Friday, 24 May 2019, 13:45

Serwis: @LSW
Kurs: @LSW (@LSW)
Słownik pojęć: Katalog Biblioteczny

A

:
Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga [et al.]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa : PARPA, 1999.

Alkoholizm - a młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.

4573-6
:
Alkohol a ryzyko szkód zdrowotnych / [tł. Agnieszka Basaj; aut. Thomas C. Harford et al.]; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa: PARPA, 2001.

Alkohol - wpływ na zdrowie

4581-4
:
Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne, 2004.


Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
Narkomania - a uczniowie - Polska - od 1989 r.

6300
:
Alkohol a zdrowie: XI raport specjalny dla Kongresu USA / [tł. z ang. Andrzej Bidziński et al.].- Warszawa: PARPA, 2002

Alkohol - wpływ na zdrowie

4263, 4585-8
:
Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży: dylematy profilaktyki.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Alkoholizm - socjologia - Polska - od 1989 r.
Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.
Uczniowie - patologia społeczna - Polska - od 1989 r.
Narkomania - socjologia - Polska - od 1989 r.
Narkomania - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.

4545-8
:
Alkohol, alkoholizm i ja.- Lublin: Fundacja Rozwoju KUL [Katolickiego Uniersytetu Lubelskiego]: "Polihymnia", [2002].

Alkohol - wpływ na zdrowie
Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie

6074
:
Alkohol, alkoholizm i przemoc.- Lublin: Polihymnia, 2004.

Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie
Przestępczość

6076
:
Almanach Polonii / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"; [red.] Wiesław Dobrzycki.- Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1983.

7580
:
Almanach Polonii / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"; [red.] Wiesław Dobrzycki.- Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984.

7543
:
Almanach Wiedzy Powszechnej: wiadomości potrzebne, pożyteczne i ciekawe do użytku zawodowego, domowego i szkolnego / red. Romuald Choromański.- Warszawa: Wydawnictwo "Skrzydła", 1999.

1696
:
Galeria Drezdeńska: dawni mistrzowie / Michał Ałpatow; [wybór tekstów pol. Janusz Maciej Michałowski, niem. Katharina Scheinfuss, ros. Irina J. Daniłowa; tł. z ros. J. M. Michałowski, z niem. Anna Maria Linke].- Warszawa; Dresden: "Arkady": VPB Verlag der Kunst, 1988.

Gemäldegalerie Alte Meister Dresden - zbiory
Malarstwo (szt.plast.) - 14-18 w.
Drezno (Niemcy) - muzealnictwo - zbiory
Albumy

5043
:
Strategie sukcesu: od Temistoklesa do Gandhiego - reguły skutecznej motywacji / Hans Christian Altman.- Warszawa: "Business Press", 1997.

2090
:
Po prostu PowerPoint 2002/XP PL / Rebecca Bridges Altman; [tł. Bogdan Czogalik].- Gliwice: "Helion", cop. 2002.

PowerPoint

4464-inf, 4460-3
:
Twoje dziecko ma dwa latka : nieznośne czy najsłodsze? / Louise Bates Ames, Frances L. Ilg ; przeł. [z ang.] Marek Horyński.- Gdańsk : Phantom Press International, 1992.

Dziecko -- rozwój psychofizyczny
Wychowanie w rodzinie -- metody

8463
:
Rozwój psychiczny dziecka: od 0 do 10 lat: poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker; przekł. Mirosław Przylipiak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Wychowanie w rodzinie

2897-2900
:
Rozwój psychiczny dziecka: od 10 do 14 lat / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. [z ang.] Marek Horyński.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.


Wychowanie w rodzinie

775
:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / praca pod red. Wiesława Janika i Małgorzaty Sosińskiej-Wit; [aut. Wiesław Janik et al.]; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2003.

Przedsiębiorstwo - ekonomika

6544-6
:
Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson; [tł. z ang. Przemysław Oniszczuk].- Katowice: "Śląsk", 1999.

Pracownicy socjalni - szkolenie
Praktyki studenckie - organizacja - metody

1810-4
:
Uczenie się i pamięć: integracja zagadnień / John R. Anderson; tł. [z ang.] Ewa Czerniawska.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Pamięć - psychologia


1117, 1714, 2782-4
:
Andragogiczne problemy współczesności / pod red. Tadeusza Aleksandra.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

2658-2661
:
Lustrzany chłopiec / Robert André; przeł. [z fr.] Irena Dewitz.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.

Powieść francuska - 20 w.

7649
:
Potrójne życie Juliusza Verne'a / Kiryłł Andriejew; przeł. [z ros.] Konrad Frejdlich.- Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1985.

Verne, Jules (1828-1905)
Pisarze francuscy - 19 w.
Biografie

7607
:
Edukacja integralna / Wiesław Andrukowicz.- Kraków: "Impuls", 2001.

Kształcenie - teoria
Nauczanie zintegrowane - teoria
Osobowość - rozwój - teoria

3837-3841
:
Wokół fenomenu i istoty twórczości / Wiesław Andrukowicz.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999.

Nauczanie - metody
Myślenie twórcze - nauczanie
Twórczość - teoria

2300
:
(Nie)bezpieczny komputer: od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.

Dziecko - rozwój psychofizyczny
Gry komputerowe - socjologia
Komputery - użytkowanie - socjologia:
Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci / Jolanta Andrzejewska.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


Wychowanie - metody

8268, 8267
:
Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Prawo rodzinne - Polska - stan na 1999 r.

1910, 2806-9
:
Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. Barbary Józefik; oprac. zespół Barbara Józefik [et al.].- Wyd. 2 zm. i uzup.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.7769
:
O kłamstwie i kłamaniu: studium semantyczno-pragmatyczne / Jolanta Antas.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1999.

Kłamstwo - język
Kłamstwo - psychologia
Komunikacja społeczna - psychologia

1998
:
Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Anna Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010.

Unia Europejska - polityka
Bezpieczeństwo międzynarodowe - kraje Unii Europejskiej

8082, 8081
:
Unia Europejska: bezpieczeństwo, strategia, interesy / Anna Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Unia Europejska - polityka
Bezpieczeństwo międzynarodowe - kraje Unii Europejskiej

805Zaskoczenieg., 8057
:
Building effective customer relationships: marketing and public relations activities and tools / Anna Antczak-Barzan, Barbara Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2014.

Marketing
Public relations
Podręczniki akademickie

8289
:
Efektywne sposoby pozyskiwania klienta: podstawowe zagadnienia z obszaru marketingu i public relations / Barbara Antczak, Anna Antczak-Barzan.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015.

Marketing
Public relations

C-ekon
:
Statystyka i demografia: strach ma wielkie oczy / Barbara Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015.

Statystyka
Podręczniki akademickie

C-podr
:
Statystyka ...nie taki diabeł straszny / Barbara Antczak.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010.

Statystyka
Podręczniki akademickie

C-podr, 8083
:
Usługi edukacyjne-rynek taki sam jak inne? / Barbara Antczak.- Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Szkolnictwo - marketing
Szkolnictwo - organizacja
Rynek - a szkolnictwo

C-ped, 8059
:
Qanaria: opowieść o 8smej Wyspie. T. 1 / Richard A. Antonius.- [Lublin]: Wydawnictwo Red Horse, cop. 2006.

Powieść młodzieżowa polska - 21 w.

8337
:
Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki / Dominik Antonowicz; [wstęp Ireneusz Białecki]; Instytut Spraw Publicznych.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2005.

Szkolnictwo wyższe - polityka

C-ped
:
Antropologiczne podstawy wychowania / wybór Roman Schulz.- Warszawa: "Żak", 1996.

Antropologia społeczna

1051
:
Aktywny na rynku: elementarz życia gospodarczego: zeszyt ćwiczeń / Wiesława Araszkiewicz, Bogdan Araszkiewicz, Marian Pietraszewski.- Poznań: "eMPi²2", 2001.

Edukacja ekonomiczna - gimnazja
Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów

5303
:
Archiwum Ringelbluma - getto warszawskie. Lipiec 1942 - styczeń 1943 / [tł/z jidisz]; oprac. Ruta Sakowska; Żydowski Instytut Historyczny.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.

Holocaust
Żydzi - Polska - 1939-1945 r.
Warszawa - getto
Źródła historyczne

C-H
:
Z głębi serca / Angela Ardis; z wierszami Tupaca Shakura; przekł. Anna Bernaczyk.- Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004.

Ardis, Angela
Shakur, Tupac (1971-1996)
Powieść amerykańska - 20 w.
1901-2000

8333
:
Uczymy się nauczać / Richard I. Arends; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski.- [Wyd. 2].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Nauczanie
Szkolnictwo - organizacja - Stany Zjednoczone

750-ped, 1535-6
:
Psychologia stosunków międzyludzkich / Michael Argyle; [przeł. Waldemar Domachowski].- Wyd. 2 zm.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Stosunki interpersonalne

2043-psych
:
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong; [przeł. Alicja Unterschuetz et al.].- Wyd. 2.- Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2002.

Kadry - polityka

C-zarz
:
Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia i działanie / Michael Armstrong; przeł. [z ang.] Magdalena Loska.- Wyd. 2.- Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998.

Kadry - polityka
Zarządzanie

2099-2103, 2104-6, 2108
:
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson; przeł. Józef Radzicki.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Psychologia społeczna

1626-psych, 1624-5, 2812, 6704, 8519
:
Psychologia społeczna: serce i umysł / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; [przekł. z ang. Anna Bezwińska et al.].- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1997.

Psychologia społeczna

338-psych, 337,339, 385-6, 1547

Â

:
Psychologia XX wieku / M. G. Jaroszewski; z ros. tł. Irena Obuchowska; przedm. K. Obuchowski.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.

4746

A

:
Astronomia / Małgorzata Królikowska-Sołtan [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Astronomia
Encyklopedie
Materiały pomocnicze dla szkół

5737-og.