Wersja do wydruku
Serdecznie zapraszam do współtworzenia naszego słownika pojęć pedagogicznych


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

E

(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:24)
Pojęcie to początkowo w języku polskim było zamiennie stosowane z pojeciem "wychwania" i "ksztalcenia". W zasobach leksykalnych współczesnej polszczyzny przez pojecie "edukacji" rozumie się najczęściej:
1) ogół oddziaływań międzygeneracyjnych, służących formułowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka, a zatem moga to być oprócz procesów celowościowych (wychowania i kształcenia), także procesy naturalnego wrastania jednostki w grupy spoleczne i kulture swojego czasu historycznego oraz miejsca, jak rownież procesy uspołeczniające poprzez organizację życia społecznego:
2) ogol oddziaływan międzygeneracyjnych służących formułowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka (fizycznych, poznayczych, estetycznych, moralnych i religijnych), czyniących z niego istote dojrzałą, świadomie realizującą się "zadomowioną' w danej kulturze, zdolna do konstruktywnej krytyki i refleksyjnej afirmacji:
3) ogół działań, procesów i warunków sprzyjających rozwojowi człowieka, rozwój ten okreslony poprzez lepsze rozumienie siebie i relacji ze światem, skuteczniejsza kontrolę własnych zachowań i większe sprawstwo wobec procesów zewnętrznych.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Friday, 27 November 2009, 23:25)
Pomiar jakości kształcenia, służący monitorowaniu zmian w systemie oświatowym jako całość, poszczególnych agendach tego systemy lub w zakresie poszczególnych zadań przypisanych tym agendom i zatrudnionym w nich osobom.
Słowo kluczowe: