stresu i sposoby sprawowania nad nim kontroli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 3-10.
 • Marcinkowska Małgorzata, Pużak Bogusława: Stres w praktyce szkolno-studenckiej // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2013, nr 2, s. 129-141.
 • Moskwa Małgorzata: Stres, asertywność, psychosynteza // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 99-103.
 • Niedziałek Danuta: Poczucie stresu zawodowego pracowników socjalnych i opiekunek środowiskowych // Praca Socjalna.- 2001, nr 4, s. 22-43.
 • Szmagalski Jerzy: Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 3-12.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bochniarz Agnieszka: Zjawisko „kotów”w szkole i internacie // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno - opiekuńczych T.1 / red. Józef Kużma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1998, s. 199-205.
 • Bulzak Andrzej, Marten Zbigniew: Zjawisko podkultury szkolnej w opinii nauczycieli – źródło i zakres wiedzy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat podkultur szkolnych // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 140-154.
 • Fatyga Barbara: Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej.- Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1999.
 • Gąsior Adam: Subkultury młodzieżowe w świadomości uczniów i nauczycieli // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie: agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno - opiekuńczych T.1 / red. Józef Kużma, Zofia Szarota.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1998, s. 229-237.
 • Gjorgievska Joanna: Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 259-278.
 • Jędrzejewski Marek: Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i
  samorealizacji dzieci i młodzieży.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001.
 • Jundziłł Elżbieta, Pawłowska Róża: Grupy subkulturowe w percepcji społecznej młodzieży // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 534-545.
 • Kawula Stanisław: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 1999, s. 167-193: W kręgu agresji, przemocy i brutalizacji życia.
 • Kawula Stanisław: Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość? // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla
  pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 395-404.
 • Kawula Stanisław: Zachowania agresywne pseudokibiców w świetle teorii socjologicznych i
  psychologicznych a profilaktyka pedagogiczna // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 385-395.
 • Pęczak Mirosław: Mały słownik subkultur młodzieżowych.- Warszawa: "Semper", 1992.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym // red. Stanisław Kawula, Henryk Machel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
 • Rode Danuta: Podkultura „Kocenia” - psychologiczne uwarunkowania i zakres zjawiska // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im KEN, 2001, s. 504-515.
 • Sikorska Daria: Poczucie optymizmu subkultury heavy metalowców // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 245-258.
 • Sołtysiak Teresa: „Dręczenie kotów” niektóre objawowe i etiologiczne aspekty zjawiska // W:
  Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń
  psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: "Impuls", 2000, s. 195-208.
 • Turlejska Barbara: Inność w kulturze – nowe obszary pedagogiki współczesnej // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego.- Kraków: "Impuls", 2001, s. 77-85.
Artykuły z czasopism
 • Hoffman Beata: Straight edge // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 7, s. 18-21.
 • Hoffman Beata: Styl ubierania się czynnikiem kształtowania tożsamości młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 10, s. 28-32.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultura hip-hopu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 10, s. 30-36.
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury medialne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 22-31.
 • Konaszewski Karol, Sosnowski Tomasz: Identyfikacja ze środowiskiem subkulturowym a nasilenie zachowań antyspołecznych młodzieży nieprzystosowanej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 46-50.
 • Mandal Agnieszka: „Metalowa młodzież” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 36-39.
 • Panek Anna, Panek Elżbieta: Transformacja subkultury młodzieżowej na przykładzie ruchu punk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 2, s. 20-27.
 • Paszkiewicz Aneta: Zmieniająca się scena subkultur młodzieżowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 29-33.
 • Wawrzczak-Gazda Anna: Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 34-40.

T

:
Wydawnictwa zwarte
 • Nieduziak Edyta: Teatroterapia jako forma rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z róznymi dysfunkcjami // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 228-243.
 • Wosik-Kawala Danuta: Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 177-192.
Artykuły z czasopism
 • Malewicka Urszula: Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej //Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 267-274.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bednarek Józef, Ewa Lubina: Kształcenie na odległość: podstawy dydaktyki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 109-113.
 • Furmanek Waldemar: Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych (eksplikacja pojęć) // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 113-128.
 • Kędzierska Barbara: Nauczyciel wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 184-189.
 • Kowarski Janusz: ICT - technologi informacyjno-komunikacyjne dla edukacji. Przykłady zastosowań cyfrowychtechnologii w pracy szkoły // W: Edukacja medialna: nadzieje i rozczarowania / red. Marek Sokołowski.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s. 223-235.
 • Majewska Kamila: Czy technologia informacyjna może zastąpić osobę nauczyciela na lekcji matematyki // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 265-274.
 • Mianecka Julia: Kompetencje nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej a ich postawy wobec tej technologii oraz jej wykorzystania w procesie dydaktyczno-wychowawczym - wnioski z badań // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 251-264.
 • Mikulski Kazimierz: Wybrane elementy procesu kształcenia w zakresie technologii informacyjnej // W: Język - komunikacja - media - edukacja / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 275-288.
 • Miotk-Mrozowska Magdalena: Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie edukacji // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 250-273.
 • Morańska Danuta: Kompetencje nauczycieli nauczania zintegrowanego a technologia informacyjna // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /red. Stanisław Juszczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 190-194.
 • Nowicka Ewa: Media - dysleksja - terapia pedagogiczna.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Radziwoń Barbara: Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w kształceniu zintegrowanym // W: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysiak i Marty Kondrackiej-Szali.-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s.117-125.
 • Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce // red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
 • Siemieniecki Bronisław: Technologia informacyjna w polskiej szkole.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.
 • Stachowiak Beata:Edukacja informatyczna w szkole: raport z badań.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 28-61.
 • Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.
 • Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela: nowe wyzwania edukacyjne / red. Marek Migdałek, Anna Stolińska.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.
 • Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka.- Toruń: Wydawnictwo Adam  Marszałek, 2009.
Artykuły z czasopism
 • Bobrowski Tomasz: Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2008, nr 1, s.75-94.
 • Cęcelek Grażyna: Technologia informacyjna w procesie edukacji - szanse i zagrożenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 1, s. 31-38.
 • Dobrodziej Ewa, Jacyniuk Marta, Symea Anna: Technologie informacyjne i komunikacyjne - doświadczenia międzynarodowych projektów edukacyjnych // Pedagogika Pracy.- 2002, nr 40, s. 151-159.
 • Fuerst Hanna, Mazurek-Osmańska Dorota: Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 1, s. 54-61.
 • Rybak Anna, Marczak Michał: Wpływ wykorzystania technologii informacyjnej i metod modelowania w rozwiązywaniu problemów na aktywność i motywację do nauki ucznów // Edukacja Alternatywna.- 2001, nr 1, s. 219-232.

U

:
Wydawnictwa zwarte
 • Bereźnicki Franciszek: Dydaktyka kształcenia ogólnego.- Kraków: Impuls", 2001.- s. 462-472: Praca z uczniem zdolnym.
  Pojęcie oraz cechy wyróżniające ucznia zdolnego. Rozwój zdolności. Cechy osobowości uczniów zdolnych. Osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych. Rozpoznawanie uczniów zdolnych w klasie szkolnej.
 • Bernacka Ryszarda Ewa : Uzdolniony "gejzer energii" wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.- s. 9-34.
 • Białek Ewa D.: Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań.- Kraków: "Impuls", 2009.- s. 151-157: Wychowanie dzieci uzdolnionych i wybitnie zdolnych.
 • Dyrda Beata: Uczeń zdolny // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch; konsultacja całości Wincenty Okoń].- Warszawa: "Żak", cop. 2007.- s. 888-891.
 • Eby Judy W., Smutny Joan F.: Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. - Warszawa: WSiP, 1998.
 • Głowacka Elżbieta: Uzdolnienia plastyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 373-376.
 • Kossewska Joanna: Uzdolnienia muzyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 368-373.
 • Kulczycki Jerzy: Uzdolnienia językowe // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 357-364.
 • Kupisiewicz Czesław, Kupisiewicz Małgorzata: Słownik pedagogiczny.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.- s. 178: Talent; s. 188: Uzdolnienie; s. 201: Zdolność.
 • Limont Wiesława: Stań na ramionach gigantów, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy // W: Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.- s. 109-127.
 • Mentel Ewa: Rola rodziny w rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka : (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności matematycznych) // W: Rodzina - historia i współczesność: studium monograficzne: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Zakład Historii Wychowania, Zakład Edukacji Szkolnej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005, s. 423-428.
 • Piotrowski Eugeniusz: Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych // W: Pedagogika specjalna: praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2005, s. 327-343.
 • Sękowski Andrzej E.: Osiągnięcia uczniów zdolnych.- Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2001.
 • Smith Deborah Teutsch: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 2.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.- s. 274-318: Wybitne zdolności i rozwijanie talentów.
 • Szumski Grzegorz: Dobór i kształcenie uczniów zdolnych; studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995.
 • Wrona Leszek: Uzdolnienia matematyczne // W: Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998, s. 364-368.
 • Wróblewska Monika: Typy inteligencji uczniów uzdolnionych twórczo // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.- s. 212-218.
Artykuły z czasopism
 • Boczarowa Ołena: Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje.- Bibliogr. // Szkoła Specjalna.- 2011, [nr] 1, s. 5-14 .
  Typy uzdolnień. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.
 • Dyrda Beata: Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole : rozmowa z dr Beatą Dyrdą, pedagogiem z Uniwersytetu Śląskiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2009, nr 1, s. 6-11
 • Lipińska Katarzyna: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna.- 2008, nr 2, s. 100-106.
 • Mach Maria: Wybitnie zdolni, czyli ludzie z deficytem / rozm. przepr. Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 8, s. 7-16.
 • Paszkiewicz Aneta: O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 20-26.
 • Raczkowska Jadwiga: Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 6, s. 11-20.
 • Skoczylas Joanna: Identyfikowanie ucznia zdolnego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 23-29.
 • Sobczyńska Karolina: Sito gubi diamenty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 4, s. 37-42.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / [aut. Krzysztof Bobrowski i in. ; wprowadz. Jerzy Mellibruda]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.– Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2004.
 • Griffiths Mark D.: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 • Krahé Barbara: Agresja.– Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Słomka Andrzej: Stosunek uczniów i studentów do czterech podstawowych środków uzależniających // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 377-392.
 • Szpringer Monika, Laurman–Jarząbek Edyta, Drapała Andrzej: Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie: diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym.– Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2005.
 • Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysia.– Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.
Artykuły z czasopism
 • Bobik Bogumiła: Uzależnienia wśród młodzieży na terenach dotkniętych transformacją gospodarczą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 6, s. 38-46.
 • Krakowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze.– 2006, nr 10, s. 34–38.
 • Kucińska Marzenna: Krzywda, która tkwi głęboko // Charaktery.– 2006, nr 8, s. 72– 3.
 • Kucińska Marzenna: Opuszczone dzieci // Charaktery.– 2006, nr 9, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Płacz za utraconym dzieciństwem // Charaktery.– 2006, nr 11, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Pod ciężarem lęku // Charaktery.– 2006, nr 10, s. 72–73.
 • Kucińska Marzenna: Złość ma swoje dobre strony // Charaktery.– 2006, nr 12, s. 72–73.
 • Łukasik Joanna: Współczesna młodzież a używanie alkoholu // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2007, nr 6, s. 19–23.
 • Miesiąc bez picia i co dalej / Lubomira Szawdyn; rozm. przepr. Jolanta Białek // Charaktery.– 2007, nr 10, s. 52–55.
 • Raudner Andrzej: Alkohol i narkotyki wśród młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 26-31.
 • Szawdyn Lubomira: Pije matka do córki // Charaktery.– 2007, nr 3, s. 21–23.
 • Szamańska Magdalena: Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2008, nr 4, s. 42–45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Andrzejewska Anna: Uzależnienie od komputera i Internetu nową formą patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 97-116.
 • Andrzejewska Anna: Uzależnienie od mediów cyfrowych. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VI. / red. nauk. T. Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007. – s. 1189-1196.
 • Andrzejewska Anna: Wybrane zagadnienia patologii społecznych w wirtualnym świecie // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 231-244.
 • Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?.- Warszawa: Difin, 2011, s. 70-91.
 • Feibel T.: Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe. – Warszawa : „Pax”, 2006.
 • Grzywińska Karolina: Swoistość uzależnienia od Facebooka jako nowatorska forma patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s.183-194.
 • Hankała A.: Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji. // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. M. Tanasia. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP;  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – s. 73-83.
 • Kata Wiesław: Wirtualna rzeczywistość - zespół uzależnienia od gier komputerowych i Internetu // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 219-230.
 • Szpringer Monika, Horecka-Lewitowicz Agata, Skawiński Dariusz: Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń. // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 59-74.
Artykuły z czasopism
 • Raczkowska J.: W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu: zasoby sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3-13.

W

:
Wydawnictwa zwarte
 • Grabowska Barbara: Socjalizacja młodzieży na pograniczu polsko-czeskim // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 129-139
 • Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. - Wyd. 2. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
 • Rumiński Antoni: Młodzież w świetle wartości // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 204-213.
 • Szymański Mirosław J.: Młodzież wobec wartości: próba diagnozy. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.
 • Szymański Mirosław: Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 46-59.
 • Świda-Ziemba Hanna: Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. - Warszawa: Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1995.
 • Zamojska Ewa: Chcę żyć inaczej niż moi rodzice: (analiza treści swobodnych wypowiedzi uczniów) // W: Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - s. 335-340.


Artykuły z czasopism

 • Dekiel Marzena, Ukalisz Alina: Preferowane wartości młodzieży niedostosowanej społecznie // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2015, nr 1, s. 225-242.
 • Ostrowska Krystyna: Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8
 • Wielgos Jadwiga: Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 12-20.
 • Wołk Marzena : Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 38-42.
 • Wosik-Kawala Danuta, Majerek Małgorzata: Wartość przyjaźni w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 1, s. 38-45.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Aouil Bassam:Pomoc psychologiczna online w systemie profilaktyki i wsparcia psychospołecznego młodzieży – analiza i propozycja // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysia, Jolanta Sudar-Malukiewicz. -Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003, s. 330-340.
 • Bylica Jacek: Młodzieżowa grupa wsparcia – czyli – jak to się robi w Andrychowie // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana.– Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 203-209.
Artykuły z czasopism
 • Bronk Franciszek: Programy wsparcia wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2002, nr 8, s. 30-33.
 • Chwalińska Justyna: Założenia a rzeczywiste wsparcie rodzin ryzyka w środowisku lokalnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 2, s. 37-44.
 • Gajewska Grażyna: Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 2, s. 8-13.
 • Kosmala Joanna: Duchowe wsparcie // Charaktery.– 2004, nr 6, s. 22-23.
 • Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga: W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? // Szkoła Specjalna.– 2007, nr 1, s. 10-20.
 • Michniuk Anna: Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 1, s. 41-47.
 • Nowak Beata:Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 7, s. 49-50.
 • Woźniak Agnieszka, Bieńkowska Katarzyna, Mężyk Agata: Satysfakcja rodziców dzieci z wadą słuchu z otrzymywanego wsparcia społecznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 32-41.
 • Wszołek Jan: Wspierać czy zastępować rodzinę? // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2004, nr 4, s. 34-38.
 • Zinkiewicz Beata: Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.– 2005, nr 8, s. 17-23.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamski Franciszek: Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 • Andrzejewski Marek: Prawna ochrona rodziny.- Warszawa, 1999.
 • Badora Sylwia, Czeredecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania.- Kraków: "Impuls", 2001.
 • Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia.- 2000.
 • Danilewicz Wioletta Teresa, Izdebska Jadwiga, Krzesińska-Żach Beata: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych.- Białystok: "Trans Humana", 2001.
 • Grochocińska Rita: Przemoc w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.- s. 413-417.
 • Jordan Maria: Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich.– Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.
 • Kawula Stanisław: Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka // W: Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. Stanisław Kawula.– Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.
 • Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.
 • Kwak Anna, Mościkier Andrzej: Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie.- Warszawa: "Zak", 2002.
 • Marzec-Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno-kryminologiczne.- Bydgoszcz: WSP, 1999.
 • Ochmański Marian: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2001.
 • Parysjanowicz Krystyna: Niektóre uwarunkowania przemocy wobec młodego pokolenia w rodzinie: (doniesienia z badań) // W: Polska młodzież: zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej.– Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001.– s. 485-495.
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: "Żak", 1999.
 • Rodzina: historia i współczesność: studium monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik.-  Kraków: „Impuls”, 2005.
 • Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej.- Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji).– Kraków: „Impuls”, 2006.
 • Winiarski Mikołaj: Rodzina-szkoła-środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej.- Warszawa: IBE, 2000.
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2000.
Artykuły z czasopism
 • Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2006, nr 10, s. 34-38.
 • Mazur Dariusz: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, s. 51-54.
 • Ostrowska Krystyna: Rodzina w oczach młodzieży: wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2004, nr 10, s. 3-11.
 • Tucholska Stanisława: Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 34-38.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.- Toruń: Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 2006.
 • Drost-Rudnicka Małgorzata: Współpraca szkoły i domu rodzinnego uczniów klas I - III - rzeczywistość i oczekiwania // W: System integralny w edukacji dziecka: konteksty i konsekwencje zmian / pod red. Heleny Siwek i Małgorzaty Bereźnickiej.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 94-105.
 • Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: IBE, 2007.
 • Faber Adele, Mazlish Elanie: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole.- Poznań: Media Rodzina, 1998.
 • Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w szkole.- Warszawa: PAX, 1996.
 • Kawula Stanisław, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000.
 • Miotk-Mrozowska Magdalena: Współpraca szkoły z rodzicami ucznia // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 220-249.
 • Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański.- Zielona Góra: UZ, 2004.
 • Pedagogika społeczna: dokonania – aktualność – perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004.
 • Szymański Mirosław J.: W poszukiwaniu drogi: szanse i problemy edukacji w Polsce.- Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2004.
 • Trempała Edmund: Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia.- Włocławek: WSH-E, 2003.
 • Winiarski Mikołaj: Rodzina – szkoła – środowisko lokalne: problemy edukacji  środowiskowej.- Warszawa: IBE, 2000.
Artykuły z czasopism
 • Cęcelek Grażyna: Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych dziecka.- Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 2005, nr. 8, s. 44 - 46.
 • Podolak-Zając Joanna: O współpracy rodziców i nauczycieli.- Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 2005, nr. 8 s. 46 – 49.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dolata Roman: Szkoła - segregacje - nierówności.- Warszawa : Wydaw. UW, cop. 2008.
 • Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / Red. Maria Chodkowska.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 • Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / Red. Lucyna Frąckiewicz.- Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008.
 • Skazani na wykluczenie!?: zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / Red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna / Red. Lucyna Frąckiewicz.- Katowice: "Śląsk", 2004.
Artykuły z czasopism
 • Gaś Zbigniew B.: Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4, s. 3-16.
 • Murawska Barbara: Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007, nr 4 s. 10-20.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Bębas Sylwester, Adamczyk-Bębas Wioleta: Zagrożenie wypaleniem zawodowym u nauczycieli o zróżnicowanej inteligencji emocjonalnej // W: Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym - wybrane zagadnienia / red. nauk. Wanda Grelowska, Elżbieta Kielska.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, s. 193-214.
 • Dudek Mieczysław: Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli placówek resocjalizacyjnych // W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie/ red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński, Agnieszka Lewicka.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 45-56.
 • Fengler Jorg: Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Kirenko Janusz, Zubrzycka-Maciąg Teresa: Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego.- Lublin: wydawnictwo UMCS, 2011.
 • Siudem Anna: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli jako metoda przeciwdziałania agresji // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 319-334.
 • Tucholska Stanisława: Wypalenie zawodowe u nauczycieli: psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań.- Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009.
 • Wojnarska Anna: Uwarunkowania wypalenia zawodowego personelu instytucji penitencjarnych // W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie/ red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński, Agnieszka Lewicka.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 93-102.
 • Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Artykuły z czasopism
 • Bernasiewicz Maciej, Czerkawski Andrzej: Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 2, s. 21-26.
 • Ignatowicz-Nikiel Joanna: Formy zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 6, s. 40-47.
 • Korczyński Stanisław: Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 10-20.
 • Korlak-Łukasiewicz Anna: Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych. Jak mu zaradzić? // Praca Socjalna.- 2001, nr 4, s.3-21.
 • Łuba Małgorzata: Zawodowy kryzys - kilka słów o wypaleniu zawodowym i sposobach radzenia sobie z nim // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, luty(4), s. 25-28.
 • Nawrot Jacek: Między powołaniem i wypaleniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 28-33
 • Polkowski Tomasz: Wypalenie zawodowe wychowawców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 10, s. 29-35.
 • Szmagalski Jerzy: Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 4, s.-3-12.
 • Zbyrad Teresa: O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 41-47.

Z

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czaja-Chudyba Iwona: Diagnostyczna zabawa w przedszkolu jako narzędzie poznania wielorakich uzdolnień // W: Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007, s. 297-306.

Artykuły z czasopism

 • Bogacka-Osińska Bogumiła: Bezpieczne warunki do zabawy // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 6, s. 25-27.
 • Brzezińska Anna Izabela, Biątkowski Michał, Kaczmarska Dagmara, Włodarczyk Anna, Zamęcka Natalia: O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 10, s. 5-13.
 • Czub Magdalena: Nauka czy zabawa // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 5, s. 5-10.
 • Franczak Natalia: Zabawki edukacyjne czyli wychowanie z wyobraźnią // Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 9, s. 30-31.
 • Gołaska Paulina: Grupy zabawowe // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 7, s. 12-18.
 • Idkowiak Karolina: Praca przedszkolaka, czyli poważnie o zabawie // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 3, s. 14-19.
 • Kałuba-Korczak Anna: Dzień zabawek w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 4, s. 17-21.
 • Kierska Mirosława: Zabawy kształtujące słuch fonetyczny // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 1, s. 42-45.
 • Kiwior Katarzyna: Zabawy z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 11, s. 44-45.
 • Kustosz Sylwia: Co rodzice o zabawie wiedzieć powinni // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 11, s. 48-52.
 • Mikler-Chwastek Anna: Wiek zabawy Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 10, s. 51-53.
 • Musielak Beata: Czas zabawy pod ochroną // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 7, s.26-28.
 • Nadachewicz Katarzyna: Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 10, s. 43-44.
 • Oleksa Karolina: Po co ta cała zabawa? // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 8, s. 49-51.
 • Olkusz Jolanta: Doświadczanie ciszy przez zabawę // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 2, s. 16-20.
 • Olkusz Jolanta: Zabawy inspirowane literaturą // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 11, s.10-13.
 • Piechota Feliksa, Szymczak Emilia: Wspólne zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym - rozwijanie zainteresowań matematycznych // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 5, s. 46-50.
 • Pytel Karolina, Salwa Aleksandra, Walczak Zuzanna, Zając Aleksandra: Nauka może być zabawą! // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 9, s. 12-16.
 • Skwarka Ewa: Zabawa w edukacji emocjonalnej przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 5, s. 48-53.
 • Szałajska-Kułakowska Izabela, Tkaczyńska Honorata: Przez zabawę do umiejętności społecznych // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 5, s. 58-60.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga i in.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999. 
 • Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży: dylematy profilaktyki.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Browne Deborah, Hollin Clive R., Palmer Emma J.: Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Dambach Karl E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2001.
 • Dimoff Timothy, Carter Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki.- Warszawa: "Elma Books", 2000.
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
 • Foxcroft David R., Lowe Geoff, Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
 • Jarczyńska Jolanta: Percepcja postaw rodziców wobec spożywania alkoholu przez ich dzieci a intensywność picia wśród młodzieży gimnazjalnej // W: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły.- Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006, s. 142-157.
 • Jędrzejewski Marek: Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna.- Warszawa: "Żak", 1999.
 • Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: [diagnoza,  profilaktyka,resocjalizacja]: praca zbiorowa / [pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela].- Toruń: "Adam Marszałek", 1999.
 • Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Obuchowska Irena: Drogi dorastania: psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Toruń: "Adam Marszałek", 2003.
 • Słownik Piotr, Passowicz Piotr: Przestępczość wśród młodzieży w Polsce – determinanty psychospołeczne // W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.- Warszawa: "Żak", 2004.
 • Vogler Roger E., Bartz Wayne R.: Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.
 • Zajączkowski Krzysztof: Uzależnienia dzieci i młodzieży od środków odurzających a szkolne programy profilaktyczne // W: Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.- Warszawa: "Żak", 2004, s. 247-262.
Artykuły z czasopism
 
:
Wydawnictwa zwarte
 • Adamiec-Zgraja Alicja: Zmiany w rozumieniu ról rodzicielskich jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / red. B. Grochmat-Bach, A. Knobloch-Gali.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls",2005.- s. 31-45.
 • Badora Sylwia, Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001. -s. 41-66: Czynniki zagrażające funkcjonowaniu współczesnych rodzin.
 • Forward Suzan: Toksyczni rodzice.- Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1992 .
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy.- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 1999
  O przemocy w rodzinie.
 • Sakowicz Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji.- Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006.
 • Zagrożenia w wychowywaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005. -s. 113-222: Zagrożenia w rodzinie.
Artykuły z czasopism

:
Wydawnictwa zwarte
 • Winiarski Mikołaj: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w rejonie zamieszkania.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
Artykuły z czasopism
 • Łysakowska Halina, Wieczorek Anna: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach w Bodzechowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr1, s. 25-28.
 • Łaźny Grażyna: Zajęcia pozalekcyjne w szkole przyszpitalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 24-26.
 • Smolińska-Theiss Barbara : Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne: wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 6, s.46-51.
 • Górska Grażyna: O pracy kół zainteresowań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 4, s. 51-52.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Dambach Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptuła. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004.
 • Gaś Zbigniew B.: Pomoc psychologiczna młodzieży.- Warszawa : WSiP, 1995.
 • Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w szkole.- Warszawa : PAX, 1999.
 • Łobocki Mieczysław : Wybrane problemy wychowania: nadal aktualne.- Lublin: Wydaw. UMCS, 2004. - S. 181-226: W sprawie trudności wychowawczych.
 • Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.- Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2004.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machera.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003.
 • Rylke Hanna: Pokolenie zmian: czego boją się dorośli?.- Warszawa: WSiP, 1999.
 • Sakowska Magdalena, Sikorska Joanna, Żwirblińska Alina: Obyś cudze dzieci...wychowywał: jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum [i nie tylko].- Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003.
 • Urban Bronisław: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000.
 • Zanim w szkole będzie źle: profilaktyka zagrożeń: poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2004.
Artykuły z czasopism
 • Kicińska Martyna, Klause-Jaworska Ewa: Problemy z nauką i szkołą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 24-29.
 • Olszewska Aleksandra: Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 24-25.
 • Ratajczak Maria: Rozwiązywanie problemu wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 1, s. 35-40.
 • Sobieszczuk Małgorzata Iwona: Wychowanie do grzeczności w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 50-52.
 • Świniarska Jolanta : Analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 8, s. 46-50.
:
Wydawnictwa zwarte
 • Czechowska-Bieluga Marta: Kobieta w roli dyrektora szkoły.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Fullan Michael: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Komorowski Tadeusz, Pielachowski Józef: Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny.- Poznań: eMPi2 , 2001.
 • Król Ireneusz, Pielachowski Józef: Organizacja i kierowanie szkołą : poradnik-informator dyrektora szkoły.-Warszawa: "Ławica", 1993.
 • Kwiatkowski Stefan Michał: Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Menedżer i kreator edukacji / red. Henryk Bednarczyk, Czesław Plewka.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2008.
 • Menedżeryzm oświatowy w teorii i praktyce: poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 • Otręba Rafał: Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.
 • Piwowar-Sulej Katarzyna: Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.
 • Szczupaczyński Jerzy: Edukacja a zarządzanie.- Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.
 • Vademecum menedżera oświaty : praca zbiorowa / pod red. Czesława Plewki, Henryka Bednarczyka. - Radom : ITE, 2000.
 • Witek Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą : wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / red. Eugenia Karcz.- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.
Artykuły z czasopism

:
Wydawnictwa zwarte
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.– Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – s. 119-139 .
 • Dumara Małgorzata: Tajemnica dziecka z zespołem Aspergera // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. – s. 336-340.
 • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku.- Kraków: Impuls, 2005.
 • Piszczek Maria: Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju./ red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. – s. 163-182 .
 • Zaorska Marzenna : Niedowidzenie z problemami somatycznymi, psychicznymi oraz podejrzeniem zespołu Aspergera lub schizofrenii // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2012. – s. 217-240.
 • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. – s. 271-275.

Artykuły z czasopism

 • Błaszczyk-Kowalska Sylwia: Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 10, s. 42-45.
 • Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela terapeuty // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217.
 • Kowalczyk Małgorzata: Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej // Nauczanie Początkowe.- 2014/2015, nr 2, s. 37-46.

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Następne)
Wszystkie