Obraz mgr Monika Berezińska
Koło Naukowe Pedagogów
mgr Monika Berezińska w dniu Monday, 19 February 2018, 09:49 napisał(a)
 

Koło Naukowe Pedagogów- Nowe Władze

Koło Naukowe Pedagogów w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, działa od kilku lat. Po krótkiej przerwie reaktywowało swoją działalność, której celem jest poszerzanie wiedzy studentów na temat pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz edukacyjnej. Zapraszamy do współpracy, chętnych prosimy o zgłaszanie się do:

Przewodniczącej Koła : Justyny Kwiecińskiej, I Rok - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną

Zastępcy Przewodniczącej : Jolanty Kowalczyk, I Rok - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną

Sekretarza : Kseni Bondara, I Rok - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną

Koło Naukowe Pedagogów jest strukturą otwartą i dynamiczną, zarówno w zakresie przyjmowania nowych członków jak również poszukiwania nowych i ciekawych form pracy.

Opiekunem dydaktycznym jest mgr Dorota Zagrodnik