Wersja do wydruku
Serdecznie zapraszam do współtworzenia naszego słownika pojęć pedagogicznych


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

H

(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:27)
1) W tradycji rzymskiej oznaczała pewna koncepcję światopoglądową, wg której człowiek traktowany był jako istota szczególna. Wyrazem tej szczególności miała być kreatywność człowieka, czyli jego zdolność do tworzenia kultury, jej ciągłego wzbogacania oraz umiejętności i wola dokonywania konkretnych wyborów wg kryterium wartości
2) w XIX wieku historycy używali tego terminu dla nazwania prądu umysłowego, który ujawnił się w renesansie odrodzeniem ideałów świata starożytnego, głównie dzięki zainteresowaniu się ludzi tej epoki literaturą i sztuka świata starożytnego
3) współczesne pojęcie to jest tak wieloznaczne, rozmyte i nadużywane, że uniemożliwia skuteczne porozumiewanie się ludzi, powoduje raczej zakłócenia w porozumiewaniu się.
Przydatne w pedagogice jest tylko następujące jego znaczenie:
a) jako idiomu "nauki humanistyczne", które stosuje się do nazwania ogółu dyscyplin naukowych, opisujących, wyjaśniających i interpretujących rzeczywistość kulturową jako przeciwstawną rzeczywistości przyrodniczej; b) jako podstawy afirmującej godność jednostki ludzkiej,
c) jako doktryny pedagogicznej promującej tradycyjną koncepcję klasycznego "nauczania wychowującego" ( tradycyjnie rozumiane kształcenie ogólne).
Słowo kluczowe: