Wersja do wydruku
Serdecznie zapraszam do współtworzenia naszego słownika pojęć pedagogicznych


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

A

(Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 8 May 2012, 10:22)
Dziedzina filozofii, której przedmiotem dyskursu sa wartości i akty wartościowania. Nauka odróżnia fakty od wartości i zdania opisowe od zdań wartościujących. Rozważania dotyczące określonego typu wartości mogą być włączone wdo problematyki badawczej dyscypliny naukowej i z tego powodu zasadne jest mówienie o " aksjologii pedagogicznej" jako dziele pedagogiki ogólnej, której reprezentanci zajmują się wartościami i procesami wartościowania w procesach edukacyjnych.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:19)
Dział filozofii (filozofia człowieka) i dyscyplina naukowa (a. przyrody, a. kultury, a. polityczna, a. społeczna, a. teologiczna, a. kognitywna, a. stosowana). Specyfikacja antropologii jest holistyczny opis, wyjaśnienia i interpretacja czlowieka jako istoty biologicznej oraz twórcy i użytkownika kultury. Człowiek i jego rozwój widziany w perspektywie antropologicznej stanowi zakres problematyki teorzącej filozofię wychowania.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:20)
1) W znaczeniu szerokim -filozoficzne poglądy przeciwstawne do naturalizmu, głównie w zakresie ontologii, teoria poznania, etyki, estetyki;
2) w metodologii nauk - antynaturalizm metodologiczny - jest stanowiskiem, którego przedstawiciele sa w opozycji do naturalizmu metodologicznego i podkreślaja zasadniczą swoistość oraz odrębność metodologiczną nauk humanistycznych w stosunku do nauk przyrodniczych.
Słowo kluczowe: