Wersja do wydruku
Serdecznie zapraszam do współtworzenia naszego słownika pojęć pedagogicznych


Wszystkie kategorie

PEDAGOGIKA

(Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 8 May 2012, 10:25)
Odnosza się do całej osobowości człowieka, mogą mieć charakter normatywny (postulowany) lub opisowy ( wtedy wymagają rekonstrukcji w procesie badań naukowych).
Cele zawsze mają charakter ideologiczny, ponieważ formułowane są i interpretowane z punktu widzenia określonych wartości i wartościowania oraz interesów. Wiążą się bezpośrednio ze społeczną praktyką, ponieważ żadne twierdzenia naukowe i teorie naukowe nie stanowią wystarczającego zbioru przesłanek, uzasadniajacych podejmowanie ( lub niepodejmowanie) jakichkolwiek działań edukacyjnych. Jeżeli jednak przeslanke opisująca ( zadnie orzekające) uzupełnimy przesłanką o wartościach (zdaniem normatywnym), to sylogizm ten może stanowić uzasadnienie dla formułowanych dyrektyw praktycznych.
Słowo kluczowe:
(Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 8 May 2012, 10:26)
Odnosza się do całej osobowości człowieka, mogą mieć charakter normatywny (postulowany) lub opisowy ( wtedy wymagają rekonstrukcji w procesie badań naukowych). Cele zawsze mają charakter ideologiczny, ponieważ formułowane są i interpretowane z punktu widzenia określonych wartości i wartościowania oraz interesów. Wiążą się bezpośrednio ze społeczną praktyką, ponieważ żadne twierdzenia naukowe i teorie naukowe nie stanowią wystarczającego zbioru przesłanek, uzasadniajacych podejmowanie ( lub niepodejmowanie) jakichkolwiek działań edukacyjnych. Jeżeli jednak przeslanke opisująca ( zadnie orzekające) uzupełnimy przesłanką o wartościach (zdaniem normatywnym), to sylogizm ten może stanowić uzasadnienie dla formułowanych dyrektyw praktycznych.
Słowo kluczowe: