Wersja do wydruku
Serdecznie zapraszam do współtworzenia naszego słownika pojęć pedagogicznych


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

D

(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:21)
Jednoznaczna charakterystyka definiowanego obiektu poprzez określenie zakresu i tresci stosowanego pojęcia. W zanczeniu klasycznym definicję tworzy się przez poprzez wskazanie najblizszego rodzaju  i roznicy gatunkowej, np. proces wychowania jest celowościowym procesem edukacyjnym.
Definiowanym pojęciem jest "wychowanie". Najbliższy szerszy rodzaj (klase) stanowi a procesy celowościowe. Różnica rodzajowa została określona pojęciem edukacji.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:22)
Pedagogia, której cele koncentruja się na zmainie struktur poznawczych uczniów poprzez nauczanie i uczenie się (dostarczanie nowych danych, informacji i wiedzy oraz dokonywanie operacji na nich i przez to dokonywanie zmian w strukturze poznawczej uczniów).
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:23)
Pedagogia, której cele zredukowane są do procesu wychwania w wąskim znaczeniu (odnoszącym się do sfery emocjonalno-motywacyjnej i zachowań) lub zakładana jest wyższość wychowania nad kształceniem i wtedy cele formułowane są w kategoriach wartościujących o charakterze etycznym (wyprowadzone zostają z etyką).
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:22)
Subdyscyplina pedagogiczna, która przedmiotem swoich badań uczyniła cele, treści, metody, zasady, środki i formy organizacyjne kształcenia (nauczania i uczaenia się)
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:24)
1) Proces dowolnej interakcji pomiędzy ludzmi:
2) w węższym zanczeniu jest to interakcja zwerbalizowana, rozumiana jako działanie komunikacyjne za pomocą aktów mowy. W tym znaczeniu dyskursem nazywamy takie działanie poznawcze, w którym strony zobowiązane sa do posługiwania się argumentacją respektującą nie tylko zasady logik, ale również "etyczne zasady mowy" (Habermas) lub/i "zasady dyskusji racjonalnej" (Hołówka), warunkiem koniecznym dla zaistnienia  dyskursu jest gwarancja "wolności słowa i wolności działania".
3) w socjologii dyskursem nazywa się ramy maślenia praktykowane w danym obszarze życia społecznego (d. edukacyjny, d. pedagigiczny, d. prawniczy, d. historyczny, d. w klasie szkolnej)
Słowo kluczowe: